İl Genel Meclis Kararları
155
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya Katılamayan Üyelerin İzinli Sayılması.

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2015 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Nazmiye KILÇIK ile Ömer TUNÇAY’ın,

2. Birleşimine katılamayan Ömer TUNÇAY’ın, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

154
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçe Merkezine 12 derslikli İlkokul ile Ortaokulun yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçe Merkezinde bulunan derslik sayısı yeterli görünse de, okulların nüfus yoğunluğu nedeniyle 12 derslikli İlkokul ile 12 derslikli Ortaokulun yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu,  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçe Merkezine 12 derslikli İlkokul ile 12 derslikli Ortaokulun yapılması talebinin, Bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

153
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez Sinanpaşa Mahallesinde bulunan, (Afyon Ambarı) Kültür ve Sanat Evinin, restorasyon işi.

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez Sinanpaşa Mahallesinde mülkiyeti Afyonkarahisar Belediyesine ait 49 pafta, 460 ada, 47-49 parseller üzerinde bulunan Kültür ve Sanat Evi (Afyon Ambarı) G.E.E.AY.K’nun 25.06.1983 tarih ve A-4432 sayılı kararı ile tescil edilen, Afyonkarahisar Kentsel Siti Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde yer alan gayrimenkulün, Afyonkarahisar kültürünün korunması, yansıtılması, kültürel ve sosyal amaçlı kullanılmasıyla ilgili Afyonkarahisar Belediye Başkanlığının 23.01.2015 tarihli ve 256 sayılı yazısıyla bildirilen bahse konu binanın restorasyonu için üyesi bulunduğumuz Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığından 1.000.000,00 ¨ yardım talebinde bulunulmuş olup; 500.000,00 ¨ tahsis edilmiştir.

Mülkiyeti Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına ait İlimiz Merkez Sinanpaşa Mahallesinde bulunan tapunun 49 pafta 460 ada 47-49 parseller üzerinde bulunan ve restorasyon sonrası kültür ve semt evi olarak kullanılacak binanın restorasyon işinin Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığınca tahsis edilen 500.000,00 ¨ ile 5302 sayılı Kanunun 64. Maddesi gereğince ekli restorasyon taslağı doğrultusunda Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca yaptırılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Mülkiyeti Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına ait İlimiz Merkez Sinanpaşa Mahallesinde tapunun 49 pafta 460 ada 47-49 parseller üzerinde bulunan, Kültür ve Sanat Evi (Afyon Ambarı) G.E.E.AY.K’nun 25.06.1983 tarih ve A-4432 sayılı kararı ile tescil edilen ve restorasyon sonrası kültür ve semt evi olarak kullanılacak binanın, restorasyon işinin Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığınca tahsis edilen 500.000,00 ¨ ile 5302 sayılı Kanunun 64. Maddesi gereğince ekli restorasyon ve ödenek kullanma protokolü doğrultusunda Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

152
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde çatak yolu olarak tabir edilen yolun düzeltilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde çatak yolu olarak tabir edilen ve Köyü Karaadilli Kasabasına bağlayan kısa mesafeli yolun, dozer ile düzeltilmesi ve dolgu malzemesi döşenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyü ile Karaadilli Kasabasını birbirine bağlayan yol, köyyolları ağında bulunmadığından dolayı yapılması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

151
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyünde bulunan yeni ortaokul binasının yanına İlkokul yapılması (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyündeki ilkokulun 1967 yılında yapılmış olduğundan ihtiyaca cevap verememektedir. Yerinde kontrolünün yapılarak ilkokulun ve ortaokulun ayrı ayrı yerlerde hizmet vermesinden dolayı sıkıntı yaşandığından, yeni ortaokul binasının yanına İlkokul yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyünde bulunan yeni ortaokul binasının yanına İlkokul yapılması talebinin, arsa temini yapıldıktan sonra bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi mm Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

150
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Merkez Bostanlı İlköğretim Okulu, Hocalar Akçadere İlköğretim Okulu, Şuhut Ortapınar İlköğretim Okulunun 8 derslik, Merkez Belkaracaören İlköğretim Okulunun ise 6 derslik olarak yapılması. 

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 2015 Mali Yılı Performans Yatırım Programında yer alan Merkez Bostanlı İlköğretim Okulu, Merkez Belkaracaören İlkokulu, Hocalar Akçadere İlkokulu ve Şuhut Ortapınar İlkokulu 5 derslik olarak yapılması planlanan bahse konu okulların 8 derslik olarak yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez Bostanlı İlköğretim Okulu, Hocalar Akçadere İlköğretim Okulu, Şuhut Ortapınar İlköğretim Okulunun 8 derslik, Merkez Belkaracaören İlköğretim Okulunun ise 6 derslik olarak yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

149
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
03 FF 150 plakalı TOFAŞ 131 Doğan CD 54 A aracın tahsisi (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesine bağlı kapanan Gökçek Beldesine ait hizmet aracı olarak kullanılan 03 FF 150 plakalı Doğan SLX marka 1995 model otomobilin, Gökçek Köyü muhtarlığına hizmet aracı olarak tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu satışı uygun görülen araçlar listesinde bulunan 03 FF 150 plakalı TOFAŞ 131 Doğan CD 54 A aracın, satış listesinden çıkarılarak Gökçek Köyü muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

148
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Akgün Köyüne mahalle fırını yapılması için ödenek tahsisi. (Önerge)

Söz konusu Dinar İlçesine bağlı Akgün Köyüne mahalle fırını yapılması için 6.000,00 ¨ ödenek tahsis talebinin; İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

147
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Nüfusu büyük olan köylere ek çocuk oyun grubu alınması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz kapanan beldelerine çocuk oyun grubu alımı çalışmaları devam ettiğinden, nüfusu büyük olan diğer köylere de ek çocuk oyun grubu alınarak dağıtılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu nüfusu büyük olan diğer köylere ek çocuk oyun grubu alınarak aşağıdaki listede görüldüğü şekilde dağıtılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

ÇOCUK OYUN GRUBU LİSTESİ

 

İLÇESİ

 

MERKEZ

Çavdarlı, Kızıldağ, Köprülü

BAŞMAKÇI

Çığrı

BAYAT

Derbent

BOLVADİN

Kurucaova, Karayokuş

ÇAY

Yeşilyurt

ÇOBANLAR

Göynük, Kale

DAZKIRI

Karaağaçkuyusu, Kızılören

DİNAR

Göçerli, Dikici

EMİRDAĞ

Yüreğil

EVCİLER

Baraklı

İHSANİYE

Beyköy, Hacıbeyli

İSCEHİSAR

Çalışlar, Karaağaç, Konarı, Olukpınar

HOCALAR

Çalca, Çepni

KIZILÖREN

Ekinova

SANDIKLI

Bekteş, Reşadiye

SİNANPAŞA

Bulca, Kınık

SULTANDAĞI

Çamözü

ŞUHUT

Akyuva, Çakırözü,Mahmut, Yarışlı

146
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Akça Köyüne mahalle fırını yapılması için ödenek tahsisi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 2015 yılı yatırım programında Dinar İlçesine ayrılan 6.000,00 ¨ ödeneğin, Akça Köyüne mahalle fırını yapılmak üzere tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesine bağlı Akça Köyüne mahalle fırını yapılması için 6.000,00 ¨ ödenek tahsis talebinin; İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

145
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerde kullanılmak üzere ayrılan ödeneğin dağıtılması.

 

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasına göre, Maliye Bakanlığı Bütçesinden Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılan 502.000.000,00 ¨ ödenekten İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerde kullanılmak üzere ilimize 14.000.000,00 ¨ ödenek ayrılmıştır.

Ayrılan bahse konu ödeneğin 13.000.000,00 ¨’nın İl Özel İdaresi 2015 Mali yılı gelir bütçesinin 04.5.2.01 Genel Bütçeden Ayrılan Proje Yardımları tertibine gelir kaydedilmesi, karşılığında aynı yıl gider bütçesinin aşağıdaki listede belirtilen yatırım kalemlerine ek ödenek olarak kaydedilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerde kullanılmak üzere ilimize ayrılan 14.000.000,00 ¨ ödenekten, 13.000.000,00 ¨’nın İl Özel İdaresi 2015 Mali yılı gelir bütçesinin 04.5.2.01 Genel Bütçeden Ayrılan Proje Yardımları tertibine gelir kaydedilmesi, karşılığında aynı yıl gider bütçesinin aşağıdaki listede belirtilen yatırım kalemlerine ek ödenek olarak kaydedilmesi ve ekli listede görüldüğü şekilde belirtilen yerlere Halı saha yapılması ile parke taşı döşemesi için ayrılan ödeneklerin, İlçelerin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

          İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN DAĞITIM LİSTESİ

Kapanan Belediyeler Kanalizasyon Yapım Bakım ve Onarımları

4.000.000,00

Kapanan Belediyeler Parke Taşı Döşeme İşleri

2.000.000,00

Köylere Parke Taşı Döşeme İşleri

2.000.000,00

Düğün Salonları Yapımları

1.000.000,00

Halı Saha Yapımları

2.000.000,00

Asfalt Yapım Bakım ve Onarım İşleri

1.500.000,00

Köprü ve Sanat Yapımları

500.000,00

TOPLAM

13.000.000,00

 

 

                      

 

 

 

 

 

İLÇELERE AYRILAN PARKE TAŞI ÖDENEĞİ VE HALI SAHA YAPILACAK OLAN KÖYLER

 

 

 

 

 

İLÇESİ

 

KAPANAN BELEDİYELER İÇİN PARKE TAŞI ÖDENEĞİ (¨)

 

 

DİĞER KÖYLER İÇİN PARKE TAŞI ÖDENEĞİ (¨)

 

 

HALI SAHA YAPILACAK OLAN KÖYLER

MERKEZ

69.000,00

120.000,00

Anıtkaya

BAŞMAKÇI

25.000,00

60.000,00

Yaka

BAYAT

 

40.000,00

İmrallı

BOLVADİN

120.000,00

80.000,00

Büyükkarabağ

ÇAY

 

268.000,00

120.000,00

Karamık, Deresenek, Akkonak, İnli, Koçbeyli

ÇOBANLAR

 

20.000,00

Göynük

DAZKIRI

59.000,00

80.000,00

Yüreğil

DİNAR

224.000,00

240.000,00

Göçerli

EMİRDAĞ

80.000,00

250.000,00

Adayazı

EVCİLER

64.000,00

40.000,00

Baraklı

İHSANİYE

169.000,00

120.000,00

Beyköy

İSCEHİSAR

51.000,00

80.000,00

Seydiler

HOCALAR

64.000,00

80.000,00

Yeşilhisar

KIZILÖREN

 

20.000,00

Merkez

SANDIKLI

300.000,00

250.000,00

Örenkaya

SİNANPAŞA

137.000,00

140.000,00

Güney

SULTANDAĞI

156.000,00

60.000,00

Kırca

ŞUHUT

214.000,00

200.000,00

Atlıhisar

TOPLAM

2.000.000,00

2.000.000,00

 

 

 

144
Yazı İşleri Müdürlüğü
İlimiz Merkez Salar Köyü sınırları içerisinde bulunan Halil İbrahim Türbesinin bakım onarımı ve konaklama için bir yer yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez Salar Köyü sınırları içerisinde bulunan Halil İbrahim Türbesinin bakım onarımı ve konaklama için bir yer yapılması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez Salar Köyü sınırları içerisinde bulunan Halil İbrahim Türbesinin bakım onarımı ve konaklama için bir yer yapılması talebinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

143
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesine bağlı Göcen Köyü imar planı ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesine bağlı Göcen Köyünde yer alan, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünce verilen Mera Yaylak ve Kışlak Kütüğünde Köyiçi Mevkii, 1 pafta, 154 ada, 2 parsel numarası ile ve Köyönü Mevkii, a2.IIIc pafta, 159 ada, 37 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Mera vasıflı toplam 3.112,44 m²’lik taşınmaz üzerinde köyün ihtiyacı olan konut alanları oluşturulması amaçlı hazırlanan ve ilgi yazı ekinde İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-10175 ve UİP-10176) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu ile yazı ekinde gönderilen imar planı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesine bağlı Göcen Köyünde yer alan, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünce verilen Mera Yaylak ve Kışlak Kütüğünde Köyiçi Mevkii, 1 pafta, 154 ada, 2 parsel numarası ile ve Köyönü Mevkii, a2.IIIc pafta, 159 ada, 37 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Mera vasıflı toplam 3.112,44 m²’lik taşınmaz üzerinde köyün ihtiyacı olan konut alanları oluşturulması amaçlı hazırlanan, Plan İşlem Numarası (NİP-10175 ve UİP-10176) olarak belirlenen 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

142
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesi Akören mahallesinde bulunan İdris Dede Türbesinin çevre düzenlemesinin yapılarak turizme kazandırılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesi Akören mahallesinde bulunan İdris Dede Türbesinin çevre düzenlemesinin yapılarak turizme kazandırılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesi Akören mahallesinde bulunan İdris Dede Türbesinin çevre düzenlemesinin yapılarak turizme kazandırılması için, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

141
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyü, imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması. 

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından yapılmış olan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan konusu 2 adet (M23B10A-M23B09B) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 2 adet (M23B10A4A-M23B09B3B) Uygulama İmar Planı Değişikliği paftalarında kalan yaklaşık 11 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli 2 paftadan ibaret Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 2 paftadan ibaret Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP, 10604 ve UİP-10601,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu ile yazı ekinde gönderilen imar planı değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından yapılmış olan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan konusu 2 adet (M23B10A-M23B09B) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 2 adet (M23B10A4A-M23B09B3B) Uygulama İmar Planı Değişikliği paftalarında kalan yaklaşık 11 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli 2 paftadan ibaret Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 2 paftadan ibaret Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri, incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP, 10604 ve UİP-10601,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

140
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesinde bulunan mülkiyeti Özel İdaresine ait Sümerbank halıcılık binasının tahsisi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesinde bulunan mülkiyeti Özel İdaresine ait S.G.K hizmet binasının arkasındaki eski Sümerbank halı atölyesi olarak yapılan dairenin Kültür Merkezi ve Toplantı Salonu olarak kullanılması için Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesinde bulunan mülkiyeti Özel İdaresine ait Sümerbank halıcılık binası, İl Genel Meclisinin 08.04.2011 tarih ve 115 nolu kararı ile Devlet Hastanesine tahsisi yapılmış olup, İlçe Kaymakamlığınca Devlet Hastanesine ihtiyaç ise eski tahsisin devamına, şayet Devlet Hastanesine ihtiyaç değil ise Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

139
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı kapanan Yıprak belediyesine ait hizmet binasının, Köy Muhtarlığına tahsis edilmesi (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı kapanan Yıprak belediyesine ait hizmet binasının, ihtişamlı ve çok katlı yapı olmasından dolayı okul olarak değerlendirilmesi istenilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de binanın eski yapı olduğu ve deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için, okul olarak kullanılması uygun görülmediğinden dolayı, binanın Köy Muhtarlığına devir edilmesi konusundaki, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesine bağlı kapanan Yıprak belediyesine ait hizmet binasının, 4 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak Yıprak Köy Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

138
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçe sınırları içerisinde bulunan, turizm kaynaklı yer altı şehri kapalı şehir olarak bilinen yerin, turizme kazandırılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar ilçe sınırları içerisinde bulunan, turizm kaynaklı yer altı şehri kapalı şehir olarak bilinen yerin, gerekli incelemelerinin yapılarak turizme kazandırılması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçe sınırları içerisinde bulunan, yer altı şehri kapalı şehir olarak bilinen yerin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

137
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İscehisar İlçesi Cevizli Köyüne ortaokul yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İscehisar İlçesi Cevizli Köyünde ortaokul öğrencileri köy konağında eğitim görmektedir. Mevcut okulumuzun incelenerek şartları uygun ise ilave kat yapımı için gerekli planların yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İscehisar İlçesi Cevizli Köyüne ortaokul yapılması talebinin, bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

136
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Kırca Köyü ile Akbaba Köyü arasındaki yolun, bakım ve onarımının yapılması (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı ilçesine bağlı Kırca Köyünden başlayıp Akbaba Köyüne kadar uzanan asfalt bağlantı yolunda kış şartlarının yoğun geçmesinden dolayı çökme ve çukurlar oluştuğundan, yolun bakım ve onarımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı ilçesine bağlı Kırca Köyü ile Akbaba Köyü arasındaki yolun, dairesince bakım ve onarımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

135
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Şuhut ilçesine bağlı Karacaören Köyüne köy mezarlığı ve giriş kısmına bir oda ve abdestlik yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut ilçesine bağlı Karacaören Köyü sınırları içerisinde mevcut mezarlık alanının dolmuş olmasından dolayı ihtiyaca cevap verememekte olup, mevcut mezarlık alanı bitişiğinde bulunan mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan arsanın yeni köy mezarlığı yapılması için etrafının çevre duvarı ile çevrilmesi, iç tesviyesinin yapılması ve ayrıca mezarlık giriş kısmına bir oda ve abdestlik yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut ilçesine bağlı Karacaören Köyüne Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan arsaya yeni köy mezarlığı yapılması için etrafının çevre duvarı ile çevrilmesi, iç tesviyesinin yapılması ve ayrıca mezarlık giriş kısmına bir oda ve abdestlik yapılması talebinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

134
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Hacıbeyli Köyü ile Beyköyünün, köy içerisinde biriken yağmur ve kar sularının dere yatağına aktarılması. (Önerge) 

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Hacıbeyli Köyü ile Beyköyünün, köy içerisinde yağmur ve kar sularının biriktiği ve biriken suların taştığından dolayı, su toplanan yerlerden yaklaşık 100 m boru ile dere yatağına aktarılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Hacıbeyli Köyü ile Beyköyünün köy içerisinde biriken yağmur ve kar sularının dere yatağına aktarılması talebinin; Dairesince yerinde incelenerek İl Genel Meclisine bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

133
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Şuhut ilçesine bağlı Karacaören Köyünde bulunan düğün salonu binasının, tadilatının yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde bulunan, köy düğün salonu binasının kapı, pencere, iç bölgü, tuvalet ve çatı, kiremitlerinin kullanılamaz halde olduğundan tamiratının yapılması ve dış çevre duvarlarının yeniden düzenlenerek düğün salonu olarak faaliyete geçirilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde bulunan, köy düğün salonu binasının, dairesince tadilat maliyetinin tespiti yapılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

132
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçe Merkezine Kapalı Spor Salonu yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçe Merkezinde bulunan Kapalı Spor Salonu, okulların kullanılmasında yetersiz geldiğinden dolayı, 100-150 kişilik Kapalı Spor Salonu yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçe Merkezine 100-150 kişilik Kapalı Spor Salonu yapılması talebinin, İleriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

131
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2014 Yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesi konusundaki, İhtisas Komisyonlarının raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi gereğince hazırlanan, İl Özel İdaresi 2014 Yılı Faaliyet Raporunun dairesince hazırlandığı şekilde, kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

130
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçesine bağlı Gebeceler Kasabası ile Çobanlar İlçesi arasındaki yolun, bakım ve onarımının yapılması (Önerge) 

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Gebeceler Kasabası ile Çobanlar İlçesi arasındaki yolun asfaltı bitmiş olduğundan ve bu yol boyunca kanal çalışması yapılacağından dolayı, yol 2015 yılı yatırım programına alınmamıştır. Çobanlar ile Gebeceler arası yolun stabilize olarak greyder ile düzeltilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Gebeceler Kasabası ile Çobanlar İlçesi arasındaki yolun, dairesince bakım ve onarımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

129
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Efebel Taşımacılık Temizlik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Salar Belediyesine devir edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 05.03.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 4. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 5 adet bütçe dışı şirketin satışına veya talipli çıkmadığı takdirde tasfiyesine İl Genel Meclisinin 04/06/2014 tarihli ve 159 sayılı kararıyla karar verilen bahse konu şirketlerden; “Alanyurt Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Ayazini Taşımacılık Petrol, Petrol Ürünleri Temizlik İnş. Tur. Termal Gıda Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Bozhüyük Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik İnş. Tur. Termal Gıda Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Efebel Taşımacılık Temizlik İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Güney Dinlenme Tes. Akaryakıt Taş. Tur. Ve Nakl. San. Tic. Ltd. Şti.”nin herhangi birini, genel borcu İl Özel İdaresine ait, devir masraflarının kendilerince karşılanarak Salar Belediye Başkanlığına devir edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şirketlerden Efebel Taşımacılık Temizlik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, genel borcu İl Özel İdaresine ait, devir masraflarının Salar Belediyesince karşılanmak üzere devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

128
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesi Balçıkhisar Köyü Muhtarlığına 4x4 hidromek marka lastik tekerlekli kepçenin tahsisi.
İlimiz Genel Meclisinin 05.03.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesi Balçıkhisar Belediyesi 6360 sayılı Kanun kapsamında köye dönüştürülmüş olup, Bu kapsamda Belediyeye ait 955 marka dozer köy muhtarlığına bırakılmıştır. Ancak Balçıkhisar Köy Muhtarı Mevlit ÇAKIR’IN İl Özel İdaresine vermiş olduğu ilgi dilekçede bu dozerin, İl Özel İdaremize iade edilerek, Belediyelerine ait 4x4 hidromek marka lastik tekerlekli kepçenin köy alt yapısı ve çalışmalarının tamamlayıncaya kadar muhtarlık emrine tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde; Söz konusu 4x4 hidromek marka lastik tekerlekli kepçenin köy alt yapısı ve çalışmalarının tamamlayıncaya kadar muhtarlık emrine tahsis edilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.
127
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait 2014 yılı Taşınır Kesin Hesabı.

İlimiz Genel Meclisinin 04.03.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre tanzim edilen 2014 yılına ait Taşınır Hesap Cetvelleri ekte gönderilmiş olup; aynı maddenin (10.) fıkrasında “Sosyal Güvenlik Kurumları ile Mahalli İdareler, yukarıdaki hükümlere göre hazırlayacakları Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin uygulama sonuçlarını Kesin Hesaba bağlayarak mercilere gönderirler” denilmekte olduğundan söz konusu cetvellerin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (b) fıkrasına göre karara bağlanması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 yılına ait Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (b) fıkrasına göre İl Özel İdaresince hazırlandığı şekilde kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

126
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Disiplin Kurulları Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik.

İlimiz Genel Meclisinin 04.03.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. Maddesine göre; Bakanlar Kurulunun 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 16. Maddesi gereğince; yeniden düzenlenen “Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Disiplin Amirleri Yönetmeliği hakkında karar alınması konusundaki, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. Maddesine göre; Bakanlar Kurulunun 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 16. Maddesi gereğince aşağıdaki cetvellerde görüldüğü şekilde;

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

1 - İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Genel Sekreter

Vali

 

İç Denetçi

Vali

 

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

Vali

Hukuk Müşaviri

Genel Sekreter

Vali

Birim Müdürleri

Genel Sekreter

Vali

Müdürler

Genel Sekreter

Vali

Avukat

Genel Sekreter

Vali

Uzman

Sivil Savunma Uzmanı

Birim Müdürü

Genel Sekreter

Mali Hizmetler Uzmanı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Mali Hizmetler Müdürü

Genel Sekreter

Şef ve Diğer Memurlar

Birim Müdürü

Genel Sekreter

 

2- İLÇE ÖZEL İDARELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

İlçe Özel İdare Müdürü

Kaymakam

Vali (*)

Şef ve Diğer Memurlar

İlçe Özel İdare Müdürü

Kaymakam (*)

uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

NOT: İllerde Vali, İlçelerde Kaymakam; İl Özel İdare Teşkilatında çalışan bütün memurların aynı zamanda en üst disiplin amiridir.

125
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
2015 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında bulunmayan, proğram harici işler.

İlimiz Genel Meclisinin 04.03.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Müdürlüğümüz 2015 Mali Yılı performans Yatırım Programı İl Genel Meclisinin 28.11.2014 tarih ve 461 sayılı Kararı ile kararlaştırılmış olup 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İlimiz Sınırları içersinde bulunan ve 2015 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında yer almayan, Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan köyler ile köy belediyelerinin ve bunlara bağlı yerleşim birimlerinin yollarının yapımı, onarımı, bakımı gerektiğinde asfaltlanması, sanat yapıları ve köprülerinin yapımı ve bakımı, Köy isim levhaları ve trafik işaret levhalarının  montaj, tamir, bakımına zaman zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu tip yapım, tamir, bakım ve onarım işlerinin acilen çözülebilmesi ve hizmetlerin bir an önce verilebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin ve iş makinelerinin köylere gönderilebilmesi gerekmektedir.

2015 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında bulunmayan, ihtiyaç duyulan malzeme ve makinelerinin akaryakıtının İl Özel İdare ambarlarından verilmesi, yapım, bakım ve onarım sırasında kullanılacak malzemelerin nakillerinde ve kazı işlerinde İl Özel İdaresi iş makinelerinin, araçlarının ve ekipmanlarının kullanılması ile ilgili personelin görevlendirilmesi işlerinin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında bulunmayan, ihtiyaç duyulan malzeme ve makinelerinin akaryakıtının İl Özel İdare ambarlarından verilmesi, yapım, bakım ve onarım sırasında kullanılacak malzemelerin nakillerinde ve kazı işlerinde İl Özel İdaresi iş makinelerinin, araçlarının ve ekipmanlarının kullanılması ile ilgili personelin görevlendirilmesi ayrıca yeni yapılacak yolların İl Genel Meclis yetkisinde bırakılması şartıyla tamir, bakım ve onarım işlerinin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

124
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait Sosyal Tesislerinden yararlananların ücret tarifesinin belirlenmesi

İlimiz Genel Meclisinin 04.03.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Özel İdaresine ait Sosyal Tesislerden yararlananların ücret tarifesi İl Genel Meclisinin 05.03.2014 tarihli ve 83 sayılı kararıyla kişi başı 6,00 ¨/gün olarak belirlenen, Sosyal Tesislerin ücret tarifesine ilişkin, Maliye Bakanlığı tarafından 15.01.2015 tarihli ve 2015-2 sayılı, 29237 nolu Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” uyarınca ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sosyal Tesislerin ücret tarifesine ilişkin, Maliye Bakanlığı tarafından 15.01.2015 tarihli ve 2015-2 sayılı, 29237 nolu Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” uyarınca, İl Özel İdaresine ait Sosyal Tesislerinden yararlananların ücret tarifesinin, kişi başı 6,25 ¨/gün olarak belirlenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

123
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İl Özel İdaresine geçen araçlardan, Hidromek marka greyder,  traktör, Fatih kamyon ve İveco marka yolcu otobüsünün  Çay Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisi.
İlimiz Genel Meclisinin 04.03.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi sayılı yazılarıyla; 6360 sayılı kanunla Belediyelere ait taşınırlar İl Özel İdaresine bırakılmış olduğu Özel İdaresine bırakılan 91-4295 Hidromek 1991 model 21105 greyder Hurda (Deresinek Belediyesine ait) 03 PM 701 plakalı traktör, 03 HE 201 plakalı Fatih kamyon ve İveco marka yolcu otobüs (Nuh Belediyesine ait servis aracı) araçların Çay Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde; Söz konusu 6360 sayılı kanunla Belediyelere ait taşınırlardan İl Özel İdaresine bırakılan 91-42095 model Hidromek Kazıyıcı Yükleyici İnli Muhtarlığına verilmiş olup, 1991 model 21105 greyder, 03 PM 701 plakalı traktör, 03 HE 201 plakalı Fatih kamyon ve İveco marka yolcu otobüsünün Çay Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.
122
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen üyenin isminin düzeltilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 03.03.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. Maddesine göre ; İl Genel Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 33 sayılı yapılan Meclis Toplantısında Vakıf Mütevelli Heyetinde hayırsever vatandaş olarak belirlenen Emin KARTÇI ’nın halk arasında kullanılan ismi olduğu, Nüfus kütüğündeki isminin Sülbi KARTCI olduğu tespit edilen ve sehven yanlış yazılan ismin düzeltilmesi konusundaki, Başmakçı İl Genel Meclis Üyesi Uğur DALGALI’nın vermiş olduğu önerge okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Emin KARTÇI ’nın halk arasında kullanılan ismi olduğu, Nüfus kütüğündeki isminin ise Sülbi KARTCI olduğundan dolayı sehven yanlış yazılan ismin düzeltilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

121
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Reşadiye Köyünde Köy Yerleşim Planı için hazırlanan, 26 hektarlık alanı kapsayan imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.03.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Reşadiye Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4254871, y:514497), (x:4253825, y:515122), (x:4254079, y:515203), (x:4254490, y:514323) koordinatları arasında kalan yaklaşık 26 hektarlık alanı kapsayan 5 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP-8306,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu ile yazı ekinde gönderilen imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Reşadiye Köyünde Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4254871, y:514497), (x:4253825, y:515122), (x:4254079, y:515203), (x:4254490, y:514323) koordinatları arasında kalan yaklaşık 26 hektarlık alanı kapsayan 5 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP-8306,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

120
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Karacalar Köyünde yer alan 126 ada, 25, 26 ve 54 parsel numaralı taşınmazlarda konut alanı oluşturulmasına yönelik olarak hazırlanan imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.03.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Karacalar Köyünde yer alan ve İl Genel Meclisimizin 03.10.2011 tarih ve 231 sayılı Kararı ile onaylanan plana ilave olarak 126 ada, 25, 26 ve 54 parsel numaralı taşınmazlarda konut alanı oluşturulmasına yönelik olarak hazırlanan ve İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 3 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-8397,1 ve UİP-8355,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı değişikliği paftaları ve hazırlanan komisyon raporu ile yazı ekinde gönderilen imar planı değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Karacalar Köyünde yer alan ve İl Genel Meclisimizin 03.10.2011 tarih ve 231 sayılı Kararı ile onaylanan plana ilave olarak 126 ada, 25, 26 ve 54 parsel numaralı taşınmazlarda konut alanı oluşturulmasına yönelik olarak hazırlanan ve İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 3 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-8397,1 ve UİP-8355,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

119
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Burunkaya Köyünde yer alan, tapusunda Pınarbaşı Mevkii, 1100 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerine “Turba Paketleme Tesisi” yapılabilmesi için “Konut Dışı Kentsel Ç

İlimiz Genel Meclisinin 03.03.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Burunkaya Köyünde yer alan, tapusunda Pınarbaşı Mevkii, 1100 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Özefeler Turizm Sey. Petrol San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait 6.762,00 m²’lik taşınmaz üzerinde “Turba Paketleme Tesisi” yapılabilmesi için “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı olarak hazırlanan ve ilgi başvuru ekinde İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-8717 ve UİP- 8718) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu ile yazı ekinde gönderilen imar planı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesine bağlı Burunkaya Köyünde yer alan, tapusunda Pınarbaşı Mevkii, 1100 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Özefeler Turizm Sey. Petrol San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait 6.762,00 m²’lik taşınmaz üzerinde “Turba Paketleme Tesisi” yapılabilmesi için “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-8717 ve UİP- 8718) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

118
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesine bağlı  Koçbeyli Köyünde, ihtiyaç duyulması üzerine hazırlanan imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.03.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesine bağlı olup 6360 Sayılı Kanun kapsamında kapatılan belediyelerden olan Koçbeyli Köyünde 1992 yılında yapılan 18. Madde uygulama çalışmalarında 30K1d paftası içerisinde yer alan 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazlar yol ve otopark alanında kalması nedeniyle, ihtiyaç duyulması üzerine hazırlanan 2 paftadan ibaret l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri ilgi başvuru ekinde İl Özel İdaresine sunulmuştur. Söz konusu imar planı değişikliği İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP-8278,1 belirlenmiş olup söz konusu imar planı değişikliği paftaları ve hazırlanan komisyon raporu ile yazı ekinde gönderilen imar planı değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyünde 1992 yılında yapılan 18. Madde uygulama çalışmalarında 30K1d paftası içerisinde yer alan 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazlar yol ve otopark alanında kalması nedeniyle, ihtiyaç duyulması üzerine hazırlanan 2 paftadan ibaret l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP-8278,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

117
Yazı İşleri Müdürlüğü
Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, üniversite öğrencilerine kitap dağıtılması için ödenek tahsisi.

İlimiz Genel Meclisinin 02.03.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 1. Birleşiminde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesinin a fıkrasında \"Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstelenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.\" denilmektedir. Söz Konusu yazının tetkikinden de anlaşılacağı üzere; Afyonkarahisar Valiliği \"DETAY\" (Gençlik Değerleriyle Buluşuyor) Projesi kapsamında 2015 yılı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, Üniversite öğrencilerine yönelik siyer yarışmasında öğrencilere kitap dağıtılması planlanmış olup, 40.000,00 ¨ ödenek talep edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Afyonkarahisar Valiliği \"DETAY\" (Gençlik Değerleriyle Buluşuyor) Projesi kapsamında 2015 yılı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, üniversite öğrencilerine yönelik siyer yarışmasında öğrencilere kitap dağıtılması planlanmış olup, ilgili kurumlarla yapılacak olan protokol çerçevesinde 40.000,00 ¨ ödenek tahsisinin, İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

116
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya Katılamayan Üyelerin İzinli Sayılması.

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2015 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Osman KOÇ’un,

2. Birleşimine katılamayan Osman KOÇ’un,

3. Birleşimine katılamayan Zübeyde BALI’nın izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

            

115
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Çay İlçesi İnli Köyüne 91-42095 model Hidromek Kazıyıcı Yükleyicinin verilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi kapanan belde olan İnli Köyünden alınan ve İl Genel Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 29 sayılı kararı ekinde bulunan TABLO 2’nin 11. Sırasındaki 91-42095 model Hidromek Kazıyıcı Yükleyici listeden çıkarılarak köy muhtarlığına verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Genel Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 29 sayılı kararı ekinde bulunan TABLO 2’nin 11. Sırasındaki 91-42095 model Hidromek Kazıyıcı Yükleyici listeden çıkarılarak, Çay İlçesi İnli Köy muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

114
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Soğukkuyu Köyü ile Dereköy arasında bulunan yeraltı mağaralarının incelenmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Soğukkuyu Köyü ile Dereköy arasında bulunan yeraltı mağaralarının incelenerek açığa çıkarılması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirdağ İlçesine bağlı Soğukkuyu Köyü ile Dereköy arasında bulunan yeraltı mağaralarının ilgili kurumca incelenip İl Genel Meclisine bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

113
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hocalar Kaymakamlık Lojmanı bakım ve onarım kaleminde bulunan ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2015 yılı yatırım proğramında Hocalar Kaymakamlık Lojmanı bakım ve onarım kaleminde bulunan 5.000,00 ¨ ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar Kaymakamlık Lojmanı bakım ve onarım kaleminde bulunan   5.000,00 ¨ ödeneğin, Hocalar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

112
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Evciler İlçesine bağlı Bostancı Köyünde bulunan, mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait ve halen kullanılmayan eski okul binasının köy konağı olarak kullanılması. (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesine bağlı Bostancı Köyünde muhtar evi bulunmamaktadır. Mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait ve halen kullanılmayan eski okul binasının tanzim edilerek “muhtar evi “ olarak kullanılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Evciler İlçesine bağlı Bostancı Köyünde bulunan, mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait ve halen kullanılmayan eski okul binasının köy konağı olarak kullanılması talebinin; İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşülerek, Evciler Köylere Hizmet Götürme Birliğince tamir ve bakımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

111
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hocalar İlçesi Mahalli İdare Birlik kaleminin altında bulunan, Tarım Hizmetleri Makine Teçhizat Alımı için ayrılan ödeneğin, Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere aktarılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2015 yılı yatırım proğramında Mahalli İdare Birlik kaleminin altında bulunan, Tarım Hizmetleri Makine Teçhizat Alımı için ayrılan 20.000,00 ¨ ödeneğin, Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar İlçesi Mahalli İdare Birlik kaleminin altında bulunan, Tarım Hizmetleri Makine Teçhizat Alımı için ayrılan 20.000,00 ¨ ödeneğin, Hocalar Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

110
Mali Hizmetler Müdürlüğü
18 İlçe okullarının bakım ve onarım ödeneklerinin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması. (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz genelinde 18 İlçe okullarının bakım onarımı için ayrılan ödeneğin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 18 İlçe okullarının bakım ve onarım ödeneklerinin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

109
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İhsaniye İlçesine bağlı Yeşilyayla Köyüne kanalizasyon yapılması. (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yeşilyayla Köyünün kanalizasyonu olmadığından dolayı, insan sağlığı için tehlike arz ettiğinden acilen, kanalizasyonunun yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Yeşilyayla Köyüne kanalizasyon yapılması talebinin; Dairesince incelenerek İl Genel Meclisine bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

108
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Hocalar İlçesi Yeşilhisar Köyüne bırakılan 03 LA 567 plakalı traktör yerine, 03 LD 960 plakalı traktörün ve eski model 03 LY 782 plakalı çöp arabasının muhtarlığa bırakılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Hocalar İlçesine bağlı kapanan belde, Yeşilhisar Köyüne bırakılan 03 LA 567 plakalı traktör yerine, 03 LD 960 plakalı traktörün muhtarlığa bırakılması ve ayrıca eski model 03 LY 782 plakalı çöp arabasının muhtarlığa bırakılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar İlçesi Yeşilhisar Köyüne bırakılan 03 LA 567 plakalı traktör yerine, 03 LD 960 plakalı traktörün bırakılması ve eski model 03 LY 782 plakalı çöp arabasının muhtarlığa bırakılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

107
Encümen Müdürlüğü
İller Bankası Genel Kurulunda İl Özel İdaresini temsil etmek üzere temsilci seçilmesi

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İller Bankası Genel Kurulunda İl Özel İdaresini temsil etmek üzere temsilci seçilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İller Bankası Genel Kurulunda İl Özel İdaresini temsil etmek üzere asıl olarak İl Genel Meclis Üyesi Selçuk ÇİRKİN’in, yedek olarak da İl Genel Meclis Üyesi İbrahim BAŞAR’ın görev alması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

106
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Başmakçı İlçesi Yaka Köyünde bulunan okula yemekhane ile laboratuar yapılması (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyü, kapanan belediyelerden olması nedeniyle okulumuz merkezi köy olması nedeniyle taşıma sistemiyle taşındığı okulumuzun öğrencilerinin yemek yediği yerin eski olması ve öğrencilerin sağlık açısından sakıncalı ve eski olmasından dolayı herhangi bir depremde veya sarsıntıda yıkılabileceğinden, yemekhane ile laboratuar yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesi Yaka Köyünde bulunan okula yemekhane ile laboratuar yapılması talebinin; Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

105
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesi Özkan Köyü ile Konya-Yunak İlçesine bağlı Piribeyli Mahallesi arasındaki 5 km yolun stabilize serilerek düzeltilmesi ve bakımının yapılması (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesi Özkan Köyü ile Konya-Yunak İlçesine bağlı Piribeyli Mahallesi arasındaki yaklaşık 4 km yolun köy yolları ağına alınarak 4 kilometrelik bu yolun 1. kat asfalt işinin yapılarak bölgenin ulaşım mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesi Özkan Köyü ile Konya-Yunak İlçesine bağlı Piribeyli Mahallesi arasındaki yaklaşık 5 km yolun stabilize serilerek düzeltilmesi ve bakımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

104
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hocalar İlçesi 2014 yılı yatırım programında okul yeri kamulaştırma kaleminde bulunan ödeneğin, Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere aktarılması (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Hocalar İlçesinde, hayırsever vatandaş tarafından 450.000,00 ¨ ödeneği karşılanan spor salonunun inşaatı devam etmektedir. İnşaatın tamamlanabilmesi için, Hocalar İlçesi 2014 yılı yatırım proğramında okul yeri kamulaştırma kaleminde bulunan 50.000,00 ¨ ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar İlçesi 2014 yılı yatırım programında okul yeri kamulaştırma kaleminde bulunan 50.000,00 ¨ ödeneğin, Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

103
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sandıklı İlçesinin 2015 yılı yatırım proğramında bulunan parke taşı ödeneklerinin 6 kapanan beldeye verilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesindeki kapanan beldelere verilen kilitli parke taşının, Örenkaya, Kusura ve Menteş Köylerinin kanalizasyon ve içme suyu yapım işi olacağından dolayı parke taşı ödeneklerinin diğer 6 kapanan beldeye verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesinin 2015 yılı yatırım proğramında bulunan parke taşı ödeneklerinin 6 kapanan beldeye verilmesi talebinin; Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

102
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İl Özel İdaresi tarafından alınan römorklu yangın söndürme tankerlerinin dağıtılması.

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun kapsamında ilimizde 47 adet belediye kapatılmış olup, kapatılan belediyelerin ihtiyacı olan 37 adet römorklu yangın söndürme tankeri İl Özel İdaresi tarafından alınmıştır.

Ancak, römorklu yangın söndürme tankerlerinin alımı esnasında kapatılan belediyelerin 18 adedine Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından römorklu yangın söndürme tankeri dağıtımı yapılmıştır.

Bu nedenle; İl Özel İdaresi tarafından alınan römorklu yangın söndürme tankerlerinden bir adedinin İl Özel İdaresi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bırakılması geriye kalan 7 adet tankerin hangi köylere dağıtım yapılacağının belirlenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yangın söndürme tankerlerinin;

1- Bolvadin- Kurucaova Köyü

2- Çay- Pınarkaya Köyü

3- Çobanlar- Kale Köyü

4- Dinar- Göçerli Köyü

5- Emirdağ- Yenikapı Köyü

6- İscehisar- Çalışlar Köyü

7- Sandıklı- Kınık Köyüne verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

101
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Evciler İlçesi Gökçek Köyündeki belediye tarafından satılan, işyerleri ve dükkanlarına ruhsat almak isteyen vatandaşların, Evciler Kaymakamlığına müracaat etmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesi kapanan beldelerden olan Gökçek Köyündeki belediye tarafından satılan, işyerleri ve dükkanlarına ruhsat almak isteyen vatandaşlar ruhsat alamamaktadırlar. Vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi bu yerlerin Özel İdare tarafından tapuları alınarak gerekli işlemlerin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Gökçek Köyündeki belediye tarafından satılan, işyerleri ve dükkanlarına ruhsat almak isteyen vatandaşların, Evciler Kaymakamlığına müracaat ederek gerekli işlemlerin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi. 

100
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İl Özel İdaresi görev alanına giren işlerde kullanılmak üzere iş makinelerinin satın alınması.

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun kapsamında ilimizde 47 belediye kapatılarak köye dönüştürülmüş olup, Köye dönüştürülen bu yerleşim yerlerinde ve görev alanımızdaki diğer köylerimizde kullanılmak üzere 5 adet 8+1 m3 kapasiteli tam donanımlı çöp toplama aracının ve İl Özel İdaresi görev alanına giren işlerde kullanılmak üzere iş makinelerinin satın alınmasına ihtiyaç duyulan, bahse konu İlimizde kapatılarak köye dönüştürülen 47 belediyenin yerleşim yerlerinde ve görev alanımızdaki diğer köylerimizin çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 Mali yılı bütçesinde 44.03.53.00.00.01.9.24.009.5.06.1 muhtelif iş makinesi ve araç alımı işine ait harcama kaleminden 5 adet tam donanımlı 8+1 m³ kapasiteli çöp toplama aracı, 2 adet dozer, 1 adet distribütör, 1 adet silindir, 1 adet trafik levha çakım işlerinde kullanılmak üzere çift kabinli kasalı pikap ve 1 adet yol çizgisi çizme makinesinin DMO Genel Müdürlüğünden satın alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimizde kapatılarak köye dönüştürülen 47 belediyenin yerleşim yerlerinde ve görev alanımızdaki diğer köylerimizin çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 Mali yılı bütçesinde 44.03.53.00.00.01.9.24.009.5.06.1 muhtelif iş makinesi ve araç alımı işine ait harcama kaleminden 5 adet tam donanımlı 8+1 m³ kapasiteli çöp toplama aracı, 2 adet dozer, 1 adet distribütör, 1 adet silindir, 1 adet trafik levha çakım işlerinde kullanılmak üzere çift kabinli kasalı pikap ve 1 adet yol çizgisi çizme makinesinin DMO Genel Müdürlüğünden satın alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

099
Mali Hizmetler Müdürlüğü
300 Kişilik Öğrenci Yurdu yapımı için 16 pafta ve 4170, 4171, 4172, 4173, 4174 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların, İl Özel İdaresine tahsis edilmesi.

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.02.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Merkez sınırları içerisinde bulunan İslami İlimler Fakültesi Yerleşkesi içerisinde Üniversitenin tahsis edeceği yere 300 Kişilik Öğrenci Yurdu yapımının 2014 yılı yatırım programına alınması, İl Genel Meclisinin 05.08.2014 tarihli ve 283 sayılı kararıyla kararlaştırılan;

300 Kişilik Öğrenci Yurdu yapımına esas olmak üzere; Deper/Omurcak Mevkii sınırları içerisindeki, tapunun 16 pafta ve 4170, 4171, 4172, 4173, 4174 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların, tahsis amacında kullanılmak üzere 25 yıllığına İl Özel İdaresine tahsis edilmesi konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez sınırları içerisinde bulunan İslami İlimler Fakültesi Yerleşkesi içerisinde Üniversitenin tahsis edeceği yere 300 Kişilik Öğrenci Yurdu yapımına esas olmak üzere; Deper/Omurcak Mevkii sınırları içerisindeki, tapunun 16 pafta ve 4170, 4171, 4172, 4173, 4174 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların, tahsis amacında kullanılmak üzere, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve İl Özel İdaresinin yapacağı protokol ile 25 yıllığına İl Özel İdaresine tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

098
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sandıklı İlçesi Ece Mahallesi, Ali Çetinkaya Sokağı 318 ada, 11 parselinde kayıtlı, Bahçeli Kargir Kaymakamlık Lojmanı vasıflı taşınmazın tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 05.02.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Ece Mahallesi, Ali Çetinkaya Sokakta bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 318 ada, 11 parselinde kayıtlı, 1.511,49 m² alanlı, Bahçeli Kargir Kaymakamlık Lojmanı vasıflı taşınmazın; “Belediye Hizmet Binası” projesinde değerlendirilmek üzere kurumlarına tahsis veya devir edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Ece Mahallesi, Ali Çetinkaya Sokakta bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 318 ada, 11 parselinde kayıtlı, 1.511,49 m² alanlı, Bahçeli Kargir Kaymakamlık Lojmanı vasıflı taşınmazın, Sandıklı Belediyesinin 150.000,00 ¨  katkısı ile Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılması şartıyla, 25 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak Sandıklı Belediyesine tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

097
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesi Yıprak Belediyesinden İl Özel İdaresine geçen tapunun 110 ada, 2 parselde kayıtlı 32.946,05 m² alanlı taşınmaz üzerindeki Belediye Hizmet Binasının Ortaokul Binası olarak kullanılmak üzere tahsis ed

 

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Dinar İlçesi Yıprak Belediyesinden İl Özel İdaresine geçen tapunun 110 ada, 2 parselde kayıtlı 32.946,05 m² alanlı taşınmaz üzerindeki Belediye Hizmet Binasının Ortaokul Binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.07.2014 tarihli 14304108-663.05/72 sayılı inceleme raporunda Maarif Müfettişlerin incelemeler neticesinde; İlimiz Dinar İlçesi Yıprak İlköğretim Kurumunun 8 derslikli yeni İlkokul binası inşaatının devam etmekte olduğu ve yeni öğretim yılına yetiştirileceğinin belirtildiği, 2013-2014 öğretim yılının son döneminde ortaokul binasında ikili öğretim yapılarak öğretimin sürdürüldüğü, Ortaokul binasında, 1 müdür odası, 1 öğretmenler odası, 6 derslik, ve tuvaletlerin bulunduğu, Yıprak İlköğretim Kurumunun devam eden 8 derslikli bina inşaatı tamamlandığında öğrencilerin ihtiyacını karşılar nitelikte olduğu, Ortaokul binasında ise 6 derslikte 5,6,7 ve 8. Sınıfların öğretim yaptığı, Norm kadro durumuna göre sayısı 30’un üzerindeki sınıfların bölünmesi için dersliklerin uygun olduğu, derslik ve diğer bölümlerin öğrencilerin ihtiyacını karşılar nitelikte olduğu, kapatılan mevcut Belediye Binasının Köy Muhtarlığınca hizmet binası olarak kullanılacağı, mevcut okul binalarının ihtiyacı karşıladığı, tarafımızca ve Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de belirtildiği üzere, kapatılan Yıprak belediye binasına Milli Eğitim Bakanlığı hizmeti yönüyle ihtiyaç duyulmadığından dolayı ortaokul olarak tahsis edilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

096
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Kanun gereği kapanan Belediyelerden mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazların tahsis, satış ve kiralama talepleri.

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereği kapanan Belediyelerden mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazların tahsis, satış ve kiralama talepleri konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Tahsisi talep edilen;

1- Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyü Muhtarının “İl Özel İdaresince Köy tüzel kişiliğine verilmiş olan tanker itfaiye arazözünü kullanacak traktör ve römork verilmesi ” talebi; traktör ve römork verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Satın alınması talep edilen;

1- Çay İlçesine bağlı Eber Köyü 174 ada 3 parselde kayıtlı 166 m² arsa vasfındaki taşınmazı Eber Köyünden Şerafet SELÇİK’in satınalma talebi;  04.11.2014 tarih ve 398 sayılı  alınan İl Genel Meclis kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

2- Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Köyünde İl Özel İdaresinin tasarrufunda bulunan 240 Ada, 26 Parselde kayıtlı 3 adet ve 240 Ada 27 nolu parselde kayıtlı 2 adet sanayi dükkanının kiracısı olduğunu, bu dükkanların 5 adedini de Aşağıpiribeyli Köyünden Erol SARI’nın satınalma talebi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

3-Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Köyünde İl Özel İdaresinin tasarrufunda bulunan 239 Ada 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 parselde kayıtlı 7 adet sanayi dükkanının kiracısı olduğunu, bu dükkanların 7 adedini de Aşağıpiribeyli Köyünden Ali KIRAN’ın  satınalma talebi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

4- Emirdağ İlçesi Adayazı Köyünde İl Özel İdaresine ait olan 2442 parsel 1.193,00 m², 2443 parsel 1.169,20 m² ve 2444 parsel 627,00 m² alanlı taşınmazların evinin önünde olması, yola çıkmak için bu parsellerden geçmek zorunda kalması nedeniyle Adayazı Köyünden Erol ÖZKAN’ın satınalma talebi;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Kiralanması talep edilen;

1- Çay İlçesine bağlı İnli Köyü 3890 parseldeki Ev Samanlık niteliğindeki üzerinde Düğün Salonu, 2 adet lojman ve 7 adet dükkan bulunan “ İnli Köyü Kocatepe Mahallesi Selimiye Caddesi No: 4/D adresinde bulunan dükkan vasfında, boş durumdaki taşınmazı İnli Köyünden Mehmet EROĞUL’un kiralama talebi; Muhtarlığa tahsis edildiğinden dolayı komisyonumuzca uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

095
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan Toyota Corolla marka aracın, İl Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesi.

 

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Genel Meclisimizin 07.03.2014 tarih ve 111 numaralı karar ile kabul edilen İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğü bütçesinden İl Emniyet Müdürlüğüne araç alımı için 90.000.00 ¨ ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek ile ihale yoluyla araç alımı gerçekleştirilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğü ekteki 19.12.2014 tarih ve 2040 sayılı yazısı ile talep edilen Toyota Corolla marka aracın İl Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesi ve İl Emniyet Müdürlüğü adına tescil yaptırılması için karar alınmasını istemektedir.

Bu nedenle 08.11.2012 tarih ve 28461 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi ve 6. fıkrasında “Devredilmeleri halinde daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılacağı veya görev ve yetki alanları itibarıyla devirlerinin daha faydalı olacağı anlaşılan taşınırlar, devreden ve devralmak isteyen Kamu İdarelerinin müşterek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun görüşü ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir.” Denildiğinden; İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan araca İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak harcamaların kurumu bütçesinden karşılanabilmesi için, bedelsiz olarak devretmek ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü adına tescil yaptırmak üzere gerekli Meclis Kararının alınması konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 08.11.2012 tarih ve 28461 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi ve 6. Fıkrasınca, İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan Toyota Corolla marka aracın, İl Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesi ve İl Emniyet Müdürlüğü adına tescil yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

094
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi İnli Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 113 ada 1 parselinde kayıtlı 867,17 m² arsa vasfında taşınmazın, Muhtarlığa tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi İnli Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile, Köy sınırları içerisinde bulunan tapunun 113 ada 1 parselinde kayıtlı 867,17 m² arsa vasfında taşınmaz, Belediye kapanmadan önce Avea A.Ş. ve Vodefone A.Ş.’ye üzerine Baz İstasyonu kurulması amacıyla kiralanmıştır. Muhtarlığın geliri düşük olduğundan İl Özel İdaresine ödenmekte olan kira gelirlerinin Muhtarlığa verilmesi ve 113 ada 1 parsel taşınmazın Muhtarlığa tahsisi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi İnli Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 113 ada 1 parselinde kayıtlı 867,17 m² arsa vasfında taşınmazın, 10 yıl süreyle İnli Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

093
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesi Çiçektepe Köyü 192 Ada 9 Parsel, 550,52 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın, tapu devrinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Dinar İlçesi Çiçektepe Beldesinden Halil EVRAN isimli vatandaşın, Kapanan Çiçektepe Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce, Belediye Encümeninin 01/10/2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapmış olduğu ihalede, satın almış olduğu; 192 Ada 9 Parsel, 550,52 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satış bedelinin 4 taksitini Kapanan Belediyeye, kalan 2 taksitini de Dinar İlçe Özel İdare Müdürlüğü hesabına ödediğinden dolayı parsellerin tapu devrinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesi Çiçektepe Köyü 192 Ada 9 Parsel, 550,52 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın, Halil EVRAN’a tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

092
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimizde bulunan, Mülkiyeti İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olan binaların, deprem dayanıklılık performans testleri, güçlendirme projeleri ve yapım işleri için protokol yapılması 

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Deprem bölgesinde yer alan İlimizde bulunan, Mülkiyeti İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olan binaların, deprem dayanıklılık performans testleri, güçlendirme projeleri ve bu projelere istinaden yaklaşık maliyet hesaplamalarının yapılabilmesi için işin uzmanı olan, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi gereğince protokol yapılması düşünüldüğünden dolayı gerekli kararın alınması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait binaların deprem tahkiki ve güçlendirme projesi işlemleri için, İl Özel İdaresince Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi gereğince protokol imzalanması, imzalanan protokol esaslarına göre yapılacak işlerin, İl Genel Meclisince değerlendirilerek karara bağlanması;

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kullanılan binaların, deprem tahkiki ve güçlendirme projelerinin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile protokol yapılması, deprem tahkiki ve güçlendirme yapım işleri bütçesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

091
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez Işıklar Kasabası sınırları içerisinde bulunan, toplam 4.306,26 m² alanlı arsa vasıflı 11 adet taşınmazın okul yapılmak üzere, bağış olarak kabul edilmesi.

 

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Merkez Işıklar Kasabası sınırları içerisinde, mülkiyeti Yusuf GÜNDÜZ adına kayıtlı, tapunun 49J-1C pafta, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7010, 7011, 7012, 7013 ve 7014 parsellerinde bulunan, toplam 4.306,26 m² alanlı arsa vasfında 11 adet taşınmazı, İl Özel İdaresi adına okul yapılmak üzere bağış yapmak isteyen Yusuf GÜNDÜZ’ün dilekçesi ve 23/12/2014 tarih ve 6762495 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazı ekinde gönderilen dosya ile bağış olarak kabul edilmesi konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Işıklar Kasabası sınırları içerisinde, mülkiyeti Yusuf GÜNDÜZ adına kayıtlı, tapunun 49J-1C pafta, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7010, 7011, 7012, 7013 ve 7014 parsellerinde bulunan, toplam 4.306,26 m² alanlı arsa vasfında 11 adet taşınmazın okul yapılmak üzere, İl Özel İdaresi adına bağış olarak kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

090
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil Köyünde bulunan, tapunun 4800 parselinde kayıtlı, 541,50 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satılması.

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil Köyünden Mevlüt KORKMAZ isimli vatandaş, Yüreğil Köyü tapunun 4800 parselinde kayıtlı, 541,50 m² alanlı arsa vasfında, üzerinde evinin bulunduğu taşınmazı satın alma talebinde bulunmuş olup, talep edilen taşınmazın satılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil Köyünde bulunan, tapunun 4800 parselinde kayıtlı, 541,50 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

089
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
2015 Yılı Jeotermal Su Kullanım Bedelleri.

 

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 13.06.2007 tarih ve 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile 11.12.2007 tarih ve 26727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında Jeotermal Kaynağı olmayan ve jeotermal Kaynaktan yaralanmak isteyen tesisler ile Turizm Belgeli Tesislerin kullandıkları su miktarına göre Jeotermal su kullanım bedelinin belirlenmesi gerekmektedir.

İlimizde Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen (Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi, İhsaniye-Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi, Heybeli Termal Turizm Merkezi ve Sandıklı- Hüdai Termal Turizm Merkezi) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dahilinde faaliyet gösteren ve ruhsatlı jeotermal kaynağı bulunmayan ve İl Özel İdaresinden jeotermal kaynağı temin edecek işletmelerden alınması gereken 2015 yılına ait Jeotermal su kullanım m³ birim bedelinin işletmecinin kuyu için yapmış olduğu maliyetler düşüldükten sonra İl Özel İdaresine ödeyeceği (KDV Hariç) miktarın ilgili Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda her bir Termal Turizm Merkezi için ayrı ayrı belirlenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu birim fiyatları 2015 Yılı Jeotermal Su Kullanım Bedelleri aşağıdaki cetvelde belirtildiği şekilde;

 

 

BÖLGESİ

 

ÖZEL İDARE PAYI (¨)

Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi için 90ºC üstü 1 m³

0,04

Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi için 90ºC altı 1 m³

0,01

Sandıklı-Hüdai Termal Turizm Merkezi Otel için 1 m³

0,04

Sandıklı- Sera 1 m³

0,041

Heybeli Termal TurizmBölgesi, Konaklama Tesisleri için 1 m³

0,03

Çobanlar 1 m³

0,033

İhsaniye - Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi 80ºC üstü 1 m³

0,03

İhsaniye - Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi 80ºC altı 1 m³

0,01

uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

088
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresi iş ve işlemlerin yoğunluğu nedeniyle tam zamanlı çevre mühendisi ve jeoloji mühendisinin çalıştırılması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İl Özel İdaresi iş ve işlemlerin yoğunluğu nedeniyle tam zamanlı çevre mühendisi ve jeoloji mühendisi çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesinin 3. Fıkrasında “ İl Özel İdarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49.maddesi hükümleri uygulanır.” denilmektedir.

2015 yılında 6. Derece mühendis kadrosu karşılığında 1 adet Çevre Mühendisini ve 8. Derece mühendis kadrosu karşılığında 1 adet Jeoloji Mühendisini tam zamanlı çalıştırmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3.Fıkrası uyarınca net ücretinin ve 375-Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ek ödeme oranının belirlenmesi konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılında 6. Derece 1 adet Çevre Mühendisi ve 8. Derece 1 adet Jeoloji Mühendisini tam zamanlı çalıştırmak üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 6. Derece Çevre Mühendisi için 1.966,00 ¨,  8. Derece Jeoloji Mühendisi için 1.940,00 ¨ net ücretin, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen %130 oranında ek ödeneğin 15.02.2015 tarihinden itibaren ödenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

087
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesi Karacaahmet Köy sınırları içerisinde bulunan, 298 parselinde kayıtlı 2 adet iki katlı lojmanların ve 329 parselinde kayıtlı Kerpiç Ev (dikiş nakış kurs binası) taşınmazın muhtarlığa tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz İhsaniye İlçesi Karacaahmet Köyü Muhtarlığı ilgi dilekçesi ile Köyde içmesuyuna bağlı bulunan arsenik arıtma tesisinin elektrik bedelinin yüksek gelmesi nedeni ile çalıştıramadığı, içmesuyu elektrik giderlerini karşılamak amacıyla, Köy sınırları içerisinde bulunan, tapunun 298 parselinde kayıtlı 2 adet iki katlı lojmanların ve ayrıca, Türbeye gelen ziyaretçilerin kalacak yeri olmadığından, tapunun 329 parselinde kayıtlı Kerpiç Ev (dikiş nakış kurs binası) taşınmazın misafirlerin barınması amacıyla tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesi Karacaahmet Köy sınırları içerisinde bulunan, tapunun 298 parselinde kayıtlı 2 adet iki katlı lojmanların ve ayrıca, Türbeye gelen ziyaretçilerin kalacak yeri olmadığından, tapunun 329 parselinde kayıtlı Kerpiç Ev (dikiş nakış kurs binası) taşınmazın misafirlerin barınması amacıyla, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Karacaahmet Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

086
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyünde yer alan 25 pafta 3653 parsel numaralı taşınmazın içinden geçen yolun kaldırılması için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun kapsamında kapatılan belediyelerden; İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyünde yer alan mülkiyeti Nazmi DAL’a ait 25 pafta 3653 parsel numaralı taşınmazın içinden geçen yolun kaldırılması için hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri ilgi yazı ekinde İl Özel İdaresine sunulmuştur. Söz konusu imar planı değişikliği İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP- 7570,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı değişikliği paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazı ekinde gönderilen, imar planı değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numarasının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyünde yer alan mülkiyeti Nazmi DAL’a ait 25 pafta 3653 parsel numaralı taşınmazın içinden geçen yolun kaldırılması için hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP- 7570,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

085
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, 5441 parselde kayıtlı 320,00 m² arsa üzerinde bulunan 4 adet daire, 2 adet depo ve 1 adet dükkan olan karkas binanın komplesinin kat mülkiyetine

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Beldesinden Salim OKUMUŞ isimli vatandaşın Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen 5441 parselde kayıtlı 320,00 m² arsa üzerinde 3 katlı kargir otel binasının (altı garaj) kat mülkiyetine geçirildikten sonra bir dairesini satın almak için 31/10/2014 tarihli dilekçesiyle Salim OKUMUŞ talepte bulunmuş ve karar verilmek üzere 06/11/2014 tarih ve 13523 sayılı yazıyla İl Genel Meclisi Başkanlığına gönderilen, yine aynı taşınmazın 4 adet dairesi, 2 adet deposu 1 adet dükkanı olan karkas binanın komplesini satın almak istediğine ilişkin Şükrü ALADAĞ’ın 16.12.2014 tarihli dilekçesi ile talep edilen taşınmazın satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen 5441 parselde kayıtlı 320,00 m² arsa üzerinde 3 katlı kargir otel binasının (altı garaj) kat mülkiyetine geçirildikten sonra satılması yönünde İl Genel Meclisinin14.01.2015 tarih ve 7 nolu kararı bulunduğundan dolayı bahse konu 5441 parselde kayıtlı 320,00 m² arsa üzerinde bulunan 4 adet daire, 2 adet depo ve 1 adet dükkan olan karkas binanın komplesinin kat mülkiyetine geçirildikten sonra, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

084
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Akçaköy Köyünde yer alan, taşınmaz üzerine “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı olarak hazırlanan imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Akçaköy Köyünde yer alan, tapusunda Göç Yolu Mevkii, 162 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Mehmet ÖZDEMİR’e ait 9.263,44 m²’lik taşınmaz üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”amaçlı olarak hazırlanan ve İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri, İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-7576 ve UİP-7577) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazı ekinde gönderilen, imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesine bağlı Akçaköy Köyünde yer alan, tapusunda Göç Yolu Mevkii, 162 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Mehmet ÖZDEMİR’e ait 9.263,44 m²’lik taşınmaz üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”amaçlı olarak hazırlanan ve İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-7576 ve UİP-7577) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

083
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi Armutlu Köyü ile İhsaniye İlçesi Yukarı Tandır Köyüne traktör arkasına takılan yangın tankerinin alınması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Armutlu Köy Muhtarlığının 13.11.2014 tarihli dilekçesinde köylerinin orman köyü olduğundan ileride ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuz durumda ve meydana gelebilecek yangınla mücadele edebilmek için traktör arkasına takılarak çalışan yangın tankeri talebi;

İlimiz İhsaniye İlçesi Yukarı Tandır Köyü Muhtarlığının 13.11.2014 tarihli dilekçe ile traktör arkasına takılan yangın söndürme tanker taleplerinin incelenerek değerlendirme yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesi Armutlu Köyü ile İhsaniye İlçesi Yukarı Tandır Köyüne traktör arkasına takılarak çalışan yangın tankeri taleplerinin; İleriki zamanlarda alınacak tankerlerden değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

082
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 226 ada 11 parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın, Kur’an Kursu yapılmak üzere tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Çay İlçesi Deresinek Köyü Cami Cemiyet Başkanlığının dilekçesi ile Köy sınırları içerisinde bulunan tapunun 226 ada 11 parselinde kayıtlı arsa vasıflı 393,99 m² alanlı taşınmazın, Cami Cemiyeti olarak Kur’an Kursu yapılmak üzere tahsis edilmesini veya satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 226 ada 11 parselinde kayıtlı arsa vasıflı 393,99 m² alanlı taşınmazın, İlçe Müftülüğüne Kur’an Kursu yapılmak üzere 25 yıl süre ile tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

082
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 226 ada 11 parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın, Kur’an Kursu yapılmak üzere tahsis edilmesi.

 

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Çay İlçesi Deresinek Köyü Cami Cemiyet Başkanlığının dilekçesi ile Köy sınırları içerisinde bulunan tapunun 226 ada 11 parselinde kayıtlı arsa vasıflı 393,99 m² alanlı taşınmazın, Cami Cemiyeti olarak Kur’an Kursu yapılmak üzere tahsis edilmesini veya satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 226 ada 11 parselinde kayıtlı arsa vasıflı 393,99 m² alanlı taşınmazın, İlçe Müftülüğüne Kur’an Kursu yapılmak üzere 25 yıl süre ile tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

081
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
2015 yılı I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsat sürelerinin uzatılıp uzatılmaması için, İl Encümenine yetki verilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimizde yeni başvurulan I (a) grup maden ocaklarının ruhsatlandırılmasında ve ruhsat sürelerinin 5 yıl süreyle temdiden uzatılıp uzatılmaması için İl Encümenine yetki verilmesi konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

5995 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun 24.maddesinin 3.fıkrasında \"I.Grup (a) bendi madenlerin ruhsat süresi en az beş yıldır. I. Grup (a) bendi ve diğer gruplardaki ruhsatlar, sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir.\" hükmü, Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri İl Uygulama Yönetmeliğinin l0.maddesinde ise \"I (a) Grubu madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldan az olmamak üzere rezerve göre belirlenir. Ruhsat süresinin bitiminden önce talep harcı ve yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması, sahada projesine uygun üretim yapılmış, maden rezervinin yeterli ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli yatırımların ve tesislerin inşa edilmiş olması ve temdit projesinin uygun bulunması durumunda ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.\" hükmü yer aldığından; 2015 yılı için, İlimizde yeni başvurulan I (a) grup maden ocaklarının ruhsatlandırılmasında ve mevcut I (a) Grubu Maden Ocakları için temdid talebinde bulunulması halinde I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsat sürelerinin 5 yıl süreyle temdiden uzatılıp uzatılmaması konusunda İl Encümenine yetki verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

080
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz, Çay İlçesine bağlı İnli Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 1746, 1747, 1748, 3615, 4244 parsellerinde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazlar ile 3890 parselinde kayıtlı ev arsa samanlık vasıflı taşınmazın, tahsi

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği tüzel kişiliği sona eren, İlimiz, Çay İlçesine bağlı İnli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen; tapunun 1745 (6.750,00 m²), 1746 (1.614,00 m²), 1747 (1.600,00 m²), 1748 (1.392,00 m²), 3614 (5.980,00 m²), 3615 (1.507,00 m²) ve 4244 (1.858,00 m²) parsellerinde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazlarla, tapunun 3890 (1.200,00 m²) parselinde kayıtlı ev arsa samanlık vasıflı taşınmazın, Köy Tüzel Kişiliğine devir edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kapatılan Belediyelerdeki (2.000 m²)’den küçük olan ekilebilecek tarlaların, 3 yıl süreyle muhtarlıklara tahsis edilmesi için protokol yapılması konusunda 07.11.2014 tarih ve 410 nolu karar gereğince, İlimiz, Çay İlçesine bağlı İnli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen; tapunun 1746 (1.614,00 m²), 1747 (1.600,00 m²), 1748 (1.392,00 m²), 3615 (1.507,00 m²) ve 4244 (1.858,00 m²) parsellerinde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazlar ile tapunun 3890 (1.200,00 m²) parselinde kayıtlı ev arsa samanlık vasıflı taşınmazın, 3 yıl süreyle İnli Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi;

Tapunun 1745 (6.750,00 m²), 3614 (5.980,00 m²) parsellerinde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazların ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

079
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyünden geçen, Çay-Bolvadin-Emirdağ Devlet Yolunun, uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı olup 6360 Sayılı Kanun kapsamında kapatılan belediyelerden olan Kemerkaya Köyünden geçmekte olan Çay-Bolvadin-Emirdağ Devlet Yolu kamulaştırma koridoru nedeniyle ihtiyaç duyulması üzerine hazırlanan 6 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri ilgi yazı ekinde İl Özel İdaresine sunulmuştur. Söz konusu imar planı değişikliği İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP-6552,1) olarak belirlenmiş olup, imar planı değişikliği paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazı ekinde gönderilen, imar plan değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı olup 6360 Sayılı Kanun kapsamında kapatılan belediyelerden olan Kemerkaya Köyünden geçen, Çay-Bolvadin-Emirdağ Devlet Yolu kamulaştırma koridoru nedeniyle ihtiyaç duyulması üzerine hazırlanan 6 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP-6552,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

078
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Sorkun Köyü sınırları içerisinde bulunan, köyün merkezinde çay parkı olarak kullanılan taşınmazın tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Sandıklı İlçesi Sorkun Muhtarlığın dilekçesi ile Köy sınırları içerisinde bulunan tapunun 3270 parselinde kayıtlı, Avlulu Kerpiç Bina vasfındaki 540,00 m² alanlı, Köyün merkezinde çay parkı olarak kullanılan taşınmazın tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi Sorkun Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 3270 parselinde kayıtlı, Avlulu Kerpiç Bina vasfındaki 540,00 m² alanlı, Köyün merkezinde çay parkı olarak kullanılan taşınmazın, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Sorkun Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

077
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesi Karacalar Köyüne kanalizasyon yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 02.02.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 1. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesi Karacalar Köyünde Hasan SARIKAYA ve arkadaşları tarafından verilen dilekçe ile köyüne kanalizasyon yapılmasını istemekte, Karacalar Köyü Muhtarı Ramazan ÇANDIRLI ise verdiği dilekçe ile köye kanalizasyon yapılmasını istememektedir. Köye kanalizasyon yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesi Karacalar Köyüne kanalizasyon yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi talebinin; Dairesince yerinde incelenerek İl Genel Meclisine bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

076
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (MOBESE) ilaveler yapılması için ödenek tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 02.02.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 1. Birleşiminde, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (MOBESE) ilaveler yapılması, ayrıca mevcut sistemlerin modernizasyonu ile bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı bütçesinden 1.531.330,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (MOBESE) ilaveler yapılması, ayrıca mevcut sistemlerin modernizasyonu ile bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere ödenek talebinin; Bütçede yeterli ödenek bulunmadığından dolayı ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

075
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması.

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM’in,

2. Birleşimine katılamayan Hamit ÇAKIR’ın,  

3. Birleşimine katılamayan Mesut AYTEN ve Selçuk ÇİRKİN’in,

5. Birleşimine katılamayan Zübeyde BALI’nın izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

            

074
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyüne yangın söndürme tankı verilmesi (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyü ilçenin büyük nüfusuna sahip olan köylerindendir. İhsaniye İlçesi ile Afyonkarahisar İl sınırında olduğundan dolayı; herhangi bir ev, arazi yangınlarında müdahalesi için meclisin vermiş olduğu yangın söndürme tankından verilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyüne yangın söndürme tankı verilmesi talebinin, yeni alınacak araçların dağıtılmasında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

073
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesi Atlıhisar Belediyesine ait olan 1 adet 2002 model 03 SC 227 plakalı tümosan marka traktör ve plakasız 1990 model ford marka itfaiye aracının Atlıhisar Köyü muhtarlığına devir edilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan Şuhut İlçesi Atlıhisar Belediyesine ait olan devir tasfiye komisyonu tarafından İl Özel İdaresine bırakılan 1(bir) adet 2002 model 03 SC 227 plakalı tümosan marka traktör ve plakasız 1990 model ford marka itfaiye aracının Atlıhisar Köyünün acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere muhtarlığa devir edilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 1 adet 2002 model 03 SC 227 plakalı tümosan marka traktör ve plakasız 1990 model ford marka itfaiye aracının Atlıhisar Köyü muhtarlığına devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

072
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Kırca Köyüne ait olan 03 KA 064 plakalı Kartal marka 1995 model otomobilin köy tüzel kişiliğine devredilmesi.(Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Kırca Köyüne ait olan 03 KA 064 plakalı Kartal marka 1995 model otomobilin köy tüzel kişiliğine devredilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kırca Köyüne ait olan 03 KA 064 plakalı Kartal marka 1995 model otomobilin köy tüzel kişiliğine devredilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

071
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesi Akyuva Köyü ile gölet arasında bulunan kayalık yolun yol ağına alınması.(Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesi Akyuva Köyü ile gölet arası yol, İl Özel İdaresine ait yol ağında mıdır?  Yol ağında ise şarampolün açılarak asfaltlanması, yol ağında değil ise yol ağına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Şuhut İlçesi Akyuva Köyü ile gölet arası yol, İl Özel İdaresine ait yol ağında değildir. Genişletme işi sıkıntılı olduğundan kayalık yolun yol ağına alınması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi

070
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyünün 1500 m uzunluğunda bulunan yerin asfaltlanması veya parketaşı yapılması için ödenek ayrılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyü içerisinde bulunan muhtarlık döneminde (20 Yıl Önceden ) yapılmış olan asfaltın bozulmasından dolayı tamir ve bakımının yapılması ve Çığrı Köyü çay kenarı köy yolunun stabilize olması nedeniyle, 1500 m uzunluğunda bulunan yerin asfaltlanması veya parketaşı yapılması için ödenek ayrılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolların, 2015 yılı yatırım proğramında bulunan Yaka- Ovacık yolu yapılırken değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

069
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Evciler İlçesinde bulunan, Özel İdare İş Merkezinin, 02 nolu bodrum, zemin ve asmakatlı kira sözleşmesinin, 10 yıllığına tahsis süresinin uzatılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş Merkezinin, 02 nolu bodrum, zemin ve asmakatlı işyerleri, 31/07/2002 tarihli ve 511 nolu İl Daimi Komisyonu kararıyla 10 yıllığına Ziraat Bankası Evciler Şubesine tahsis edilmiş olup, 20/06/2013 tarihinde kira sözleşme süresi dolan işyerlerinin süresi, kira protokolünün 9. maddesine göre uzatılan kira protokolünün “İlçede başkaca banka şubesi bulunmadığından halka sunulan bankacılık hizmetlerinin aksamaması için” kira, ortak gider vb. tüm giderlerinin banka şubesince karşılanmak üzere 10 yıllığına tahsis süresinin uzatılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Evciler İlçesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş Merkezinin, 02 nolu bodrum, zemin ve asmakatlı kira sözleşme süresi dolan işyerlerinin kira, ortak gider vb. tüm giderlerinin, Ziraat Bankası Evciler Şubesince karşılanmak üzere 10 yıllığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

068
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Aşağıbeltarla ve Yukarıbeltarla yolu ile Yaka Köyü ve Çığrı Köyünün yollarının genişletilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Aşağıbeltarla ve Yukarıbeltarla yolu ile Yaka Köyü ve Çığrı Köyünün yollarının genişletilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Aşağıbeltarla ve Yukarıbeltarla yolu ile Yaka Köyü ve Çığrı Köyünün yollarının genişletilmesi talebinin; dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

067
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sarık Köyüne köprü yapılması.(Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sarık Köyüne köprü yapılması için 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sarık Köyüne köprü yapılması işinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

066
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Ekinlik Köyü Balıkbaşı mevkiinde bulunan kara yolu ile Körpeli Köy yolun asfaltlanması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Ekinlik Köyü Balıkbaşı mevkiinde bulunan kara yolu ile Körpeli Köyüne kışın ulaşım sağlanamamaktadır. 2 km mesafesi bulunan yolun asfaltlanması için, 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolun asfaltlanması talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

065
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhsaniye İlçesine bağlı Orhanlı, Kadımürsel, Yiğitpınar, Oğulbeyli Köylerinde ortak kullanılması için yangın söndürme tankı verilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı birbirlerine yakın olan nüfusları büyük olmasa da geniş orman ve tarım arazilerine sahip olan Orhanlı, Kadımürsel, Yiğitpınar, Oğulbeyli Köylerinde ortak kullanılması için yangın söndürme tankı verilerek Orhanlı Köyüne teslim edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Orhanlı, Kadımürsel, Yiğitpınar, Oğulbeyli Köylerinde ortak kullanılması için yangın söndürme tankı verilmesi talebinin, yeni alınacak araçların dağıtılmasında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

064
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Emre gölü mevkiinde bulunan, Yunusemre tekkesi ve kırkmerdivenlere giden yolun yol ağına alınması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Emre gölü mevkiinde bulunan turistik ve tarihi olan Yunusemre tekkesi ve kırkmerdivenlere giden 2 km’lik yolun yol ağına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Emre gölü mevkiindeki Yunusemre tekkesi ve kırkmerdivenlere giden 2 km’lik yolun, yol ağına alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

063
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Ekinova-Menteş köyyolları arasındaki yol ile Ekinova Köyünün çıkışında bulunan iki adet dik rampanın düzeltilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Ekinova-Menteş Köy yolları arasındaki yol ile Ekinova Köyünün çıkışında bulunan iki adet dik rampa vardır. Bu dik rampalar kışın araçlara ve köylülere maddi manevi zararlar verdiğinden dolayı, gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Ekinova-Menteş köyyolları arasındaki yol ile Ekinova Köyünün çıkışında bulunan iki adet dik rampanın, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

062
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyi Köyünde bulunan harap ve bakımsız haldeki ilkokulun, tamir edilerek köy konağı yapılması.(Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyi Köyünde bulunan harap ve bakımsız haldeki ilkokulun, tamir edilerek köy konağı yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyi Köyünde bulunan ilkokulun, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce yerinde incelenerek, keşif ve metrajlarının çıkartılarak komisyonumuza bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

061
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Çiftlik Köyü ile Darıcılar Köylerinin içmesuyu yetersiz geldiğinden sondaj yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Çiftlik Köyü ile Darıcılar Köylerinin içmesuyu yetersiz geldiğinden sondaj yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çiftlik Köyü ile Darıcılar Köylerinin içmesuyu yetersiz geldiğinden sondaj yapılması talebinin; dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

060
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kadımürsel Köyü, Karacaahmet – İhsaniye bağlantı yolu ve Kadımürsel – Karacaahmet Kütahya bağlantı yolunun stabilize yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kadımürsel Köyü, Karacaahmet – İhsaniye bağlantı yolu ve Kadımürsel – Karacaahmet Kütahya bağlantı yolunun stabilize yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kadımürsel Köyü, Karacaahmet – İhsaniye bağlantı yolu ve Kadımürsel – Karacaahmet Kütahya bağlantı yollarının stabilize yapılması talebinin; dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

059
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yeşilyayla Köyünün kanalizasyonunun yapılması.(Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Kasabasına mahalle olarak bağlanan sonradan Ayazini Kasabasının köye dönüşmesiyle yeniden tüzel kişiliğine kavuşan Yeşilyayla Köyünün kanalizasyonunun yapılması ve diğer Köylere de ilave kanalizasyon yapılması için 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Yeşilyayla Köyünün kanalizasyonunun yapılması ve diğer Köylere de ilave kanalizasyon yapılması talebinin; bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

058
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Hocalar İlçesine bağlı Çepni Köyünde bulunan okulların bakım ve onarımı işi ile Çalca Köyüne okul yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Hocalar İlçesi Çalca Köyü İlkokul ve Ortaokul aynı binada eğitim görmektedir. İlkokul ve Ortaokul binalarının ayrı ayrı eğitim görmesi için, yeni bir okul yapılması ve Akçedere ,Çepni Köylerinde bulunan okullarında bakım ve onarım yapılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar İlçesi Akçedere Köyüne 5 derslik okul yapımı işi 2015 yılı yatırım proğramına alınmıştır. Çepni Köyünde bulunan okulların bakım ve onarımının yapılması işinin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması ve Çalca Köyüne okul yapılması talebinin ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

057
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Ovacık Köyü ile Akpınar Köyüne Kanalizasyon yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Ovacık Köyü ile Akpınar Köyüne Kanalizasyon yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Ovacık Köyü ile Akpınar Köyüne Kanalizasyon yapılması talebinin; nüfus çoğunluğu uygun ise dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

056
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Üçlerkayası Köyünde bulunan su deposunun bakımının ve fayansla kaplanması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Üçlerkayası Köyünde bulunan su deposunun su tutmadığından dolayı, bakım ve onarımının yapılarak fayansla kaplanması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Üçlerkayası Köyünde bulunan su deposunun bakımının ve fayansla kaplanması işinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

055
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne ödenek tahsis edilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde Muhabere Elektronik Büro Amirliğine bağlı faaliyet gösteren, ilçenin belirli noktalarında hareketli-sabit kameralar ve Antalya yol güzergahında plaka tanıma sistemi bulunmaktadır.

Sandıklı İlçesinde kamera sistemlerinin yetersiz olduğu tespit edilmiş ve gerekli talepler aşağıya çıkartılmıştır.

 

  1. Sandıklı İlçesinde insanların yoğun olarak kullandığı mekanlara ve güvenlik açısından kamera bulunması gereken yerlere takılmak üzere 12 adet sabit kameraya ve 2 adet hareketli kameraya ihtiyaç duyulmaktadır.
  2. Şehirler arası yol güzergahına takılmak üzere plaka tanıma sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
  3. Sandıklı İlçesinde mevcut kullanılmakta olan sabit ve hareketli kameralar ile ilgili herhangi bir arızanın bulunmadığı , ancak Şehirler arası Antalya yol güzergahında bulunan Plaka Tanıma Sisteminde 3 adet kamera arızalanmış ve yetkili firma tarafından tamir edilememiştir.

Ek sistemin kurulması için 2015 yılı ödeneğinden 50.000,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesine ödenek tahsis edilmesi talebinin; bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

054
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesi Barbaros Mahallesinde bulunan, 150 ada, 1 parselinde kayıtlı 214,85 m² alanlı taşınmazın, İmam Hatip Ortaokulu yapılması şartıyla İl Özel İdaresine devir edilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesi Barbaros Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Dazkırı Belediyesine ait tapunun 150 ada, 1 parselinde kayıtlı 214,85 m² alanlı taşınmazın, İmam Hatip Ortaokulu yapılabilmesi için “2 yıl içerisinde okul binası tesisi yapılmadığı takdirde, kurumumuza geri verilme” şerhli olarak İl Özel İdaresine bedelsiz devir edilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dazkırı İlçesi Barbaros Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Dazkırı Belediyesine ait tapunun 150 ada, 1 parselinde kayıtlı 214,85 m² alanlı taşınmazın, 2 yıl içersinde İmam Hatip Ortaokulu yapılması şartıyla İl Özel İdaresine devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

053
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Yanıkören Köyü ile Koçhisar Köylerine içmesuyu sondajı yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Yanıkören Köyü ile Koçhisar Köylerine içmesuyu sondajı yapılması için, 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesine bağlı Yanıkören Köyü ile Koçhisar Köylerine içmesuyu sondajı yapılması talebinin, bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

052
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ikinci kamyon verilme talebi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ikinci kamyon verilmediğinden hizmetlerimiz aksamaktadır. Hizmetlerin yapılabilmesi için ikinci bir kamyon verilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ikinci kamyon verilme talebinin; bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

051
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Kızılca Köyündeki caminin üzerindeki yolun, yerinde incelenerek gereğinin yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Kızılca Köyündeki caminin üzerindeki yoldan, yağışlar olduğu zaman caminin içerisine sular dolmaktadır. Caminin üzerindeki yolun dairesince incelenerek gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılca Köyündeki caminin üzerindeki yolun dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

050
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Tatarlı Beldesinde bulunan futbol sahasının zeminini sentetik çimle kaplatılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Tatarlı Beldesinde bulunan futbol sahasının zemini toprak olduğundan dolayı, bu sahanın zeminini sentetik çimle kaplatılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Tatarlı Beldesindeki futbol sahasının zeminini sentetik çimle kaplatılması talebinin; bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

049
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kızılören İlçesine bağlı Gülyazı Köyünde bulunan köy konağı binasının 2. Katının düğün salonu yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Gülyazı Köyünde bulunan köy konağı şuan muhtarlık ve köy kahvesi olarak faaliyettedir. Bu köy konağının hazırlanmış projesi 2. katı düğün salonu olarak tasarlandığı binasının çatısı açılıp 1m duvarına ilave edilip, çatının tekrar kapatıldığı zaman düğün salonu sorununun çözüleceğinden 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılören İlçesine bağlı Gülyazı Köyünde bulunan köy konağı binasının 2. Katının düğün salonu yapılması talebinin; bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

048
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyüne yeni köy mezarlığı yapılması (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyü içerisinde mevcut mezarlık alanının dolmuş olmasından dolayı, mezarlık alanı bitişiğinde bulunan mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan arsanın yeni köy mezarlığı yapılması için etrafının çevre duvarı ile çevrilmesi ve iç tesviyesinin yapılması ayrıca mezarlık giriş kısmına bir oda ile abdestlik yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Karacaören Köyüne yeni köy mezarlığı yapılması için etrafının çevre duvarı ile çevrilmesi ve iç tesviyesinin yapılması ayrıca mezarlık giriş kısmına bir oda ile abdestlik yapılması talebinin; İlçelere ayrılan ödeneklerden Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

047
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Uluköy ve Kınık Köyündeki hizmet noktalarına bir adet çöp sıkıştırma aracının alınması (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Uluköy ve Kınık Köyündeki hizmet noktalarında iki adet çöp sıkıştırma araçlarıyla hizmet yapılmaktadır. İşlerin daha seri yapılması için bir adet daha çöp sıkıştırma aracının alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Uluköy ve Kınık Köyündeki hizmet noktalarına bir adet çöp sıkıştırma aracının alınması talebinin; bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

046
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde bulunan düğün salonu binasının bakım ve onarımının yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde bulunan düğün salonu binasının kapı, pencere, iç bölme, tuvalet çatı ve kiremitlerinin kullanılamaz halde olduğundan dolayı bu kısımların tamiratının yapılması ve dış çevre duvarlarının yeniden düzenlenerek düğün salonu olarak faaliyete geçirilmesi için gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Karacaören Köyünde bulunan düğün salonu binasının bakım ve onarımının yapılması talebinin; Bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

045
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyünde köy konağı bulunmadığından eski okulun tamir edilerek köy konağı yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyünde köy konağı bulunmadığından eski okulun tamir edilerek köy konağı yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyüne köy konağı yapılması talebinin; Köylere Hizmet Götürme Birliğince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

044
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Çevrepınar-Yanıkören arası Karakaya mevkiindeki yolun genişletmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Çevrepınar-Yanıkören arası 1500 m olan, Karakaya mevkiindeki yolun dar olması ve sürekli kullanılan bir yol olmasından dolayı, yolun genişletmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolun, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

043
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesini Isparta İli Yalvaç İlçesine bağlayan Karamık - Sağır yollarının Karayolları yol ağına alınması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesini Isparta İli Yalvaç İlçesine bağlayan Karamık - Sağır yollarının dar ve virajlarının keskin olmasından dolayı sık sık kazalara neden olduğundan, yolun Karayolları yol ağına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesini Yalvaç İlçesine bağlayan Karamık - Sağır yollarının dairemizce Karayolları Bölge Müdürlükleriyle görüşülerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

042
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesinde bulunan bakım ve onarımı tamamlanan müzenin, tefrişat alımı için ödenek ayrılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Bolvadin İlçesinde bulunan bakım ve onarımı tamamlanan müzenin, tefrişat alımı için ödenek ayrılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesinde bulunan bakım ve onarımı tamamlanan müzenin, tefrişat alımı için ödenek ayrılması talebinin; Bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

041
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Otluk Köyü- Denizli İl Sınırı ile Dy.İlt – Ballık Köyyolunun yol bakım ve onarımının yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde İlimiz Sandıklı İlçesi Otluk Köyü- Denizli İl Sınırı ile Dy.İlt – Ballık Köyyolunun yol bakım ve onarımının yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Otluk Köyü- Denizli İl Sınırı ile Dy.İlt – Ballık Köyyolunun bakım ve onarım işinin dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

040
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
 İlimiz Bayat İlçesi Eski Gömü Köyüne kanalizasyon yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Bayat İlçesi Eski Gömü Köyüne kanalizasyon yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Söz konusu Bayat İlçesi Eski Gömü Köyüne kanalizasyon yapılması talebi; nüfusu yetersiz olan köylerde fosseptik çukurunun yapılması daha uygun olduğu için, bu talebin bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

038
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesi ve Köylerinde 2015 yılında uygulanması düşünülen, projeler için ödenek ayrılması. (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Kızılören İlçesi ve Köylerinde 2015 yılında uygulanması düşünülen;

 

1-Sera Modernizasyon Projesi

2-Alçak Tünel Sera Projesi

3-Arıcılığı Yaygınlaştırma Projesi

4-Haşhaş Çapa Makinesi Alım Projesi gibi projeler için ödenek ayrılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Projeler için ödenek ayrılması talebinin; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ilçelere ayrılan 2015 yılı bütçesinden karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

037
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Üçlerkayası Köyünün, fosseptik çukuru yakınındaki tıkanan boruların değiştirilmesi (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Üçlerkayası Köyü kanalizasyonunun, fosseptik çukuruna 300 m kala olan kısım sık sık tıkandığından dolayı, tıkanan 300 m’lik bölümün değiştirilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Üçlerkayası Köyünün fosseptik çukuru yakınındaki tıkanan boruların değiştirilmesi talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

036
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesinin Fen Lisesi ile Ticaret Lisesinin yanına öğrenci pansiyonu yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine çevre il ve ilçelerden yoğun bir şekilde öğrenci geldiğinden dolayı, Fen Lisesi yanına 200 kişilik ve Ticaret Lisesi yanına da 100 kişilik öğrenci pansiyonu yapılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesinin Fen Lisesi ve Ticaret Lisesi yanına öğrenci pansiyonu yapılması talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

035
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Yavaşlar Köyünün mahalle ve sokak bağlantılarına vana konulması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Yavaşlar Köyü köyiçi su şebekesinde mahalle ve sokak bağlantılarında vana olmadığından herhangi bir arızada tüm köyün suyu kesilmekte ve arıza giderilene kadar çok miktarda su israfı olmaktadır. Tüm Köyün suyunun kesilmemesi ve israfın önlenmesi için mahalle ve sokak bağlantılarına vana konulması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Yavaşlar Köyünün mahalle ve sokak bağlantılarına vana konulması talebinin; Köylere Hizmet Götürme Birliğince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

034
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyüne verilen yangın söndürme arazözünün kullanılabilmesi için, çift çeker traktör verilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyü kapanan belediyelerdendir. Arazinin ormanlık ve engebeli olduğundan, İl Özel İdaresinin vermiş olduğu yangın söndürme arazözünün kullanılabilmesi için, çift çeker traktör verilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesi Yaka Köyüne verilen yangın söndürme arazözünün kullanılabilmesi için çift çeker traktör verilmesi talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

033
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mütevelli Heyetlerine üye seçilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mütevelli Heyetlerine üye seçilmesi konusundaki, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesine göre aşağıda adı geçenlerin İlçelerdeki mütevelli heyetlerinde görev almasına, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Abdulkadir DOĞAN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM, Ecir DİNÇER ve Ali Rıza YILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

032
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez Çakır Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve İl Özel İdaresine tahsisli 1000 kişilik Kapalı Tip Yüzme Havuzunun Afyonkarahisar Belediyesine devir edilmesi

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Merkez Çakır Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve İl Özel İdaresine tahsisli 2162 parseldeki 30.237,67 m²’lik bölüme yaptırılan 1000 kişilik Kapalı Tip Yüzme Havuzu, Belediye imar planında Spor Alanında kaldığından Belediye tarafından 2162 parsel üzerine Kapalı Spor Salonu ve Spor Eğitim Merkezi Tesisleri yapılmak istendiğinden dolayı, 1000 kişilik Kapalı Tip Yüzme Havuzunun Afyonkarahisar Belediyesine bedelsiz devredilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Çakır Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve İl Özel İdaresine tahsisli 2162 parseldeki 30.237,67 m²’lik bölüme yaptırılan 1000 kişilik Kapalı Tip Yüzme Havuzunun 588.404.03 ¨ harcanması kaydıyla Ortak Kullanım Protokolü ile 25 (Yirmibeş) yıllığına Afyonkarahisar Belediyesine devredilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

            

031
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Beldesinden Osman ÇİÇEK isimli vatandaşın, 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce satın almış olduğu arsa vasfındaki taşınmazın tapu devrinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Beldesinden Osman ÇİÇEK isimli vatandaşın vekili Osman KEKİÇ\'in “Kapanan Nuh Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 20/01/2000 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapılan ihalede Osman ÇİÇEK\'in satın almış olduğu, 5547 Parsel 758,00 m² alanlı ve 5548 Parsel 793,00 m² alanlı arsa vasfında taşınmazların satış bedelinin ödendiği ve parsellerin tapu devrinin yapılması\" talebini içeren dilekçesi ve evrakları ile satışı yapılan taşınmazlarla ilgili Hukuk Müşavirliğinin 26/09/2014 tarih ve 11857 sayılı uygunluk görüşüne göre düzenlenmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Beldesinden Osman ÇİÇEK isimli vatandaşın vekili Osman KEKİÇ\'in Kapanan Nuh Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 20/01/2000 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapmış olduğu ihalede Osman ÇİÇEK\'in satın aldığı, 5547 Parsel 758,00 m² alanlı ve 5548 Parsel 793,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazların satış bedelini ödediğinden dolayı, parselin tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

030
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan İlimiz Çay İlçesi Deresinek Beldesinde Toprak ve Su Kooperatifi Başkanlığının, 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce satın almış olduğu arsa vasfındaki taşınmazın tapu devrinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Çay İlçesi Deresinek Beldesinde Toprak ve Su Kooperatifi Başkanlığının “Kapanan Deresinek Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 04/03/2008 tarih ve 19 sayılı kararı gereğince, 14/03/2007 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapılan ihalede satın almış olduğu 20.K.II.D pafta, 226 ada, 12 parsel, 412,63 m² alanlı arsa vasfında taşınmazın satış bedelinin ödendiği ve parselin tapu devrinin yapılması\" talebini içeren dilekçesi ve evrakları ile satışı yapılan taşınmazlarla ilgili Hukuk Müşavirliğinin 26/09/2014 tarih ve 1 1857 sayılı uygunluk görüşüne göre düzenlenmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi Deresinek Beldesinde Toprak ve Su Kooperatifi Başkanlığının Kapanan Deresinek Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 04/03/2008 tarih ve 19 sayılı kararı gereğince, 14/03/2007 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapmış olduğu ihalede satın aldığı 20.K.II.D pafta, 226 ada, 12 parsel, 412,63 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satış bedelini ödediğinden dolayı, parselin tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

029
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresine devredilen araçların, araçların tamamının satılması, satılamayan araçların ise beldelerin ihtiyacına göre hibe edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, 09/09/2014 tarih ve 10917 sayılı Olur’una istinaden oluşturulan Komisyonca, İl Özel İdaresi parkında bulunan ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında İl Özel İdaresine devredilen araçlarda yapılan inceleme neticesinde hurdaya ayrılması uygun görülen araçlar tespit edilerek ekli listede gönderilen hurdaya ayrılması uygun görülen araçlar ile ilgili olarak 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetemde yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28. Maddesi gereğince, gerekli görüşmenin yapılarak meclis kararın alınması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İl Özel İdaresine devredilen ekli listede Tablo 1 ile Tablo 2’de bulunan araçların tamamının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması, satılamayan araçların ise belediyelerin ihtiyacına göre hibe edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.
028
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Atatürk Kapalı Spor Salonunda,  elektrik kesintilerinde kullanılmak üzere, jeneratör ve müştemilatının alımı, nakliyesi ve montajı için ödenek tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Merkez Atatürk Kapalı Spor Salonunda 2. Lig Basketbol ve Voleybol profesyonel takımlarının müsabakaları yapıldığı, bu müsabakalar sırasında zaman zaman elektrik kesintileri meydana geldiği belirtilerek, bahse konu elektrik kesintileri sırasında kullanılmak üzere 165 kva (stanby) jeneratör ve müştemilatının alımı, nakliyesi ve montajında kullanılmak üzere 45.000,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez Atatürk Kapalı Spor Salonunda elektrik kesintileri sırasında kullanılmak üzere 165 kva (stanby) jeneratör ve müştemilatının alımı, nakliyesi ve montajında kullanılmak üzere 45.000,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi talebinin; İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

027
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan merkez ve ilçelerdeki hizmet binalarının muhtelif bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere, ödenek tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan merkez ve ilçelerdeki hizmet binalarının muhtelif bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı bütçesinden 50.000,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan merkez ve ilçelerdeki hizmet binalarının muhtelif bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere ödenek tahsis talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

025
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı, Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan arsa vasıflı taşınmaz ile İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı, Güney Köyü sınırları içerisinde

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği tüzel kişiliği sona eren, İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı, Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan 280 ada, 1 parselde kayıtlı, 915,13 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz ile 280 ada, 6 parselde kayıtlı, 920,09 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz ve İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı, Güney Köyü sınırları içerisinde bulunan 133 ada, 36 parselde kayıtlı, 445,03 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 11/10/2014 tarih ve 360- 361 sayılı kararlarıyla Hukuk Müşavirliğince incelenerek, kanuni engel yoksa devrinin yapılması uygun görülen bahse konu taşınmazlara ilişkin İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin 26/09/2014 tarihli ve 11857 sayılı ile 24/10/2014 tarihli ve 12994 sayılı yazılarında “arsa satış sözleşmesinin borçlu tarafını oluşturan Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin, borç zaman aşımına uğramış olsa bile, hak sahiplerinin sözleşme şartlarına uyduğu, ödemelerini aksatmadığı, kanuna aykırı davranmadığı durumlarda, hak sahiplerine devir işlemini yapması kanunen geçerli bir işlem olacağı” yönündeki, Hukuk Müşavirliği görüşüne göre düzenlenmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı, Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan 280 ada, 1 parselde kayıtlı, 915,13 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz ile 280 ada, 6 parselde kayıtlı, 920,09 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz ve İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı, Güney Köyü sınırları içerisinde bulunan 133 ada, 36 parselde kayıtlı, 445,03 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın hak sahiplerine devir işlemlerinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

024
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresi adına tescil edilen, arsa vasıflı taşınmazın, İl Özel İdaresi adına kayıtlı 673/2400 hisseli kerpi&am

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği tüzel kişiliği sona eren İlimiz, Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti 24/10/2014 tarihi itibariyle İl Özel İdaresi adına tescil edilen; tapunun 30 K 1c pafta, 296 ada, 4 parselinde (378,58 m²) kayıtlı ve arsa vasıflı taşınmazı satın almayı talep eden Yılmaz YILDIZHAN’ın 27/05/2014 tarihli dilekçesi ile tapunun 30KIC pafta, 296 ada, 1 parselindeki (445,83 m²) arsa vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresi adına kayıtlı 673/2400 hissesini, 30 K 1c pafta, 296 ada, 2 parselindeki (1.148,15 m²) kerpiç ev ve arsası vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresi adına kayıtlı 21/80 hissesini ve 30 K 1c pafta, 296 ada, 3 parselindeki (737,65 m²) arsa vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresi adına kayıtlı 41/96 hissesini satın almak isteyen Yücel YILDIZHAN’ın 27/05/2014 tarihli dilekçe ile bahse konu taşınmazın satılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz, Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresi adına tescil edilen; tapunun 30 K 1c pafta, 296 ada, 4 parselinde (378,58 m²) kayıtlı ve arsa vasıflı taşınmaz ile 30 K 1c pafta, 296 ada, 1 parselindeki (445,83 m²) arsa vasıflı taşınmazın, İl Özel İdaresi adına kayıtlı 673/2400 hissesini, 30 K 1c pafta, 296 ada, 2 parselindeki (1.148,15 m²) kerpiç ev ve arsası vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresi adına kayıtlı 21/80 hissesini ve 30 K 1c pafta, 296 ada, 3 parselindeki (737,65 m²) arsa vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresi adına kayıtlı 41/96 hissesini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

023
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Denetim Komisyonunun Oluşturularak, Üyelerin Belirlenmesi. 

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Denetim Komisyonunun Oluşturularak, Üyelerin Belirlenmesi konusundaki, İl Genel Meclis Üyesi Ömer DAYI, Bahri ARIKAN, Cevdet KEÇECİ, Zübeyde BALI ve Mehmet KARAGÖZ’ün vermiş olduğu önerge okundu Yapılan müzakere neticesinde;

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi uyarınca 5 üyeli Denetim Komisyonu Kurulmasına karar verilerek İl Genel Meclis Üyeleri Selçuk ÇİRKİN, Yener SEVİM, Ramazan İLHAN, Uğur DALGALI ve Hamit ÇAKIR yapılan gizli oylama neticesinde; 2015 yılı Denetim Komisyonuna nispi çoğunlukla seçilmişlerdir.

022
Encümen Müdürlüğü
İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonuna seçilen İl Genel Meclis Üyesi Ahmet KAYA ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilen İl Genel Meclis Üyesi Yasin TARHAN’ın istifa etmesi nedeniyle yerine yeni üyelerin seçilmesi konusundaki, İl Genel Meclis Üyesi Ali ALTUNTAŞ, Hilmi TİRİL ve Ömer DAYI’nın vermiş oldukları önerge ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonuna Yasin TARHAN’ı, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Salih SEL’i teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İdari ve Hukuk İşleri Komisyonuna Yasin TARHAN’ın seçilmesi, İl Genel Meclis Üyeleri; Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Abdulkadir DOĞAN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM, Ecir DİNÇER ve Ali Rıza YILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla;

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Salih SEL’in seçilmesi, oybirliği ile uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

021
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Alamescit Köyü, Kızılören İlçesi 3 km yolun asfaltlanması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Alamescit Köyü, Kızılören İlçesi 3 km yolun asfaltlanması için, 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Alamescit Köyü ile Kızılören İlçesi 3 km yolun asfaltlanması talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

020
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesine yeni gelen çöp toplama araçlarından bir adet verilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilmiş olan plakasız ve sık sık arıza yapan çöp toplama aracının, iş görmediğinden ve trafikte sakıncalı olduğundan yeni çöp toplama aracının alınması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesine yeni gelen çöp toplama araçlarından bir adet verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

019
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Emirhisar Köyünde yeni yapılan evlere ilave kanalizasyon hattı döşenmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Emirhisar Köyünde yeni yapılan evlere ilave kanalizasyon hattı döşenmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirhisar Köyüne ilave kanalizasyon yapılması talebinin, bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

018
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Şuhut İlçesi Balçıkhisar Köyü Curman mevkiindeki gazino binasının bakım ve onarımlarının yapılarak düğün salonu olarak kullanılması için ödenek ayrılması.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesi Balçıkhisar Köyü Curman mevkiindeki Gazino binasının çatısı daha önce bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmış ve şu anda çatısı olmadığından dolayı tüm yağmur suları binanın içine dolduğundan dolayı binaya zarar vermektedir.  Adı geçen binanın bakım ve onarımlarının yapılarak düğün salonu olarak kullanılmasını ve binaya ait bahçe ile yakın yerdeki bahçenin de park olarak değerlendirilmesi için ödenek ayrılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesi Balçıkhisar Köyü Curman mevkiindeki Gazino binasının bakım ve onarımlarının yapılarak düğün salonu olarak kullanılmasını ve binaya ait bahçe ile yakın yerdeki bahçenin de park olarak değerlendirilmesi için ödenek ayrılması talebinin; Şuhut İlçesine ayrılan ödeneklerden karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

017
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Kozvankuycak köyiçi yolunun asfaltlanması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Kozvankuycak köyiçi yolunu, Odaköy, Alagöz, Alacami, Arızlar Köyleri ile beraber kullanmakta, Ürküt, Karasandıklı, Dağlık Köyleri ise köy arası ulaşımda sürekli olarak kullanmaktadır. Bu bölge için önem arz eden bir yol olduğundan ve başka bir alternatifi olmadığından, parke taşı döşemesinin köylere tahsis edilen miktarla 6 yılda bitirileceğinden ve Kozvan Köyü parke taşı hissesinin tüm köylerin kullandığı bir yola harcanacağından, ilgili köyiçi 1,5 km’lik yolun asfaltlanması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolun parke taşı ile yapılması; parke taşlarının dağıtımı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldığından, Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

016
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Genel Meclis Üyelerimize dizüstü bilgisayar ve ilgili programların alınması için ödeneğin ayrılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Genel Meclis Üyelerinin daha verimli çalışabilmesi, güncel bilgilere ve eski konulara hakim olabilmeleri ve evrak çokluğu ile bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek, kağıt israfının önlenmesi ve günümüz teknolojilerinden daha iyi yararlanılabilmesi için 2015 yılı bütçe dönemi çalışmalarında her bir İl Genel Meclis Üyelerimize dizüstü bilgisayar ve ilgili programların alınması için ödeneğin ayrılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Genel Meclis Üyelerimize dizüstü bilgisayar ve ilgili programların alınması için ödeneğin ayrılması talebinin; İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

015
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Bolvadin İlçesi Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan Gökhan DOĞAN’a satışı yapılan taşınmazların devir edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Bolvadin İlçesi Kemerkaya Beldesinden Gökhan DOĞAN isimli vatandaşın “Kapanan Kemerkaya Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 13.06.2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapılan ihalede satın almış olduğu 30 L, l a Pafta, 224 Ada, 1 Parselde kayıtlı 660,98 m² taşınmazın satış bedelinin ödendiği ve parselin tapu devrinin yapılması” konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bolvadin İlçesi Kemerkaya Beldesinden Gökhan DOĞAN isimli vatandaşın Kapanan Kemerkaya Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 13.06.2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapmış olduğu ihalede satın aldığı 30 L, l a Pafta, 224 Ada, 1 Parselde kayıtlı 660,98 m² taşınmazın satış bedelini ödediğinden dolayı, parselin tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

014
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Devir Teslim ve Paylaştırma Komisyonunca İl Özel İdaresine bırakılan, 03 PL 993 plakalı Toros marka otomobilin Çay İlçesi Eber Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 sayılı kanun kapsamında belediye tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle Devir Teslim ve Paylaştırma Komisyonunca İl Özel İdaresine bırakılan 03 PL 993 plakalı Toros marka otomobilin veya başka bir hizmet aracının Çay İlçesi Eber Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay ilçesinde kapanan belde sayısı altı olup, beş beldeye otomobil verilmiş olduğundan İl Özel İdaresine bırakılan 03 PL 993 plakalı Toros marka otomobilin Eber Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

013
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Bolvadin İlçesi Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan İsa Ali AŞIK’a satışı yapılan taşınmazların devir edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Bolvadin İlçesi Kemerkaya Beldesinden İsa Ali AŞIK isimli vatandaşın “Kapanan Kemerkaya Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 13.06.2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapılan ihalede satın almış olduğu 30 L, 1a Pafta, 223 Ada, 1 Parsel 683,22 m² taşınmaz ve 30 L, 1a Pafta, 223 Ada, 2 Parselde kayıtlı 606,62 m² taşınmazın satış bedellerinin ödendiği ve parsellerin tapu devirlerinin yapılması” konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bolvadin İlçesi Kemerkaya Beldesinden İsa Ali AŞIK isimli vatandaşın Kapanan Kemerkaya Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 13.06.2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapmış olduğu ihalede satın aldığı 30 L, 1a Pafta, 223 Ada, 1 Parsel 683,22 m² taşınmaz ve 30 L, 1a Pafta, 223 Ada, 2 Parselde kayıtlı 606,62 m² taşınmazın satış bedelini ödediğinden dolayı, parsellerin tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

012
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Bolvadin İlçesi Kemerkaya Köyünden İrfan YOLAL isimli vatandaşın, 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce satın almış olduğu arsa vasfındaki taşınmazın tapu devrinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Bolvadin İlçesi Kemerkaya Beldesinden İrfan YOLAL isimli vatandaşın “Kapanan Kemerkaya Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 13/06/2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapılan ihalede satın almış olduğu 30 L, la Pafta, 223 Ada, 3 Parsel, 599,31 m² alanlı arsa vasfında taşınmazın satış bedelinin ödendiği ve parselin tapu devrinin yapılması” konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bolvadin İlçesi Kemerkaya Beldesinden İrfan YOLAL isimli vatandaşın, Kapanan Kemerkaya Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 13/06/2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapmış olduğu ihalede satın aldığı 30 L, la Pafta, 223 Ada, 3 Parsel, 599,31 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satış bedelini ödediğinden dolayı, parselin tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

011
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Köyünde arsa vasfında ve üzerinde garaj ve depo bulunan taşınmazın, muhtarlığa tahsis edilmesi.

 

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Köyü Muhtarının “Ayazini Köyü 135 ada 1 parselde kayıtlı arsa vasfında, üzerinde garaj ve depo bulunan taşınmazın, Muhtarlığın araç ve malzeme konulacak yeri olmadığından dolayı muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Köyü 135 ada 1 parselde kayıtlı arsa vasfında, üzerinde garaj ve depo bulunan taşınmazın, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Ayazini muhtarlığına tahsis edilmesiuygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

010
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan,  arsa vasfındaki taşınmazın satılması.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü 209 ada 2 parselde kayıtlı 565,63 m² alanlı arsa vasfındaki taşınmazı, Deresinek Köyünden Abdulkadir KOYUN’nun köyde arsası bulunmadığından ev yapmak için 11/11/2014 tarihli dilekçe ile bahse konu taşınmazın satılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü 209 ada 2 parselde kayıtlı 565,63 m² alanlı arsa vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

009
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan, eski okul yeri ve arsa vasfındaki taşınmaz ile tarla vasfındaki taşınmazın satılması.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü 2577 parselde kayıtlı Eski Okul Yeri ve Arsası (tapu kaydında Bakanlık şerhi bulunmayan) vasfında 12.436,49 m² alanlı taşınmaz ve 2578 parselde kayıtlı tarla vasfında 12.190,81 m² alanlı taşınmazı, Kemerkaya Köyünden Ahmet BOZKAYA’nın 11/11/2014 tarihli dilekçe ile bahse konu taşınmazların satılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü 2577 parselde kayıtlı Eski Okul Yeri ve Arsası (tapu kaydında Bakanlık şerhi bulunmayan) vasfında 12.436,49 m² alanlı taşınmaz ve 2578 parselde kayıtlı tarla vasfında 12.190,81 m² alanlı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

008
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Dinar İlçesi Çiçektepe Köyüne Düğün Salonu yapılması

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Dinar İlçesi Çiçektepe Muhtarlığının 21/10/2014 tarihli dilekçesi ile “Belediyenin Köye dönüşmesi nedeniyle köy halkının geçimini amelelik, yevmiyecilik ve il dışı toplu göçle çalışma işlerinden sağladığından düğünlerin kış mevsiminde yapıldığı, halkımızın rahat ortamda düğün yapabilmesi için İl Özel İdaresince köyde bulunan arsaların tespitinin yapılarak Düğün Salonu yapılması\" konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesi Çiçektepe Köyüne Düğün Salonu yapılması talebinin, bütçe yetersizliğinden dolayı ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

007
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan 5441 parselde kayıtlı 3 katlı kargir otel binasının kat mülkiyetine geçirildikten s

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Beldesinden Salim OKUMUŞ isimli vatandaşın “Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, kapanan Nuh Belediyesinden mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen 5441 parselde kayıtlı 320,00 m² arsa üzerinde 3 katlı kargir otel binasının (altı garaj) kat mülkiyetine geçirildikten sonra bir dairesini satın alma\" talebini içeren 31/10/2014 tarihli dilekçe ile bahse konu taşınmazın satılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen 5441 parselde kayıtlı 320,00 m² arsa üzerinde 3 katlı kargir otel binasının (altı garaj) kat mülkiyetine geçirildikten sonra, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

006
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesi Yakasenek Köyüne, Sandıklı İlçesi Alacami Köyüne, İhsaniye İlçesi Aşağı Tandır Köyüne ve Dinar İlçesi Karabedir Köyüne yangın söndürme tanker taleple

 

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesi Yakasenek Köyü Muhtarlığı 5/11/2014 tarihli dilekçesinde, köylerinde yangınlarda, bahçelerde dar yollara girebilen traktörlerin arkasına takılan yangın söndürme tankerlerinden talep etmektedir.

İlimiz Sandıklı İlçesi Alacami Köyü Muhtarlığı 31/10/2014 tarihli dilekçesinde, köylerinin dışında ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara müdahalede bulunabilmek için su tankeri talep etmektedir.

İlimiz İhsaniye İlçesi Aşağı Tandır Köyü Muhtarlığının 20/10/2014 tarihli dilekçesinde, özellikle yaz aylarında meydana gelen yangınlarda ciddi manada sıkıntıya düşmeleri nedeniyle su tankeri talep etmektedirler.

İlimiz Dinar İlçesi Karabedir Köy Muhtarlığının 28/10/2014 tarihli dilekçesinde, köyün ilçeye uzak olması sebebi ile orman yangınlarına müdahale edebilmek için yangın söndürme tankeri konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesi Yakasenek Köyüne traktörlerin arkasına takılan yangın söndürme tankeri; Sandıklı İlçesi Alacami Köyüne su tankeri; İhsaniye İlçesi Aşağı Tandır Köyüne su tankeri; Dinar İlçesi Karabedir Köyüne yangın söndürme tankeri taleplerinin ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

005
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sandıklı İlçesi Baştepe Köyü ile Koçgazi Köyü Muhtarlığının, Dinar İlçesi Duman Köyü Muhtarlığının ve Çay Kaymakamlığının Araç talepleri.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Baştepe Köyü Muhtarlığı 21.10.2014 tarihli dilekçelerinde, köylerinde bulunan fidanlık ve anızla oluşabilecek yangınlara karşı ilk mücadeleyi yapabilmek amacıyla köy tüzel kişiliği adına traktör arkasına takılabilen yangın söndürme tankerlerinden verilmesi;

İlimiz Sandıklı İlçesi Koçgazi Köyü Muhtarlığı 25.09.2014 tarihli dilekçelerinde köylerinin orman köyü olduğu ve 2011 yılında çıkan orman yangınına müdahale edemedikleri, yanan bölgeye tekrar ağaç dikimi yapıldığı ve tarım arazilerine yakın olmasından dolayı bir adet yangın söndürme tankerlerinden verilmesi;

Dinar İlçesi Duman Köyü Muhtarlığı 16.10.2014 tarihli dilekçelerinde köylerinin içme suyu kaynağının Yapağılı Köyü sınırları içerisinden çıktığını ve ormanlık alan içerisinde kalması nedeniyle; İl Özel İdaresince dağıtımı yapılan seyyar itfaiye araçlarından verilmesi;

Çay Kaymakamlığı 24.10.2014 tarih, 1861 sayılı yazılarında birlik üyeleri Aydoğmuş, Göçen ve Çayıryazı Köylerinde ortak kullanılmak üzere 2 adet arazöz verilmesi; konusundaki dilekçelerin incelenerek değerlendirme yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Baştepe Köyü ile Koçgazi Köyü Muhtarlığının, Dinar İlçesi Duman Köyü Muhtarlığının ve Çay Kaymakamlığının Araç talepleri; Bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

004
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresine 1 adet Memur ( Ö ) kadrosunun ihdası.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53.maddesi gereğince İl Özel İdaresine 1 adet engelli memur açığı bulunmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılacak atamaya esas olmak üzere, 6. derece 1 adet Memur kadrosunun 9.derece 1 adet Memur ( Ö ) kadrosu olarak ihdasını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince kadro değişikliğinin yapılması konusundaki, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Boş kadro değişiklik cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53.maddesi gereğince İl Özel İdaresine 1 adet engelli memur açığı bulunduğundan dolayı, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılacak atamaya esas olmak üzere, 6. derece 1 adet Memur kadrosunun 9.derece 1 adet Memur ( Ö ) kadrosu olarak ihdasını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

003
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması konusundaki, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması;

Dolu kadro değişiklik cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere;

1) 1. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetler Sınıfında 5. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan Hasan BÖLÜKMEŞE halen 5. derecenin 2. kademesinden maaş almakta olup, Lise mezunu ve 22 yıl hizmeti bulunduğundan; 5. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 4. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

2) 2. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetler Sınıfında 8. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan Ramazan KARADAYI halen 7. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Önlisans mezunu ve 8 yıl hizmeti bulunduğundan; 8. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

3) 3. sırada belirtilen Teknik Hizmetler Sınıfında 8. derece Mühendis kadrosunda görev yapan Hayrettin Ali BAŞARANLAR halen 7. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Lisans mezunu ve 2 yıl hizmeti bulunduğundan; 8. derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece Mühendis kadrosunun ihdasını,

4) 4. sırada belirtilen Avukatlık Hizmetleri Sınıfında 4. derece Avukat kadrosunda görev yapan Bilal KARAKOCALI halen 3. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Lisans mezunu ve 10 yıl hizmeti bulunduğundan; 4. derece Avukat kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece Avukat kadrosunun ihdasını,

5) 5. sırada belirtilen Teknik Hizmetler Sınıfında 6. derece Mühendis kadrosunda görev yapan Selçuk KOCAMAN halen 5. derecenin 2. kademesinden maaş almakta olup, Yüksek Lisans mezunu ve 8 yıl hizmeti bulunduğundan; 6. derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 5. derece Mühendis kadrosunun ihdasını,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 5 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

002
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresi 2015-2019 yılları Stratejik Planı.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 31. Maddesi gereğince hazırlanan, İl Özel İdaresi 2015-2019 yılları Stratejik planı İl Encümeninin 27.08.2014 tarih ve 305 sayılı kararıyla kabul edilen, bahse konu stratejik planının yine aynı kanunun 10. Maddesi gereğince İl Genel Meclisince görüşülüp karara bağlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik” ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. Maddesi gereğince, İl Özel İdaresi 2015-2019 yılları Stratejik Planı,  ekli listede gösterildiği şekilde; kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.
001
Encümen Müdürlüğü
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 05.01.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 1. Birleşiminde, 27 Kasım 2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması nedeniyle, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi olan Meclis Başkanının komisyon üyeliği sona ermiştir. Boşalan Komisyon Üyeliğine Yasin TARHAN, İl Genel Meclis Üyeleri Zübeyde BALI, İbrahim BAŞAR, Cevdet KEÇECİ ve Selçuk ÇİRKİN’in vermiş oldukları önerge ile teklif edilmiştir.

 

Söz konusu İmar ve Bayındırlık Komisyonunda boş bulunan üyeliğe Yasin TARHAN’ın seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine İl Genel Meclis Üyeleri; Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Abdulkadir DOĞAN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM, Ecir DİNÇER ve Ali Rıza YILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.         

463
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması.

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısının;

 1. Birleşimine katılamayan Salih SEL, Hamit ÇAKIR, Ömer TUNÇAY,

 2. Birleşimine katılamayan Ömer TUNÇAY,

 3. Birleşimine katılamayan Ömer TUNÇAY,

 6. Birleşimine katılamayan Ahmet KOCAKULAK,

 7. Birleşimine katılamayan Mehmet ÖZTOPBAŞ, Adem ULUPUNAR ve Zübeyde BALI,

 9. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM,

13. Birleşimine katılamayan Mehmet ÖZTOPBAŞ ve Mahir ŞEKER,

14. Birleşimine katılamayan Ecir DİNÇER, Nazmiye KILÇIK, Mehmet ÖZTOPBAŞ ve Mahir ŞEKER,

15. Birleşimine katılamayan Nazmiye KILÇIK ve Mahir ŞEKER,

16. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM ve Mahir ŞEKER,

17. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM ve Selçuk ÇİRKİN,

18. Birleşimine katılamayan Salih SEL’in izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

462
Encümen Müdürlüğü
İl Genel Meclisinin Yıllık Tatilini Aralık ayında kull

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, İl Genel Meclisinin 2014 yılı için yıllık tatilini Aralık ayında yapacağına dair yapılan müzakere neticesinde;  

 

                

               İl Genel Meclisinin 2014 yılında yapacağı bir aylık tatilin Aralık ayında kullanılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

461
0
2015 Mali Yılı Bütçesi

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunca tanzim edilen 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince oylamaya geçildi.

 Yapılan oylamaya göre 2015 Mali Yılı Bütçesi ekte.

Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.
460
0
2015 Mali Yılı İl Özel İdaresi  Performans Yatırım Proğramı

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, , 2015 Mali Yılı performans programının, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün Yatırım proğramları konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan, 2015 Mali Yılı performans programının, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün Yatırım proğramları, aşağıdaki cetvellerde görüldüğü şekilde; ekte

Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.
459
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Evciler İlçesi İlçe Özel İdare İş Merkezinde 301 numaralı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne,  Zemin+Asmakatlı 7 ve 8 numaralı büroların İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünetah

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Evciler İlçesi İlçe Özel İdare İş Merkezinin 2. Katındaki 219- 220 ve 221 numaralı büroları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 14.11.2002 tarih ve 852 sayılı Afyon Vilayeti Daimi Komisyonu tarafından tahsis edildiği ve yeni öğretmen atamaları yapıldığından tahsis edilen büroların yetersiz geldiğinden aynı İş Merkezinde 301 numaralı 204,00 m² alanlı boş bulunan kafeterya lokal olarak kullanılan yerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis değişikliği yapılması, ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.10.2014 tarih ve 3480 sayılı yazısında İlçe Halkı tarafından Kütüphane kurulması talepleri bildirildiğinden yine aynı İş Merkezinde boş bulunan Zemin+Asmakatlı 7 ve 8 numaralı 84,00 m² ve 157 m² alanlı işyerlerinin Halk Kütüphanesi Kurulması amacıyla 25 yıllığına ücretsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Evciler İlçesi İlçe Özel İdare İş Merkezinin 2. Katındaki 219- 220 ve 221 numaralı büroları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 14.11.2002 tarih ve 852 sayılı Afyon Vilayeti Daimi Komisyonu tarafından tahsis edildiği ve yeni öğretmen atamaları yapıldığından tahsis edilen büroların yetersiz geldiğinden aynı İş Merkezinde 301 numaralı 204,00 m² alanlı boş bulunan kafeterya lokal olarak kullanılan yerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis değişikliğinin yapılması, ve yine aynı İş Merkezinde boş bulunan Zemin+Asmakatlı 7 ve 8 numaralı 84,00 m² ve 157 m² alanlı işyerlerinin Halk Kütüphanesi Kurulması amacıyla ücretsiz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

458
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlköğretim Okulları Bakım ve Onarımı için tahsis edilen ödeneğin yeterli gelmediğinden dolayı, ödenek tahsis değişikliğinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlköğretim Okulları Bakım ve Onarımı için tahsis edilen 172.565,00 ¨ ödeneğin, Anadolu Teknik Lisesi ve METEM onarım ile Mehmet Akif Ersoy ilköğretim Onarımındaki iş artışlarından dolayı yeterli gelmediği belirtilerek, Beton Parke ve Bordür Yapım İşi için tahsis edilen ödenekten 136.150,11 ¨\'nin söz konusu Okulların iş artışlarında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlköğretim Okulları Bakım ve Onarımı için tahsis edilen 172.565,00 ¨ ödeneğin, Anadolu Teknik Lisesi ve METEM onarım ile Mehmet Akif Ersoy ilköğretim Onarımındaki iş artışlarından dolayı yeterli gelmediğinden, Beton Parke ve Bordür Yapım İşi için tahsis edilen ödenekten 136.150,11 ¨\'nin bahse konu Okulların iş artışlarında kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

457
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Cumalı Köyünde Telekoğlu İnşaat ve Yapı Malz. Tur. Tar. Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına tesis edilmiş olan 45.925,00 m²’lik taşınmaz üzerine Tarım ve Hayvancılık Tesisi amaçlı imar

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Cumalı Köyünde yer alan tapusunda Postayolu Mevkii 5 pafta, 105 ada, 86 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Telekoğlu İnşaat ve Yapı Malz. Tur. Tar. Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına tesis edilmiş olan 45.925,00 m²’lik taşınmaz üzerinde \"Tarım ve Hayvancılık Tesisi (400.000 tavuk kapasiteli yumurta tavukçuluğu ve yem tesisi)” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve   2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-7572 ve UİP-7575) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Cumalı Köyünde yer alan tapusunda Postayolu Mevkii 5 pafta, 105 ada, 86 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Telekoğlu İnşaat ve Yapı Malz. Tur. Tar. Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına tesis edilmiş olan 45.925,00 m²’lik taşınmaz üzerinde \"Tarım ve Hayvancılık Tesisi (400.000 tavuk kapasiteli yumurta tavukçuluğu ve yem tesisi)” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-7572 ve UİP-7575) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

456
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İscehisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeliğine seçilen İsmail BALABAN istifa ettiğinden dolayı yerine yeni bir üyenin seçilmesi

İlimiz Genel Meclisinin 27.11.2014 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 19. Birleşiminde, 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19.Maddesinin 2.Fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin 10.01.2014 tarih ve 20 sayılı kararı ile Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İscehisar Üyeliğine seçilen İsmail BALABAN 23.10.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğini bildirmiştir.

Vakıf İscehisar Mütevelli Heyet Üyeliğinde 2014 yılında görev alması için yeni bir üyesinin seçilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İscehisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeliğine seçilen İsmail BALABAN 23.10.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğinden dolayı yerine Cengiz ÇİRKİN’in seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Abdulkadir DOĞAN, İbrahim ACAR, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM ve Yasin TARHAN’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

 

455
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Çayhisar Köyü Çay deresi üzerine iki gözlü kutu menfez yapılması işi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 27.11.2014 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 19. Birleşiminde, İlimiz Sinanpaşa İlçesi Çayhisar Köyü Aşağı mezarlık yolunun dereden geçen kısmına büz veya kutu menfez yapılması için İl Genel Meclisinin 11.07.2014 tarihli ve 243 sayılı kararı ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde;

Çay deresi üzerine iki gözlü kutu menfez yapılması uygundur. Ancak; çay deresi plânlı köyyolu ağının dışında kalmaktadır. Bu nedenle; (3x6) =18 adet 3Ø 120 cm. İç çapında 410 kg/m3 dozlu beton büz menfez (Beton sınıfı C35) ile geçici olarak çözüm sağlanacaktır. Döşenmek istenilen büz menfezler İl Özel İdaresi ambar stoklarımızda mevcudu yoktur. Büz menfezler Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğince temin edildiğinde döşeme işçiliğinin İl Özel İdaresi tarafından yapılacağı konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay deresi üzerine iki gözlü kutu menfez yapılması işinin, Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

454
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2015 yılında İl Özel İdaresinde çalışan Sözleşmeli Avukat ücretinin ve ek ödeneğin belirlenmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 26.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 18. Birleşiminde, İl Özel İdaresi davalarının yoğunluğu sebebiyle sözleşmeli avukat çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesinin 3. Fıkrasında “ İl Özel İdarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49.maddesi hükümleri uygulanır.” Denildiğinden, 2015 yılında 6.derece avukat kadrosunda tam zamanlı çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca net ücretinin ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ek ödeme oranının belirlenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılında İl Özel İdaresinde 6. Derece avukat kadrosunda tam zamanlı çalıştırılmak üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca, 1.966,00 ¨ net ücretin ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen %130 oranında ek ödeneğin ödenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

453
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplum Ruh Sağlığı Merkezine hasta taşıma aracı verilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 26.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 18. Birleşiminde, T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, Psikiyatri hastalarının evlerinden alınıp TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) de akşama kadar psikoterapi ve etkinliklerini yaptıktan sonra akşam evlere bırakılabilmesi için hasta taşıma aracının temin edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, Psikiyatri hastalarının evlerinden alınıp TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) de akşama kadar psikoterapi ve etkinliklerini yaptıktan sonra akşam evlere bırakılabilmesi için hasta taşıma aracının, kapanan beldelerden İl Özel İdaresine geçen uygun araçlardan verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

452
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Malzeme Alımı harcama kalemine ödenek aktarılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 26.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 18. Birleşiminde, İl Genel Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin Mali Hizmetler Müdürlüğü kurumsal kodu altında bulunan Tarımsal Hizmetler Makine Teçhizat ve Mal Alımı Merkez Birlik Yardımı transfer kalemindeki 40.000,00 ¨ ile Çobanlar İlçe Özel İdare Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan Çobanlar İlçesi Tarımsal Hizmetler Makine Teçhizat ve Mal Alımı Birlik Yardımı transfer kalemindeki 10.000,00 ¨ olmak üzere toplam 50.000,00 ¨ ödeneğin arılı kovanlarda görülen Varroa hastalığına karşı mücadele için ilaç alımında kullanılmak üzere Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Malzeme Alımı harcama kalemine aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu ödeneklerin, arılı kovanlarda görülen Varroa hastalığına karşı mücadele için ilaç alımında kullanılmak üzere Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Malzeme Alımı harcama kalemine aktarılması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

451
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine Dijital Mamografi Cihazı alımı için ödenek tahsis edilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 26.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 18. Birleşiminde, Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine İlimizde bulunmayan Dijital Mamografi Cihazına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, bahse konu Dijital Mamografi Cihazı alımı için ödenek tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine İlimizde bulunmayan Dijital Mamografi Cihazı alımı için ödenek tahsis talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

450
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresinin hizmet alanlarında şoför, iş makinesi operatörü ve düz işçi olmak üzere toplam 28 adet mevsimlik işçi çalıştırılması. 

İlimiz Genel Meclisinin 26.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 18. Birleşiminde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62.maddesinde “……personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir.” denilmektedir. İhaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir. Kamu idareleri için hangi işlerin yardımcı işler sayılacağı henüz belirlenmediğinden şoför, operatör ve işçi pozisyonlarında çalıştırılmak üzere hizmet alımı da yapılamamaktadır.

5620 Sayılı Kanunun 3.maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin 5.maddesinde “İl özel idarelerinde, mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadelede çalıştırılacak işçilere ilişkin geçici iş pozisyonu sayısı, 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte her grup için öngörülen memur sayısının yüzde kırkını geçmemek üzere, İl Genel Meclisi tarafından belirlenir.” denilmektedir.

2015 yılında İl Özel İdaresinin hizmet alanlarında 5620 Sayılı Kanun ve İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik gereğince 6 aydan az olmak üzere 16 adet şoför, 6 adet iş makinesi operatörü ve 6 adet düz işçi olmak üzere toplam 28 adet mevsimlik işçi çalıştırılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılında İl Özel İdaresinin hizmet alanlarında 5620 Sayılı Kanun ve İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik gereğince 6 aydan az olmak üzere 16 adet şoför, 6 adet iş makinesi operatörü ve 6 adet düz işçi olmak üzere toplam 28 adet mevsimlik işçi çalıştırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

449
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyi Köyünde bulunan ilkokulun, tamir edilerek köy konağı yapılması. (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 25.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 17. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyi Köyünde bulunan harap ve bakımsız haldeki ilkokulun, tamir edilerek köy konağı yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyi Köyünde bulunan ilkokulun, dairesince yerinde incelenerek, keşif ve metrajlarının çıkartılarak komisyonumuza bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

448
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kadımürsel Köyü, Karacaahmet – İhsaniye bağlantı yolu ve Kadımürsel – Karacaahmet Kütahya bağlantı yolunun stabilize yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 25.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 17. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kadımürsel Köyü, Karacaahmet – İhsaniye bağlantı yolu ve Kadımürsel – Karacaahmet Kütahya bağlantı yolunun stabilize yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kadımürsel Köyü, Karacaahmet – İhsaniye bağlantı yolu ve Kadımürsel – Karacaahmet Kütahya bağlantı yollarının stabilize yapılması talebinin; dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

447
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesi Çukurcak Köy yolunun, virajların düzeltilmesi ve dar yolların genişletilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 24.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 16. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesi Çukurcak Köy yolunun bazı yerlerinin sert viraj ve dar olması sebebiyle iki araç karşı karşıya geçemediğinden dolayı, virajların düzeltilmesi ve dar yolların genişletilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesi Çukurcak Köy yolunun, virajların düzeltilmesi ve dar yolların genişletilmesi talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

446
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Yenibelkavak Köyünde bulunan köy konağının yanına sağlık hizmetlerini verebilecek bir odanın yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 24.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 16. Birleşiminde, İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Yenibelkavak Köyüne aile hekimi haftada bir gün, yaşlı ve yatalak hastaları muayene için kontrole gidiyor. Köyde bulunan köy konağı ise kahvehane olarak kullanılmakta olduğundan doktor hastalarını kahvehanede muayene etmek zorunda kalıyor. Köy konağının yanına sağlık hizmetlerini verebilecek bir odanın yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılören İlçesine bağlı Yenibelkavak Köyünde bulunan köy konağının yanına sağlık hizmetlerini verebilecek bir odanın yapılması talebinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğince veya İl Encümenince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

445
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi ile Bolvadin İlçesi arasındaki Tarımköy yolu stabilize yapılmış olup 1.kat asfalt yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 24.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 16. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi ile Bolvadin İlçesi arasındaki Tarımköy yolu stabilize yapılmış olup 1.kat asfalt yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesi ile Bolvadin İlçesi arasındaki Tarımköy yolunun 1.kat asfalt yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

444
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesi Belenpınar Köyünün fosseptik çukurunun yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 20.11.2014 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 14. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesi Belenpınar Köyünün fosseptik çukuru sürekli taşmakta, özellikle yazın çok koku yaymaktadır. 2013 yılı yatırım proğramında olmasına rağmen yapılmadığından dolayı, 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesi Belenpınar Köyünün fosseptik çukurunun, 2015 yılı yatırım programında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

443
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesi Kale Köyü, Akkoyunlu Köyü ve Bahçecik Köyleri arasındaki yolların asfaltlanması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 20.11.2014 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 14. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesi Kale Köyü, Akkoyunlu Köyü ve Bahçecik Köyleri arasındaki yolların asfaltlanması için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Kale Köyü, Akkoyunlu Köyü ve Bahçecik Köyleri arasındaki yolların asfaltlanması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

442
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesi Kale Köyüne içmesuyu kuyusu açılması veya içmesuyu deposunun yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 19.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 13. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesi Kale Köyü muhtarlığının coğrafi olarak geniş bir alanda yerleşmiş bir köy olması nedeniyle Aşağı Kale, Orta Kale ve Yukarı Kale olarak adlandırılan Kale Köyünün deprem konutları olarak yapılan konutlarda içme suyu sıkıntısı bulunmaktadır. Deprem konutlarında ikamet eden vatandaşlar gerek damacana, gerek tankerlerle su taşımak zorunda kaldığından dolayı içme suyu probleminin çözülebilmesi için, içmesuyu kuyusu açılması veya içmesuyu deposunun yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Kale Köyüne içmesuyu kuyusu açılması veya içmesuyu deposunun yapılması talebinin, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

441
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Genel Meclisi toplantı salonuna jammer (sinyal karıştırıcı, sinyal bozucu) konulması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 19.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 13. Birleşiminde, İl Genel Meclisi toplantı salonunda, toplantı esnasında çalan cep telefonlarının meclis üyelerinin konsantrasyonunu bozup rahatsız ettiğinden toplantı salonuna jammer (sinyal karıştırıcı, sinyal bozucu) konulması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu İl Genel Meclisi toplantı salonuna jammer (sinyal karıştırıcı, sinyal bozucu) konulması talebi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

440
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesi Kızılören Köyünden geçen, Kızılören-Karaağaç Kuyusu Çivril –Uşak bağlantılı yolunun şarampolünün bir tarafı doldurularak genişletilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 19.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 13. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesi Kızılören Köyünden geçen, Kızılören-Karaağaç Kuyusu Çivril –Uşak bağlantılı yolunun, çok dar olması nedeniyle trafik açısından tehlike arzetmekte, sık sık hasarlı ve ölümlü kazalara sebep olmaktadır. Teknik yönden incelenerek şehirlerarası konumdaki bu yolun, şarampolünün bir tarafı doldurularak genişletilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dazkırı İlçesi Kızılören Köyünden geçen, Kızılören-Karaağaç Kuyusu Çivril –Uşak bağlantılı yolunun şarampolünün bir tarafı doldurularak genişletilmesi talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

439
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi Kadıköy- Çobanlar şeker fabrikası yolunun, bakım ve onarımının yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 19.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 13. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Kadıköy ve Maltepe Köylerinin tarım ve hayvancılık yaptıkları aynı zamanda şeker fabrikasına pancar sevkiyatı yapıldığından traktörle römorklarla taşıma yapılıyor. Taşıma Konya yolundan yapılırken trafik kazalarına sebebiyet vermektedir. Demir yolları boyunca Çobanlar kavşağına kadar olan yolun stabilize yapılarak Çobanlar- pazlar mevkiindeki yola bağlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çay İlçesi Kadıköy- Çobanlar şeker fabrikası yolunun dairesince bakımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

438
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Hocalar İlçesi Güre Köyüne bağlı Derbent mahallesi yolunun stabilize yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, İlimiz Hocalar İlçesi Güre Köyüne bağlı Derbent mahallesinin yolu ham yoldur. Köyyolu ağında bulunan yolun stabilize yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Hocalar İlçesi Güre Köyüne bağlı Derbent mahallesi yolunun stabilize yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

437
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz, Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen hizmet binasının, altındaki işyerleriyle birlikte Muhtarlığa tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği tüzel kişiliği sona eren, İlimiz, Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen tapunun 15 pafta, 2868 parselinde 120,00 m²’de kayıtlı ve avlulu kerpiç ev vasıflı, 15 pafta, 2869 parselinde 120,00 m²’de kayıtlı ve kerpiç oda vasıflı, 15 pafta, 2870 parselinde 580,00 m²’de kayıtlı ve avlulu kerpiç ev vasıflı, 15 pafta, 2871 parselinde 23,00 m²’de kayıtlı ve kerpiç ev vasıflı taşınmazlar üzerinde bulunan hizmet binasının, altındaki işyerleriyle birlikte, geliri Köy Tüzel Kişiliğine kalmak üzere Kınık Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz, Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen tapunun 15 pafta, 2868 parselinde 120,00 m²’de kayıtlı ve avlulu kerpiç ev vasıflı, 15 pafta, 2869 parselinde 120,00 m²’de kayıtlı ve kerpiç oda vasıflı, 15 pafta, 2870 parselinde 580,00 m²’de kayıtlı ve avlulu kerpiç ev vasıflı, 15 pafta, 2871 parselinde 23,00 m²’de kayıtlı ve kerpiç ev vasıflı taşınmazlar üzerinde bulunan hizmet binasının, altındaki işyerleriyle birlikte, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Kınık Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN’in ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

 

436
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez ve diğer 17 İlçede bulunan köylerdeki sineklerle ilgili ilaçlama yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Saraydüzü Köyünde aşırı sineklenme başlamıştır. Sağlığı tehdit eden sineklerle ilgili ilaçlama yapılması konusundaki Çevre ve Sağlık Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Saraydüzü Köyüne sineklerle ilgili ilaçlama yapılması talebinin;

Her ilçeye birer adet ilaçlama makinesi alınıp, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

435
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Yörükmezarı Köyü ile Hocalar Yağcı köyleri arasına stabilize malzeme çekilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Yörükmezarı Köyü ile Hocalar Yağcı köyleri arasına stabilize malzeme çekilmesi için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Yörükmezarı Köyü ile Hocalar Yağcı köyleri arasına stabilize malzeme çekilmesi talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

434
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesinden Isparta Yalvaç İlçesine bağlantı sağlayan güzergahının incelenmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesinden Isparta Yalvaç İlçesine bağlantıyı sağlayan Çay-Yalvaç yol güzergahının bazı bölümlerinin yağıştan dolayı kayma yaptığından, bu kısımların yeniden incelenip yol haritasının düzenlenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çay İlçesinden Isparta Yalvaç İlçesine bağlantı sağlayan yol güzergahının dairesince incelenip gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

433
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimizdeki topraklaması ve paratoneri olmayan okulların tespit edilip, gerekli tadilatların yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, Yağışlı, bulutlu veya rüzgarlı günlerde hava da elektrik yoğunluğu artmaktadır. Havada oluşan elektriklenme uygun voltaja yükseldiğinde yeryüzüne deşarj olmaktadır. Yeryüzüne deşarj olacağı yerler, bulunulan ortamda normalden daha fazla yükselti veya sivri olan kısımlardır. Yani daha yüksek yapılar, daha yüksek ağaçlar veya minarelerdir.

Geçtiğimiz yıl komşu ilimizde bir okulumuza yıldırım düşmüştür. Yıldırımın oluşturduğu voltaj yükselmesinden okuldaki tüm elektrik sistemleri patlamış okuldaki trafoda ve jeneratörde yangın çıkmıştır.

Aynı tehdit ilimizdeki eski okullarımız içinde geçerlidir. İlimizdeki topraklaması ve paratoneri olmayan okullarımızın tespit edilip gerekli tadilatların yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimizdeki yeni yapılan okulların 2 veya 3 katlı okul projelerinde paratoner konulduğu, tek katlı okul projeleri de etrafındaki binalardan yüksek seviyede ise bu okullara da paratoner konulmaktadır. Eski tarihlerde yapılan okulların paratonerleri yok ise Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

432
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Fatih İlköğretim Okul binasının fiziki şartlarının incelenerek eksikliklerin tespit edilmesi (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Fatih İlköğretim okul binasının fiziki şartları eğitim ve öğretim görmeye uygun değildir. Fatih ilköğretim okulunun fiziki şartlarının mahallinde incelenerek tespit edilmesi konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Merkez Fatih İlköğretim Okul binasının fiziki şartlarının iyi olduğu, binanın pencere ve kapılarının ise Çobanlar Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

431
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Bayat İlçesi Atatürk Ortaokulu ek 4 derslik yapım işinin, 8 derslik olarak değiştirilmesi. (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, 2013 yılı yatırım proğramında bulunan Bayat İlçesi Atatürk Ortaokulu ek 4 derslik yapım işinin, mevcut proje haliyle 8 derslik olarak projelendirilmesi proje değişikliği nedeniyle oluşacak ekonomik farkın, İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Bayat İlçesi Atatürk Ortaokulu ek 4 derslik yapım işinin, 8 derslik olarak değiştirilmesi talebinin, önümüzdeki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

430
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesi Göynük Köyünde yapılması planlanan 8 derslikli okulun, 12 derslik olarak yapılması talebi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesi Göynük Köyünde yapılması planlanan ve 2014 yılı yatırım programında olan 8 derslikli okulun yıllara sari olarak 12 veya 16 derslik olarak yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Göynük Köyünde yapılması planlanan ve 2014 yılı yatırım programında olan 8 derslikli okulun 2015 yılı yatırım proğramında 12 derslik olarak planlanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

429
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesi Dereçine okul bahçesine 12 derslikli bir ilköğretim okulu, bahçe düzenlemesi ve çok amaçlı salonu vb. müştemilatı ile birlikte yapılması talebi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesinde tek ikili eğitim öğretim yapan okul olarak Dereçine İlköğretim okuludur. İlçemizin en büyük beldesi olan Dereçine Beldesinin öğrenci kapasitesi yüksektir. Okula Çamözü Köyü, Akbaba Köyü ve Akbaba öğrenci yurdundan taşımalı öğrenciler de gelmektedir. Okulun yaklaşık 300 öğrencisi olup ilçedeki en çok öğrencili okullardandır.

Yeni okul yapımı için 10 Dekardan fazla bir bahçe mevcudu vardır. Dereçine Belediyesi tarafından da imarlı arsa statüsü kazandırılmıştır.

Sultandağı İlçesinde il ve bölge düzeyinde sosyal sportif başarıları olan okulumuzun daha başarılı olabilmesi için ve normal öğretime geçip öğrencilerin sabah erkenden okula gelirken ve akşam geç saatlerde okuldan çıkması sebebiyle tehlikelere maruz kalmaması için yeni bir ilkokul binası yapılması gerekmektedir. Mevcut okul binası daha önceden ortaokul olarak kullanılmıştır. Ağır hasar raporlu belediye binası ise önceden ilkokul olarak kullanılmıştır. Bu sebeple okul bahçesine 12 derslikli bir ilköğretim okulu, bahçe düzenlemesi ve çok amaçlı salonu vb. müştemilatı ile birlikte yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesi Dereçine okul bahçesine 12 derslikli bir ilköğretim okulu, bahçe düzenlemesi ve çok amaçlı salonu vb. müştemilatı ile birlikte yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

428
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçe Merkezinde bulunan, Yeni Mahallesine İlköğretim okulu yapılması için ilave ödenek ayrılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçe Merkezi Yeni Mahallesinde bulunan İlköğretim okul ihtiyacının karşılanabilmesi için İl Milli Eğitim Müfettişleri tarafından okul yapılabilir raporu mevcut olan 2014 yılı programında 100.000,00 ¨ ödeneği ayrılan okulun yeterli ödenek olmadığından ihalesi yapılamamıştır, ihalenin yapılabilmesi için yeterli ödeneğin ayrılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çobanlar İlçe Merkezinde bulunan, Yeni Mahallesine İlköğretim okulu yapılması için ilave ödenek ayrılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

427
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesine kapalı spor salonunun yapılması talebi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçe merkezi ve köylerinin nüfus artma oranı Afyonkarahisar genelinde 2,95 ile en fazla nüfus artışı görülen ilçe konumundadır.

İlçe merkezinde ve köylerinde bulunan okullarda dahil olmak üzere hiçbir kapalı spor salonu mevcut değildir. İlçe Özel idaresine 2 yıl önce yer tahsisi yapılmasına rağmen Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da kapalı spor salonu yapılmamıştır, Gençlerin daha sağlıklı ortamda sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için kapalı spor salonunun yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çobanlar İlçesine kapalı spor salonunun yapılması talebinin, ilçelerde bulunan derslik ihtiyaçları ön plana çıktığından dolayı derslik ihtiyaçları çözüldükten sonra ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

426
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyüne halı saha yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyüne gençlerin spor yapabilmesi, köyler arası turnuvalar düzenlenerek köy muhtarlığına gelir getirmesi ve bu gelirin muhtarlığın ihtiyaçlarında kullanılması için halı saha yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Başmakçı İlçesi Yaka Köyüne halı saha yapılması talebinin, ilçelerde bulunan derslik ihtiyaçları ön plana çıktığından dolayı derslik ihtiyaçları çözüldükten sonra ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

425
Yazı İşleri Müdürlüğü
 İlimiz genelinde paratonerleri olmayan camilerin tespit edilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, Yağışlı, bulutlu veya rüzgârlı günlerde hava da elektrik yoğunluğu artmaktadır. Havada oluşan elektriklenme uygun voltaja yükseldiğinde yeryüzüne deşarj olmaktadır. Yeryüzüne deşarj olacağı yerler, bulunulan ortamda normalden daha fazla yükselti veya sivri olan kısımlardır. Yani daha yüksek yapılar, daha yüksek ağaçlar veya minarelerdir.

Geçtiğimiz ay merkeze bağlı Saraydüzü Köyümüzün tescilli tarihi eser olan minaremize yıldırım düşmüştür. Yıldırımın şiddetinden minarenin Şerefenin üst kısmı yıkılmıştır. Caminin yanında bulunan Elektrik trafosunda gerilim artışı olmuştur. Trafoda oluşan Gerilim artışı da trafonun elektrik verdiği tüm alana yayılmış evlerdeki elektrikle beslenen birçok cihaz patlamıştır. Köyümüzde tabi afet sayılabilecek ciddi hasar oluşmuştur.

Düz ovalardaki köylerimizin veya kasabalarımızın camilerinin minareleri aynı tehdit altındadır.

Camilerimizin tamamına yakınında ya hiç paratoner yoktur, yada usulüne uygun olmayan paratoner vardır.

Köylerimizi kasabalarımızı tehdit eden bu yıldırım tehlikesine karşı uygun nitelikteki paratonerler yapılmalıdır.

Konunun muhatabı olan İl Müftülüğümüzün ve Köy Muhtarlarımız ile Belde belediyelerimizin bilgilendirilmesi için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

İlimiz genelinde paratonerleri olmayan camilerin tespit edilerek, 2015 yılı bütçesinden Diyanet İşleri Bakanlığınca ödenek ayrılması için gerekli yazışmaların yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

424
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
 İlimiz Çobanlar İlçesi Göynük Köyünün içmesuyu alt şebekenin yenilenmesi talepleri (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesi Göynük Köyü içmesuyu alt şebekesinin eskimiş ve yıpranmış olduğundan dolayı yeterli basınç elde edilememektedir. Yeterli basınç elde edilebilmesi için içmesuyu alt şebekenin yenilenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Göynük Köyünün içmesuyu alt şebekenin yenilenmesi talebinin, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

423
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesi Göynük Köyünün kanalizasyon ve içmesuyu talepleri.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesi Göynük Köyünde dere ıslah çalışmaları yapıldığından dolayı dere ıslahı yapılan alanlarda kanalizasyon ve içme suyu bağlantılarının dere ıslahına uygun hale getirilmesi için bağlantılarının yapılması kanalizasyon olmayan yerlere kanalizasyon şebekesinin çekilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Göynük Köyünün kanalizasyon ve içmesuyu bağlantılarının dere ıslahına uygun hale getirilmesi için bağlantılarının yapılması kanalizasyon olmayan yerlere kanalizasyon şebekesinin çekilmesi talebinin, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

422
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesinin kapanan belediyelerinden olan Büyükarabağ Köyüne fosseptik çukuru yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 10. Birleşiminde, İlimiz Bolvadin İlçesinin kapanan belediyelerinden olan Büyükarabağ Köyünün yapılan kanalizasyonunun fosseptik çukuruna ihtiyaç olduğundan dolayı gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Bolvadin İlçesinin Büyükarabağ Köyünün yapılan kanalizasyonuna fosseptik çukuru yapılması talebinin, kapanan beldelerden gelen ödenekten dairesince gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

421
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi Koçbeyli, Aydoğmuş, Armutlu, Çayıryazı, Göcen, Kılıçyaka, Bulanık ve Devederesi Köylerinin su sıkıntısının giderilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 10. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Koçbeyli, Aydoğmuş, Armutlu, Çayıryazı, Göcen, Kılıçyaka, Bulanık ve Devederesi Köylerinin içme sularında arsenik oranları çok yüksek olduğu bilinmektedir. Seka fabrikasının kapanmasından dolayı içme suyu kuyularından 2 adet kuyunun Çay Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisi Kaymakamlığımızca yapılmış olup, köylerdeki su sıkıntısının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çay İlçesi Koçbeyli, Aydoğmuş, Armutlu, Çayıryazı, Göcen, Kılıçyaka, Bulanık ve Devederesi Köylerinin, dairesince projeleri yapılarak keşif ve metrajlarının çıkartılıp, gerekli işlemlerin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

419
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen 97 adet gayrimenkul, ve Köy Tüzel Kişiliklerine bırakılan 122 adet gayrimenkullerin, muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda ayrı ayrı değerlendirilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 14.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 10. Birleşiminde, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona ermiştir.

Valilik Oluruyla oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca İl Özel idaresine bırakılan 97 adet gayrimenkul (hizmet binası, lojman, otel, dükkan vs.) ve Köy Tüzel Kişiliklerine bırakılan 122 adet gayrimenkul (kahvehane, mandıra, düğün salonu vs.) ekte gönderilen listenin değerlendirilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu İl Özel idaresine bırakılan 97 adet gayrimenkul (hizmet binası, lojman, otel, dükkan vs.) ve Köy Tüzel Kişiliklerine bırakılan 122 adet gayrimenkul (kahvehane, mandıra, düğün salonu vs.), muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda ayrı ayrı değerlendirilerek karar verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

418
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Dodurga Köyünde bulunan İlköğretim Okulunun anasınıfına, lambiri döşenmesi, wc’nin yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 10. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Dodurga Köyünde bulunan İlköğretim Okulunun, anasınıfında yerlerin beton olmasından dolayı çocukların hastalandığı için tabanına lambiri döşenmesi, wc’nin dışarıda ve uzak olması nedeniyle içerde bir yere yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Dodurga Köyünde bulunan İlköğretim Okulunun anasınıfına, lambiri döşenmesi, wc’nin yapılması talebinin, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

417
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Aşağıtandır Köyü, imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 12.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 8. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Aşağıtandır Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4313500, 4314500), (y:537600, 537000) koordinatları arasında kalan yaklaşık 22 hektarlık alanı kapsayan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP-5478,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazımız ekinde gönderilmektedir. Belirtilen imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının alınacak Meclis Kararında belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Aşağıtandır Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4313500, 4314500), (y:537600, 537000) koordinatları arasında kalan yaklaşık 22 hektarlık alanı kapsayan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP-5478,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

416
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Osmanköy Köyü, imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması. 

İlimiz Genel Meclisinin 12.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 8. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Osmanköy Köyünde yer alan, tapusunda Altıntaş Yolu Mevkii, J24C21D pafta, 149 ada, 4 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Aynur SAĞLAM ve Ramazan ÖNER’e ait 81.500,00 m²’lik taşınmaz üzerinde “Çok Amaçlı Ticaret-Turizm Kullanım Alanı” amaçlı olarak hazırlanarak İl Genel Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Adı geçen alanda duyulan ihtiyaç üzerine hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-6546,1 ve UİP-6547,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı değişikliği paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazımız ekinde gönderilmektedir. Belirtilen imar planı değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının alınacak Meclis Kararında belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Osmanköy Köyünde yer alan, tapusunda Altıntaş Yolu Mevkii, J24C21D pafta, 149 ada, 4 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Aynur SAĞLAM ve Ramazan ÖNER’e ait 81.500,00 m²’lik taşınmaz üzerinde “Çok Amaçlı Ticaret-Turizm Kullanım Alanı” amaçlı olarak hazırlanarak İl Genel Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Adı geçen alanda duyulan ihtiyaç üzerine hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-6546,1 ve UİP-6547,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

415
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Çığrı Köyüne düğün salonu yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 11.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 7. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesi Çığrı Köyünün kalabalık ve köy evlerinin dar olması nedeniyle kış aylarında düğün yaparken halk çok mağdur ve perişan olmaktadır. Düğünlerini kapalı bir alanda yapmaları için düğün salonu yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Başmakçı İlçesi Çığrı Köyüne düğün salonu yapılması talebinin, 2015 yılı bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

414
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Yenibelkavak ve Türkbelkavak Köyleri ile Dinar İlçesine bağlı Çayüstü Köyünehizmet veren 7 km yolun, bakım ve onarımının yapılması (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 11.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 7. Birleşiminde, İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Yenibelkavak ve Türkbelkavak Köyleri ile Dinar İlçesine bağlı Çayüstü Köyünehizmet veren 7 km yolun tamiri mümkün olmayacak şekilde bozuk olduğundan, bu yolun 2015 yatırım programında değerlendirilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Kızılören İlçesine bağlı Yenibelkavak ve Türkbelkavak Köyleri ile Dinar İlçesine bağlı Çayüstü Köyünehizmet veren 7 km yolun, dairesince bakım ve onarımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

413
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Hocalar İlçesine bağlı Çalca Köyünün su depolarına su taşıyan asbestli boruların yenilenmesi ve 2 adet su deposunun tadilatının yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 11.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 7. Birleşiminde, İlimiz Hocalar İlçesine bağlı Çalca Köyünün mevcut su depolarına su taşıyan asbestli borular eskimiş ve su kaçağı olduğundan su hattının yenilenmesi ve 2 adet su deposunun tadilatının yapılması için, 2015 yılı yatırım programına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Hocalar İlçesine bağlı Çalca Köyünün mevcut su depolarına su taşıyan asbestli boruların yenilenmesi ve 2 adet su deposunun tadilatının yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım programında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

412
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan Şuhut İlçesi Atlıhisar Belediyesine ait 3 adet binanın, tahsis edilmesi(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 11.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 7. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan Şuhut İlçesi Atlıhisar Belediyesine ait olan alt tarafı işyeri vasıflı üst katı hizmet binası olarak kullanılan 2 katlı hizmet binasının ve otel binası olarak inşa edilen alt katı işyeri vasıflı üst katları kullanılmayan 3 katlı bina ve ilk hizmet binası olarak inşa edilmiş fakat daha sonra arka tarafı Telekom Müdürlüğüne tahsis edilmiş ön tarafı işyeri şekline dönüştürülmüş (3 adet ) binanın tüm masrafları muhtarlığımız tarafından karşılanmak kaydı ile 10 yıllığına Atlıhisar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu 3 adet binanın, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Atlıhisar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

411
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait 120 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde kullanılmayan işletme ruhsatlı kuyuların koordinatlarını değiştirerek üretim amaçlı 2 adet kuyu açmak için izin verilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 10.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 6. Birleşiminde, Sanjet Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Sandıklı Jeotermal alanında, İl Özel İdaresine ait 120 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı Belediyesi ile birlikte diğer Kamu Kuruluşlarının ortaklığı ile kurulmuş Sanjet A.Ş. adına kayıtlı 5686 Sayılı Kanuna göre intibakı yapılmış nokta bazında işletme ruhsatlı kuyularının bulunduğunu, Sandıklı şehir merkezindeki konutların ısıtılması, Hüdai kaplıcalarında ve yeni yapılacak termal otellerde kullanılmak üzere jeotermal akışkana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, işletme faaliyet raporlarında da belirttikleri üzere kullanılmayan işletme ruhsatlı kuyularından Y:254292 X:4257861 koordinatlarındaki 95 (AFS-4) Nolu işletme ruhsatlı kuyunun Y:256940 X:4258939 koordinatlarına ve Y:254686 X:4258057 koordinatlarındaki 98 (AFS-8) Nolu işletme ruhsatlı kuyunun ise Y:257149 X:4258565 koordinatlarına taşıyarak üretim amaçlı 2 adet kuyu açmak için izin verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu İl Özel İdaresine ait 120 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı Belediyesi ile birlikte diğer Kamu Kuruluşlarının ortaklığı ile kurulmuş Sanjet A.Ş. adına kayıtlı 5686 Sayılı Kanuna göre intibakı yapılmış nokta bazında kullanılmayan işletme ruhsatlı kuyularından Y:254292 X:4257861 koordinatlarındaki 95 (AFS-4) Nolu işletme ruhsatlı kuyunun Y:256940 X:4258939 koordinatlarına ve Y:254686 X:4258057 koordinatlarındaki 98 (AFS-8) Nolu işletme ruhsatlı kuyunun ise Y:257149 X:4258565 koordinatlarına taşıyarak üretim amaçlı 2 adet kuyu açılması için, Sanjet Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketine izin verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

410
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan, Belediyelerdeki taşınmazların tahsisi ve satışı.

İlimiz Genel Meclisinin 07.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazların tahsisi ve satışı konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlardan tahsisi talep edilen;

 

1- Çay İlçesine bağlı Akkonak Köyü Muhtarının “Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 3940 parselinde kayıtlı 2.164.27 m² alanlı arsa vasıflı soğuk hava deposunun ve tapunun 3616 parselinde kayıtlı 60 m² alanlı arsa vasıflı sosyal tesis otel binasının ve tapunun 3547(82 m²) -3549(44 m²) -3550(69 m²) -355l(135 m²) -3552(140 m²) parsellerinde kayıtlı toplam 470 m² alanlı ahşap ev vasıflı daha önceden Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan taşınmazın ve tapunun 3689 parselinde kayıtlı 240 m² alanlı arsa vasıflı garaj ve 50 tonluk kantarın (Sözü edilen taşınmazlar Müdürlüğümüzün 28.08.2014 tarihli ve 10443 sayılı yazısında İl Genel Meclisine teklif edilen taşınmaz listesinde bulunmaktadır) Ayrıca mülkiyeti İl Özel İdaresine bırakılan tüm arsaların “Köylünün ortak kullanım alanları olan otlak, mera, yeşil alan, park alanı ve düğün salonu olarak kullanılmak üzere Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis edilmesi talebinin; 3940 parselinde kayıtlı 2.164.27 m² alanlı arsa vasıflı soğuk hava deposunun ve tapunun 3616 parselinde kayıtlı 60 m² alanlı arsa vasıflı sosyal tesis otel binasının ve tapunun 3547(82 m²) -3549(44 m²) -3550(69 m²) -355l(135 m²) -3552(140 m²) parsellerinde kayıtlı toplam 470 m² alanlı ahşap ev vasıflı daha önceden Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan taşınmazın ve tapunun 3689 parselinde kayıtlı 240 m² alanlı arsa vasıflı garaj ve 50 tonluk kantarın, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Akkonak Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi , arsaların satılması uygun görülmüştür.

 

2- Emirdağ İlçesine bağlı Aşağıpiribeyli Köyü Muhtarının mülkiyeti İl Özel İdaresinde olan tapunun 207 ada, 1 parselinde kayıtlı, 344,29 m² alanlı 2 Katlı Hizmet Binası vasıflı daha önce Aşağıpiribeyli Belediyesi hizmet binası olarak kullanılan taşınmazı, Muhtarlık hizmet binası olarak Aşağıpiribeyli Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis edilmesi talebinin; mülkiyeti İl Özel İdaresinde olan tapunun 207 ada, 1 parselinde kayıtlı, 344,29 m² alanlı 2 Katlı Hizmet Binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Aşağıpiribeyli Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

 

3- Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü Muhtarının “Köydeki içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla İl Özel İdaresine tahsis olunan kepçenin Köy Muhtarlığına iade edilmesi” ve “Köydeki Muhtarlık hizmetlerinin yürütülmesi için uygun herhangi bir bina bulunmadığından şu an itibariyle Muhtarlık hizmetlerinde kullanılmakta olan mülkiyeti İl Özel İdaresinde bulunan belediye hizmet binasının Köy Muhtarlığına tahsisini” ve “Köyün su tahsilatından başka bir geliri bulunmadığından mülkiyeti İl Özel İdaresinde bulunan 70 adet tarla ve arsanın (Müdürlüğümüzün 23.09.2014 tarihli ve 11643 sayılı yazısında İl Genel Meclisine teklif edilen listede bulunan) Köy Muhtarlığına iade edilmesi talebinin; Mülkiyeti İl Özel İdaresinde bulunan belediye hizmet binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Deresinek Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi, kepçe ile 70 adet tarla ve arsaların satılması uygun görülmüştür.

 

4- Dinar İlçesine bağlı Yıprak Köyü Muhtarının, Yıprak Köyü Hisar mahallesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresinde olan 179 ada, 25 parsel (2.693,28 m²) bahçe vasıflı taşınmazın, Köy Tüzel Kişiliğine bırakılması talebinin; 179 ada, 25 parsel (2.693,28 m²) bahçe vasıflı taşınmazın, İl Özel İdaresinde kalması uygun görülmüştür.

 

5- Sandıklı İlçesine bağlı Sorkun Köyü Muhtarının “Mülkiyeti İl Özel İdaresinde bulunan 1306 (18.960,00 m²) – 2615 (315,00 m²) – 3588 (1.544,88 m²) – 3590 (1.532,40 m²)- 3593 (527,80 m²) – 3595 (720,54 m²) – 3597 (684,37 m²) – 3599 (5.428,29 m²)- 3606 (247,98m²) - 3610(180,04 m²) parsellerdeki tarla vasıflı taşınmazların, Köy Muhtarlığına tahsis edilmesi talebinin; talep edilen parsellerdeki tarla vasıflı taşınmazların İl Özel İdaresinde kalması uygun görülmüştür.

 

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlardan satışı talep edilen;

 

1- Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyü, Alanköy Mevkii sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait (04.09.2014 tarihli ve 311 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla İl Özel İdaresi adına tescil edilmesi kararlaştırılan ve 26.09.2014 tarihinde İl Özel İdaresi  adına tapuda tescili gerçekleşen) tapunun 1462 parselinde kayıtlı 4.172,27 m² alanlı 9 adet dükkanı olan bir katlı karkas bina ve arsası vasıflı kat mülkiyetli dükkanları Hakkı SAĞLAM’ın satınalma talebi; Ekinova Köyü, Alanköy Mevkii sınırları içerisinde bulunan, tapunun 1462 parselinde kayıtlı 4.172,27 m² alanlı 9 adet dükkanı olan bir katlı karkas bina ve arsası vasıflı kat mülkiyetli dükkanların satılması uygun görülmüştür.

2- Dinar İlçesine bağlı Uluköy Köyü sınırları içerisinde bulunan 2775 parseldeki 799,35 m² alanlı Kargir İki Katlı Altı Depo ve Üstü Lojman Olan Bina ve Arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 5 B.B. (23 nolu), 6 B.B. (25 nolu) ve 10 B.B. (39 nolu) kat mülkiyetli taşınmazları Bahattin ERTÖREN, Bülent ERTÖREN ve Zafer AKlN’ın satınalma talepleri; Uluköy Köyü sınırları içerisinde bulunan 2775 parseldeki 799,35 m² alanlı Kargir İki Katlı Altı Depo ve Üstü Lojman Olan Bina ve Arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 5 B.B. (23 nolu), 6 B.B. (25 nolu) ve 10 B.B. (39 nolu) kat mülkiyetli taşınmazların satılması uygun görülmüştür.

 

3- İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Köyü sınırları içerisinde bulunan “Sazak Köyü mevkiinde 245 ada, 150 parseldeki 779,20 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazı Nurettin GÖKHASAN’ın satınalma talebi; Ayazini Köyü sınırları içerisinde bulunan “Sazak Köyü mevkiinde 245 ada, 150 parseldeki 779,20 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN’in ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

NOT: Kapatılan Belediyelerdeki (2.000 m²)’den büyük olan ekilebilecek tarlaların, 3 yıl süreyle muhtarlıklara tahsis edilmesi için protokol yapılması, yapılan protokolün meclise getirilmesi uygun görülmüştür. 

 

409
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Curman Mevkiinde bulunan Eski Belediye Sarayı ile aynı ada üzerinde bulunan, tapunun 471 ada, 3 parselinde kayıtlı kargir dükkan ve arsasının, köy tüzel kişiliği a

İlimiz Genel Meclisinin 07.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü Balçıkhisar Belediyesinin tüzel kişiliği sona erdirilen;

İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Muhtarının “Balçıkhisar Köyü Curman Mevkiinde bulunan, Paylaşım Komisyonunca Köy Tüzel Kişiliğine bırakılan Eski Belediye Sarayı (atıl durumdaki) ile aynı ada üzerinde bulunan, Mülkiyet İl Özel İdaresine ait, tapunun 471 ada, 3 parselinde kayıtlı 773,72 m² alanlı kargir dükkan ve arsasının, köy tüzel kişiliği adına tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Curman Mevkiinde bulunan Eski Belediye Sarayı (atıl durumdaki) ile aynı ada üzerinde bulunan, Mülkiyet İl Özel İdaresine ait, tapunun 471 ada, 3 parselinde kayıtlı 773,72 m² alanlı kargir dükkan ve arsasının, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Balçıkhisar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN’in ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

 

408
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 132 ada, 4 parselinde kayıtlı 4 katlı Özel İdare İş Merkezinin, 1. ve 2. katlarının, kullanım hakkının Öğretmenevi ve Akşam Sa

İlimiz Genel Meclisinin 06.11.2014 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 132 ada, 4 parselinde (849,03 m²) kayıtlı 4 katlı Özel İdare İş Merkezinin, Dazkırı Öğretmenevi olarak kullanılan 1. ve 2. katlarının, bedelsiz olarak kullanım hakkının Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine ait, tapunun 132 ada, 4 parselinde (849,03 m²) kayıtlı 4 katlı Özel İdare İş Merkezinin, Dazkırı Öğretmenevi olarak kullanılan 1. ve 2. katlarının, kullanım hakkının 5 yıl süre ile bedelsiz olarak Dazkırı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

407
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait ve AFJET\'e devredilmesine karar verilen 117 ve 118 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı sahaların, yıllık belirlenen bedelinin çok yüksek olduğu belirtilerek bu bedelin yeniden değerlendirilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Afjet Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Ar-GE (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarında kullanılmak ve tek elden su dağıtımını sağlayabilmek için İl Özel İdaresine ait Ömer-Gecek jeotermal sahasındaki 117 ve 118 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahaları için, İl Genel Meclisinin 09.07.2014 tarihli ve 218 sayılı kararı ile yıllık 200.000,00 ¨ bedel istenildiği, sahanın yenilenebilir ve sürdürülebilir olması, koruma alanlarının oluşturulabilmesi için sadece üst kullanım hakkı istenildiğinden takdir edilen bedeli çok yüksek olduğu belirtilerek, bu bedelin İl Genel Meclisince yeniden değerlendirilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine ait Ömer-Gecek jeotermal sahasındaki 117 ve 118 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahalarının yıllık 50.000,00 ¨ bedelle geçici kullanım hakkının Afjet Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN’in ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi. 

406
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan, İş Merkezinin üst katında bulunan düğün salonu ve giriş sol bölümdeki 1 nolu bağımsız bölümün tapu devrinin yapılması

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve İl Genel Meclisinin 31.05.2002 tarih ve 34 sayılı kararıyla yapımı tamamlandıktan sonra Bayat Belediyesine arsa karşılığı %30 pay verilmesi taahhüt edilen, tapunun 10 pafta, 8900 (291,30m²) parselinde kayıtlı Özel idare İş Merkezinin yapımı 2004 yılında tamamlanmış olup, bu güne kadar hisse devri gerçekleşmediğinden, İl Genel Meclisinin 03.09.2014 tarihli ve 309 sayılı kararıyla İl Özel İdaresi tarafından araştırılarak Bayat Belediye Başkanlığına devri uygun görülen taşınmazla ilgili çalışma yapılmıştır.

İş Merkezindeki Kamu Kurumlarının bütünlüğünün bozulmaması yönünden, İş Merkezinin üst katında bulunan düğün salonu (16 nolu bağımsız bölüm) ve giriş sol bölümdeki 1 ve 2 nolu bağımsız bölümlerin, % 30 hisse karşılığında tapu devrinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bayat İş Merkezinin üst katında bulunan düğün salonu (16 nolu bağımsız bölüm) ve giriş sol bölümdeki 1 nolu bağımsız bölümün % 30 hisse karşılığında, Bayat Belediye Başkanlığına tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

405
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait ve AFGAZJET\'e devredilmesine karar verilen 145 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahasının, yıllık belirlenen bedelinin çok yüksek olduğu belirtilerek, bu bedelin yeniden değerlendirilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, AFGAZJET Şirketince Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarında kullanılmak ve tek elden su dağıtımını sağlamak için İl Özel İdaresine ait 145 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahası için İl Genel Meclisinin 09.07.2014 tarihli ve 217 sayılı kararı ile yıllık 100.000,00 ¨ bedel istenildiği, sahanın yenilenebilir ve sürdürülebilir olması, koruma alanlarının oluşturulabilmesi için sadece üst kullanım hakkı istenildiğinden takdir edilen bedelin çok yüksek olduğu belirtilerek bu bedelin İl Genel Meclisince yeniden değerlendirilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine ait 145 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahasının yıllık 30.000,00 ¨ bedelle geçici kullanım hakkının, AFGAZJET Şirketine verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN’in ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

404
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan 47 Belediyeye ait, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen 180 adet taşınmazlardan, hizmet binalarının tahsis edilmesi, arsa, tarla ve bahçelerin İl Özel İdaresinde kalması. 

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen, Valilik Oluruyla oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca İl Özel İdaresine bırakılan ve İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından imar durumları incelenen 180 adet taşınmazın (tarla, bahçe vs.) değerlendirilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Valilik Oluruyla oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca İl Özel İdaresine bırakılan ve İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından imar durumları incelenen 180 adet taşınmazların, hizmet binalarını talep eden muhtarlıklara 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi, arsa, tarla ve bahçelerin İl Özel İdaresinde kalması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Tolga YILDIRIM’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi. 

403
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile tahsis edilen Emirdağ İlçesi Beton Parke ve Bordür Yapımı harcama kaleminde kalan ödenekten, 7 adet içme suyu depo ve terfi binası için tahsis değişikliğinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine Beton Parke ve Bordür Yapımı için 684.000,00 ¨ ödenek tahsis edildiği ve bahse konu ödenekten 284.000,00 ¨’nin köy yollarında kullanılmak üzere aktarma yapıldığı belirtilmiştir. Beton Parke ve Bordür Yapımı harcama kaleminde kalan 400.000,00 ¨ ödenekten Emirdağ İlçesi Soğukkuyu, Yavuz, Balcam, Çatallı, Karaağaç, Yarımca ve Aydınkaya köylerinden oluşan 7 adet içme suyu depo ve terfi binası tamiratları keşif ve yaklaşık maliyetleri gereği 90.000,00 ¨\'nin tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlçesi Beton Parke ve Bordür Yapımı harcama kaleminde kalan 400.000,00 ¨ ödenekten, Emirdağ İlçesi Soğukkuyu, Yavuz, Balcam, Çatallı, Karaağaç, Yarımca ve Aydınkaya köylerinden oluşan 7 adet içme suyu depo ve terfi binası tamiratları keşif ve yaklaşık maliyetleri gereği 90.000,00 ¨\'nin tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

402
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz İscehisar İlçesi Alanyurt Köyü, Sultandağı İlçesine bağlı Kırca ve Üçkuyu Köyü ile Şuhut İlçesine bağlı Efe Köyü muhtarlıklarının araç talepleri.

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz İscehisar İlçesi Alanyurt Köyü muhtarlığı, 30.03.2014 tarihinde Alanyurt Belediyesi tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle Devir Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca muhtarlığa bırakılan 03 Y 8522 Mercedes otobüs ve 03 DK 600 man tanker kamyonun alınarak yerine 03 ZA 288 plakalı 2009 model otokar sultan marka otobüsün Alanyurt köy tüzel kişiliğine bırakılmasını talep etmektedir.

İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Kırca ve Üçkuyu Köyü muhtarlıkları, İl Özel İdaresine verdikleri talep yazılarında hasta ve yaşlı olan kişileri Sultandağı ilçesine getirip götürebilmeleri için 03 KA 064 plakalı 1993 model kartal otomobili Kırca Köyüne, 03 KE 829 plakalı 1995 model Renault Toros otomobilin ve 1991 model fiat traktörü Üçkuyu muhtarlığına bırakılması;

İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Efe Köyü muhtarlığı, 30.03.2014 tarihinde Efe Belediyesinin tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle Devir Teslim ve Paylaşım Komisyonunca köy tüzel kişiliğine bırakılan 03 SH 611 plakalı ivaco otobüs Efe Taşımacılık Ltd.Şti ne ait olması ve muhtarlıklarının ticari olarak taşıma yapamadığından, yerine İl Özel İdaresine bırakılan 03 SA 777 plakalı 2001 model ford focus marka binek otomobilin köy tüzel kişiliğine bırakılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu araçların İl Özel İdaresinde kalması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

401
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlçesi Beton Parke ve Bordür Yapımı için ayrılan ödeneğin, tahsis değişikliğinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlçesi Beton Parke ve Bordür Yapımı için ayrılan ödeneğin İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarihli ve 120 sayılı kararı ile köy yollarında kullanılmak üzere 284.000,00 ¨’nin tahsis değişikliği yapıldığı belirtilerek, bahse konu ödenekten 218.500,00 ¨’nin kullanıldığı, geriye kalan 65.500,00 ¨’nin ise Kuruca Köyü, Başkonak Köyü ve Bademli Köyü depo terfi binası tamiratında kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlçesi Beton Parke ve Bordür Yapımı için ayrılan ödeneğin, köy yollarında kullanılmak üzere 284.000,00 ¨’nin tahsis değişikliği yapılan ödenekten 218.500,00 ¨’nin kullanıldığı, geriye kalan 65.500,00 ¨’nin ise Kuruca Köyü, Başkonak Köyü ve Bademli Köyü depo terfi binası tamiratında kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

400
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan, Sandıklı İlçesine bağlı Belediyelerdeki Hizmet Binası ve taşınmazların tahsisi.

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen Sandıklı İlçesine bağlı Belediyelerdeki Hizmet Binası ve taşınmazların tahsisi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlardan tahsisi talep edilen;

 

1- Sandıklı İlçesine bağlı Kusura Köyü Muhtarının “Belediye Hizmet Binasının 25 yıllığına tahsisini ve 1186 parselde bulunan tarlanın Köy Tüzel kişiliğine tahsisi talebinin; Hizmet Binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Kusura Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve 1186 parselde bulunan tarlanın İl Özel İdaresinde kalması uygun görülmüştür.

 

2- Sandıklı İlçesine bağlı Yavaşlar Köyü Muhtarının“Belediye Hizmet Binası ile 2 katlı işyerinin ve 128 Ada 18, 19, 21, 22, parselde kayıtlı taşınmazların Mezarlık olarak kullanıldığı için Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi talebinin; Hizmet Binası ile 2 katlı işyerinin 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Yavaşlar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve 128 Ada 18, 19, 21, 22, parselde kayıtlı taşınmazların İl Özel İdaresinde kalması uygun görülmüştür.

 

3- Sandıklı İlçesine bağlı Örenkaya Köyü Muhtarının“Belediye Hizmet Binası ile 2 katlı Kargir Otelin 25 yıllığına tahsisini ve 3167 parseldeki 975,21 m² tarla niteliğindeki taşınmazın Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi talebinin; Hizmet Binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Örenkaya Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve 3167 parseldeki 975,21 m² tarla niteliğindeki taşınmazın İl Özel İdaresinde kalması uygun görülmüştür.

 

4- Sandıklı İlçesine bağlı Menteş Köyü Muhtarının “Belediye Hizmet Binasının 1. Katının Sağlık Grup Başkanlığına tahsis edildiği, Hizmet Binasının kalan kısmının 25 yıllığına Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi talebinin; Hizmet Binasının kalan kısmının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Menteş Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

5- Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyü Muhtarının“ Köy sınırları içerisindeki Tarla vasfında 3741, 3742, 3746, 3747, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, parselde kayıtlı üzeride Belediye Hizmet Binası ile Garaj bulunan taşınmazlar ve 1993 Model Kartal SLX marka otomobilin Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi talebinin; Hizmet Binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Kızık Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve garaj ile 1993 Model Kartal SLX marka otomobilin İl Özel İdaresinde kalması uygun görülmüştür.

 

6- Sandıklı İlçesine bağlı Karadirek Köyü Muhtarının Köy sınırları içerisindeki tarla vasfında 3 Pafta 4316 parsel, 9 pafta 1277 parsel, 11 pafta 1467 parselde kayıtlı taşınmazların tahsisi ve Hizmet Binasının 25 yıllığına Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi talebinin; 3 Pafta 4316 parsel, 9 pafta 1277 parsel, 11 pafta 1467 parselde kayıtlı taşınmazların İl Özel İdaresinde kalması, Hizmet Binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Karadirek Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

 

7- Sandıklı İlçesine bağlı Ballık Köyü Muhtarının Köy sınırları içerisinde Tarla vasfındaki 24 Pafta 3864 parselde kayıtlı taşınmaz ve İl Özel İdaresine geçen su tankerinin Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi talebinin; kapanan beldelere yeni yangın söndürme araçlarından verilmesi, tarla vasfındaki 24 Pafta 3864 parselde kayıtlı taşınmazın satılması uygun görülmemiştir.

 

8- Sandıklı İlçesine bağlı Başağaç Köyü Muhtarının Köy sınırları içerisinde 3 katlı Lojman olarak geçen taşınmazın Köy Tüzel Kişiliğine tahsis talebinin; 3 katlı Lojman olarak geçen taşınmazın satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Tolga YILDIRIM’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 

399
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Hocalar İlçesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Hükümet Konağı olarak kullanılan binanın, 2012 yılındaki depremde ciddi hasar gördüğünden dolayı güçlendirme yada yıkım işlemleri i&c

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Hocalar Hükümet Konağı olarak kullanılan 1990 yılı yapımı binanın 2012 yılındaki depremden ciddi hasar gördüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarınca mevcut deprem yönetmeliğine göre kapsamlı analizlerin yapılarak çıkan sonuçlara göre güçlendirme yada yıkımı konusunda karar alınması gerektiği belirtilerek, yapılacak olan analiz güçlendirme ve diğer işlemler için ödenek tahsisinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar Hükümet Konağı olarak kullanılan binanın, deprem tahkikine ilişkin ödeneğin, İl Encümenince değerlendirilmesi, çıkacak karara göre güçlendirme veya yapımının 2015 yılı bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

398
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Çay İlçesi Eber Köyü 174 ada, 3 parselde kayıtlı 166,00 m²’lik taşınmazın satılması.

İlimiz Genel Meclisinin 04.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 2. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Çay İlçesi Eber Köyü 174 ada, 3 parselde kayıtlı 166,00 m²’lik taşınmazı Ahmet TOSUN’un 10.09.2014 tarihli dilekçesi ile satın almayı talep etmektedir. Talep edilen taşınmazın satılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi Eber Köyü 174 ada, 3 parselde kayıtlı 166,00 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

397
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2014-2015 öğretim yılında faaliyete geçeceği planlanan 483 derslik için, 7.245 adet sıraya ihtiyaç duyulduğu, bunun 3.240 adet sıranın satın alınacağı, geri kalan 4.005 adet sıra için ödenek aktarılması

İlimiz Genel Meclisinin 04.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 2014-2015 öğretim yılında İl Yatırım Programında 813 derslik bulunduğu, bu inşaatların fiziki durumunun incelenmesinden Eylül 2014\'de 220 derslik Ocak 2015 itibariyle ise 263 derslik olmak üzere 483 dersliğin faaliyete geçeceğinin planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu 483 derslik için 7245 adet sıraya ihtiyaç duyulduğu, bunun 1440 adedinin mevcut ödeneklerle temin edildiği, 1800 adedinin Ekim 2014\' de gönderilecek 400.000,00 ¨ ödenek ile satın alınacağı belirtilerek, geri kalan 4005 adet sıra için ihtiyaç duyulan 881.000,00 ¨ ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığından okul yapımları için gönderilen ödeneklerden veya İl Özel İdaresinden ayrılan ödeneklerden Okul Mefruşat Alımları harcama kalemine aktarma yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 4005 adet sıra için ihtiyaç duyulan 881.000,00 ¨ ödeneğin, Milli Eğitim Bakanlığının 2012/21 Nolu Genelgesi gereği, geçen yıllar ve 2014 yılı Bakanlık yatırım ödeneklerinden geçici kabulü yapılan okulların artan ödeneklerinden alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

396
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesi 30 pafta, 96 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmazın istimlak dışında kaldığından 577,00 m²’lik kısmının satılması

İlimiz Genel Meclisinin 04.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesi 30 pafta, 96 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmazın istimlak dışında kaldığından 577,00 m²’lik kısmının evinin bitişiğinde olduğundan ağaçlandırmak amacıyla satın alacağına ilişkin Edeviye ÇOBAN’ın 08.09.2014 tarihli dilekçesi ile satın almayı talep etmektedir. Talep edilen taşınmazın satılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesi 30 pafta, 96 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmazın istimlak dışında kalan 577,00 m²’lik kısmının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

395
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Güney Köyü (şirket malı olan) İl Özel İdaresine bırakılan 1993 ve 1986 model otobüsler yerine, 2011 model 17 kişilik otobüs ve 2012 model itfaiye aracının Muhtarlığa verilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 04.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” Amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü Güney Belediyesinin tüzel kişiliği sona ermiştir.

İlgili Yasa gereğince Valilik Oluru ile oluşturulmuş olan Devir Teslim ve Paylaştırma Komisyonu kararı Valilik Makamınca 21.03.2014 Tarihinde onaylanmış olan Araç Paylaşım Listesinde Muhtarlığa bırakılan (şirket malı olan), 03 RG 295 plakalı 1993 model otobüs ile 03 RG 296 plakalı 1986 model otobüsün İl Özel İdaresine bırakılarak yerine, 03 RF 785 plakalı 2011 model 17 kişilik otobüs ve 03 RF 750 plakalı 2012 model itfaiye aracının Muhtarlığa verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Valilik Makamınca 21.03.2014 Tarihinde onaylanmış olan Araç Paylaşım Listesinde Muhtarlığa bırakılan (şirket malı olan), 03 RG 295 plakalı 1993 model otobüs ile 03 RG 296 plakalı 1986 model otobüsün İl Özel İdaresine bırakılması uygun görülmüş; yerine, 03 RF 785 plakalı 2011 model 17 kişilik otobüs ve 03 RF 750 plakalı 2012 model itfaiye aracının Muhtarlığa verilmesi talebi ise 12.10.2014 tarih ve 370 sayılı alınan meclis kararı ile uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

394
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması. 

Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Hasan BONCUK, Ramazan DEMİR, Recep ÇELİK ve Halim GÖRAL’ın, 

3. Birleşimine katılamayan İbrahim BAŞAR, Yener SEVİM ve Selçuk ÇİRKİN’in,  izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

393
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kütahya Devlet yolundan Osmanköy-Karacaahmet yolu Karacaahmet-İhsaniye bağlantı yollarının bakım ve onarımının yapılması. (Önerge)

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kütahya Devlet yolundan Osmanköy-Karacaahmet yolu Karacaahmet-İhsaniye bağlantı yolunda aşırı derecede çukurlar oluştuğundan dolayı, gerekli çalışmaların yapılıp yolun yama veya yeniden yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kütahya Devlet yolundan Osmanköy-Karacaahmet yolu Karacaahmet-İhsaniye bağlantı yolunun dairesince incelenerek yolların bakım ve onarımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

392
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Tepeköy Köyünde yer alan tapusunda Bozkoyak ve Keveklik Mevkiinde  imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Tepeköy Köyünde yer alan tapusunda Bozkoyak ve Keveklik Mevkii olarak belirtilen ve 77 adet taşınmazdan oluşan mülkiyeti Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait 107 hektarlık alan üzerinde “Maden Zenginleştirme Tesisi” amaçlı olarak hazırlanarak İl Genel Meclisimizin 10.01.2014 tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Adı geçen alanda duyulan ihtiyaç üzerine hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pi.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-5837,1 ve UİP-5838,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı değişikliği paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazımız ekinde gönderilmektedir. Belirtilen imar planı değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Tepeköy Köyünde yer alan tapusunda Bozkoyak ve Keveklik Mevkii olarak belirtilen ve 77 adet taşınmazdan oluşan mülkiyeti Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait 107 hektarlık alan üzerinde “Maden Zenginleştirme Tesisi” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-5837,1 ve UİP-5838,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

391
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı ilçe merkezinde bulunan futbol sahasının açık olan tirübünlerin kapatılması ve çevre düzenlemesinin yapılması. (Önerge)

İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı ilçe merkezinde bulunan futbol sahasının açık olan tirübünlerin kapatılması ve çevre düzenlemesinin yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesinde bulunan futbol sahasının açık olan tirübünlerin kapatılması ve çevre düzenlemesi işinin, Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

390
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Beyköy Köyü imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması. 

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Beyköy Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4323533, 4323800), (y:539600, 540100) koordinatları arasında kalan yaklaşık 6 hektar ve (x:4323400, 4324000), (y:540400, 540800) koordinatları arasında kalan yaklaşık 10 hektar olmak üzere toplam 16 hektarlık alanı kapsayan 5 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP-5835,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazımız ekinde gönderilmektedir. Belirtilen imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Beyköy Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4323533, 4323800), (y:539600, 540100) koordinatları arasında kalan yaklaşık 6 hektar ve (x:4323400, 4324000), (y:540400, 540800) koordinatları arasında kalan yaklaşık 10 hektar olmak üzere toplam 16 hektarlık alanı kapsayan 5 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP-5835,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

389
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Odaköy-Karasandıklı arasındaki yolun, köyyolları ağına alınması. (Önerge)

İlimiz Sandıklı İlçesi Odaköy-Karasandıklı arasındaki yolun aile, akrabalık okul yolu olarak kullanıldığından dolayı köyyolları ağına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Odaköy-Karasandıklı arasındaki yol, köyyolları ağında olup, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

388
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Balmahmut- Bulca-Küçükhöyük köyyollarının bakım ve onarımın yapılması. (Önerge)

İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Balmahmut- Bulca-Küçükhöyük köyyolları arası çok kötü durumdadır. Yolda su argı benzeri kanallar ve köstebek kazığına benzer tümsekler bulunan yolun tamiratının yapılması ve 2015 yılı yatırım proğramına alınarak yeniden yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesine bağlı Balmahmut-Bulca-Küçükhöyük köyyollarının, dairesince incelenerek gerekli bakım ve onarımın yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

387
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İscehisar İlçesi Seydiler-Konarı-Cevizli yolu sel dolayısıyla ciddi zarar görmüş olup, bakım ve onarımının yapılması. (Önerge)

İlimiz İscehisar İlçesi Seydiler-Konarı-Cevizli yolu sel dolayısıyla ciddi zarar görmüş olup, bakım ve onarımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İscehisar İlçesi Seydiler-Konarı-Cevizli yolunun dairesince incelenerek bakım ve onarımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

386
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl genelinde yapılması planlanan köy konaklarının, köy nüfuslarına göre projelerinin hazırlanması. (Önerge)

İlimiz Çobanlar İlçesine bağlı bazı köylerde köylülerin muhtarlık hizmetlerini, gelen misafirlerini daire amirlerini karşılamada güçlük çekmektedirler. Kale Köyü ile Akkoyun Köyüne köy konağı yapılması ve Göynük Köyünde bulunan köy konağının tamir ve bakımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İl genelinde yapılması planlanan köy konaklarının, köy nüfuslarına göre projelerinin hazırlanması ve hazırlanan projelere göre, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi

385
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Yıldırımkemal Köyünün içmesuyu yetersiz kaldığından dolayı, yeni bir sondaj çalışması yapılarak su sıkıntısının giderilmesi. (Önerge)

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Yıldırımkemal Köyünün içmesuyu yetersiz kaldığından dolayı, yeni bir sondaj çalışması yapılarak su sıkıntısının giderilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesi Yıldırımkemal Köyüne sondaj çalışması yapılarak su sıkıntısının giderilmesi talebinin, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

384
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyü ile Yaka Köyü mezarlık duvarlarının yapılması için ödenek aktarılması. (Önerge)

İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyü ile Yaka Köyünün mezarlık duvarları olmadığından mezarların üzerinde hayvanlar dolaşmaktadır. Bahse konu mezarlık duvarlarının yapılması için ödenek aktarılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyü ile Yaka Köyü mezarlık duvarlarının yapılması talebinin, Başmakçı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ayrılan ödenekten yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

383
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesi Dipevler Köyü ile Büyükkarabağ Köyüne su deposu yapılması, Kurucuova Köyüne ise su deposu yapılması ile sondaj kuyusu açılması. (Önerge)

, İlimiz Bolvadin İlçesi Dipevler Köyü ile Büyükkarabağ Köyüne su deposu yapılması, Kurucuova Köyüne ise su deposu yapılması ile sondaj kuyusu açılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesi Dipevler Köyünde bulunan su deposunun dairesince yerinde incelenmesi, Büyükkarabağ Köyüne su deposu yapım işinin 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi, Kurucuova Köyü su ihtiyacının menba suyundan sağlanması için dairesince gerekli çalışmaların yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

382
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyünün merkezinde bulunan köprünün yıkılarak yenisinin yapılması. (Önerge)

İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyünün merkezinde bulunan köprü, Menteş Köyü ve Ekinova Köyüne hizmet vermekte olan 30 yıllık bir köprüdür, eni 2.30 boyu 25 metredir. Köprünün dar olması nedeniyle ölümlü ve sakat bırakan kazalara neden olduğundan dolayı, köprünün yeniden yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyünün merkezinde bulunan köprünün yıkılarak yenisinin yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

381
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 (Önerge)

Millet olarak tarihimizde çok önemli yere sahip olan Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Edirne illerimize kültür gezisi düzenlenmesi için gereğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu ile Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Edirne illerine kültür gezisi düzenlenmesi talebinin, 2014 yılı bütçesinde ödenek bulunmadığından İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

380
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt ve Olukpınar Köylerinde bulunan ocaklar için yeni yol açılması. (Önerge)

İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt ve Olukpınar Köyleri civarındaki ocaklardan çıkan kamyonlar yolların bozulmasına yol açtığı şikayetleri artmıştır. Bu ocaklardan Ankara yoluna ulaşım için köy yollarımıza girmeden bir düzenleme yapılması mümkün olup, ilgili yolun açılması için ocak sahipleri de akaryakıt desteğinde bulunacaklardır. Bahse konu yol güzergâhının incelenerek gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt ve Olukpınar Köylerinde bulunan mevcut yol ağlarımızın bozulmaması için, önerilen yolun yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

379
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesi Dişli Kasabası-Kurucaova Köyü arasındaki yolun stabilize yapılması. (Önerge)

İlimiz Bolvadin İlçesi Dişli Kasabası-Kurucaova Köyü arasındaki yolun stabilize yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesi Dişli Kasabası-Kurucaova Köyü arasındaki yolun, dairesince stabilize yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

378
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Ekinlik Köyü ile Dinar İlçesi Körpeli Köyü, Isparta İli Keçiborlu İlçesi Kavak köyleri arasındaki bulunan stabilize yolların kumlanıp asfaltlanması (Önerge)

, İlimiz Başmakçı İlçesi Ekinlik Köyü ile Dinar İlçesi Körpeli Köyü, Isparta İli Keçiborlu İlçesi Kavak köyleri arasındaki bulunan stabilize yolların kumlanıp asfaltlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesi Ekinlik Köyü ile Dinar İlçesi Körpeli Köyü ve Isparta İli Keçiborlu İlçesi Kavak köyleri arasında bulunan yol 2. öncelikli yol olup stabilizedir. Asfalt maliyeti yüksek olduğundan, 1. öncelikli yolların yapımları tamamlandıktan sonra yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

377
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Gökçealan-Selçik köyleri arasındaki yolun, greyderle bakımının yapılması (Önerge)

, İlimiz Sandıklı İlçesi Gökçealan-Selçik köyleri arası yolun çok kullanıldığı ve yolun çok taşlı olduğu bu yüzden gerek araçlara gerekse tarım aletlerine zarar verdiği tespit edilmiştir. Bu yolun yeni Gökçealan-Selçik Köyü arası greyder tutularak kumlama yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Gökçealan-Selçik köyleri arasındaki yolun, dairesince greyderle bakımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

376
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçeye bağlı Çavdarlı Köyünün 2014 yılında yapılamayan 1 km asfalt yolun kilitli parke yapılması, arazi yollarının kumlanması. (Önerge)

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Çavdarlı Köyünün ihtiyacı olan, 3 km asfalt yolun yapılması ve arazi yolu ile okul servis yolunun kumlanması, ayrıca dağ arazi yolunun çok tehlikeli olduğundan uygun yerden yeniden yol açılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Çavdarlı Köyünün 2014 yılında yapılamayan 1 km asfalt yolun kilitli parke yapılması, arazi yollarının kumlanması işinin Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

375
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Ayazın Köyü, Demirli Köyü, Bey Köyü, Kadımürsel Köyü ve Yaylabağı Kasabasında bulunan menfezlerin genişletilmesi (Önerge)

, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Ayazin Köyü çevre yolunda bulunan menfez, Demirli Köyü ile Bey Köyü arasında bulunan menfez, Kadımürsel Köyü köy içerisinden geçen menfez ve Yaylabağı Kasabası İhsaniye çıkışında bulunan menfezlerin çok dar olmasından dolayı genişletilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesinde bulunan menfezlerin genişletilmesi talebinin, 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

374
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçe Özel İdaresine teslim edilen kompresörün, Kızık Köy Muhtarlığına hibe edilmesi. (Önerge)

İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Belediyesinin, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapatılmasından dolayı İlçe Özel İdaresine teslim edilen kompresörün Köy Muhtarlığına hibe edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçe Özel İdaresine teslim edilen kompresörün, Kızık Köy Muhtarlığına hibe edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

373
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer- Sarıcaova arası Emre Gölü giriş yolu üzerine yeni köprü yapılması (Önerge)

, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Frig vadisi üzerinde bulunan Döğer- Sarıcaova arası Emre Gölü giriş yolu köprüsü dar ve eski olduğundan yıkılarak yenisinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Döğer- Sarıcaova arası Emre Gölü giriş yolu üzerine yeni köprü yapılması talebinin, , 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

372
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesi Kırca Köyünde bulunan soğuk hava deposu inşaatının Kırca Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi. (Önerge)

İlimiz Sultandağı İlçesi Kırca Köyünde bulunan soğuk hava deposu inşaatının köy tüzel kişiliğine devredilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesi Kırca Köyünde bulunan soğuk hava deposu inşaatının, 10 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak Kırca Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

371
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesi Büyüktuğrul Köyü ile Eskişehir, Sivrihisar İlçesine bağlı Kaldırım Köyü (mahallesi) arasındaki yolun, köy yolları ağına alınması (Önerge)

, İlimiz Emirdağ İlçesi Büyüktuğrul Köyü ile Eskişehir, Sivrihisar İlçesine bağlı Kaldırım Köyü (mahallesi) arasındaki yaklaşık 7 km yolun köy yolları ağına alınarak 7 km’lik bu yolun 1.kat asfalt işinin yapılarak bölgenin ulaşım mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu  ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirdağ İlçesi Büyüktuğrul Köyü ile Eskişehir, Sivrihisar İlçesine bağlı Kaldırım Köyü (mahallesi) arasındaki yaklaşık 7 km yolun köy yolları ağına alınması talebinin, yol ağında bulunan 1. öncelikli yolu mevcut olup, 2. öncelikli yol komşu köylere bağlantı yoludur. Eskişehir köyyolu bağlantısı olup yol ağına alınması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

370
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Kanunla köye dönüştürülen Sinanpaşa İlçesi Güney Köyüne araç talebi (Önerge)

6360 Sayılı Kanunla köye dönüştürülen Güney Belediyesinin mallarının tasfiyesi sırasında Muhtarlığa bırakılan ve ekonomik olmayan ;

03 RG 295 plakalı       1993 model otobü ile 03 RG 296        plakalı 1986 model otobüsün, İl Özel İdaresine verilip karşılığında 03 RF 785 plakalı 2011 model 17 kişilik otobüsün Güneyköy Muhtarlığı tüzel kişiliğine istenmesi,

Yine kapatılan belediyeden İl Özel İdaresi bünyesine alınan 03 RF 750 plakalı 2012 model itfaiye aracının yangınlarda acil müdahale gerekli olduğundan İl Özel İdare merkezi ile diğer belediyelerin Güneyköy yerleşim yerine uzak olması nedeniyle acil müdahale yapılamayacağından akaryakıt ve personeli muhtarlıkça karşılanmak üzere Muhtarlığa verilerek bu araçların ruhsatlarının muhtarlık adına alınması hususunda İl Genel Meclisinde görüşülüp karar verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine bırakılan 03 RF 785 plakalı 2011 model 17 kişilik otobüs şirket aracı olduğundan, İl Genel Meclisinin “şirketler araçlarıyla beraber satılsın” kararı bulunduğundan aracın muhtarlığa verilmemesi, 03 RF 750 plakalı 2012 model itfaiye aracı ise yetkili itfaiye personeli bulundurma zorunluluğu ve yangın söndürme işi uzmanlık gerektirdiğinden itfaiye aracının muhtarlığa verilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

369
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesine 2014 yılı için ayrılan kilit parke ve bordür taşı ödeneğinden Adayazı İlkögretim Okulu yemekhanesi inşaatı ve Aziziye İlkokulu Kalorifer kazanı için tahsis değişikliğinin yapılması (Önerg

, İlimiz Emirdağ İlçesine 2014 yılı için ayrılan kilit parke bordür taşı ödeneğinden 27.590,00 ¨ lik kısmın Adayazı İlkögretim Okulu yemekhanesi inşaatı ve Aziziye İlkokulu Kalorifer kazanı için tahsis değişikliği yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine 2014 yılı için ayrılan kilit parke ve bordür taşı ödeneğinden 27.590,00 ¨ lik kısmın Adayazı İlkögretim Okulu yemekhanesi inşaatı ve Aziziye İlkokulu Kalorifer kazanı için tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

368
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer- Alanlı arasında bulunan Deperoğlan çıkışındaki köprünün yıkılarak yenisinin yapılması. (Önerge)

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer- Alanlı arasında bulunan Deperoğlan çıkışındaki köprünün çok eski ve dar olduğundan yıkılarak yenisinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer- Alanlı arasında bulunan Deperoğlan çıkışındaki köprünün yıkılarak yenisinin yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

367
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Evciler İlçemize bağlı Gökçek Köyü Barbaros Mahallesi Karşıyaka Caddesine kanalizasyon hattı döşenmesi. (Önerge)

, İlimiz Evciler İlçemize bağlı kapanan beldelerden Gökçek Belediyesi Barbaros Mahallesi Karşıyaka Caddesinde ikamet eden ve 28 hane halkının bulunduğu caddede kanalizasyon bulunmadığından dolayı, yaklaşık 500 m uzunluğunda kanalizasyon hattı döşenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Evciler İlçemize bağlı Gökçek Köyü Barbaros Mahallesi Karşıyaka Caddesine kanalizasyon hattı döşenmesi talebinin, kapanan beldelere gelen ödenekten Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü  ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

366
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçeye bağlı Olucak Köyünün içmesuyu terfi hattındaki asbest boruların yenilenmesi (Önerge)

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Olucak Köyünün 2,5 km içmesuyu terfi hattı asbest boru ile taşınmakta olup su yetersiz gelmektedir. Asbest boruların değiştirilerek su deposunun yenilenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Olucak Köyünün içmesuyu terfi hattındaki asbest boruların yenilenmesi talebinin, dairesince incelenerek ihtiyaç duyulması halinde 2015 yılı bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

365
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyünün kanalizasyon talebi. (Önerge)

, İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyünün alt yapısı 30 yıllık olduğundan kanalizasyonu sürekli tıkanmaktadır. Kanalizasyon şebekesinin yarısı fosseptik çukuruna bağlı yarısı da dereye aktığından dolayı 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyünün kanalizasyon talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

364
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesi İsmet Atilla İlköğretim Okul bahçesine mutfağı ve wc’si olan anasınıfının yapılması. (Önerge)

, İlimiz Kızılören İlçesi İsmet Atilla İlköğretim Okul bahçesine mutfağı ve wc’si olan anasınıfının yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılören İlçesi İsmet Atilla İlköğretim Okul bahçesine mutfağı ve wc’si olan anasınıfı yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

363
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Bayat İlçesinde bulunan stadın sentetik çimlerinin korunması için ihate duvarlarının üzerine kafes tel çekilmesi, çamurdan korunması içinde kilit parke taşı ile kaplanması ve seyirci tribünleri

, İlimiz Bayat İlçesinde bulunan stadın sentetik çimlerinin korunması için ihate duvarlarının üzerine kafes tel çekilmesi, çamurdan korunması içinde kilit parke taşı ile kaplanması ve seyirci tribünlerinin yalıtımının yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bayat İlçesinde bulunan stad için ihate duvarlarının üzerine kafes tel çekilmesi, çamurdan korunması içinde kilit parke taşı ile kaplanması ve seyirci tribünlerinin yalıtımının yapılması talebinin, 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

362
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İscehisar İlçesi Olukpınar Köyüne tahsis edilen arsaya okul yapılması. (Önerge)

İlimiz İscehisar İlçesi Olukpınar Köyünde bulunan İlköğretim ve Ortaokulun yetersiz olması sebebiyle tahsis edilen arsaya okul yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İscehisar İlçesi Olukpınar Köyüne tahsis edilen arsaya okul yapılması talebinin, 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

361
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan Güney Belediyesi taşınmaz listesinde sehven belediye taşınmazı olarak bildirilen, köy halkından Ali KIZILIRMAK’ın satın aldığı taşınmazın devir edilmesi.

 

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü Güney Belediyesinin tüzel kişiliği sona ermiştir.

6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince oluşturulan İl Özel İdaresi Alt Komisyonuna, Kapanan Güney Belediyesi personeli tarafından imzalı olarak verilen taşınmaz listelerinde sehven Belediye taşınmazı olarak bildirilen ve Valilik Olur’uyla oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca İl Özel İdaresine bırakılan 133 ada, 36 parseli, Kapanan Güney Belediyesinin 09.01.1997 tarihinde yapılan Açık İhalede 92.000.000 TL + %15 KDV bedelle Köy halkından Ali KIZILIRMAK’ın satın aldığına (1997 tarihli ve 12764 nolu tahsilat makbuzuyla 103.130.000 TL taşınmaz mal geliri ve 1997 tarihli ve 12485 nolu tahsilat makbuzuyla 3.500.000 TL parsel satış geliri 2.670.000 TL’si 36 parsele ait ödenmiş) ve taşınmazın kendisine devredilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 6360 sayılı yasa kapsamında kapanan belediyelerden olan Sinanpaşa İlçesi Güney Köyü sınırları içerisinde bulunan 133 ada, 36 parselde kayıtlı taşınmazın, İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğince incelenerek kanuni engeli yoksa devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

360
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan Zeynep KURNAZ’a satışı yapılan arsaların devir edilmesi.

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona ermiştir.

Köy Halkından Zeynep KURNAZ’ın 08.08.22014 tarihli dilekçesi incelenmiş olup; 6360 sayılı yasa kapsamında kapanan belediyelerden olan Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan Belediye Encümeninin 12/12/2002 tarihli ve 202/62 sayılı kararıyla tarafıma satılan 151 ada 1 parselde kayıtlı 915,13 m² ve 151 ada 6 parselde kayıtlı 920.09 m² alanlı taşınmazlardan; 151 ada, 1 parsel için 1.196.637.274 TL bedelle, 151 ada, 6 parsel ise 1.205.133.882 TL tarafıma satılmış olup, Yurtdışında Belçika Brüksel kentinde olmam nedeniyle tapu tescilini Belediye kapanmadan gerçekleştiremediğinden; Kapanan belediye görevlilerince tapu kayıtlarının İl Özel İdaresine verilmesi sırasında herhangi bir not verilmediği anılan parseller Tapu Müdürlüğünce 151 ada 1 parsel (16/07/2001 tarihinde 780 yevmiye nosuyla ifraz işlemi yapılan) 280/1 parsel (915.13 m²), 151 ada, 6 parsel (16/07/2001 tarihinde ifraz 780 yevmiye nosuyla işlemi yapılan) 280/6 parsel 920,09 m²) olarak İl Özel İdaresine adına tescillenmiştir. Söz konusu arsaların satış bedellerinin yatırıldığına ilişkin tahsildar makbuzları suretleri, Encümen karar suretleri ve Arsa satış sözleşme suretleri dilekçe ekinde sunulmuş olup, söz konusu 280/1 ve 280/6 parselin ALBAYRAK olan soyadımın 10/08/1999 tarihinde evlendikten sonraki Zeynep KURNAZ olarak devrinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 6360 sayılı yasa kapsamında kapanan belediyelerden olan Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan 151 ada 1 parselde kayıtlı 915,13 m² ve 151 ada 6 parselde kayıtlı 920.09 m² alanlı taşınmazların, İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğince incelenerek, kanuni engeli yoksa devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

359
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kadro Değişikliğinin Yapılması

Teknik Hizmetleri Sınıfında ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere, 1. derece 1 adet Tekniker kadrosunun çevre hizmetlerinde değerlendirilmek üzere çevre mühendisi istihdam edilmek amacıyla 8.derece 1 adet Mühendis kadrosu olarak ihdasını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince  1 adet kadro değişikliğinin yapılması konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Teknik Hizmetleri Sınıfında ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere, 1. derece 1 adet Tekniker kadrosunun çevre hizmetlerinde değerlendirilmek üzere çevre mühendisi istihdam edilmek amacıyla 8.derece 1 adet Mühendis kadrosu olarak ihdasını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince  1 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

358
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan 47 Belediyeye ait, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazların tahsis, satış ve kiralama talepleri

, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazların tahsisi, satışı ve kiralama talepler konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlardan tahsisi talep edilen;

 

1- Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Muhtarlığının L25A1 pafta, 358 ada ve 1 parseldeki 673,94 m² alanlı Ham Toprak vasıflı (üzerinde baz istasyonu kurulu) taşınmazın tahsisi talebinin, 10 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak Ham Toprak vasıflı (üzerinde baz istasyonu kurulu) taşınmazın Balçıkhisar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

2- Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Muhtarlığının vermiş olduğu 14.08.2014 tarihli dilekçenin 6. Maddesinde köydeki tüm taşınmazların muhtarlık adına tahsis edilmesi talebinin, muhtarlık adına tahsis edilmesi uygun görülmemiştir.

3- Sandıklı İlçesine bağlı Sorkun Köyü Muhtarlığının 134 ada, 1 parseldeki 4.071,82 m² alanlı Kargir İki Katlı Bina vasıflı taşınmaz üzerinde Düğün Salonu olarak kullanılan taşınmazın ve 137 ada, 2 parseldeki 10.452,83 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde Garaj+2 Katlı Üretim Tesisi bulunan taşınmazın bakımı, ağaçlarının sulanması ve çevre düzenlemesinin yapılması için Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin; 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Düğün Salonunun Sorkun Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

 

 4- Sandıklı İlçesine bağlı Ballık Köyü Muhtarlığının 101 ada, 10 parseldeki 2.193,42 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki, altında 19 Adet İşyeri olan 2 Katlı Hizmet Binasını, Muhtarlık Binası olarak kullanılması ve altındaki dükkânların da kiraya verilerek Muhtarlığa gelir getirmesi amacıyla Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Ballık Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

 

5- Sultandağı İlçesine bağlı Yakasenek Köyü Muhtarlığının 436 ada, 7 parseldeki 1.642,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın (üzerindeki antenlerin kira gelirleriyle birlikte) ve 127 ada, 319 parseldeki 7.524,82 m² alanlı tarla vasıflı taşınmazın (üzerinde kayısı bahçesi bulunan) Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak taşınmazların Yakasenek Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlardan satışı talep edilen;

 

1- Sandıklı İlçesine bağlı Ballık Köyü sınırları içerisinde bulunan 101 ada, 10 parseldeki 2.193,42 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki, altında 19 Adet İşyeri olan 2 Katlı Hizmet Binasının Mustafa SAGLAM’ın satınalma talebi; 101 ada, 10 parseldeki 2.193,42 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki altında 19 Adet İşyeri olan 2 Katlı Hizmet Binasının satılması uygun görülmemiştir.

 

2- Bolvadin İlçesine Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan 198 ada, 3 parseldeki (2291/2400 hissesi İl Özel İdaresine ait) 80,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazı, 2 pafta, 198 ada ve 2 parseldeki 548,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan evinin yanında bulunması nedeniyle Mehmet SEÇEN’in satınalma talebi;  198 ada, 3 parseldeki (2291/2400 hissesi İl Özel İdaresine ait) 80,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satılması uygun görülmüştür.

 

3- Dinar İlçesine bağlı Uluköy Köyü sınırları içerisinde bulunan 2743 parsel üzerindeki arsa vasıflı (üzerinde Akaryakıt İstasyonu, 40 tonluk kantar ve Lojman olan) 2.138,00 m² alanlı taşınmazda bulunan kaba inşaatı bitmiş lojman binasının güney cephesinden bir daireyi Mülayim SALKIMTAŞ ve Uğur ÖZKAYA’nın satınalma talepleri; 2743 parsel üzerindeki arsa vasıflı (üzerinde Akaryakıt İstasyonu, 40 tonluk kantar ve Lojman olan) 2.138,00 m² alanlı taşınmazda bulunan kaba inşaatı bitmiş lojman binasının kat irtifakı ve ifrazının yapılmasından sonra satılması uygun görülmüştür.

 

4- İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyü sınırları içerisinde bulunan \" İl Özel İdaresi adına tescilli 2874 parselde kayıtlı 623,66 m² alanlı arsayı Karacaahmet halkından Ömer ÖZTÜRK\'ün satınalma talebi, 2874 parselde kayıtlı 623,66 m² alanlı arsanın satılması uygun görülmüştür.

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlardan kiralama talep edilen;

 

Dinar İlçesine bağlı Uluköy Köyü sınırları içerisinde bulunan “2358 parsel üzerindeki Bahçe vasıflı (üzerinde yarı kapalı garaj olan) 920,00 m² alan üzerinde bulunan taşınmazı, evinin bitişiğinde olması, yerinin dar gelmesi ve yapmakta olduğu büyükbaş hayvancılığı genişletip çoğaltmak amacıyla Alp ERDİK’in kiralama talebi; söz konusu taşınmazın kiraya verilmesi veya satışının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

357
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesine Kapalı Spor Salonu yapılması.

İlimiz Dazkırı İlçesine topluma faydalı bireyler kazandırılması amacıyla, eğitim ve öğretim gören öğrenciler kabiliyetlerine göre çeşitli spor dallarına yönlendirilerek, ulusal müsabakaları ilçede yapma imkanı sağlayabilecek gençlerin spor aracılığıyla kaynaşıp ortaklaşa kullanabileceği Kapalı Spor Salonu yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dazkırı İlçesine Kapalı Spor Salonu yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

356
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan 47 Belediyeye ait, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen Hizmet Binalarının tahsis edilmesi.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının 06.02.2014 tarihli ve 542376 sayılı yazısında “6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2014 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçim sonrasında tüzel kişiliği kalkacak olan il özel idare ve belediyelere ait hizmet binalarından;

Bakanlığımız hizmetleri yönüyle ihtiyaç duyulanların tahsisine ilişkin olarak Valilik nezdinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilerek, gerekmesi halinde devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu çalışmaları nihayete ermiş olsa dahi konunun ilgili komisyon tarafından yeniden değerlendirilmesi için gerekli tedbirlerin Valilikçe alınması,

Bu kapsamda elde edilen/edilecek taşınmazların öncelikli olarak derslik ihtiyacının karşılamasına yönelik okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri ihtiyaçları yönüyle değerlendirilmesi; bunun mümkün olmaması halinde kız ve erkek öğrenci pansiyonu veya Millî Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılması” emri bulunmaktadır.

İlimizde 6360 Sayılı Yasa gereği 47 Belediyenin Tüzel Kişiliği 30 Mart 2014 günü sona ermiştir. Tüzel Kişilikleri sona eren Belediyelerden Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca; Dinar Çiçektepe (Başka Hizmet Binası olmadığından), İscehisar Alanyurt (Hizmet Binasının ve arsasının Belediyeye ait olmadığından) ve Çay Karamık (Başka Hizmet Binası olmadığından) hizmet binaları Köy Tüzel Kişiliğine bırakılmıştır.

Kapatılan Belediyelerin Hizmet Binaları İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanlığı tarafından incelenmiş; Sandıklı İlçesine bağlı Başağaç Belediye Binasının Başağaç İlkokulu olarak değerlendirilmesi, Bolvadin Kemerkaya Hizmet Binasının mevcutta kullanılmayan 10 derslikli Lise Binasının ihtiyacı karşılamaması halinde kullanılması, Sinanpaşa Güney Belediyesi Belediye Hizmet Binasının İlkokul/Ortaokul olarak kullanılması, Çay Koçbeyli Belediye Hizmet Binasının Anasınıfı öğrencileri için uygun merdiven düzenlenmesi yapılması, kalorifer petekleri ve kalorifer kazanının takılması durumunda derslik olarak kullanılması, Emirdağ Adayazı Belediye Hizmet Binasına, Köydeki İlkokulun taşınarak binanın kullanılacağına ilişkin raporlar ve bu köylerin dışındaki binalara ihtiyacı olmadığını belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23.07.2014 tarihli ve 3125531 sayılı yazı ile bildirilmiştir.

İl Genel Meclisinin 11.07.2014 tarihli ve 225 sayılı kararıyla Çay Karamık Köyünde bulunan Belediye Binasının Karamık Ortaokulu olarak 10 yıl süreyle tahsis edilmesi uygun görülmüş olup, söz konusu arsası Maliye Hâzinesine ait 14 pafta, 1460 parselde kayıtlı 994 m² alanlı ve 28.06.2002 tarih ve 3121-51823/23264 sayılı yazıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğünce kapatılan Belediyeye tahsis edilmiş olup, Belediye tarafından 20.04.2011 tarihli yapı kullanma izin belgesi düzenlenerek hizmete açılmıştır.

Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunun Paylaşım Listesinin köye bırakılan taşınmazlardan 14 sıra nodaki taşınmaz, Valilik makamının 24.03.2014 tarihli Olur’uyla Muhtarlık için başka hizmet binası bulunmadığından Köy Tüzel Kişiliğine bırakılmış olup, Hizmet Binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.07.2014 tarihli ve 28 sayılı inceleme raporu doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi,

Hizmet Binaları İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan Teslim Alma Komisyonunca başkaca hizmet verebileceği bina olmadığından geçici olarak Muhtarlıklara (Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca bırakılan üç Belediyenin dışında; İscehisar Alanyurt, Çay Karamık, Dinar Çiçektepe kalan 44 Belediye Hizmet Binaları) tahsisi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimizde 6360 Sayılı Yasa gereği 47 Belediyenin Tüzel Kişiliği 30 Mart 2014 günü sona ermiştir. Tüzel Kişilikleri sona eren Belediyelerden;

Dinar İlçesi Çiçektepe Köyü, İscehisar İlçesi Alanyurt Köyü ve Çay İlçesi Karamık Köyünde bulunan hizmet binalarının, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Muhtarlıklara tahsis edilmesi;

Sandıklı İlçesine bağlı Başağaç Belediye Binasının Başağaç İlkokulu olarak değerlendirilmesi,

Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Hizmet Binasının ihtiyaç olduğunda lise olarak tüm giderleri kendilerince karşılanması;

Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Belediye Hizmet Binasının Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm giderleri kendilerine ait olmak üzere okul olarak kullanılması;

Emirdağ İlçesine bağlı Adayazı Belediye Hizmet Binasının okul olarak tüm giderleri kendilerince karşılanması kaydıyla 10 yıl süreyle Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

355
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Sorkun Köyü ve Bolvadin İlçesi Büyükkarabağ Köyü sınırları içerisinde bulunan toplam 5 adet Özel Ağaçlandırma Sahalarının, Köy Tüzel Kişiliği adına devir ed

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen, Sandıklı İlçesi Sorkun Köyü ve Bolvadin İlçesi Büyükkarabağ Köyü sınırları içerisinde toplam 5 adet Özel Ağaçlandırma Sahalarının bulunduğu, hazine arazisi mülkiyetindeki bu sahalara ait evrakların yeniden düzenlenmesi gerektiğinden, İl Özel İdaresine mi yoksa Köy Tüzel Kişiliği adına mı devir edileceği konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Sorkun Köyü Özel Ağaçlandırma Projesi (l) 129 Bölüm Nolu (8,6 Hektar), Özel Ağaçlandırma Projesi (2) Arap Kuyusu Mevkiinde bulunan (60 Dekar) alanlı ağaçlandırma sahaları ile Bolvadin İlçesi Büyükkarabağ Köyü sınırları içerisinde toplam 3 adet 103 Ada 1 parsel (6.1 Hektar), 101 Ada 1 Parsel (2.5 Hektar) ve 292 Ada 54 Parsel (47,90 Dekar) ağaçlandırma sahalarının, Köy Tüzel Kişiliği adına devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

354
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan 47 Belediyenin, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazların tahsis edilmesi.

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlar konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

1- Merkez İlçeye bağlı Anıtkaya Köyü Muhtarının “Belediye binasının 2. Katının Köy Konağı ve 3. Katının Köy Düğün Salonu olarak” tahsisi talebinin, yerinde incelenerek gelecek ay karar verilmesi;

2- Dinar Uluköy sınırları içerisinde bulunan Lojmanların satışını talep eden Uğur ÖZKAYA’nın dilekçesi ve Uluköy Köyü Muhtarının “2571 parsel Bahçe ve Arsası vasıflı, 2663 parsel Avlulu Ahşap Ev vasıflı ve 2358 parsel Bahçe vasıflı taşınmazların Muhtarlığa bırakılmasını”14.04.2014 tarihli dilekçesi ve 2775 parseldeki 3 adet kat mülkiyetli deponun Uluköy Köyü Muhtarlığına bırakılması talebinin, satılması uygun görülmüştür.

3- Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü Muhtarının Belediye tarafından İl Özel İdaresine bırakılacak olan taşınmazların Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, Hizmet binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi ve lojmanlarının satışının yapılması uygun görülmüştür.

4-Başmakçı İlçesine bağlı Yaka Köyü Muhtarının “Muhtarlığımızca kullanılabilecek Köy Binamız bulunmadığından İl Özel İdaresine devir olan binanın Köy Tüzel Kişiliği adına tahsisi talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

5- Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü Muhtarının “Deresinek Belediye Hizmet Binası, köy halkının sürekli ihtiyaç duyduğu 256 ada, 1 parseldeki meyve haliyle, 137 ada, 399 parsel, 152 ada, 252 parseldeki tarlaların tahsisi talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

6- Çay İlçesine bağlı Eber Köyü Muhtarının “Tüzel Kişiliği kapandıktan sonra 126 ada, 79 parsel, 138 ada, 10 parsel, 138 ada, 11 parsel, 174 ada, 3 parsel, 159 ada, 26 parsel, 140 ada, 10 parsel, 140 ada, 23 parsel, 142 ada, 3 parsel, 199 ada, 1 parsel, 199 ada, 3 parsel, 199 ada, 4 parsel, 199 ada, 5 parsellerin Köyümüz Halkı tarafından tamamen kendi imkanlarıyla hibe usulüyle zamanın Muhtarlığınca alınmış olan taşınmazların” Köy Tüzel Kişiliğine geri iade edilmesi talebinin, yerinde incelenerek gelecek ay karar verilmesi;

7- Çay İlçesine bağlı Akkonak Köyü Muhtarının Özel İdare 42 adet arsamızı devir almıştır, park alanı, yeşil alan ve Düğün Salonu yeri için Muhtarlığımıza hiç değilse 10 adet arsa verilmesi ve Hizmet Binasının bırakılması talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının Akkonak Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve 42 adet arsanın satılması uygun görülmüştür.

Belediye Binası alt kısmında hizmet vermekte olan yeri, hizmetin devam edebilmesi için Akkonak Köyünden Esin ÖZKUL’a kiraya verilmesi talebinin, Akkonak Köyü Muhtarlığınca değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

8- Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü Muhtarının “Köy imar alanı içerisinde bulunan 292 ada, 1,2,3,4 parsellerin üzerinde yapılmış olan çocuk parkı bulunan arsaların, 258 ada, 6 parsel, 118 ada, 6,7,8,9 parsel, 258 ada, 4 parsel ve 166 ada, 1 parseldeki Hizmet Binasının Köy Tüzel Kişiliğine” bırakılması talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının Koçbeyli Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi,  arsaların ise daha sonra incelenerek değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

9- Dinar İlçesine bağlı Doğanlı Köyü Muhtarının “Köy Konağı olmadığından dolayı toplantı yapamadığımızdan ve önemli evraklarımızı muhafaza edemediğimizden Özel İdareye bırakılan Hizmet Binasının” Köye bırakılması talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının Doğanlı Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

10- İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt Köyü Muhtarının “İl Özel İdaresine ait 139 ada, 7 parsel ve 179 ada, 7 parsellerin fırın yapımında kullanılmak üzere” Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, 139 ada, 7 parsel ve 179 ada, 7 parsellerin Alanyurt Köy Muhtarlığına bırakılması uygun görülmemiştir.

11- Sandıklı İlçesine bağlı Ballık Köyü Muhtarının “Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan 101 ada, 10 parselin, Pazar yeri olarak 101 ada, 4,5,6,7,8,9 parsellerin” Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, arsaların Ballık Köyü Muhtarlığına bırakılması uygun görülmemiştir.

12- Sultandağı İlçesine bağlı Yakasenek Köyü Muhtarının “Köy statüsüne düşürülen Yakasenek Köyünün Muhtarlık Binası olmadığından binanın ve Hal Dükkanlarının” Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binası ve hal dükkanlarının Yakasenek Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

13- Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Muhtarının “Köyümüzün yeni Mahallesindeki 1980 yılında yapılmış olan binanın” Köy Muhtarlığına bırakılmasını talep eden 05.06.2014 tarihli dilekçesi, Balçıkhisar Köyünde bulunan eski Belediye dükkanlarından zemin kat 2 nolu işyerini (18/C kapı numaralı) PTT şubesi açmak için” Rahime CANDAN’a kiraya verilmesi talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının Balçıkhisar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve hizmet binasının altında bulunan işyerinin kiraya verilmesi talebinin muhtarlıkça değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

14- Çay İlçesine bağlı İnli Köyü sınırları içerisinde bulunan “Hizmet Binasının alt kısmında PTT acenteliği yapmak için” Sabahat TAŞYÜREK’e kiraya verilmesi talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının İnli Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve hizmet binasının alt kısmının kiraya verilmesi talebinin muhtarlıkça değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

15- Bolvadin İlçesine bağlı Büyükkarabağ Köyü sınırları içerisinde bulunan “Belediye Hizmet Binası altında bulunan işyerini PTT acenteliği yapmak için” İsa KAYHAN’a kiraya verilmesi talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının Büyükkarabağ Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve hizmet binasının altında bulunan işyerinin kiraya verilmesi talebinin muhtarlıkça değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

16- Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü sınırları içerisinde bulunan “Belediye Hizmet Binası altında bulunan işyerini PTT acenteliği yapmak için” Nizamettin SATILMIŞ’a kiraya verilmesi talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının Balçıkhisar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve hizmet binasının altında bulunan işyerinin kiraya verilmesi talebinin muhtarlıkça değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

17- Sinanpaşa İlçesine bağlı Nuh Köyü Muhtarının “İl Özel İdaresine bırakılan 5268 parsel üzerinde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 912-m2 alanlı arsa üzerindeki 23/38 hisseli Belediye Hizmet Binasının tümüyle Muhtarlığımıza tahsisi, tümünün tahsisinin mümkün bulunmaması durumunda alt katında bulunan işyerlerinin ve 1177, 1386, 3208 ile 4203 parsel tarla vasıflı taşınmazların” Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, söz konusu hizmet binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Nuh Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi, tarlaların satılması uygun görülmüştür.

18- Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyü Muhtarının “Kurumunuza devri yapılan köyümüz Atatürk Mevkiinde bulunan arsalardan 189 ada, 2 parsel nolu 600-m2 arsanın köyümüz halkından Ahmet KELEŞ’e ev yapılmak amacıyla” Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, 189 ada, 2 parsel nolu 600 m²taşınmazın satılması uygun görülmüştür.

19- Emirdağ İlçesine bağlı Adayazı Köyü sınırları içerisinde bulunan, 132 ada, 3 parseldeki arsa vasıflı taşınmazın Önder ERBİŞİM’e satılması talebinin, Adayazı Köyü sınırları içerisinde bulunan, 132 ada, 3 parseldeki arsa vasıflı taşınmazın satılması uygun görülmüştür.

20- Sinanpaşa İlçesine bağlı Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, otelin altındaki Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının daha önce kullandığı ve şu anda boş olan işyerini Sulama Kooperatifine kiralama talebinin, Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, otelin altındaki Sulama Kooperatifine kiraya verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

353
Encümen Müdürlüğü
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilen İl Genel Meclis Üyelerinden iki kişinin istifa etmesi nedeniyle, yerlerine yeni üye seçiminin yapılması.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 27.04.2014 tarih ve 129 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilen İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet KARAGÖZ ve Yasin TARHAN’ın istifa etmesi nedeniyle yerine Ali KOÇAK ile İsmail ÖZASLAN’ın seçilmesi konusunda Haydar SERDAROĞLU, Nazmiye KILÇIK ve İbrahim ACAR’ın vermiş oldukları önerge ile teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İl Genel Meclis Üyeleri Ali KOÇAK ve İsmail ÖZASLAN’ın seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

352
Encümen Müdürlüğü

Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM’in, 

2. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM’in, 

3. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM, Hilmi TİRİL, İrfan SEÇEN ve Hamit ÇAKIR’ın, 

4. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM, Alim AKGÜL, Adem ULUPUNAR ve Yasin TARHAN’ın

 5. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM, ve Yasin TARHAN’ın, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

351
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İl Özel İdaresi 2013 yılı yatırım programıyla 700.000,00 ¨ ödenek tahsis edilen ve Köylere Hizmet Götürme Birliği aktarılan Yıprak Ek 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı işinde artacağı belirtilen 85.191,68 ¨ ödeneğin İlçe İlköğretim Okulları bakım, onarım, tefrişat ve cihaz alımında kullanılmak, üzere tahsis değişikliği yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesi Yıprak Köyüne Ek 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı işinden artan ödeneğin,  İlçe İlköğretim Okulları bakım, onarım, tefrişat ve cihaz alımında kullanılmak, üzere tahsis değişikliğinin yapılmaması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, Habip ÖREN ve İbrahim ACAR’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

 

350
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Çobanlar İlçe Merkezindeki İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait futbol sahasının 2013 yılında sentetik çim sahaya dönüştürülerek saha FİFA standartlarına uygun hale gelmiştir.

2014-2015 sezonunda Çobanlar Belediye Spor Kulübümüzün maçlarını sahamızda oynayacak hale gelmişti fakat uzun zamandır maçlar oynanmadığı için soyunma odaları kullanılamayacak halde olduğundan, soyunma odalarının ve tribünlerin yenilenmesi için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çobanlar İlçe Merkezindeki İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait futbol sahasının soyunma odaları ile tribünlerin yenilenmesi talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

349
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kızılören ve köylerinde yaşayan halkın genel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 2014 Üretim sezonunda tarım arazilerinde ciddi olarak zarar meydana getiren tarla fareleri sebebiyle verimde %40-50’lere varan düşüşler yaşanmıştır. Bundan dolayı üreticiler ekonomik yönden ciddi olarak etkilenmiş ve hububat tohumluğu almakta güçlük yaşamaktadırlar.

Kızılören, Tuik verilerine göre her yıl %3 oranında dışarıya göç veren bir bölge durumundadır, %25’i İl Özel İdaresi Destekli dağıtılacak olan Sertifikalı Hububat Tohumluğu Projesi kapsamında talep edilen 15.000,00 ¨’nin üreticilerimize destek olarak verilmesi ile bölge üreticilerine ciddi katkı sağlanacaktır. Söz konusu Proje ile üreticiler hem desteklemeli tohumluk kullanacak hem de sertifikalı tohumluk kullanımı sayesinde verimde en az %20-25 oranında artış sağlanarak ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu tür desteklemeler ile bölge üreticileri kalkınarak ilçenin dışarıya göç verme oranı azalacaktır. 2015 Yılı Üretimi için %25’i İl Özel İdaresi Destekli Sertifikalı Hububat Tohumluğu Projesi kapsamında 15.000,00 ¨ aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılören İlçesi ve köylerde yaşayan vatandaşlara, %25’i İl Özel İdaresi Destekli Sertifikalı Hububat Tohumluğu Projesi kapsamında ödenek aktarılması talebinin, 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

348
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Merkez Demirçevre (İnaz) Köyü sınırları içerisinde ve Geren yöresinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 10 Pafta, 329 Parsel nolu 17.180,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 150,00 m²’lik bölümüne 2014 yılı yatırım programı kapsamında yer alan 2. grup AG+OG+ Aydınlatma elektrik şebeke tesis işine ait dağıtım merkezi için trafo yeri olarak kullanılmak üzere, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl İşletme Müdürlüğü Yatırım ve Tesis Başmühendisliğine tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Demirçevre (İnaz) Köyü sınırları içerisinde ve Geren yöresinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 10 Pafta, 329 Parsel nolu 17.180,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 150,00 m²’lik bölümüne 2. grup AG+OG+ Aydınlatma elektrik şebeke tesis işine ait dağıtım merkezi için trafo yeri olarak kullanılmak üzere, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl İşletme Müdürlüğü Yatırım ve Tesis Başmühendisliğine 10 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

347
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Dinar İlçesi Göçerli Köyüne Milli Eğitim Bakanlığının kendi ödeneğinden planlanan 6 derslikli okul ihale aşamasındadır.

Göçerli Şehit Piyade Er Yavuz ÖZTÜRK İlköğretim okulunda her yıl artış olduğundan ek 2 dersliğe ihtiyaç olduğundan dolayı bahse konu okulun 8 dersliğe çıkarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesi Göçerli Köyüne Şehit Piyade Er Yavuz ÖZTÜRK 6 derslikli İlköğretim okulunun 8 dersliğe çıkarılması ve ödeneğinin de 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

346
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Ağılcık Köyünde yer alan, tapusunda İlhan Mevkii, J26d24b pafta, 499 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Afyonkarahisar Ticaret Borsasına ait 16.902,24 m²’lik taşınmaz üzerinde “Ticaret Alanı” amaçlı olarak hazırlanan ve ilgi yazı ekinde İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-4758 ve UİP-4759) olarak belirlenmiş olup, söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazımız ekinde gönderilmektedir. Belirtilen imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Ağılcık Köyünde yer alan, tapusunda İlhan Mevkii, J26d24b pafta, 499 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Afyonkarahisar Ticaret Borsasına ait 16.902,24 m²’lik taşınmaz üzerinde “Ticaret Alanı” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-4758 ve UİP-4759) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

345
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Yukarıbeltarla Köyüne Kaymakamlık tarafından süt soğutma tankı yapılacaktır. Köyümüzde köy konağı ve köy konağı yapmaya muhtarlığın başka arsası olmadığından dolayı yapılacak olan süt tankının üzerine köy konağı yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Yukarıbeltarla Köyüne yapılacak olan süt soğutma tankı yerinin üzerine köy konağı yapılması talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

344
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Sandıklı İlçesi Odaköy-Karasandıklı ile Karasandıklı-Karadirek Köyleri arasındaki yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi Odaköy-Karasandıklı ile Karasandıklı-Karadirek Köyleri arasındaki yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

343
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Merkez İlçe Omuzca Köyü içmesuyu artezyen kuyulardan temin edilmektedir. Yaz aylarında içmesuyu kalmadığından sondaj açılması için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez İlçe Omuzca Köyü içmesuyunun, yaz aylarında yetersiz geldiğinden dolayı sondaj açılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

342
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19.Maddesinin 2.Fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin 10.01.2014 tarih ve 20 sayılı kararı ile Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Merkez Üyeliğine seçilen Yusuf ZORLUER, 01.09.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğini bildirmiştir.

Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilgi yazısında; Vakıf Merkez Mütevelli Heyet Üyeliğinde 2014 yılında görev alması için yeni bir üyesinin seçilmesi konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeliğine seçilen Yusuf ZORLUER 01.09.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğinden dolayı yerine İsmail GELİŞGEN’in seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Abdulkadir DOĞAN, İbrahim ACAR, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, İsmail ÖZASLAN, ve Tolga YILDIRIM’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

341
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İlimiz termalleri ve tarihi mekanları ile ilgili bir çok yapıya sahiptir. Tarihi mekanı olan Frig vadisindeki eserler arasında bir parkur oluşturularak, rahvan at yarışları düzenlenmesi, ulusal basında da yer alacağından ilimizin tanıtımı daha iyi olacağı için gereğinin yapılması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Frig vadisindeki eserler arasında bir parkur oluşturularak, rahvan at yarışları düzenlenmesi talebinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

340
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Merkez-Ataköy Mahallesi mezarlığından, Kocatepe’ye ulaşan ve Milli Park sınırında bulunan Zafer yolunun Binder (B.S.K.) kaplama yapılması işi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü tarafından 4.060.000,00 ¨’nin İl Özel İdaresi hesaplarına aktarılması planlanmaktadır.

Asfalt sezonunun kısa olması nedeniyle 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. Maddesi gereğince söz konusu Binder (B.S.K.) Asfalt kaplama işinin envanterinde ileri teknoloji Makine ve Ekipmanı bulunan Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı ile düzenlenecek protokol çerçevesinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına yaptırılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez-Ataköy Mahallesi mezarlığından, Kocatepe’ye ulaşan ve Milli Park sınırında bulunan Zafer yolunun Binder (B.S.K.) kaplama yapılması işinin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. Maddesi gereğince, düzenlenecek protokol çerçevesinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

339
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçe sınırlarında bulunan Frig Vadisi üzerindeki tarihi eserlere Döğer, Bayramaliler, Demirli, Üçlerkayası arasındaki Kapıkaya kalesi eserinin patlatılarak parçalandığı, Asar Kalesinin de parçalanmaya hazırlandığı görülmüştür. Son zamanlarda tarihi eserlere karşı çok büyük zararlar verildiğinden, tarihi eserlerimizi koruma altına alınması için acilen gerekli tedbirlerin alınması konusundaki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu ile Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu tarihi eserlerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koruma altına alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

338
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Dinar İlçesi Uluköyde 2743 nolu parsel ve 2138 m² alan üzerinde bulunan kaba inşaatı bitmiş 4 adet dairenin ve eklentisinde 40 tonluk kantar bulunmaktadır. 2743 nolu parselin ifraz edilerek kantar yerinin ayrılması ve dairelerin kat mülkiyetine çevrilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesi Uluköy sınırları içerisinde 2743 nolu parsel üzerinde bulunan yapıların tespit edilerek kat irtifakı kurulup, işlemleri bitiminde kat mülkiyetine geçebilmesi ve kantar yerinin ayrılması için dairesince gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

337
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Evciler Merkez ile Dazkırı Kızılören Köyü yolu yol ağına alınmış ve 2 yıl önce kumlama çalışmaları yapılmıştır. Evciler Merkez ve Dazkırı Kızılören Köyü ile birlikte 3-4 köyün ulaşımı açısından önemli olan yolun asfaltlanması için 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Evciler Merkez ile Dazkırı Kızılören Köyü yolunun asfaltlanması talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

336
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyü, Yassıören, Çığrı Köyü, Akkoyunlu köy yolları ve Yassıören Köyü, Akpınar Köyü arasında bulunan Akkoyunlu mezarlık yolunun kumlanıp asfaltlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Yaka Köyü, Yassıören, Çığrı Köyü, Akkoyunlu köy yolları ve Yassıören Köyü, Akpınar Köyü arasında bulunan Akkoyunlu mezarlık yolunun kumlanıp asfaltlanması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

333
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Garipçe Köyünde yaşayan vatandaşlar içmesuyu ihtiyacını ilkel yöntemlerle kuyulardan ve tulumbalardan karşılamaktadır. Köyde içmesuyundan kaynaklanan salgın hastalıklar yaygındır. Garipçe Köyünün acilen alt yapısı ile beraber içmesuyu sorununun çözülmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesi Garipçe Köyünün içmesuyu sorununun çözülmesi talebinin, dairesince incelenerek, gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

335
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesi (kapanan belediye) Tokuşlar Köyünde içmesuyu yetersiz gelmektedir. Mevcut su deposunun 1,5 km ilerisinde cazibeli su bulunmaktadır. Bu suyun depoya getirilerek Tokuşlar Köyünün su sıkıntısının giderilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesi Tokuşlar Köyünün içmesuyu deposuna, 1,5 km ilerisinde bulunan cazibeli suyun getirilmesi talebinin, dairesince yerinde incelenerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

334
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimizde kapatılarak köylere dönüştürülen 47 belediyeye ait imar planlarının yeniden düzenlenerek, köy yerleşim imar planı olarak değerlendirilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu kapatılarak köylere dönüştürülen 47 belediyeye ait imar planlarının yeniden düzenlenmesi ve köy yerleşim imar planı olarak değerlendirilmesi için dairesince araştırılarak İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

332
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Çobanlar İlçesine bağlı Göynük Köyüyle Kocaöz Kasabası arasında bulunan yol ile Kocaöz Kasabası Çobanlar arasındaki asfaltın çok bozuk olduğu ve bu yolların tamir yoluyla onarılamayacağı için yeniden asfaltlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çobanlar İlçesine bağlı Göynük Köyüyle Kocaöz Kasabası arasında bulunan yol ile Kocaöz Kasabası Çobanlar arasındaki yolların asfaltlanması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

331
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Çığrı Köyünün içmesuyu isale hattı, sürekli patladığından dolayı, içmesuyu isale hattının yeniden döşenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çığrı Köyünün içmesuyu isale hattının yeniden döşenmesi talebinin, bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

330
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Balmahmut Köyünün fosseptik çukuru sık sık tıkandığından dolayı kanalizasyon yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesi Balmahmut Köyüne kanalizasyon yapılması talebinin, dairesince incelenerek, gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

329
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz 17 İlçesine bağlı tüm köylerdeki muhtarlıklardan gelen şikayetler üzerine çoğu köyümüzde klorlama cihazlarının bozuk olduğu duyumunu aldık.

Gerekli araştırmaların yapılarak klorlama cihazı bozuk olan köylerin tespit edilerek tamir ve bakımının yapılması veya yeni klorlama cihazı takılması konusundaki Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu köylerde bulunan klorlama cihazlarının dairesince incelenerek bozuk olan klorlama cihazların tamir ve bakımının yapılması veya yeni klorlama cihazı takılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

328
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Karaağaç Kuyusu Köyünün su deposu yetersiz kaldığından, yenisinin yapılması için 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Karaağaç Kuyusu Köyünün su deposu yetersiz kaldığından, yenisinin yapılması için 2015 yılı yatırım proğramına alınması talebinin, dairesince incelenerek, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

327
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Şuhut İlçesi Tekke Köyü Domuz dere mevkiinde yayla yolu olmadığından dolayı yaylaya ulaşım sağlanamamaktadır. Yayla yollarının açılması için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesi Tekke Köyü Domuz dere mevkiindeki yayla yollarının açılması talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

326
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Gezler Köyü içinden geçen baraj ve mesire alanına giden yaklaşık 1,5 km’lik yolun incelenerek gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesine bağlı Gezler Köyü içinden geçen, baraj ve mesire alanına giden yaklaşık 1,5 km’lik yolun dairesince incelenerek, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

325
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Evciler İlçesine bağlı kapanan Gökçek Belediyesi hizmet binası ile düğün salonunun Gökçek Muhtarlığına tahsisinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık  Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Evciler İlçesine bağlı kapanan Gökçek Belediyesi hizmet binası ile düğün salonunun 10 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak Gökçek Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

324
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Gazlıgöl Kasabasına yapılan 8 derslikli okulun halk pazarının kurulduğu alanda iç içe olması nedeniyle okul inşaatından kalan 260.000,00 ¨  ödeneğin çevre düzenlemesi için tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Gazlıgöl Kasabasına yapılan 8 derslikli okul inşaatından kalan ödeneğin tahsis değişikliğinin yapılarak, çevre düzenlemesinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

323
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyünü Antalya yoluna bağlayan 4,5 km’lik yolun bakım ve onarımın yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyünü Antalya yoluna bağlayan 4,5 km’lik yolun dairesince bakım ve onarımın yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

322
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

6360 Sayılı Kanun gereği kapatılan Kusura-Örenkaya-Menteş belediyelerinin kanalizasyon inşaatları İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü tarafından grup olarak 2.696.958,00 ¨ ihale bedeli ile ihale edilmiş olan Grup Kanalizasyon İnşaatı işinde yüklenicinin işi süresinde bitirememesi nedeniyle 02.05.2014 tarih ve 1693 sayılı Bölge Müdürlüğü Olur\'u ile sözleşmesi fesh edilmiştir.

Tahsis edilen toplam 4.315.132,00 ¨\'nin 656.654,65 ¨\'sinin harcandığı ve işin ihale edilebilmesi için 5.300.000,00 ¨ ilave ödeneğe ihtiyaç olduğu belirtilmiş olup bu tutarın %50\'si belediyelerin Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri ( SUKAP ) kapsamında İller Bankasınca tahsis edilen ödenekten karşılanacaktır. İhtiyaç olan ödeneğin geri kalan %50’lik kısmının İl Özel İdaresi tarafından karşılanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı Kusura-Örenkaya-Menteş belediyelerinin kanalizasyon inşaatlarının ihale edilebilmesi için 5.300.000,00 ¨ ilave ödeneğe ihtiyaç olduğu belirtilmiş olup bu tutarın %50\'si belediyelerin Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri ( SUKAP ) kapsamında İller Bankasınca tahsis edilen ödenekten karşılanacağından, geri kalan %50’lik kısmının İl Özel İdaresi tarafından karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

321
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Evciler İlçesine bağlı köy konağı olmayan tek köy Bostanlı Köyüdür. Vatandaşların şikayeti üzerine Bostanlı Köyüne köy konağı yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Evciler İlçesine bağlı Bostanlı Köyüne köy konağı yapılması talebinin, köy nüfusu yetersiz olduğundan köy konağı yapılmasıuygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

320
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Hocalar İlçesi Yeşilhisar Köyünde, Köy Muhtarlığına tahsis edilen belediye binasının 1. Katında bulunan 5 odanın, Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Yeşilhisar Köyünde, Köy Muhtarlığına tahsis edilen belediye binasının 1. Katında bulunan 5 odanın, Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğüne 10 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak ücretsiz tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

319
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Çay İlçesinde bulunan eski devlet hastanesi binasının yıkılarak yerine Toplum Sağlığı Merkezi yapılması konusundaki Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesinde bulunan eski devlet hastanesi binasının bulunduğu yer Sağlık Bakanlığına Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tahsis edilmiştir. Hastane binasının kullanılamaz durumda olduğu konusunda raporu bulunduğundan bina ile ilgili çalışma yapılmaktadır.

Hastanenin arkasında bulunan Diyaliz Merkezi olarak kullanılan binanın, Halk Sağlığı Merkezi olarak kullanılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

318
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyünün içmesuyu yetersiz geldiğinden, içmesuyu ihtiyacının Taşoluk-Nuh ortak barajından arıtma tesisi kurularak giderilmesi veya yeni bir sondaj açılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyünün içmesuyu yetersiz geldiğinden, içmesuyu ihtiyacının Taşoluk-Nuh ortak barajından arıtma tesisi kurularak giderilmesi veya yeni bir sondaj açılması talebinin, dairesince incelenerek, ilgili komisyonlara bilgi verilmesiuygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

317
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Emirdağ İlçesi Örenköy-Yunak(Belkuyu) yolu 7 km. 1. Kat asfalt yapım işi 2014 yılı yatırım proğramında olmasına rağmen yapılamamıştır. Alt yapısı Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılacak fakat yeterli ödenek bulunmadığından gerekli malzemenin alınabilmesi için ödenek aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesi Örenköy-Yunak(Belkuyu) yolu 7 km. 1. Kat asfalt yapım işi için ödenek aktarılması talebinin, 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

316
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimizde kapatılarak köylere dönüştürülen belediyelerdeki çöpler zamanında alınmadığı için sineklenme aşırı miktarda çoğalmıştır. Periyodik dönemlerde İlçe Tarım Müdürlüklerinin sineklerle mücadele yapmaları konusundaki Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu sineklerle mücadele konusunda, ilimizde kapanan belediyelerdeki muhtarlıklar, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ile istişare ederek, ilaçlama proğramı yapması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

315
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz sınırları içinden geçen hızlı tren yolu yenileme çalışmaları yapılırken çiftçilerin kullandıkları geçiş yolları kapatılmış veya yükseltildiği için kullanılamaz hale gelmiştir. Bahse konu ilçelerdeki Ziraat Odaları ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları ile işbirliği yapılarak tarım araçları için geçiş yerlerinin tespiti tarımla uğraşan vatandaşlarımızın yararına olacaktır. Konunun araştırılarak Köy gruplarının kullanabilecekleri belirli noktalarının Devlet Demiryolları İşbirliği ile yapılması konusundaki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu tren yolu üzerinde bulunan bağlantı yollarının dairesince, Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek sorunun giderilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

314
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyüne düğün salonu yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesi Yaka Köyüne düğün salonu yapılması talebinin, 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

313
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Hocalar İlçesine bağlı kapanan belde Yeşilhisar Köyünde belediye hizmet binası olarak kullanılan binanın, köy tüzel kişiliğine köy konağı olarak devredilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Hocalar İlçesine bağlı kapanan belde Yeşilhisar Köyünde belediye hizmet binası olarak kullanılan binanın, köy tüzel kişiliğine köy konağı olarak 10 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

312
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Dinar İlçesi Yeşilhöyük Köyündeki İlköğretim Okulunun prefabrik yapı olduğu yapılan tamiratlar ile okul ihtiyacının karşılanamadığından dolayı yeni bir İlköğretim Okulunun yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesi Yeşilhöyük Köyüne İlköğretim Okulunun yapılması talebinin, 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

311
Mali Hizmetler Müdürlüğü

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona ermiştir.

Söz konusu Kapanan Belediyelerden; Sandıklı İlçesine bağlı Ballık Köyü sınırları içerisinde bulunan 1462 parselde kayıtlı 4.172,27 m² alanlı taşınmaz üzerinde bulunan ve niteliği 9 adet dükkanı olan bir katlı karkas bina ve arsası (mülkiyeti Ballık Belediyesine ait kat mülkiyetli kaba inşaatı iskelet halinde olan) taşınmaz Belediye Görevlileri tarafından Kızılören İlçesi Ekinova Köyü sınırları içerisinde olması nedeniyle sehven Teslim Alma Komisyonuna bildirilmemiştir.

İlimiz Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazlardan paylaşım listesinde yer alan 16.04.2014 tarihli ve 1256 sayılı Çay İlçe Tapu Müdürlüğünün yazısındaki nedenlerle İl Özel İdaresine veya Koçbeyli Köy Tüzel Kişiliği adına tescili yapılamayan;

1- Tapunun 295 ada, 1 parselinde kayıtlı 4.643,75 m² alanlı, niteliği Kerpiç Ev Kerpiç Ahır ve Arsası olan taşınmaz (29/80 hissesi 1.683,36-m2 Maliye Hâzinesi, 33/1275 hissesi 243,79-m2 Recep YILDIZHAN: Ali oğlu ve 117/200 hissesi 2.716,59-m2 Koçbeyli Belediyesi adına hisseli tapu),

2- Tapunun 297 ada, 1 parselde kayıtlı 1.842,04-m2 alanlı, niteliği Kerpiç Ev Ahır ve Samanlık ve Arsası olan taşınmaz (71/480 hissesi 272,47 m² Tahsin. YILDIZHAN ve 11/2400 hissesi 8,44 m² Koçbeyli Belediyesi adına hisseli tapu),

3- Tapunun 166 ada 2 parselinde kayıtlı 1.305,28 m² alanlı, niteliği Arsa olan (Köye bırakılan Eski Hizmet Binası) taşınmaz (Mülkiyeti Maliye Hazinesi ait),

4- Tapunun 296 ada, 1 parselinde kayıtlı 445,83 m² alanlı, niteliği Arsa olan taşınmaz (1727/2400 hissesi 320,81 m² Fatma AKKAŞ: Ali kızı ve 673/2400 hissesi 125,02 m² Koçbeyli Belediyesi adına hisseli tapu),

5- Tapunun 296 ada, 2 parselinde kayıtlı 1.148,15 m² alanlı, niteliği Kerpiç Ev ve Arsası olan taşınmaz (19/40 hissesi 545,37 m² Ali YILDIZHAN: Memiş oğlu, 21/80 hissesi 301,39 m² Maliye Hazinesi ve 21/80 301,39 m² Koçbeyli Belediyesi adına hisseli tapu),

6- Tapunun 296 ada, 3 parselinde kayıtlı 737,65-m2 alanlı, niteliği arsa olan taşınmaz (7/48 hissesi 107,57 m² Tahsin YILDIZHAN: Ali oğlu, 41/96 hissesi 315,04 m² Maliye Hazinesi ve 41/96 hissesi 315,04 m² Koçbeyli Belediyesi adına hisseli tapu),

7- Tapunun 296 ada, 4 parselinde kayıtlı 378,58 m² alanlı, niteliği arsa olan taşınmaz (Mülkiyet Koçbeyli Belediyesine ait),

İlimiz Çay İlçesine bağlı Eber köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazlardan paylaşım listesinde yer alan 16.04.2014 tarihli ve 1256 sayılı Çay İlçe Tapu Müdürlüğünün yazısındaki nedenlerle İl Özel İdaresine veya Eber Köy Tüzel Kişiliği adına tescili yapılamayan;

1- Tapunun l74 ada 3 parselinde kayıtlı 166,50 m² alanlı, niteliği Arsa olan ve Çay Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/104, 309 E.K. sayılı yazısıyla ihtiyati tedbir şerhi konulan taşınmaz (Mülkiyet Eber Belediyesine ait),

2- Paylaşım Lisesine sehven 101 ada, 17 parsel yazılan; Tapunun 102 ada, 17 parselinde kayıtlı 26.435,69 m² alanlı (Birinci Derecede Arkeolojik Sit Alanı), niteliği Çayır olan taşınmaz (Mülkiyet Eber Belediyesine ait),

3- Tapunun 196 ada 51 parselinde kayıtlı 1.603,42 m² alanlı, mevcutta Hizmet Binası niteliği Sebze Bahçesi olan taşınmaz (Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait),

4- Tapunun 196 ada 52 parselinde kayıtlı 1.353,21 m² alanlı, mevcutta Garaj niteliği Sebze Bahçesi olan taşınmaz (Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait),

6360 Sayılı Yasanın Geçici 2. maddesine göre İl Özel İdaresine ve Kapanan Belediyeden dolayı Köy Tüzel Kişiliğine tescil edilemeyen taşınmazların, hangi Tüzel Kişilik adına tescil edileceğinin karara bağlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılören İlçesi Ekinova Köyü sınırları içerisinde 1462 parselde kayıtlı 4.172,27 m² alanlı taşınmaz üzerinde bulunan ve niteliği 9 adet dükkanı olan bir katlı karkas bina ve arsası, (mülkiyeti Ballık Belediyesine ait kat mülkiyetli kaba inşaatı iskelet halinde olan) taşınmaz ile hisseli tapuların hisselerinin İl Özel İdaresi adına tescili,

Hisseli tapuların hisselerinin İl Özel İdaresi adına tescili,

Kapatılan Eber Belediyesine ait tapunun l74 ada 3 parselinde kayıtlı 166,50 m² alanlı arsa niteliğindeki taşınmazın ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılarak köy tüzel kişiliği adına tescili ve yine aynı yerdeki 101 ada, 17 parsel yazılan; tapunun 102 ada, 17 parselinde kayıtlı 26.435,69 m² alanlı taşınmazın köy tüzel kişiliği adına tescili uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

310
Mali Hizmetler Müdürlüğü

6360 Sayılı On Dört ilde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen kapanan belediyelerden;

1- Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Ahmet KÖSEM’e ait 165 ada, 33-34-35 parsellere ilgili şahsın ev yapacağından yapılacak ihdas sonucunda İl Özel İdaresine geçecek olan 165 ada 34 parselin bitişiğindeki 85,33 m² alanlı taşınmazı satın almak için verdiği dilekçe ve ekleri,

2- İhsaniye İlçesine bağlı Bozhüyük Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun K25A02C pafta, 122 ada, 14 parselinde kayıtlı 715,29 m² alanlı taşınmazı satın almak için Osman ŞİMŞEK’in verdiği dilekçe ve ekleri,

3- İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 19 pafta, 3875 parselinde kayıtlı 117,96 m² alanlı taşınmazı satın almak için Mevlüt ÜGE’nin verdiği dilekçe ve ekleri,

4- Hocalar İlçesine bağlı Yeşilhisar Köyü sınırları içerisinde bulunan Tapunun K23-C- 09-C-2-D pafta, 129 ada, 21 parselinde kayıtlı 434,40 m² alanlı taşınmaz, 129 ada, 22 parselinde kayıtlı 424,32 m² alanlı taşınmaz, 129 ada, 23 parselinde kayıtlı 411,81 m²  alanlı taşınmaz ve 129 ada, 24 parselinde kayıtlı 498,00 m² alanlı taşınmazları satın almak için Türkan COŞKUN’un verdiği dilekçe ve ekleri ile bahse konu taşınmazların satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kapanan Belediyelerden;

1- Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Köyü sınırları içerisinde bulunan 165 ada 34 parselin bitişiğindeki 85,33 m² alanlı taşınmaz,

2- İhsaniye İlçesine bağlı Bozhüyük Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun K25A02C 122 ada, 14 parselinde kayıtlı 715,29 m² alanlı taşınmaz,

3- İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 19 pafta, 3875 parselinde kayıtlı 117,96 m² alanlı taşınmaz,

4- Hocalar İlçesine bağlı Yeşilhisar Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun K23-C- 09-C-2-D pafta, 129 ada, 21 parselinde kayıtlı 434,40 m² alanlı taşınmaz, 129 ada, 22 parselinde kayıtlı 424,32 m² alanlı taşınmaz, 129 ada, 23 parselinde kayıtlı 411,81 m²  alanlı taşınmaz ve 129 ada, 24 parselinde kayıtlı 498,00 m² alanlı taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

309
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve İl Genel Meclisinin 31.05.2002 tarih ve 34 sayılı kararıyla yapımı tamamlandıktan sonra Bayat Belediyesine arsa karşılığı %30 pay verilmesi taahhüt edilen, tapunun 10 pafta, 8900 parsel ve 291,30 m²  alanda kayıtlı Özel idare İş Merkezinin yapımı 2004 yılında tamamlanmış olup, bu güne kadar hisse devrinin gerçekleşmediği ve İl Özel İdaresi ile Bayat Belediyesi arasında oluşturulacak komisyon marifetiyle hisse dağılımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan tapunun 10 pafta, 8900 parsel ve 291,30 m²  alanda kayıtlı Özel İdare İş Merkezinin, İl Özel İdaresi tarafından araştırılarak, Bayat Belediyesine hisse devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

308
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 10 pafta, 8900 parsel ve 291,30 m² alanda kayıtlı Özel idare İş Merkezi, İl Genel Meclisinin 07.08.2008 tarih ve 251 sayılı kararıyla Bayat İlçe Kaymakamlığına tahsis edilmiş olup, söz konusu İş Merkezindeki 4 nolu Bağımsız Bölümün tahsisinin kaldırılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 10 pafta, 8900 parsel ve 291,30 m² alanda kayıtlı Özel idare İş Merkezindeki 4 nolu Bağımsız Bölümünün tahsisinin kaldırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

307
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İl Özel İdaresinin % 0,013’lük hisseyle ortağı bulunduğu Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nak. San. Tic. A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısında yeni hizmet binasının yapımı ve şirket tarafından işletilmekte olan Gazlıgöl Kaplıcasında yapılacak olan iyileştirmeler nedeniyle, sermaye artırımına gidilerek   50.000,00 ¨ olan sermayenin 2.000.000,00 ¨’ye çıkarılmasına karar verilen, önceki sermaye miktarı olan 50.000,00 ¨‘nin tamamı ödenmiş olup; 1.950.000,00 ¨ nakten taahhüt edilmiş, itibari değerin 1/4’ü şirket sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiş, 3/4’ü bakiye ise sermaye artırımının tescilinden sonra Yönetim Kurulunun alacağı karara göre 24 ayda ödenecektir şekliyle tadil edilen, sermaye artırımına İl Özel İdaresinin hissesi oranında katılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nak. San. Tic. A.Ş.’nin sermaye artırımına İl Özel İdaresinin hissesi oranında katılması, uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

306
Mali Hizmetler Müdürlüğü

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları İl Özel İdaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü Yeşilhisar Belediyesinin tüzel kişiliği sona ermiştir.

Söz konusu Kanun kapsamında mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen İlimiz Hocalar İlçesi Yeşilhisar Köyü Çatderesi Mevkiinde bulunan, tapunun 215 ada, 1 parselinde kayıtlı 5.033,00 m² alanlı tarla vasıflı taşınmaz üzerine, DSİ tarafından inşaatı devam etmekte olan “Yeşilhisar Göleti ve Sulaması” projesi nedeniyle, DSİ Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilen 3,50 ¨/m² birim fiyatına göre, toplam 17.615,00 ¨ bedelle, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca DSİ 18. Bölge Müdürlüğüne devir edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine geçen İlimiz Hocalar İlçesi Yeşilhisar Köyü Çatderesi Mevkiinde bulunan, tapunun 215 ada, 1 parselinde kayıtlı 5.033,00 m² alanlı tarla vasıflı taşınmaz üzerine, DSİ tarafından inşaatı devam etmekte olan “Yeşilhisar Göleti ve Sulaması” projesi nedeniyle, DSİ Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilen 3,50 ¨/m² birim fiyatına göre, toplam 17.615,00 ¨ bedelle, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince DSİ 18. Bölge Müdürlüğüne devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

303
Mali Hizmetler Müdürlüğü

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Belediye Tüzel Kişilikleri kaldırılan Emirdağ İlçesindeki köyler için İl Genel Meclisinin 06.06.2014 tarihli ve 189 sayılı kararıyla kilit parke ve bordür taşı için tahsis edilen 39.814,00 ¨ ödeneğin yine aynı köylerin altyapı (kanalizasyon ve içme suyu boruları) çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Emirdağ İlçesindeki kapanan beldelere kilit parke ve bordür taşı için tahsis edilen 39.814,00 ¨ ödeneğin, yine aynı köylerin altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

305
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Merkez Karaman Mahallesinde bulunan mülkiyeti % 70’i İl Özel İdaresine % 30’u Afyonkarahisar Belediyesince 26.07.2002 tarihli ve 5279 yevmiye nosu ile (Tapu Sicil Müdürlüğünde kat karşılığı temlik edilen) tapuda 3811 ada, 4 parselde kayıtlı 4.013,00 m² alanlı arsa üzerine inşa edilen çok katlı otopark ve iş merkezinin altında bulunan ve 4 bodrum kattan oluşan kapalı otoparkların, bölgenin acil otopark ihtiyacını karşılaması ve ekonomiye kazandırılarak işletilmesi ve işlettirilmesi için İl Genel Meclisinin 05.06.2009 tarihli ve 127 sayılı kararıyla 5 yıllık süre ile Afyonkarahisar Belediyesine Ortak Kullanıma verilmiş olup; 22.06.2009 tarihinde İl Özel İdaresi ve Afyonkarahisar Belediyesi arasında imzalanan Ortak Kullanım Protokolünün süresi sona ermiştir. Bahse konu Çok Katlı Otoparkların, elde edilecek gelirin masraflar düşüldükten sonra kurumların payları oranında paylaştırılması (Ortak Kullanım Protokolünün 7. Maddesi gereğince her ayın sonunda pay dağıtımı yapılarak) kaydıyla 5 yıllık süre ile yeniden tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Karaman Mahallesinde bulunan mülkiyeti % 70’i İl Özel İdaresine % 30’u Afyonkarahisar Belediyesine ait olan Çok Katlı Otoparkların, elde edilecek gelirin masraflar düşüldükten sonra kurumların payları oranında paylaştırılması ekli protokol hükümleri dahilinde (Ortak Kullanım Protokolünün 7. Maddesi gereğince her ayın sonunda pay dağıtımı yapılarak) 5 yıllık süre ile yeniden tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

304
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçesi ile Halk Sağlığı Laboratuarı için tahsis edilen 500.000,00 ¨ ödenek İl Genel Meclisi\'nin 06.06.2014 tarihli ve 187 sayılı kararıyla Sağlık Evi ve ASM Bakım Onarımı ile Asfalt Kaplama İşleri için aktarıldığı belirtilerek, 200.000,00 ¨ ödenek aktarılan Sağlık Evi ve ASM Onarım İşine Halk Sağlığı Laboratuar Binası Dış Cephe Bakım Onarım ve Mantoluma işinin de dahil edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sağlık Evi ve ASM Onarım İşi için aktarılan 200.000,00 ¨  ödeneğin, Halk Sağlığı Laboratuar Binası Dış Cephe Bakım Onarım ve Mantoluma işinin de dahil edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

302
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Belediye Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Sultandağı İlçesindeki köyler için İl Genel Meclisinin 06.06.2014 tarihli ve 189 sayılı kararıyla kilit parke ve bordür taşı için tahsis edilen 75.334.00 ¨ ödeneğin yine aynı köylerin altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesindeki kapanan beldelere kilit parke ve bordür taşı için tahsis edilen 75.334.00 ¨ ödeneğin, yine aynı köylerin altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

299
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Tazlar Köyünde yer alan, tapusunda Köyiçi Mevkii, 142 ada, 11 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Hatice Emine YILDIRIM ve müştereklerine ait 10.420,76 m²’lik taşınmaz üzerinde “Konut Alanı” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-3108 ve UİP-3109) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazımız ekinde gönderilmektedir. Bahse konu imar planı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda açıklanan plan işlem numaralarının alınacak meclis kararında belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Tazlar Köyünde yer alan, tapusunda Köyiçi Mevkii, 142 ada, 11 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Hatice Emine YILDIRIM ve müştereklerine ait 10.420,76 m²’lik taşınmaz üzerinde “Konut Alanı” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-3108 ve UİP-3109) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi. 

292
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Sandıklı İlçesinde taşımalı eğitimde kullanılan Dutağaç – Selçik arası 1 km’lik yolun, yol ağına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dutağaç – Selçik arası 1 km’lik yol, dairesince yerinde incelenerek değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

301
Encümen Müdürlüğü

Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM, Hamit ÇAKIR, Halim GÖRAL, Ali KOÇAK, Veysel TEKELİ ve Ali Rıza YILMAZ’ın, 

2. Birleşimine katılamayan Ramazan DEMİR ve Hamit ÇAKIR’ın, 

3. Birleşimine katılamayan Uğur DALGALI, Ecir DİNÇER, Ramazan DEMİR, Abdulkadir DOĞAN, Recep ÇELİK, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK ve Ali Rıza YILMAZ’ın, 

4. Birleşimine katılamayan Adem ULUPUNAR’ın

 5. Birleşimine katılamayan Salih SEL’in, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

300
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı 2014 yılı Hasta Hakları Uygulama Yönergesinin 11.maddesi uyarınca Hasta Hakları Kurulunun oluşturulacağı belirtilen, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Hasta Hakları Kurulunda görev almak üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından 1 (bir) kişinin seçilmesi konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Hasta Hakları Kuruluna, İl Genel Meclis Üyesi Ömer DAYI’nın seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

298
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çobanlar İlçesi çok amaçlı toplantı salonunun genel onarımı için İl Genel Meclisinin 10.07.2014 tarihli ve 219 sayılı kararıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kurumsal Kodu altındaki Zamlar ve Tazminatlar (SDS) harcama kaleminden 50.000,00 ¨ ödenek aktarılması için karar alınmıştır.

Ancak; ilgili harcama kaleminin mevcut ödeneği 21.987,00 ¨ olduğundan bahse konu onarım işine 28.013,00 ¨ daha ödenek tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunun genel onarımı için, 2014 Mali Yılı Gider bütçesi ile 44.03.43.00-02.2.0.00-5-03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı harcama kalemi için ayrılan ödenekten 28.013,00 ¨ tenzil edilerek aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

297
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Tazlar Köyünün Kuzey yönündeki Kezban Gelin yolunun Tazlar ile Güney Köy arasındaki Sağlık ve Eğitim hizmetlerinin de ulaşımı kolaylaştıracağı için Özel İdare yol ağına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolun, İl Özel İdaresi yol ağına alınması için, dairesince teknik rapor doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

296
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı kapanan beldelerden Sorkun Kasabası içme suyunu Acılı deresinden açıktan gelen sudan almaktadır. Yaklaşık 1000 m olan bu mesafenin kapalı ortama geçirilmesi için gömme depo yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sorkun Kasabasının açıktan gelen içme suyuna gömme depo yapılması talebinin 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

295
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Hacıbeyli Köyünde köy konağı olmadığından dolayı köy konağı yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Hacıbeyli Köyüne köy konağı yapılması talebinin, 2015 Mali Yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

294
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Sandıklı İlçesi Odaköy Köy yolunun araziye çıkan köprünün yapılması ve bağlantı yollarının kumlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Odaköy Köy yolunun araziye çıkan köprünün yapılması ve bağlantı yollarının kumlanması işinin, Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

293
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Çobanlar İlçesi ile Değirmendere Köyü arası (Karahasan yolu) yolun asfalt yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi ile Değirmendere Köyü arası (Karahasan yolu) yolun asfalt yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

291
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Başmakçı İlçesi Akkoyunlu, Sarıköy, Yassıören ve Aşağıbeltarla köylerinde bulunan köprülerin dar olmasından dolayı her an kaza riski bulunmaktadır. Bahse konu yerlerin incelenerek gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Köylerin dairesince incelenerek, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

290
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Hocalar İlçesine bağlı kapanan beldelerden olan Yeşilhisar Köyünün 2010 yılında Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel EROĞLU’nun katkılarıyla açılan Yeşilhisar-Balcıdamı (Uşak) arası yolun asfalt çalışmalarının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Yeşilhisar-Balcıdamı (Uşak) arası yolun asfalt çalışmalarının yapılması talebinin ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

289
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Çıkrık Kasabasının kuzeyinde bulunan Kozluca Köyüne yapılan tavuk çiftlikleri nedeniyle atık sularının vidanjör ile toplanması gerekmektedir. Kapanan belediyelerden veya İl Özel İdaresi envanterinden bir adet vidanjörün belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabilinde veya bedelsiz olarak Çıkrık Belediyesine tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu mevcut vidanjörler yeterli olmadığından, Çıkrık Belediyesine vidanjör tahsis edilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

288
Mali Hizmetler Müdürlüğü

6360 Sayılı Kanun kapsamında tüzel kişilikleri köye dönüştürülen belediyelerin gerek resmi kurumlara, gerek özel kişi ve kuruluşlara yasal faizleri hariç 35.000.000,00 ¨ civarında borcu bulunmakta ve bu borcun büyük bir kısmı da icralık olmuş durumdadır. Bahse konu kapanan belediyelerin İller Bankası gelirleri borçlarını kapatmaya yetmemektedir. İl Özel İdaresi bütçe kaynakları da kısıtlı olduğundan bu belediyelerden devreden gayrimenkullerin (hizmet binası, akaryakıt istasyonu, dükkan, lojman vb.) satılarak borçlarının ödenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu kapanan belediyelerden devreden gayrimenkullerin (hizmet binası, akaryakıt istasyonu, dükkan, lojman vb.) İl Genel Meclisinden münferiden karar çıkarılarak satılması veya değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

287
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

2014 yılı asfalt proğramında olan Dazkırı İlçesi Kızılören- Hasandede-Hisaralan yol grubunun, Kızılören- Hasandede bölümünde, gölet yapımı için kamyonlar yük taşıdıklarından atılan asfalt bozulacaktır.

Bu sebeple;

a) Sadece Hisaralan Gölet yol bölümünün asfaltlanması

b) Bu yol grubundan Artan asfalt hakkımızın İdris-Yayla-Yukarıyenice Köylerinde kullanılması.

c) Karaağaç Kuyusu köy yolunun aynen planlandığı gibi yapılmasının, uygun olacağından asfalt proğram değişikliğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu asfalt proğram değişikliğinin 2014 yılı içinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

286
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Sultandağı İlçe sınırlarından başlayıp Yeşilçiftlik Kasabası Yakasenek ve Doğancık köy yolu asfaltlanma sınırları içindeki yol genişlemesi olduğundan, kazalara sebep olmaması için 5 adet köprüye ek yapılarak genişletilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Köprülerin genişletilmesi talebinin, bütçe imkanları doğrultusunda 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

285
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Merkez İlçesi, Kozluca Köyünde, 5 pafta, 367 ve 1846 parsel numaraları ile kayıtlı toplam 32.250,00 m²’lik taşınmaz üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesisi” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş olup, ayrıca www.pi.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-3781 ve UİP-3782) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan bahsi geçen imar planı ve eklerinin onaylanması ve plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez İlçesi, Kozluca Köyünde, 5 pafta, 367 ve 1846 parsel numaraları ile kayıtlı toplam 32.250,00 m²’lik taşınmaz üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesisi” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-3781 ve UİP-3782) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

284
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İl Özel İdaresi 2014 yılı yatırım proğramında bulunan Hocalar İlçesine yapılması planlanan 16 derslikli okulun ödeneğini, Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar İlçesine yapılması planlanan 16 derslikli okulun ödeneğini, Hocalar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

283
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde “Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.” denildiğinden; İslami İlimler Fakültesi yerleşkesi içerisinde Afyon Kocatepe Üniversitesinin tahsis edeceği yere 300 Kişilik Öğrenci Yurdunun yatırım programına alınarak yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İslami İlimler Fakültesi yerleşkesi içerisinde Afyon Kocatepe Üniversitesinin tahsis edeceği yere 300 Kişilik Öğrenci Yurdunun, 2014 yılı yatırım programına alınarak yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

282
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Merkez Salar Beldesinin arazi yollarının kumlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolların Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından kumlama malzemesi alınarak, İl Özel İdaresi tarafından kumlanmasının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

281
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Çay İlçesi kapanan beldeler için gelen parke taşı ödeneğinin yine Çay İlçesi kapanan beldelerin altyapısında kullanılması için tahsis değişikliği yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çay İlçesi kapanan beldeler için gelen parke taşı ödeneğinin yine Çay İlçesi kapanan beldelerin altyapısında kullanılması için tahsis değişikliği yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

280
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Şuhut İlçesi Kulak Köyü ve Kaadilli Kasabası arasındaki yolun 2014 yılı 1. kat asfalt programına alınması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Şuhut İlçesi Kulak Köyü ve Kaadilli Kasabası arasındaki yolun 2014 yılı 1. kat asfalt programına alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

279
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

6360 sayılı kanun kapsamında, İlimizde 47 belediye kapatılarak köye dönüştürülmüştür. Köylere dönüştürülen yerleşim yerlerinde kullanılmak üzere 3 adet 8+1 m³ çöp toplama aracının satın alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

2014 Mali yılı bütçesinde 44 03 53 00 00 01 3 9 24 009 5 06 1 Muhtelif İş Makinesi ve Araç Alımı işine ait harcama kaleminde mevcut olan ödenekten 483.000,00 ¨’sına 3 adet 8+1 m³ çöp toplama aracını DMO Genel Müdürlüğünden satın alınması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimizde kapatılarak köylere dönüştürülen 47 belediyenin yerleşim yerlerinde kullanılmak üzere, 2014 Mali yılı bütçesinde 44.03.53.00.00.01.3.9.24.009.5.06.1 Muhtelif İş Makinesi ve Araç Alımı işine ait harcama kaleminde mevcut olan ödenekten 483.000,00 ¨’sına 3 adet 8+1 m³ çöp toplama aracını DMO Genel Müdürlüğünden satın alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

278
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yaylabağı Kasabasında yapımı devam eden 8 derslikli İlkokul binasının projesi 3 katlı olup ancak şu anda 2 katlı yapılmaktadır. Yapımı bitmeden ilave ödenekle 3. Katında yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlköğretim Okul binasının 3. Katı, Yaylabağı Belediyesi ile İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

277
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesinde bulunan Mülkiyeti İl Özel İdaresinde olan İlçe Özel İdare binasının alt katındaki büroların Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlçe Özel İdare binasının alt katındaki boş büroların, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şefliğine 10 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

276
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Belkaracaören Köyü İlköğretim Okulunun derslik sayısının yeterli olup olmadığının incelenmesi konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Belkaracaören Köyü İlköğretim Okulunun derslik sayısının yeterli olmadığı görülmüş olup, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

275
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Sultandağı İlçesi Kırca Köyünde yeni yapılan ek derslik binası öğrencilerin spor yapma alanını daraltmış olup öğrenciler spor faaliyetlerini gerçekleştirememektedirler. Öğrencilerin topladıkları imzalarla halı saha yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesi Kırca Köyüne halı saha yapılması işinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

274
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Şuhut İlçesi Karaadilli Kasabası İlköğretim Okul inşaatı devam etmektedir. Eski okul kullanılamaz durumdadır. 8 derslikli yeni yapılan okulun 12 derslik olarak yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Karaadilli Kasabası 8 derslikli İlköğretim Okul inşaatının 12 dersliğe çıkarılması talebinin Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliğince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

273
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kadımürsel, Orhanlı ve Yiğitpınar köyleri için önceki yıllarda 5 km uzağa içmesuyu sondajı yapılmıştır. 3 köyün ortasına da depo yapılıp 3 köye buradan su dağıtımı yapılmıştır. Ancak geçen zaman içerisinde Yiğitpınar Köyü kendi sondajı ile deposunu yaptırarak 3’lü sistemden ayrılmıştır. Şimdi de Orhanlı Köyü sondajı ile deposunu yaptırmış elektrik aboneliği işlemlerini yaptırıp sistemden ayrılma aşamasındadır.

Eskiden kalan mevcut sistemi, sondaja en uzak noktada olan Kadımürsel Köyü kullanmaktadır.

Mevcut sistemde kullanılan isale boruları metal ve çürümüş olduğundan sık sık delinerek arıza meydana gelmektedir.

Yiğitpınar Köyüne içmesuyu elektriği için 160 - 200 ¨  ödeme gelmektedir. Kadımürsel Köyünün kullandığı sisteme ise 950 – 1050 ¨  Elektrik ücreti gelmektedir. Sistemin sık arıza yapması ve elektrik ücretinin yüksek olması köylüyü sıkıntıya sokacaktır.

Eski sisteme alternatif olarak, Kadımürsel Köyü sınırları içinde bulunan Doğal Kaynak Suyunun yeni yapılacak bir depo ile Köylünün içmesuyu ihtiyacının karşılanabilmesi için, dairesince incelenerek gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kadımürsel Köyü sınırları içinde bulunan Doğal Kaynak Suyun tahlilleri yapılarak, neticesine göre gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

272
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İscehisar Kaymakamlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün 16.04.2014 tarih ve 49 sayılı yazısında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İscehisar İlçesi İş Merkezinde bulunan 30 ve 31 nolu işyerleri için yakıt ve ortak giderlerle birlikte 2.582,16 ¨ ödediklerini, kurum bütçelerinin fazlaca zorlandığını ve 31 nolu işyeri için ödedikleri kira bedeli olan 635,16 ¨’nin muaf tutulmasını talep etmişlerdir.

İscehisar İlçesi İş Merkezinde bulunan 31 nolu işyeri için Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne ücretsiz tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İscehisar İlçesi İş Merkezinde bulunan 31 nolu işyeri için Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne 5 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

271
Mali Hizmetler Müdürlüğü
   

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları İl Özel İdaresine devredilir.” Amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü Karacaahmet Belediyesinin tüzel kişiliği sona ermiştir.

Kapanan Karacaahmet Köyü Tüzel Kişiliği sınırları içerisinde bulunan 19 pafta, 3874 parsel numaralı taşınmazı (Belediye görevlilerince herhangi bir bilgi verilmediğinden, Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca İdareye bırakılan), Belediye Tüzel Kişiliği devam ederken satın aldığını ve bedelini ödemesine rağmen devir alamadığına ilişkin köy halkından Ömer ÖZTÜRK’ün 02.05.2014 tarihli dilekçesi ile talep edilen taşınmazların devri konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Karacaahmet Köyü Cumhuriyet Mahallesi Hacıbeyli Sokak pafta 19 parsel 121 numaralı 350,00 m² alanlı taşınmazın 250,00 m²’si 1999 yılında satıldığı için taşınmazın devir edilmesi, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 7. fıkrasında “Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını İl Özel İdaresine veya katılacakları belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir.” denildiğinden 06.01.2013 tarihine kadar bildirilmesi gerekirken, 25.01.2013 tarihinde Belediye Tüzel Kişiliği devam ederken satılan 121 numaralı parsel ile tevhidi ile oluşan 3784 Parsel numaralı 623,66 m² alandan geriye kalan 373,66 m² alanlı taşınmazın devri uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

270
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Sanjet Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İl Özel İdaresine vermiş olduğu 03.09.2013 tarihli ve 2013/50 sayılı yazısında; Sandıklı bölgesinde sera yapımı ve bu konudaki taleplerin gitgide artmakta olduğu, bu kapsamda özel teşebbüsler tarafından termal ısıtmalı sera yapımı için sıcak su ihtiyacı noktasında taleplerin bulunduğu belirtilerek Sandıklı şehir merkezinde ısıtılacak olan ilave konutlar ile bölgede yapılacak termal ısıtmalı seralar için ihtiyaç duyulan sıcak suyun temini amacıyla Yl:257024 Xl:4260311 ve Y2:257485 X2:4260343 koordinatlarındaki 2 noktada jeotermal sondaj yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talep edilmiştir.

Sanjet AŞ.’nin bahse konu talebi 22.10.2013 tarihli ve 10901 sayılı yazımız ile MTA Genel Müdürlüğüne iletilmiş olup, 13.01.2014 tarihli ve 1742 sayılı gelen cevabı yazıda; üretim amaçlı açılması talep edilen kuyulardan, Y:257024 X:4260311 koordinatlarındaki lokasyonda, Nisan 2012 tarihli Kaynak Koruma Alanı Raporunda ve daha önceki yazılarında kuyu açılabilecek alanlar olarak önerilen bölgede yer alması ve yakınında faal olarak kullanılan herhangi bir kuyu olmaması nedeniyle, kuyunun açılmasında teknik açıdan sakınca olmayacağı değerlendirilmektedir denilmiştir. Yine 30.01.2014 tarihli ve 1064 sayılı yazımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne; konu ile ilgili Bakanlık görüşünün bildirilmesi için iletilmiş ve 17.04.2014 tarihli ve 76237 sayılı gelen cevabı yazıda; ilgi yazımıza konu edilen bir adet jeotermal kaynak üretim amaçlı sondaj için, bu alanda çalışmaları başlatılan Jeotermal Su Dağıtım Projesi kapsamında teknik açıdan jeotermal sahaya zarar vermediğinin yapılacak etütlere uygun olarak MTA Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda Valiliğinizce yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılması denilmiştir.

Sanjet Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin İlimiz Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi adına kayıtlı alan bazındaki 120 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde Y:257024 X:4260311 koordinatlarında 1 adet üretim amaçlı sıcak su kuyusu açılması için izin verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi adına kayıtlı alan bazındaki 120 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde Y:257024 X:4260311 koordinatlarında 1 adet üretim amaçlı sıcak su kuyusu açılması için Tek elden su dağıtımının yapılarak rezerv alanlarının kontrol altına alınması sağlandıktan sonra, Sanjet Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketine izin verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

269
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
     

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7.maddesine göre \"Kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatlan vermek ve denetlemek\" İl Özel İdaresinin görev ve yetkileri arasındadır.

24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5995 sayılı Maden Kanununda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 3.maddesinde “Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları il özel idareleri tarafından verilir. Bu ruhsatların verilmesi sırasında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil ettiği işyeri açma izni harcı il özel idaresi tarafından tahsil edilir. Bu bedelin % 50’si ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hesabına aktarılır. Bu alanların belediyelerin mücavir alanı içerisinde kalması durumunda tahsil edilen harcın % 50’si ilgili belediyenin hesabına aktarılır.” denilmektedir.

Madencilik faaliyetleri için; İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarihli ve 119 sayılı Kararı ile 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, beher m² için 0,40 ¨ harç alınmasına karar verilmiştir. Ancak Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu üstünde karar verilemeyeceğini bildirmiştir.

Bu nedenle I. II. ve III. Sınıf Madencilik Faaliyetleri ve bu faaliyetlere ait ruhsat değişikliği durumları için, 07.03.2014 tarihli ve 119 sayılı İl Genel Meclis Kararının iptal edilmesi ve uygulamanın 06.08.2010 tarihli ve 179 sayılı Karar gereği devam etmesi hususunun; İl Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresince alınacak olan İşyeri Açma İzni Harcının I. II. ve III. Sınıf Madencilik Faaliyetleri ve bu faaliyetlere ait ruhsat değişikliği durumları için, 07.03.2014 tarihli ve 119 sayılı İl Genel Meclis Kararının iptal edilmesi ve uygulamanın 06.08.2010 tarihli ve 179 sayılı Karar gereği devam etmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

268
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Belediyesi Tepebaşı Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 13.13.G pafta, 3855 parselde kayıtlı, 12.236,00 m² Kargir İlkokul ve bahçesi vasıflı taşınmaz üzerine, Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut yapılması amacıyla Yeşilçiftlik Belediyesine devir edilmesi;

Ayrıca Yeşilçiftlik Belediyesi Sıra Mahallesinde bulunan tapunun 21.L.II-21.L.III pafta 126 ada 5 parsel kayıtlı 1.757,71 m² arsa vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresine ait olan 2380/2400 hissesinin üzerine Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Yeşilçiftlik Belediyesine devredilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 13.13.G pafta, 3855 parselde kayıtlı, 12.236,00 m² Kargir İlkokul ve bahçesi vasıflı taşınmaz üzerine, Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut yapılması ve Yeşilçiftlik Belediyesi Sıra Mahallesinde bulunan tapunun 21.L.II-21.L.III pafta 126 ada 5 parsel kayıtlı 1.757,71 m² arsa vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresine ait olan 2380/2400 hissesinin üzerine Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Yeşilçiftlik Belediyesine 3 yıllık ön tahsis yapılması, 3 yılda uygulama yapılmadığında tahsisin kaldırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

267
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kızılören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeliğine seçilen İbrahim İNCE\'nin  istifa ettiğinden dolayı yerine yeni bir üyenin seçilmesi

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19.Maddesinin 2.Fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih ve 104 sayılı kararı ile Kızılören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeliğine seçilen İbrahim İNCE 16.05.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğini bildirmiştir.

Kızılören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilgi yazısında; Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinde 2014 yılında görev alması için yeni bir üyenin seçilmesi konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 Söz konusu Kızılören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeliğine seçilen İbrahim İNCE 16.05.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğinden dolayı yerine İbrahim GÜRBÜZ’ün seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, İbrahim ACAR, Halis BAL, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM, Yasin TARHAN’ın  ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.    

266
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması;

İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması;

1) 1. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan Ahmet ÇUHADAR halen 4. derecenin 2. kademesinden maaş almakta olup, Lise mezunu ve 21 yıl hizmeti bulunduğundan; 5. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 4. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

2) 2. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan Ramazan KARADAYI halen 8. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Lise mezunu ve 8 yıl hizmeti bulunduğundan; 9.derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 8. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

3) 3. sırada belirtilen Yardımcı Hizmetler Sınıfında 7. derece Hizmetli kadrosunda görev yapan Mustafa FİDAN halen 6. derecenin 3. kademesinden maaş almakta olup, Ortaokul mezunu ve 21 yıl hizmeti bulunduğundan; 7.derece Hizmetli kadrosunun kaldırılarak yerine 6. derece Hizmetli kadrosunun ihdasını,

4) 4. sırada belirtilen Yardımcı Hizmetler Sınıfında 7. derece Hizmetli kadrosunda görev yapan Şerafettin KIRKPINAR halen 6. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Ortaokul mezunu ve 19 yıl hizmeti bulunduğundan; 7. derece Hizmetli kadrosunun kaldırılarak yerine 6. derece Hizmetli kadrosunun ihdasını,

5) 5. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6. derece Yeri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan Abdurrahman AKALP halen 5. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Lisans mezunu ve 9 yıl hizmeti bulunduğundan; 6. derece Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 5.derece Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun ihdasını,

6) 6. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7. derece Şoför kadrosunda görev yapan İbrahim ÇAKIR halen 6. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Ortaokul mezunu ve 18 yıl hizmeti bulunduğundan; 7. derece Şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 6. derece Şoför kadrosunun ihdasını,

7) 7. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetler Sınıfında 8. derece Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan Mehmet BAŞPINAR halen 8. derecenin 3. kademesinden maaş almakta olup, Lise mezunu ve 9 yıl hizmeti bulunduğundan; 8. derece Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 7.derece Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun ihdasını,

8) 8. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5. derece Veri Hazırlama Kontrol işletmeni kadrosunda görev yapan Hatice GÜRGÜN halen 5. derecenin 3. kademesinden maaş almakta olup, Önlisans mezunu ve 11 yıl hizmeti bulunduğundan; 5. derece Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 4.derece Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun ihdasını,

9) 9. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 4. derece Şef kadrosunda görev yapan Kasım YILDIRIM halen 4. derecenin 3. kademesinden maaş almakta olup, Önlisans mezunu ve 16 yıl hizmeti bulunduğundan; 4. derece Şef kadrosunun kaldırılarak yerine 3.derece Şef kadrosunun ihdasını,

10) 10. sırada belirtilen Teknik Hizmetler Sınıfında 8. derece Tekniker kadrosunda görev yapan Lokman Ziya KABADAYI halen 7. derecenin 3. kademesinden maaş almakta olup, Lisans mezunu ve 6 yıl hizmeti bulunduğundan; 8. derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 7.derece Tekniker kadrosunun ihdasını,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 10 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

265
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçeye bağlı Sarık Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi

3194 Sayılı İmar Kanunun 27.maddesinde “İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartlan belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.” denildiğinden, 3194 Sayılı İmar Kanununun 27.maddesi hükmüne istinaden Merkez İlçeye bağlı Sarık Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 3194 Sayılı İmar Kanununun 27.maddesi hükmüne istinaden Merkez İlçeye bağlı Sarık Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

264
Mali Hizmetler Müdürlüğü
  İlimiz Evciler İlçesi Gökçek Köyünde bulunan 40 tonluk elektronik kantarın, Gökçek Köy Tüzel Kişiliğine tahsis edilmesi.  

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü Gökçek Belediyesinin tüzel kişiliği sona ermiştir. Kanun kapsamında mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen İlimiz Evciler İlçesi, Gökçek Köyünde bulunan, tapunun 103 ada, 2 parselinde kayıtlı arsa vasıflı (Mevcutta üzerinde akaryakıt istasyonu ve müştemilatı bulunan) taşınmaz üzerindeki 40 tonluk elektronik kantarın bölgede hasat zamanı başladığından Köy halkının mağdur olmaması için, Köylerine devredilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 40 tonluk elektronik kantarın, Paylaşım Komisyonunca Köye bırakılan taşınmazlardan uygun olan yere Köy Muhtarlığınca tüm masrafları kendilerince karşılanarak taşımayı taahhüt etmesi koşuluyla, Gökçek Köy Tüzel Kişiliğine 25 yıllığına tahsisi edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

263
Encümen Müdürlüğü

Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının;

5. Birleşimine katılamayan Ramazan DEMİR ve Abdulkadir DOĞAN’ın, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

262
Mali Hizmetler Müdürlüğü

2014 yılı yatırım proğramında bulunan Merkez İlköğretim Okulları bakım ve onarım ödeneğinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlköğretim Okulları bakım ve onarım kaleminde bulunan ödeneğin, Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

261
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Evciler İlçesine bağlı Gökçek ve Baraklı Köylerinin kurulmadan önce Yörüklerin ilk toplanma merkezindeki su kaynağı olan “KOCA ÇEŞME” adlı tarihi çeşmenin bakımsız ve çevre düzenlemesi olmadığından etrafı balçık haline dönüşmüştür. Bu tarihi çeşmenin bakım onarım ve çevre düzenlemesinin yapılması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Gökçek ve Baraklı Köyü sınırlarında bulunan KOCA ÇEŞME’nin Evciler Köylere Hizmet Götürme Birliğince çeşmenin tamir ve bakımının yapılması ve bataklık kısımlarının dolgu yapılarak düzeltilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

260
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Sandıklı İlçesi Daylık Köyünün içmesuyu yetersiz olduğu ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinde yeterli ödenek olmadığından dolayı, 1 km. ileride bulunan suyun, içmesuyuna takviyesi olarak köy şebekesine bağlanması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Daylık Köyünün içme suyu işinin, kazı işlerini Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması, içme suyu borularının da dairesince verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

259
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Sandıklı İlçesi Baştepe Köyünde içme suyu olarak kullanılan su 29,7 ºC sıcaklığındadır. 20 ºC ve üzeri suların jeotermal su olarak adlandırıldığından dolayı, köy için soğuk su sondaj kuyusu açılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Baştepe Köyüne soğuk su sondaj kuyusu açılması işinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

258
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası sınırlarında bulunan Yunus Emre türbesinin göçük ve harap, kabir yerlerinin kazılmış viran şeklinde olduğundan, incelenerek gereğinin yapılması Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Döğer Kasabası sınırlarında bulunan Yunus Emre türbesinin bakım ve onarım işlerinin, İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

257
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Aşağıtandır Köyünde bulunan köy konağının çatısı çok tahrip olduğundan akmaktadır. Çökmek üzere ve çerçevesi ile kapısı da kullanılamaz halde olduğundan gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Aşağıtandır Köyünde bulunan köy konağı ile ilgili taleplerin İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

256
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kayahan- Demirli, Demirli-Bayramaliler ve Döğer yollarının dar olduğu, gelen turistlerin ulaşımda zorluk çektiğinden dolayı yolların genişletilerek bakımının yapılması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kayahan- Demirli, Demirli-Bayramaliler ve Döğer yollarının Frig Birliğince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

255
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Hava sıcaklığının arttığı günlerde yangın çıkma olasılığının olması ve kanalizasyonu tıkanan köylerin de çok olması, hemen hemen her gün vidanjörlerin günlük 8-10 köye gitmesi, gittiği köylerde suyu biten vidanjörün yada yangın anında suyu biten itfaiye araçlarının acilen köy yangın vanalarından su alması gerektiğinden, çoğu köyümüzde yangın vanası olmadığı şikayetlerini aldığımızdan dolayı, yangın vanası olmayan köylerin araştırılarak gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yangın vanası olmayan köylerin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

254
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

2014 yılı yatırım proğramında bulunan İlimiz Evciler İlçesi Gökçek-Akyarma yolunun kamulaştırması yapılmamış, Devlet Demir Yolu hemzemin geçidinden izninin alınması ve buraya yapılacak olan yolun trafik yoğunluğunun olmaması nedeniyle 1. Kat asfalt proğramının iptal edilerek ihtiyaç olan Evciler-Altınova-Baraklı-Sütlaç grup köy yollarının toplam 10.750 m uzunluğundaki 2. Kat asfalt proğramına alınarak yapılması Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 yılı 1.Kat asfalt yatırım proğramında bulunan Evciler İlçesi Gökçek-Akyarma yolunun kamulaştırma işlemleri yapılmamış olduğundan proğramdaki yol yerine, Baraklı- Altınova yolunun 4.5 km’si olarak değiştirilerek asfalt yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

253
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Başmakçı İlçesi ve Köylerinin geçim kaynaklarının meyve ve sebzecilik olması nedeniyle binlerce Türk Lirası değerinde meyve ve sebzelerin çürüyüp israf olduğu görüldüğünden, Başmakçı İlçesine veya Yaka Köyüne 1500, 2000 ton kapasiteli İl Özel İdaresi tarafından soğuk hava deposu yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesine soğuk hava deposu yapılması işinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

252
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Çayhisar Köyü 104 ada 64 parselde kayıtlı 5.978,00 m²’lik tarlanın köy mezarlığı olarak kullanılacağından ihata duvarlarının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çayhisar köy mezarlığı ihata duvarlarının yapım işinin, Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

251
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Merkez İlçeye bağlı kapanan beldelerden Anıtkaya Köyünün İhsaniye İlçesine bağlantı yolunun, 2014 yılına ait 1. ve 2. Kat asfalt proğramında olmadığından, İhsaniye İlçesi Susuzosmaniye Köyünün Anıtkaya’ya bağlanması 1,5 km olduğundan, 2014 yılı ilave asfalt proğramına alınarak İhsaniye İlçesine bağlantı yollarının yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesi Susuzosmaniye Köyü ile Anıtkaya Köyü arası yolun, bütçe imkanları doğrultusunda yıl içinde yapılması, yıl içinde yapılamaz ise 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

250
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz İscehisar İlçesi Bahçecik Köyün içinden tırlar geçtiğinden ve köy içi yolun çok dar ve tırların dönüşüne elverişli olmadığından köyün yanından kısa bir yol açılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bahçecik Köyü dairesince incelenerek gerekli yol yapımı için imar planının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

249
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçesinde sınırlarında bulunan Frig vadisi Yılanlıtaş bölgesinde yıkılma tehlikesi bulunan 2 adet kayanın insanlar ve hayvanlar açısında tehlike arz ettiğinden önlem alınması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Yılanlıtaş bölgesinde yıkılma tehlikesi bulunan kayalarla ilgili Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından önlem alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

248
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Karaağaç Köyü 2300 nüfusu ile büyük köylerinden birisi olduğu, köyün fosseptik çukuru bu nüfusa yetmediğinden dolayı taşmakta ve ilçe içinden geçen dereye akmaktadır. Bu durumun sağlık ve çevre açısından sıkıntılar oluşturduğundan, kanalizasyonun İscehisar atıksu arıtma tesisine bağlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Karaağaç Köyünün kanalizasyonunun, İscehisar Atıksu Arıtma Tesisine bağlanması talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

247
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Dinar İlçesine bağlı Tatarlı Kasabasında İl Genel Meclis kararıyla 2013 yılında yapımı gerçekleşen Spor tesisinde bazı bölgelerinde kaymalar ve göçmeler meydana geldiğinden İl Özel İdaresi Teknik elemanları tarafından incelenerek bütçe imkanları doğrultusunda istinat duvarının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Spor tesisi, İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından yerinde incelenerek, proje ve keşiflerin hazırlandıktan sonra değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

246
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesinin Elvanpaşa Köyü girişine 800-1000 m yolun kumlama asfalt çalışmasının yapılması ve Çiğiltepe Şehitliği dağ yolunun greyderle açılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesinin Elvanpaşa Köyü girişine stablize bakımının yapılması ve Çiğiltepe Şehitliği dağ yolunun da greyderle bakım ve onarımının dairesince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

245
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Bolvadin İlçesinin kapanan belediyelerden Kemerkaya beldesinin ve Büyükkarabağ Beldesinin içme suyu tesisatları çok eski olduğundan incelenerek, yeni içme suyu projesi yapılması ve hatların yenilenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kemerkaya ve Büyükkarabağ Beldelerinin içme suyu tesisat işinin, Bolvadin Köylere Hizmet Götürme Birliğince Kapanan Belediyeler için gelen ödeneklerden karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

244
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyli Köyü Kadımürsel, Orhanlı Köyü ve Hacıbeyli Köyleri arasındaki yol (grup) yolu, Oğulbeyli-Döğer, Döğer-Alanlı arası yolları çok bozuk kullanılamaz haldedir. 2014 yılı asfalt proğramında olmayan bu yolların bakım ve onarımın yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Oğulbeyli Köyü Kadımürsel, Orhanlı Köyü ve Hacıbeyli Köyleri arasındaki (grup) yolu, Oğulbeyli-Döğer, Döğer-Alanlı arası yolların dairesince bakım ve onarımın yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

243
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Aşağı mezarlık yolu, çay deresinden geçtiğinden vatandaşlar kışın cenazelerini dereden geçirememektedir. Bahse konu yere köprü veya menfez yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesi Aşağı mezarlık yolunun dereden geçen kısmına büz veya kutu menfez yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

242
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası sınırlarında bulunan, Aslanlıönü Kapıkaya turizm kuşağı frig vadisinde olup, bu yolların stablize yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Döğer Kasabası sınırlarında bulunan, Aslanlıönü Kapıkaya yollarının Frig Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

240
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Karapınar Köyünün içmesuyu yetersiz olduğundan dolayı yeni sondaj kuyusu açılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Karapınar Köyüne kapanan beldelere gelen ödeneklerinden karşılanarak sondaj açılması için, dairesince gerekli incelemeler yapılarak gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

239
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Dinar İlçesi Tatarlı-Doğanlı arasında bulunan yolun kumlanarak açılması, Tatarlı-Kadılar yolunun kumlanması ve Tatarlı-Senirkent arasındaki yolun bakımlarının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesi Tatarlı-Doğanlı, Tatarlı-Kadılar ve Tatarlı-Senirkent yollarının bakımının dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

238
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimizde 2014 yılında meydana gelen kuraklıklardan zarar gören çiftçilerimize, İl Özel İdaresi tarafından İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri aracılığıyla bedelsiz hububat (Arpa, Buğday) Tohum yardımı yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu bedelsiz hububat (Arpa, Buğday) Tohum yardımı yapılması talebi, bütçe imkanları yetersiz olduğundan dolayı ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

237
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz İscehisar İlçesi Olukpınar Köyü İlköğretim Okul binasının derslik sayısının yetersiz ve eğitime elverişsiz olduğundan belirlenen yere 8 derslikli bir okul yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Olukpınar Köyüne 8 derslikli bir okul yapılması işinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

236
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Kızılören İlçesinde bulunan İsmet Atilla İlkokulu binasında, öğretmenler odası, müdür odası ve arşiv odası bulunmadığından dolayı gereğinin yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Kızılören İlçesinde bulunan İsmet Atilla İlkokulu, İsmet Atilla Ortaokulu ve Kızılören Çok Programlı Lisesi aynı bahçede bulunmaktadır. Daha önce İl Özel İdaresi tarafından yapılan Gençlik Merkezi ( Çok amaçlı salon ) bu üç okulun ortasında bulunduğundan dolayı ortak kullanılması ve İsmet Atilla Ortaokulunda bulunan çok amaçlı salonun 3 dersliğe dönüştürülerek dönüştürülen dersliklerin İlkokul arşivi, Anasınıfı ve yemekhane olarak kullanılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

235
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Düzağaç Kasabası ile Kınık Köyüne Tokuşlar Köyü üzerinden 8,5 km, Güney Köyünden 15,4 km’dir. Düzağaç Kasabası ile Kınık Köyü arasında bulunan ve kadostro paftasında görünen arazi yolunun yapılması durumunda mesafe 3,2 km’ye düşeceğinden gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kınık, Tokuşlar Köyleri arasındaki kadastro yolu mevcut yolu 3,2 km düşürdüğünden dolayı, yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

234
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Merkez Bostanlı ve Çavdarlı Köylerinde bulunan Okulların sınıfları yetersiz geldiğinden dolayı ek derslik yapılması  konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu okullara ek derslik yapılması işinin, bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

233
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Merkez İlçeye bağlı Değirmendere Köyüne (100 tonluk) İçmesuyu deposunun yapılması ve Halımoru içmesuyu deposuna atılan klor şebekede kaybolduğundan dolayı, (Aşağı köye yeni depo yapılması) konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Değirmendere Köyüne İçmesuyu deposu yapılması talebinin 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi ve Halımoru Köyünün içmesuyu deposunun dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

232
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Sandıklı İlçesi Baştepe Köyünde geçtiğimiz yıllarda bir fidanlık kurulmuş, kurulan fidanlık köy yerleşkesine 1 km. mesafede olduğundan yolun düzeltilmesi ve kumlama çalışmasının yapılması ayrıca piknik yerinede çocuk oyun parkı kurulması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Baştepe Köyünün taleplerini Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

231
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Sinanpaşa İlçesinin Ayvalı Köyünde kanalizasyon çalışmasının yapıldığı ve yollara taştığı, Bulca Köyünün ise kanalizasyonunun tıkanması nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğinden dolayı dairesince gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesi Ayvalı Köyü ile Bulca Köyünün kanalizasyon arızalarının dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

230
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Çay İlçesi Eber Köyü 1992 yılında belediye tüzel kişiliğine kavuşmadan önce muhtarlık zamanında köy tüzel kişiliğine, tarlalar vişnelikler, kirazlıklar, çayırlıklar, yoncalıklar gibi benzeri taşınmazlar hibe yoluyla bırakılmıştır. 6360 Sayılı Kanun kapsamında Belediye Tüzel kişiliği kaldırılan köyün hibe yolu ile bırakılan taşınmazlarının köy tüzel kişiliğine bırakılarak köy halkının hizmetlerinde kullanılmak üzere gelirlerinin muhtarlık bütçesinde değerlendirilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu tarla vişnelik, kirazlık, çayırlık ve yoncalık olarak kullanılan taşınmazların gelirleri Eber Köyü Tüzel Kişiliğine kalmak şartıyla 25 yıllığına tahsisi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

229
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Sultandağı İlçesi Yakasenek Köyünde 1957 yılında kurulan Spor kulübünün kullandığı futbol sahası ve stadyumu belediye döneminde ilgilenilmediği için çimleri kurumuş, tribünü çökmüş ve soyunma odaları tahrip edildiğinden dolayı bakım ve onarımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Futbol sahası ve stadyumun bakım ve onarımının 2015 yılı yatırım programında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

228
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Merkez Hüseyin Sümer İmam Hatip Ortaokulunun 18 derslik olan projesinin 24 dersliğe çıkartılması için ödenek aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Hüseyin Sümer İmam Hatip Ortaokulunun 18 derslik olan projesine ilave 6 derslik yapılması ve ödeneğinin 2015 yılı bütçesinden aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

227
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Şuhut İlçesi Atlıhisar Köyündeki eski belediye binasının zemin katında bulunan internet cafe olarak kullanılan işyerinin, Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Atlıhisar Köyündeki eski belediye binasının zemin katında internet cafe olarak kullanılan işyerinin, 3 yıl süreyle Muhtarlığa tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

226
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere, 5. derece 1 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun 5.derece 1 adet Şoför kadrosu olarak ihdasının yapılması konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere, 5. derece 1 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun 5.derece 1 adet Şoför kadrosu olarak ihdasını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68.,5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 1 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

225
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Çay İlçesi Karamık Köyünde Karamık Ortaokulu bulunmamaktadır. Karamık Belediye Başkanlığına ait binanın Karamık Ortaokulu olarak tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Karamık Köyünde bulunan belediye binasının Karamık Ortaokulu olarak 10 yıl süre ile tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

224
Mali Hizmetler Müdürlüğü

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları İl Özel İdaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü Yıprak Belediyesinin tüzel kişiliği sona ermiştir. Kanun kapsamında İl Özel İdaresine geçen, İlimiz Dinar İlçesine bağlı kapanan Yıprak Belediyesi bünyesinde kurulan ve %100 hissesi Belediyeye ait olan Yıprak Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (herhangi bir demirbaş, gayrimenkul ve taşıtları bulunmayan) hisselerini hibe suretiyle (şirketin borç alacak durumu değerlendirildikten sonra) Hocalar Belediye Başkanlığına devir edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine geçen İlimiz Dinar İlçesine bağlı Kapanan Yıprak Belediyesi bünyesinde kurulan ve %100 hissesi Belediyeye ait olan Yıprak Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (herhangi bir demirbaş, gayrimenkul ve taşıtları bulunmayan) hisselerini Temmuz 2014 tarihi itibariyle bilançosunda bulunan borçları ödendikten ve alacakları tahsil edildikten sonra Hocalar Belediye Başkanlığına (hibe suretiyle) devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

223
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Şuhut İlçesinden başlayıp Çakırözü Köyü üzerinden Kocatepe’ye Ulaşan ve Milli Park sınırında bulunan Zafer yolunun Binder (B.S.K ) kaplama yapılması işi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü tarafından ödeneği (5.300.000,00 ¨) İl Özel İdaresi hesaplarına aktarılmış bulunmaktadır.

Asfalt sezonunun kısa olması nedeniyle 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. Maddesi gereğince söz konusu Binder (B.S.K) Asfalt kaplama İşinin envanterinde ileri teknoloji Makine ve Ekipmanı bulunan Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı ile düzenlenecek protokol çerçevesinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına yaptırılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Şuhut İlçesinden başlayıp Çakırözü Köyü üzerinden Kocatepe’ye Ulaşan ve Milli Park sınırında bulunan Zafer yolunun Binder (B.S.K ) kaplama yapılması işinin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. Maddesi gereğince düzenlenecek protokol çerçevesinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

222
Mali Hizmetler Müdürlüğü

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. Fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları İl Özel İdaresine devredilir.” denilmekte olup; 1000 ton kapasiteli Soğuk Hava deposu 04.04.2014 tarihinde İl Özel İdaresine tescil edilmiştir.

Tashihen devir işlemi yapılan İl Özel İdaresine ait Sultandağı İlçesi Yakasinek Köyü 432 ada, 1 parselde tapuda kayıtlı 1000 ton kapasiteli Soğuk Hava deposunun kiracısı Mevlüt KURTULMUŞ tarafından kira süresinin uzatılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu soğuk hava deposunun her yıl yeniden belirlenen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artış sağlanarak 10 yıllığına 24.06.2026 tarihine kadar kira süresinin uzatılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

221
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yaylabağı Kasabası Atatürk Mahallesi Göller yöresi sınırları içerisinde bulunan ve tapunun 124 ada, 19 parseldeki Maliye Hâzinesi tarafından İl Özel İdaresine ( Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ) “Bakımevi ve Sosyal Tesis yapılarak kullanılmak üzere” tahsis edilen 16.211,00 m² alanlı taşınmaz üzerindeki bina ile eklentilerinin; Gazlıgöl Yaylabağı jeotermal sahasında tek elden su dağıtımı için kurulan Afgazjet şirketinin (% 59,41 hissesi Özel İdarede olan) hizmet binası olarak kullanılmak üzere ortak kullanım protokolüyle Afjet Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Tur. San. ve Tic. A.Ş.’ne devredilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bakımevi olarak kullanılan binanın zemin katının idari bina olarak kullanılması, 1. Katta bulunan odaların ½’sinin İl Özel İdaresine kullanılmak üzere ücretsiz olarak verilmesi, bakım onarım ve tamirat işlerinin kendileri tarafından yapılmak kaydıyla 15 yıl süreyle düzenlenecek protokol çerçevesinde Afjet Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Tur. San. ve Tic. A.Ş.’ne verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

220
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Merkez ve diğer 17 İlçede bulunan köylerdeki içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin daha düzenli ve ekonomik çalışması için işletme bakım ve onarım yönetmeliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından yapılmış ve yapılacak olan içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin işletme bakım ve onarım uygulamalarına ait usul ve esasları belirleyen Köy İçme suyu ve kanalizasyon tesisleri işletme bakım ve onarımı için taslak yönetmeliğin görüşülmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından yapılmış ve yapılacak olan içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin işletme bakım ve onarım uygulamalarına ait usul ve esasları belirleyen Köy İçme suyu ve kanalizasyon tesisleri işletme bakım ve onarımı için hazırlanan yönetmelik uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

219
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çobanlar İlçesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunun genel onarımı için 89.358,98 ¨ ödenek aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunun genel onarımı için, 2014 Mali Yılı Gider bütçesi ile 44.03.43.00-02.2.0.00-5-01.1.2.01 Zam ve Tazminatlar (SDS) harcama kalemi için ayrılan ödenekten 50.000,00 ¨ ödeneğin tenzil edilerek aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

218
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Afjet Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi şehrimizin son zamanlarda jeotermal yatırımlarda “kendi kendine yeten, enerjide bağımsızlığını ilan eden” bir şehir haline geldiği, bunda en büyük payın şirketlerinin yaptığı jeotermal yatırımların olduğu, şu an konut ısıtma, teknolojik sera, termal turizm gibi yatırımlar ile toplam 21.500 konut eşdeğeri bir yapıya ulaşıldığı, bunun yanında 3 MW elektrik üretimi ve günlük 20 ton kapasiteli çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarının alt yapı çalışmalarının da devam ettiği, jeotermal yatırımların uzun yıllar devam ettirilebilmesi, sahanın Tek Elden Yönetilmesi, Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) işlemlerinin yapılabilmesi, sahanın yenilenebilir ve sürdürülebilir olması, koruma alanlarının oluşturulabilmesinin sahadaki en büyük yatırımcı olan Afjet Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’i tarafından yapılabilmesi, şirketlerinin de nokta bazında ruhsatlı kuyularının bulunduğu Ömer-Gecek jeotermal sahasındaki 117 ve 118 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlarının bir protokolle şirketlerine devri ile mümkün olacağı belirtilerek, Ömer-Gecek jeotermal sahasının, Ömer-Gecek Jeotermal sahasındaki İl Özel İdaresine ait 117 ve 118 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlarının şirketlerine devredilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Ömer-Gecek jeotermal sahasındaki İl Özel İdaresine ait 117 ve 118 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı sahaların, Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) işlemlerinin yapılabilmesi için 13 yıl süreyle geçici kullanım hakkının yıllık 200.000,00 ¨ bedelle AFJET şirketine verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

217
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Afjet Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi söz konusu yazısında; İlimizin en değerli jeotermal kaynaklarından olan Gazlıgöl- Yaylabağı jeotermal sahasında, özellikle son beş yılda çok hızlı su çekimi ve devre-mülk tarzı yapılaşma nedeniyle jeotermal kuyu seviyelerinin hızla düştüğü, bu durumun sahanın yenilenebilir ve sürdürülebilirliğini etkilediği, bunun önüne geçebilmek için 2013 yılında Özel İdare adına Afjet A.Ş. % 60, Gazlıgöl Belediyesi % 24, Yaylabağı Belediyesi % 15 ve bölgedeki jeotermal yatırımcıların ortak olduğu dernek % 1 olmak üzere AFGAZJET şirketinin kurulduğu belirtilerek, Gazlıgöl-Yaylabağı Jeotermal Sahasında Tek Elden yönetilmesi, sahanın kuyu seviyelerinin gözlenmesi, güvenli koruma alanlarının oluşturulması ve Ar-Ge çalışmaları için İl Özel İdaresine ait 145 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatının bir protokolle AFGAZJET şirketine devredilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Gazlıgöl-Yaylabağı Jeotermal Sahasının tek elden yönetilmesi, sahanın kuyu seviyelerinin gözlenmesi, güvenli koruma alanlarının oluşturulması ve Ar-Ge çalışmaları için İl Özel İdaresine ait 145 Nolu sahanın geçici kullanım hakkının 15 yıl süreyle AFGAZJET şirketine yıllık 100.000,00 ¨ bedelle verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

215
Mali Hizmetler Müdürlüğü

27.02.2014 tarih ve 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun ve 5902 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikle 81 İlde Valilik Makamına bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Başkanlığın taşra teşkilatı olarak yeniden düzenlendiği belirtilerek, İl Genel Meclisi tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için 2014 Mali Yılı Gider bütçesi ile 44.03.43.00-02.2.0.00-5-01.1.2.01 Zam ve Tazminatlar (SDS) harcama kalemi için ayrılan ödenekten 200.000,00 ¨ ödeneğin tenzil edilerek İl AFAD Müdürlüğünün kara taşıtı alımı yapabilmesi için 44.03.43.00-02.2.0.00-5-06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları harcama kalemine aktarılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 Mali Yılı Gider bütçesi ile 44.03.43.00-02.2.0.00-5-01.1.2.01 Zam ve Tazminatlar (SDS) harcama kalemi için ayrılan ödenekten 200.000,00 ¨ ödeneğin tenzil edilerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün aşağıdaki listede belirtilen kara taşıtı alımlarını yapabilmesi için 44.03.43.00-02.2.0.00-5-06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları harcama kalemine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

KURUMLARIN SATIN ALACAKLARI TAŞITLARIN AZAMİ SATIN ALMA BEDELLERİNİN GÖTERİR (T) CETVELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

(T)

Cetvel

No

 

TAŞITIN CİNSİ

 

ADEDİ

 

KULLANIM AMACI

 

 

8

 

 

Pick-up (4*4 Kamyonet, arazi hizmetleri için 3 veya 6 kişilik)

 

 

1

Dağda arama kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı olarak tasarlanacaktır.

 

 

7

 

 

Pick-Up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

 

 

1

Trafik kazalarında müdahalede kaza kırım aracı ve arama kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı olarak tasarlanacaktır.

 

9

 

Panelvan (15 m³)

 

1

Mobil Haberleşme Hizmetlerinde kullanılmak üzere tasarlanacaktır.

4

Arazi binek

1

Komuta kontrol ve hizmet aracı

213
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sultandağı İlçesi Kayran Mahallesi 51 ada 19 parselde mülkiyeti İl Özel İdaresine tescilli olan 1.214,79 m² alana sahip taşınmaz üzerine Kaymakam evi yapılması planlanmış olup, 300.000.00 ¨ ödenek tahsis edilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İl Genel Meclisince prensip kararı alınan Kaymakam Lojmanlarının toplam alanı 200 m²’yi geçmemesi yönünde olup, bahse konu Sultandağı İlçesinde yapılacak Kaymakam evi projesinin toplam alanı 320 m² olduğundan dolayı ödenek tahsis edilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

216
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İlimiz Çay İlçesi Pazarağaç Kasabası sınırları içerisinde K25-c4 pafta Y:314842 X:4275496 koordinatlarında nokta bazında Turizm amaçlı Turizm ve tedavi üniteleri ile kür merkezlerini içeren kompleks tesislerinin jeotermal akışkanlarının sağlanması için 1 adet sıcak su kuyusu açılması için izin verilmesi talebinde bulunmuştur.

Pazarağaç Belediye Başkanlığının bahse konu talebi 18.01.2013 tarihli ve 698 sayılı yazımız ile Afjet Afyon Jeotermal Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine teknik görüşünün bildirilmesi için iletilmiş olup, bila tarihli ve 2013/178 sayılı gelen cevabı yazıda; söz konusu sahada açılmak istenen kuyunun Çay-Sultandağı fayı üzerinde, jeotermal sahanın uç noktasında, sıcaklık olarak 40-50 derece civarında su alınabilecek bir yapıda kuyu olacağından, izin verilmesinin uygun olacağı görüşünde oldukları bildirilmiş, Yine 13.03.2013 tarihli ve 2374 sayılı yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırını ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne; konu ile ilgili Bakanlık görüşünün bildirilmesi için iletilmiş ve 20.03.2013 tarihli ve 55861 sayılı gelen cevabı yazıda; bahse konu olan ve Afyonkarahisar Bolvadin Heybeli Termal Turizm Merkezi dahilinde kalan jeotermal sondajdan temin edilecek termal suyun, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereği bu alan için hazırlanması gerekli olan Jeotermal Su Dağıtım Projesi kapsamında entegre kullanılmasının sağlanması koşuluyla Valiliğimizce yürütülmesinde herhangi bir sakınca görülmediği bildirilmiştir.

Pazarağaç Belediye Başkanlığının İlimiz Çay İlçesi Pazarağaç Kasabası sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi adına kayıtlı alan bazındaki 144 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde Y:314842 X:4275496 koordinatlarında 1 adet sıcak su kuyusu açılması için izin verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi Pazarağaç Kasabası sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi adına kayıtlı alan bazındaki 144 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde Y:314842 X:4275496 koordinatlarında 1 adet sıcak su kuyusu açılması için, Pazarağaç Belediye Başkanlığına izin verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

215
Mali Hizmetler Müdürlüğü

27.02.2014 tarih ve 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun ve 5902 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikle 81 İlde Valilik Makamına bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Başkanlığın taşra teşkilatı olarak yeniden düzenlendiği belirtilerek, İl Genel Meclisi tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için 2014 Mali Yılı Gider bütçesi ile 44.03.43.00-02.2.0.00-5-01.1.2.01 Zam ve Tazminatlar (SDS) harcama kalemi için ayrılan ödenekten 200.000,00 ¨ ödeneğin tenzil edilerek İl AFAD Müdürlüğünün kara taşıtı alımı yapabilmesi için 44.03.43.00-02.2.0.00-5-06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları harcama kalemine aktarılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 Mali Yılı Gider bütçesi ile 44.03.43.00-02.2.0.00-5-01.1.2.01 Zam ve Tazminatlar (SDS) harcama kalemi için ayrılan ödenekten 200.000,00 ¨ ödeneğin tenzil edilerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün aşağıdaki listede belirtilen kara taşıtı alımlarını yapabilmesi için 44.03.43.00-02.2.0.00-5-06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları harcama kalemine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

KURUMLARIN SATIN ALACAKLARI TAŞITLARIN AZAMİ SATIN ALMA BEDELLERİNİN GÖTERİR (T) CETVELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

(T)

Cetvel

No

 

TAŞITIN CİNSİ

 

ADEDİ

 

KULLANIM AMACI

 

 

8

 

 

Pick-up (4*4 Kamyonet, arazi hizmetleri için 3 veya 6 kişilik)

 

 

1

Dağda arama kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı olarak tasarlanacaktır.

 

 

7

 

 

Pick-Up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

 

 

1

Trafik kazalarında müdahalede kaza kırım aracı ve arama kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı olarak tasarlanacaktır.

 

9

 

Panelvan (15 m³)

 

1

Mobil Haberleşme Hizmetlerinde kullanılmak üzere tasarlanacaktır.

4

Binek Otomobil

1

Komuta kontrol ve hizmet aracı

214
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

02.10.2013 tarih ve 215 sayılı Meclis kararı ile sürekli işçi kadro sayısı 191 olarak ihdas edilmiş olup, bugüne kadar 1 adet İşçi (Temizlik İşçisi), 1 adet İşçi (Düz İşçi), 1 adet Operatör (Distribütör Operatörü), 1 adet Operatör (İş Makinası Operatörü Büyük), 1 adet Şoför (Sürücü Operatör Şoförü), 1 adet Atölye Usta Yardımcısı kadrolarında görevli toplam 6 işçi çeşitli tarihlerde İl Özel İdaresindeki görevlerinden ayrıldıklarından dolayı, 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenliğinin 13. maddesinin 2.bendi gereğince 6 adet kadronun iptali ile sürekli işçi kadro sayısının 185 olarak belirlenmesi konusundaki, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenliğinin 13. maddesinin 2.bendi gereğince 6 adet kadronun iptali ile sürekli işçi kadro sayısının 185 olarak belirlenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

212
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı bütçesi ile Tarımsal Hizmetler Makine Teçhizat ve Mal Alımları için Merkez ve İlçe birliklerine tahsis edilen ödeneklerden Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği için tahsis edilen 40.000,00 ¨ ile Çobanlar Köylere Hizmet Götürme Birliği için tahsis edilen 10.000,00 ¨ olmak üzere toplam 50.000,00 ¨ ödeneğin, gerçekleştirme işlemleri ilgili müdürlükçe yapılacak olan İhsaniye İlçesinde uygulanacak 44.03.54.00-04.2.1.21.027-5-03.2 Örtü Altı Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesine aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu ödeneklerin, İhsaniye İlçesinde uygulanacak Örtü Altı Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesine aktarılması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

211
Mali Hizmetler Müdürlüğü

6360 Sayılı Kanun kapsamında Belediye Tüzel kişilikleri kaldırılan köyler için İl Genel Meclisinin 09.05.2014 tarihli ve 155 sayılı kararıyla Sultandağı İlçesi kilit parke ve bordür taşı döşemeleri için tahsis edilen 143.141,64 ¨ ödeneğin kanalizasyon ve içme suyu ödeneği olarak tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesi kilit parke ve bordür taşı döşemeleri için tahsis edilen  143.141,64 ¨ ödeneğin, kanalizasyon ve içme suyu ödeneği olarak tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

210
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Dumlupınar Mahallesinde bulunan tapunun 377 ada, 33 parselde kayıtlı 1701,32 m² arsa niteliğindeki taşınmazın (üzerinde tek katlı bina mevcut) mülkiyeti Afyonkarahisar Verem Savaş Derneğine ait iken İmam Hatip Ortaokulu veya Lisesine ek bina yapılması şartıyla İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih ve 93 sayılı kararıyla bağışı uygun görülmüş olup; 25.03.2014 tarihinde İl Özel İdaresine tescil işlemi yapılan bahse konu taşınmazın mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olduğundan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Çocuk Koruma ve Kadın İlk Müdahale Birimi olarak kullanmak üzere ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesine pansiyon binası olarak kullanılmak üzere tahsisi konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan taşınmazın, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Çocuk Koruma ve Kadın İlk Müdahale Birimi olarak kullanmak üzere tahsisi uygun görülmeyerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesine pansiyon binası olarak kullanılmak üzere 25 yıl süre ile tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

209
Encümen Müdürlüğü

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. Maddesi gereğince Araştırma ve Geliştirme Komisyonu üyesi olan Hakkı TEKİN’in istifa ettiğinden dolayı, yeni bir üyenin seçilmesi konusunda İl Genel Meclis Üyeleri Selçuk ÇİRKİN, Ömer DAYI, Ahmet KAYA’nın vermiş oldukları önergeler ile İzzet AZBENT aday olarak teklif edilmiş olup,

Yapılan müzakere neticesinde;

Hakkı TEKİN’in istifa etmesiyle boşalan, Araştırma ve Geliştirme Komisyon üyeliğine İzzet AZBENT’in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

208
0

01 Haziran 2014 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Ara Seçiminde Gömü Belediye Başkanlığına seçilen, Hakkı TEKİN 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan 2014 Mahalli İdareler Seçimlerindeki İl Genel Meclis Üyeliği görevinden istifa ettiğinden dolayı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince İl Genel Meclisi Divan Asıl Katip Üyesinin seçilmesi konusunda İl Genel Meclis Üyeleri Selçuk ÇİRKİN, Ömer DAYI, Ahmet KAYA, Nazmiye KILÇIK, Mehmet KARAGÖZ, İsmail ÖZARSLAN ve Mesut AYTEN’nin vermiş oldukları önergeler ile Ali ALTUNTAŞ’ı ve Yasin TARHAN’ı aday olarak teklif etmişlerdir.

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, İl Genel Meclisi Divan Asıl Katip Üyeliğine 29 oyla Ali ALTUNTAŞ nispi çoğunlukla seçilmiştir.

207
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması

Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Habip ÖREN’in, 

2. Birleşimine katılamayan Alim AKGÜL ve İrfan SEÇEN’in, 

4. Birleşimine katılamayan Ahmet KOCAKULAK ve Yener SEVİM’in, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

206
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Köylerin Yol Talepleri; 

İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Köylerin Yol Talepleri; 

1- Şuhut Anayurt Köyü ile Atlıhisar Köyü arasındaki yolun incelenerek gereğinin yapılması;

2- Şuhut Kulak Köyü Karaadilli Köyyolunun asfalt yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

1- Şuhut Anayurt Köyü ile Atlıhisar Köyü arasındaki yolun, kapanan belde bedelinden ve parke taşı bedelinden karşılanarak parke yapılması;

2- Şuhut Kulak Köyü Karadilli Köyyolunun 2015 yılı asfalt yatırım programında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

205
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesi Gökçekaya Köyü ve Gömü Beldesi arasındaki yolun yol ağına alınması

İlimiz Emirdağ İlçesi Gökçekaya Köyü ve Gömü Beldesi arasındaki yolun yol ağına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolun yol ağına alınarak malzeme çekilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

204
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Köylerin İçme suyu Talepleri;

İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Köylerin İçme suyu Talepleri;

1- Şuhut Bademli Köyü içmesuyu deposu için kurulan güneş enerjisi sisteminin menba içmesuyu deposuna su sağlayan bölümündeki aksaklıkların incelenip düzeltilmesi;

2- Şuhut Atlıhisar Köyü içmesuyu yetersizdir. Yeni açılacak kuyu için terfi hattı döşenmesi;

3- Şuhut İcikli Köyü içmesuyu yetersiz olduğundan yeni açılan kuyunun faaliyete geçirilmesi;

4- Şuhut Karacaören Köyünün içmesuyu yetersiz olduğundan gereğinin yapılması;

5- Şuhut Oynağan Köyü içmesuyu yetersiz olduğundan gereğinin yapılması

6- Şuhut Ortapınar Köyü içmesuyu sıkıntılı olduğundan gereğinin yapılması;

7-Şuhut Demirbel içmesuyu sıkıntısının giderilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

1- Şuhut Bademli Köyü içme suyu deposunun yerinin eski depoya alınması, güneş pili enerjisi sisteminin de eski depoya alınarak, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması,

2- Şuhut Atlıhisar Köyü içme suyu işinin, kapanan beldelere gelen paradan karşılanarak yeni açılan kuyudan depoya terfi hattının yapılması,

3- Şuhut İcikli Köyünün içmesuyu yetersiz olduğundan yeni açılan kuyunun faaliyete geçirilmesi;

4- Şuhut Karacaören Köyünün içmesuyu yetersiz olduğundan belde için gelen parayla, yeni sondaj açılması,

5- Şuhut Oynağan Köyü içmesuyunun yetersiz olduğundan dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması

6- Şuhut Ortapınar Köyünün içme suyu yetersiz olduğu belirtilmiş olup, dairemizce incelenerek gereğinin yapılması,

7- Şuhut Demirbel Köyü menba hattı, 2013 yılında yenilenmiş olup arızalı kısımlar yeniden dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

203
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesinde Belediye Tüzel kişilikleri kaldırılan köyler için İl Genel Meclisi\'nin 09.05.2014 tarihli ve 155 sayılı kararıyla kilit parke ve bordür taşı döşemeleri için tahsis edilen 75.651,20 ¨

6360 Sayılı Kanun kapsamında İlimiz Emirdağ İlçesinde Belediye Tüzel kişilikleri kaldırılan köyler için İl Genel Meclisi\'nin 09.05.2014 tarihli ve 155 sayılı kararıyla kilit parke ve bordür taşı döşemeleri için tahsis edilen 75.651,20 ¨ ödeneğin yine aynı köylerin kanalizasyon şebekelerinin yapımlarında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesinde Belediye Tüzel kişilikleri kaldırılan köylerde kilit parke ve bordür taşı döşemeleri için tahsis edilen 75.651,20 ¨ ödeneğin yine aynı köylerin kanalizasyon şebekelerinin yapımlarında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

202
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesi sınırlarından başlayıp Kırca Köyü sınırları içerisinde kalan asfalt yolun bozulması nedeniyle iki araç yan yana geçmekte zorlanmaktadır. Kazalara meydan vermemek için yolun acilen ya

İlimiz Sultandağı İlçesi sınırlarından başlayıp Kırca Köyü sınırları içerisinde kalan asfalt yolun bozulması nedeniyle iki araç yan yana geçmekte zorlanmaktadır. Kazalara meydan vermemek için yolun acilen yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından alt yapısı yapıldıktan sonra sathi asfalt kaplamanın dairesince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

201
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İlimiz Merkez Köprülü ve Çatalçeşme Köyleri arasındaki 3 km’lik yolun yol ağına alınması.

İlimiz Merkez Köprülü ve Çatalçeşme Köyleri arasındaki 3 km’lik yolun yol ağına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolun dairesince incelenerek gereğinin yapılması ve komisyonumuza bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

200
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesi Yenibelkavak Köyünün çıkışından fosseptik çukuruna kadar olan mesafedeki büzler çürümüş ve kaçaklar meydana geldiğinden, gereğinin yapılması

İlimiz Kızılören İlçesi Yenibelkavak Köyünün çıkışından fosseptik çukuruna kadar olan mesafedeki büzler çürümüş ve kaçaklar meydana geldiğinden, gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Yenibelkavak Köyünün altyapısı dairesince incelenerek gereğinin yapılması  uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

199
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İlimiz Merkez Göksüzlü-Kızıldağ Köyleri arasındaki yol, Salar-Çavdarlı Köyleri arasındaki yol ve Olucak - Eyice Köyleri arasındaki yolun stabilizesinin yapılması

İlimiz Merkez Göksüzlü-Kızıldağ Köyleri arasındaki yol, Salar-Çavdarlı Köyleri arasındaki yol ve Olucak - Eyice Köyleri arasındaki yolun stabilizesinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez Göksüzlü-Kızıldağ Köyleri arasındaki yol Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılmakta olup, Salar-Çavdarlı ve Eyice-Olucak köyleri arasındaki yolun 2015 yatırım programında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

198
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz İscehisar İlçesi Karakaya Köyünde kanalizasyon ve fosseptik çukuru bulunmadığından, gereğinin yapılması

İlimiz İscehisar İlçesi Karakaya Köyünde kanalizasyon ve fosseptik çukuru bulunmadığından, gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu kanalizasyon ve fosseptik çukuru ihtiyacının 2015 yatırım programında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

197
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Koçhisar Köyünün kanalizasyonu geçtiğimiz yıllarda döşenmiş, ancak verim alınamamıştır. Kanalizasyonda sürekli tıkanmalar meydana gelmiştir. Teknik personellin yerinde inceleme yapara

İlimiz Sandıklı İlçesi Koçhisar Köyünün kanalizasyonu geçtiğimiz yıllarda döşenmiş, ancak verim alınamamıştır. Kanalizasyonda sürekli tıkanmalar meydana gelmiştir. Teknik personellin yerinde inceleme yaparak sorunun giderilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu kanalizasyonun dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

196
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz İscehisar İlçesi Olukpınar ve Doğanlar Köylerinde fosseptik çukurları yerleşim yerlerine yakın olduğundan dolayı koku ve salgın hastalık tehlikesi vardır. Paket arıtma veya köy merkezlerinden fosseptik çukurlarının

İlimiz İscehisar İlçesi Olukpınar ve Doğanlar Köylerinde fosseptik çukurları yerleşim yerlerine yakın olduğundan dolayı koku ve salgın hastalık tehlikesi vardır. Paket arıtma veya köy merkezlerinden fosseptik çukurlarının uzaklaştırılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Fosseptik çukurlarının bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

195
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesi Karaağaçkuyusu Köyünün mevcut yerleşim alanının 1937 yılı kayıtlarında mera görünmesi nedeniyle 30’a yakın eve tapusu olmadığında dolayı elektrik verilememektedir. Gereğinin yapılması

İlimiz Dazkırı İlçesi Karaağaçkuyusu Köyünün mevcut yerleşim alanının 1937 yılı kayıtlarında mera görünmesi nedeniyle 30’a yakın eve tapusu olmadığında dolayı elektrik verilememektedir. Gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu mera alanı olarak görülen yere imar palanı yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

194
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İlimiz Evciler İlçesi Gökçek Köyünün içerisinden Denizli İline duble yol geçtiğinden dolayı trafikte aksamalar meydana gelmektedir. Yan yollara ihtiyaç duyulduğundan dolayı, gereğinin yapılması.

İlimiz Evciler İlçesi Gökçek Köyünün içerisinden Denizli İline duble yol geçtiğinden dolayı trafikte aksamalar meydana gelmektedir. Yan yollara ihtiyaç duyulduğundan dolayı, gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Evciler İlçesi Gökçek Köyünün yan yol ihtiyacının 2015 yılı yatırım programında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

193
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Evciler İlçesi Gökçek Köyüne ilave kanalizasyon yapılması

İlimiz Evciler İlçesi Gökçek Köyüne ilave kanalizasyon yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu, Gökçek Köyüne ilave kanalizasyon yapılması işinin, Evciler Köylere Hizmet Götürme Birliğince Kapanan Belediyeler için gelen ödeneklerden karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

192
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Elvanpaşa Köyünün giriş yolu 1 km’lik kısımda büyük çukurlar oluştuğundan dolayı vatandaşlar mağdur durumdadır. Acilen yolun asfaltlanması veya yolun bakım ve onarımının yapılması.

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Elvanpaşa Köyünün giriş yolu 1 km’lik kısımda büyük çukurlar oluştuğundan dolayı vatandaşlar mağdur durumdadır. Acilen yolun asfaltlanması veya yolun bakım ve onarımının yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolun dairesince incelenerek gereğinin yapılması ve komisyonumuza bilgi vermesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

191
0
Merkez İlçeye bağlı Değirmendere, Çavdarlı Köyü arasındaki (5-6 km) yolun ve Karaaslan Köyü, Şuhut yolu (6 km) yolun asfaltlanması

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Değirmendere, Çavdarlı Köyü arasındaki (5-6 km) yolun ve Karaaslan Köyü, Şuhut yolu (6 km) yolun asfaltlanması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolların bir kısmı 2014 yılı yatırım programına alınmış olup, proğramda bulunan kısım yapılacaktır. Kalan kısımların 2015 yatırım programında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

190
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresine devredilen araçlar.

On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6360 Sayılı Kanun 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Kanunun Geçici 2. Maddesinin 1. bendi gereğince ek 27 Sayılı Listede bulunan ve 30.03.2014 tarihinden geçerli olmak üzere köye dönüştürülen beldelerden İl Özel İdaresine devredilen araç ve taşınmazların değerlendirilmesi konusundaki İhtisas Komisyonlarının raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimizde köye dönüştürülen beldelere ait araçların, İl Özel İdaresinin ihtiyacı dışında kalanlarının satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM ret, Ecir DİNÇER, Abdulkadir DOĞAN ve Ali Rıza YILMAZ’ın çekimser  oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

189
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan Belediyelerin Alt Yapı Tesis ve Personel Gider

Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair, 6360 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 1. fıkrası gereğince Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sonuçlarına göre nüfusu 2000\'in altında kalan ilimzde 47 adet belediyenin köye dönüştürüldüğünden dolayı, kapanan belediyeler ile ilgili İl Özel İdaresince oluşturulan teknik ekibin incelemeleri sonucu yapılması gerekli altyapı, tesis ve personel giderleriyle ilgili ihtiyaçları tesbit edilmiştir. Tesbit edilen ihtiyaçlar için ilk etapta İl Genel Meclisinin 09.05.2014 tarihli ve 155 sayılı kararı doğrultusunda yapılan ek bütçe ile çalışmalara başlanmış olup, bahse konu 47 köyün altyapı, tesis ve personel giderlerinin tamamlanabilmesi için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği\'nin 37. maddesi gereğince 11.000.000,00 ¨\'nin İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar kalemine gelir kaydedilmesi, karşılığında aynı yıl gider bütçesinin ekli listedeki kalemlerine ek ödenek kaydedilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu kapanan belediyeler ile ilgili İl Özel İdaresince oluşturulan teknik ekibin incelemeleri sonucu yapılması gerekli altyapı, tesis ve personel giderleriyle ilgili ihtiyaçları tesbit edilmiştir. Tesbit edilen ihtiyaçlar için ilk etapta İl Genel Meclisinin 09.05.2014 tarihli ve 155 sayılı kararı doğrultusunda yapılan ek bütçe ile çalışmalara başlanmış olup, bahse konu 47 köyün altyapı, tesis ve personel giderlerinin tamamlanabilmesi için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği\'nin 37. maddesi gereğince 11.000.000,00 ¨\'nin İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar kalemine gelir kaydedilmesi, karşılığında aynı yıl gider bütçesinin ekli listedeki kalemlerine ek ödenek kaydedilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.
188
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Bulca Köyüne

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Bulca Köyü halkı ölümlü trafik kazası ve cinayet olayından dolayı korku ve panik halindedir. Bu olayların failleri yakalanamadığından halkın korkusu daha da artmaktadır. Köylü gece sokağa çıkamamaktadır. Bulca Köyüne Mobese kamera sistemi kurulması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bulca Köyüne Mobese kamera sistemi kurulması işinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

187
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
2014 Mali yılı bütçesi ile Halk Sağlığı La

İl Genel Meclisimizin 26.11.2013 tarihli ve 281 sayılı kararıyla kabul edilen İl Özel İdaresi 2014 mali yılı bütçesi ile 500.000,00 ¨ ödenek tahsis edilen Halk Sağlığı Laboratuar Yapımı işinin, Sağlık Bakanlığından tahsis edilen ödeneklerden yapılacağı belirtilmekte olup, İl Özel İdare Bütçesinden tahsis edilen ödeneğin 44.03.37.00-07.4.0.37.002-5-06.07 Sağlık Evi ve ASM. Bakım Onarım İşleri harcama kalemine aktarılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu  ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresi 2014 mali yılı bütçesi ile Halk Sağlığı Laboratuar Yapım işi için tahsis edilen ödenekten 200.000,00 ¨’ sını, Sağlık Evi ve ASM. Bakım Onarım İşleri harcama kalemine aktarılması, kalan 300.000,00 ¨’sının da Asfalt Kaplama İşleri bakım yapım ve onarım için Bitümlü malzeme alımı kalemine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

186
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez Çakır Köyünde bulunan,

İlimiz Merkez Çakır Köyü sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2162 parseldeki 30.237,67 m²’lik bölüme İl Özel İdaresince yaptırılan 1000 kişilik Kapalı Tip Yüzme Havuzu İl Genel Meclisinin 03.03.2006 tarihli ve 70 sayılı kararıyla 15 yıl süreyle AKÜ’ye tahsis edilmiş olup, Rektörlüğün 15 Kasım 2011 tarihli ve 9446 sayılı yazısında kullanılmasına ihtiyaç kalmadığından, söz konusu Yüzme Havuzu 07.09.2012 tarihli ve 215 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 02.10.2013 tarih ve 9724 sayılı yazıyla protokol uyarınca teslim edilen Yüzme Havuzunun İl Özel İdaresine iadesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Çakır Köyü sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2162 parseldeki 30.237,67 m²’lik bölüme İl Özel İdaresince yaptırılan ve AKÜ’ye tahsis edilen 1000 kişilik Kapalı Tip Yüzme Havuzunun tahsisinin iptal edilerek teslim alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

185
0
İlimiz Sandıklı İlçesinde, 9 adet kapatılan bel

İlimiz Sandıklı İlçesinde, 9 adet kapatılan beldelerin parke taşı döşeme işi için, ek ödenek ayrılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu ödeneğin kapatılan beldelere gelen ödeneklerden karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

184
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Garipçe Köy

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Garipçe Köyünün İlan hoparlörü ve Anfisi vardır. Ancak kabloları olmadığı için kullanılamadığından dolayı 1000 metre çiftli ses kablo alınması için ödenek tahsis edilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Köye 1000 metre çiftli kablo alınması için 3.000,00 ¨ ödeneğe ihtiyaç olduğu görülmüş bu ödeneğin de Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

183
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İ

İlimiz İscehisar İlçesi Çalışlar ve Konarı Köylerinde bulunan İlkokulların çevre düzenlenmesi ve ihata duvarının yapılması konusundaki, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlkokulların çevre düzenlenmesi ve ihata duvarının yapılması işinin keşif bedeli çıktıktan sonra değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

182
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesi Döğer Kasabasında b

İlimiz İhsaniye İlçesi Döğer Kasabasında bulunan Yunus Emre İlkokuluna Ana Okulu yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesi Döğer Kasabasında bulunan Yunus Emre İlkokuluna Ana Okulu yapılması işinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

181
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Selçik Köy&u

İlimiz Sandıklı İlçesi Selçik Köyü ve Dutağaç Köyü Kanalizasyonu çaya akmaktadır. Kanalizasyonun 1 km ileriye taşınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu kanalizasyonun dairesince incelenerek gereğinin yapılması ve komisyonumuza bilgi vermesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

180
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Sandıklı İçesi Zafer Mahallesinde bulunan 921 a

İl Genel Meclisimizin 07.03.2014 ve 108 nolu kararı ile İl Özel İdaresine tahsis edilen Sandıklı İçesi Zafer Mahallesinde bulunan 921 ada 2 parsele kayıtlı 4.120,42 m²’lik arsa üzerine kapalı spor salonu yapılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İçesi Zafer Mahallesinde bulunan 921 ada 2 parsele kayıtlı 4.120,42 m²’lik arsa üzerine kapalı spor salonu yapılması işinin, İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçesinde yeterli ödenek bulunmadığından dolayı talebin, 2015 Mali Yılı Bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünehavalesine oybirliği ile karar verildi.

179
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez Sülümenli Kasabası Yavuz Selim

İlimiz Merkez Sülümenli Kasabası Yavuz Selim İlkokulunun kız tuvaletinin tamir ve bakımının yapılması konusundaki, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Sülümenli Kasabası Yavuz Selim İlkokuluna acilen yeni tuvalet yapılması için ödenek temin edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

178
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Yolkonak Köyün

İlimiz Sandıklı İlçesi Yolkonak Köyüne geçtiğimiz yıllarda ağaçlandırma yapılmış ancak, hayvanların sulama kaynağı yukarı bölgede kalmıştır. Su kaynağının aşağıya indirilmesi için 3 km yer altı boru hattı döşenmesi için gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu kaynağın dairesince incelenerek gereğinin yapılması ve komisyonumuza bilgi vermesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

177
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Başkuyucak Köyü

İlimiz Sandıklı İlçesi Başkuyucak Köyünde fosseptik ve kanalizasyon olmadığından parke taşı döşenememiştir. Yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur meydana gelmektedir. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi Başkuyucak Köyüne fosseptik ve kanalizasyon işlerinin Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

176
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesinde bulunan Kapalı Spor Salonunun çatısı aktığı için zeminde kabarmalar oluşmuştur. Kapalı Spor Salonunun bakım ve onarımının yapılması

Söz konusu Kapalı Spor Salonunun bakım ve onarımının Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

175
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Örenkaya Köyünün yaz aylarında nüfusu arttığından dolayı içme suyu yetersiz gelmektedir. İçme suyu için ikinci sondaj kuyusunun açılması,

Söz konusu Örenkaya Köyü Kapanan Beldelerden olduğundan dolayı, Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğince Kapanan Belediyelere gelen ödeneklerden karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

174
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından kullanılmak üzere Çobanlar İlçe Özel İdare Müdürlüğü 44.03.00.62.05. 01.06.0.25.003

Söz konusu Çobanlar İlçe Özel İdare Müdürlüğü 44.03.00.62.05. 01.06.0.25.003 fonksiyonel kodu Tarımsal Hizmetler Makine Techizat, mal ve hizmet alımı kaleminde bulunan 10.000,00 ¨ ödeneğin 44.03.00.62.05.01.06.0.25.001 fonksiyonel kodundaki Beton parke ve bordür yapımı kalemine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

173
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesi Gülyazı Köyünde bulunan Hacı Eyüp ve Kartbaba türbelerinin bakım ve onarımının yapılması 

Söz konusu türbelerde vatandaşlar sık, sık ziyaret ederek dua etmektedirler. Manevi ve kültürel değeri yüksek olan Hacı Eyüp ve Kartbaba türbelerinin bakım ve onarımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

172
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Boyalı Köyünde bulunan eski Sağlık Ocağının tadilatının yapılması

Söz konusu Sağlık Ocağının tadilatının Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

171
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Ayvalı Köyünün fosseptik çukuru çalışmamaktadır. Kanalizasyonu yollara aktığından dolayı, gereğinin yapılması

Söz konusu Ayvalı Köyünün fosseptik çukuru ve kanalizasyonu dairesi tarafından incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

170
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Çiğiltepe Köyünde yer alan, tapusunda Darıpınarı Mevkii, K24C11C pafta, 3434 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Mehmet HALIPINAR’a ait 10.882,04 m²,lik taşınmaz üzerinde &ld

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Çiğiltepe Köyünde yer alan, tapusunda Darıpınarı Mevkii, K24C11C pafta, 3434 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Mehmet HALIPINAR’a ait 10.882,04 m²,lik taşınmaz üzerinde “Dinlenme Tesisi, Satış Ofisi” amaçlı olarak hazırlanarak ilgi başvuru ekinde İdaremize sunulan; 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

169
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdür

İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri alanının güvenliği 10 adet Silahsız Koruma ve Güvenlik Görevlisi tarafından 5188 sayılı kanun, bu konunun uygulama yönetmeliği ve bu konudaki genelgeler kapsamında sağlanması için izin verilmesi konusundaki, Valilikten havaleli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 05.06.2014 tarih ve 1076 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü alanının güvenliği, 5188 Sayılı Kanunun uygulama yönetmeliği ve genelgeler kapsamında, 10 adet Silahsız Koruma ve Güvenlik Görevlisinin alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

168
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere, 1.derece 2 adet Kontrol Memuru kadrosunun 5.derece 1 adet Şoför kadrosunda ve 8. derece 1 adet teknisyen kadrosunda,  3. derece 2 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun 7.derece 2 adet Şoför kadrosunda ihdasını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 4 adet kadro ihdasının yapılması konusundaki, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere, 1.derece 2 adet Kontrol Memuru kadrosunun 5.derece 1 adet Şoför kadrosunda ve 8. derece 1 adet teknisyen kadrosunda, 3. derece 2 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun 7.derece 2 adet Şoför kadrosunda ihdasını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 4 adet kadro ihdasının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

167
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması.

İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması konusundaki, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması;

1) 1. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetler Sınıfında 5. derece Şef kadrosunda görev yapan Yunus DOLU halen 4. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Lise mezunu ve 15 yıl hizmeti bulunduğundan; 5. derece Şef kadrosunun kaldırılarak yerine 4. derece Şef kadrosunun ihdasını,

2) 2. sırada belirtilen Yardımcı Hizmetler Sınıfında 9. derece Hizmetli kadrosunda görev yapan Mehmet DAĞLI halen 8. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, İlkokul mezunu ve 16 yıl hizmeti bulunduğundan; 9. derece Hizmetli kadrosunun kaldırılarak yerine 8. derece Hizmetli kadrosunun ihdasını,

3) 3. sırada belirtilen Teknik Hizmetler Sınıfında 8. derece Tekniker kadrosunda görev yapan Halil OYUR halen 7. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Lisans mezunu ve 5 yıl hizmeti bulunduğundan; 8. derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece Tekniker kadrosunun ihdasını,

4) 4. sırada belirtilen Teknik Hizmetler Sınıfında 3. derece Mühendis kadrosunda görev yapan Emin İPEK halen 2. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup. Lisans mezunu ve 14 yıl hizmeti bulunduğundan; 3. derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 2. derece Mühendis kadrosunun ihdasını,

5) 5. sırada belirtilen Yardımcı Hizmetler Sınıfında 8. derece Hizmetli kadrosunda görev yapan Celal DEMİRBAŞ halen 8. derecenin 3. kademesinden maaş almakta olup, Ortaokul mezunu ve 17 yıl hizmeti bulunduğundan; 8. derece Hizmetli kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece Hizmetli kadrosunun ihdasını,

6) 6. sırada belirtilen Teknik Hizmetler Sınıfında 6. derece Şehir Plancısı kadrosunda görev yapan Derya KINACIOĞLU halen 5. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Lisans mezunu ve 8 yıl hizmeti bulunduğundan; 6. derece Şehir Plancısı kadrosunun kaldırılarak yerine 5. derece Şehir Plancısı kadrosunun ihdasını,

7) 7. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetler Sınıfında 6. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan Yasemin DURMAZ halen 6. derecenin 3. kademesinden maaş almakta olup, Lise mezunu ve 16 yıl hizmeti bulunduğundan; 6. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 5. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 7 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

166
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İlçe İnsan Hakları kurulunda görev alacak İl Genel Meclis Üyeleri.

İlçe İnsan Hakları Kurulunun Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesinin (b) bendi gereğince; İlçe İnsan Hakları Kurulunda görev almak üzere İl Genel Meclis Üyelerinden bir kişinin seçilmesi konusundaki, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlçe İnsan Hakları kurulunda görev alacak İl Genel Meclis Üyeleri

 

İLÇESİ

ÜYE

BAŞMAKÇI

Uğur DALGALI

BAYAT

Osman GÜLLÜ

BOLVADİN

Yener SEVİM

ÇAY

Osman KOÇ

ÇOBANLAR

Ali ALTUNTAŞ

DAZKIRI

Ramazan DEMİR

DİNAR

Hüseyin DEMİRKAN

EMİRDAĞ

Mevlüt ERGÜRBÜZ

EVCİLER

Sezai DAĞLI

İHSANİYE

İrfan SEÇEN

İSCEHİSAR

Halim GÖRAL

HOCALAR

Ramazan İLHAN

KIZILÖREN

Cafer ŞİMŞEK

SANDIKLI

Mevlüt ÖZAYDIN

SİNANPAŞA

Veysel TEKELİ

SULTANDAĞI

Yasin TARHAN

ŞUHUT

Mahir ŞEKER

 

tabloda görüldüğü şekilde uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, İbrahim ACAR, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM ve Abdulkadir DOĞAN’ın ret, oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

165
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İl Merkezinde bulunan Burmalı Mahallesi Uluküllük Caddesi Eski Belediye Binası arkası Dumlupınar İlköğretim Okulunun bulunduğu yere, Burmalı Mahallesi Basın Caddesi Küçük Demirciler Esnafının bulunduğu yere, Ali Ç

İl Merkezinde bulunan Burmalı Mahallesi Uluküllük Caddesi Eski Belediye Binası arkası Dumlupınar İlköğretim Okulunun bulunduğu yere, Burmalı Mahallesi Basın Caddesi Küçük Demirciler Esnafının bulunduğu yere, Ali Çetinkaya Kampüsü yanındaki hastane yolundaki kavşağa ve 1. Küçük Sanayi Sitesi girişine mobese kamerası kurulması talebinde bulunulmuş olup: Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yerinde yapılan tespitler neticesinde bu işler için 321.292,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İl Merkezinde bulunan Burmalı Mahallesi Uluküllük Caddesi Eski Belediye Binası arkası Dumlupınar İlköğretim Okulunun bulunduğu yere, Burmalı Mahallesi Basın Caddesi Küçük Demirciler Esnafının bulunduğu yere, Ali Çetinkaya Kampüsü yanındaki hastane yolundaki kavşağa ve 1. Küçük Sanayi Sitesi girişine mobese kamerası kurulması işinin, İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçesinde yeterli ödenek bulunmadığından dolayı uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

164
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesi Atatürk Kültür ve Sanat Evinin yanındaki ahşap depo niteliğindeki taşınmazın tanıtım merkezi olarak kullanılmak üzere, Doğayı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi.

İlimiz Şuhut İlçesinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapuda 167 ada 3 parselde kayıtlı Atatürk Kültür ve Sanat Evi yanındaki ahşap depo niteliğindeki 110,20 m² alanlı taşınmaz İl Genel Meclisinin 03.09.2013 tarih ve 194 sayılı kararıyla Doğayı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne satılması uygun görülmüştür. Ancak satış işlemi gerçekleşmemiştir. Tanıtım merkezi olarak kullanılmak üzere hizmet süresince Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğayı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)’ne tahsisi Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünün 29.04.2014 tarih ve 90430 sayılı yazısında talep edilmektedir.

Şuhut İlçesi Atatürk Kültür ve Sanat Evinin yanındaki ahşap depo niteliğindeki 110,20 m² taşınmaz tanıtım merkezi olarak kullanılmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğayı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)’ne hizmet süresince tahsisi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Şuhut İlçesi Atatürk Kültür ve Sanat Evinin yanındaki ahşap depo niteliğindeki 110,20 m² taşınmazın tanıtım merkezi olarak kullanılmak üzere 25 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğayı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)’ne hizmet süresince tahsisi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

163
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 3. Üyenin seçilmesi.

İlimiz Kızılören İlçesi 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19.Maddesi gereğince 2014 yılı için hayırsever vatandaşlar arasından mütevelli heyetine 3. Üyenin seçilerek görev alması konusundaki, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Kızılören İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 3. Üye olarak Halil İbrahim ULUSOY’un seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, İbrahim ACAR, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM, Yasin TARHAN ve Ecir DİNÇER’in ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.        

162
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait 306 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatının Şehitoğlu Akaryakıt Turizm Ticaret Limited Şirketine devrinin yapılması.

Şehitoğlu Akaryakıt Turizm Ticaret Limited Şirketi mülkiyeti şirketlerine ait olan, İlimiz Merkez İlçesi Bayramgazi Köyü suluyatak mevkiinde, tapunun K24B.13A pafta, 103 ada, 14 parselde kayıtlı 108.000 m² ve aynı pafta adada 9 parselde kayıtlı 7.600 m² olmak üzere toplam 115.600 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde sera amaçlı tarım ve hayvancılık üzerine yatırım yapmayı planladıklarını, şirketleri tarafından bahse konu arazinin büyüklüğü ve jeotermal kaynaklara yakınlığını da göz önünde bulundurarak arazi ve çevresinde jeotermal arama amaçlı rezistivite çalışmaları ile jeofizik çalışmaları yapılarak raporların ekte sunulduğu, jeotermal arama amaçlı açılacak kuyunun ilk yatırım maliyetlerinin de büyük olduğu ve ciddi riskler taşıdığı belirtilerek, mevcut arazilerini kapsayan alanda bulunan İl Özel İdaresine ait 306 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatının yapacakları yatırımlarında dikkate alınarak şirketlerine devir edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Merkez İlçesi Bayramgazi Köyü suluyatak mevkiinde, tapunun K24B.13A pafta, 103 ada, 14 parselde kayıtlı 108.000 m² ve aynı pafta adada 9 parselde kayıtlı 7.600 m² olmak üzere toplam 115.600 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, İl Özel İdaresine ait 306 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatının 100.000,00 ¨ bedelle Şehitoğlu Akaryakıt Turizm Ticaret Limited Şirketine devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

161
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesinin köylerine parke taşı döşenmesi için 2014 Mali yılı gider bütçesi ile ayrılan ödeneğin, tahsis değişikliğinin yapılması.

İlimiz Kızılören İlçesinin Köylerine parke taşı döşenmesi için İl Özel İdaresi 2014 Mali yılı gider bütçesi ile ayrılan 50.000,00 ¨ ödeneğin Köylerin acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Kızılören İlçesinin köylerine parke taşı döşenmesi için 2014 Mali yılı gider bütçesi ile ayrılan 50.000,00 ¨ ödeneğin köylerin acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

160
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sandıklı İlçesi Menteş Hizmet binasının zemin katındaki işyeri olarak düzenlenen üç bölümün sağlık hizmetlerinde kullanmak üzere tahsisi.

Paylaştırma Komisyonu tarafından İl Özel İdaresine tescillenmesine karar verilen Sandıklı İlçesi Menteş Hizmet binasının zemin katındaki işyeri olarak düzenlenen üç bölümün sağlık hizmetlerinde kullanmak üzere 25 yıllığına Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Sandıklı İlçesi Menteş Hizmet binasının zemin katındaki işyeri olarak düzenlenen üç bölümün sağlık hizmetlerinde kullanmak üzere 10 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

159
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan Belediyelere ait bütçe dışı şirketlerin satışı veya tasfiye edilmesi.

İl Özel İdaresi tarafından temizlik, petrol, turizm, inşaat ve nakliyet işletmeciliği yapılamayacağından; Yıprak Taşımacılık Petrol Temizlik Taahhüt Ticaret Limited Şirketi, Ayazini Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Turizm Termal Gıda Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Bozhüyük Taşımacılık Petrol Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Turizm Termal Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Karacaahmet Taşımacılık Petrol ve Perol Ürünleri Temizlik İnşaat Gıda Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Alanyurt Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güney Dinlenme Tesisleri Akaryakıt Taşımacılık Turizm Nakliyat Limited Şirketi ve Efebel Taşımacılık Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi adındaki  belediyeye ait bütçe dışı şirketlerin satışının veya kiraya verilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kapanan belediyelere ait olan bütçe dışı şirketler, Yıprak Taşımacılık Petrol Temizlik Taahhüt Ticaret Limited Şirketi, Ayazini Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Turizm Termal Gıda Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Bozhüyük Taşımacılık Petrol Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Turizm Termal Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Karacaahmet Taşımacılık Petrol ve Perol Ürünleri Temizlik İnşaat Gıda Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Alanyurt Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Güney Dinlenme Tesisleri Akaryakıt Taşımacılık Turizm Nakliyat Limited Şirketi ve Efebel Taşımacılık Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketlerinin araçlarıyla birlikte satılmasına, talipli çıkmadığı takdirde (araçların idareye devir edilerek) şirketlerin tasfiye edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

158
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimizde kapanan belediyelerdeki benzin istasyonlarının faaliyetinin geçici süreyle durdurulması, Akaryakıt İşletmelerinin satılması veya kiralanması için İl Encümenine yetki verilmesi.

6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir ve Yirmi yedi İlçe Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği; İlimizde kapanan belediyelerden olan Dinar-Uluköy, Dinar-Kınık, Dinar- Doğanlı, Bolvadin-Kemerkaya, Çay-İnli, İhsaniye-Karacaahmet, İsçehisar-Alanyurt, Sinanpaşa-Güney, Evciler-Gökçek ve Emirdağ- Aşağıpiribeyli Belediyelerinde Akaryakıt İstasyonu bulunmaktadır.

Bahse konusu yasa gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Akaryakıt İstasyonları İl Özel İdaresi mülkiyetinde bırakılmış olup, Akaryakıt istasyonlarının incelenmesi sonucunda 5 adet Akaryakıt İstasyonunun (Uluköy, Kemerkaya, Güney, Gökçek ve Kınık Belediyeleri) sözleşmelerinin devam ettiği, 5 adet Akaryakıt İstasyonunun da (Doğanlı, İnli, Karacaahmet, Alanyurt, ve Aşağıpiribeyli Belediyeleri) Belediye bütçe içi işletme aracılığıyla akaryakıt satışının yapıldığı anlaşılmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun denetiminde olan Akaryakıt İstasyonlarına Dağıtıcı ve Bayilik Lisanslı firmalar uzun süreli sözleşme imzaladıklarından; bütçe içi işletmelerle çalışan Akaryakıt İstasyonlarının EPDK tarafından cezalı duruma düşülmemesi (Kapatılan beldeler dolayısıyla İl Özel İdaresi ile Dağıtıcı ve Bayilik Lisanslı firmalar) için işletmelerin (5 adet) geçici süreyle faaliyetinin (Belediyelerin kapanış tarihinden başlayarak) durdurulmasına karar verilmesi,

Faaliyeti geçici süreyle durdurulan Akaryakıt İşletmelerinin satılması veya 10 yıl süreyle kiralanması için İl Encümenine yetki verilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimizde kapanan belediyelerden İl Özel İdaresi mülkiyetine bırakılan, Dinar-Uluköy, Dinar-Kınık, Dinar- Doğanlı, Bolvadin-Kemerkaya, Çay-İnli, İhsaniye-Karacaahmet, İsçehisar-Alanyurt, Sinanpaşa-Güney, Evciler-Gökçek ve Emirdağ- Aşağıpiribeyli Belediyelerinde Akaryakıt İstasyonlarının; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun denetiminde olan Akaryakıt İstasyonlarına Dağıtıcı ve Bayilik Lisanslı firmalar uzun süreli sözleşme imzaladıklarından; bütçe içi işletmelerle çalışan Akaryakıt İstasyonlarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından cezalı duruma düşülmemesi (Kapatılan beldeler dolayısıyla İl Özel İdaresi ile Dağıtıcı ve Bayilik Lisanslı firmalar) için işletmelerin (5 adet) geçici süreyle faaliyetinin (Belediyelerin kapanış tarihinden başlayarak) durdurulmasına,

Faaliyeti geçici süreyle durdurulan Akaryakıt İşletmelerinin öncelikli olarak satışlarının yapılması, talep olamadığı takdirde 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için İl Encümenine yetki verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN ve Tolga YILDIRIM’ın ret, Mehmet KARAGÖZ’ün çekimser oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

157
Encümen Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda Görev Alacak Üyelerin Seçilmesi.

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında görev yapmak üzere İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev alacak iki üyenin seçilmesi konusundaki, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İl Milli Eğitim Danışma Komisyonuna İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KOCAKULAK ve Cevdet KEÇECİ’nin seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

156
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya Katılamayan Üyelerin İzinli Sayılması.

Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Habip ÖREN ve Alim AKGÜL’ün, 

2. Birleşimine katılamayan Habip ÖREN ve Alim AKGÜL’ün, 

3. Birleşimine katılamayan Habip ÖREN, Alim AKGÜL ve İbrahim ACAR’ın, 

4. Birleşimine katılamayan Nazmiye KILÇIK, Osman KOÇ, Habip ÖREN ve Alim AKGÜL’ün, 

5. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM, Habip ÖREN ve Alim AKGÜL’ün, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

155
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan Belediyelerin Bütçeleştirme Tablosunda bulunan ödeneklerin, beldelerin nüfusları oranında kullanılmak üzere bütçeleştirilmesi.

6360 Sayılı Yasa gereği Kapanan Belediyelerin Bütçeleştirme Tablosunda bulunan 7.000.000,00 ¨ ödeneklerinin bütçeleştirilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kapanan Belediyelerin Bütçeleştirme Tablosunda bulunan 7.000.000,00 ¨ ödeneklerinin kapanan beldelerin nüfusları oranında bu beldelerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede görüldüğü şekilde bütçeleştirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KAPANAN BELEDİYELERİN BÜTÇELEŞTİRME TABLOSU

 

 İLLER BANKASI GELİRİ (NİSAN)

7.000.000,00

 

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.777.000,00

BÜTÇE EMANETİNE ALINAN İCRA BORCU ÖDEMELERİ

2.400.000,00

KANALİZASYON TAMİR VE İLAVE ŞEBEKE YAPIMI

423.000,00

İÇMESUYU TAMİR VE İLAVE ŞEBEKE YAPIMI

250.000,00

İÇMESUYU DEPO TAMİR VE İLAVE YAPIMLARI

250.000,00

KÖY İÇİ PARKE DÖŞEMELERİ

1.900.000,00

TOPLAM

7.000.000,00

154
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresi 2014 yılı yatırım programında bulunan bakım evlerine ayrılan ödeneğin, Köy nüfusları oranında Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması.(Önerge)

İl Özel İdaresi 2014 yılı yatırım programında bulunan 4 adet bakım evinde toplam 800.000,00 ¨ ödenek bulunmaktadır. Kapanan Belediyelerden sonra yeniden bakım evleri kurulması gündeme geldiği için, 800.000,00 ¨ ödeneğin ilçe köy nüfusları bakımından tekrar değerlendirilerek dağıtımının yapılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İl Özel İdaresi 2014 yılı yatırım programında bulunan bakım evlerine ayrılan ödeneğin, Köy nüfusları oranında Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

153
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Yük Taşıma Giderleri Harcama Kalemindeki ödeneğin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yük Taşıma Giderleri Harcama Kalemine aktarılması.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kurumsal Kodu altındaki 44.03.57.00-01.3.9.00-5-03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri Harcama Kalemindeki 60.000,00 ¨ ödeneğin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 44.03.53.00-01.3.9.00-5-03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri Harcama Kalemine aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kurumsal Kodu altındaki 44.03.57.00-01.3.9.00-5-03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri Harcama Kalemindeki 60.000,00 ¨ ödeneğin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 44.03.53.00-01.3.9.00-5-03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri Harcama Kalemine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

152
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2013 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine göre tanzim edilerek, İl Encümeninin 30.04.2014 tarih ve 108 sayılı kararıyla uygun görülen, İl Özel İdaresi 2013 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/b  ve 47. maddelerine göre incelenmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/b ve 47. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine göre İl Özel İdaresinin 2013 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin incelenmesinde;

1- 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 71.100.000,00 ¨ olarak tahmin edildiği, ancak yıl sonu itibariyle 2.345.337,45 ¨’si Vergi Gelirleri, 1.035.097,80 ¨’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 123.127.795,19 ¨’si Alınan Bağış ve Yardımlar, 54.210.391,41 ¨.si Diğer Gelirler, olmak üzere toplam 180.718.621,85 ¨ gelir tahsilatı yapıldığı,  bahse konu gelirlerden 2013 yılı içinde fazla olarak tahsil edilen 79.289,02  ¨ ret ve iade düşüldükten sonra 2013 yılı net geliri 180.639.332,83 ¨ olarak gerçekleştiği, tahsil edilen gelirlerin 57.511.537,64 ¨’sinin İl Özel İdaresinin öz gelirleri olduğu, geriye kalan 123.127.795,19 ¨’sinin ilgili Bakanlıklardan gönderilen tahsisi mahiyette yardımlar olduğu,

2- 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi 70.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiş olup; 2012 Yılından devreden 100.229.207,12 ¨ ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na göre Bakanlıklardan aktarılan 124.835.782.08 ¨ ile birlikte 2013 Mali Yılı toplam ödeneği 295.064.989,20 ¨ olarak gerçekleşmiştir.

3- 2013 Mali Yılında temin edilen ödeneklerden 31.139.852,37 ¨’si Personel Giderlerine, 4.690.652,06  ¨’si Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerine, 26.183.208.69 ¨’si Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine, 830.553,08 ¨’si iç borç faiz giderlerine, 1.255.578,83 ¨’si Cari Transferlere, 83.907.704,09 ¨’si Sermaye Giderlerine ve 26.970.978,78 ¨’si Sermaye Transferlerine olmak üzere toplam 174.978.527,90 ¨ harcama yapılmış olup; yapılan harcamaların 66.917.414,62 ¨’si İl Özel İdaresi kaynaklarından,  108.061.113,28 ¨’si ise Genel Bütçeden İl Özel İdaresine aktarılan ödeneklerden yapıldığı,

4- 2013 Yılında temin edilen toplam 295.064.989,20 ¨ ödenekten 174.978.527,90 ¨’si harcandıktan sonra geriye kalan ödeneklerden tahsisi mahiyette ve mevzuatı gereği ertesi yıla devri gereken 114.694.781,12 ¨ ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesine göre 2014 Mali yılına devir edildiği, 5.391.680,18 ¨ ödeneğin ise imha edildiği, 31.12.2013 tarihi itibariyle İlçelerle birlikte İl Özel İdaresi banka mevcudunun 137.464.650,69 ¨, İl Özel İdaresi hesaplarına daha önce alınmış bütçe emaneti ve emanetlerin 42.910.006,55 ¨  olduğu,

5- İl Özel İdaresinin Kanunlarla kendisine tahsil yetkisi verilen gelirlerin zamanında tahsil edildiği,

6- Ödenek üstü harcama yapılmadığı,

7- Tahsis edilen ödeneklerin bütçe ilke esasları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli yerinde harcamasının yapıldığı görülmüştür.

İl Özel İdaresi 2013 Mali Yılı kesin hesap cetvellerinde yapılan incelemelerde gelir ve giderlerle ilgili işlemlerin 5302 ve 5018 Sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı, bakiye hesapların banka hesabına uygun olduğu tespit edildiğinden, Kanunlar ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı, bakiye hesapların banka hesabına uygun olduğu anlaşıldı 2013 Mali Yılı Kesin Hesabının kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

151
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Evciler Birlik Yardımı Tarımsal Hizmetler Makine Teçhizat Mal ve Hizmet Alımı için tahsis edilen ödeneğin, Beton Parke ve Bordür Yapımı Transfer kalemine aktarılması.

İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçesi ile verilen Evciler Birlik Yardımı Tarımsal Hizmetler Makine Teçhizat Mal ve Hizmet Alımı için tahsis edilen 10.000,00 ¨ ödeneğin, ilgili tarımsal hizmetlerde ihtiyaç bulunmadığından, Baraklı Köyiçi yolları bordür yapımında kullanılmak üzere Beton Parke ve Bordür Yapımı Transfer kalemine aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçesi ile verilen Evciler Birlik Yardımı Tarımsal Hizmetler Makine Teçhizat Mal ve Hizmet Alımı için tahsis edilen 10.000,00 ¨ ödeneğin, ilgili tarımsal hizmetlerde ihtiyaç bulunmadığından, Baraklı Köyiçi yolları bordür yapımında kullanılmak üzere Beton Parke ve Bordür Yapımı Transfer kalemine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

150
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya Katılamayan Üyelerin İzinli Sayılması.

Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Habip ÖREN’in,

2. Birleşimine katılamayan Habip ÖREN ve Alim AKGÜL’ün, 

3. Birleşimine katılamayan Habip ÖREN ve Alim AKGÜL’ün, 

4. Birleşimine katılamayan Habip ÖREN ve Alim AKGÜL’ün, 

5. Birleşimine katılamayan Habip ÖREN ve Alim AKGÜL’ün, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

149
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Tesis Yeri Ön İnceleme Masraf Bedellerinin Belirlenmesi.

2918 Sayılı Trafik Kanununun 17. ve 18. maddelerine dayanılarak hazırlanan karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmeliğin 22. maddesine göre “Başvuru sahibinin her bir inceleme için belgelenecek olan tesis yeri ön inceleme masraf karşılığı bedelini ilgili kuruluşun göstereceği banka hesabına 15 gün içerisinde yatırılır ve yatırıldığına dair banka makbuzunu ilgili kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ilgililerce inceleme mahallinde yapılır ve yönetmelik hükümlerine uygun bulunmayan sahibine bildirilerek dosya işlemden kaldırılır” denildiğinden; Tesis Yeri Ön İnceleme Masrafının hesaplanarak kullandırılması ve alınması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 yılında uygulanacak, Tesis Yeri Ön İnceleme Masraf bedellerinin aşağıdaki formüle göre uygulanması ve alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

RESMİ ARAÇLA GİDİLDİĞİNDE :

 

1,25[(1,80 x L) + (70,39 x  S) + ( 131,57)]

 

 

ÖZEL ARAÇLA GİDİLDİĞİNDE :

 

1,25[(27,42 x S) + (131,57)]

 

L= Etüt yeri idare arası gidiş-geliş mesafesi (Km.)

 

S= Gidiş-Geliş ve etüt de geçen toplam süre (Saat)

 

*KDV ayrı alınacaktır,

*Bu fiyat ticari tesisler için hazırlanmış olup meskenlerde 1/4  oranında alınacaktır.

148
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi ile verilen Organik Tarım Geliştirme Projesi Harcama kalemindeki ödeneğin, Sertifikasyon Hizmet Alımı Harcama Kalemi ile Yurtiçi Fuar Organizasyonu Harcama kalemine aktarılması.

2014 Mali Yılı Bütçesi ile verilen 44.03.54.00-04.2.1.21.026-5-03.2.9.01 Organik Tarım Geliştirme Projesi Harcama kalemindeki 75.000,00 ¨\'dan, 44.03.54.00-04.2.1.21.026-5-03.5.1.90 Sertifikasyon Hizmet Alımı Harcama Kalemine 15.000,00 ¨ ve 44.03.54.00-04.2.1.21.026-5-03.6.2.01 Yurtiçi Fuar Organizasyonu Harcama kalemine de 20.000,00 ¨ aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 2014 Mali Yılı Bütçesi ile verilen Organik Tarım Geliştirme Projesi Harcama kalemindeki 75.000,00 ¨\'dan, Sertifikasyon Hizmet Alımı Harcama Kalemine 15.000,00 ¨ ve Yurtiçi Fuar Organizasyonu Harcama kalemine de 20.000,00 ¨ aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

147
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesi Cirit Mahallesi İlköğretim Okulunun bakım ve onarımın yapılması (Önerge)

İlimiz Bolvadin İlçesi Cirit Mahallesi İlköğretim Okulunun bakım ve onarımın yapılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Bolvadin İlçesi Cirit Mahallesi İlköğretim Okulunun bakım ve onarımın Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

146
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesine kapalı spor salonu yapılması (Önerge)

İlimiz Çobanlar İlçesine kapalı spor salonu yapılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Çobanlar İlçesine kapalı spor salonu yapılması işinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

145
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İscehisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Bahri DİKMEN’in istifa ettiğinden dolayı yerine yeni bir üyenin seçilmesi.

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19.Maddesinin 2.Fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin 10.01.2014 tarih ve 20 sayılı kararı ile İscehisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Bahri DİKMEN 08.04.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğini bildirmiştir.

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinde 2014 yılı faaliyet döneminde görev alması için yeni bir üyenin seçilmesi konusunda, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İscehisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Bahri DİKMEN 08.04.2014 tarihli dilekçesiyle istifa ettiğinden dolayı yerine İbrahim GÖKMEN’in seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, İbrahim ACAR, Recep ÇELİK, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM, Yasin TARHAN, Ecir DİNÇER, Abdulkadir DOĞAN ve Ali Rıza YILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.     

144
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Sulbi KARTÇI’nın istifa ettiğinden dolayı yerine yeni bir üyenin seçilmesi.

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19.Maddesinin 2.Fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin 10.01.2014 tarih ve 20 sayılı kararı ile Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Sulbi KARTÇI 02.04.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğini bildirmiştir.

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinde 2014 yılı faaliyet döneminde görev alması için yeni bir üyenin seçilmesi konusunda, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Sulbi KARTÇI 02.04.2014 tarihli dilekçesiyle istifa ettiğinden dolayı yerine Ramazan İÇÖZ’ün seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, İbrahim ACAR, Recep ÇELİK, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM, Yasin TARHAN, Ecir DİNÇER, Abdulkadir DOĞAN ve Ali Rıza YILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

143
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından olan \"Hz. Peygamberin İzinde\" adlı eserin tüm öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılması için, ödenek tahsis edilmesi.

İl Müftülüğünün 06.03.2014 tarihli ve 666 sayılı yazısı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 19.03.2014 tarihli ve 1159104 sayılı yazıları ile Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından olan \"Hz. Peygamberin İzinde\" adlı eserin tüm öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılması düşünülmekte olup, ilgili kurumlarla yapılacak olan protokol çerçevesinde ödenmek üzere 75.000,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından olan \"Hz. Peygamberin İzinde\" adlı eserin tüm öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılması düşünülmekte olup, ilgili kurumlarla yapılacak olan protokol çerçevesinde ödenmek üzere 75.000,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

142
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesine bağlı Kale, Akkoyun, Göynük Köylerine hitap edecek Aile Sağlık Merkezi kurulması için gerekli çalışmanın yapılması.(Önerge)

İlimiz Çobanlar İlçesine bağlı Kale, Akkoyun, Göynük Köylerine hitap edecek Aile Sağlık Merkezi kurulması için gerekli çalışmanın yapılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Çobanlar İlçesine bağlı Kale, Akkoyun, Göynük Köylerine hitap edecek Aile Sağlık Merkezi kurulması için dairesince incelenip karar verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

141
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2012 Yılında İçişleri Bakanlığından gönderilen geriye kalan ödenekten, Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık v.b. Kuruluşları Harcama Kalemine Ek Ödenek Kaydedilmesi ve uygun görülecek Derneklere Yardım Yapılması.

5018 Sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol Kanunun 29.Maddesi ve Dernek Vakıf Birlik Kurum Kuruluş Sandık v.b teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmelik gereğince uygun görülecek Derneklere Yardım Yapılması öngörülmektedir.

2012 Yılında İçişleri Bakanlığından gönderilen 3.372.892,37 ¨\'den geriye kalan        100.000,00 ¨\'nin Mali Hizmetler Kurumsal Kodu altında bulunan 44.03.37.00-01.1.2.00- 5-05.3.1.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık v.b. Kuruluşları Harcama Kalemine Ek Ödenek Kaydedilmesi ve uygun görülecek Derneklere Yardım Yapılması hususunda karar verilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 2012 Yılında İçişleri Bakanlığından gönderilen 3.372.892,37 ¨\'den geriye kalan 100.000,00 ¨\'nin Mali Hizmetler Kurumsal Kodu altında bulunan 44.03.37.00-01.1.2.00- 5-05.3.1.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık v.b. Kuruluşları Harcama Kalemine Ek Ödenek Kaydedilmesi ve uygun görülecek Derneklere Yardım Yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

140
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memur personele Sosyal Denge Tazminatı Verilmesi.

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 6289 Sayılı Kanun 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 22. Maddesiyle değiştirilen 4688 Sayılı Kanunun 32. maddesinde “27/6/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15. maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilci ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulmaz.

Yapılacak sözleşme toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli İdareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memur personele 6289 Sayılı Kanunun 22. maddesiyle değiştirilen 4688 Sayılı Kanunun 32. maddesi hükümleri çerçevesiyle sınırlı olmak kaydıyla sosyal denge tazminatı verilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memur personele 6289 Sayılı Kanunun 22. maddesiyle değiştirilen 4688 Sayılı Kanunun 32. maddesi hükümleri çerçevesiyle sınırlı olmak kaydıyla sosyal denge tazminatı verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

139
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kadro Değişikliğinin Yapılması.

6360 Sayılı Kanun gereğince mahalli idare seçimlerinde tüzel kişiliği kaldırılan belde belediyelerinin personelleri İl Özel İdaresine devredilmiştir. İl Özel İdaresinin iş yoğunluğu sebebiyle teknik hizmetler sınıfında görev yapmak üzere personel ihtiyacı bulunmaktadır.

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9/3 maddesinde “... Ancak, mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi alt grupları için tespit edilen norm kadro sayısından az olan özel idarelerde norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarından her birine ait norma uygun boş kadro sayısının yüzde ellisine kadarı ilgili personel gruplarından düşülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına sayı itibariyle meclis kararı ile eklenebilir” Denilmektedir.

Kadro cetvelinde belirtildiği gibi 3 adet 10. derece sağlık memuru kadrosunun 6.derece tekniker kadrosuna ve 2 adet 8.derece sağlık teknikeri kadrosunun 6.derece tekniker kadrosuna, 2 adet 10.derece sağlık teknisyeni kadrosunun 6.derece mühendis kadrosu olmak üzere toplam 7 adet Sağlık Hizmetleri Sınıfının düşürülerek Teknik Hizmetler Sınıfına ilave edilmesine ilişin kadro değişikliğinin yapılması konusunda, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kadro cetvelinde belirtildiği gibi 3 adet 10. derece sağlık memuru kadrosunun 6.derece tekniker kadrosuna ve 8.derece sağlık teknikeri kadrosunun 6.derece tekniker kadrosuna, 2 adet 10.derece sağlık teknisyeni kadrosunun 2 adet 6.derece mühendis kadrosu olmak üzere toplam 7 adet Sağlık Hizmetleri Sınıfının düşürülerek, Teknik Hizmetler Sınıfına ilave edilmesi ile kadro değişikliği yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

138
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Dinar ve Çevresi Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri Belediyeler Birliğinde, İl Özel İdaresini temsil etmek üzere 3 asıl 2 yedek üyenin belirlenmesi.

İl Özel İdaresinin onbinde beş oranında katılım payı bulunan Dinar ve Çevresi Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri Belediyeler Birliğinde; Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince İl Özel idaresini temsil etmek üzere 3 asıl 2 yedek üyelerin belirlenmesi konusunda, Valilikten havaleli İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.03.2014 tarih ve 3554 sayılı yazısına istinaden, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KAYA, Ömer TUNÇAY ve Uğur DALGALI’nın vermiş oldukları önerge ile 3 asıl üyeliğe Hüseyin DEMİRKAN, Uğur DALGALI ve Ramazan DEMİR’i, 2 yedek üyeliğe ise Sezai DAĞLI ve Cafer ŞİMŞEK’i aday olarak teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

Dinar ve Çevresi Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri Belediyeler Birliğinde İl Özel idaresini temsil etmek üzere 3 asıl üyeliğe Hüseyin DEMİRKAN, Uğur DALGALI ve Ramazan DEMİR’i, 2 yedek üyeliğe de Sezai DAĞLI ve Cafer ŞİMŞEK’in seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

137
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Frigya Kültürel Mirası Koruma ve Kalkınma Birliğinde görev yapmak üzere, 2 asıl 2 yedek üyenin belirlenmesi.

Afyonkarahisar Eskişehir Kütahya İlleri Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinde, Birlik Tüzüğünün 7. Maddesi gereğince 2 asıl 2 yedek üyelerin belirlenmesi konusunda, Valilikten havaleli İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.04.2014 tarih ve 3885 sayılı yazısına istinaden, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KAYA, Veysel TEKELİ ve Ramazan DEMİR’in vermiş oldukları önerge ile 2 asıl üyeliğe Salih SEL ve Hilmi TİRİL’i, 2 yedek üyeliğe ise Osman GÜLLÜ ve Halim GÖRAL’ı aday olarak teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

Afyonkarahisar Eskişehir Kütahya İlleri Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinde görev yapmak üzere, 2 asıl üyeliğe Salih SEL ve Hilmi TİRİL, 2 yedek üyeliğe de Osman GÜLLÜ ve Halim GÖRAL’ın seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer TUNÇAY, Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, İbrahim ACAR, Recep ÇELİK, Halis BAL, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM ve Yasin TARHAN’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

136
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl İnsan Hakları Kurulunda görev almak üzere bir İl Genel Meclis Üyesinin belirlenmesi.

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddeleri gereğince İl İnsan Hakları Kurulunda görev almak üzere bir İl Genel Meclis Üyesinin belirlenmesi konusunda, Valilikten havaleli İl İnsan Hakları Kurulunun 22.04.2014 tarih ve 2815 sayılı yazısına istinaden, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KAYA, Ömer TUNÇAY, Uğur DALGALI ve Ömer DAYI vermiş oldukları önerge ile Ömer DAYI’yı aday olarak teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

İl İnsan Hakları Kurulunda görev almak üzere İl Genel Meclis Üyesi Ömer DAYI’nın seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

135
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Dinar İlçesi Çöl Ovası Kapalı Havzası Kanalizasyon Projesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Sulama Birliğinde, İl Özel idaresini temsil etmek üzere 1 asıl 1 yedek üyenin belirlenmesi.

Dinar İlçesi Çöl Ovası Kapalı Havzası Kanalizasyon Projesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Sulama Birliğinde, Birlik Tüzüğünün 10. Maddesi gereğince İl Özel idaresini temsil etmek üzere 1 asıl 1 yedek üyenin belirlenmesi konusunda, Valilikten havaleli İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.04.2014 tarih ve 4115 sayılı yazısına istinaden, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KAYA, Ömer TUNÇAY, Uğur DALGALI’nın vermiş oldukları önerge ile asıl üyeliğe Alim AKGÜL’ü, yedek üyeliğe ise Hüseyin DEMİRKAN’ı aday olarak teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

Dinar İlçesi Çöl Ovası Kapalı Havzası Kanalizasyon Projesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Sulama Birliğinde İl Özel idaresini temsil etmek üzere asıl üyeliğe Alim AKGÜL’ün, yedek üyeliğe de Hüseyin DEMİRKAN’ın seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

134
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ömer - Gecek, Gazlıgöl Termal Turizm Merkezleri Altyapı Hizmet Birliğinde, İl Özel idaresini temsil etmek üzere 5 asıl 2 yedek üyelerin belirlenmesi.

5355 Sayılı Mahalli İdareler Kanunun 8. maddesi gereğince Ömer - Gecek, Gazlıgöl Termal Turizm Merkezleri Altyapı Hizmet Birliği Meclisinin oluşturulabilmesi için, İl Özel İdaresini temsil etmek üzere İl Genel Meclis Üyelerinden 5 asıl 2 yedek üyelerin belirlenmesi konusunda, Valilikten havaleli Ömer - Gecek, Gazlıgöl Termal Turizm Merkezleri Altyapı Hizmet Birliğinin 04.04.2014 tarih ve 17 sayılı yazısına istinaden, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KAYA, Ömer TUNÇAY, Uğur DALGALI, Halim GÖRAL’ın vermiş oldukları önerge ile 5 asıl üyeliğe Salih SEL, Ahmet KOCAKULAK, Cevdet KEÇECİ, İbrahim BAŞAR ve Hilmi TİRİL’i, 2 yedek üyeliğe ise Hasan BONCUK ve İrfan SEÇEN’i aday olarak teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Ömer - Gecek, Gazlıgöl Termal Turizm Merkezleri Altyapı Hizmet Birliğinde İl Özel idaresini temsil etmek üzere, 5 asıl üyeliğe Salih SEL, Ahmet KOCAKULAK, Cevdet KEÇECİ, İbrahim BAŞAR ve Hilmi TİRİL’i, 2 yedek üyeliğe de Hasan BONCUK ve İrfan SEÇEN’in seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

133
Encümen Müdürlüğü
Vilayetler Hizmet Birliğinde İl Özel idaresini temsil etmek üzere, 1 asıl 1 yedek üyenin belirlenmesi.

Vilayetler Hizmet Birliğinin 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. Maddesi ve Birlik Ana Tüzüğünün 7. Maddesi gereğince, İl Özel idaresini temsil etmek üzere 1 asıl 1 yedek üyenin belirlenmesi konusunda, Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.03.2014 tarih ve 43 sayılı yazısına istinaden, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KAYA, Ömer TUNÇAY, Uğur DALGALI’nın vermiş oldukları önerge ile asıl üyeliğe Selçuk ÇİRKİN’i ve yedek üyeliğe ise Ömer DAYI’yı aday olarak teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Vilayetler Hizmet Birliğinde İl Özel idaresini temsil etmek üzere  asıl üyeliğe Selçuk ÇİRKİN ve yedek üyeliğe de Ömer DAYI’nın seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

132
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliğinde, İl Özel idaresini temsil etmek üzere 3 asıl 3 yedek üyelerin belirlenmesi.

İl Özel İdaresinin onbinde beş oranında katılım payı bulunan Afyonkarahisar Atıksa Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliğinde, Birlik Tüzüğünün 7. ve 8. Maddeleri gereğince İl Özel idaresini temsil etmek üzere 3 asıl 3 yedek üyelerin belirlenmesi konusunda, Valilikten havaleli İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.03.2014 tarih ve 3519 sayılı yazısına istinaden, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KAYA, Ömer TUNÇAY, Uğur DALGALI’nın vermiş oldukları önerge ile 3 asıl üyeliğe Salih SEL, Cevdet KEÇECİ ve Hasan BONCUK’u, 3 yedek üyeliğe ise Ahmet KOCAKULAK, İbrahim BAŞAR ve Mehmet KARAGÖZ’ü aday olarak teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliğinde İl Özel idaresini temsil etmek üzere, 3 asıl üyeliğe Salih SEL, Cevdet KEÇECİ ve Hasan BONCUK’u, 3 yedek üyeliğe de Ahmet KOCAKULAK, İbrahim BAŞAR ve Mehmet KARAGÖZ’ün seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

131
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Şuhut Çevre Hizmetleri Birliğinde, İl Özel idaresini temsil etmek üzere, 1 asıl 1 yedek üyenin belirlenmesi.

Şuhut Çevre Hizmetleri Birliğinde, İl Özel idaresini temsil etmek üzere, 1 asıl 1 yedek üyenin belirlenmesi konusunda, Valilikten havaleli İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.04.2014 tarih ve 3890 sayılı yazısına istinaden, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KAYA, Ömer TUNÇAY, Uğur DALGALI’nın vermiş oldukları önerge ile asıl üyeliğe Zübeyde BALI’yı ve yedek üyeliğe ise Mahir ŞEKER’i aday olarak teklif etmişlerdir.Yapılan müzakere neticesinde;

 

Şuhut Çevre Hizmetleri Birliğinde İl Özel idaresini temsil etmek üzere, asıl üyeliğe Zübeyde BALI, yedek üyeliğe de Mahir ŞEKER’in seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

130
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliğinde, İl Özel idaresini temsil etmek üzere 3 asıl 3 yedek üyelerin belirlenmesi.

İl Özel İdaresinin binde beş oranında katılım payı bulunan Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliğinde, Birlik Tüzüğünün 8. ve 10. Maddeleri gereğince İl Özel idaresini temsil etmek üzere 3 asıl 3 yedek üyelerin belirlenmesi konusunda, Valilikten havaleli İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.03.2014 tarih ve 3267 sayılı yazısına istinaden, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KAYA, Ömer TUNÇAY, Uğur DALGALI’nın vermiş oldukları önerge ile 3 asıl üyeliğe Salih SEL, Ahmet KOCAKULAK ve İbrahim BAŞAR’ı, 3 yedek üyeliğe ise Cevdet KEÇECİ, Hasan BONCUK ve Haydar SERDAROĞLU’nu aday olarak teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliğinde İl Özel idaresini temsil etmek üzere 3 asıl üyeliğe Salih SEL, Ahmet KOCAKULAK ve İbrahim BAŞAR’ı, 3 yedek üyeliğe de Cevdet KEÇECİ, Hasan BONCUK ve Haydar SERDAROĞLU’nun seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

129
Encümen Müdürlüğü
İl Genel Meclisi İhtisas Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi.

İl Genel Meclisi İhtisas Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi konusunda, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclis Üyeleri Zübeyde BALI, Cafer ŞİMŞEK ve Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş oldukları önergeler okundu.

Yapılan müzakere neticesinde;

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU- Salih SEL, Bahri ARIKAN, Yener SEVİM,              Alim AKGÜL, Sezai DAĞLI, Mehmet KARAGÖZ, Yasin TARHAN

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU- Selçuk ÇİRKİN, İbrahim BAŞAR,                             Mehmet ÖZTOPBAŞ, Zübeyde BALI, Ali ALTUNTAŞ, Recep ÇELİK, İsa ÇAĞA,

 

EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU- Ahmet KOCAKULAK,Veysel TEKELİ, Ahmet KAYA, Halim GÖRAL, Mesut AYTEN,

 

KÜLTÜR, TURİZM VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU- Hüseyin DEMİRKAN, Cevdet KEÇECİ, Cafer ŞİMŞEK, Ramazan İLHAN, Halis BAL,

 

TARIM VE ORMAN KOMİSYONU- Ömer TUNÇAY, Hasan BONCUK,                       Mehmet UTSAL, İrfan SEÇEN, Tolga YILDIRIM,

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU- Mevlüt ERGÜRBÜZ, Osman KOÇ,                         Adem ULUPINAR, Osman GÜLLÜ, Nazmiye KILÇIK,

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU- Hilmi TİRİL, Ramazan DEMİR,          Mevlüt ÖZAYDIN, Hakkı TEKİN, İbrahim ACAR,

 

İDARİ VE HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU-  Ömer DAYI, Ahmet KAYA, Mahir ŞEKER, Uğur DALGALI, Haydar SERDAROĞLU, oybirliğiyle seçilmişlerdir.

128
Encümen Müdürlüğü
İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonlarının Adları ve Sayılarının Belirlenmesi.

İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonlarının Adları ve Sayılarının Belirlenmesi konusunda, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KOCAKULAK, Cevdet KEÇECİ, Adem ULUPINAR ve Veysel TEKELİ’nin vermiş oldukları önerge okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonu  (7 Üyeli),

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu  (7 Üyeli),

3-Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu  (5 Üyeli),

4-Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu  (5 Üyeli),

5-Çevre ve Sağlık Komisyonu  (5 Üyeli),

6- Araştırma ve Geliştirme Komisyonu  (5 Üyeli),

7-Tarım ve Orman Komisyonu,  (5 Üyeli),

8-İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu (5 Üyeli)’nun kurulmasına, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Recep ÇELİK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM, Ecir DİNÇER, Abdulkadir DOĞAN ve Ali Rıza YILMAZ’ın, ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.         

 

127
Encümen Müdürlüğü
İl Encümeni Seçiminin Yapılması.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. Maddesi gereğince İl Encümeni seçiminin yapılması konusunda İl Genel Meclis Üyeleri Ömer DAYI, Selçuk ÇİRKİN ve Osman GÜLLÜ’nün vermiş oldukları önerge ile Ahmet KOCAKULAK, Ömer TUNÇAY ve Mehmet UTSAL aday olarak teklif edilmiş olup,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. Maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, İl Encümenine; 36 oyla Mehmet UTSAL, 33 oyla Ahmet KOCAKULAK ve 32 oyla Ömer TUNÇAY, nispi çoğunlukla seçilmişlerdir.

126
Encümen Müdürlüğü
İl Genel Meclisi Divan Yedek Katipliği Seçimi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince İl Genel Meclisi Divan Yedek Katipliği seçiminin yapılması konusunda İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KOCAKULAK, Cevdet KEÇECİ, Adem ULUPINAR ve Veysel TEKELİ’nin vermiş oldukları önerge ile Zübeyde BALI ve Mehmet ÖZTOPBAŞ aday olarak teklif edilmiş olup,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, İl Genel Meclisi Divan Yedek Katip Üyeliklerine 32 oyla Mehmet ÖZTOPBAŞ 30 oyla Zübeyde BALI, nispi çoğunlukla seçilmişlerdir.

125
Encümen Müdürlüğü
İl Genel Meclisi 2.Başkan Vekili Seçimi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince İl Genel Meclisi 2.Başkan Vekili seçiminin yapılması konusunda İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KOCAKULAK, Cevdet KEÇECİ, Adem ULUPINAR ve Veysel TEKELİ’nin vermiş oldukları önerge ile Ömer DAYI aday olarak teklif edilmiş olup,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, İl Genel Meclisi 2.Başkan Vekilliğine 32 oyla Ömer DAYI nispi çoğunlukla seçilmiştir. 

124
Encümen Müdürlüğü
İl Genel Meclisi 1.Başkan Vekili Seçimi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince İl Genel Meclisi 1.Başkan Vekili seçiminin yapılması konusunda İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KOCAKULAK, Cevdet KEÇECİ, Adem ULUPINAR ve Veysel TEKELİ’nin vermiş oldukları önerge ile Selçuk ÇİRKİN aday olarak teklif edilmiş olup,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, İl Genel Meclisi 1.Başkan Vekilliğine 36 oyla Selçuk ÇİRKİN nispi çoğunlukla seçilmiştir. 

123
Encümen Müdürlüğü
İl Genel Meclisi Divan Asıl Katipliği Seçimi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince İl Genel Meclisi Divan Asıl Katipliği seçiminin yapılması konusunda İl Genel Meclis Üyeleri Bahri ARIKAN, Ömer DAYI, Yener SEVİM, Ahmet KOCAKULAK, İsa ÇAĞA, İbrahim ACAR ve Mehmet KARAGÖZ’ün vermiş oldukları önergeler ile Ömer TUNÇAY, Hakkı TEKİN,  Yasin TARHAN ve Tolga YILDIRIM aday olarak teklif edilmiş olup,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, İl Genel Meclisi Divan Asıl Katip Üyeliklerine 37 oyla Ömer TUNÇAY, 34 oyla Hakkı TEKİN nispi çoğunlukla seçilmişlerdir. 

122
Encümen Müdürlüğü
İl Genel Meclisi Başkanlığı Seçimi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde, İl Genel Meclis Üyeleri Bahri ARIKAN, Ömer DAYI, Yener SEVİM, Ahmet KOCAKULAK, İsa ÇAĞA, İbrahim ACAR ve Mehmet KARAGÖZ’ün vermiş oldukları önergeler ile İl Genel Meclis Üyeleri Salih SEL ve Ramazan DEMİR aday olarak teklif edilmiş olup,

 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, İl Genel Meclisi Başkanlığına 37 oyla Salih SEL nispi çoğunlukla seçilmiştir.

106
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Merkez Karaman Mahallesi 21 pafta, 361 ada, 5 parselde Bankalar Caddesinde kayıtlı müşterek maliki bulunduğumuz “Sosyal Hizmetler ve Özel İdare İş Merkezi Binası” adlı gayrimenkulün ana binasının ön ve arka cephelerinde yollara bakan 2. Kattan başlayıp 7. Kat dahil 6 katta “Cam Cama Alüminyum Kompozit Cama Giydirme İşi” için İl Genel Meclisinin 02.047.2009 tarih ve 137 sayılı kararıyla 11,12,13 nolu Bağımsız Bölüm maliklerince İl Özel İdaresine düşen 79.064,15 ¨’nin ödenmesine karar verilmiş Bağımsız Bölüm malikleri taşınmazları daha önce satın aldıklarından ödeme yapmamışlardır.

İşhanı Yöneticiliğince konu yargıya intikal ettirilmiş olup; normal koşullarda yaklaşık 313.872,00 ¨’lik ödeme yapılması gerekirken taraflar arasında görüşmeler sonucu ana para, vekalet ücreti ve 24.11.2009 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar geçen yıllık enflasyon oranı kadar gecikme faiziyle birlikte 128.618,50 ¨’nin, Sosyal Hizmetler ve Özel İdare İşhanı Yöneticilik Hesabına ödenmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Karaman Mahallesi 21 pafta, 361 ada, 5 parselde Bankalar Caddesinde kayıtlı, müşterek maliki bulunduğumuz “Sosyal Hizmetler ve Özel İdare İş Merkezi Binasının Dış Cephe Giydirme İşine ait 128.618,50 ¨’nin, Uzlaşma Yoluyla ödenmesi uygun görülerek, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, İl Genel Meclis Üyeleri; Hakan AVTUĞ, Mehmet KARAGÖZ, Selahattin TOKPUNAR, İsa ÇAĞA, Yakup CEYHAN, İbrahim ACAR, Osman ASLANTÜRK, Celil YILMAZ, Ahmet BENZER, Ali KOÇAK, Ramazan YILDIRIM, Abdullah TÜRKYILMAZ, Ali IŞIK, Beytullah CİHAN ve Ali Rıza YILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

121
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya Katılamayan Üyelerin İzinli Sayılması.

Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Salih SEL, Ahmet KOCAKULAK, Mehmet BEŞKARDEŞ ve Ahmet KAYA’nın,

2. Birleşimine katılamayan Mehmet BEŞKARDEŞ ve Süleyman YILDIZ’ın, 

3. Birleşimine katılamayan Mehmet BEŞKARDEŞ ve Ali KOÇAK’ın,

4. Birleşimine katılamayan Mehmet BEŞKARDEŞ ve Süleyman YILDIZ’ın,

5. Birleşimine katılamayan Haticedudu ÖZKAL, Mehmet BEŞKARDEŞ ve Doğan KISA’nın, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

120
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2014 Mali yılı Yatırım Proğramında Emirdağ İlçesi Beton Parke Yapımında bulunan ödenekten, Köy yollarında kullanılmak üzere, Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılması (Önerge)

2014 Mali yılı Yatırım Proğramında Emirdağ İlçesi Beton Parke Yapımında bulunan 684.000,00 ¨ ödenekten, 284.000,00 ¨ ödeneğin Emirdağ İlçesi Köy yollarında kullanılmak üzere, Emirdağ Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 2014 Mali yılı Yatırım Proğramında Emirdağ İlçesi Beton Parke Yapımında bulunan 684.000,00 ¨ ödenekten, 284.000,00 ¨ ödeneğin Emirdağ İlçesi Köy yollarında kullanılmak üzere, Emirdağ Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

119
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
I. II. ve III. Sınıf Madencilik Faaliyetleri ve bu faaliyetlere ait ruhsat değişikliği durumları için, İl Özel İdaresince alınacak olan İşyeri Açma İzin Harcının belirlenmesi.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7.maddesine göre \"Kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek\" İl Özel İdaresinin görev ve yetkileri arasındadır.

5995 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun 7. maddesinde \"Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları İl Özel İdareleri tarafından verilir. Bu ruhsatların verilmesi sırasında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil ettiği işyeri açma izni harcı il özel idaresi tarafından tahsil edilir. Bu bedelin %50\' si ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hesabına aktarılır. Bu alanların belediye mücavir alanı içerisinde kalması durumunda tahsil edilen harcın % 50\' si ilgili belediyenin hesabına aktarılır.\" hükmü yer almaktadır.

18.02.2014 tarihli ve 28917 Sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulunun 2014/5896 sayılı \"2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar\"ı ile İşyeri açma izni harcı belirlenmiştir.

06.08.2010 tarihli 179 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, I. II. ve III. Sınıf Madencilik Faaliyetleri ve bu faaliyetlere ait ruhsat değişikliği durumları için, İl Özel İdaresince alınacak olan İşyeri Açma İzni Harcının, 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu kararında açıklanan ve beher m²\'si için 0,40 ¨ miktar üzerinden alınması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İşyeri Açma İzni Harcının 06.08.2010 tarihli 179 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, I. II. ve III. Sınıf Madencilik Faaliyetleri ve bu faaliyetlere ait ruhsat değişikliği durumları için, İl Özel İdaresince alınacak olan İşyeri Açma İzni Harcının, 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu kararında açıklanan ve beher m²\'si için 0,40 ¨ miktar üzerinden alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

118
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Ovacık Köyünün, fosseptik çukurunda çökme meydana geldiğinden dolayı gereğinin yapılması.(Önerge)

İlimiz Başmakçı İlçesi Ovacık Köyünün fosseptik çukurunda çökme meydana geldiğinden dolayı, gerekli incelemenin yerinde yapılarak mağduriyetinin giderilmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Başmakçı İlçesi Ovacık Köyünün fosseptik çukurunun, İl Özel İdaresince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

117
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Burunkaya ve Eldere Köylerinde yer alan, “Rüzgar Enerji Santrali” revizyon imar planı ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Dinar İlçesine bağlı Burunkaya ve Eldere Köylerinde yer alan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alanlar üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 24.03.2011 tarih ve EÜ/31275/1889 nolu üretim lisansına sahip olan ve Tamyeli Enerji Yatırım Üretim Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Dinar İncesu Rüzgâr Enerji Santraline ait nazım ve uygulama imar planı İl Genel Meclisinin 04.08.2013 tarih ve 183 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kanat çapı kadar yeri kapsayan alanın planlarda gösterilmesi hususundaki kararına istinaden 288.710.291 m²’lik alan üzerinde “Rüzgar Enerji Santrali” revizyon imar planı olarak hazırlanan ve ilgi yazı ekinde İl Özel İdaresine sunulan; 2 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 6 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş olup, imar planı revizyonu ve eklerinin onaylanması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesine bağlı Burunkaya ve Eldere Köylerinde yer alan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alanlar üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 24.03.2011 tarih ve EÜ/31275/1889 nolu üretim lisansına sahip olan ve Tamyeli Enerji Yatırım Üretim Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan ancak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kanat çapı kadar yeri kapsayan alanın planlarda gösterilmesi hususundaki kararına istinaden 288.710.291 m²’lik alan üzerinde “Rüzgar Enerji Santrali” revizyon imar planı olarak hazırlanan, 2 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 6 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

116
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Yukarı Akpınar Köyünün üst bölümünde hakim tepe olarak bilinen yerin, yamaç paraşütü yapılması.(Önerge)

İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Yukarı Akpınar Köyünün üst bölümünde hakim tepe olarak bilinen yerin, yamaç paraşütü yapılabilmesi için uygun bir yer olduğundan, yerli Turizm’e kazandırmak amacıyla ulaşımı olan bu bölgeye küçük tadilatların ve yamaç paraşütü için 20-30 metrelik bir pistin yapılabilmesi için gerekli kararın alınması konusunda, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu talebin ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

115
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
2014 Yılı Jeotermal Su Kullanım Bedelleri.

13.06.2007 tarih ve 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile 11.12.2007 tarih ve 26727 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında Jeotermal Kaynağı olmayan ve Jeotermal Kaynaktan yaralanmak isteyen tesisler ile Turizm Belgeli Tesislerin kullandıkları su miktarına göre Jeotermal su kullanım bedelinin belirlenmesi gerektiğinden dolayı İlimizde, Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen (Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi, İhsaniye- Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi, Heybeli Termal Turizm Merkezi ve Sandıklı-Hüdai Termal Turizm Merkezi) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dahilinde faaliyet gösteren ve ruhsatlı jeotermal kaynağı bulunmayan, İl Özel İdaresinden jeotermal kaynağı temin edecek işletmelerden alınması gereken 2014 yılına ait Jeotermal su kullanım m³ birim bedelinin, işletmecinin kuyu için yapmış olduğu maliyetler düşüldükten sonra İl Özel İdaresine ödeyeceği (KDV Hariç) miktarın, İlgili Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda her bir Termal Turizm Merkezi için ayrı ayrı belirlenmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu birim fiyatları 2014 Yılı Jeotermal Su Kullanım Bedelleri aşağıdaki cetvelde belirtildiği şekilde;

 

 

BÖLGESİ

 

ÖZEL İDARE PAYI (¨)

Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi için 55ºC 1 m³

0,01

Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi için 95ºC 1 m³

0,04

Sandıklı-Hüdai TermalTurizm Merkezi Otel için m³

0,04

Sandıklı- Sera m³

0,041

Heybeli Termal TurizmBölgesi, Konaklama Tesisleri için 1 m³

0,03

Çobanlar m³

0,033

 

İhsaniye - Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi için maliyet çalışmaları devam ettiğinden, maliyet belirlendikten sonra karar verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

114
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Örenkaya Belediye Başkanlığının, İller Bankasından hali hazır harita üzerine İmar planı yapılması için borçlanması.

On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair, 6360 Sayılı Kanun 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kanunun Geçici 2. Maddesinin 1. bendi gereğince ek 27 Sayılı Listede bulunan ve İlk Mahalli İdareler genel seçiminden geçerli olmak üzere köye dönüştürülen; İlimiz Sandıklı İlçesi Örenkaya Belediye Başkanlığı 29.11.2013 tarih ve 385 sayılı yazısı ile İller Bankasından borçlanarak hali hazır harita üzerine İmar planı yapılması için 6360 Sayılı Kanununun Geçici 2. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince izin verilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi Örenkaya Belediye Başkanlığının, İller Bankasından hali hazır harita üzerine İmar planı yapılması için borçlanması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

113
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesinde ödenekleri mevcut olduğundan 1 adet silindir ile 2 adet damperli kamyon alınması.

İl Özel İdaresi envanterinde bulunan iş makinelerinin bir çoğu 2000 modelin altında ve 20 yaşın üzerinde bulunmaktadır. İl Özel İdaresi görev alanının geniş olması, 4000 kilometreye yakın yol ağımızın bulunması ve performans planımızdaki stabilize, 1. Kat ve 2. Kat sathi asfalt kaplama yapım işlerinin asfalt sezonunun kısa olması da göz önünde bulundurularak 1 adet silindir ve 2 adet damperli kamyon alınmasına ihtiyaç duyulduğundan; Ödenekleri mevcut 2014 Mali Yılı bütçesinden karşılanmak üzere 1 adet silindir ile 2 adet damperli kamyon alınması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 2014 Mali Yılı Bütçesinde ödenekleri mevcut olduğundan 1 adet silindir ile 2 adet damperli kamyon alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

112
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi Yeşilevler Mahallesinde bulunan, Tarım Köyüne yapılacak camii inşaatında kullanılmak üzere ödenek aktarılması.(Önerge)

İlimiz Çay İlçesi Yeşilevler Mahallesinde bulunan, Tarım Köyüne yapılacak camii inşaatında kullanılmak üzere ödenek aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu ödenek talebinin, Encümen tarafından değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

111
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne Eskort hizmetinde kullanılmak üzere bir adet araç alınması.(Önerge)

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne Eskort hizmetinde kullanılmak üzere bir adet araç alınması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne Eskort hizmetinde kullanılmak üzere bir adet araç

alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, İl Genel Meclis Üyeleri; Mehmet KARAGÖZ, Celil YILMAZ, Haydar KÜÇÜK, Murat ÇANDIR, Ali IŞIK ve Beytullah CİHAN’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

110
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesi, Yüzüncü Yıl İlköğretim Okulu yapımı.(Önerge)

İlimiz Bolvadin İlçesi 2014 yılı yatırım programında bulunan, Bolvadin Yüzüncü Yıl İlköğretim Okulu yapımı hakkında bilgi verilmesi konusunda, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 2014 yılı yatırım programında ödeneği bulunan Okulun, ivedilikle ihaleye çıkartılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

109
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2014 Yılı bütçesinde bulunan İlimiz Emirdağ İlçesi İlköğretim Okulları Bakım ve Onarım için ayrılan ödeneğin aktarılması. (Önerge)

2014 yılı bütçesinden İlimiz Emirdağ İlçesi İlköğretim Okulları Bakım ve Onarım kalemine ayrılan  ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu ödeneğin, 40.000,00 ¨’si Emirdağ Cumhuriyet İlkokulu Bakım ve Onarımına, 40.000,00¨’si Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Bakım ve Onarımına, 40.000,00¨’si Şükrü Mola İlkokulu Bakım ve Onarımına ve kalan 52.565,00¨‘nin ise Emirdağ İlköğretim Okulları Genel Onarım İşi kaleminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

108
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Zafer (Çakır) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sandıklı Belediyesine ait arsanın, Kapalı Spor Salonu yapılmak üzere İl Özel İdaresine tahsis edilmesi.

Sandıklı İlçesi Zafer (Çakır) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sandıklı Belediyesine ait 921 ada 2 parselde kayıtlı 4.120,42 m²’lik arsanın, Kapalı Spor Salonu yapılmak üzere Kamu Yararı da dikkate alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi uyarınca sözleşme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bedelsiz olarak İl Özel İdaresine tahsis edilmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi Zafer (Çakır) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sandıklı Belediyesine ait 921 ada 2 parselde kayıtlı 4.120,42 m²’lik arsanın, Kapalı Spor Salonu yapılmak üzere Kamu Yararı da dikkate alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi uyarınca sözleşme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bedelsiz olarak İl Özel İdaresine tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

107
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçesine bağlı Belkaracaören Köyünde, Köy Yerleşim Planı için hazırlanan imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Merkez İlçesine bağlı Belkaracaören Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4278500, 4278900), (y:549300, 550100) koordinatları arasında kalan yaklaşık 8 hektar alanı kapsayan 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri, İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş olup imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Merkez İlçesine bağlı Belkaracaören Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4278500, 4278900), (y:549300, 550100) koordinatları arasında kalan yaklaşık 8 hektar alanı kapsayan 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

106
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Özel İdare İş Merkezi Binasının Dış Cephe Giydirme İşinin, Uzlaşma Yoluyla ödenmesi.

İlimiz Merkez Karaman Mahallesi 21 pafta, 361 ada, 5 parselde Bankalar Caddesinde kayıtlı müşterek maliki bulunduğumuz “Sosyal Hizmetler ve Özel İdare İş Merkezi Binası” adlı gayrimenkulün ana binasının ön ve arka cephelerinde yollara bakan 2. Kattan başlayıp 7. Kat dahil 6 katta “Cam Cama Alüminyum Kompozit Cama Giydirme İşi” için İl Genel Meclisinin 02.047.2009 tarih ve 137 sayılı kararıyla 11,12,13 nolu Bağımsız Bölüm maliklerince İl Özel İdaresine düşen 79.064,15 ¨’nin ödenmesine karar verilmiş Bağımsız Bölüm malikleri taşınmazları daha önce satın aldıklarından ödeme yapmamışlardır.

İşhanı Yöneticiliğince konu yargıya intikal ettirilmiş olup; normal koşullarda yaklaşık 313.872,00 ¨’lik ödeme yapılması gerekirken taraflar arasında görüşmeler sonucu ana para, vekalet ücreti ve 24.11.2009 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar geçen yıllık enflasyon oranı kadar gecikme faiziyle birlikte 128.618,50 ¨’nin, Sosyal Hizmetler ve Özel İdare İşhanı Yöneticilik Hesabına ödenmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Merkez Karaman Mahallesi 21 pafta, 361 ada, 5 parselde Bankalar Caddesinde kayıtlı, müşterek maliki bulunduğumuz “Sosyal Hizmetler ve Özel İdare İş Merkezi Binasının Dış Cephe Giydirme İşine ait 128.618,50 ¨’nin, Uzlaşma Yoluyla ödenmesi uygun görülerek, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, İl Genel Meclis Üyeleri; Hakan AVTUĞ, Mehmet KARAGÖZ, Selahattin TOKPUNAR, İsa ÇAĞA, Yakup CEYHAN, İbrahim ACAR, Osman ASLANTÜRK, Celil YILMAZ, Ahmet BENZER, Ali KOÇAK, Ramazan YILDIRIM, Abdullah TÜRKYILMAZ, Ali IŞIK, Beytullah CİHAN ve Ali Rıza YILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

105
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Bulca Köyünde, Köy Yerleşim Planı için hazırlanan imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Bulca Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4294800, 4295400), (y:526000, 526700) koordinatları arasında kalan yaklaşık 28,2 hektar alanı kapsayan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri, İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş olup imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Bulca Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4294800, 4295400), (y:526000, 526700) koordinatları arasında kalan yaklaşık 28,2 hektar alanı kapsayan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

104
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kızılören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Mehmet AKSÖZ’ün, istifa ettiğinden dolayı yerine yeni bir üyenin seçilmesi.

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19.Maddesinin 2.Fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin 24.12.2013 tarih ve 899-13504 sayılı kararı ile Kızılören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Mehmet AKSÖZ 10.02.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğini bildirmiştir.

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinde 2014 yılı faaliyet döneminde görev alması için yeni bir üyenin seçilmesi konusunda, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Kızılören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Mehmet AKSÖZ 10.02.2014 tarihli dilekçesiyle istifa ettiğinden dolayı yerine Mustafa Oğlu İbrahim İNCE’nin seçilmesi uygun görülerek, İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, İl Genel Meclis Üyeleri; Mehmet KARAGÖZ, Selahattin TOKPUNAR, İsa ÇAĞA, Osman ASLANTÜRK, Celil YILMAZ, Haydar KÜÇÜK, Ahmet BENZER, Ali KOÇAK, Murat ÇANDIR, Ramazan YILDIRIM, Abdullah TÜRKYILMAZ, Ali IŞIK, Beytullah CİHAN ve Ali Rıza YILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

103
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Hacıbeyli Köyünde, Köy Yerleşim Planı için hazırlanan imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Hacıbeyli Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4325300, 43259010), (y:520400, 524500) koordinatları arasında kalan yaklaşık 12,1 hektar alanı kapsayan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri, İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş olup imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Hacıbeyli Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4325300, 43259010), (y:520400, 524500) koordinatları arasında kalan yaklaşık 12,1 hektar alanı kapsayan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

102
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Dazkırı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Abdullah AKYER’in, istifa ettiğinden dolayı yerine yeni bir üyenin seçilmesi.

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19.Maddesinin 2.Fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin 24.12.2013 tarih ve 899-13504 sayılı kararı ile Dazkırı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Abdullah AKYER 27.02.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğini bildirmiştir.

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinde 2014 yılı faaliyet döneminde görev alması için yeni bir üyenin seçilmesi konusunda, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Dazkırı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Abdullah AKYER 27.02.2014 tarihli dilekçesiyle istifa ettiğinden dolayı yerine Hayati KARABULUT’un seçilmesi uygun görülerek, İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, İl Genel Meclis Üyeleri; Mehmet KARAGÖZ, Selahattin TOKPUNAR, İsa ÇAĞA, Osman ASLANTÜRK, Celil YILMAZ, Haydar KÜÇÜK, Ahmet BENZER, Ali KOÇAK, Murat ÇANDIR, Ramazan YILDIRIM, Abdullah TÜRKYILMAZ, Ali IŞIK, Beytullah CİHAN ve Ali Rıza YILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.       

101
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Hocalar İlçesine bağlı Çalca Köyünde, Köy Yerleşim Planı için hazırlanan imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Hocalar İlçesine bağlı Çalca Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4282300, 4282800), (y:497000, 497900) koordinatları ve (x:4281900, 4282200), (y:497300, 497800) koordinatları arasında kalan iki alanda toplam l8,7 hektar alanı kapsayan 3 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri, İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş olup imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Hocalar İlçesine bağlı Çalca Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4282300, 4282800), (y:497000, 497900) koordinatları ve (x:4281900, 4282200), (y:497300, 497800) koordinatları arasında kalan iki alanda toplam l8,7 hektar alanı kapsayan 3 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

100
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Muratlar Köyünde, Köy Yerleşim Planı için hazırlanan imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Muratlar Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:43250000, 4324300), (y:531600,532300) koordinatları arasında kalan yaklaşık 24 hektar alanı kapsayan 4 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri, İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş olup imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Muratlar Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:43250000, 4324300), (y:531600,532300) koordinatları arasında kalan yaklaşık 24 hektar alanı kapsayan 4 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

99
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçe Merkezinde bulunan tarihi çeşmeye bakım yapılması.(Önerge)

İlimiz Dazkırı İlçe Merkezinde bulunan tarihi ve tescilli olan çeşmenin bakımsız harabe şeklinde olduğundan dolayı tarihi olan bu çeşmeye bakım yapılarak daha uygun bir yere taşınması için gereken çalışmanın yapılması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu çeşmenin İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Katkı payından karşılanarak bakım yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

98
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesi Siğilli mevkisinde Tarihi İpek Yolu güzergâhında bulunan tescilli kültür varlıklarımız arasında yer alan tarihi köprünün tamir, bakım ve restorasyonunun yapılması.(Önerge)

İlimiz Çobanlar İlçesi Siğilli mevkisinde Tarihi İpek Yolu güzergâhında bulunan tescilli kültür varlıklarımız arasında yer alan tarihi köprü yok olma ile karşı karşıyadır. Bu köprünün tamir, bakım ve restorasyonunun yapılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu köprünün İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Katkı payından karşılanarak yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

97
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2014 Yılı bütçesinden İlimiz Emirdağ Kapalı Spor Salonunun bakım ve onarımı için ayrılan ödeneğin, Emirdağ Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması.(Önerge)

2014 Yılı bütçesinden İlimiz Emirdağ Kapalı Spor Salonunun bakım ve onarımı için ayrılan 50.000,00 ¨ ödeneğin, Emirdağ Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu ödeneğin, Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

96
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçe Saraydüzü Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi.

3194 Sayılı İmar Kanunun 27.maddesinde \" İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.\" Denildiğinden; 3194 Sayılı İmar Kanununun 27.maddesi hükmüne istinaden, İlimiz Merkez İlçe Saraydüzü Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi için gerekli kararın alınması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 3194 Sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi hükmüne istinaden, İlimiz Merkez İlçe Saraydüzü Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

95
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresi 2013 Yılı Faaliyet Raporu.

İl Özel İdaresi 2013 Yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesi konusunda, İhtisas Komisyonlarının raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresi 2013 Yılı Faaliyet Raporunun dairesince hazırlandığı şekilde kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

94
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2 adet ambulansların alımında kullanılmak üzere ilave ödenek tahsis edilmesi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında kullanılmak üzere 2 adet Ambulans alımı için İl Özel İdaresi 2014 mali yılı bütçesi ile tahsis edilen 300.000,00 ¨ ödeneğin yapılan piyasa fiyat araştırması sonucu yetersiz geleceği belirtilerek, bahse konu ambulansların alımında kullanılmak üzere 100.000,00 ¨ ilave ödenek tahsis edilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık    Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 2 adet ambulansların alımında kullanılmak üzere, 44.03.37.00.00-07.2.2.36.001-5-06.1.2.03 Kamu Hastaneler Birliğinde 250.000,00 ¨ bulunan ödenekten 100.000,00 ¨ alınarak Ambulansların alımında kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

93
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez Dumlupınar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Afyon Verem Savaş Derneğine ait taşınmazın İl Özel İdaresine şartlı bağışı.

İlimiz Merkez Dumlupınar Mahallesi Anadolu İmam Hatip Lisesi karşısında bulunan mülkiyeti Afyon Verem Savaş Derneğine ait ve tapunun 377 ada, 33 Parselde kayıtlı 1701,32 m² arsa niteliğindeki taşınmazın (üzerinde tek katlı bina mevcut) İmam Hatip Ortaokulu veya İmam Hatip Lisesine ek bina yapılması şartıyla İl Özel İdaresine bağış edilmesi konusunda, Valilikten havaleli İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.03.2014 tarih ve 2550 sayılı yazısı okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Merkez Dumlupınar Mahallesi Anadolu İmam Hatip Lisesi karşısında bulunan mülkiyeti Afyon Verem Savaş Derneğine ait ve tapunun 377 ada, 33 Parselde kayıtlı   1701,32 m² arsa niteliğindeki taşınmazın (üzerinde tek katlı bina mevcut) İmam Hatip Ortaokulu veya İmam Hatip Lisesine ek bina yapılması şartıyla İl Özel İdaresine bağış kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

92
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez Eşrefpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İsmet BODUR’a ait taşınmazın, İl Özel İdaresi adına bağış olarak kabul edilmesi.

İlimiz Merkez Eşrefpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İsmet BODUR’a ait ve tapunun 1700 ada, 1 Parselde kayıtlı 29,00 m² taşınmazın Okul alanı olarak kullanılmak üzere İl Özel İdaresi adına bağış edilmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Merkez Eşrefpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İsmet BODUR’a ait ve tapunun 1700 ada, 1 Parselde kayıtlı 29,00 m²’lik taşınmazın Okul alanı olarak kullanılmak üzere İl Özel İdaresi adına bağış olarak kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

91
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Gülistan Mahallesi Köprübaşı Mevkii sınırları içerisinde bulunan, Fatih İlköğretim Okulu arsasının İl Özel İdaresine devir edilmesi

İlimiz Başmakçı İlçesi Gülistan Mahallesi Köprübaşı Mevkii sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Başmakçı Belediyesine ait tapunun 50.L.I.C pafta, 17265 parselde kayıtlı 9.356,00 m²’lik Fatih İlköğretim Okulu arsasının tamamının kullanımı Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olduğu ve eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi  devir edilmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Başmakçı İlçesi Gülistan Mahallesi Köprübaşı Mevkii sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Başmakçı Belediyesine ait tapunun 50.L.I.C pafta, 17265 parselde kayıtlı 9.356,00 m²’lik Fatih İlköğretim Okulu arsasının tamamının, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresine devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

90
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesi, Hacıbeyli Köyü, Tosulderesi Mevkiinde bulunan taşınmazın imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması.

İlimiz İhsaniye İlçesi, Hacıbeyli Köyü, Tosulderesi Mevkiinde bulunan, tapunun 188 ada 73 numaralı parselinde kayıtlı 240.000,00 m²’lik taşınmaz üzerinde mevcut hayvancılık tesisi amaçlı imar planının; 2.760,62 m²,lik kısmında ticaret alanı amaçlı imar planı tadilatı yapılabilmesi için hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş olup, imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesi, Hacıbeyli Köyü, Tosulderesi Mevkiinde bulunan, tapunun 188 ada 73 numaralı parselinde kayıtlı 240.000,00 m²’lik taşınmaz üzerinde mevcut hayvancılık tesisi amaçlı imar planının; 2.760,62 m²,lik kısmında ticaret alanı amaçlı imar planı tadilatı yapılabilmesi için hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

89
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Listede belirtilen yolların, dairesince gerekli çalışmaların yapılarak komisyona bilgi verilmesi.

2014 yılı İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Performans programında yer alan ve ekli listede yol uzunlukları belirtilen yerlerde l. Kat asfalt yapılması planlanan listede belirtilen yolların köy içi yollar ve bağlantısındaki yollar olduğu görülmüştür.

Bu tür yolların köy bütünlüğü açısından ve bakım onarım tamirat güçlüğü ve sıklığı açısından değerlendirildiğinde beton kilit parke taşı döşenmesi daha uygun, kalıcı ve uzun ömürlü olacağı, ayrıca Afyonkarahisar Belediyesine bağlanan 10 köyün bağlantı yolları Belediye görev ve sorumluluk alanına girdiğinden bu yolların İl Özel İdaresinin yol ağından çıkarılması için, İl Genel Meclisince yeniden değerlendirilerek gerekli kararın alınması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 2014 yılı İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Performans programında l. Kat asfalt yapılması planlanan listede belirtilen yolların, dairesince gerekli çalışmaların yapılarak İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

88
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesi Balçıkhisar Belediyesine ait ekonomik ömrünü tamamlamış olan 16 adet araçların satılması.

On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair, 6360 Sayılı Kanun 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kanunun Geçici 2. Maddesinin 1. bendi gereğince ek 27 Sayılı Listede bulunan ve İlk Mahalli İdareler genel seçiminden geçerli olmak üzere köye dönüştürülen; İlimiz Şuhut İlçesi Balçıkhisar Belediye Başkanlığı 17.01.2014 tarih ve 09 sayılı yazısı ile Belediyede ekonomik ömrünü tamamlamış olan cinsi ve özellikleri ekte yazılı bulunan 16 adet aracın satılması için 6360 Sayılı Kanununun Geçici 2. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince izin verilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Şuhut İlçesi Balçıkhisar Belediyesine ait ekonomik ömrünü tamamlamış olan cinsi ve özellikleri ekte yazılı bulunan 16 adet araçların satılması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

87
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesi Karacaahmet Belediye Başkanlığının, Yeni açılacak kuyu giderleri için, İller Bankasından kredi kullanarak borçlanması.

On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair, 6360 Sayılı Kanun 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kanunun Geçici 2. Maddesinin 1. bendi gereğince ek 27 Sayılı Listede bulunan ve İlk Mahalli İdareler genel seçiminden geçerli olmak üzere köye dönüştürülen; İlimiz İhsaniye İlçesi Karacaahmet Belediye Başkanlığı 21.01.2014 tarih ve 27 sayılı yazıları ile Yeni açılacak kuyu giderlerinin İller Bankasından kredi kullanarak karşılanması için 6360 Sayılı Kanununun Geçici 2. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince izin verilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesi Karacaahmet Belediye Başkanlığının, Yeni açılacak kuyu giderleri için, İller Bankasından kredi kullanarak borçlanması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

86
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yapılacak, Proğram Harici İşler.   

2014 Mali Yılı performans Yatırım Programı İl Genel Meclisinin 26.11.2013 tarih ve 281 sayılı Kararı ile kararlaştırılmış olup 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İlimiz Sınırları içersinde bulunan ve 2014 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında yer almayan,  Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan köyler ile köy belediyelerinin ve bunlara bağlı yerleşim birimlerinin yollarının yapımı, onarımı, bakımı gerektiğinde asfaltlanması, sanat yapıları ve köprülerinin yapımı ve bakımı, Köy isim levhaları ve trafik işaret levhalarının montaj, tamir, bakımına zaman zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu tip yapım, tamir, bakım ve onarım işlerinin acilen çözülebilmesi ve hizmetlerin bir an önce verilebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin ve iş makinelerinin köylere gönderilebilmesi gerekmektedir.

2014 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında bulunmayan ,İhtiyaç duyulan malzeme ve makinelerinin akaryakıtının İl Özel İdare ambarlarından verilmesi, yapım, bakım ve onarım sırasında kullanılacak malzemelerin nakillerinde ve kazı işlerinde İl Özel İdaresi iş makinelerinin, araçlarının ve ekipmanlarının kullanılması ile ilgili personelin görevlendirilmesi işlerinin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında bulunmayan, İhtiyaç duyulan malzeme ve makinelerinin akaryakıtının İl Özel İdare ambarlarından verilmesi, yapım, bakım ve onarım sırasında kullanılacak malzemelerin nakillerinde ve kazı işlerinde İl Özel İdaresi iş makinelerinin, araçlarının ve ekipmanlarının kullanılması ile ilgili personelin görevlendirilmesi ayrıca yeni yapılacak yolların İl Genel Meclis yetkisinde bırakılması şartıyla tamir, bakım ve onarım işlerinin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

85
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce yapılacak, Proğram Harici İşler.   

2014 Yılı İl Özel İdaresi performans yatırım programında bulunmayan ve çalışır durumdaki sulama ve HİS göletleri ile YÜS ve YAS ile Yağmurlama, damlama sulama tesislerinin bakım onarım ve tamir işlerinin yapılmasına, İlimiz Sınırları içersinde bulunan köylerde memba ve sondaj kuyularının kuruması, içmesuyu arızalarında, içmesuyu isale, terfi hattı, Şebeke, Depo yapımına ve sondaj açılmasına ayrıca bazı köylerde ilave kanalizasyon inşaatı veya arıza tamir yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu tip içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının acil olarak çözülebilmesi ve susuz kalan köy halkının mağduriyetinin önlenebilmesi, yukarıda belirtilen yapım, bakım ve onarım işlerinin acilen çözümlenebilmesi ve hizmetlerin bir an önce verilebilmesi için ;

2014 yılı içme suyu inşaatları ve kanalizasyon inşaatları programında yer almayan ve yapımına ihtiyaç duyulan içmesuyu inşaatlarına, Her cins boru, çimento, demir, tuğla, özel aksam, armatür,elektrik malzemeleri sondaj malzemeleri,kanalizasyon yapımında kullanılan korige boru ve ek parçaları, muayene bacaları vb. inşaat malzemelerinin verilmesi ve iş makinelerinin köylere gönderilmesi gerekmektedir.

2014 Yılı Müdürlüğümüz yatırım programında bulunmayan HİS, YÜS, YAS ile Yağmurlama Sulamalar, Damla sulamalar, içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarının yapılması, içmesuyu sondaj kuyusu açılması, ihtiyaç duyulan inşaat malzemelerinin ve iş makinelerinin akaryakıtının İl Özel İdaresi ambarlarından verilmesi, inşaatın yapımı sırasında kullanılacak malzemelerin nakilleri ile kazı işlerinde iş makinelerinin ve araçlarının kullanılması, ilgili personelin görevlendirilmesi ve işin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 Yılı Müdürlüğümüz yatırım programında bulunmayan HİS, YÜS, YAS ile Yağmurlama Sulamalar, Damla sulamalar, içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarının yapılması, içmesuyu sondaj kuyusu açılması, ihtiyaç duyulan inşaat malzemelerinin ve iş makinelerinin akaryakıtının İl Özel İdaresi ambarlarından verilmesi, inşaatın yapımı sırasında kullanılacak malzemelerin nakilleri ile kazı işlerinde iş makinelerinin ve araçlarının kullanılması, ilgili personelin görevlendirilmesi ayrıca yeni yapılacak işler ilave kanalizasyon ve isale hattı yapımının İl Genel Meclis kararı ile yapılmasına diğer işlemlerin (tamir, bakım, onarım vb.) Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

84
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Evciler İlçesi Kayalık Mahallesi Cumhuriyet Meydanında İlçe Özel İdare İş Merkezinin 3. Katında boş bulunan 218 nolu (16 m²) büronun, tahsisi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Evciler İlçesi Kayalık Mahallesi Cumhuriyet Meydanında İlçe Özel İdare İş Merkezinin 3. Katında bulunan 205-207-209-214-217 numaralı bürolarında Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünün hizmetlerinin yürütüldüğü ve hizmetlerin sunumunda büroların yetersiz kaldığından boş bulunan 218 nolu (16 m²) büronun 5018 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince tahsis edilmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Evciler İlçesi Kayalık Mahallesi Cumhuriyet Meydanında İlçe Özel İdare İş Merkezinin 3. Katında boş bulunan 218 nolu (16 m²) büronun, 5018 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince Evciler Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne, 10 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

83
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait Sosyal Tesislerinden yararlananların ücret tarifesinin belirlenmesi.

İl Özel İdaresine ait Sosyal Tesislerinden yararlananların ücret tarifesi İl Genel Meclisinin, 04.08.2013 tarih ve 177 sayılı kararıyla kişi başı 5,15 ¨/gün olarak belirlenen, Sosyal Tesislerin ücret tarifesine ilişkin, Maliye Bakanlığı tarafından 18.01.2014 tarih ve 2014-3 sayılı 28886 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Sosyal Tesislerine ilişkin tebliğ uyarınca ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Sosyal Tesislerin ücret tarifesine ilişkin, Maliye Bakanlığı tarafından 18.01.2014 tarih ve 2014-3 sayılı 28886 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Sosyal Tesislerine ilişkin tebliğ uyarınca, İl Özel İdaresine ait Sosyal Tesislerinden yararlananların ücret tarifesinin, kişi başı          6,00 ¨/gün olarak belirlenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

82
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresinde münhal bulunan Hukuk Müşaviri kadrosu için ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere; kadro derecesinde değişiklik yapılması.

İl Özel İdaresinde münhal bulunan Hukuk Müşaviri kadrosu için ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere; kadro derecesinde değişiklik yapılması konusunda, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Boş kadro değişiklik cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 3.derece 1 adet Hukuk Müşaviri kadrosunun kaldırılarak yerine 5.derece 1 adet Hukuk Müşaviri kadrosunun ihdasını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun l0.maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddeleri  gereğince 1 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

81
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2014 yılında İl Özel İdaresinde, Sözleşmeli Personelin net ücreti ve ek ödeme oranının belirlenmesi.

2014 yılında 6. Derece avukat kadrosunda tam zamanlı çalıştırılmak üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca net ücretinin ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ek ödeme oranının belirlenmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 2014 yılında İl Özel İdaresinde 6. Derece avukat kadrosunda tam zamanlı çalıştırılmak üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca sözleşmeli personele net ücret 1.909,26 ¨ ve aşağıdaki cetvelde görüldüğü şekilde 11.411,09 ¨ ek ödeneğin, 15.03.2014 tarihinden itibaren ödenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

UNVANI

 

 

SINIFI

 

 

DERECE

 

 

PERSONEL

SAYISI

 

 

UYGULANACAK

EK ÖDEME

ORANI %

 

EN YÜKSEK

DEVLET MEMURU

AYLIĞI

 

EK ÖDEME TUTARI (AYLIK)

 

 

 

EK ÖDEME TUTARI (YILLIK)

 

Avukat

 

 

AH

 

6

 

1

 

130

 

731,48

 

950,92

 

11.411,09

 

80
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü kurumsal kodu altında devreden 08.2 Kültür Hizmetleri fonksiyonel düzeyindeki ödeneklerin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne aktarılması.

İl Özel İdaresi 2013 Mali Yılı bütçesinden 2014 Mali Yılı bütçesine Yazı İşleri Müdürlüğü kurumsal kodu altında devreden 08.2 Kültür Hizmetleri fonksiyonel düzeyindeki ödeneklerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kurumsal kodu altına aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrası gereğince, İl Özel İdaresi 2013 Mali Yılı bütçesinden 2014 Mali Yılı bütçesine Yazı İşleri Müdürlüğü kurumsal kodu altında devreden 08.2 Kültür Hizmetleri fonksiyonel düzeyindeki ödeneklerin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kurumsal kodu altına aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

79
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü kurumsal kodu altında devreden ödeneklerin, Mali Hizmetler Müdürlüğü kurumsal kodu altına aktarılması.

İl Özel İdaresi 2013 Mali Yılı bütçesinden 2014 Mali Yılı bütçesine Sağlık İşleri Müdürlüğü kurumsal kodu altında devreden ödeneklerin Mali Hizmetler Müdürlüğü kurumsal kodu altına aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrası gereğince, İl Özel İdaresi 2013 Mali Yılı bütçesinden 2014 Mali Yılı bütçesine Sağlık İşleri Müdürlüğü kurumsal kodu altında devreden ödeneklerin Mali Hizmetler Müdürlüğü kurumsal kodu altına aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

78
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapım İşi için tahsis edilen ödeneğin, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Transfer kalemine aktarılması.

2014 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kurumsal Kodu altındaki İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapım İşi için tahsis edilen toplam 3.900.001,00 ¨ ödeneğin, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Transfer kalemine aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı İşi için tahsis edilen ödeneğin; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10.maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrası gereğince 44.03.39.00-01.3.9.22.003-5-06.5.7.01 İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapım İşi Harcama kalemindeki 3.900.001,00 ¨ ödeneğin tenzil edilerek, 44.03.37.00-01.6.0.19-5-07.1.5.04 Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği (İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı) harcama kalemine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

77
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya Katılamayan Üyelerin İzinli Sayılması.

Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Mehmet BEŞKARDEŞ’in,

2. Birleşimine katılamayan Mehmet BEŞKARDEŞ, İbrahim ACAR ve Hakan AVTUĞ’un,

3. Birleşimine katılamayan Mehmet BEŞKARDEŞ’in,

4. Birleşimine katılamayan Mehmet BEŞKARDEŞ ve Ali Rıza YILMAZ’ın,

5. Birleşimine katılamayan Mehmet BEŞKARDEŞ’in, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

76
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Bayat İlçesi Çukurkuyu, Mallıca, Köylerinden Eskişehir Han İlçesine giden yolun bakımının yapılması.(Önerge)

İlimiz Bayat İlçesi Çukurkuyu, Mallıca, Köylerinden Eskişehir Han İlçesine giden 25 km’lik yol virajlıdır. Ancak İpek yolu diye adlandırılan ve 2000 yılından önce ham yol olarak açılan Bayat İlçesi Çukurkuyu Köyü ve Eskişehir Han İlçesi arasındaki virajsız yolun stabilize ve bakımının yapıldığında yol yaklaşık 10 km kısalacağından dolayı gereğinin yapılması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu yol üzerinde bulunan dere yatağına büz veya kutu menfez yapılarak yolun bakımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

75
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Hisar mahallesinde bulunan Hisar kalesinin tadilatı ve çevre düzenlemesinin yapılarak turizme açılması.(Önerge)

İlimiz Sandıklı İlçesi Hisar mahallesinde bulunan Hisar kalesinin tadilatı ve çevre düzenlemesinin yapılarak turizme açılması konusunda, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu kalenin İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Katkı payından karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

74
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesinde bulunan türbelerin, bakım ve onarımının yapılması.(Önerge)

İlimiz Başmakçı İlçesinde bulunan türbelere ilçe dışından gelen çok sayıda ziyaretçi bulunmaktadır. Türbelerin bakım ve onarımının yapılması konusunda, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Başmakçı İlçesinde bulunan türbelerin, bakım ve onarımının yapılması talebinin, Başmakçı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

73
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11. Dönem İl Genel Meclisi adına “BİR DÖNEM BÖYLE GEÇTİ” temalı kitapçık hazırlanması.(Önerge)

“Söz Uçar, Yazı Kalır” atasözünün gereği olarak 11. Dönem İl Genel Meclisi adına “BİR DÖNEM BÖYLE GEÇTİ” temalı yazı, şiir, karikatür, fotoğraf, gazete haberleri kullanarak hafızalarda neler kaldı. Çalışması bütün üyelerimizin ve basının katkılarıyla kitapçık hazırlanması konusunda, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu kitapçık hazırlanması işinin bütçede ödenek olmadığından, İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

72
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Kuruca Köyü Çalaltı Mevkiinde, “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu, Otopark, Dinlenme ve Konaklama Turistik Tesisleri” amaçlı, İmar Planı ve Eklerinin Onaylanması.

İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Kuruca Köyünde yer alan, tapusunda Çalaltı Mevkii, J26D19A pafta, 675 ve 679 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Ergün ÖZLEM ve Ali GAYRETLİ’ye ait toplam 47.117,28 m²’lik taşınmaz üzerinde “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu, Otopark, Dinlenme ve Konaklama Turistik Tesisleri” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş olup, imar planı ve eklerinin onaylanması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Kuruca Köyünde yer alan, tapusunda Çalaltı Mevkii, J26D19A pafta, 675 ve 679 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Ergün ÖZLEM ve Ali GAYRETLİ’ye ait toplam 47.117,28 m²’lik taşınmaz üzerinde “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu, Otopark, Dinlenme ve Konaklama Turistik Tesisleri” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

71
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesi Kayran Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Sultandağı Belediyesine ait 51 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin Kaymakamlık Lojmanı yapılmak üzere, İl Özel İdaresine bedelsiz devir alınması.

İlimiz Sultandağı İlçesi Kayran Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sultandağı Belediyesine ait tapunun 1412-Ld pafta, 51 ada, 2 (387,88 m²)- 3 (401,22 m²)- 4 (425,69 m²) parsellerinde kayıtlı taşınmazların Kaymakamlık Lojmanı yapılmak üzere, İl Özel İdaresine bedelsiz olarak devir  (Teknik dosya, tevhid, yola terk ve ihdas) işlemleri yapıldıktan sonra oluşacak tapuların devir alınması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Sultandağı İlçesi Kayran Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sultandağı Belediyesine ait tapunun 1412-Ld pafta, 51 ada, 2 (387,88 m²)- 3 (401,22 m²)- 4 (425,69 m²) parsellerinde kayıtlı taşınmazların Kaymakamlık Lojmanı yapılmak üzere, İl Özel İdaresine bedelsiz olarak devir  (Teknik dosya, tevhid, yola terk ve ihdas) işlemleri yapıldıktan sonra oluşacak tapuların devir alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

70
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait 2013 yılı Taşınır Kesin Hesabı.

18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre tanzim edilen 2013 yılına ait Taşınır Hesap Cetvellerinin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (b) fıkrasına göre karara bağlanması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

 

18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre tanzim edilen 2013 yılına ait Taşınır Hesap Cetvelleri ekte gönderilmiş olup; aynı maddenin (10.) fıkrasında “Sosyal Güvenlik Kurumları ile Mahalli İdareler, yukarıdaki hükümlere göre hazırlayacakları Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin uygulama sonuçlarını Kesin Hesaba bağlayacak mercilere gönderilir” denilmekte olduğundan söz konusu cetvellerin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (b) fıkrasına göre İl Özel İdaresince hazırlandığı şekilde kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

69
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2014 Mali yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde bulunan, Kızılören İlçesi seracılık çalışmalarında kullanılmak üzere ayrılan ödeneğin, Kızılören İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine

2014 Mali yılı İl Özel İdaresi Bütçesi ile Kızılören İlçesi seracılık çalışmalarında kullanılmak üzere ayrılan ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bütçesinde yer alan ödeneğinin yerinde ve daha rantabl kullanılabilmesi için, Kızılören İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği transfer kalemine aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 2014 Mali yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde bulunan, Kızılören İlçesi seracılık çalışmalarında kullanılmak üzere ayrılan ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bütçesinde yer alan ödeneğin yerinde ve daha verimli kullanılabilmesi için Kızılören İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği transfer kalemine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

68
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Boyalı Köyünde, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına irtifak hakkı tesis edilmiş olan, 22.498,95 m²’lik taşınmaz üzerine, “Afyon 3 Trafo Merkezi” amaçlı, İmar Planı

İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Boyalı Köyünde yer alan tapusunda 2568 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına irtifak hakkı tesis edilmiş olan, 22.498,95 m²’lik taşınmaz üzerinde ilimizin artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan “Afyon 3 Trafo Merkezi” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş olup, imar planı ve eklerinin onaylanması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Boyalı Köyünde yer alan tapusunda 2568 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına irtifak hakkı tesis edilmiş olan, 22.498,95 m²’lik taşınmaz üzerinde ilimizin artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan “Afyon 3 Trafo Merkezi” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

67
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Akpınar Köyünün Hatıllı çeşmesi mevkiinde hayvanların sulanması için sondaj yapılması.(Önerge)

İlimiz Başmakçı İlçesi Akpınar Köyünün Hatıllı çeşmesi mevkiinde hayvanların sulanması için sondaj yapılması veya su kaynaklarından yararlanılarak sorunun çözülmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu talebin, İl Özel İdaresi tarafından incelenerek komisyonumuza bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

66
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Kozvankuyucak Köyünde bulunan cami yapımında kullanılmak üzere ödenek aktarılması.(Önerge)

İlimiz Sandıklı İlçesi Kozvankuyucak Köyünde bulunan cami geçen yılki yangın sonucunda kullanılamaz hale gelmiştir. Vatandaşlar ibadetlerini küçük bir konteynırda yapmaktadır. Cuma günleri ise yakın köylerdeki Camilerde Cuma namazı kılmaya gitmektedirler. Cami Yaptırma Demeği çalışma başlatmıştır. Cami yapımında kullanılmak üzere ödenek aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Cami yapımında kullanılmak üzere ödenek aktarılması talebinin, İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

64
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Akpınar Köyünde bulunan Kuş gözetleme kulesinin tamir ve bakımının yapılması.(Önerge)

İlimiz Başmakçı İlçesi Akpınar Köyünde bulunan Kuş gözetleme kulesinin çatısı hava şartları nedeniyle zarar görmüştür. Gerekli incelemenin yapılarak Kuş gözetleme kulesinin tamir ve bakımının yapılması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Kuş gözetleme kulesinin tamir ve bakım işlerinin, Başmakçı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

63
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Karasandıklı Köyü içerisinde bulunan köprünün tamir ve bakımının yapılması.(Önerge)

İlimiz Sandıklı İlçesi Karasandıklı Köyü içerisinde bulunan köprünün tamir ve bakımının yapılması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu talebin, İl Özel İdaresi tarafından incelenerek komisyonumuza bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

62
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Başağaç Belediye Başkanlığının İller Bankasından kredi kullanarak borçlanması.

On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair, 6360 Sayılı Kanun 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kanunun Geçici 2. Maddesinin 1. bendi gereğince ek 27 Sayılı Listede bulunan ve İlk Mahalli İdareler genel seçiminden geçerli olmak üzere köye dönüştürülen; İlimiz Sandıklı İlçesi Başağaç Belediye Başkanlığının İller Bankasından kredi kullanarak borçlanabilmesi için 6360 Sayılı Kanununun Geçici 2. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince izin verilmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi Başağaç Belediye Başkanlığının İller Bankasından kredi kullanarak borçlanması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

61
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kadro Değişikliğinin Yapılması.

İl Özel İdaresinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 10. derece 1 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun kaldırılarak, ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere engelli kadrosu olarak değişiklik yapılması konusunda, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 10. derece 1 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun kaldırılarak, ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere engelli kadrosu olarak ihdasına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 1 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

60
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması.

İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması konusunda, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

 

İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması;

Dolu kadro değişiklik cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere;

1)     1. sırada belirtilen Avukat Hizmetleri Sınıfında 6. derece Avukat kadrosunda görev yapan Bilal KARAKOCALI halen 4. derecenin 3. kademesinden maaş almakta olup, Lisans mezunu ve 10 yıl hizmeti bulunduğundan; 6. derece Avukat kadrosunun kaldırılarak yerine 4. derece Avukat kadrosunun ihdasını,

2)     2. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetler Sınıfında 6. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan Hatice ÇİĞDEM halen 5. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Lise mezunu ve 16 yıl hizmeti bulunduğundan; 6. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 5. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

3)     3. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetler Sınıfında 4. derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan Ziya ÇALIŞKAN halen 3. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Lise mezunu ve 21 yıl hizmeti bulunduğundan; 4. derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun ihdasını,

4)     4. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetler Sınıfında 8. derece Şoför kadrosunda görev yapan Ali GENCER halen 7. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Önlisans mezunu ve 7 yıl hizmeti bulunduğundan; 8. derece Şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece Şoför kadrosunun ihdasını,

5)     5. sırada belirtilen Yardımcı Hizmetler Sınıfında 8. derece Hizmetli kadrosunda görev yapan Adil IŞIK halen 7. derecenin 3. kademesinden maaş almakta olup, Lise mezunu ve 14 yıl hizmeti bulunduğundan; 8. derece Hizmetli kadrosunun kaldırılarak yerine 6. derece Hizmetli kadrosunun ihdasını,

6)     6. sırada belirtilen Yardımcı Hizmetler Sınıfında 8. derece Kaloriferci kadrosunda görev yapan İsmail ALTAN halen 6. derecenin 2. kademesinden maaş almakta olup, Ortaokul mezunu ve 17 yıl hizmeti bulunduğundan; 8. derece Kaloriferci kadrosunun kaldırılarak yerine 6. derece Kaloriferci kadrosunun ihdasını,

7)     7. sırada belirtilen Yardımcı Hizmetler Sınıfında 8. derece Kaloriferci kadrosunda görev yapan Kadir KARAMAN halen 7. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Ortaokul mezunu ve 16 yıl hizmeti bulunduğundan; 8. derece Kaloriferci kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece Kaloriferci kadrosunun ihdasına,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 sayılı İ1 Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 7 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

59
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez Mevlevi Mahallesinde bulunan, Cumhuriyet İlköğretim Okulunun bahçe duvarının düzenlemesi.

İlimiz Merkez Mevlevi Mahallesinde bulunan tapunun 195 ada, 1 parselinde kayıtlı 2.239,00 m² yüzölçümlü Cumhuriyet İlköğretim Okulunun bahçe duvarının düzenlemesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Merkez Mevlevi Mahallesinde bulunan tapunun 195 ada, 1 parselinde kayıtlı 2.239,00 m² yüzölçümlü Cumhuriyet İlköğretim Okulunun bahçe duvarının düzenlemesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

58
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi Koçbeyli Belediyesine ait 292 ada 1,2,3,4 parsel nolu 118 ada 6,7,8,9 parsel nolu ve 222 ada 1 parsel, 290 ada 3 parsel nolu taşınmazların satılması.

On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair, 6360 Sayılı Kanun 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kanunun Geçici 2. Maddesinin 1. bendi gereğince ek 27 Sayılı Listede bulunan ve İlk Mahalli İdareler genel seçiminden geçerli olmak üzere köye dönüştürülen; İlimiz Çay İlçesi Koçbeyli Belediye Başkanlığı 13.12.2013 tarih ve 677 sayılı yazıları ile mülkiyeti Belediyeye ait olan 292 ada 1,2,3,4 parsel nolu 118 ada 6,7,8,9 parsel nolu ve 222 ada 1 parsel, 290 ada 3 parsel nolu taşınmazların satışı için 6360 Sayılı Kanununun Geçici 2. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince izin verilmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi Koçbeyli Belediyesine ait 292 ada 1,2,3,4 parsel nolu 118 ada 6,7,8,9 parsel nolu ve 222 ada 1 parsel, 290 ada 3 parsel nolu taşınmazların satılması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

57
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Yolkonak Köyünde yer alan, mülkiyeti Alper AVCI’ya ait 3.377,47 m²’lik taşınmaz üzerinde “Dinlenme Tesisi” Amaçlı İmar Planı ve Eklerinin Onaylanma

İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Yolkonak Köyünde yer alan, tapusunda Karataş Mevkii, 6 pafta, 2849 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Alper AVCI’ya ait 3.377,47 m²lik taşınmaz üzerinde “Dinlenme Tesisi” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş olup, imar planı ve eklerinin onaylanması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Yolkonak Köyünde yer alan, tapusunda Karataş Mevkii, 6 pafta, 2849 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Alper AVCI’ya ait 3.377,47 m²lik taşınmaz üzerinde “Dinlenme Tesisi” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

56
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatları konusunda İl Encümenine yetki verilmesi.

İlimizde yeni başvurulan I (a) grup maden ocaklarının ruhsatlandırılmasında ve ruhsat sürelerinin 5 yıl süreyle temdiden uzatılıp uzatılmaması için İl Encümenine yetki verilmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

5995 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun 24. maddesinin 3. fıkrasında “I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat süresi en az beş yıldır. I Grup (a) bendi ve diğer gruplardaki ruhsatlar, sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir.” hükmü, Maden Kanununun 1(a) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesinde ise “I (a) Grubu madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldan az olmamak üzere rezerve göre belirlenir. Ruhsat süresinin bitiminden önce talep harcı ve yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması, sahada projesine uygun üretim yapılmış, maden rezervinin yeterli ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli yatırımların ve tesislerin inşa edilmiş olması ve temdit projesinin uygun bulunması durumunda ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.” Hükmü yer aldığından; 2014 yılı için, İlimizde yeni başvurulan I (a) grup maden ocaklarının ruhsatlandırılmasında ve mevcut I (a) Grubu Maden Ocakları için temdid talebinde bulunulması halinde I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsat sürelerinin 5 yıl süreyle temdiden uzatılıp uzatılmaması konusunda İl Encümenine yetki verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, İl Genel Meclis Üyesi İsa ÇAĞA’nın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

55
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2 Adet Ambulansın, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince İl Sağlık Müdürlüğüne devrinin yapılması.

İl Özel İdaresi 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 300.000,00 ¨ ödenek ayrılan ve 280.679,52 ¨ bedelle Devlet Malzeme Ofisinden alımı yapılan 2 adet ambulansın 08.09.2007 tarihli ve 26637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren I Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin Devredilemeyecek Taşınırlar başlıklı 4. maddesinin 2. bendindeki \"Ancak, idarece ihtiyaç duyulmadığından diğer idarelere bedelsiz devredilmesinde yarar görülenlerin devri, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Bakanlığımızın; Mahalli İdarelerde meclis kararlarına bağlı olarak, sosyal güvenlik kuruluşlarında ise ilgili Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlığımızın uygun görüşünün alınması suretiyle yapılacaktır.\" hükmü gereğince İl Sağlık Müdürlüğüne devir edilmesi konusunda, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İl Özel İdaresi 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 300.000,00 ¨ ödenek ayrılan ve 280.679,52 ¨ bedelle Devlet Malzeme Ofisinden alımı yapılan 2 adet ambulansın, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince İl Sağlık Müdürlüğüne devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

54
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesi Karaağaç - Yarımca köylerine giriş noktasının yol ağına alınması.

Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından gönderilen ilgi yazıda Karayolları Bölge Müdürlüğünün yaptığı duble yol çalışması sırasında Emirdağ İlçesi Karaağaç - Yarımca köylerine giriş noktasının 750 metre güneye kaydırıldığı belirtildiğinden bahse konu değişikliğin yol ağına alınması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesi Karaağaç - Yarımca köylerine giriş noktasının 750 metre güneye kaydırıldığından dolayı yol ağına alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

53
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi sınırlarında bulunan, mülkiyeti Sinanpaşa Belediyesine ait 157 ada, 2 ve 5 nolu parsel üzerindeki taşınmazların “Okul Yapılması Şartı İle” bedelsiz olarak İl Özel İdaresine devir edilmesi.

İlimiz Sinanpaşa İlçesi sınırlarında bulunan mülkiyeti Sinanpaşa Belediyesine ait 157 ada, 2 parsel (3.536,47 m² eskiden mezbaha olarak kullanılan) ve 157 ada, 5 parsel (2.699,00 m² arsa vasıflı) üzerindeki taşınmazların “Okul Yapılması Şartı İle” bedelsiz olarak, Sinanpaşa Belediyesinin 20.12.2013 tarihli ve 583 sayılı yazısı ile İl Özel İdaresine devir edilmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesi Ali Çetinkaya Mahallesi Yukarı Değirmenözü Yöresi 18 u 2 d pafta, 157 ada, 2-5 parsellerin eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere, Sinanpaşa Belediye Meclisinin 20.12.2013 tarih ve 36 sayılı kararıyla devri uygun görülmüş olup, Sinanpaşa Belediye Başkanlığının imara uygun parsellerin teknik dosyasına (Tevhit-Yola terk işlemi) göre bedelsiz devir alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

52
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesi Kurucuova Köy yolu üzerinde bulunan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyon Alkoidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünün önüne hız kesicinin yapılm

İlimiz Bolvadin İlçesi Kurucuova köy yolu üzerinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyon Alkoidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü, işletme önünden geçen yoldan araçların hızla geçtiği can ve mal kaybına sebep olabilecek kazaları önlemek için hız kesici yapılması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Bolvadin İlçesi Kurucuova köy yolu üzerinde bulunan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyon Alkoidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünün önünden geçen araçların hızla geçtiğinden dolayı can ve mal kaybına sebep olabilecek kazaları önlemek için, İl Özel İdaresi tarafından hız kesicinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

51
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Dazkırı Yeşilyurt Mahallesinde bulunan, İş Merkezi binasının l. ve 2. Katları ile zemin katta boş bulunan işyerlerinin kiraya verilmesi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Dazkırı Yeşilyurt Mahallesinde bulunan İş Merkezi binamızın l. ve 2. katlarını Öğretmenevi Akşam ve Sanat Okulu Müdürlüğüne 5 yıl süreyle İl Daimi Encümeninin 26.01.2005 tarih ve 45 nolu kararıyla kiraya verilmiş ve kira süresi dolduğundan tekrar İl Genel Meclisinin 05.04.2010 tarih ve 91 sayılı kararıyla 26.01.2010 tarihinden itibaren Dazkırı İlçe Eğitim Müdürlüğüne bedel karşılığında kiraya verilen, bahse konu işyerinin l. ve 2. katları dışındaki zemin katta bulunan ve şu anda boş olan yerle birlikte tamamının ısınma, elektrik, onarım vb. giderlerinin Öğretmenevi Akşam ve Sanat Okulu Müdürlüğünce karşılanmak üzere bedelsiz olarak 5 (beş) yıllığına tahsis edilmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Dazkırı Yeşilyurt Mahallesinde bulunan İş Merkezi binasının l. ve 2. Katları ile zemin katta boş bulunan yerle birlikte tamamının ısınma, elektrik, onarım vb. giderlerinin, Öğretmenevi Akşam ve Sanat Okulu Müdürlüğünce karşılanmak üzere, kira bedeli aynı kalmak şartıyla kiraya verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

50
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İlimiz Merkez Hacı Aftal Mahallesine Mobese Kamerası kurulması için ödenek tahsis edilmesi.

İlimiz Merkez Hacı Aftal Mahallesine Mobese Kamerası kurulması için ödenek tahsis edilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Merkez Hacı Aftal Mahallesine Mobese Kamerası kurulması işinin İl Encümeni tarafından değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğüne havalesine İl Genel Meclis Üyeleri; Mehmet KARAGÖZ, Doğan KISA, Selahattin TOKPUNAR, İsa ÇAĞA, Yakup CEYHAN, Osman ASLANTÜRK, Celil YILMAZ, Haydar KÜÇÜK, Ahmet BENZER, Ali KOÇAK, Murat ÇANDIR, Ramazan YILDIRIM, Abdullah TÜRKYILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

49
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35.maddesi gereğince oluşturulan birimlerin görev, çalışma ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan, Görev Dağılımı Yönetmeliği.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35.maddesi gereğince oluşturulan birimlerin görev, çalışma ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Görev Dağılımı ile ilgili karar alınması konusunda, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35.maddesi gereğince oluşturulan birimlerin görev, çalışma ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan, İl Özel İdaresi Görev Dağılım Yönetmeliği, 5302 Sayılı Kanunun 10/k maddesi gereğince uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

48
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü harcama kalemlerinde bulunan ödeneklerin, yeni kurulan müdürlüklerin harcama kalemlerine aktarılması

İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü birimlerinin kaldırılarak yerine Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olmak üzere iki yeni birim kurulmasından dolayı kurumsal kod düzeyinde aktarma yapılması gerekmektedir.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin ile 2. fıkrası gereğince;

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurumsal kodu altındaki ödeneklerden 01.3 Genel Hizmetler fonksiyonel kodu ile 04.5 Ulaştırma Hizmetleri fonksiyonel kodu altındaki ödeneklerin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kurumsal kodu altına, 04.2 Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri fonksiyonel kodu ile 08.2 Kültür Hizmetleri fonksiyonel kodu altındaki ödeneklerin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kurumsal kodu altına aktarılması,

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kurumsal kodu altındaki ödeneklerin de Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kurumsal koduna aktarılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin ile 2. fıkrası gereğince;

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurumsal kodu altındaki ödeneklerden 01.3 Genel Hizmetler fonksiyonel kodu ile 04.5 Ulaştırma Hizmetleri fonksiyonel kodu altındaki ödeneklerin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kurumsal kodu altına, 04.2 Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri fonksiyonel kodu ile 08.2 Kültür Hizmetleri fonksiyonel kodu altındaki ödeneklerin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kurumsal kodu altına aktarılması,

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kurumsal kodu altındaki ödeneklerin de Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kurumsal koduna aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

40
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2013 yatırım programına alınan Kekl

Söz konusu yolun Devlet Su İşleri Müdürlüğünün çalışması bitmesinden sonra, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

47
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya Katılamayan Üyenin İzinli Sayılması.

Toplantıya katılamayan üyenin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

2014 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının;

5. Birleşimine katılamayan Süleyman YILDIZ’ın, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

46
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesinin talepleri. (Önerge)

İlimiz Çay İlçesinin talepleri;

Hal - Maltepe Köyleri arasındaki 3,5 km’lik yolun 1.kat asfaltının yapılması, Karamık-Koçbeyli-Aydoğmuş-Armutlu-Çayıryazı grup yolu 6 km’lik yolun 2.kat asfaltının yapılması işleri 2014 yatırım programa alınmış, Deresinek-Yakasinek Kasabaları arasındaki 1 km’lik yolun 1.kat asfaltının yapılması, Eber-Çayırpınar Köyü arasındaki 1 km’lik yolun 1.kat asfaltının yapılması, Kadıköy-Hamidiye Köyü 1,5 km’lik yolun 2.kat asfaltının yapılması, Mobese yapılması, Ana Okulu yapılması ve Kapalı spor salonu yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taleplerin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

45
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Dinar Beton Parke Yapım Proğramında bulunan ödeneğin bir kısmını, Okulların bakım ve onarımında kullanılmak üzere, Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması (Önerge)

2014 Yılı Dinar Beton Parke Yapım Proğramında bulunan 539.000,00 ¨ ödeneğin,  139.000,00 ¨’nı, Dinar’da bulunan Okulların bakım ve onarımında kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu, yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu ödeneğin 139.000,00 ¨’nı, Dinar’da bulunan Okulların bakım ve onarımında kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

44
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İl&cced