İl Genel Meclis Kararları
424
Encümen Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2015 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Recep ÇELİK’in,

5. Birleşimine katılamayan Salih SEL ile Hasan BONCUK’un, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

423
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 2015 yılı yatırım proğramında Emirdağ İlçesi Tarımsal Hizmetler Makine Teçhizat ve Hizmet Alımına ayrılan 35.000,00 ¨ ödeneğin, altyapı su işi ve parke taşı döşemesinde kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirdağ İlçesi Tarımsal Hizmetler Makine Teçhizat ve Hizmet Alımına ayrılan 35.000,00 ¨ ödeneğin, altyapı su işi ve parke taşı döşemesinde kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

422
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 2015 Mali Yılı Bütçesinde bulunan personel çalıştırılması, akaryakıt, yağ ve yedek parça alımı kalemindeki 40.000,00 ¨ ödeneğin, Çobanlar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 Mali Yılı Bütçesinde bulunan personel çalıştırılması, akaryakıt, yağ ve yedek parça alımı kalemindeki 40.000,00 ¨ ödeneğin, Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere Çobanlar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi

421
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 2015 Mali Yılı Bütçesi ile Birlik payı olarak verilen ödenekten 75.000,00 ¨’sının, Dinar İlçesinde yapılacak olan Lavanta Demonstrasyon çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 Mali Yılı Bütçesi ile Birlik payı olarak verilen ödenekten 75.000,00 ¨’sının, Dinar İlçesinde yapılacak olan Lavanta Demonstrasyon çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

420
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasına göre Maliye Bakanlığı Bütçesinden,  İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerde kullanılmak üzere 30.09.2015 tarihli ve 48035 sayılı Bakanlık Makamının Onayı alınarak 7.000.000,00 ¨ ödenek İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası hesabına aktarılmıştır. Bahse konu ödeneğin, 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin hangi tertiplerinde kullanılacağının belirlenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Maliye Bakanlığı Bütçesinden gelen 7.000.000,00 ¨ ödeneğin,  İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede görüldüğü şekilde; 

İlçelere aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.
419
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Sülümenli Beldesi İl Özel İdaresi 2015 yılı yatırım proğramında bulunan 5 derslikli anaokulunun yerine, 12 derslikli İlköğretim Okulunun yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Sülümenli Beldesi 2015 yılı yatırım proğramında bulunan 5 derslikli anaokulunun yerine, 12 derslikli İlköğretim Okulu yapılabilmesi için yetmeyen ödeneğin, 2016 yılı yatırım proğramına alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

418
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Uluköyde bulunan 2663 parsel 472 m² alan, daha önce alınan 10.10.2014 tarih ve 354 sayılı karar ile satışı uygun görülerek ihaleye çıkarılmış, ihalede satış gerçekleşemediğinden dolayı Uluköy Muhtarlığına tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesine bağlı Uluköyde bulunan 2663 parsel 472 m² alanın 10 yıl süre ile tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Uluköy Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

417
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresi satış listesinde bulunan araçlardan MASTAŞ marka kazıcı yükleyicinin, Sandıklı İlçesine bağlı Örenkaya Köyü Muhtarlığına verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresi satış listesinde bulunan MASTAŞ marka kazıcı yükleyicinin, Sandıklı İlçesine bağlı Örenkaya Köyü Muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi

416
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Örenkaya Köyü Yolca sokakta oturan vatandaşların evlerinin kanalizasyonu olmadığı için ev pisliklerinin dışarı atıldığından, dairesince incelenerek gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Örenkaya Köyü Yolca sokağında kanalizasyonu olmayan evlerin dairesince yerinde incelenip gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

415
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Koçbeyli Köyünün kullandığı 03 PA 081 plakalı araç, Devir ve tasfiye komisyonunca İl Özel İdaresine bırakılmıştır. Bahse konu aracın, Muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere geri verilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 03 PA 081 plakalı İveco marka damperli kamyonun, Çay İlçesi Koçbeyli Köyü Muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

414
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabasında 3 adet İlköğretim Okulu, 1 adet Ortaokul, 1 adet İmam Hatip Ortaokulu, 1 adet Çok Proğramlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde 950 öğrenci öğrenim gördüğünden dolayı Kapalı Spor Salonu yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabasına Kapalı Spor Salonu yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

erildi.

413
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Yaka Köyünün nüfusunun kalabalık olması nedeniyle Çok Amaçlı Düğün Salonu yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesine bağlı Yaka Köyüne Çok Amaçlı Düğün Salonu yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

412
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Karapınar Köyü İlköğretim Okulunun çatısı akmakta, okul duvarları da kullanılamaz durumda olduğundan dolayı öğrenciler için tehlike arz etmektedir. 2015-2016 öğretim yılı başlamadan okulun incelenerek gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Karapınar Köyü İlköğretim Okulu tamir ve bakımının Sultandağı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

411
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesine bağlı Akkonak Köyü ile Koçbeyli Köyü yolunda, Akkonak Köyü çıkışı ile Karamık Köyü arasında tonajlı araçlar geçtiğinden dolayı yol bozulmuştur. Bozulan yolların bakım ve onarımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesine bağlı Akkonak Köyü ile Koçbeyli Köyü arasındaki bozulan yolların, bakım ve onarım işinin dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

410
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine 5 km. uzaklıkta Gazlıgölakören mahallesinde bulunan halk arasında Bası Dede diye bilinen Aşağıtandır yoluna 500 m. mesafede Saya Baba türbesinin halkın daha rahat ulaşabilmesi, daha çok ziyaretçi gelebilmesi için, yolun düzeltilip stabilize ve asfalt yada parke taşı yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine 5 km. uzaklıkta Gazlıgölakören mahallesinde bulunan halk arasında Bası Dede diye bilinen Aşağıtandır yoluna 500 m. mesafede Saya Baba türbesine giden yolun, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

409
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Beyköy, Bayramaliler, Demirli, Sarıcaova Köylerinin grup yolu olan yollar asfalt yapılmış olup, ancak İhsaniye İlçesi Beyköy yolunun menfezleri yetersiz gelmesi neticesinde ani yağışlarda sel olması sonucu menfezler bozulmuştur. Bozulan menfezlerden dolayı bazı evlere de sel girmiştir. Sel giren evlerin tespit edilerek drenajla sel suyunun başka bölgeye aktarılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesi Beyköy Köyünde bozulan menfezlerin ve sel giren evlerin tespit edilerek drenajla sel suyunun başka bölgeye aktarılması talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

408
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresinde bulunan, 79-21105 nolu Champıon marka greyderin, Çay İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 79-21105 nolu Champıon marka greyderin, Çay İlçesi Deresenek Köyü Muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

407
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Doğancık Köyü yol üzerine köprüler yapılmış olup, 2015 yılı asfalt proğramında olmasına rağmen yapılamayacağı söylenmektedir. Ulaşım olarak hareketli bir trafiği olduğundan yolun geçici olarak bakımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Doğancık Köyü yol üzerindeki köprüler yeni yapıldığından malzeme çekilerek sıkıştırılması ve asfaltlama işinin de 2016 yılı yatırım proğramına ertelenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

406
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresi satış listesinde bulunan araçlardan 1978 Model Champıon marka greyderin, Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresinde bulunan 1978 Model Champıon marka greyderin, Sinanpaşa İlçesi Güney Köyü Muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi

405
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesi Üçlerkayası Köyü sınırları içerisinde bulunan, Bayramali Peri Bacaları ve Kapıkaya gibi Frig Vadisi tarihi alanlarından geçen 6700 metrelik toprak yol bulunmaktadır.

Yol güzergâhında bulunan ekili ve dikili alanlar yaz boyunca yoldan kalkan tozun etkisiyle büyük zarar görmektedir. Hayvanların otlatıldığı alanlar ve turizm kuşağı alanları yine toz nedeniyle zarar görmekte, yerli ve yabancı turistler toz nedeniyle ziyaretlerini yapamadan geri dönmek zorunda kaldığından dolayı yolun asfaltlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesi Üçlerkayası Köyü sınırları içerisinde bulunan, Bayramali Peri Bacaları ve Kapıkaya gibi Frig Vadisi tarihi alanlarından geçen 6700 metrelik toprak yolun, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi

404
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesi Yüreğil Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 180 ada, 1 numaralı parselinde 4.105,82 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazı, Dazkırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 03/09/2015 tarihli ve 687 sayılı yazısıyla, halı saha yapımı için tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dazkırı İlçesi Yüreğil Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 180 ada, 1 numaralı parselinde 4.105,82 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın halı saha yapılması için Dazkırı Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

403
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı normal gözükse de, nüfusun çok olduğu bölgelerde İlköğretim Okulunun dersliği azdır. Yeni yerleşim yeri alanı olan TOKİ bölgesine 16 derslikli İlköğretim Okulu yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesinde Yeni yerleşim yeri alanı olan TOKİ bölgesine 16 derslikli İlköğretim Okulu yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

402
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğünün 02.10.2015 tarihli ve 642166 sayılı yazısı ile DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen Bayat Göleti ve Asarcık Göleti Sulama tesislerinin, işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun İl Özel İdaresine devredilmesi için, İl Genel Meclisi Kararı alınması ve değerlendirilmek üzere DSİ Genel Müdürlüğüne gönderilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen Bayat Göleti ve Asarcık Göleti Sulama tesislerinin, işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun, DSİ ile protokol yapılarak, (protokol bittikten sonra)  İl Özel İdaresine devredilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

401
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçe Anıtkaya Köyünde bulunan kültür varlığı olan, Kervansarayın girişinde korkulukların olmaması tehlike arz etmekte olup, iç kısımları da yağıştan zarar gördüğünden dolayı tamir, tadilat ve bakımının yapılması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçe Anıtkaya Köyünde bulunan kültür varlığı olan, Kervansarayın girişine korkulukların yapılması ve yağıştan zarar gören iç kısımlarında tamir, tadilat ve bakımının yapılması talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

400
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Belediyesi Tepebaşı Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 13.13G pafta, 3855 (12.236,00 m2) parselinde kayıtlı, Kargir İlkokul ve Bahçesi vasıflı taşınmaz üzerine, Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut yapılması amacıyla, Yeşilçiftlik Belediyesine 3 yıllık ön tahsis yapılması, 3 yılda uygulama yapılmadığında tahsisin kaldırılması İl Genel Meclisinin 03/08/2014 tarihli ve 268 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup, söz konusu taşınmaz üzerine Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut yapılması amacıyla TOKİ tarafından konut yapım kararı kesinleştiğinde devredilmesi, İl Genel Meclisinin 06/05/2015 tarihli ve 222 sayılı kararıyla uygun görülmüştür.

TOKİ’nin 28/05/2015 tarihli ve 20270 sayılı yazısında; fakir konutu ve sosyal konut uygulamaları farklı uygulamalar olup, anılan 3855 parselde Yeşilçiftlik Belediye Başkanlığı talebi kapsamında talep organizasyonu yöntemi ile yeterli talep toplanması durumunda sosyal konut uygulaması gerçekleştirilerek, parselin mülkiyeti TOKİ’ye devir edildikten sonra ihale işlemlerine başlanılarak, başvuru sahiplerine satışının yapılacağı ve bu kapsamda parselin sosyal konut amaçlı kullanımına yönelik TOKİ’ye devri talep edilmiştir.

İl Genel Meclisinin 04/08/2015 tarihli ve 329 sayılı kararı gereğince ilgili parselin yeterli talep toplanması durumunda Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut yapılması amacıyla TOKİ'ye devredilmesi uygun görülen taşınmazın devri ile ilgili, Hukuk Müşavirliğimizin 21/08/2015 tarihli ve 10370 sayılı görüş yazısında" İl Özel İdaresinin taşınmaz bir malı bedelsiz olarak devretmesine ilişkin olarak yasada herhangi bir yetki düzenlenmediğinden, İl Özel İdaresinin kanunda belirtilen yetkisi dışında, mülkiyetindeki bir taşınmazı, bedelsiz olarak devretmesinin hukuken mümkün olmadığı ancak bedeli karşılığı devretmesinin hukuken mümkün olduğu" belirtildiğinden dolayı yeniden görüşülmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Belediyesi Tepebaşı Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 13.13G pafta, 3855 (12.236,00 m2) parselinde kayıtlı, Kargir İlkokul ve Bahçesi vasıflı taşınmaz üzerine, Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut yapılması amacıyla, Yeşilçiftlik Belediyesine satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi

399
Encümen Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.10.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 08.04.2015 tarih ve 160 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilen İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet KARAGÖZ ve Halis BAL’ın istifa etmesi nedeniyle yerine Ali KOÇAK ile İsmail ÖZASLAN’ın seçilmesi konusunda Haydar SERDAROĞLU ile Mehmet KARAGÖZ’ün vermiş oldukları önerge ile teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İl Genel Meclis Üyeleri Ali KOÇAK ve İsmail ÖZASLAN’ın seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

398
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.10.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Afgazjet Afyon Gazlıgöl Yaylabağı Havzası Jeotermal Isı Dağıtım Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi söz konusu yazısında; İlimiz İhsaniye İlçesi Yaylabağı-Gazlıgöl havzasında bulunan tesislere ortak dağıtım projesi çerçevesinde su temini yaptığını belirterek, yapmış oldukları bu projeye istinaden Jeotermal Kaynak Üretim ve Dağıtım Belgesinin şirketlerine verilmesi talebinde bulunulan, bahse konu belgenin düzenlenmesi için, İl Genel Meclisinin 06.06.2012 tarihli ve 134 sayılı kararı ile İhsaniye Gazlıgöl Termal Turizm Bölgesinde Afjet Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine verilen Tek Elden Su Dağıtım Projesinin yapılması ve uygulanması yetkisinin iptal edilerek, bu yetkinin Afgazjet Afyon Gazlıgöl Yaylabağı Havzası Jeotermal Isı Dağıtım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne (%60 Afjet Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, %24 Gazlıgöl Belediyesi Tüzel Kişiliği, %15 Yaylabağı Belediyesi Tüzel Kişiliği ve %1 Gazlıgöl Havzası Termal Yatırımcılar ve İşletmecileri Dayanışma Derneği) verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye Gazlıgöl Termal Turizm Bölgesinde Afjet Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine verilen Tek Elden Su Dağıtım Projesinin yapılması ve uygulanması yetkisi iptal edilerek, bu yetkinin Afgazjet Afyon Gazlıgöl Yaylabağı Havzası Jeotermal Isı Dağıtım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi

397
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.10.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği tüzel kişiliği sona eren İlimiz, Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti 09/04/2014 tarihi itibariyle İl Özel İdaresi adına tescil edilen; tapuda 118 ada, 6 nolu parsel (322,26 m²) alanlı, 7 nolu parsel (370,26 m²) alanlı, 8 nolu parsel (245,04 m²) alanlı ve 9 nolu parsel (376,07 m²) alanlı arsa vasfındaki taşınmazlara ait Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 20/07/2015 tarihli ve 9021 sayılı yazısı ve taşınmazları satın almak isteyen Hakan DOĞAN’ın 07/07/2015 tarihli dilekçesi ile bahse konu taşınmazların satılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresi adına tescil edilen; tapuda 118 ada, 6 nolu parsel (322,26 m²) alanlı, 7 nolu parsel (370,26 m²) alanlı, 8 nolu parsel (245,04 m²) alanlı ve 9 nolu parsel (376,07 m²) alanlı arsa vasfındaki taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

396
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.10.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 sayılı kanun kapsamında tüzel kişiliği sona ererek köye dönüştürülen belediyelerden;

Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Belediyesinin envanterine kayıtlı olup, İl Özel idaresine bırakılan 03 HC 239 plakalı traktörün Aşağıpiribeyli Köyü Muhtarlığına verilmesi,

Dinar İlçesi Kınık Belediyesinin envanterine kayıtlı olup, İl Özel İdaresine bırakılan 03 FS 943 plakalı traktörün Kınık Köyü Muhtarlığına verilmesi,

İhsaniye İlçesi Karacaahmet Köyü Muhtarlığınca köyün işlerinde kullanılmak üzere bir adet hizmet aracı verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 03 HC 239 plakalı traktörün Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Köyü Muhtarlığına, 03 FS 943 plakalı traktörün Dinar İlçesi Kınık Köyü Muhtarlığına, 03 SA 777 plakalı otomobilin İhsaniye İlçesi Karacaahmet Köyü Muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

395
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.10.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü Muhtarlığının, 10/08/2015 tarihli yazısında; Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 6636 parselinde kayıtlı, l.442,77 m² alanlı, arsa vasfında (akaryakıt istasyonunun bulunduğu 20 yıllığına intifa hakkı bulunan arsadan ayrı olan ve üzerinde metruk 5 adet işyeri bulunan) taşınmazın, Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 6636 parselinde kayıtlı, l.442,77 m² alanlı, arsa vasfında (akaryakıt istasyonunun bulunduğu 20 yıllığına intifa hakkı bulunan arsadan ayrı olan ve üzerinde metruk 5 adet işyeri bulunan) taşınmazın, 5 yıl süre ile tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Kemerkaya Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

394
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.10.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 2015 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Muhtelif Trafik İşaret Levhaları Alımları için ayrılan ödeneğin yetersiz geldiği belirtilerek, 44.03.55.00-01.3.900-5-03.5 Hizmet Alımları harcama kalemindeki ödenekten 50.000,00 ¨ ödeneğin tenzil edilerek, 44.03.55.00-04.5.1.22.003-5-06.5 Muhtelif Trafik İşaret Levhaları Alımı harcama kalemine aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 44.03.55.00-01.3.900-5-03.5 Hizmet Alımları harcama kalemindeki ödenekten 50.000,00 ¨ ödeneğin tenzil edilerek, 44.03.55.00-04.5.1.22.003-5-06.5 Muhtelif Trafik İşaret Levhaları Alımı harcama kalemine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

393
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.10.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Uluköy Köyünden Özay GÖKDER isimli vatandaşın talebi ile Uluköy Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 2571 parselinde kayıtlı, 432,00 m² alanlı, bahçe vasfındaki taşınmazın satılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesine bağlı Uluköy Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 2571 parselinde kayıtlı, 432,00 m² alanlı, bahçe vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

392
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.10.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Merkez Anıtkaya Köyü Muhtarlığının, 04/08/2015 tarihli yazısında; “Anıtkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait, tapunun 161 ada 127 parselinde kayıtlı, 126,66 m² alanlı taşınmazın, 161 ada 129 parselinde kayıtlı, 123,20 m² alanlı taşınmaz, 161 ada 162 parselinde kayıtlı, 486,19 m² alanlı taşınmazın, 161 ada 152 parselinde kayıtlı, 643,05 m² alanlı taşınmazın, 161 ada 158 parselinde kayıtlı, 243,26 m² alanlı taşınmazın, 161 ada 146 parselinde kayıtlı, 1347,15 m² alanlı taşınmazın, 161 ada 149 parselinde kayıtlı, 4050,70 m² alanlı taşınmazın, 161 ada 138 parselinde kayıtlı, 289,64 m² alanlı taşınmazın, 161 ada 140 parselinde kayıtlı, 1021,45 m² alanlı taşınmazın ve 161 ada 131 parselinde kayıtlı, 792,64 m² alanlı taşınmazın İl Özel İdaresine devredilerek;

Yerine, Anıtkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 262 ada 7 parselinde kayıtlı, 206,81 m² alanlı, Müştemilat ve arsası vasfında taşınmazın ve 262 ada 8 parselinde kayıtlı, 607,72 m² alanlı, İki Katlı Belediye Lojmanı ve Arsası vasfındaki taşınmazın, gelir getirmesi amacıyla Muhtarlığa devir edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez Anıtkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 262 ada 7 parselinde kayıtlı, 206,81 m² alanlı, Müştemilat ve arsası vasfında taşınmazın ve 262 ada 8 parselinde kayıtlı, 607,72 m² alanlı, İki Katlı Belediye Lojmanı ve Arsası vasfındaki taşınmazın, 5 yıl süre ile tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Anıtkaya Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

391
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.10.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Aktoprak Köyünde Dinar depremi nedeniyle hak sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanmış olan imar planlarında görülen ihtiyaç üzerine Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında hazırlanan 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP- 14386,1) olarak belirlenmiş olup, bahse konu imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesine bağlı Aktoprak Köyünde Dinar depremi nedeniyle hak sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanmış olan imar planlarında görülen ihtiyaç üzerine Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında hazırlanan ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP- 14386,1) olarak 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

390
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.10.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil Köyünde yer alan tapusunda Dibek Karası Mevkii, 2979 ve 2980 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Ased Danışmalık İnşaat enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ne ait toplam 45.600,00 m²’lik taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-13342 ve UİP-13343) olarak belirlenmiş olup, bahse konu imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil Köyünde yer alan tapusunda Dibek Karası Mevkii, 2979 ve 2980 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Ased Danışmalık İnşaat enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ne ait toplam 45.600,00 m²’lik taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı amaçlı olarak hazırlanan ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-13342 ve UİP-13343) olarak 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

389
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.10.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 1. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Gençali Köyünde yer alan, tapusunda Uzundere Mevkii, 1139, 1141,1163 ve 1168 parsel numaralan ile kayıtlı mülkiyeti Akoba Enerji Ltd. Şti.'ne ait; 1144, 1145 ve 1146 parsel numaraları ile kayıtlı mülkiyeti Aygan Enerji Ltd. Şti.ne ait ve 1166 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Arıca Enerji Ltd. Şti.ne ait toplam 146.100,00 m²’lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı" amaçlı olarak hazırlanan 3 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına itiraz edildiği ve düzeltilmesi istenilen bahse konu imar planı itirazının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesinde belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek uygun görülmesi halinde onaylanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesine bağlı Gençali Köyünde yer alan, tapusunda Uzundere Mevkii, 1139, 1141,1163 ve 1168 parsel numaralan ile kayıtlı mülkiyeti Akoba Enerji Ltd. Şti.'ne ait; 1144, 1145 ve 1146 parsel numaraları ile kayıtlı mülkiyeti Aygan Enerji Ltd. Şti.ne ait ve 1166 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Arıca Enerji Ltd. Şti.ne ait toplam 146.100,00 m²’lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı" amaçlı olarak hazırlanan 3 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının düzeltilerek onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

388
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.10.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 1. Birleşiminde, Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 24.maddesine göre; İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev yapmak üzere il genel meclisince seçilen iki üyenin Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev alacağı belirtilmiştir.

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev yapmak üzere İl Genel Meclisince seçilecek iki üye isminin belirlenmesi konusunda, Valilikten havaleli İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11.09.2015 tarih ve 725 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev yapmak üzere, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KAYA ile Cevdet KEÇECİ’nin seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, İl Genel Meclis Üyesi İsa ÇAĞA’nın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

387
Encümen Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2015 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM, Alim AKGÜL ve Zübeyde BALI’nın,

2. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM’in,

3. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM’in,

4. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM’in,

5. Birleşimine katılamayan Abdulkadir DOĞAN ile Zübeyde BALI’nın, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

386
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesine bağlı Göynük Köyü sınırları içerisinde Devlet Su İşleri tarafından Göynük Göleti ve dere ıslahı çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında köyün alt yapısı ve kanalizasyonları bozulmuş olup, çevresinde sağlık açısından bazı hastalıklara yol açtığından dolayı bozuk olan kanalizasyonlarının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Çobanlar İlçesine bağlı Göynük Köyündeki bozuk olan kanalizasyonların yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

385
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesi Çiçektepe Köyüne 2015 yılı içerisinde köy içi kilitli beton parke yapımında kullanılmak üzere tahsis edilen toplam 95.651,80 ¨ ödeneğin Çiçektepe Köyü Düğün Salonu Yapım işinde kullanılabilmesi için tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Dinar İlçesi Çiçektepe Köyüne 2015 yılı içerisinde köy içi kilitli beton parke yapımında kullanılmak üzere tahsis edilen toplam 95.651,80 ¨ ödeneğin, Çiçektepe Köyü Düğün Salonu Yapım işinde kullanılabilmesi için tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

384
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dinar ilçesi Karakuyu Sulama Projesi kapsamında bulunan, Dombay Ovası pompaj sulama sahasının tahrip olmuş sulama tesislerinin fonksiyonlarını yerine getirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Yenileme Projesi" kapsamında rehabilitasyon projesi maliyetinin keşif bedelinin % 1 oranındaki tutarının İl Özel İdaresince ödenmesi ve projenin yürütülmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar Karakuyu Sulama sahasının "Yenileme Projesi" kapsamında, sulama tesisinin proje bedelinin % 1 nin ödenmemesine, projenin inşaatının DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanarak faaliyete geçirilmesinden sonra, işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun İ1 Özel İdaresince devir alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

383
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Aslantaş – Memeç arası 3 km. yol, Frig Vadisi üzerinde Kapıkaya 1, Kapıkaya 2 ve Aslantaş yapıtlarının olduğu güzergahta olup yazın aşırı şekilde toz, kışın da çamur olan yolun stabilize yol yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Aslantaş – Memeç arası 3 km. yolun, dairesince incelenerek bütçe imkanları doğrultusunda gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

382
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı Hamidiye Köyünde yer alan tapusunda Üçtepe Mevkii, 1 pafta, 279 ve 280 parsel numarası ile kayıtlı toplam 77.650,00 m²’lik taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-14452 ve UİP-14453) olarak belirlenmiş olup, bahse konu imar planı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı Hamidiye Köyünde yer alan tapusunda Üçtepe Mevkii, 1 pafta, 279 ve 280 parsel numarası ile kayıtlı toplam 77.650,00 m²’lik taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı amaçlı olarak hazırlanan ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-14452 ve UİP-14453) olarak 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

381
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçeye bağlı İl Özel İdaresi yol ağında bulunan Konya yolu – Çavdarlı arasındaki yolun, malzemeli bakımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı İl Özel İdaresi yol ağında bulunan, Konya yolu – Çavdarlı arasındaki yolun, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

380
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nak. San. Tic. A.Ş' nin 15.07.2015 tarihli ve 1148 sayılı yazısıyla 2.000.000,00 ¨ sermayesinin olduğunu, Dekoratif Parke ve Bordür Fabrikası ile Doğaltaş fabrikalarında yapılacak revizyonlar ve Şirketlerince yeni açılacak olan Bayramgazi Agrera Ocağı için yapılacak yatırım ve Gazlıgöl Kaplıcasında yapılacak bakım onarım için 2000.000,00 ¨ olan şirket sermayesinin sermaye artırımına gidilerek 8.000.000,00 ¨’ye çıkarılması ve ödenmiş 260,00 ¨ sermayenin, 1.040,00 ¨’ye çıkartılması kalan 780,00 ¨'nin ödenmesi için sermaye artırımına İl Özel İdaresinin % 0,013 hissesi oranında katılıp katılmayacağının belirlenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nak. San. Tic. A.Ş' nin,  2.000.000,00 ¨ olan şirket sermayesinin sermaye artırımına gidilerek 8.000.000,00 ¨’ye çıkarılması ve ödenmiş 260,00 ¨ sermayenin, 1.040,00 ¨’ye çıkartılması kalan 780,00 ¨'nin ödenmesi için sermaye artırımına İl Özel İdaresinin % 0,013 hissesi oranında katılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

379
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Kadıköy Köyünden- Bolvadin Hamidiye Köyü arasındaki yolun, temel malzemesi KOREL A.Ş. tarafından karşılanarak asfalt yapılması ve Sultandağı İlçesi Kırca Köyünde Harım Sokağı mevkiinde bulunan yolun baraj yapımı esnasında hasar gördüğünden yol bozulmuştur. Yolun greyderle düzeltilerek kumlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesi Kadıköy Köyü ile Bolvadin Hamidiye Köyü arasında KOREL A.Ş.ne ait tarım tesisi bulunmaktadır.

Malzemesi KOREL A.Ş. tarafından alınacak olan yolun, dairesince asfalt yapılması ve Sultandağı İlçesi Kırca Köyünde Harım Sokağı mevkiinde bulunan yolun, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

378
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Ümraniye Köyünde yer alan, tapusunda Koca Arkaç Mevkii, 119 ada, 69 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Yılmaz KOÇAK’a ait 9.162,61 m²’lik taşınmaz üzerinde akaryakıt ve servis istasyonu alanı (Benzinlik-LPG istasyonu, restoran, market, kafeterya, hediyelik eşya, unlu mamuller, doğal köy ürünleri) amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-13786 ve UİP-13787) olarak belirlenmiş olup bahse konu imar planı eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Ümraniye Köyünde yer alan, tapusunda Koca Arkaç Mevkii, 119 ada, 69 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Yılmaz KOÇAK’a ait 9.162,61 m²’lik taşınmaz üzerinde akaryakıt ve servis istasyonu alanı (Benzinlik-LPG istasyonu, restoran, market, kafeterya, hediyelik eşya, unlu mamuller, doğal köy ürünleri) amaçlı olarak hazırlanan, ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-13786 ve UİP-13787) olarak, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

377
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Baştepe Köyünün yerleşik alanı arttığı ve yeni binalar yapıldığı için, ilave kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesine bağlı Baştepe Köyüne ilave kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

376
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Bütçesinin hazırlanması sırasında muhtelif harcama kalemlerine tahsis edilen ödeneklerin yetersiz geldiğinden dolayı bu harcama kalemlerine ek ödenek tahsis edilmesine ihtiyaç duyulduğundan, İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinde Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar tertibi için 87.500.000,00 ¨ gelir tahmininde bulunulmuştur. Ağustos ayı sonu itibari ile Merkezi İdare Vergi Gelirleri payımız 65.175.647,00 ¨ olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonu itibarı ile ortalama 97.763.470,50-TL olarak gerçekleşeceğinden 10.263.470,50 ¨ gelir artışımız olacaktır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince; Muhtelif yatırım ve hizmetlerin tamamlanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Gelir bütçesinin 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar tertibine 9.000.000,00 ¨'nin gelir kaydedilmesi, karşılığında aynı yıl gider bütçesinin ekli listedeki harcama kalemlerine gider kaydedilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince; Muhtelif yatırım ve hizmetlerin tamamlanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Gelir bütçesinin 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar tertibine 10.000.000,00 ¨'nin gelir kaydedilmesi, karşılığında aynı yıl gider bütçesinin ekli listedeki harcama kalemlerine gider kaydedilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

374
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş Merkezi 2. katında bulunan Kurumlardan;

Evciler Tapu Müdürlüğünün halen hizmet verdiği, 2. kat 201-202-210 ve 211 nolu büroların, arşiv ve hizmet alanının tapu hizmetlerini vermeye yetersiz olması nedeniyle, Evciler Malmüdürlüğüne tahsisli 3. kat 311-312-313-314-317-318-320 ve 321 nolu bürolarla tahsis değişikliği yapılarak; İş Merkezinin 2. katında bulunan 201-202-210 ve 211 nolu büroların Evciler Malmüdürlüğüne, İş Merkezinin 3. katında bulunan 311-312-313- 314-317-318-320 ve 321 nolu büroların Evciler Tapu Müdürlüğüne 10 yıllığına tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine ait Evciler Özel İdare İş Merkezinin 2. ve 3. Katında bulunan büroların tahsis değişikliği yapılarak, 2. katında bulunan 201-202-210 ve 211 nolu büroların Evciler Malmüdürlüğüne, 3. katında bulunan 311-312-313-314-317-318-320 ve 321 nolu büroların Evciler Tapu Müdürlüğüne 10 yıl süre ile tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

373
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.09.2015 Cumartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesine bağlı Altınova Köyünün suyu, berraklığını kaybetmiş olup son zamanlarda koli basili oranının yükselmesiyle bağırsak hastalıkları artmıştır.

Su tahlillerinde sadece klor oranına bakıldığından, köye acilen içme suyu sondajı açılması konusundaki Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Evciler İlçesine bağlı Altınova Köyüne içme suyu sondajı açılması talebinin, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

372
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 04.09.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Kasabasında, Milli Eğitime tahsisli atıl vaziyette bulunan okulun yurt veya okul yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Kasabasında, Milli Eğitime tahsisli atıl vaziyette bulunan okulun yurt veya okul yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

371
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 04.09.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 4. Birleşiminde, Yıl içinde yağan aşırı yağmurlar ve kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle hububat ve diğer ürünlerde aşırı verim kaybı ve kalite sorunu oluşmuştur. Bu nedenle çiftçilerimize tohum desteği ve borçlarının ertelenmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Merkez İlçe ve 17 İlçede bulunan çiftçilerimize tohum desteği talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

370
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 04.09.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesine bağlı Altınova Köyünün fosseptik çukuru dolup taştığından, köyün arazisinden etrafa yayılmaktadır. Çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturduğundan dolayı,  yeni fosseptik çukurunun açılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Evciler İlçesine bağlı Altınova Köyüne yeni fosseptik çukurunun açılması talebinin, dairesince gerekli projelerin hazırlanması ve maliyet tespitinin yapılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

369
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 04.09.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçe ve 17 İlçedeki köylerde, sinek ve böceklerle mücadele edilmesi ve ilaçlama işinin yapılması konusundaki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçe ve 17 İlçedeki köylerde sinek ve böceklerle mücadele edilmesi ve ilaçlama işinin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

368
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 04.09.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Örenkaya Köyü halkının topladığı paralar ile alınan, 03 LB 499 plakalı 1997 model Opel marka aracın, köy ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tekrar Örenkaya Köyü muhtarlığına geri verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresi satış listesinde bulunan 03 LB 499 plakalı 1997 model Opel marka aracın, satış listesinden çıkartılarak Örenkaya Köyü Muhtarlığına geri verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

367
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 04.09.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesi Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan, tapunun 607 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı, 4.217,09 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz, İmar Planında Kültürel Tesis Alanı olarak planlama yapıldığından, Emirdağ Belediye Meclisinin 07/03/2007 tarihli ve 21 sayılı kararıyla Gençlik ve Kültür Merkezi yapılması amacıyla bedelsiz olarak İl Özel İdaresine devredilen, bahse konu 607 ada, 5 nolu parseldeki taşınmazın, İl Özel İdaresinin yatırım programında bulunmaması durumunda, Emirdağ Belediye Başkanlığına iade edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirdağ İlçesi Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan, tapunun 607 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı, 4.217,09 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın,  Emirdağ Belediye Başkanlığına iade edilmesi talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

366
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 03.09.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Çay-Akşehir karayolu üzerinde ve Çay Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan işletmelerin atık sularının Pınarkaya ve Yeşilyurt köylerine ait kanalizasyon sistemine bağlantısının yapılması İl Özel İdaresinden talep edilmektedir.

Konunun incelenerek bahse konu tesislere ait kanalizasyonların Pınarkaya ve Yeşilyurt köylerine ait sisteme bağlantısının yapılıp, yapılmayacağının belirlenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay-Akşehir karayolu üzerinde ve Çay Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan işletmelerin atık sularının, Pınarkaya, Yeşilyurt ve Çayırpınar köylerinin kanalizasyon sistemiyle birleştirilerek yeni Arıtma sisteminin İl Özel İdaresince yaptırılması, işletme işinin de yapılacak protokolle Çay Belediyesine devredilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

365
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 03.09.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt Köyünden Mustafa BOZDAĞ isimli vatandaş; Alanyurt Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 139 ada 7 parselinde kayıtlı, 3.966,01 m² alanlı, arsa vasfındaki taşınmazı satın alma talebinde bulunmuştur. İlgili taşınmazın bir bölümü üzerinde imar planında Resmi Kurum alanı ayrılmış olup, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğün 16/06/2015 tarihli ve 7372 sayılı yazısında “İmar Planına uyulmak şartı ile Resmi Kurum alanının ifrazında sakınca bulunmadığı” belirtilen taşınmazın ifraz işlemi yapıldıktan sonra satışının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 139 ada 7 parselinde kayıtlı, 3.966,01 m² alanlı, arsa vasfındaki taşınmazın ifraz işlemi yapıldıktan sonra,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

364
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 03.09.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun kapsamında Tüzel kişiliği sona ererek köye dönüştürülen, Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Köyü Muhtarlığının bila tarihli dilekçesiyle bir adet hizmet aracı talep etmektedir.

İl Özel İdaresi araç parkında mevcut, verilebilecek durumda olan araçların incelenerek değerlendirme yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresi araç parkında bulunan, 03 ND 888 plakalı 1995 model 131 Kartal Marka aracın, Aşağıpiribeyli Köyü Muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

363
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 03.09.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Aşağıpiribeyli Köyü Muhtarlığının, 27/07/2015 tarihli yazısı ile Aşağıpiribeyli sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 257 ada 9 parselinde kayıtlı, 267,16 m² alanlı, İki Katlı Kargir Otel ve Fırın Binası nitelikli taşınmazın, köye gelen misafirleri ağırlamak ve gelir getirmesi amacıyla Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 257 ada 9 parselinde kayıtlı, 267,16 m² alanlı, İki Katlı Kargir Otel ve Fırın Binası nitelikli taşınmazın, satışı yapılana kadar tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere 10 yıl süre ile Aşağıpiribeyli Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

362
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 03.09.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyünde yer alan tapusunda 172 parsel numarası ile kayıtlı 61.100,00 m²’lik taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Konut Alanı amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri, İl Özel İdaresi İmar Plan İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-13692 ve UİP- 13693) olarak belirlenmiş olup bahse konu imar planı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyünde yer alan tapusunda 172 parsel numarası ile kayıtlı 61.100,00 m²’lik taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Konut Alanı amaçlı olarak hazırlanan ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-13692 ve UİP- 13693) olarak 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

361
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 02.09.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 28.07.2015 tarih ve 248/830 sayılı yazısı ile role sistemlerinin enerji hattında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresine ait transformatörün tahsisi edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine ait transformatörün, role sistemlerinin enerji hattında kullanılmak üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

360
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 02.09.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Merkez Çetinkaya Mahallesinde bulunan, tapunun 102 pafta, 797 ada ve 60 parselinde kayıtlı, 750,00 m² alanlı, arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 7 daireli memur lojmanının yanında bulunan bina, İl Genel Meclisinin 05/04/2010 tarihli ve 90 sayılı kararıyla 5 yıl süreyle bedelsiz olarak, “Tek Adımda Hizmet Birimi” olarak kullanılmak üzere, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, tahsis süresi dolmuştur.

Söz konusu taşınmazın “Tek Adımda Hizmet Birimi” olarak kullanılmak üzere, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, hizmetin sürdüğü müddetçe bedelsiz olarak tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Çetinkaya Mahallesinde bulunan, tapunun 102 pafta, 797 ada ve 60 parselinde kayıtlı, 750,00 m² alanlı, arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 7 daireli memur lojmanının yanında bulunan tahsis süresi dolan binanın, tekrar tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere 5 yıl süreyle bedelsiz olarak, “Tek Adımda Hizmet Birimi” olarak kullanılmak üzere, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

359
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 02.09.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesi Gökçek Köyü sınırları içerisinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 3108 parsel numaralı, 10.610,67 m² alanlı taşınmaz üzerine, Gökçek Belediyesi tarafından kapanmadan önce 1 adet 3 katlı Belediye Hizmet Binası yapılmış olup, 1. ve 2. katlarında 20 adet dükkan bulunan, üzerinde Hizmet Binası ve dükkanların bulunduğu arsa ile mevcut taşınmazdaki iş ve işlemlerin kat mülkiyetine geçilerek değerlendirilebilmesi için, Maliye Hazinesine ait olan arsanın, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince, Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanınca belirlenen değer üzerinden satın alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Evciler İlçesi Gökçek Köyü sınırları içerisinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 3108 parsel numaralı, 10.610,67 m² alanlı taşınmaz üzerine, Gökçek Belediyesi tarafından kapanmadan önce 1 adet 3 katlı Belediye Hizmet Binası yapılmış olup, 1. ve 2. katlarında 20 adet dükkan bulunan, Maliye Hazinesine ait olan arsanın, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince, Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanınca belirlenen 127.328,00 ¨ bedelle satın alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

358
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 02.09.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Merkez, Taşpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 62 pafta, 666 ada ve 17 parselinde kayıtlı, 634,32 m² alanlı arsa vasıflı, imar planında yaygın eğitim alanı olarak ayrılan taşınmazın, “Mahallem Kur’an’la Buluşuyor Projesi” kapsamında, taşınmaz üzerine Afyonkarahisar Belediyesince Kur’an Kursu yapılmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez, Taşpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 62 pafta, 666 ada ve 17 parselinde kayıtlı, 634,32 m² alanlı arsa vasfındaki taşınmaz üzerine “Mahallem Kur’an’la Buluşuyor Projesi” kapsamında, taşınmaz üzerine Afyonkarahisar Belediyesince Kur’an Kursu yapılmak üzere, 25 yıl süre ile Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

357
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 02.09.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Eylül ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kadımürsel Köyünde yer alan tapusunda Soğukpınar Mevkii, 126 ada, 1, 5 ve 6 parsel numarası ile kayıtlı toplam 19.848,00 m²’lik taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı amaçlı olarak hazırlanan 2 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 4 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-13046 ve UİP- 13047) olarak belirlenmiş olup bahse konu imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kadımürsel Köyünde yer alan tapusunda Soğukpınar Mevkii, 126 ada, 1, 5 ve 6 parsel numarası ile kayıtlı toplam 19.848,00 m²’lik taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı amaçlı olarak hazırlanan ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-13046 ve UİP- 13047) olarak 2 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 4 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

356
Encümen Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.08.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2015 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Salih SEL ile İbrahim ACAR’ın,

2. Birleşimine katılamayan İzzet AZBET ile Adem ULUPUNAR’ın,

3. Birleşimine katılamayan Cevdet KEÇECİ’nin,

4. Birleşimine katılamayan Ömer DAYI ile Halim GÖRAL'ın,

5. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM, Hüseyin DEMİRKAN, İbrahim AKGÜL ve Halim GÖRAL’ın, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

355
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.08.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimize yapılacak yatırımlarla ilgili diğer illerin, İl Genel Meclis Üyeleriyle bilgi alışverişinde bulunmak üzere, İllerin yatırımlarını yerinde görmek ve incelemek için İl Genel Meclisi Üyelerine yönelik Yurt içi gezisi düzenlenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimize yapılacak yatırımlarla ilgili diğer illerin, İl Genel Meclis Üyeleriyle bilgi alışverişinde bulunmak üzere, illerin yatırımlarını yerinde görmek ve incelemek için, İl Genel Meclisi Üyelerine Yurt içi gezisi düzenlenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

354
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.08.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Susuz Belediye Başkanlığı, İlimiz Merkez İlçe Susuz Kasabası sınırları içerisinde, Belediye Başkanlıkları tarafından 2007 yılında başlatılan girişimler ve uğraşlar neticesinde 14/11/2008 yılında alınan Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatının süresinin 14/11/2012 yılında dolduğundan dolayı hükümden düştüğü ve İl Özel İdaresi adına ruhsatlandırıldığını belirtilerek, bahse konu Merkez İlçe Susuz Kasabası sınırları içerisinde bulunan İl Özel İdaresine ait 17,65 hektar alana sahip 328 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatının bedelsiz olarak Belediyelerine devir edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez İlçe Susuz Kasabası sınırları içerisinde bulunan İl Özel İdaresine ait 17,65 hektar alana sahip 328 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatının bedelsiz olarak Susuz Belediye Başkanlığına devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

353
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.08.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Gazlıgöl İlkokulunun çevre düzenlemesinden kalan 28.000,00 ¨’nın, diğer okulların tadilat ve tamiratlarında kullanılabilmesi için tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Gazlıgöl İlkokulunun çevre düzenlemesinden kalan 28.000,00 ¨’nın, diğer okulların tadilat ve tamiratlarında kullanılabilmesi için tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

352
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.08.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kanlıca Mahallesinde bulunan ve imar planında İlkokul alanı olarak ayrılan 3638 ada, 1 parselde 962/1885-962 m² Maliye Hazinesi adına kayıtlı hisse ile 5 parseldeki 5.657 m² alana ilkokul veya ortaokul yapılması için Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmiş ve uygun rapor verilmiştir. Bahse konu arsanın 2016 yılında ilkokul veya ortaokul olarak değerlendirilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Kanlıca Mahallesinde bulunan ve imar planında İlkokul alanı olarak ayrılan 3638 ada, 1 parselde 962/1885-962 m² Maliye Hazinesi adına kayıtlı hisse ile 5 parseldeki 5.657 m² alana ilkokul veya ortaokul yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

351
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.08.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Merkez İlçeye bağlı Kozluca, Bostanlı, Çavdarlı ve Küçükkalecik arazi yollarının dozerle bakım ve onarımlarının acilen yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 Söz konusu Kozluca, Bostanlı, Çavdarlı ve Küçükkalecik arazi yollarının, dairesince bakım ve onarımlarının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

350
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.08.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Sandıklı Belediye Başkanlığının 12.06.2015 tarih ve 1449 sayılı yazısında, nüfus yoğunluğunun ve hizmet alanının çok geniş olması sebebiyle, mevcut olan itfaiye araçlarının yetersiz kaldığı belirtilerek, İl Özel İdaresinden itfaiye aracı talep edilmekte ve Şuhut Belediye Başkanlığının 17.06.2015 tarih ve 478 sayılı yazısında, kapanan belediyelerden dolayı sorumluluklarının artması nedeniyle, meydana gelen yangın ve afetlere zamanında müdahale edemedikleri belirtilerek, kapanan Belediyelerden İl Özel İdaresine geçen kullanabilir durumdaki iki adet itfaiye aracının, bedelsiz tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 6360 Sayılı Kanun gereği kapanan Balçıkhisar Belediyesine ait, İl Özel İdaresine bırakılan, 03 SB 403 plakalı Ford marka itfaiye aracının Şuhut Belediye Başkanlığına, 03 SB 521 plakalı Fiat marka Arazöz aracının ise Sandıklı Belediye Başkanlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, Haydar SERDAROĞLU, İsa ÇAĞA, Abdulkadir DOĞAN,ve Tolga YILDIRIM’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

349
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.08.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 5. Birleşiminde,  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 Stratejik Planı İl Genel Meclisinin 14.01.2015 tarihli ve 2 nolu kararı ile kabul edilen, bahse konu Stratejik Planın Sayıştay Denetimi sonrasında revize edilmesi gerekliliği duyulmuş olup; yine aynı kanunun l0.maddesi gereğince revize edilen Stratejik Planın İL Genel Meclisince görüşülüp karara bağlanması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan ve İl Genel Meclisinin 14.01.2015 tarihli ve 2 nolu kararı ile kabul edilen 2015-2019 Stratejik Planının revize edilerek, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. Maddesi gereğince, ekli listede gösterildiği şekilde; kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

348
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.08.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Aşağıpiribeyli Köyü Muhtarlığının, 03/07/2015 tarihli yazısı ile İl Genel Meclisince Aşağıpiribeyli Köyünde Halı Saha yapılmasına karar verildiği, fakat Köy Tüzel kişiliğine ait Halı Saha yapılacak alan bulunmadığından, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, kullanılmayan İlkokul arsası olan, 120 ada 8 parselde kayıtlı, 5.393,83 m² alanlı, Karşıyaka İlkokulu ve Arsası vasfındaki taşınmazın Halı Saha yapılması için Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirdağ İlçesine bağlı Aşağıpiribeyli Köyündeki, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, kullanılmayan İlkokul arsası olan, 120 ada 8 parselde kayıtlı, 5.393,83 m² alanlı, Karşıyaka İlkokulu ve Arsası vasfındaki taşınmazın, Halı Saha yapılacak kadar alanının Aşağıpiribeyli Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

347
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.08.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 4. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa kapsamında kapanan, İhsaniye İlçesi Bozhüyük Belediyesinden İl Özel İdaresine devrolunan Bozhüyük Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürn. Tem. İnş. Tur. Termal Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin, ayni ve nakdi sermayesi hariç, isim hakkının devir alınması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bozhüyük Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürn. Tem. İnş. Tur. Termal Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin, ayni ve nakdi sermayesi hariç, isim hakkının devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

346
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.08.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçesi Erkmen Kasabası sınırları içerisinde bulunan 7 pafta, 344 nolu parseldeki 2.860,00 m² alanlı gayrimenkulün 15 derslikli İlköğretim Okulu yapılması şartıyla Erkmen Belediyesi tarafından 04/12/2013 tarihinde İl Özel İdaresine tescili yapılmış ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2683 nolu parseldeki 4.903,05 m² alanlı taşınmazın Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih ve 13189 sayılı yazısıyla İl Özel İdaremize 2 yıl süreyle ön tahsis edildiği bildirilmiş olup, taşınmazlar Tevhid işlemi ile İl Özel İdaresi adına 3030 parsel olarak 96233/259668 hissesi ve Maliye Hazinesi adına 163435/259668 hissesi 24/09/2014 tarihinde tescil edilmiştir.

Erkmen Belediyesince bahse konu taşınmazlara okul yapımından vazgeçildiği 10/06/2015 tarihli ve 226 sayılı yazısıyla bildirilmiş olup; İl Özel İdaresi adına 3030 nolu parsel olarak okul yapımı için İl Özel İdaresine tescili yapılan 96233/259668 hissenin Belediyelerine devrinin yapılmasını, ön tahsisi İl Özel İdaresi adına yapılan Maliye Hazinesi 163435/259668 hissesinin tahsisinin kaldırılmasını ve Belediyelerine ait 2539 nolu parselin okul yapılması amacıyla İl Özel İdaresi adına tahsisinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresi adına 3030 nolu parsel olarak okul yapımı için İl Özel İdaresine tescili yapılan 96233/259668 hissenin Erkmen Belediyesine devrinin yapılması, ön tahsisi İl Özel İdaresi adına yapılan Maliye Hazinesi 163435/259668 hissesinin tahsisinin kaldırılması ve Erkmen Belediyesine ait 2539 nolu parselin okul yapılması amacıyla İl Özel İdaresi adına tahsisin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

345
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.08.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyünden Ömer ÖZTÜRK isimli vatandaş 02/05/2014 tarihli dilekçesinde özetle; Karacaahmet Köyü sınırları içerisinde bulunan, İl Özel İdaresi adına kayıtlı, 3874 parsel nolu, 623,66 m2 alanlı taşınmazın, Belediye kapanmadan önce belediyeye ait 373,66 m2 ile, kendisine ait 250,00 m2 alanın İmar uygulaması ile tevhit işleminden oluştuğunu, Belediyeye ait 373,66 m2 hisseyi 25/01/2013 tarihinde ( 3.086,00 ¨ KDV dahil) bedelini ödeyerek satın aldığını ve Belediye kapanmadan tapuda devir işleminin tesis edilemediğini beyan ederek, taşınmazın kendisine devredilmesi için İdaremize başvurmuştur.

İl Genel Meclisinin 04/08/2014 tarihli ve 271 sayılı kararı gereğince, 6360 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 7. fıkrasında “Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını İl Özel İdaresine veya katılacakları belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir.” denildiğinden, Kapanan belediyenin taşınmazı 06/01/2013 tarihine kadar İdaremize bildirmesi gerekirken, 25/01/2013 tarihinde, 2013/04 nolu Belediye Encümen Kararı ile daha önce satışı yapılan 121 numaralı parselin tevhidi ile oluşan 3874 parsel numaralı 623,66 m2 alandan geriye kalan 373,66 m2 alanlı taşınmazın köy halkından Ömer ÖZTÜRK’e satılmasına karar verildiğinden, İl Genel Meclisince arsanın devri uygun görülmemiştir.

Ömer ÖZTÜRK 09/03/2015 tarihli dilekçesinde, İl Genel Meclis kararında teknik hata yapıldığını, 19 pafta, 121 parselin mevcut bir parsel olmadığını ve 3874 parselin içerisinde bulunduğunu belirterek parselasyon dosyasının incelenerek İl Genel Meclisinin 04/08/2014 tarihli ve 271 sayılı kararının düzeltilmesini talep etmiştir.

İl Genel Meclisinin 06/05/2015 tarihli ve 217 sayılı kararı gereğince, ilgili taşınmazın, İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından incelenerek verilecek görüş doğrultusunda karar verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyü sınırları içerisinde bulunan, İl Özel İdaresi adına kayıtlı, 3874 parsel nolu, 623,66 m² alanlı taşınmaz ile ilgili İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde; 6098 sayılı Borçlar Kanunun “Kesin Hükümsüzlük” başlıklı 27. maddesinin 1. fıkrasına göre “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” Emredici kurallara, ahlaka, şahsiyet haklarına ve kamu düzenine ilişkin kurallara aykırılık hukuka aykırılıktır ve bu kurallara aykırı sözleşmeler batıldır.

Taraflar emredici kurallara aykırı sözleşme yapamazlar, denildiğinden gerekçelerle kanunun emredici hükmüne yani hukuka aykırı olarak kapanan belediye başkanlığınca İçişleri Bakanlığının onayı alınmadan yapılan satış işlemi butlanla batıl olup söz konusu satış işlemi hükümsüz olduğundan, bahse konu Ömer ÖZTÜRK tarafından her ne kadar 3874 nolu parselin 373,66 m²’lik bedeli ödendiği gerekçesiyle taşınmazın devrinin kendisine yapılması talep edilmişse de ortada hukuken geçerli bir satış işlemi bulunmadığından taşınmazın devrinin yapılmaması gerektiği yine ilgi evrakların incelenmesinden 25.01.2013 tarih ve 016348 nolu alındı makbuzu ile Ömer ÖZTÜRK’ün bu satış nedeniyle 3.086,50 ¨’nın 25.01.2013 tarihinde kapanan Karacaahmet Belediye Başkanlığına ödediği anlaşılmış olup, dolayısıyla taşınmazın devrinin ilgiliye yapılmaması ve ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte 3.086,50 ¨’nın Ömer ÖZTÜRK’e geri ödenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

344
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.08.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İl Genel Meclisinin 01/06/2015 tarihli ve 249 sayılı kararı ile DSİ tarafından yaptırılan 6 adet Sulama Tesisleri (Çay Selevir Sulaması (Karamık Ünitesi), İhsaniye Sinanpaşa Göleti ve Sulama Tesisleri, Bozhüyük Göleti ve Sulama Tesisleri, Kızılören Göleti ve Sulama Tesisleri, Sandıklı Dutağaç Göleti ve Sulama Tesisleri, Çobanlar Seyitler Göleti ve Sulama Tesisleri), 05/06/2015 tarih ve 269 sayılı kararı ile de Şuhut Balçıkhisar Şehit Uzman Çavuş Nurullah OYMAK Göleti ve Sulaması ile Sinanpaşa Nuh, Taşoluk ortak Göleti ve Sulama Tesislerinin işletme bakım ve yönetim sorumluluğu İl Özel İdaresine devredilmesi uygun görülmüştür.

Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılarak köyden kente göçün önlenmesi, Devlet eliyle yapımı gerçekleştirilen söz konusu tesislerin atıl vaziyette kalmasını önleyerek rantabl şekilde kullanılmasını sağlamak için bahse konu 8 adet gölet ve sulama tesisinin yönetimi, bakımı ve işletilmesi gerçekleştirilmek üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 53. Maddesi gereğince işletme tesisi kurulması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 8 adet gölet ve sulama tesisinin yönetimi, bakımı ve işletilmesi gerçekleştirilmek üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 53. Maddesi gereğince işletme tesisi kurulması talebinin devir bedellerinin tespitinden sonra değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

343
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.08.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 4. Birleşiminde, Sandıklı Belediye Başkanlığınca Valilik Makamı ve İl Özel İdaresi ile Sandıklı Hüdai Termal Turizm Alt Yapı Hizmetleri Birliğinin kurulması ve kurulan birliğin tüzüğünün kabul edilmesine ilişkin görüşme yapıldığı, Sandıklı Belediye Meclisince 04/06/2015 Haziran ayı Meclis toplantısında 2015/07-125 nolu kararıyla Birliğin kurularak tüzüğünün kabul edildiğinin kararlaştırıldığı ilgi yazıyla bildirilmiştir.

Söz konusu Birlik Tüzüğünün İl Genel Meclisince de kabul edilmesi durumunda Birlikte görev alacak 5 asıl ve 5 yedek üyenin belirlenerek bildirilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı Hüdai Termal Turizm Alt Yapı Hizmetleri Birliğinin kurulması ve Birlikte görev alacak 5 asıl üye olarak İl Genel Meclis Başkanı Salih SEL, Sandıklı İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet UTSAL, Mehmet ÖZAYDIN, Mehmet ÖZTOPBAŞ ve İsmail ÖZASLAN’ın, 5 yedek üye olarak, Kızılören İl Genel Meclis Üyeleri Cafer ŞİMŞEK ile Ali KOÇAK, Hocalar İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet KAYA ile Ramazan İLHAN ve Dinar İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin DEMİRKAN’ın görevlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

342
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.08.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 4. Birleşiminde, 6360 sayılı kanun kapsamında, tüzel kişiliği sona ererek köye dönüşen Sultandağı İlçesi Yakasenek Köyü Muhtarlığının, 25.06.2015 tarihli dilekçesi ile köyün hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinden 1 adet hizmet aracının verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine devredilen 03 PB 919 plakalı 2000 Model Ford Focus marka aracın, tüm giderleri kendilerine ait olmak üzere, Yakasenek Köyü Muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

341
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.08.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesine bağlı Akkonak Köyünden Yakup ÇELİK isimli vatandaşın; Akkonak Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 3737 parselinde kayıtlı, 182,00 m² alanlı, arsa vasfındaki taşınmazı satın alma talebini içeren 04/05/2015 tarihli dilekçesi ile bahse konu taşınmazın satılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesine bağlı Akkonak Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 3737 parselinde kayıtlı, 182,00 m² alanlı, arsa vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

340
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.08.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Karacaören Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 1995 yılında hazırlanan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP-13049) olarak belirlenen bahse konu imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Karacaören Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 1995 yılında hazırlanan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP-13049) olarak belirlenen 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

339
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.08.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması;

Dolu kadro değişiklik cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere;

1) 1. Sırada belirtilen Haşan BÖLÜKMEŞE’nin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 4.derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 3. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

2) 2. Sırada belirtilen Ahmet ÇUHADAR’ın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5.derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 4. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

3) 3. Sırada belirtilen Ali BOZKURT’un Genel İdare Hizmetleri Sınıfında l0.derece Şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 8. Derece Şoför kadrosunun ihdasını,

4) 4. Sırada belirtilen Tahsin KASIRGA’nın Teknik Hizmetler Sınıfında 6.derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 5. Derece Tekniker kadrosunun ihdasını,

5) 5. Sırada belirtilen Mustafa FİDAN’ın Yardımcı Hizmetler Sınıfında 6.derece Hizmetli kadrosunun kaldırılarak yerine 5. Derece Hizmetli kadrosunun ihdasını,

6) 6. Sırada belirtilen Abdurrahman AKALP’in Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6.derece Şef kadrosunun kaldırılarak yerine 5. Derece Şef kadrosunun ihdasını,

7) 7. Sırada belirtilen İsmail DERİN’in Genel İdare Hizmetleri Sınıfında l0.derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 9. Derece Memur kadrosunun ihdasını,

8) 8. Sırada belirtilen Sinem TOPRAKKALE’nin Teknik Hizmetler Sınıfında 8.derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 7. Derece Tekniker kadrosunun ihdasını,

9) 9. Sırada belirtilen Gökalp DOĞAN’ın Teknik Hizmetler Sınıfında 6.derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 5. Derece Mühendis kadrosunun ihdasını,

10) 10. Sırada belirtilen Mehmet DALDAL’ın Yardımcı Hizmetler Sınıfında 8.derece Hizmetli kadrosunun kaldırılarak yerine 7. Derece Hizmetli kadrosunun ihdasını,

11) 11. Sırada belirtilen Mehmet YILDIZHAN’ın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 8. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

12) 12. Sırada belirtilen Fatih ARIK’ın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7.derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 6. Derece Memur kadrosunun ihdasını,

13) 13. Sırada belirtilen Zehra OYAN’ın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6.derece Şef kadrosunun kaldırılarak yerine 5. Derece Şef kadrosunun ihdasını,

14) 14. Sırada belirtilen Mehmet KARAMAN’ın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7.derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 6. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

15) 15. Sırada belirtilen Yüksel Mahir BURHAN’ın Teknik Hizmetler Sınıfında 3.derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 2. Derece Mühendis kadrosunun ihdasını,

16)  l6. Sırada belirtilen Lokman Ziya KABADAYI’nın Teknik Hizmetler Sınıfında 7. Derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 6. Derece Tekniker kadrosunun ihdasını,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddeleri gereğince 16 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

338
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.08.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 3194 sayılı İmar Kanunun 27.maddesinde “İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde İl Genel Meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırları İl Genel Meclislerince yeniden belirlenebilir.” Denilmektedir.

3194 sayılı İmar Kanununun 27.maddesi hükmüne istinaden Merkez İlçeye bağlı Karaaslan Köyü ve Hocalar İlçesine bağlı Çepni Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi için gerekli kararın alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 3194 sayılı İmar Kanununun 27.maddesi hükmüne istinaden, Merkez İlçeye bağlı Karaaslan Köyü ve Hocalar İlçesine bağlı Çepni Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

337
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.08.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 sayılı kanun kapsamında Tüzel kişiliği sona ererek köye dönüştürülen Belediyelerden, Dinar İlçesi Çiçektepe Belediyesinin envanterine kayıtlı olup, İl Özel İdaresine devredilen 03 FN 777 plaka nolu 1998 model Ford Eskort marka aracın 02.07.2015 tarihli dilekçe ile Çiçektepe Köyü Muhtarlığına verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine devredilen 03 FN 777 plaka nolu 1998 model Ford Eskort marka aracın, tüm giderleri kendilerine ait olmak üzere Çiçektepe Köyü Muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

336
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.08.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 sayılı kanun kapsamında tüzel kişiliği sona ererek köye dönüştürülen belediyelerden, Sandıklı İlçesi Başağaç Belediyesinin envanterinde kayıtlı olup İl Özel İdaresine devredilen 03 LH 803 plaka nolu kartal marka binek aracını su kuyusunda ve diğer hizmetlerde kullanılmak amacıyla 30.06.2015 tarihli dilekçe ile Başağaç Köyü Muhtarlığına geri verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine devredilen 03 LH 803 plaka nolu kartal marka binek aracın, tüm giderleri kendilerine ait olmak üzere Başağaç Köyü Muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

335
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.08.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Özelleştirme Dairesi Başkanlığının 30/04/2015 tarihli ve 2779 sayılı yazısında, özelleştirme kapsam ve programına alınarak, satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilen ve İl Genel Meclisinin 01/10/2009 tarihli ve 202 sayıyla satış kararı bulunan;

İlimiz Merkez Karaman Mahallesi, 361 ada, 5 parsel, 75 numaralı bağımsız bölüm olarak kayıtlı Oto Garajının, Maliye Hazinesi adına tescilli ½ hissesinin özelleştirilmesini teminen, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 4. Maddesinin son fıkrasındaki hüküm doğrultusunda, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kuruluna yetki verildiği, bu kapsamda söz konusu taşınmazın ½ hissesi için değer tespit raporu düzenlenerek, satış için ihale yapılacağı, taşınmazın kalan kısmı olan ½ hissesinin İl Özel İdaresine ait olması dikkate alınarak, İl Özel İdaresi Hissesinin hangi bedelle satışa konu olacağı ve satışla ilgili Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ne yetki verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Karaman Mahallesi, 361 ada, 5 parsel, 75 numaralı bağımsız bölüm olarak kayıtlı Oto Garajının, İl Özel İdaresine ait ½ hissesinin İl Özel İdaresince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

334
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.08.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesi Ayazini Köyü Muhtarlığı 16/06/2015 tarihli yazısında “Muhtarlık tarafından sulama işletmesi yapılan Ayazini Göletinin İl Genel Meclisince İl Özel İdaresine devredildiği, Köyün tek gelir kaynağı olan, 2 kişiye mevsimlik iş imkanı sağlayan ve Muhtarlıkça sorunsuz olarak sulama hizmeti sunulan Göletin, Muhtarlıktan alınmaması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesi Ayazini Göleti ve Sulama Tesisinin, Orman ve Su işleri Bakanlığı ile görüşmeler neticesinde, ilgili gölet ve sulamalarının İl Özel İdaresi tarafından yapılması hususunda İl Genel Meclisimizce alınan 01.06.2015 tarih ve 249 sayılı karara uyulmasıuygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

333
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.08.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesi, Aktoprak Köyü Muhtarı İbrahim YILDIZ’ın; Köy Muhtarlığının ve Köy Halkının Köy Konağı yapabilecek maddi imkanının da olmadığından dolayı, köye prefabrikte olsa köy konağının yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesi, Aktoprak Köyüne köy konağı yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

332
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 04.08.2015 Salı günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 2. Birleşiminde, Sandıklı Belediyesinin yağış nedeniyle cadde ve sokaklarında tahribat oluştuğu, vatandaşların mağdur olduğu belirtilerek, asfalt yama çalışmalarında kullanılmak üzere, amortisman ve yakıt giderlerinin Belediye tarafından karşılanması şartıyla, İl Özel İdaresinden yama silindiri (el silindiri) verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı Belediyesine, asfalt yama çalışmalarında kullanılmak üzere, amortisman ve yakıt giderlerinin Belediye tarafından karşılanması ve sezon sonunda geri alınması şartıyla geçici olarak yama silindirinin (el silindiri) verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

331
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 04.08.2015 Salı günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 2. Birleşiminde, Bolvadin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısında; 2000 yılında kurulan Bolvadin Organize Sanayi Bölgesinin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla, Halk Bankası kredileri ile kurularak günümüze kadar geldiği, kuruluşunun %50’si Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, %30’u Kemerkaya Belediyesi ve %20’si Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Müteşebbis girişimi ile tamamlandığı, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Ortağı olan Kemerkaya Belediyesinin, 2014 yılında kapanması ile tüm borç ve alacaklarının İl Özel İdaresine devredilmesi sonucu, İl Özel İdaresinin Müteşebbise katılım oranının %50 den %80 e çıkarak mevcut durumunu aldığı belirtilmiş olup;

Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin, 28/05/2015 tarih ve 15 sayılı oturumunda yapılan değerlendirmede, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce, Bölgemizin %90 teşvikten yararlanarak yatırımcılara tahsis edilen sanayi parsellerine ilişkin maliyetin, bölgenin borcundan düşülebilmesi için, 2014 dönem kredi ödemelerini tamamlamış olma şartı aranmış olduğu bildirilmiş olduğundan, Müteşebbis Heyetince alınan karar doğrultusunda toplanmasına karar verilen, Müteşebbis Heyete ortaklık oranına göre belirlenen, İl Özel İdaresine ait 320.000,00 ¨ ortaklık katkı payının ödenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyete ortaklık oranına göre belirlenen, İl Özel İdaresine ait 320.000,00 ¨ ortaklık katkı payının ödenmesi talebinin, bütçede yeterli ödenek bulunmadığından dolayı İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

330
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 04.08.2015 Salı günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Kırca Köyünden Ercan ÖZKAYA isimli vatandaşın, Kırca Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 2941 parselinde kayıtlı, 105,08 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebini içeren 27/05/2015 tarihli dilekçesi ile bahse konu arsa vasıflı taşınmazın satılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Kırca Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 2941 parselinde kayıtlı, 105,08 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

329
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 04.08.2015 Salı günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Belediyesi Tepebaşı Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 13.13G pafta, 3855 (12.236,00 m²) parselinde kayıtlı, Kargir İlkokul ve Bahçesi vasıflı taşınmaz üzerine, Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut yapılması amacıyla, Yeşilçiftlik Belediyesine 3 yıllık ön tahsis yapılması, 3 yılda uygulama yapılmadığında tahsisin kaldırılması İl Genel Meclisinin 03/08/2014 tarihli ve 268 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup, söz konusu taşınmaz üzerine Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut yapılması amacıyla TOKİ tarafından konut yapım kararı kesinleştiğinde devredilmesi, İl Genel Meclisinin 06/05/2015 tarihli ve 222 sayılı kararıyla uygun görülmüştür.

TOKİ’nin 28/05/2015 tarihli ve 20270 sayılı yazısında; fakir konutu ve sosyal konut uygulamaları farklı uygulamalar olup, anılan 3855 parselde Yeşilçiftlik Belediye Başkanlığı talebi kapsamında talep organizasyonu yöntemi ile yeterli talep toplanması durumunda sosyal konut uygulaması gerçekleştirilerek, parselin mülkiyeti TOKİ’ye devir edildikten sonra ihale işlemlerine başlanılarak, başvuru sahiplerine satışının yapılacağı ve bu kapsamda parselin sosyal konut amaçlı kullanımına yönelik TOKİ’ye devredilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Belediyesi Tepebaşı Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 13.13G pafta, 3855 (12.236,00 m²) parselinde kayıtlı, Kargir İlkokul ve Bahçesi vasıflı taşınmaz üzerine, yeterli talep toplanması durumunda Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut yapılması amacıyla TOKİ’ye devredilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

328
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 04.08.2015 Salı günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği sona ererek köye dönüşen Deresinek Köyü Muhtarlığının, Çay Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğüne verdiği dilekçede, İl Özel İdaresine bırakılan, Jeep marka aracın İl Genel Meclisimizce satış listesine konulduğu belirtilerek, bahse konu aracın satış listesinden çıkartılarak Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine bırakılan Jeep marka aracın, satış listesinden çıkartılarak tüm giderleri kendilerine ait olmak üzere Deresinek Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

327
Encümen Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2015 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM’in,

2. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM ile Tolga YILDIRIM’ın,

3. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM’in,

4. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM ile Hamit ÇAKIR'ın,

5. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM ile Ali Rıza YILMAZ’ın, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

326
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil Köyü, 1860 nüfusa sahip 2 adet içmesuyu deposu bulunmaktadır. 2 adet içmesuyu depolarının tamir ve tadilatı için 90.000,00 ¨ keşif bedeli tespit edilmiştir. 2015 yılı yatırım proğramından ayrılan ödenek ise 60.000,00 ¨ olup, 30.000,00 ¨ ihtiyaç duyulduğundan dolayı ödenek aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil Köyünde bulunan, iki adet içmesuyu depolarının tamir ve tadilatı için belirlenen yaklaşık 90.000,00 ¨ keşif bedeli ile ihaleye çıkarılması, ihtiyaç duyulan 30.000,00 ¨ ödeneğin ise İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

325
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesi Ortapınar Köyü İlköğretim Okulunun fiziki şartları yetersiz olduğundan, derslik sayısının azlığı ve öğrenci sayısının çok olması sebebiyle yeni bir okula ihtiyaç duyulmaktadır.

Ancak okul yapılacak başka bir arsanın olmaması sebebiyle mevcut okul binalarının yıkılarak yeni okul yapılması gerekmektedir.

Bu sebepten dolayı 2015 yılı yatırım programında okul yapılmasına karar verilmiş olup, verilen kararın mevcut dersliklerin yıkılıp okul yapılması şeklinde değiştirilmesi konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılı yatırım programında, Şuhut İlçesi Ortapınar Köyüne okul yapılması kararlaştırılmıştır. Okul yapılacak başka bir arsanın olmaması sebebiyle mevcut okul binalarının yıkılarak yeni okul yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

324
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyli Köyü, Kadımürsel Köyü, Yenice Köyü ve Cumalı Köylerinde bulunan İlkokul ve Lojmanlarda, öğrenci olmadığından dolayı uzun yıllardır kullanılmamaktadır. Adı geçen köylerdeki İlkokul ve lojmanların köy konağı veya düğün salonu olarak kullanılması için bakımlarının yapılarak muhtarlıklarına devredilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyli Köyü, Kadımürsel Köyü, Yenice Köyü ve Cumalı Köylerinde bulunan İlkokul ve Lojmanların, İl Özel İdaresinin teknik elemanlarınca yerinde incelenerek, nüfus yoğunluğu dikkate alınarak, tadilatlarının yapılarak, köy konağı veya düğün salonu olarak yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

323
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 2015 yılı İl Özel İdaresi yatırım programında Hocalar İlçesi Mahalli Birlikler kalemindeki personel çalıştırılması, akaryakıt, yağ ve yedek parça alımında bulunan 218.977,90 ¨ ödenekten, 40.000,00 ¨ ödeneğin tenzil edilerek, Hocalar Kaymakamlığı birlik hizmetlerinde kullanılması için tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar İlçesi Mahalli Birlikler kalemindeki personel çalıştırılması, akaryakıt, yağ ve yedek parça alımında bulunan 218.977,90 ¨ ödenekten, 40.000,00 ¨ ödeneğin tenzil edilerek, Hocalar Kaymakamlığı birlik hizmetlerinde kullanılması için tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

322
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Işıklar Beldesinde bulunan Kocatepe Ortaokulunda İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de ders gördüğünden dolayı, derslik sıkıntısı oluşmaktadır. Bu nedenle Kocatepe Ortaokulunun binasının bulunduğu arsaya İmam Hatip Ortaokulu yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Işıklar Beldesinde bulunan Kocatepe Ortaokulunun binasının bulunduğu arsaya, İmam Hatip Ortaokulu yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

321
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Yaka Köyünün, köy içerisindeki asfalt yolların yağmurlar nedeniyle tamamen bozulmuştur. Bozulan köy içi 1.5 km yolun yeniden asfaltlanması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesine bağlı Yaka Köyünün, köy içerisindeki 1.5 km yolun, bakım ve onarımının dairesince yapılması yeniden asfaltlanması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

320
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Kızık beldesinden İl Özel İdaresine geçen 03 LF 582 1993 Model Kartal marka otomobilin tüm masrafları kendisine ait olarak Kızık Köyü Muhtarlığına verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine geçen, 03 LF 582 1993 Model Kartal marka otomobilin tüm masrafları kendisine ait olarak Kızık Köyü Muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

319
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Çakırözü yolu (Zafer yolu) sıcak asfalt başlangıcından itibaren Koçyatağı Köyüne kadar olan 2 km’lik yolun 2015 yılı ilave asfalt proğramına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesine bağlı Çakırözü yolu (Zafer yolu) sıcak asfalt başlangıcından itibaren Koçyatağı Köyüne kadar olan 2 km’lik yolun, 2015 yılı asfalt proğramında olan Dadak- Taşoluk arası yolun gölet yapımı nedeniyle iptal edilerek yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

318
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 2015 yılı yatırım proğramında bulunan Kızılören Türkbelkavak yolu sehven yanlış yazılmıştır. Yanlış yazılan yolun, Kızılören Yenibelkavak olarak düzeltilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılören Türkbelkavak yolunun, Kızılören Yenibelkavak olarak değiştirilerek 4 km’lik kısmının 2. Kat asfalt yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

317
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilerek İl Genel Meclisinin 01/06/2015 tarihli ve 249 sayılı kararı ve İl Genel Meclisinin 05/06/2015 tarihli ve 269 sayılı kararı gereğince, işletme bakım ve yönetim sorumluluğu İdaremize devredilen göletlerden işletmesi olmayan, Kızılören Göleti ve Sulama Tesisi, Balçıkhisar Şehit Uzman Çavuş Nurullah Oymak Göleti ve Sulama tesisi ile Nuh Taşoluk Ortak Göleti ve Sulama Tesisinin bütçe içi işletme müdürlüğü kuruluncaya kadar tesislerin işletmesinin Köylere Hizmet Götürme Birliklerince yürütülmesine karar verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine devredilen göletlerden işletmesi olmayan, Kızılören Göleti ve Sulama Tesisi, Balçıkhisar Şehit Uzman Çavuş Nurullah Oymak Göleti ve Sulama tesisi ile Nuh Taşoluk Ortak Göleti ve Sulama Tesisinin bütçe içi işletme müdürlüğü kuruluncaya kadar tesislerin işletmesinin Köylere Hizmet Götürme Birliklerince yürütülmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

316
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde çalışmakta olan şoförlerin sayısında, gerek emeklilik gerekse hastalık nedenleri ile azalma olduğundan iş ve işlemlerin yürütülmesinde sıkıntı çekmemek için acilen 2015 yılı sonuna kadar çalıştırılmak üzere 5 (beş) adet "E" sınıfı ehliyet sahibi şoför ihtiyacı hasıl olmuştur. Alınması planlanan şoförler Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü ve Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacaktır.

İl Özel İdaresi iş ve işlemlerinde aksaklığa sebebiyet verilmemesi için 5 (beş) adet "E" sınıfı ehliyet sahibi şoför alımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresinde 2015 yılı sonuna kadar çalıştırılmak üzere 5 (beş) adet "E" sınıfı ehliyet sahibi şoför alımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

315
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil, Hisaralan, Arıköy ve İdris köylerinde 17.000,00 m² kilitli parke taşı yapımı için 338.800,00 ¨ ödenek ayrıldığı, Dazkırı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan inceleme sonucunda belirtilen köyler sayısı ve m²’si değiştirilerek Yüreğil 3550 m², Karaağaç Kuyusu 2830 m², Kızılören 2800 m², Arıköy 700 m², İdris 3200 m², Akarca 1500 m², Yukarıyenice 750 m², Aşağıyenice 200 m² toplamda 15.530 m² kilitli parke taşına ihtiyaç olduğu belirtilerek bahse konu ödeneğin ilgili köylerin parke taşı döşeme işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil, Hisaralan, Arıköy ve İdris köylerinde 17.000,00 m² kilitli parke taşı yapımı için 338.800,00 ¨ ödenek ayrıldığı, Dazkırı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan inceleme sonucunda belirtilen köyler sayısı ve m²’si değiştirilerek Yüreğil 3550 m², Karaağaç Kuyusu 2830 m², Kızılören 2800 m², Arıköy 700 m², İdris 3200 m², Akarca 1500 m², Yukarıyenice 750 m², Aşağıyenice 200 m² toplamda 15.530 m² kilitli parke taşına ihtiyaç olduğu belirtilen ödeneğin, ilgili köylerin parke taşı döşeme işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

314
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sinapaşa İlçesine bağlı Balmahmut Köyünde bulunan kanalizasyon hattının, çöküntü yaptığından dolayı çalışmadığı için, çöküntü yapan yerlerin yeniden döşenerek mağduriyetin giderilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Balmahmut Köyünde bulunan kanalizasyon hattının, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

313
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Ovacık Köyü (Tınalar Mahallesi), Yukarıbeltarla Köyü (Ustalar Mahallesi), Yukarıakpınar Köyü ve Aşağıakpınar Köyünün kanalizasyonu yoktur. Bahse konu köylerin kanalizasyonunun yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesine bağlı Ovacık Köyü (Tınalar Mahallesi), Yukarıbeltarla Köyü (Ustalar Mahallesi), Yukarıakpınar Köyü ve Aşağıakpınar Köylerine kanalizasyon yapılması talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

312
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Alcalı Köyü ile Kuzören Köyü arası ve Alcalı Köyü ile Kaplanlı Köyü arasındaki yolların bakımını ve onarımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Alcalı Köyü ile Kuzören Köyü arası ve Alcalı Köyü ile Kaplanlı Köyü arasındaki yolların, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

311
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Halımoru Köyüne ilave içmesuyu şebekesinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Halımoru Köyüne ilave içmesuyu şebekesinin yapılması talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

310
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Çavdarlı Köyü Değirmen yolu (Eskiçavdarlı yolu) üzerindeki evlerin kanalizasyonunun yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Çavdarlı Köyü Değirmen yolu (Eskiçavdarlı yolu) üzerindeki evlerin kanalizasyonunun yapılması talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

309
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Ballık Köyü Muhtarlığında bulunan 03 Y 5187 1992 Model Isuzu Marka 25 kişilik otobüsün alınıp yerine İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan 1996 model Massey Ferguson kazıcı yükleyicinin verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 03 Y 5187 1992 Model Isuzu Marka 25 kişilik otobüsün alınıp yerine, 1996 model Massey Ferguson kazıcı yükleyicinin, Ballık Köyü Muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

308
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kozluca, Bostanlı, Çavdarlı, Küçükkalecik köyleri arazi yollarının dozer ve greyderle bakımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Kozluca, Bostanlı, Çavdarlı, Küçükkalecik köyleri arazi yollarının bakımının yapılması talebinin, proğramdaki yolların tamamlanmasından sonra yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

307
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 10.07.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı Karayokuş Köyü İlköğretim Okulunda 180 öğrenci bulunmaktadır. Okul binası eski ve ciddi hasarlı olduğundan dolayı yeni 8 derslikli İlköğretim Okulunun yapılması ve Dişli Kasabasındaki İlköğretim Okulunun da tamir, bakım ve çevre düzenlemesi için yerinde incelenerek gereğinin yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesine bağlı Karayokuş Köyüne 8 derslikli İlköğretim Okulunun yapılması ve Dişli Kasabasındaki İlköğretim Okulunun da tamir, bakımının yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

306
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.07.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Gençali Köyünde yer alan, tapusunda Uzundere Mevkii, 1139, 1141, 1163 ve 1168 parsel numaraları ile kayıtlı mülkiyeti Akoba Enerji Ltd. Şti.ne ait; 1144, 1145 ve 1146 parsel numaraları ile kayıtlı mülkiyeti Aygan Enerji Ltd. Şti.ne ait ve 1166 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Arıca Enerji Ltd. Şti.ne ait toplam 146.100,00 m²’lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı" amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 3 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-12614 ve UİP-12615) olarak belirlenen bahse konu imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesine bağlı Gençali Köyünde yer alan, tapusunda Uzundere Mevkii, 1139, 1141, 1163 ve 1168 parsel numaraları ile kayıtlı mülkiyeti Akoba Enerji Ltd. Şti.ne ait; 1144, 1145 ve 1146 parsel numaraları ile kayıtlı mülkiyeti Aygan Enerji Ltd. Şti.ne ait ve 1166 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Arıca Enerji Ltd. Şti.ne ait toplam 146.100,00 m²’lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı" amaçlı olarak hazırlanan ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-12614 ve UİP-12615) olarak belirlenen 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 3 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

305
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.07.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Üçlerkayası Köyünün kanalizasyon ve atıksuları, yerleşim yerine yakın ve İhsaniye anayol kenarına aktığından, tarla ve bahçelerde çalışanlar yolculuk yapanlar için hastalık riski oluşturmaktadır. Yaklaşık 1 km açıktan akan kanalizasyon sularının, boruya alınması için gereğinin yapılması konusundaki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Üçlerkayası Köyünün kanalizasyon ve atıksularının boruya alınması talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

304
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.07.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 4. Birleşiminde, Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 21/11/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararında; Şirket sermayesinin 3.000.000,00 (Üçmilyon)¨’den, 100.000.000,00 (Yüzmilyon) ¨’ye artırılması oy birliğiyle kararlaştırılmış olup, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 12/06/2015 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.5900 sayılı yazısı ile bedelli sermaye artırımına ilişkin başvurusu kabul edilmiştir.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’de İl Özel İdaresine ait 1.832,50 Lot karşılığı % 0,024 hissemizin, Şirketle ilgili işlemlerde İl Özel İdaresi yetkilisi olan, Recep OYUR (T.C. 10807544188) tarafından verilecek sesli talimat doğrultusunda, rüçhan pazarında satışının sağlanması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’de İl Özel İdaresine ait 1.832,50 Lot karşılığı % 0,024 hissemizin, Şirketle ilgili işlemlerde İl Özel İdaresi yetkilisi olan, Recep OYUR (T.C. 10807544188) tarafından verilecek sesli talimat doğrultusunda, rüçhan pazarında satışının sağlanması  uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

303
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.07.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi yollarının bazı tarihi eserlerin bulunduğu noktalara ulaşım zorluğunun çekildiği görülmüştür. Ulaşım zorluğu çekilen yerlerin, yerinde incelenerek gereğinin yapılması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Frig Vadisi yollarının, Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğince ayrılmış olan ödenekten gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

302
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.07.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde bulunan çöp toplama araçlarının yeterince hizmet vermediğinden dolayı sürekli arıza yaptığı için şikayetler gelmektedir. Sandıklı İlçesinde bulunan arızalı iki adet çöp aracının alınarak yerine, geçici olarak 03 LF 509 ve 03 RD 178 plakalı çöp araçlarının verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu mevcut kullanılan çöp toplama araçlarının alınarak yerine, 03 LF 509 ve 03 RD 178 plakalı çöp toplama araçlarının, Sandıklı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde kullanılmak üzere verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

301
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 09.07.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2015 yılı sondaj yatırım proğramında 28.11.2014 tarihli ve 460 sayılı Meclis kararımızla, İlimize bağlı 38 köye içme suyu maksatlı sondaj kuyusu açılması yatırımı bulunmaktadır.

Yatırım programında yer verilen 38 köyün mevcut içme suyu ile ilgili olarak Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce yerinde gerekli teknik inceleme, ölçüm ve etüt çalışması yapılmıştır. Buna göre; proğramda yer alan 2 köyün sondaj kuyusu açılmış, 26 köyün sondaj kuyusu ise 8. Grup olarak ihaleye çıkılmıştır.

Sondaj proğramında bulunan 10 köye ise derin kuyu açılmasına ihtiyaç olmadığı tespit edilerek, 2016 yılına sari olmaması için bu 10 köyün sondaj programından çıkarılması gerekmekte olup, İl Özel İdaresine ulaşan talepler doğrultusunda, 2015 yılı yatırım programında bulunmayan, ancak proğrama ek olarak 6 köye sondaj çalışması yapılması ihtiyacının ise mevcut ödenekler dahilinde görüşülmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılı yatırım programında bulunmayan, proğrama ek olarak 6 köye sondaj çalışması yapılması istenilen köyler; 

1-  Merkez-Kızıldağ Köyü: Köyün nüfusu 1.514 kişi olup içme suyu kuyusu 1993 yılında açılarak işletmeye alınmıştır. Yaz aylarında köyün nüfusunda artış olması nedeni ile zaman zaman kuyu verimi yetersiz gelmektedir. Bu nedenle ilave kuyu açılması;

2- Çay-Devederesi ve Bulanık Köyleri: İki köyün içme suyundaki arsenik miktarı sınır değerleri üzerinde olduğundan, bu iki köy için ortak kuyu çalışması yapılması;

3- Sandıklı-Örenkaya Köyü: Kapanan Belediyelerden olan köyde 2014 yılında kuyu açılmış ancak analizleri içilemez çıkmış olduğundan, yeni bir kuyunun açılması;

4- Sinanpaşa-Balmahmut Köyü: Mevcut kuyusu keson kuyu olup dış etkenlerden kirlenmeye maruz kaldığı için, 2014 yılında kuyu çalışması yapılmış ancak açılan kuyu kimyasal yönden içilemez olduğundan, yeni bir kuyunun açılması;

5- Şuhut-Oynağan Köyü: Köy içme suyu ihtiyacını kaynak suyundan karşılamakta olup, yaz aylarında özellikle kurak geçen mevsimlerde su debisinde fazla miktarda düşüş yaşanması nedeniyle, Köy Muhtarlığı tarafından kuyu açılmış ancak yapılan keşifte Muhtarlık tarafından köye uzak noktada açılan kuyunun keşif bedeli yüksek çıkmıştır. Bu nedenle yapılan etüt çalışması sonucunda kaynak suyu terfi noktasında açılacak kuyunun düşük maliyetle işletmeye alınacağından bu bölgede yeni bir kuyu çalışması yapılması;

6- İhsaniye-Aşağıtandır Köyü: Mevcut kaynak suyunun yetersiz gelmesi sebebiyle, ilave su temini için kuyu açılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

300
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.07.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 130 ada, 11 parselinde kayıtlı 376,00 m2 alanlı (1997/2400 hissesi İl Özel İdaresine ait, 312,86 m2), taşınmazın 46,06 m² lik kısmının ve tapunun 198 ada, 3 parselinde kayıtlı 80,00 m2 alanlı (2291/2400 hissesi İl Özel İdaresine ait, 76,36 m2), taşınmazın 3,62 m²lik kısmının Hazine adına kayıtlı olduğu, söz konusu taşınmazların üzerinde hissemiz bulunması nedeniyle 4706 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi “Hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına, Rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir. ” Hükmü gereğince doğrudan satış talebinde bulunulması gerektiği, aksi takdirde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince satışı yapılacağı belirtilmekte olan, hisseler için karar verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 130 ada, 11 parselinde kayıtlı 376,00 m2 alanlı (1997/2400 hissesi İl Özel İdaresine ait, 312,86 m2), taşınmazın 46,06 m² lik kısmının ve tapunun 198 ada, 3 parselinde kayıtlı 80,00 m2 alanlı (2291/2400 hissesi İl Özel İdaresine ait, 76,36 m2), taşınmazın 3,62 m²lik kısmının Hazine adına kayıtlı olan taşınmazların, 4706 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi gereğince İl Özel İdaresine alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

299
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.07.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Aşağıda sırasıyla isim ve km’leri belirtilen yollar İl Özel İdaresi yol ağında bulunmaktadır.

Ancak son iki yıldır bu yollara yapılan yatırımlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden İl Özel İdaresine ayrılan ödeneklerle gerçekleştirilmektedir.

Bu nedenle bu yolların İl Özel İdaresi yol ağından çıkartılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün sorumluluğuna bırakılmasının yatırımların takibi ve denetimi açısından daha sağlıklı olacağı kanaati oluşmuştur.

Aşağıda isimleri ve km’leri belirtilen yolların görev ve sorumluluk alanı ile birlikte yol ağımızdan çıkartılarak Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bırakılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresi yol ağında bulunan, aşağıda isimleri ve km’leri belirtilen yolların görev ve sorumluluk alanı ile birlikte yol ağından çıkartılarak, Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bırakılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

1

Sinanpaşa Kayadibi-Merkez Küçükkalecik

12

Km.

2

Merkez-Küçükkalecik- By.Kalecik

4

Km.

3

Merkez By.Kalecik - Ataköy

8

Km.

4

By.Kalecik-Kocatepe

6,5

Km.

5

Sinanpaşa-Tınaztepe-Kocatepe

7

Km.

6

Sinanpaşa-Serban-Bahçedere-Kocatepe kavşağı

16

Km.

7

Sinanpaşa-Çiğiltepe Albay Reşat

9,5

Km.

8

Sandıklı-Sorkun-Akdağ

14

Km.

9

Şuhut- Çakırözü- Kocatepe

14

Km.

 

TOPLAM :

91

Km.

 

 

 

 

 

 

 

298
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.07.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde bulunan Düğün Salonu Binasının kapı, pencere, iç bölgü, tuvalet ve çatısının kullanılmaz halde olduğundan tamiratının yapılabilmesi için tadilat maliyetinin tespiti yapılarak bilgi verilmesi istenilen, bahse konu Düğün Salonu Binasının tadilatı için hazırlanan Projeler ve Yaklaşık Maliyet Hesaplarının tespit edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde bulunan Düğün Salonu Binasının kapı, pencere, iç bölgü, tuvalet ve çatısının tamiratının, Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliğine gönderilen düğün salonu ödeneğinden karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

297
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.07.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İhsaniye İlçesine bağlı Yeşilyayla Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 241 ada 4 parselinde kayıtlı, 2.742,15 m² alanlı, arsa vasfındaki taşınmazın, Ayazini Belediyesi kapanmadan önce, Belediye Başkanlığınca izin verilerek, hayırsever vatandaşlar tarafından bu alana köy fırını yapıldığı, Köyün ortak malı olarak kullanılan, üzerinde fırın bulunan taşınmazın Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Yeşilyayla Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 241 ada 4 parselinde kayıtlı 2.742,15 m² alanlı arsa vasıflı, üzerinde fırın bulunan taşınmazın, satışı yapılana kadar Yeşilyayla Köyü Muhtarlığınca kullanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

296
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.07.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Afyonkarahisar Merkez Marulcu Mahallesi, 10 Pafta, 412 ada, 27 Parsel nolu, 3.759,09 m² alanlı taşınmaz ve 412 ada, 28 parsel nolu, 22,14 m² alanlı toplam 3.781,23 m² alanlı taşınmazlar üzerinde 16 derslikli Gedik Ahmet Paşa İlkokulunun bulunduğu belirtilmekte olup, bu Okulun afet riski altında olabileceği, fiziki yapısı ile ilgili sürekli şikayetler geldiği, Okulun bulunduğu alanda çok ciddi otopark ve trafik sorunu bulunduğu gerekçesi ile, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından, aynı alana 24 derslikli bir okulu en güzel şekilde yapıp teslim etmeyi, bunun karşılığında binanın alt kısmına Otopark, üst kısmına da Kültür ve Sosyal Tesisler yapılmasına müsaade edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Afyonkarahisar Merkez Marulcu Mahallesi, 10 Pafta, 412 ada, 27 Parsel nolu, 3.759,09 m² alanlı taşınmaz ve 412 ada, 28 parsel nolu, 22,14 m² alanlı toplam 3.781,23 m² alanlı taşınmazlar üzerinde 16 derslikli Gedik Ahmet Paşa İlkokulunun yıkılarak yerine, 24 derslikli bir okulun yapılması için bunun karşılığında binanın alt kısmına Otopark, üst kısmına da Kültür ve Sosyal Tesisler yapılması ayrıca otopark dışında ticari alan oluşturulmaması şartı ile 25 yıllığına tahsisi, tahsis süresi bittiğinde İl Özel İdaresine devredilmesini içeren protokolle Afyonkarahisar Belediyesine izin verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

295
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.07.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Adayazı Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 1152 parselinde kayıtlı, 4.000,00 m2 alanlı tarla vasfındaki taşınmazın, mezarlık kenarında bulunduğu belirtilerek, bu alanın mezarlığa dahil edilerek kullanılması için, hizmetin devamı süresince Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirdağ İlçesine bağlı Adayazı Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 1152 parselinde kayıtlı, 4.000,00 m2 alanlı tarla vasfındaki taşınmazın, mezarlığa dahil edilerek kullanılması için, Adayazı Köyü Muhtarlığına hizmet süresince tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

karar verildi.

294
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.07.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 2416 parselinde kayıtlı, 1852,25 m2 alanlı, arsa vasfındaki taşınmazın, köyün ortak malı park olarak kullanıldığı, atıl durumda olduğu belirtilerek, bu alanın aile çay bahçesi olarak hizmete açılması için Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 2416 parselinde kayıtlı 1.852,25 m2 alanlı arsa vasfındaki taşınmazın, aile çay bahçesi olarak hizmete açılması talebinin, kalıcı tesis yapılmamak şartıyla arsa satılana kadar Kemerkaya Köyü Muhtarlığınca kullanılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

293
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.07.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 09.07.2014 tarih ve 214 sayılı Meclis kararı ile sürekli işçi kadro sayısı 185 olarak ihdas edilmiş olup, bugüne kadar 2 adet Usta (Atölye, İnşaat Ustası) 4 adet İşçi (Düz İşçi), 2 adet Şoför (İş Makinası Şoförü, Sürücü Operatör Şoförü), 1 adet Operatör (İş Makinası Operatörü Büyük), 1 adet Sürveyan kadrolarında görevli toplam 10 adet işçi personel çeşitli tarihlerde İl Özel İdaresindeki görevlerinden ayrılmıştır.

5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenliğinin 13. maddesinin 2.bendi gereğince 10 adet kadronun iptali ile sürekli işçi kadro sayısının 175 olarak belirlenmesi konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenliğinin 13. maddesinin 2.bendi gereğince 10 adet kadronun iptali ile sürekli işçi kadro sayısının 175 olarak belirlenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

292
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.07.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçe TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünün çevre, bahçe ve peyzaj planlama ve düzenleme işlerinin yapılması için İl Özel İdaresinden ödenek tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçe TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünün çevre, bahçe ve peyzaj planlama ve düzenleme işlerinin yapılması için, ödenek tahsis talebinin, 200 Kişilik öğrenci yurdu yapımı sırasında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

291
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.07.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesi, Atlıhisar Köyü sınırlarında kalan ve mülkiyeti Adem BALI'ya ait olan 2489, 2482, 2490 nolu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanununa göre yola terkleri yapılmış olup zeminde yol açılmamıştır. Bahse konu yolun açılabilmesi için kamulaştırma işlemi yapılması gerekmekte olup, bedeli Adem BALI tarafından karşılanmak üzere kamulaştırma işlemi için gerekli kararın alınması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesi Atlıhisar Köyü sınırlarında kalan, mülkiyeti Adem BALI'ya ait olan 2489, 2482, 2490 nolu parsellerin, 3194 Sayılı İmar Kanununa göre yola terkleri yapılan yolun, açılabilmesi için kamulaştırma bedelinin, Adem BALI tarafından karşılanmak üzere kamulaştırma işleminin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

290
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.07.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 2. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Çay İlçesi Deresinek Köyü imar planı içerisinde bulunan, 230 Ada (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) parsellerin, yıllardır köy bahçesi olarak kullanıldığı, üzerinde kiraz ve kayısı ağaçlarının bulunduğu parsellerin, gelir getirmesi için Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü imar planı içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 230 Ada (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) parsellerin, İl Genel Meclisimizce 07.11.2014 tarih ve 410 sayılı kararı ile satılması uygun görülen arsaların, satışı yapılana kadar Muhtarlıkça kullanılmasına, kiraz bahçesinden gelen hasılatın % 50’sini Çay Köylere Hizmet Götürme Birliğine, kalan % 50’sinide Deresinek Köyü Muhtarlığına bırakılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

289
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.07.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İl Özel İdaresinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan Sürekli İşçi personellerin Usta (Atölye, İnşaat), Operatör (İş Makineleri Büyük, Distribütör, Asfalt Serici, Asfalt Plent), Şoför (Sürücü Operatörü, İş Makineleri, Sürücü Operatörü) ve Yağcı pozisyonlarında; Birim Müdürlüklerinin ihtiyacını karşılamak üzere ekli listede adı ve soyadı belirtilen personellerin pozisyon değişikliğinin yapılması gerekmektedir.

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. Maddesi gereğince; İl Genel Meclisinin 06.06.2012 tarih ve 135 sayılı kararı ile ihdas edilen sürekli işçi kadro unvanları değişikliği için (Usta, Operatör, Şoför ve Yağcı) yazılı, sözlü ve tatbiki sınavlarının yapılmak üzere, karar alınması konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. Maddesi gereğince; İl Genel Meclisinin 06.06.2012 tarih ve 135 sayılı kararı ile ihdas edilen sürekli işçi kadro unvanları değişikliği için (Usta, Operatör, Şoför ve Yağcı) yazılı, sözlü ve tatbiki sınavlarının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

288
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.07.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 2. BirleşimindeMülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İhsaniye İlçesi Gazlıgöl Köyü, Kızılay Madensuyu Mevkiinde bulunan, tapunun 286 parselinde kayıtlı, 131.526,49 m² alanlı, Maden Suyu Fabrikası İşletme Binaları vasıflı taşınmazın, 15/04/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16. Maddesi “4706 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 17 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti lehine bedelli olarak tesis edilen irtifak hakları veya kullanma izinleri ya da kiralama işlemleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde talep edilmesi hâlinde, hasılat payı alınmaksızın kırk dokuz yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülür. Bu madde kapsamında kalan taşınmazlar ile adı geçen Dernek ve Cemiyet tarafından fiilen kullanılan diğer taşınmazların kullanımlarıyla ilgili olarak tespit ve takdir edilen, tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları ile kira, ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri ile hasılat payları tahsil edilmez, tahsil edilenler iade edilmez." hükmü uyarınca 49 yıllığına süreli irtifak hakkı veya kullanım izninin Türk Kızılay’ına verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İhsaniye İlçesi Gazlıgöl Köyü, Kızılay Madensuyu Mevkiinde bulunan, tapunun 286 parselinde kayıtlı, 131.526,49 m² alanlı, Maden Suyu Fabrikası İşletme Binaları vasıflı taşınmazın, Kanun gereği 49 yıllığına süreli irtifak hakkı veya kullanım izninin Türk Kızılayı’na verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

287
Encümen Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2015 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Mehmet UTSAL, Mevlit ÖZAYDIN, Mevlit ÖZTOPBAŞ, Adem ULUPUNAR ve Veysel TEKELİ’in,

2. Birleşimine katılamayan Recep ÇELİK, Tolga YILDIRIM ve Zübeyde BALI’nın,

4. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM ve Ahmet KAYA’nın, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

286
Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesi sınırlarında bulunan ve vatandaşın çok yoğun bir şekilde kullandığı Sarıcaova Köyü yakınlarındaki piknik alanlarına tuvaletlerin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesi sınırlarında bulunan Sarıcaova Köyü yakınlarındaki piknik alanlarına tuvaletlerin yapılması talebinin, İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

285
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Bademli, Ortapınar ve Karacaören köylerinin içme suyu sıkıntıları vardır. Konunun incelenerek gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesine bağlı Bademli, Ortapınar ve Karacaören köylerinin içme suyu sıkıntılarının dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

284
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Karasandıklı Köyü ile Karadirek Köyü arasındaki yolun, çok işlek ve bozuk olduğundan kumlama yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesine bağlı Karasandıklı Köyü ile Karadirek Köyü arasındaki yol, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

283
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresinde bulunan 03 LM 467 plakalı itfaiye aracının, köylerin kanalizasyon ve su arızaları gidermek için vidanjöre çevrilmesi düşünülmektedir. Tüm arızaların birlik tarafından karşılanmak şartıyla 03 LM 467 plakalı itfaiye aracının Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresinde bulunan 03 LM 467 plakalı itfaiye aracının, köylerin kanalizasyon ve su arızaları gidermek için vidanjöre çevrilmesi masrafının, kendilerince karşılanmak üzere Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

282
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesine bağlı Kılıçyaka Köyü Devlet yolu bağlantısı çok bozuk olduğundan dolayı gerekli bakım ve onarımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesine bağlı Kılıçyaka Köyü Devlet yolu bağlantısının, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

281
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Seydiler Kasabasından başlayarak, İhsaniye İlçesi Döğer Kasabasına kadar devam eden Frig Vadisi yolu, çok bozuk ve asfalt kaplaması olmadığı için bakım ve onarımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İscehisar İlçesine bağlı Seydiler Kasabasından başlayarak, İhsaniye İlçesi Döğer Kasabasına kadar devam eden Frig Vadisi yolu için, Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek talep edilmiş olup, Bakanlıktan gelecek ödenekle yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

280
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Arızlı Köyünün bir bölümünde kanalizasyon borusunun göçtüğünden dolayı tıkandığı ve çalışmadığı için dairesince incelenerek, gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesine bağlı Arızlı Köyündeki göçen kanalizasyon borusunun yerine İl Özel İdaresince boru verilmesi, yapım işinin ise Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

279
Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimizde havaların ısınmasıyla köylerde karasineklerin çoğaldığı için ilaçlama yapılması konusundaki Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimizde bulunan köylerde ilaçlama yapılması talebinin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

278
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Salar-Konya Devlet yolunun asfaltı bozulduğundan dolayı, bakım, onarım ve yama işleri için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Salar-Konya Devlet Yolunun, dairesince incelenerek gerekli bakım ve onarımın yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

277
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2015 yılı yatırım proğramında bulunan Merkez İlçe Bayraktepe - Sülün arası 2,5 km yolun, Sarık- Değirmenayvalı olarak değiştirilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılı yatırım proğramında bulunan Merkez İlçe Bayraktepe - Sülün arası 2,5 km yolun, Sarık- Değirmenayvalı olarak değiştirilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

276
Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyüne düğün salonu yapılması için koy tüzel kişiliği adına uygun arsa olmadığından dolayı, İl Özel İdaresine ait 625 parselde bulunan ve 4390 m² alanlı arsanın düğün salonu yapılmak üzere Karacaahmet Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyüne, İl Özel İdaresine ait 625 parselde bulunan ve 4390 m² alanlı arsanın, düğün salonu yapılmak üzere Karacaahmet Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

275
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimizdeki kapanan beldelerden gelen, İl Özel İdaresinde bulunan itfaiye araçlarının, geldikleri beldelere geri iade edilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresinde bulunan kullanılmayan itfaiye araçlarının kapanan beldelere geri iade edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

274
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Bayat İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan İmam Hatip Orta Okulu, hayırsever vatandaş tarafından yapılmıştır. Bahse konu okulda okuyan çocukların okul sahası içerisinde, hiçbir sosyal faaliyeti olmadığından dolayı yerinde incelenerek oyun gruplarının yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bayat İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan İmam Hatip Orta Okulu bahçesine çocuk oyun grubu yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

273
Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı belediye tüzel kişiliği kaldırılan Tokuşlar Köyünde İlköğretim öğrencilerinin yoğun olarak kullanılan yolun tarımsal sulamayla da bağlantısı bulunduğundan parke taşı döşenmeden önce 22.211,00 ¨ bedelle kapalı sistem tarımsal sulama hattı işine ait ödemesinde kullanılmak üzere 2015 Yılı Sinanpaşa İlçesi Kapanan Belediyeler Altyapı Hizmetleri için ayrılan ödenekten 22.211,00 ¨’nın tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesine bağlı Tokuşlar Köyünde parke taşı döşenmeden önce   22.211,00 ¨ bedelle kapalı sistem tarımsal sulama hattı işine ait ödemesinde kullanılmak üzere 2015 Yılı Sinanpaşa İlçesi Kapanan Belediyeler Altyapı Hizmetleri için ayrılan ödenekten 22.211,00 ¨’nın tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

272
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde bulunan eski çöp kamyonunun, sürekli arıza yaptığından dolayı köy halkından şikayetler gelmektedir. Eski çöp kamyonunun birlikten alınıp yerine, yeni çöp kamyonu verilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğine yeni çöp kamyonu verilmesi talebi, İl Özel İdaresine yeni çöp kamyonu alındığı zaman değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

271
Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Acil Sağlık hizmetleri istasyonlarında kullanılmak üzere satın alınan 5 adet ambulansın şasi üzerine gerekli malzemelerin temin edilmesinde kullanılmak üzere 169.589,80 ¨  ödenek tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Acil Sağlık hizmetleri istasyonlarında kullanılmak üzere satın alınan 5 adet ambulansın şasi üzerine gerekli malzemelerin temin edilmesinde kullanılmak üzere 169.589,80 ¨  ödeneğin, İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

270
Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Bayat İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulunun bodrum katı ve duvarlarında büyük çapta rutubetlenme ve duvarlarında yıkılmalar olmuştur. Bu nedenle bahse konu okulun bakım ve onarımının yerinde incelenerek gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bayat İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulunun, bakım ve onarımının Bayat Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

269
Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğünün 02.06.2015 tarihli ve 356513 sayılı yazısı ile, DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen, (daha önce İl Genel Meclisine teklif edilen 5 göletin dışında) Balçıkhisar Şehit Uzman Çavuş Nurullah Oymak Göleti ve Sulaması ile Nuh Taşoluk Ortak Göleti ve Sulaması tesislerinin, işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun İl Özel İdaresine devredilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut Balçıkhisar Şehit Uzman Çavuş Nurullah Oymak Göleti ve Sulaması ile Sinanpaşa Nuh Taşoluk Ortak Göleti ve Sulaması tesislerinin, işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun, DSİ ile protokol yapılarak, (protokol bittikten sonra)  İl Özel İdaresine devredilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

268
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı Belediyesi, köylerde çıkan tüm yangınlara anında müdahale etmektedir. Belediyeye ait itfaiye aracı eksik olduğundan ikinci bir yangın olduğu zaman sıkıntı çekmektedir. Sandıklı İlçesi ve civardaki köylerin yangınını söndürmek için, İl Özel İdaresinde bulunan 03 DU 347 plakalı itfaiye aracının Sandıklı Belediyesine verilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 Söz konusu İl Özel İdaresinde bulunan 03 DU 347 plakalı itfaiye aracının, Örenkaya Köyü Muhtarlığının muvafakat vermesi halinde Sandıklı Belediyesine verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi. 

267
Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimizde bulunan piknik ve konaklama alanlarının, temizlik çöp toplama, su ihtiyacı ve tuvalet yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan dolayı, araştırılıp acilen çözüm bulunması konusundaki, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimizde bulunan piknik ve konaklama alanlarının, temizlik çöp toplama, su ihtiyacı ve tuvalet yapılması konusunun, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

266
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kıyır Köyünde bulunan İlkokulun eski ve kullanışsız olduğundan Kıyır Köyüne yeni İlkokul yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Kıyır Köyüne yeni İlkokul yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

265
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Yarışlı-İsalı Köyleri arasındaki yolun, bazı bölümleri dar ve tehlikelidir. Bahse konu yolda zaman zaman ölümlü kazalar meydana geldiğinden dolayı yolun incelenerek gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesine bağlı Yarışlı-İsalı Köyleri arasındaki yolun, daresince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

264
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Eynihankuzviran Köyünün Öksüzler Mahallesinin yaz sezonunda içme suyu tamamen kesilmektedir. İçme suyu probleminin acilen çözülmesi için gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Eynihankuzviran Köyünün Öksüzler Mahallesinin içme suyu probleminin çözülmesi talebinin, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

263
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesi Köylerinden Bademli-Kulak arasındaki yolda çok keskin virajlar mevcuttur. Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte ve zaman zaman kazalar meydana gelmektedir. Özellikle kış aylarında ulaşım sağlanamadığından dolayı yolun incelenerek virajların düzeltilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesi Köylerinden Bademli-Kulak arasındaki virajlı yolun, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

262
Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesine bağlı Kale Köyüne, köy konağı yapımı için 40.000,00 ¨’nın ayrıldığı, yaklaşık maliyeti ise 60.000,00 ¨’sıdır. Köy konağının yapılabilmesi için Tarım teçhizat kaleminde bulunan 15.000,00 ¨’sının tahsis değişikliği yapılarak Çobanlar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçesine bağlı Kale Köyüne, köy konağı yapımı için Tarım teçhizat kaleminde bulunan 15.000,00 ¨’sının tahsis değişikliği yapılarak, Çobanlar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

261
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.06.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Akyuva Köyünün, Gökkaya ve İnönü mevkiindeki yol ile köyün arasındaki yol mesafeli ve bozuktur. Bahse konu yolun yerinde incelenerek yol ağına alınması ve yolun iyileştirilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesine bağlı Akyuva gölet yoluna malzemeli bakım yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

260
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 04.06.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 4. Birleşiminde, Sanjet Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İl Özel İdaresine vermiş olduğu 03.09.2013 tarihli ve 2013/50 sayılı yazısında; Sandıklı bölgesinde sera yapımı ve bu konudaki taleplerin gitgide artmakta olduğu, bu kapsamda özel teşebbüsler tarafından termal ısıtmalı sera yapımı için sıcak su ihtiyacı noktasında taleplerin bulunduğu belirtilerek Sandıklı şehir merkezinde ısıtılacak olan ilave konutlar ile bölgede yapılacak termal ısıtmalı seralar için ihtiyaç duyulan sıcak suyun temini amacıyla Yl:257024 Xl:4260311 ve Y2:257485 X2:4260343 koordinatlarındaki 2 noktada jeotermal sondaj yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talep edilmiştir.

Sanjet A.Ş.’nin bahse konu talebi 10.06.2014 tarihli ve 6755 sayılı yazımızla İl Genel Meclisine iletişmiş olup, İl Genel Meclisinin 03.08.2014 tarihli ve 270 sayılı kararında, İlimiz Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi adına kayıtlı alan bazındaki 120 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde Y:257024 X:4260311 koordinatlarında 1 adet üretim amaçlı sıcak su kuyusu açılması için Tek Elden Su Dağıtımının yapılarak rezerv alanlarının kontrol altına alınması sağlandıktan sonra Sanjet A.Ş.’ne izin verilmesi uygun görülmüştür.

Sanjet A.Ş.’nin İl Özel İdaresine vermiş olduğu 22.12.2014 tarihli ve 2014/794 sayılı yazısında; şirketlerince AFJET A.Ş. ile beraber yürütülen Termal Turizm Alanlarında Tek Elden Su Dağıtım Projesi çalışmalarının devam etmekte olduğu ve Y:257024 X:4260311 koordinatlarında açılacak olan üretim kuyusunun bu proje kapsamında değerlendirmeye alınıp projeye dahil edildiği belirtilerek, bu kapsamda Y:257024 X:4260311 koordinatlarında açılacak üretim amaçlı sıcak su kuyusu için gerekli arama izninin taraflarına düzenlenmesi talep edilmiştir.

Sanjet Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin İlimiz Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi adına kayıtlı alan bazındaki 120 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde Y:257024 X:4260311 koordinatlarında 1 adet üretim amaçlı sıcak su kuyusu açılması için izin verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde bulunan, İl Özel İdaresi adına kayıtlı alan bazındaki 120 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde Y:257024 X:4260311 koordinatlarında 1 adet üretim amaçlı sıcak su kuyusu açılmasına izin verilmesi, ancak Tek elden su dağıtım projesinin AFJET’e yaptırıldıktan sonra kuyunun devredilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

259
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 03.06.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 23. maddesi gereğince Kaynak Koruma Alanı Etüdünün yapılabilmesi için MTA Genel Müdürlüğünün ruhsat sahibi ile sözleşme imzalayacağından, bahse konu Kaynak Koruma Alanı Etüdünün yapılabilmesi için 117 Nolu İşletme Ruhsatının şirketleri adına düzenlenmesi gerektiği, İl Genel Meclisinin 09.07.2014 tarihli ve 218 sayılı kararı ve 05.11.2014 tarihli ve 407 sayılı kararları ile geçici kullanım hakkı şirketlerine verilen 117 Nolu ( Valilik Makamının 27.02.2015 tarihli ve 2378 sayılı olur’u ile birleştirilen 117 ve 118 Nolu İşletme Ruhsatlı Sahalar) Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı sahaya ait harç, teminat ve bir yıllık kullanım hakkı bedelinin ödendiği belirtilerek, 117 Nolu Jeotermal İşletme Ruhsatının şirketleri adına düzenlenerek devredilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Ömer- Gecek Jeotermal Kaynak Koruma Alanı Etüdünün yapılabilmesi için 117 Nolu İşletme Ruhsatının kullanım hakkının 15 yıllığına AFJET A.Ş.’ne devredilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

258
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 03.06.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Afyonkarahisar Gazlıgöl-Yaylabağı havzasında Tek Elden Su Dağıtım Projesi kapsamında 1. etap altyapı çalışmalarını tamamladığını, bu yatırımların devam ettirilebilmesinin sahanın yenilenebilir ve sürdürülebilir olmasının 145 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatının devri ile mümkün alacağı belirtilerek, İl Genel Meclisinin 09.07.2014 tarihli ve 217 sayılı kararı ve 05.11.2014 tarihli ve 405 sayılı kararları ile geçici kullanım hakkı şirketlerine verilen 145 Nolu Jeotermal işletme Ruhsatının şirketleri adına düzenlenerek devredilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Afyonkarahisar Gazlıgöl-Yaylabağı havzasında Tek Elden Su Dağıtım Projesi kapsamında Kaynak Koruma etüt raporunun yaptırılması için, 145 Nolu Jeotermal İşletme Ruhsatının kullanım hakkının 15 yıllığına AFGAZJET A.Ş.’ne devredilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

257
0

İlimiz Genel Meclisinin 03.06.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sinapaşa İlçesine bağlı Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Ahmet KIZIKLI’ya ait tapunun 5767 parselinde kayıtlı 4.577,92 m² alanlı tarla vasfındaki taşınmazın, 112 Acil İstasyonu yapılması için, İl Özel İdaresine İvazsız Bağış olarak kabul edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinapaşa İlçesine bağlı Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Ahmet KIZIKLI’ya ait tapunun, 5767 parselinde kayıtlı 4.577,92 m² alanlı, tarla vasfındaki taşınmazın, 112 Acil İstasyonu yapılmak üzere, İl Özel İdaresi adına ivazsız bağış olarak kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

256
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 03.06.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Doğanlı Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 121 ada 3 parselinde kayıtlı, 873,99 m² alanlı, arsa vasfındaki taşınmazı satın alma talebinde bulunan, Doğanlı Köyünden Asım TEK’in bila tarihli dilekçe ile bahse konu taşınmazın satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesine bağlı Doğanlı Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 121 ada 3 parselinde kayıtlı, 873,99 m² alanlı, arsa vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

255
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 03.06.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Karapınar Köyü Karapınar Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 179 ada 3 parselinde kayıtlı, 185,67 m² alanlı,  2 Katlı Kargir Lojman vasfında taşınmaz ve 234 ada 1 parselde kayıtlı, 252,46 m² alanlı, Altında Bodrum Olan, Zemin Katında Beş Adet Dükkan, Birinci Katında İki Adet Lojman Bulunan Kargir Bina vasfındaki taşınmazın Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesine bağlı Karapınar Köyü Karapınar Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 179 ada 3 parselinde kayıtlı, 185,67 m² alanlı,  2 Katlı Kargir Lojman vasfında taşınmaz ve 234 ada 1 parselde kayıtlı, 252,46 m² alanlı, Altında Bodrum Olan, Zemin Katında Beş Adet Dükkan, Birinci Katında İki Adet Lojman Bulunan Kargir Bina vasfındaki taşınmazın, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Karapınar Köyü muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

254
0

İlimiz Genel Meclisinin 02.06.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 193 ada 1 parsel üzerindeki, kapanan Belediye zamanında yapılıp, şahıslara kiralanmış olan Çay Bahçesinin Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 193 ada 1 parsel üzerindeki, kapanan Belediye zamanında yapılıp, şahıslara kiralanmış olan Çay Bahçesinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Yüreğil Köyü muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

253
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 02.06.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Uluköy Köyü 2358 parselde kayıtlı, 920 m² alanlı, bahçe vasfında, üzerinde kapalı garaj bulunan taşınmazın, Muhtarlığa bırakılan araç ve malzemelerin ilgili taşınmazda bulunan garajda muhafaza edildiğinden Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesine bağlı mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Uluköy Köyü 2358 parselde kayıtlı, 920 m² alanlı, bahçe vasfında, üzerinde kapalı garaj bulunan taşınmazın, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Uluköy Köyü muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

252
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 02.06.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Bademli Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 225 ada 1 parselinde kayıtlı, 255,79 m² alanlı, Kargir 5 adet Dükkan ve Arsası vasfında (İki adedinde Türk Telekom Santrali bulunmaktadır) taşınmaz ve 224 ada 3 parselde kayıtlı, 686,62 m² alanlı, 2 Katlı Kargir Hizmet Binası ve Çay Bahçesi vasfındaki taşınmazın Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirdağ İlçesine bağlı Bademli Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 225 ada 1 parselinde kayıtlı, 255,79 m² alanlı, Kargir 5 adet Dükkan ve Arsası vasfında (İki adedinde Türk Telekom Santrali bulunmaktadır) taşınmaz ve 224 ada 3 parselde kayıtlı, 686,62 m² alanlı, 2 Katlı Kargir Hizmet Binası ve Çay Bahçesi vasfındaki taşınmazın, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Bademli Köyü muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

251
0

İlimiz Genel Meclisinin 02.06.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesi Gökçek Köyü sınırları içerisinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 3108 parsel numaralı, 10.610,67 m² alanlı taşınmaz üzerine, Gökçek Belediyesi tarafından kapanmadan önce 1 adet 3 katlı Belediye Hizmet Binası yapılmış olup, 1. ve 2. katlarında 20 adet dükkan bulunmaktadır.

Üzerinde Hizmet Binası ve dükkanların bulunduğu arsa ile mevcut taşınmazdaki iş ve işlemlerin kat mülkiyetine geçilerek değerlendirilebilmesi için, Maliye Hazinesine ait olan arsanın, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince, Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanınca belirlenen değer üzerinden satın alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Evciler İlçesi Gökçek Köyü sınırları içerisinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 3108 parsel numaralı, 10.610,67 m² alanlı taşınmaz üzerine, Gökçek Belediyesi tarafından kapanmadan önce yaptırılan 1. ve 2. katlarında 20 adet dükkan bulunan Belediye Hizmet Binası arsasının, İl Özel İdaresince incelenerek İl Genel Meclisine bilgi verildikten sonra karar verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

250
0

İlimiz Genel Meclisinin 01.06.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 1. Birleşiminde, Afyon Mermer San. ve Tic. A.Ş.’nin 30/04/2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket sermaye artışına iştirak edilerek, paya tekabül eden artışın nakden ve peşinen ödenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Afyon Mermer San. ve Tic. A.Ş.’nin 30/04/2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket Sermayesinin 275.000,00 ¨’si Enflasyon Sermaye Düzeltmesi olumlu farkından, 275.000,00 ¨’si nakit olmak üzere 550.000,00 ¨ artırılarak 1.000.000,00 ¨’ye çıkartılması oy birliğiyle kabul edilmiş olup, nakit artırılan 275.000,00 ¨’nin beher pay 0,01 ¨ olmak üzere 27.500.000 adet nama yazılı payın tamamının nominal değer üzerinden ihracı ve bu suretle çıkarılacak payların; sahip bulundukları paylar nispetinde 20 Mayıs 2015 tarihine kadar rüçhan haklarını kullanmak ve 1/4 bedellerini tescil tarihinden önce, kalan 3/4 bedellerini de tescil tarihinden başlayarak en geç 10 gün içinde nakden ve tamamen tediye etmek şartıyla pay sahiplerine teklif edilmesi kararlaştırıldığından, rüçhan hakkının kullanılıp bu defa artırılan 275.000,00 ¨’lik sermaye artışına iştirak edilerek, 550.000- adet paya tekabül eden 5.500,00 ¨’nin nakden ve peşinen ödenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

249
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 01.06.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 1. Birleşiminde, Devlet Su İşleri İşletme Bakım Dairesi Başkanlığının 30.10.2014 tarihli ve 674426 sayılı yazısı ile DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen arazi sulama tesislerinin, işletme ve bakım hizmetlerinin sulama birlikleri, sulama kooperatifleri, köy tüzel kişilikleri ve belediyeler gibi kuruluşlara devredildiği, fakat Sulama Birliklerinin çiftçilere sunduğu hizmetin kalitesi, teknik ve ekonomik birçok faktöre bağlı olsa da, birlik yöneticilerinin kişisel özellikleri ve çabalan birliğin performansında belirleyici olduğu, bu sebeple çiftçilerin mağdur edilmemesi amacıyla, müdürlüğümüzce sulama birliklerine alternatif model geliştirme çalışmaları yapıldığı, bu kapsamda Ülkemizde yerel yönetimlerin paydaşlarından olan ve yerel ihtiyaçların daha iyi karşılanmasını amaçlayarak, ağırlıklı olarak kırsal kesime hizmet götüren, “İl Özel İdareleri”nin sulama işletmeciliğinde de faydalı hizmetler üretebileceği düşünülmekte olduğu belirtilmekte olup;

Bu bağlamda alternatif model geliştirme çalışmaları kapsamında, pilot uygulaması olarak ilimiz sınırları içerisindeki “Bozhüyük Göleti ve Sulama Tesisi”nin işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun İdaremize devredilmesinin görüşülmesi konulu ilgi (a) da kayıtlı yazımız ile, “Kızılören Göleti ve Sulama Tesisinin işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun da İdaremize devredilmesinin görüşülmesi konulu ilgi (b) de kayıtlı yazımız İl Genel Meclisine gönderilmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nın İlgi (c) de kayıtlı yazısı ile İlimiz sınırları içerisinde bulunan, ekli listede yer alan 5 (beş) adet Sulama Tesisinin işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun da İl Özel İdaresine devredilmesi düşünüldüğü belirtilmekte olup, konunun görüşülerek DSİ Genel Müdürlüğüne bildirilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz sınırları içerisinde bulunan, 5 (beş) adet Sulama Tesisi ile Çobanlar Seyitler Sulama Tesisinin de işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun, DSİ ile protokol yapılarak, (protokol bittikten sonra) aşağıdaki listede bulunan sulama tesislerinin sorumluluğu İl Özel İdaresine devredilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

S.

NO

 

İLÇESİ

 

TESİSİN ADI

DSİ

BÖLGE NO

İŞLETMEYE AÇILDIĞI YIL

      SULAMA

      ALANI

1

 ÇAY

Selevir Sulaması (Karamık Ünitesi 

18

1967

 

1994

2

İHSANİYE

Ayazini Göleti ve Sul.Tes.

18

2008

 

115

3

İHSANİYE

Bozhüyük Göleti ve Sul.Tes.

18

2013

 

31

4

KIZILÖREN

Kızılören Göleti ve Sul.Tes.

18

2013

 

144

5

SANDIKLI

Dutağaç Göleti ve Sul.Tes.

18

2013

 

333

6

 

ÇOBANLAR

Seyitler Sulama Tes.

   

 

248
Encümen Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

 

2015 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Habip ÖREN, Alim AKGÜL ve Recep ÇELİK’in,

2. Birleşimine katılamayan Ramazan DEMİR, Habip ÖREN, Alim AKGÜL, Recep ÇELİK ve Ahmet KAYA’nın,

3. Birleşimine katılamayan Alim AKGÜL ve Ahmet KAYA’nın,

4. Birleşimine katılamayan Alim AKGÜL’ün,

5. Birleşimine katılamayan Alim AKGÜL’ün, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

247
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İller Bankasından yapılacak olan borçlanma gerçekleştiğinde, Köylere Parke taşı yapımına eklenerek bütçeleştirilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İller Bankasından yapılacak olan borçlanmanın (Onmilyon ¨’nın) gerçekleştiğinde Köylere Parke taşı yapımına eklenerek bütçeleştirilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 Söz konusu Söz konusu İller Bankasından yapılacak olan borçlanmanın (Onmilyon ¨’nın) gerçekleştiğinde Köylere Parke taşı yapımına eklenerek bütçeleştirilmesi ve ekte bulunan listedeki köylere parke taşı yapımı uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.
246
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçe Özel idaresince kullanılmak üzere bir adet kamyonun verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçe Özel idaresince kullanılmak üzere bir adet kamyonun verilmesi uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

245
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 2015 yılı yatırım proğramında bulunan Bolvadin ilçesine bağlı köylerin ihtiyaçları için (çöp toplama, akaryakıt ve yedek parça) ayrılmış 228.896,00 ¨  ödeneğin, bu ihtiyaçlar yanında, diğer hizmetler içinde harcanabilmesi için tahsis değişikliği yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılı yatırım proğramında bulunan Bolvadin ilçesine bağlı köylerin ihtiyaçları için (çöp toplama, akaryakıt ve yedek parça) ayrılmış olan ödeneğin, tahsis değişikliği yapılarak kazıcı-yükleyici alımına tahsis edilmesi uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

244
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Fatih Mahallesinde bulunan Fatih Ortaokulunun yanına İlkokul yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Fatih Mahallesinde bulunan Fatih Ortaokulunun yanına İlkokul yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

243
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Bayat İlçesi Sağırlı Köyü çay deresinde bulunan eski ulaşım köprüsü yağışlardan dolayı yıkıldığından köyde ulaşım yapılamamaktadır. Köyde ulaşım yapılabilmesi için yerine yeni menfez köprü yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

1-                                Söz konusu İlimiz Bayat İlçesi Sağırlı Köyü çay deresinde bulunan köprünün yıkılmasından dolayı yerine yeni menfez köprü yapılması talebinin, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

242
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İscehisar İlçesi Çalışlar Köyü ile Çıkrık beldesi arasında bulunan yolun çok bozuk olduğundan gerekli bakım ve onarımın yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İscehisar İlçesi Çalışlar Köyü ile Çıkrık beldesi arasında bulunan yolun, dairesince yerinde incelenerek gerekli bakım ve onarımın yapılması uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

241
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Bolvadin İlçesi Büyükkarabağ Köyü ile Yenikarabağ Köyü arasındaki virajlı yolun genişletilmesi için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesi Büyükkarabağ Köyü ile Yenikarabağ Köyü arasındaki yolun, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

240
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 2015 yılı yatırım programında bulunan Anıtkaya-Susuz-Osmaniye arası 3 km’lik yolun yerine Anıtkaya Şehitlik arası yolun yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılı yatırım programında bulunan Anıtkaya-Susuz-Osmaniye arası 3 km’lik yolun yerine, Anıtkaya Şehitlik arası yolun yapılması uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

239
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresinde 3 adet 1. derece Mühendis ve 2 adet 2.derece mühendis kadroları münhal bulunmaktadır. İleride yapılacak atamaya esas olmak üzere, 3 adet 1. derece Mühendis ve 2 adet 2.derece mühendis kadrolarının toplam 5 adet 8.derece Mühendis kadroları olarak ihdasını 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince kadro değişikliğinin yapılması konusundaki, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Boş kadro değişiklik cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; İl Özel İdaresinde 3 adet 1. derece Mühendis ve 2 adet 2. derece mühendis kadroları münhal bulunmaktadır. İleride yapılacak atamaya esas olmak üzere, 3 adet 1. derece Mühendis ve 2 adet 2.derece mühendis kadrolarının toplam 5 adet 8. derece Mühendis kadroları olarak ihdasını 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince kadro değişikliğinin yapılması uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

238
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6360 sayılı kanun kapsamında kapanan belediyelerden olan, Şuhut Efe Belediyesine ait 03 SA 777 plakalı Ford marka binek aracı ile Şuhut Karacaören Kasabası belediyesine ait 03 SA 219 plakalı Ford marka binek araçlarının ekonomik ömürlerini tamamladığından dolayı, satış listesinden çıkartılıp kendi köy muhtarlıklarına devir edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut Efe Belediyesine ait 03 SA 777 plakalı Ford marka binek aracı ile Şuhut Karacaören Kasabası belediyesine ait 03 SA 219 plakalı Ford marka binek araçlarının muhtarlıklarına devredilmesi uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

237
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı kapanan beldelere kilit parke ve altyapı için tahsis edilen 270.307,20 ¨ ödeneklerin, halı saha, altyapı ve sosyal tesis yapılması için tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirdağ İlçesine bağlı kapanan beldelere kilit parke ve altyapı için tahsis edilen 270.307,20 ¨ ödeneklerin, halı saha, altyapı ve sosyal tesis yapılması için tahsis değişikliğinin yapılması uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

236
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresi iş ve işlemlerin yoğunluğu nedeniyle tam zamanlı mühendis ve mimar çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesinin 3. Fıkrasında “ İl Özel İdarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49.maddesi hükümleri uygulanır.” denilmektedir.

2015 yılında 5 adet 8. derece ve 1 adet 6. derece mühendis kadroları karşılığında toplam 6 adet mühendisin ve 8.derece mimar kadrosu karşılığında 1 adet mimarın tam zamanlı çalıştırmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca net ücretinin ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ek ödeme oranının belirlenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılında 5 adet 8. derece ile 1 adet 6. derece mühendis kadroları karşılığında toplam 6 adet mühendisin ve 8.derece mimar kadrosu karşılığında 1 adet mimarın tam zamanlı çalıştırmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, 6 adet Mühendisi için 1.966,00 ¨,  1 adet Mimar-Mühendis için 1.940,00 ¨ net ücretin, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen %130 oranında ek ödeneğin 15.05.2015 tarihinden itibaren ödenmesi uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

235
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İscehisar İlçesinde bulunan Meslek Yüksek Okulu İş Makineleri Operatörlüğü bölümüne eğitim amaçlı kullanılmak üzere bir adet kazıcı yükleyici ile bir adet greyder verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İscehisar İlçesinde bulunan Meslek Yüksek Okulu İş Makineleri Operatörlüğü bölümüne eğitim amaçlı kullanılmak üzere bir adet kazıcı yükleyici ile bir adet greyder verilmesi uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

234
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine göre tanzim edilerek İl Encümeninin 22.04.2015 tarihli ve 204 sayılı kararı ile uygun görülen, İlimiz Özel İdaresi 2014 yılına ait kesin hesap cetvelleri 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/b ve 47. maddelerine göre incelenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/b ve 47. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine göre İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin incelenmesinde;

1- 2014 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 77.000.000,00 ¨ olarak tahmin edildiği, ancak yıl sonu itibariyle 2.711.550,93 ¨’si Vergi Gelirleri, 4.767.115,70 ¨’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 129.762.676,27 ¨’si Alınan Bağış ve Yardımlar, 91.227.514,64 ¨ si Diğer Gelirler, olmak üzere toplam 228.468.857,54 ¨ gelir tahsilatı yapıldığı,  bahse konu gelirlerden 2014 yılı içinde fazla olarak tahsil edilen 1.028.994,11 ¨ ret ve iade düşüldükten sonra 2014 yılı net geliri 227.439.863,43 ¨ olarak gerçekleştiği, tahsil edilen gelirlerin 98.602.544,75 ¨’sinin İl Özel İdaresinin öz gelirleri olduğu, geriye kalan 128.837.318,68 ¨’sinin ilgili Bakanlıklardan gönderilen tahsisi mahiyette yardımlar olduğu,

2- 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi 74.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiş olup; 2013 Yılından devreden 114.694.781,12 ¨ ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na göre Bakanlıklardan aktarılan 148.935.762.82 ¨ ile birlikte 2014 Mali Yılı toplam ödeneği 337.630.543,94 ¨ olarak gerçekleşmiştir.

3- 2014 Mali Yılında temin edilen ödeneklerden 36.327.699,40 ¨’si Personel Giderlerine, 5.020.883,66¨’si Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerine, 32.147.674.09 ¨’si Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine, 1.065.725,15 ¨’si iç borç faiz giderlerine, 1.943.002,42 ¨’si Cari Transferlere, 112.010.469,19 ¨’si Sermaye Giderlerine ve 42.125.793,70 ¨’si Sermaye Transferlerine olmak üzere toplam 230.641.247,61 ¨ harcama yapılmış olup; yapılan harcamaların 81.728.481,29 ¨’si İl Özel İdaresi kaynaklarından, 148.912.766,32 ¨’si ise Genel Bütçeden İl Özel İdaresine aktarılan ödeneklerden yapıldığı, 

4- 2014 Yılında temin edilen toplam 337.630.543,94 ¨ ödenekten 230.641.247,61 ¨’si harcandıktan sonra geriye kalan ödeneklerden tahsisi mahiyette ve mevzuatı gereği ertesi yıla devri gereken 99.804.417,81 ¨ ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesine göre 2015 Mali yılına devir edildiği, 7.184.878,52 ¨ ödeneğin ise imha edildiği, 31.12.2014 tarihi itibariyle İlçelerle birlikte İl Özel İdaresi banka mevcudunun 122.439.709,75 ¨, İl Özel İdaresi hesaplarına daha önce alınmış bütçe emaneti ve emanetlerin 59.709.545,29 ¨  olduğu,

5- İl Özel İdaresinin Kanunlarla kendisine tahsil yetkisi verilen gelirlerin zamanında tahsil edildiği,

6- Ödenek üstü harcama yapılmadığı,

7- Tahsis edilen ödeneklerin bütçe ilke esasları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli yerinde harcamasının yapıldığı görülmüştür.

İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı kesin hesap cetvellerinde yapılan incelemelerde gelir ve giderlerle ilgili işlemlerin 5302 ve 5018 Sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı, bakiye hesapların banka hesabına uygun olduğu tespit edildiğinden, Kanunlar ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı, bakiye hesapların banka hesabına uygun olduğu anlaşıldı 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının kabul edilmesi uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

233
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Sümerbank Halıcılıktan İl Özel İdaresine geçen taşınırların, Bayat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sümerbank Halıcılıktan İl Özel İdaresine geçen taşınırlardan halı dokuma tezgahları ve ekipmanlarının, Bayat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmesi uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

232
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İçişleri Bakanlığından gelen 14.000.000,00 ¨ ödenekten, bütçeleştirilmeyen 1.000.000,00¨’nın, Düğün Salonu Yapımı kalemine aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İçişleri Bakanlığından gelen 14.000.000,00 ¨ ödenekten, bütçeleştirilmeyen 1.000.000,00 ¨’nın Düğün Salonu Yapımı kalemine aktarılarak toplam 2.000.000,00 ¨ olan ödeneğin aşağıdaki listede bulunan köylere, düğün salonu yapılmak üzere İlçelerin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

DÜĞÜN SALONU YAPILACAK KÖYLER

 

S.NO

İLÇESİ

KÖYÜ

ÖDENEK (¨)

1

MERKEZ

ANITKAYA 

200.000,00

2

BOLVADİN

KURUCAOVA

200.000,00

3

ÇAY

KOÇBEYLİ

200.000,00

4

DİNAR

ÇİÇEKTEPE

200.000,00

5

EMİRDAĞ

YÜREĞİL

200.000,00

6

İHSANİYE

KARACAAHMET

200.000,00

7

İSCEHİSAR

KARAAĞAÇ

200.000,00

8

SANDIKLI

KUSURA

200.000,00

9

SİNANPAŞA

TOKUŞLAR

200.000,00

10

ŞUHUT

MAHMUTKÖY- YARIŞLI-AKYUVA

200.000,00

TOPLAM

2.000.000,00

 

231
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez Dumlupınar Mahallesi, 6 pafta, 845 ada ve 44 parselde kayıtlı, 72,67 m² alanlı, mülkiyeti Behiye GÜVEN’e ait taşınmazın, İmam Hatip Lisesi alanı içerisinde kalması nedeniyle kamulaştırılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Dumlupınar Mahallesi, 6 pafta, 845 ada ve 44 parselde kayıtlı, 72,67 m² alanlı, mülkiyeti Behiye GÜVEN’e ait taşınmazın, İmam Hatip Lisesi alanı içerisinde kalması nedeniyle kamulaştırılması uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

230
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Örenkaya Köyünde yer alan 105 ada, 6, 7, 8 parsel numaralı taşınmazlar ile 3263 ve 3264 parsel numaralı taşınmazları kapsayarak hazırlanan ve İl Özel İdaresine sunulan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden plan işlem numarası (UİP-11820,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Örenkaya Köyünde yer alan 105 ada, 6, 7, 8 parsel numaralı taşınmazlar ile 3263 ve 3264 parsel numaralı taşınmazları kapsayarak hazırlanan, 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP-11820,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliğinin onaylanması uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

229
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyündeki İlköğretim Okuluna taşımalı eğitim yapıldığından, okulun derslik sayısının yetersiz geldiğinden dolayı ilave 2 derslik yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Akkeçili Köyündeki İlköğretim Okuluna 2016 yılı yatırım proğramında ilave 4 derslik yapılması uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

228
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Bayat İlçesi İmrallı- İnpınar Köyleri grup 100 tonluk içmesuyu deposu ile Derbent Köyü 50 tonluk içmesuyu deposunun bakım onarımları ve tadilatlarının yapılması gerekmekte olup, Bayat Köylere Hizmet Götürme Birliğinin imkanlarının da kısıtlı olması nedeniyle İl Özel İdaresince yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bayat İlçesi İmrallı- İnpınar Köyleri grup 100 tonluk içmesuyu deposu ile Derbent Köyü 50 tonluk içmesuyu deposunun bakım onarımları ve tadilatlarının yapılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

227
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.05.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez Işıklar Beldesinde bulunan Kocatepe İlkokulu bünyesinde yapılacak olan anaokulu ile ilgili, okul arsasının değerlendirilmesi konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez Işıklar Beldesinde bulunan Kocatepe Ortaokulu bahçesine anaokulu için okulu yapılması uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

226
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.05.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesinde bulunan Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş Merkezinin, zemin + asmakatlı 7 (84 m²) ve 8 (157 m²) nolu boş iş yerleri İl Genel Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 177 nolu kararıyla, bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Evciler Halk Kütüphanesi kurulması amacıyla ücretsiz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 15 yıllığına tahsis edilmişti.

Ancak tahsis edilen Özel İdare İş Merkezinin, zemin+asmakatlı 7 (84 m²) ve 8 (157 m²) nolu boş iş yerlerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce her hangi bir faaliyet başlatılmadığından, Evciler Kaymakamlığı tarafından Sosyal faaliyet alanı ve Kütüphane kurulması için Evciler Kaymakamlığına 15 yıllığına ücretsiz olarak tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Evciler İlçesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş Merkezinin, zemin + asmakatlı 7 (84 m²) ve 8 (157 m²) nolu boş iş yerlerinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılan tahsisin kaldırılarak, Sosyal faaliyet alanı ve Kütüphane kurulması için Evciler Kaymakamlığına 15 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmesi uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

225
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.05.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesi Kayabelen Köyü Muhtarlığının 25/02/2015 tarihli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ve Şuhut İlçe Özel İdare Müdürlüğüne verdikleri 10/03/2015 Tarihli 505 sayılı dilekçelerinde; Belde iken kapanarak köy statüsü kazanan Kayabelen Köyüne ait İl Özel İdaresine kayıtlı bulunan, itfaiye aracını ve çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere bir adet traktörün Kayabelen Köy Muhtarlığına tahsis edilmesini talep etmektedirler.

İlimiz Hocalar İlçesi Belediye Başkanlığının 09/03/2015 tarihli 74 sayılı dilekçesinde; Yeşilhisar Kasabasının köye dönüştürülmesinden dolayı Belediyenin yükünün arttığını, meydana gelen yangınların mal kaybına ve yaralanmalara neden olduğunu, Hocalar Belediyesine ait Fatih marka 1995 model 6 tonluk itfaiye aracının kullanılamadığını, Isuzu marka 2007 model 4 tonluk itfaiye aracının yetersiz geldiğini belirterek, araç yokluğundan dolayı yangınlara anında müdahale yapılamadığı için itfaiye aracı talep edilmektedir.

İlimiz Çay İlçesi Yeşilyurt Köyü Muhtarlığının 05/03/2015 tarihli ve 001 sayılı dilekçesinde; Köylerinin ilçeye yakın olsa da, yangın anında araçların geç gelmesi dolayısıyla mal kaybına uğradıkları için traktör arkasına takılan yangın söndürme aracı verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu talepler;

Şuhut İlçesi Kayabelen Köyüne ait İl Özel İdaresinde kayıtlı bulunan, itfaiye aracını, Kayabelen Köy Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüş, bir adet traktörün ise tahsisi uygun görülmemiştir.

Hocalar İlçesi Yeşilhisar Köyüneitfaiye aracının verilmesi uygun görülmüştür.

Çay İlçesi Yeşilyurt Köyüne traktör arkasına takılan yangın söndürme aracının gelecek araçlardan verilmesi uygungörülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

224
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.05.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İl Genel Meclisinin 01/04/2010 tarihli ve 85 sayılı kararıyla 0,0005 (on binde beş) oranında katılım payıyla iştirakçisi olduğumuz, Dinar İlçesi Çölovası Kapalı Havzası Kanalizasyon Projesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Sulama Birliği ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Atık Su Daire Başkanlığı arasında, yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisine ilişkin protokolün imzalanması için; Köyler adına Birlik üyesi olan İl Özel İdaresi, Tatarlı Beldesi adına Tatarlı Belediyesi ve Haydarlı Beldesi adına Haydarlı Belediyesi Meclisleri tarafından, Birlik Başkanı Ramazan GÜMÜŞ’e veya üyelerden birine yetki verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Dinar İlçesi Çölovası Kapalı Havzası Kanalizasyon Projesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Sulama Birliği ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Atık Su Daire Başkanlığı arasında, yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisine ilişkin protokolün imzalanması için İl Özel İdaresi adına Genel Sekreter Recep OYUR’a, belediyeler adına da birlik başkanı Ramazan GÜMÜŞ’e yetki verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

223
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.05.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sinanpaşa İlçesi Güney Köyü Muhtarlığının 24/02/2015 tarihli dilekçelerinde; Köy içinde kurulan pazar içerisinde ve diğer hizmetlerde kullanılmak üzere, Güney Ltd. Şti.'ne ait araçların İl Özel İdaresine bağışı için gerekli iş ve işlemlere başlanıldığı belirtilmiş olup, İl Özel İdaresine tescil edilecek 2011 model 03 RF 785 Mercedes markalı 17 kişilik minibüsün Köy Tüzel Kişiliğine devir edilmesi talep edilmektedir.

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Köy Muhtarlığının 23/02/2015 tarihli dilekçelerinde; Nuh Köyünün sınırlarının büyük olması ve ağaçlık alanların arazilere yakın olması nedeniyle 2014 yılında kurulan paylaşım komisyonunca İl Özel İdaresine kalan 1996 model CARGO marka itfaiye aracının ve kum naklinde kullanılmak üzere Damperli çalışabilir durumda bir aracın Köy Tüzel Kişiliğine devir edilmesi talep edilmektedir.

İlimiz Kızılören İlçesi Kızılören Belediye Başkanlığının 16/02/2015 tarih ve 71 sayılı dilekçelerinde, bir adet itfaiye aracı talep edilmektedir.

İlimiz Sandıklı İlçesi Başağaç Köy Muhtarlığının 26/02/2015 tarihli dilekçelerinde su patlakları, mezar açılması gibi işlerde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresine geçen 2003 model Hidromek marka kepçenin devir edilmesi veya devrin mümkün olmaması durumunda çalışmakta olan uygun bir kepçenin Köy Tüzel Kişiliğine devir edilmesi talep edilmektedir.

Sinanpaşa İlçesi Nuh ve Güney Köyü Muhtarlıklarının, Kızılören İlçesi Belediye Başkanlığının, Sandıklı Başağaç Köyü Muhtarlığının talep dilekçeleri ekte gönderilmekte olup, konunun incelenerek değerlendirme yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu talepler; Sinanpaşa İlçesi Güney Köyüne 2011 model 03 RF 785 Mercedes markalı 17 kişilik minibüs, (Güney Ltd. Şti.'ne ait araçların İl Özel İdaresine tescili yapıldıktan sonra) Köy Tüzel Kişiliğine devir edilmesi uygun görülmüştür. 

Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyüne 1996 model CARGO marka itfaiye aracının ve kum naklinde kullanılmak üzere Damperli çalışabilir durumda bir aracın Köy Tüzel Kişiliğine devir edilmesi uygun görülmemiştir. 

Kızılören İlçesi Kızılören Belediye Başkanlığına bir adet itfaiye aracı verilmesi uygun görülmemiştir. 

Sandıklı İlçesi Başağaç Köy Muhtarlığında kullanılmak üzere, 2003 model Hidromek marka kepçenin, Köy Tüzel Kişiliğine devir edilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

222
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.05.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Belediyesi Tepebaşı Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 13.13G pafta, 3855 (12.236,00 m²) parselinde kayıtlı, Kargir İlkokul ve Bahçesi vasıflı taşınmaz üzerine, Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut yapılması amacıyla, Yeşilçiftlik Belediyesine 3 yıllık ön tahsis yapılması, 3 yılda uygulama yapılmadığında tahsisin kaldırılması İl Genel Meclisimizce 03/08/2014 tarihli ve 268 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup, 20/01/2015 tarihli ve 2150 sayılı TOKİ yazısı üzerine, ön tahsisin toplu konut yapılması durumunda kesin tahsise dönüşeceği İl Özel İdaresinin 09/02/2015 tarihli ve 1466 sayılı yazısı ile TOKİ’ye bildirilmiştir.

TOKİ’nin 12/03/2015 tarihli ve 9241 sayılı yazısında; Yeşilçiftlik Belediyesince talep örgütlenmesi yöntemi ile sosyal konut yapımı talebinin kendilerine bildirildiği, hazırlanan projeye talep olması durumunda parselin İdareleri mülkiyetine geçirilerek ihale sürecine başlanılacağı, alanda 2+1, 3+1 sosyal konut yapılması durumunda taşınmazın kendilerine devrinde sakınca olup olmadığına yönelik görüşün bildirilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Belediyesi Tepebaşı Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 13.13G pafta, 3855 (12.236,00 m²) parselinde kayıtlı, Kargir İlkokul ve Bahçesi vasıflı taşınmaz üzerine Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut yapılması amacıyla taşınmazın TOKİ tarafından konut yapım kararı kesinleştiğinde, devrinde bir sakınca olmadığı uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

221
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.05.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyü sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonu dışında bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 3288 parselinde kayıtlı, 1.196,43 m² alanlı, arsa vasfında taşınmaz ve tapunun 2680 parselinde kayıtlı 725,00 m² alanlı, arsa vasfında taşınmazın Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyü sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonu dışında bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 3288 parselinde kayıtlı, 1.196,43 m² alanlı, arsa vasfında taşınmaz ve tapunun 2680 parselinde kayıtlı 725,00 m² alanlı, arsa vasfında taşınmazın Muhtarlığa tahsis edilmesi talebinin; Petrol istasyonu satışa çıkarılana (01 Mart 2018) kadar tahsisi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

220
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.05.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Yıprak Köyüne düğün salonu ve park yapmak için arsa yeri istenildiği, köy tüzel kişiliğine ait uygun arsa olmadığından İl Özel İdaresine ait, tapunun 110 ada 2 parselinde kayıtlı, 32.946,05 m² alanlı, 3 Katlı Hizmet Binası ve Arsası vasfında taşınmazın Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesine bağlı Yıprak Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 110 ada 2 parselinde kayıtlı, 32.946,05 m² alanlı, 3 Katlı Hizmet Binası ve Arsası vasfında taşınmazın Muhtarlığa tahsis edilmesi talebinin, düğün salonu ve halı saha yapılacağı zaman verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

219
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.05.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ve bağlılarının içme suyu çalışmaları için İl Genel Meclisi tarafından alınan karar neticesinde ödenek ayrılmaktadır.

Sinanpaşa ilçesi Garipçe Köyünde içme suyu ihtiyacı hidrafor tesisinden karşılanmakta ve verim alınamamaktadır. Sistemin çok fazla arıza vermesi nedeniyle içme suyu deposu yapılması gerekmektedir.

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Garipçe Köyünün içme suyu tesisi yenilenme işinin, 2015 yılı yatırım programına mevcut ödenekler dahilinde ek olarak alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesi Garipçe Köyünün içme suyu tesisi yenilenme işinin, bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

218
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.05.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Kule Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. İlimiz Çay İlçesi İnli Köyü sınırları içerisinde 4368 parsel içinde bulunan, daha önce Vodafone A.Ş. ve Avea A.Ş. nin baz istasyonu kurmuş olduğu, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 113 ada 1 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine 5xl0=50 m² alanda Turkcell GSM’ye Kule/ Totem kurulması için kiralama talebinde bulunmuştur.

Üzerinde Vodafone A.Ş. ve Avea A.Ş. nin baz istasyonları kurulu bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 113 ada 1 parsel 867,17 m² alanlı taşınmaz, İnli Köyü Muhtarlığına gelir getirmesi amacıyla, İl Genel Meclisimizin 04/02/2015 tarihli ve 94 sayılı kararı gereğince 12/02/2015 tarihinde 10 yıllığına Muhtarlığa tahsis edilmiş olup, Muhtarlığa tahsis edildiğinde Turkcell baz istasyonu olmadığından, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan taşınmaz üzerinde Türkcell GSM’in de Baz İstasyonu kurmak için (5x10= 50 m² alanlı) yerin kiraya verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi İnli Köyü sınırları içerisinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 113 ada 1 parsel 867,17 m² alanlı taşınmaz, İnli Köyü Muhtarlığına gelir getirmesi amacıyla, İl Genel Meclisimizin 04/02/2015 tarihli ve 94 sayılı kararı gereğince 12/02/2015 tarihinde 10 yıllığına Muhtarlığa tahsis edilmiş olan arsanın, yine aynı şartlarda Turkcell GSM’in de Baz İstasyonu kurması için (5x10= 50 m² alanlı) yerin kiraya verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

217
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.05.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyünde bulunan 3874 parsel nolu 623,66 m² alanlı taşınmaz İl Özel İdaresi adına tescillenmiş olup, köy halkından Ömer ÖZTÜRK, 02/05/2014 tarihli dilekçesi ile Belediye kapanmadan önce ihdas işleminden dolayı Kadastro Değişiklik Beyanı Yapım ve Kontrol Bilgileri dosyasında belirtilen A+121 ( Ömer ÖZTÜRK’ün kendisine ait 250,00 m² ) parselin birleşmesinden 3874 parselin oluştuğu ve yeni oluşan parselin 623,66-250,00= 373,66 m²'nin bedelini de 25/01/2013 tarihinde ( 3.086,00 ¨  KDV dahil ) ödeyerek satın aldığını ve Belediye kapanmadan tapuda devir işleminin tesis edilemediğini beyan ederek, taşınmazın kendisine devredilmesi için İl Özel İdaresine başvurmuştur.

İl Genel Meclisinin 04/08/2014 tarihli ve 271 sayılı kararı gereğince, 6360 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 7. fıkrasında “Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını İl Özel İdaresine veya katılacakları belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir.” denildiğinden, Kapanan belediyenin taşınmazı 06/01/2013 tarihine kadar İl Özel İdaresine bildirilmesi gerekirken, 25/01/2013 tarihinde, 2013/04 nolu Belediye Encümen Kararı ile daha önce satışı yapılan 121 numaralı parselin tevhidi ile oluşan 3874 parsel numaralı 623,66 m² alandan geriye kalan 373,66 m² alanlı taşınmazın köy halkından Ömer ÖZTÜRK’e satılmasına karar verildiğinden, İl Genel Meclisince arsanın devri uygun görülmemiştir.

Ömer ÖZTÜRK 09/03/2015 tarihli dilekçesinde, İl Genel Meclis kararında teknik hata yapıldığını, 19 pafta, 121 parselin mevcut bir parsel olmadığını ve 3874 parselin içerisinde bulunduğunu belirterek parselasyon dosyasının incelenerek İl Genel Meclisinin 04/08/2014 tarihli ve 271 sayılı kararının düzeltilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyünde bulunan taşınmazın, İl Özel İdaresinin Hukuk Müşavirliği ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından incelenerek verecekleri görüş doğrultusunda karar verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

216
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.05.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyü Muhtarlığı ilgi dilekçesi ile “ Köy içi sokaklarında düğün yaparken silah atma olaylarının önüne geçmek amacıyla düğün salonu ve açık pazaryeri yapmak için, tapunun 625 parselinde kayıtlı,     4.390,00 m² alanlı, arsa vasfında taşınmaz, ayrıca tapunun 300 parselinde kayıtlı, 9.570,00 m² alanlı, arsa vasfında (üzerinde itfaiye binası, garaj ve lojman bulunan) taşınmaz ve tapunun 3846 parselinde kayıtlı, 106,91 m² alanlı, arsa vasfında (üzerinde iki katlı kargir bina bulunan) taşınmazın Muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 625 parselinde kayıtlı 4.390,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz, ayrıca tapunun 300 parselinde kayıtlı, 9.570,00 m² alanlı, arsa vasfında (üzerinde itfaiye binası, garaj ve lojman bulunan) taşınmaz ve tapunun 3846 parselinde kayıtlı, 106,91 m² alanlı, arsa vasfında (üzerinde iki katlı kargir bina bulunan) taşınmazın Muhtarlığa tahsis talebinin, düğün salonu yapılacağı zaman yeniden değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

215
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.05.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun Kapsamında belediye tüzel kişiliği kaldırılan, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyü Muhtarlığının 26.03.2015 tarihli dilekçesinde, Köydeki nüfusun fazla olduğu ve gençlerin halı sahaya ilgisi nedeniyle Karacaahmet Köyüne halı saha yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyüne halı saha yapılması talebinin, İlçelerde ikinci halı saha yapılacağı zaman değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

214
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.05.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait olan İlimiz Emirdağ İlçesi Spor Salonu çatısının onanırımın yapılması gerektiği, bunun için 189.831,96 ¨ keşif özeti tanzim edildiği belirtilerek, bahse konu Emirdağ Spor Salonu çatı onarımı için İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek ayrılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Emirdağ Spor Salonu çatı onarımı için, ödenek ayrılması talebinin, 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

213
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.05.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 3194 Sayılı İmar Kanunun 27.maddesinde " İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir." denildiğinden; 3194 Sayılı İmar Kanununun 27.maddesi hükmüne istinaden İlimiz Merkez İlçeye bağlı Belkaracaören Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi için gerekli kararın alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu 3194 Sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi hükmüne istinaden, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Belkaracaören Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

212
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.05.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği tüzel kişiliği sona eren İlimiz, Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti 10/04/2014 tarihi itibariyle İl Özel İdaresi adına tescil edilen; tapuda L25A21B1C pafta, 192 ada, 1 parselinde (600,00 m²) ve L25A21B1C pafta, 192 ada, 3 parselinde (600,00 m²) alanlı arsa vasfındaki taşınmazları satın almak isteyen Hüseyin GÜNEŞ’in 16/02/2015 tarihli dilekçesi ile talep edilen taşınmazların satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz, Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyü sınırları içerisinde bulunan tapuda L25A21B1C pafta, 192 ada, 1 parselinde (600,00 m²) ve L25A21B1C pafta, 192 ada, 3 parselinde (600,00 m²) alanlı arsa vasfındaki taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

211
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.05.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 19 pafta 5807 parselinde kayıtlı, 109,38 m² alanlı, arsa vasfında (ihdastan oluşmuş) olan, evinin yanında bulunan taşınmazı satın almak isteyen Cemil MERT’in 27/03/2015 tarihli dilekçesi ile talep edilen taşınmazın satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 19 pafta 5807 parselinde kayıtlı, 109,38 m² alanlı, arsa vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

210
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.05.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 133 ada 40 parselinde kayıtlı, 159,83 m² alanlı, arsa vasfında (yol fazlalığı) olan, evinin yanında bulunan taşınmazı satın almak isteyen İsmail ÇALIŞ’ın 24/02/2015 tarihli dilekçesi ile talep edilen taşınmazın satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 133 ada 40 parselinde kayıtlı, 159,83 m² alanlı, arsa vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

209
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.05.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 179 ada 7 parselinde kayıtlı, 681,58 m² alanlı, arsa vasfında olan, evinin yanında bulunan taşınmazı satın almak isteyen Hüseyin KARATAY’ın 17/03/2015 tarihli dilekçesi ile talep edilen taşınmazın satılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 179 ada 7 parselinde kayıtlı, 681,58 m² alanlı, arsa vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

208
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.05.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 2. Birleşiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığından İlimiz Sandıklı İlçesi Hüdai Termal Turizm Merkezi dahilinde yer alan Jeotermal kaynakların tek elden yönetimine yönelik AFJET tarafından yaptırılacak olan Jeotermal Ortak Su Dağıtım Projesinin hazırlanması için 250.000,00 ¨ ödenek İl Özel İdaresine gönderilmiştir.

İl Özel İdaresine gönderilen bahse konu işin, İlimiz Sandıklı Belediyesi sınırları içerisinde ve doğrudan adı geçen belediyeyi ilgilendirdiğinden dolayı, İl Özel İdaresi ile Sandıklı Belediyesi arasında Ekli Protokol taslağı doğrultusunda, işin Sandıklı Belediyesi tarafından 5302 Sayılı Kanunun 64/maddesi çerçevesinde yaptırılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi Hüdai Termal Turizm Merkezi dahilinde yer alan jeotermal kaynakların, Tek Elden Su Dağıtım Projesinin Protokol karşılığında Sandıklı Belediyesi tarafından yaptırılması, hakedişlerin İl Özel İdaresince ödenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

207
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.05.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 2. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresi adına kayıtlı, Merkez Taşpınar Mahallesinde bulunan tapunun 62 pafta, 666 ada, 17 nolu parselinde kayıtlı, 634,32 m² alanlı, arsa vasıflı taşınmazı satın almak için Ahmet ESER’in 17.09.2014 tarihli dilekçesi ile talep edilen;

İlköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresine kayıtlı olan taşınmazın satışında sakınca olup olmadığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 26/12/2014 tarihli ve 16068 sayılı yazı ile sorulmuş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 2911110 sayılı yazı ile arsanın satışının yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Taşınmazın imar durumu ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2014 tarih ve 176726 sayılı yazısında “ Arsa konut alanında kalmakta, bitişik nizam 2 kat inşaat müsaadeli” olduğu ve satılmasında sakınca olmadığı belirtilen taşınmazın satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Mülkiyeti İl Özel İdaresi adına kayıtlı, Merkez Taşpınar Mahallesinde bulunan tapunun 62 pafta, 666 ada, 17 nolu parselinde kayıtlı, 634,32 m² alanlı, arsa vasıflı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

206
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.05.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği tüzel kişiliği sona eren İlimiz, Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti 24/10/2014 tarihi itibariyle İl Özel İdaresi adına tescil edilen; tapuda 30KIC pafta, 295 ada, 1 parselinde toplam 4.643,75 m² alanlı 117/200 hisseli (İl Özel İdaresine ait hissesi 2.716,59 m²) alanlı kerpiç ev kerpiç ahır ve arsası vasfındaki taşınmazı satın almak isteyen Recep YILDIZHAN’ın 13/03/2015 tarihli dilekçesi ile talep edilen taşınmazın satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz, Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan tapuda 30KIC pafta, 295 ada, 1 parselinde toplam 4.643,75 m² alanlı 117/200 hisseli (İl Özel İdaresine ait hissesi 2.716,59 m²) alanlı kerpiç ev kerpiç ahır ve arsası vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

205
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.05.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 2. Birleşiminde, AFGAZJET Afyon Gazlıgöl Yaylabağı Havzası Jeotermal Isı Dağıtım Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yaylabağı Kasabası sınırları içerisinde bulunan 124 ada, 19 parseldeki 16.21l,00 m²’lik taşınmaz ile üzerindeki bina (Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü) İl Genel Meclisinin 10.07.2014 tarihli ve 221 kararı ile Gazlıgöl Yaylabağı Jeotermal sahasında tek elden su dağıtım için kurulan Afgazjet şirketinin (%59.41 hissesi İl Özel İdaresinin olan) hizmet binası olarak kullanılmak üzere ortak kullanım protokolüyle AFJET Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile İl Özel İdaresince ortak kullanılması amacıyla devredildiği belirtilerek, bahse konu arazi içerisinde bulunan 021 Nolu (AFG-4) Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı kuyunun AFGAZJET Afyon Gazlıgöl Yaylabağı Havzası Jeotermal Isı Dağıtım Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yaylabağı Kasabası sınırları içerisinde, 021 Nolu (AFG-4) Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı kuyunun AFGAZJET Afyon Gazlıgöl Yaylabağı Havzası Jeotermal Isı Dağıtım Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi ayrıca  hizmet binası olarak üst katta bulunan odaların idarenin isteği doğrultusunda düzenlenmesi şartıyla uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

204
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.05.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği tüzel kişiliği sona eren İlimiz, Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti 10/04/2014 tarihi itibariyle İl Özel İdaresi adına tescil edilen; tapunun 20KIID pafta, 252 ada, 5 parselinde  (456,74 m²) İl Özel İdaresi adına kayıtlı 247/1200 hissesini 4706 sayılı yasanın 4/C maddesi gereğince satın almak isteyen Nurettin ARI’nın 20/02/2015 tarihli dilekçesi ile talep edilen taşınmazın satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 20KIID pafta, 252 ada, 5 parselinde (456,74 m²) İl Özel İdaresi adına kayıtlı 247/1200 hissesini 4706 sayılı yasanın 4/C maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

203
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 05.05.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş Merkezi 2. katında bulunan Kurumlardan;

Evciler Yazı İşleri Müdürlüğünün halen hizmet verdiği 2. kat 205-207-209-214-217 ve 218 nolu büroların, kullanım alanının yetersiz olması nedeniyle, 203-204-212 ve 213 nolu büroların tahsisi talebi,

Evciler Tapu Müdürlüğüne 2. kat 203-204-212 ve 213 nolu bürolar tahsis edilmiş olup, tahsis tarihinden itibaren 2. kat 201-202-210 ve 211 nolu bürolarda hizmet vermekte olduğundan tahsisin düzeltilerek bu doğrultuda yapılması talebi,

Evciler Nüfus Müdürlüğünün halen hizmet verdiği 2. kat 203-204-212-213 nolu büroların, kullanım alanının yetersiz olması nedeniyle iptal edilerek, yine aynı katta bulunan 225-226-231-232 ve 233 nolu büroların tahsisi talebi,

Evciler Köylere Hizmet Götürme Birliğinin halen hizmet verdiği 2. kat 231 ve 232 nolu büroların, kullanım alanının yetersiz olması nedeniyle iptal edilerek, yine aynı katta bulunan 219-220 ve 221 nolu büroların tahsisi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Evciler İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş Merkezi 2. katında bulunan, 203-204-212 ve 213 nolu büroların Evciler Yazı İşleri Müdürlüğüne, 201-202-210 ve 211 nolu büroların Evciler Tapu Müdürlüğüne,  225-226-231-232 ve 233 nolu büroların Evciler Nüfus Müdürlüğüne, 219-220 ve 221 nolu büroların Evciler Köylere Hizmet Götürme Birliğine 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Evciler Kaymakamlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

176
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Bolvadin İlçesi Büyükkarabağ ve Kemerkaya Köylerinin altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2015 yılı yatırım proğramında yer alan 96.500,00 ¨ ödeneğin, altyapı hizmetleri ile diğer hizmetlerde kullanılabilmesi için tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bolvadin İlçesi Büyükkarabağ ve Kemerkaya Köylerinin altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2015 yılı yatırım proğramında yer alan 96.500,00 ¨ ödeneğin, altyapı hizmetleri ile diğer hizmetlerde kullanılabilmesi için tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

202
Encümen Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

 

2015 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısının;

3. Birleşimine katılamayan Recep ÇELİK’in,

4. Birleşimine katılamayan Ecir DİNÇER ile Recep ÇELİK’in,

5. Birleşimine katılamayan Tolga YILDIRIM’ın, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

201
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimizin acil olan altyapı, parke taşı, asfalt yol yapımı, spor tesisleri ve çevre düzenlemesi gibi İl Özel İdaresi görev alanına giren konularda kullanılmak üzere, İller Bankasından 10.000.000,00 ¨ (On milyon)’nin borçlanılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimizin acil olan altyapı, parke taşı, asfalt yol yapımı, vb. gibi işlerde kullanılmak üzere, 10.000.000,00 ¨  (On milyon)’nin İller Bankasından borçlanılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

200
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Karamık Köyü ile Isparta İli Yalvaç İlçesi Sağır Köyü arasındaki yol, kış şartlarından dolayı İl Özel İdaresi tarafından trafiğe kapatılmıştır. Kapatılan yolun dairesince yerinde incelenerek güzergâh değişikliğinin yapılarak yolun trafiğe açılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Karamık Köyü ile Isparta İli Yalvaç İlçesi Sağır Köyü arasındaki kapatılan yolun, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

199
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesine bağlı Akkonak Köyünde taşımalı eğitim yapıldığından lise binası boştur. Boş olan binanın teknik elemanlarca yerinde incelenerek düğün salonu olarak kullanılabilmesi için gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Akkonak Köyünde bulunan lise binasının, dairesince incelenerek düğün salonu yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

198
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereği kapanan Çiçektepe Belediyesine ait, 102 ada 174 parselde bulunan, 30 m² alanlı taşınmazın Devir Teslim ve Paylaştırma Komisyonunca hazırlanan taşınmaz paylaşım listesinde Köy Tüzel Kişiliğine bırakılmış olduğu fakat, evrakın tanzimi esnasında sehven 102 ada 74 parsel yazıldığından Tapu Müdürlüğünde devri yapılamamış ve Tapu Müdürlüğünce bu taşınmazın Kişisel Mülkiyet olduğu bildirilmiştir. Paylaşım Komisyonunca da bu parsel üzerinde Köyün İçmesuyu deposunun bulunduğu belirtilerek köye bırakılan ve tescili yapılmayan 102 ada 174 parselin Köy Tüzel Kişiliğine devrinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyüne ait, 102 ada 174 parselde bulunan, 30 m² alanlı taşınmazın, Köy Tüzel Kişiliğine devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

197
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Koçbeyli, Kadıköy ve Çayırpınar köylerindeki mezarlıkların, çevre duvarları olmadığından dolayı çevre duvarlarının yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesi Koçbeyli, Kadıköy ve Çayırpınar köylerindeki mezarlıkların çevre duvarlarının, Çay Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

196
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesi Bağlıca Köyünde bulunan, Köylere Hizmet Götürme Birliğince işletilen Alabalık tesisinin kiraya verilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesi Bağlıca Köyünde 119 Ada, 37 parselde kayıtlı 2.614,94 m² alanlı taşınmaz üzerinde bulunan Alabalık tesisinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile 10 yıl süreyle kiraya verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

195
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz hava şartlarından dolayı asfalt sezonunun kısa sürmesi ve İl Özel İdaresi sorumluluk alanındaki köy sayısının fazla olması nedeniyle iş makinelerinin nakillerinde kullanılmak üzere 2015 Mali yıl bütçesinden 44.03.53.00.00.01.3.9.24.009,5.06.1 muhtelif iş makine ve araç alımı işine ait harcama kaleminden silindir ve yükleyiciyi aynı anda taşıyabilecek çift makine taşıma kapasiteli bir adet Treyler Yer Dorsesinin DMO Genel Müdürlüğünden satın alınması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresi sorumluluk alanındaki köy sayısının fazla olması nedeniyle iş makinelerinin nakillerinde kullanılmak üzere; 2015 Mali yıl bütçesinden 44.03.53.00.00.01.3.9.24.009,5.06.1 muhtelif iş makine ve araç alımı işine ait harcama kaleminden silindir ve yükleyiciyi aynı anda taşıyabilecek çift makine taşıma kapasiteli bir adet Treyler Yer Dorsesinin DMO Genel Müdürlüğünden satın alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

194
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Koçbeyli Köyünde temeli belediye tarafından atılmış olan düğün salonu inşaatının, yerinde incelenerek tamamlanması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Koçbeyli Köyünde temeli atılan düğün salonu inşaatının tamamlanması talebinin; ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

193
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Garipçe ile Saraycık Köylerinde bulunan İlköğretim okullarının bahçe duvarları olmadığı için hayvanlar girerek çocukları tehlikeye attığından dolayı bahçe duvarlarının yapılması konusundaki, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesine bağlı Garipçe ile Saraycık Köylerinde bulunan İlköğretim okullarının bahçe duvarlarının yapılması talebinin; bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

192
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Aydoğmuş Köyünün OR-KÖY olmasından dolayı yangın söndürme tankeri verilmesi konusundaki, Tarım ve Orman Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Aydoğmuş Köyüne yangın söndürme tankeri verilmesi talebinin; diğer köylerden gelen talepler ile birlikte değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

191
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Yunus Emre İlköğretim okulunun kalorifer dairesi, bodrum katta olup zeminden 3 m aşağıdadır.

Kalorifer dairesi yağışlı havalarda sel suları ile dolduğundan çok arıza vermekte ve ayrıca çalışan kişiyi de elektrik çarpma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığından dolayı, okul dersliklerinin yanına kalorifer dairesinin yapılması konusundaki, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Döğer Kasabası Yunus Emre İlköğretim okuluna kalorifer dairesi yapılması talebinin; bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

190
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 2015 yılı 2.kat asfalt programına alınmış olan Emirdağ İlçesi Alibeyce Köyü Yozgatlı Mahallesi Ankara asfaltına (Gömü Kasabasından) çıkan 4 km yolun 2 km’sini Güney Gökçeyaka Ankara asfaltına (Gömü Kasabası) çıkış yoluna alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirdağ İlçesi Alibeyce Köyü Yozgatlı Mahallesi Ankara asfaltına (Gömü Kasabasından) çıkan 4 km yolun 2 km’sini Güney Gökçeyaka Ankara asfaltına (Gömü Kasabası) çıkış yoluna alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

189
0

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Hocalar İlçesine bağlı Yeşilhisar Köyü Cumhuriyet Mahallesinde bulunan tarihi çeşmenin restorasyon çalışmalarının yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Yeşilhisar Köyü Cumhuriyet Mahallesinde bulunan tarihi çeşmenin, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gereğinin yapılması için dairesince girişimlerin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

188
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesinde kapanan belde olan Kusura Köyünün plakasız ve ruhsatsız olan kepçenin tekrar operatörü ve bütün masrafları köy muhtarlığına ait olmak üzere verilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonunca Kusura Köyüne bırakılan listede 7. ve 9. sırasında bulunan Volkswagen Minibüs ile Isuzu Otobüsün İl Özel İdaresine verilmesi şartıyla, 1993 Model Kazıcı yükleyicinin köy tüzel kişiliğine bırakılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

187
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Beldesine yapılacak olan spor kompleksi ödeneğinin Sultandağı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Beldesine yapılacak spor kompleksinin protokol yapılarak Sultandağı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması ve hakedişinin aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

186
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Doğanlar Köyünden “Giresunlular Şehitliği”ne giden yol, çok dar olduğundan özelikle törenler sırasında ciddi problemler yaşandığından dolayı, bu yolun genişletilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Doğanlar Köyünden “Giresunlular Şehitliği”ne giden yolun, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

185
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesindeki kapanan beldelerden, Karamık, Koçbeyli, İnli ve Akkonak Köylerinin çim saha yerlerinin, çitle çevrilip çimlenmesi ve Deresinek Köyünün mevcut işçi konaklama alanının çim sahaya dönüştürülmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesindeki kapanan beldelerden, Karamık, Koçbeyli, İnli, Akkonak Köyleri ve Deresinek Köyüne çitle çevrilip çim saha yapılması talebinin; İlçelere ayrılan halı saha ödeneğini aşmamak üzere çim saha yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

184
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İscehisar İlçesinin kapanan Beldesi Alanyurt Belediyesine ait ve mülkiyeti İl Özel İdaresine bırakılan 03 UK 115 plakalı hizmet aracının, İscehisar İlçe Özel İdaresinde araç bulunmamasından dolayı, hizmet aracı olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine bırakılan 03 UK 115 plakalı binek otomobilin İscehisar İlçe Özel İdaresine verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

183
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. Maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliğine seçilen Veysel ÜZÜN 18.03.2015 tarihli dilekçesinde istifa ettiğini bildirmiştir.

Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilgi yazısında; 2015 yılında görev alması için yeni bir üyenin seçilmesi konusundaki, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliğine seçilen Veysel ÜZÜN’ün 18.03.2015 tarihli dilekçesiyle istifa ettiğinden dolayı, yerine Mustafa KİLEK’in seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Abdulkadir DOĞAN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Ali KOÇAK ve İsmail ÖZASLAN’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi. 

182
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Genel Meclisimizin 06.03.2015 tarihli ve 147 sayılı kararı ile karar verilen Çocuk Oyun Grubu listesindeki Evciler İlçesi Baraklı Köyü yerine Evciler İlçesi Altınova Köyü ile Merkez anaokulu bahçesine, Kızılören İlçesi Ekinova Köyü yerine Kızılören İlçesi Merkez İsmet Atilla İlköğretim okulu bahçesine, Sinanpaşa İlçesi Bulca, Kınık Köyleri ile Garipçe Köyünün de ilave edilerek listenin değiştirilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çocuk Oyun Grubu listesindeki Evciler İlçesi Baraklı Köyü yerine Evciler İlçesi Altınova Köyü ile Merkez anaokulu bahçesine, Kızılören İlçesi Ekinova Köyü yerine Kızılören İlçesi Merkez İsmet Atilla İlköğretim okulu bahçesine, Sinanpaşa İlçesi Bulca, Kınık Köyleriyle beraber Garipçe Köyünün de ilave edilerek listenin değiştirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

181
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresinde bulunan Yangın Söndürme Tankerlerin dağıtımı konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İl Özel İdaresinde bulunan Yangın Söndürme Tankerlerin dağıtımı aşağıda belirtildiği şekilde;

 

1- Merkez İlçe Kızıldağ Köyü

2- Sandıklı İlçesi Çiğiltepe Köyü

3- Kızılören İlçesi Ekinova Köyü

4- Çay İlçesi Aydoğmuş Köyü

5- Sandıklı İlçesi Akharım Köyü

6- Dinar İlçesi Akgün Köyü

7- İscehisar İlçesi Cevizli Köyü

8- Emirdağ İlçesi Yüreğil Köyüne verilmesi uygun görülerek, evrakın, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

180
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Yarışlı Köyünde yer alan, koordinatları ile sınırları belirlenmiş Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden olan yaklaşık 44.000 m²’lik alan üzerinde köyün ihtiyacı olan “Konut Alanı” amaçlı olarak hazırlanan ve ilgi yazı ekinde İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri, İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-11166 ve UİP- 11167) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazı ekinde gönderilen, imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Yarışlı Köyünde yer alan, koordinatları ile sınırları belirlenmiş Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden olan yaklaşık 44.000 m²’lik alan üzerinde köyün ihtiyacı olan “Konut Alanı” amaçlı olarak hazırlanan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-11166 ve UİP- 11167) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

179
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Yukarıbeltarla Köyünde, vatandaşlar kendi imkanları ile süt soğutma tankı ile hizmet binası yapacaklarından 35.000,00 ¨ ile 40.000,00 ¨  arasında ödeneğe ihtiyaç vardır. İhtiyaç olan ödeneğin,  Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Yukarıbeltarla Köyüne yapılacak olan süt soğutma tankı ile hizmet binası için ödenek tahsisinin, İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

178
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez ve 17 İlçe köylerinde yapılması planlanan halı saha yerlerinin bazılarının mülkiyeti İl Özel İdaresine aittir. İl Özel İdarelerine ait yerlerin Köy Tüzel Kişiliği veya Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlçelere ait aşağıdaki listede Ada ve Parselleri belirtilen, halı saha yapılacak olan yerlerin, Köy Tüzel Kişiliği veya Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

İLÇESİ

 

 

HALI SAHA YAPILACAK OLAN KÖYLER

 

 

ADA

PAFTA

 

 

PARSEL

 

 

TAHSİSİ

EMİRDAĞ

Adayazı

2442

1.193

Köy Tüzel Kişiliği

SİNANPAŞA

Güney

128

11

Köy Tüzel Kişiliği

ŞUHUT

Atlıhisar

4164

5045

Köylere Hizmet Götürme Birliği

177
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş Merkezinin, zemin+asma katlı 7 (84,00-m²) ve 8 (157,00 m²) nolu işyerleri, İl Genel Meclisinin 28/11/2014 tarihli ve 459 nolu kararıyla, bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak, Halk Kütüphanesi kurulması amacıyla ücretsiz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 10 yıllığına tahsis edilmiştir.

Bahse konu alanda kütüphane açılabilmesi için; Kütüphane Hizmet Esasları (2012/7) Genelgesinde “Yerin Bakanlığa devredilmesi ya da en az 15 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi” gerektiği ve bu nedenle 10 yıllık tahsisin 15 yıl olarak uzatılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Evciler İlçesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş Merkezinin, zemin+asma katlı 7 (84,00 m²) ve 8 (157,00 m²) nolu işyerlerinin, bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak, Halk Kütüphanesi kurulması amacıyla ücretsiz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilen 10 yıllık süresinin, 15 yıl olarak uzatılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

175
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 14.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Emirdağ Köylerine ayrılan Köydes programından köylerin yol bakımı ve su depolarına ayrılan ödeneğin, kilitli parke taşında kullanıldığından, kilitli parke taşına ayrılan 250.000,00 ¨ ödenekten 150.000,00 ¨’sinin fuller malzemesi alımında ve 100.000,00 ¨’nin de su depoları tamirinde kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirdağ Köylerine kilitli parke taşına ayrılan 250.000,00 ¨ ödeneğin     150.000,00 ¨’sinin  fuller malzemesi alımı ve 100.000,00 ¨’nin de su depoları tamirinde kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

174
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 13.04.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İl Genel Meclisimizce alınan 27.11.2014 tarihli ve 455 sayılı karar ile Sinanpaşa İlçesi Çayhisar Köyü aşağı mezarlık yolunun dereden geçen kısmına büz menfez döşenmesi yerine, iki gözlü kutu menfez yapılması işinin Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülen ve İl Genel Meclisimizce alınan 11.07.2014 tarihli ve 243 sayılı karara istinaden;

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde; çay deresi üzerine iki gözlü kutu menfez yapılması uygun olduğu ancak; çay deresi plânlı köyyolu ağının dışında kaldığı belirtilerek (2x9)= 18 adet 2120 cm. iç çapında 410 kg/m3 dozlu beton büz menfez Aralık 2014 tarihinde döşenerek geçici olarak çözüm sağlanan, 2015 yılı sanat yapıları yapım programında sözü edilen yerin menfez yapımında yer almadığından, Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği programında, yapım ödeneğinin ayrılarak programlanması halinde yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu menfez yapımının, Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğince gelen ödeneklerden karşılanması, mümkün değil ise 2016 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

173
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 13.04.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi sınırları içerisinden bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 497 ada 3 parselinde kayıtlı, 9.657,00 m² alanlı taşınmaz üzerindeki 1500 tonluk Çay Soğuk Hava Deposunu satın alacağına ilişkin Bozkurt Tarım ve Ürünleri Gıda Meş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin 20.02.2015 tarihli dilekçesi ile satın almayı talep etmektedir. Talep edilen taşınmazın satılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi sınırları içerisinden bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 497 ada 3 parselinde kayıtlı, 9.657,00 m² alanlı taşınmaz üzerindeki 1500 tonluk Çay Soğuk Hava Deposunun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

172
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 13.04.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 4. Birleşiminde İlimiz Burmalı Mahallesi, Dervişpaşa Caddesi No:4 adresinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 41 pafta, 556 ada ve 11 parselinde kayıtlı, 721,50 m² alanlı, altında lojmanı olan kargir Özel İdare Binası vasıflı taşınmazın; Birimlerin yeni hizmet binasına taşınmasına müteakip Hükümet Konağı ek binası olarak tarafına tahsis edilmesini talep eden, Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 19/02/2015 tarihli ve 1400 sayılı yazının incelenerek değerlendirilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Burmalı Mahallesi, Dervişpaşa Caddesi No:4 adresinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 41 pafta, 556 ada ve 11 parselinde kayıtlı, 721,50 m² alanlı, altında lojmanı olan kargir Özel İdare Binası vasıflı taşınmazın; Birimlerin yeni hizmet binasına taşındıktan sonra Hükümet Konağı ek binası olarak tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

171
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 13.04.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Karaman Mahallesinde bulunan Karaman Çok Katlı Otopark ve İş Merkezinin mülkiyeti İl Özel İdaresine ait A Blok Kat :3, 5-6-7-8-9-10 (573,73 m²) B.B. nolu işyerleri kiracısı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğünün; hizmet gerekliliklerini yerine getirebilmeleri için 1,600,00 m² büyüklüğünde bir hizmet binasına ihtiyaç duyması nedeniyle, İş Merkezinin İl Özel İdaresi  Birimlerinin kullanımında olan, A Blok Kat :1 2 B.B. nolu (555,51 m² alanlı 186 m²’si Harp Mal. Der. kirada) işyeri ve 3 B.B. nolu (258,89 m² ) alanlı işyerlerini, Birimlerin yeni hizmet binasına taşınmasına müteakip kiralamak istediklerine ilişkin 26/02/2015 tarihli ve 338 sayılı yazının incelenerek değerlendirilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Karaman Çok Katlı Otopark ve İş Merkezinin A Blok Kat :1-2 B.B. nolu (555,51 m² alanlı işyeri ve 3 B.B. nolu (258,89 m² ) alanlı işyerlerinin, (186 m²’si Harp Mal. Der. Kirada olan işyeri hariç), Birimlerin yeni hizmet binasına taşındıktan sonra kiraya verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

165
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.04.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53.maddesi gereğince İl Özel İdaresinde 1 adet münhal teknisyen kadrosu bulunan, ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere, Mühendis kadrosu olarak ihdasının yapılması konusunda, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Boş kadro değişiklik cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; İl Özel İdaresinde 1 adet münhal 3. derece 1 adet Teknisyen kadrosunun, 6.derece Mühendis kadrosu olarak ihdasını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 1 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

163
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.04.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz merkez ve ilçelerinde süt kalitesini iyileştirme projesi kapsamında süt soğutma tankı ve ekipmanlarının alınarak halkımıza kaliteli süt temin edilmesi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 125.000,00 ¨  ödenek tahsis edilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz merkez ve ilçelerine süt soğutma tankı ve ekipmanlarının alınması için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ödenek aktarılması talebinin; 2016 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

159
Encümen Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.04.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 3. Birleşiminde, , İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonlarının Adları ve Sayılarının Belirlenmesi konusunda, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer DAYI, Selçuk ÇİRKİN, Bahri ARIKAN, İrfan SEÇEN, Zübeyde BALI, Mehmet KARAGÖZ ve Nazmiye KILÇIK’ın vermiş oldukları önerge okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonu  (7 Üyeli),

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu  (7 Üyeli),

3-Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu  (5 Üyeli),

4-Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu  (5 Üyeli),

5-Çevre ve Sağlık Komisyonu  (5 Üyeli),

6- Araştırma ve Geliştirme Komisyonu  (5 Üyeli),

7-Tarım ve Orman Komisyonu,  (5 Üyeli),

8-İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu (5 Üyeli)’nun kurulması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

170
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.04.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Çiğiltepe Köyü Muhtarlığının 19.01.2015 tarihli dilekçesinde; köylerinin orman köyü olduğunu, ileride ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuz durumda meydana gelebilecek yangınla mücadele edebilmek için, İl Özel İdaresinin dağıttığı, yangın söndürme su tankerlerinden verilmesi;

İlimiz Çay İlçesine bağlı Karamık Köy Muhtarlığının 11.02.2015 tarih ve 06 sayılı dilekçesinde muhtarlığın herhangi bir geliri olmadığı İl Özel İdare tarafından verilen yangın söndürme aracının götürülmesi, temizlik, hafriyat, yol tamiri gibi kendi ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için bir adet traktör ve bir adet damperli römork verilmesini talep eden dilekçelerin incelenerek değerlendirme yapılması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çiğiltepe Köyü Muhtarlığına yangın söndürme tankeri verilmesi uygun olup, Karamık Köyü Muhtarlığına bir adet traktör ve bir adet damperli römork verilmesi talebi ise, diğer köylerden gelen talepler ile birlikte değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

169
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.04.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Özel İdaresi görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması konusunda, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması;

Dolu kadro değişiklik cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere;

1. sırada belirtilen Yunus DOLU’nun Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 4.derece Şef kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece Şef kadrosunun ihdasını,

2. sırada belirtilen Ayşegül Ferdağ ERSÖZ’ün Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5.derece Şef kadrosunun kaldırılarak yerine 4. derece Şef kadrosunun ihdasını,

3. sırada belirtilen Osman KILIÇ’ın Teknik Hizmetler Sınıfında 8.derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece Mühendis kadrosunun ihdasını,

4 sırada belirtilen Mehmet Veysel KARACA’nın Teknik Hizmetler Sınıfında 8.derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece Mühendis kadrosunun ihdasını,

5. sırada belirtilen Mustafa ÖRENGÖL’ün Genel İdare Hizmetleri Sınıfında l0.derece Şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 8. derece Şoför kadrosunun ihdasını,

6. sırada belirtilen Adem KANYILMAZ’ın Teknik Hizmetler Sınıfında 6.derece Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 5. derece Tekniker kadrosunun ihdasını,

7. sırada belirtilen Ahmet DUMANOĞLU’nun Teknik Hizmetler Sınıfında 8.derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece Mühendis kadrosunun ihdasını,

8. sırada belirtilen Mustafa SAĞLAM’ın Teknik Hizmetler Sınıfında 8.derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece Mühendis kadrosunun ihdasını,

9. sırada belirtilen Ziya VURUR’un Teknik Hizmetler Sınıfında 3.derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 2. derece Mühendis kadrosunun ihdasını,

10. sırada belirtilen Abdullah YAVŞAN’ın Yardımcı Hizmetler Sınıfında 7.derece Hizmetli kadrosunun kaldırılarak yerine 6. derece Hizmetli kadrosunun ihdasını,

11. sırada belirtilen Birkan Ali FİDAN’ın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında l0.derece Memur kadrosunun kaldırılarak yerine 9. derece Memur kadrosunun ihdasını,

12. sırada belirtilen Yasemin DURMAZ’ın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6.derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 5. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 12 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

168
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.04.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Çölovası Kapalı Havzası Kanalizasyon Projesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Sulama Birliğinin 17.02.2015 tarih ve 2015/08 sayılı yazısı ve ekleriyle gönderilen, Birlik ile İN-SEL İnşaat Mimarlık Turizm Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. arasında 05.02.2015 tarihinde imzalanan sulhname ile bağlı köylerin nüfuslarına göre İl Özel İdaresinin payına düşen 269.926,37 ¨ ‘nin ödenmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesi Çölovası Kapalı Havzası Kanalizasyon Projesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Sulama Birliğine bağlı köylerin nüfuslarına göre İl Özel İdaresinin payına düşen 269.926,37 ¨‘nin ödenmesi talebinin, hukuki ve mali açıdan dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

167
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.04.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Devlet Su İşleri İşletme akım Dairesi Başkanlığının 30.10.2014 tarihli ve 674426 sayılı yazısı ile DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen arazi sulama tesislerinin, işletme ve bakım hizmetlerinin sulama birlikleri, sulama kooperatifleri, köy tüzel kişilikleri ve belediyeler gibi kuruluşlara devredildiği, fakat Sulama Birliklerinin çiftçilere sunduğu hizmetin kalitesi, teknik ve ekonomik birçok faktöre bağlı olsa da, birlik yöneticilerinin kişisel özellikleri ve çabaları birliğin performansında belirleyici olduğu, bu sebeple çiftçilerin mağdur edilmemesi amacıyla, müdürlüğümüzce sulama birliklerine alternatif model geliştirme çalışmaları yapıldığı, bu kapsamda Ülkemizde yerel yönetimlerin paydaşlarından olan ve yerel ihtiyaçların daha iyi karşılanmasını amaçlayarak, ağırlıklı olarak kırsal kesime hizmet götüren, “İl Özel İdareleri”nin sulama işletmeciliğinde de faydalı hizmetler üretebileceği düşünülmekte olduğu belirtilmekte olup;

İlimiz Kızılören İlçesi sınırları içerisinde bulunan, Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen “Kızılören Göleti ve Sulama Tesisinin işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun da İl Özel İdaresi devredilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Kızılören İlçesi sınırları içerisinde bulunan, Kızılören Göleti ve Sulama Tesisinin Sulama sistemlerinde giderlerinin yağmurlamada % 50, Damlama sulamada % 60’ı İl Özel İdaresince karşılandığından, işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun İl Özel İdaresine devredilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

166
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.04.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Devlet Su İşleri İşletme Bakım Dairesi Başkanlığının 30.10.2014 tarihli ve 674426 sayılı yazısı ile DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen arazi sulama tesislerinin, işletme ve bakım hizmetlerinin sulama birlikleri, sulama kooperatifleri, köy tüzel kişilikleri ve belediyeler gibi kuruluşlara devredildiği, fakat Sulama Birliklerinin çiftçilere sunduğu hizmetin kalitesi, teknik ve ekonomik birçok faktöre bağlı olsa da, birlik yöneticilerinin kişisel özellikleri ve çabaları birliğin performansında belirleyici olduğu, bu sebeple çiftçilerin mağdur edilmemesi amacıyla, müdürlüğümüzce sulama birliklerine alternatif model geliştirme çalışmaları yapıldığı, bu kapsamda Ülkemizde yerel yönetimlerin paydaşlarından olan ve yerel ihtiyaçların daha iyi karşılanmasını amaçlayarak, ağırlıklı olarak kırsal kesime hizmet götüren, “İl Özel İdareleri”nin sulama işletmeciliğinde de faydalı hizmetler üretebileceği düşünülmekte olduğu belirtilmekte olup;

Bu bağlamda alternatif model geliştirme çalışmaları kapsamında, pilot uygulaması olarak ilimiz sınırları içerisindeki “Bozhüyük Göleti ve Sulama Tesisi”nin işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun İl Özel İdaresine devredilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz sınırları içerisindeki Bozhüyük Göleti ve Sulama Tesisinin Sulama sistemlerinde giderlerinin yağmurlamada % 50, Damlama sulamada % 60’ı İl Özel İdaresince karşılandığından, işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun İl Özel İdaresine devredilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

164
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.04.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Yıprak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı, Yıprak Köyü sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan, tapunun 110 ada 2 parselinde kayıtlı, 3 katlı Belediye Hizmet Binasının giriş katını, süt toplama faaliyeti yapmak için, süt tankı ve eklentilerini koymak üzere, tahsis talebinde bulunmuştur. Fakat, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri kamu kurum ve kuruluşu olmadığından, tahsisi yapılamayacağı için, ilgili taşınmazın kiraya verilip verilemeyeceğinin belirlenmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Belediye Hizmet Binası, Yıprak Köyü Muhtarlığına tahsis edildiğinden dolayı, Muhtarlıkla görüşülmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

162
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.04.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Özel İdaresi kayıtlarında bulunan 03 AC 766 plaka nolu 2008 model Wolksvagen binek aracının İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 07/01/2014 tarih ve 79400284/801.01.01/65411 sayılı yazılarına istinaden Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesinin 1. bendine göre taşıtın kayıtlara alınış tarihi itibariyle 5 yılını tamamlamış olması nedeniyle Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devir işlemlerinin yapılması konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 03 AC 766 plaka nolu 2008 model Wolksvagen binek aracın, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

161
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.04.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Fatih Mahallesi Tepekent Mevkiinde bulunan mülkiyeti Sandıklı Belediyesine ait arsa vasfındaki 1103 ada, 3 nolu parsel; 1125 ada, l nolu parsel Sandıklı Belediyesi Meclisince 06/11/2014 tarihi ve 142 sayılı kararıyla Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 25 yıl süreyle bedelsiz olarak okul yapılması için tahsis edilmesine karar verilen, bahse konu taşınmazların tahsis için aplikasyon krokisi, imar durumunu gösteren belgeleri mevcut olup; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi edilen taşınmazın, okul yapılmak üzere İl Özel İdaresi adına tahsisinin alınması konusunda, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi Fatih Mahallesi Tepekent Mevkiinde bulunan mülkiyeti Sandıklı Belediyesine ait arsa vasfındaki 1103 ada 3 nolu parsel ile 1125 ada l nolu parsellerin, Okul yapılmak üzere İl Özel İdaresi adına tahsisin kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

160
Encümen Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 08.04.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İhtisas Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi konusunda, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer DAYI, Selçuk ÇİRKİN, Bahri ARIKAN, İrfan SEÇEN, Zübeyde BALI, Mehmet KARAGÖZ ve Nazmiye KILÇIK’ın vermiş oldukları önerge okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Salih SEL

MERKEZ

Selçuk ÇİRKİN

İSCEHİSAR

Bahri ARIKAN

ÇAY

Hüseyin DEMİRKAN

DİNAR

Ahmet KOCAKULAK

MERKEZ

İrfan SEÇEN

İHSANİYE

Mevlüt ÖZAYDIN

SANDIKLI

İzzet AZBENT

EMİRDAĞ

Adem ULUPINAR

SİNANPAŞA

Cafer ŞİMŞEK

KIZILÖREN

Mehmet KARAGÖZ

MERKEZ

Haydar SERDAROĞLU

MERKEZ

Halis BAL

EVCİLER

İsa ÇAĞA

ÇAY

EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

KÜLTÜR, TURİZM VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

Ahmet KAYA

HOCALAR

Veysel TEKELİ

SİNANPAŞA

Cevdet KEÇECİ

MERKEZ

Zübeyde BALI

ŞUHUT

Yener SEVİM

BOLVADİN

Ali ALTUNTAŞ

ÇOBANLAR

Ramazan DEMİR

DAZKIRI

Uğur DALGALI

BAŞMAKÇI

Tolga YILDIRIM

SİNANPAŞA

Mesut AYTEN

BAYAT

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

TARIM VE ORMAN KOMİSYONU

Mevlüt ERGÜRBÜZ

EMİRDAĞ

Ömer TUNÇAY

ŞUHUT

Osman KOÇ

ÇAY

Alim AKGÜL

DİNAR

İbrahim BAŞAR

MERKEZ

Halim GÖRAL

İSCEHİSAR

Mehmet UTSAL

SANDIKLI

Sezai DAĞLI

EVCİLER

Nazmiye KILÇIK

BOLVADİN

Habip ÖREN

ÇOBANLAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

İDARİ VE HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU

Hilmi TİRİL

İHSANİYE

Ömer DAYI

BOLVADİN

Mahir ŞEKER

ŞUHUT

Osman GÜLLÜ

BAYAT

Ramazan İLHAN

HOCALAR

Mehmet ÖZTOPBAŞ

SANDIKLI

Hasan BONCUK

MERKEZ

Yasin TARHAN

SULTANDAĞI

Recep ÇELİK

EMİRDAĞ

İbrahim ACAR

DİNAR

 

uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

158
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 2918 Sayılı Trafik Kanununun 17. ve 18. maddelerine göre hazırlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesine göre Tesis Yeri Ön İnceleme Masrafının yazı ekinde bulunan formüle göre hesaplanarak alınması konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılında uygulanacak, Tesis Yeri Ön İnceleme Masraf bedellerinin aşağıdaki formüle göre uygulanması ve alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

RESMİ ARAÇLA GİDİLDİĞİNDE

 

2015 F= 1,25 x [ (2 x L) + (78 x S) + (145) ]

 

 

 

ÖZEL ARAÇLA GİDİLDİĞİNDE

 

2015 F= 1,25 x [ (30 x S) + (145) ]

 

 

Formülde hesaplanan değerler 2014 yılı fiyatlarının % 10,11 Yeniden Değerleme Oranına göre artırılarak hesaplanmıştır

 

L= Etüt yeri idare arası gidiş-geliş mesafesi (Km.)

 

S= Gidiş-Geliş ve etüt de geçen toplam süre (Saat)

 

*KDV ayrı alınacaktır,

*Bu fiyat ticari tesisler için hazırlanmış olup meskenlerde 1/4 oranında alınacaktır.

157
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 07.04.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İl Özel İdaresi, 2015 Yılı Performans Yatırım Programında bulunmayan ve çalışır durumdaki sulama ve HİS göletleri ile YÜS ve YAS ile yağmurlama, damlama sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamir işlerinin yapılmasına, İlimiz sınırları içersin de bulunan köylerde memba ve sondaj kuyularının kuruması, içme suyu arızaları, içme suyu isale, terfi hattı, şebeke, depo yapımı, sondaj açılması, ayrıca bazı köylerde ilave kanalizasyon inşaatı veya arızalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu tip içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının acil olarak çözülebilmesi ve susuz kalan köy halkının mağduriyetinin önlenmesi adına; yapım, bakım ve onarım işlerinin acilen çözümlenerek hizmetlerin bir an önce verilebilmesi için; 2015 yılı Performans Yatırım Programındaki içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarında yer almayan ve yapımına ihtiyaç duyulan içme suyu inşaatlarına, her cins boru, çimento, demir, tuğla, özel aksam, armatür, elektrik malzemeleri, sondaj malzemeleri, kanalizasyon yapımında kullanılan koruge boru ve ek parçaları, muayene bacaları vb. inşaat malzemelerinin verilmesi ve iş makinelerinin köylere gönderilmesi gerekmektedir.

2015 Yılı yatırım programında bulunmayan HİS,YÜS,YAS ile yağmurlama sulamalar, damla sulamalar, içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarının yapılması, içme suyu sondaj kuyusu açılması, ihtiyaç duyulan inşaat malzemelerinin ve iş makinesi akaryakıtının İl Özel İdaresi ambarlarından verilmesi, inşaatın yapımı sırasında kullanılacak malzemelerin nakilleri ile kazı işlerinde iş makinelerinin ve araçlarının kullanılması, ilgili personelin görevlendirilmesi işlerinin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi konusunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu, yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 Yılı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün yatırım programında bulunmayan HİS, YÜS, YAS ile Yağmurlama Sulamalar, Damla sulamalar, içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarının yapılması, içmesuyu sondaj kuyusu açılması, ihtiyaç duyulan inşaat malzemelerinin ve iş makinelerinin akaryakıtının İl Özel İdaresi ambarlarından verilmesi, inşaatın yapımı sırasında kullanılacak malzemelerin nakilleri ile kazı işlerinde iş makinelerinin ve araçlarının kullanılması, ilgili personelin görevlendirilmesi ayrıca yeni yapılacak işler, ilave kanalizasyon ve isale hattı yapımının İl Genel Meclis kararı ile yapılmasına diğer işlemlerin (tamir, bakım, onarım vb.) Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

156
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlimiz Genel Meclisinin 06.04.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 1. Birleşiminde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. Maddesi gereğince İl Encümeni üye seçiminin yapılması konusunda, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer DAYI, Selçuk ÇİRKİN, Bahri ARIKAN, İrfan SEÇEN ve Zübeyde BALI’nın vermiş oldukları önerge ile Salih SEL, Mevlüt ERGÜRBÜZ ve Ömer TUNÇAY aday olarak teklif edilmiş olup,

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. Maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, İl Encümenine; 49 oyla Salih SEL, 47 oyla Mevlüt ERGÜRBÜZ ve 46 oyla Ömer TUNÇAY, nispi çoğunlukla seçilmişlerdir.

155
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya Katılamayan Üyelerin İzinli Sayılması.

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2015 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Nazmiye KILÇIK ile Ömer TUNÇAY’ın,

2. Birleşimine katılamayan Ömer TUNÇAY’ın, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

154
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçe Merkezine 12 derslikli İlkokul ile Ortaokulun yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçe Merkezinde bulunan derslik sayısı yeterli görünse de, okulların nüfus yoğunluğu nedeniyle 12 derslikli İlkokul ile 12 derslikli Ortaokulun yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu,  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçe Merkezine 12 derslikli İlkokul ile 12 derslikli Ortaokulun yapılması talebinin, Bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

153
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez Sinanpaşa Mahallesinde bulunan, (Afyon Ambarı) Kültür ve Sanat Evinin, restorasyon işi.

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez Sinanpaşa Mahallesinde mülkiyeti Afyonkarahisar Belediyesine ait 49 pafta, 460 ada, 47-49 parseller üzerinde bulunan Kültür ve Sanat Evi (Afyon Ambarı) G.E.E.AY.K’nun 25.06.1983 tarih ve A-4432 sayılı kararı ile tescil edilen, Afyonkarahisar Kentsel Siti Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde yer alan gayrimenkulün, Afyonkarahisar kültürünün korunması, yansıtılması, kültürel ve sosyal amaçlı kullanılmasıyla ilgili Afyonkarahisar Belediye Başkanlığının 23.01.2015 tarihli ve 256 sayılı yazısıyla bildirilen bahse konu binanın restorasyonu için üyesi bulunduğumuz Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığından 1.000.000,00 ¨ yardım talebinde bulunulmuş olup; 500.000,00 ¨ tahsis edilmiştir.

Mülkiyeti Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına ait İlimiz Merkez Sinanpaşa Mahallesinde bulunan tapunun 49 pafta 460 ada 47-49 parseller üzerinde bulunan ve restorasyon sonrası kültür ve semt evi olarak kullanılacak binanın restorasyon işinin Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığınca tahsis edilen 500.000,00 ¨ ile 5302 sayılı Kanunun 64. Maddesi gereğince ekli restorasyon taslağı doğrultusunda Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca yaptırılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Mülkiyeti Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına ait İlimiz Merkez Sinanpaşa Mahallesinde tapunun 49 pafta 460 ada 47-49 parseller üzerinde bulunan, Kültür ve Sanat Evi (Afyon Ambarı) G.E.E.AY.K’nun 25.06.1983 tarih ve A-4432 sayılı kararı ile tescil edilen ve restorasyon sonrası kültür ve semt evi olarak kullanılacak binanın, restorasyon işinin Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığınca tahsis edilen 500.000,00 ¨ ile 5302 sayılı Kanunun 64. Maddesi gereğince ekli restorasyon ve ödenek kullanma protokolü doğrultusunda Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

152
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde çatak yolu olarak tabir edilen yolun düzeltilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde çatak yolu olarak tabir edilen ve Köyü Karaadilli Kasabasına bağlayan kısa mesafeli yolun, dozer ile düzeltilmesi ve dolgu malzemesi döşenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyü ile Karaadilli Kasabasını birbirine bağlayan yol, köyyolları ağında bulunmadığından dolayı yapılması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

151
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyünde bulunan yeni ortaokul binasının yanına İlkokul yapılması (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyündeki ilkokulun 1967 yılında yapılmış olduğundan ihtiyaca cevap verememektedir. Yerinde kontrolünün yapılarak ilkokulun ve ortaokulun ayrı ayrı yerlerde hizmet vermesinden dolayı sıkıntı yaşandığından, yeni ortaokul binasının yanına İlkokul yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyünde bulunan yeni ortaokul binasının yanına İlkokul yapılması talebinin, arsa temini yapıldıktan sonra bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi mm Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

150
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Merkez Bostanlı İlköğretim Okulu, Hocalar Akçadere İlköğretim Okulu, Şuhut Ortapınar İlköğretim Okulunun 8 derslik, Merkez Belkaracaören İlköğretim Okulunun ise 6 derslik olarak yapılması. 

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 2015 Mali Yılı Performans Yatırım Programında yer alan Merkez Bostanlı İlköğretim Okulu, Merkez Belkaracaören İlkokulu, Hocalar Akçadere İlkokulu ve Şuhut Ortapınar İlkokulu 5 derslik olarak yapılması planlanan bahse konu okulların 8 derslik olarak yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez Bostanlı İlköğretim Okulu, Hocalar Akçadere İlköğretim Okulu, Şuhut Ortapınar İlköğretim Okulunun 8 derslik, Merkez Belkaracaören İlköğretim Okulunun ise 6 derslik olarak yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

149
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
03 FF 150 plakalı TOFAŞ 131 Doğan CD 54 A aracın tahsisi (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesine bağlı kapanan Gökçek Beldesine ait hizmet aracı olarak kullanılan 03 FF 150 plakalı Doğan SLX marka 1995 model otomobilin, Gökçek Köyü muhtarlığına hizmet aracı olarak tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu satışı uygun görülen araçlar listesinde bulunan 03 FF 150 plakalı TOFAŞ 131 Doğan CD 54 A aracın, satış listesinden çıkarılarak Gökçek Köyü muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

148
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Akgün Köyüne mahalle fırını yapılması için ödenek tahsisi. (Önerge)

Söz konusu Dinar İlçesine bağlı Akgün Köyüne mahalle fırını yapılması için 6.000,00 ¨ ödenek tahsis talebinin; İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

147
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Nüfusu büyük olan köylere ek çocuk oyun grubu alınması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz kapanan beldelerine çocuk oyun grubu alımı çalışmaları devam ettiğinden, nüfusu büyük olan diğer köylere de ek çocuk oyun grubu alınarak dağıtılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu nüfusu büyük olan diğer köylere ek çocuk oyun grubu alınarak aşağıdaki listede görüldüğü şekilde dağıtılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

ÇOCUK OYUN GRUBU LİSTESİ

 

İLÇESİ

 

MERKEZ

Çavdarlı, Kızıldağ, Köprülü

BAŞMAKÇI

Çığrı

BAYAT

Derbent

BOLVADİN

Kurucaova, Karayokuş

ÇAY

Yeşilyurt

ÇOBANLAR

Göynük, Kale

DAZKIRI

Karaağaçkuyusu, Kızılören

DİNAR

Göçerli, Dikici

EMİRDAĞ

Yüreğil

EVCİLER

Baraklı

İHSANİYE

Beyköy, Hacıbeyli

İSCEHİSAR

Çalışlar, Karaağaç, Konarı, Olukpınar

HOCALAR

Çalca, Çepni

KIZILÖREN

Ekinova

SANDIKLI

Bekteş, Reşadiye

SİNANPAŞA

Bulca, Kınık

SULTANDAĞI

Çamözü

ŞUHUT

Akyuva, Çakırözü,Mahmut, Yarışlı

146
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Akça Köyüne mahalle fırını yapılması için ödenek tahsisi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 2015 yılı yatırım programında Dinar İlçesine ayrılan 6.000,00 ¨ ödeneğin, Akça Köyüne mahalle fırını yapılmak üzere tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesine bağlı Akça Köyüne mahalle fırını yapılması için 6.000,00 ¨ ödenek tahsis talebinin; İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

145
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerde kullanılmak üzere ayrılan ödeneğin dağıtılması.

 

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasına göre, Maliye Bakanlığı Bütçesinden Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılan 502.000.000,00 ¨ ödenekten İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerde kullanılmak üzere ilimize 14.000.000,00 ¨ ödenek ayrılmıştır.

Ayrılan bahse konu ödeneğin 13.000.000,00 ¨’nın İl Özel İdaresi 2015 Mali yılı gelir bütçesinin 04.5.2.01 Genel Bütçeden Ayrılan Proje Yardımları tertibine gelir kaydedilmesi, karşılığında aynı yıl gider bütçesinin aşağıdaki listede belirtilen yatırım kalemlerine ek ödenek olarak kaydedilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerde kullanılmak üzere ilimize ayrılan 14.000.000,00 ¨ ödenekten, 13.000.000,00 ¨’nın İl Özel İdaresi 2015 Mali yılı gelir bütçesinin 04.5.2.01 Genel Bütçeden Ayrılan Proje Yardımları tertibine gelir kaydedilmesi, karşılığında aynı yıl gider bütçesinin aşağıdaki listede belirtilen yatırım kalemlerine ek ödenek olarak kaydedilmesi ve ekli listede görüldüğü şekilde belirtilen yerlere Halı saha yapılması ile parke taşı döşemesi için ayrılan ödeneklerin, İlçelerin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

          İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN DAĞITIM LİSTESİ

Kapanan Belediyeler Kanalizasyon Yapım Bakım ve Onarımları

4.000.000,00

Kapanan Belediyeler Parke Taşı Döşeme İşleri

2.000.000,00

Köylere Parke Taşı Döşeme İşleri

2.000.000,00

Düğün Salonları Yapımları

1.000.000,00

Halı Saha Yapımları

2.000.000,00

Asfalt Yapım Bakım ve Onarım İşleri

1.500.000,00

Köprü ve Sanat Yapımları

500.000,00

TOPLAM

13.000.000,00

 

 

                      

 

 

 

 

 

İLÇELERE AYRILAN PARKE TAŞI ÖDENEĞİ VE HALI SAHA YAPILACAK OLAN KÖYLER

 

 

 

 

 

İLÇESİ

 

KAPANAN BELEDİYELER İÇİN PARKE TAŞI ÖDENEĞİ (¨)

 

 

DİĞER KÖYLER İÇİN PARKE TAŞI ÖDENEĞİ (¨)

 

 

HALI SAHA YAPILACAK OLAN KÖYLER

MERKEZ

69.000,00

120.000,00

Anıtkaya

BAŞMAKÇI

25.000,00

60.000,00

Yaka

BAYAT

 

40.000,00

İmrallı

BOLVADİN

120.000,00

80.000,00

Büyükkarabağ

ÇAY

 

268.000,00

120.000,00

Karamık, Deresenek, Akkonak, İnli, Koçbeyli

ÇOBANLAR

 

20.000,00

Göynük

DAZKIRI

59.000,00

80.000,00

Yüreğil

DİNAR

224.000,00

240.000,00

Göçerli

EMİRDAĞ

80.000,00

250.000,00

Adayazı

EVCİLER

64.000,00

40.000,00

Baraklı

İHSANİYE

169.000,00

120.000,00

Beyköy

İSCEHİSAR

51.000,00

80.000,00

Seydiler

HOCALAR

64.000,00

80.000,00

Yeşilhisar

KIZILÖREN

 

20.000,00

Merkez

SANDIKLI

300.000,00

250.000,00

Örenkaya

SİNANPAŞA

137.000,00

140.000,00

Güney

SULTANDAĞI

156.000,00

60.000,00

Kırca

ŞUHUT

214.000,00

200.000,00

Atlıhisar

TOPLAM

2.000.000,00

2.000.000,00

 

 

 

144
Yazı İşleri Müdürlüğü
İlimiz Merkez Salar Köyü sınırları içerisinde bulunan Halil İbrahim Türbesinin bakım onarımı ve konaklama için bir yer yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez Salar Köyü sınırları içerisinde bulunan Halil İbrahim Türbesinin bakım onarımı ve konaklama için bir yer yapılması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez Salar Köyü sınırları içerisinde bulunan Halil İbrahim Türbesinin bakım onarımı ve konaklama için bir yer yapılması talebinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

143
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesine bağlı Göcen Köyü imar planı ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesine bağlı Göcen Köyünde yer alan, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünce verilen Mera Yaylak ve Kışlak Kütüğünde Köyiçi Mevkii, 1 pafta, 154 ada, 2 parsel numarası ile ve Köyönü Mevkii, a2.IIIc pafta, 159 ada, 37 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Mera vasıflı toplam 3.112,44 m²’lik taşınmaz üzerinde köyün ihtiyacı olan konut alanları oluşturulması amaçlı hazırlanan ve ilgi yazı ekinde İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-10175 ve UİP-10176) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu ile yazı ekinde gönderilen imar planı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesine bağlı Göcen Köyünde yer alan, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünce verilen Mera Yaylak ve Kışlak Kütüğünde Köyiçi Mevkii, 1 pafta, 154 ada, 2 parsel numarası ile ve Köyönü Mevkii, a2.IIIc pafta, 159 ada, 37 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Mera vasıflı toplam 3.112,44 m²’lik taşınmaz üzerinde köyün ihtiyacı olan konut alanları oluşturulması amaçlı hazırlanan, Plan İşlem Numarası (NİP-10175 ve UİP-10176) olarak belirlenen 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

142
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesi Akören mahallesinde bulunan İdris Dede Türbesinin çevre düzenlemesinin yapılarak turizme kazandırılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesi Akören mahallesinde bulunan İdris Dede Türbesinin çevre düzenlemesinin yapılarak turizme kazandırılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesi Akören mahallesinde bulunan İdris Dede Türbesinin çevre düzenlemesinin yapılarak turizme kazandırılması için, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

141
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyü, imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması. 

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından yapılmış olan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan konusu 2 adet (M23B10A-M23B09B) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 2 adet (M23B10A4A-M23B09B3B) Uygulama İmar Planı Değişikliği paftalarında kalan yaklaşık 11 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli 2 paftadan ibaret Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 2 paftadan ibaret Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP, 10604 ve UİP-10601,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu ile yazı ekinde gönderilen imar planı değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından yapılmış olan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan konusu 2 adet (M23B10A-M23B09B) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 2 adet (M23B10A4A-M23B09B3B) Uygulama İmar Planı Değişikliği paftalarında kalan yaklaşık 11 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli 2 paftadan ibaret Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 2 paftadan ibaret Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri, incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP, 10604 ve UİP-10601,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

140
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesinde bulunan mülkiyeti Özel İdaresine ait Sümerbank halıcılık binasının tahsisi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesinde bulunan mülkiyeti Özel İdaresine ait S.G.K hizmet binasının arkasındaki eski Sümerbank halı atölyesi olarak yapılan dairenin Kültür Merkezi ve Toplantı Salonu olarak kullanılması için Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesinde bulunan mülkiyeti Özel İdaresine ait Sümerbank halıcılık binası, İl Genel Meclisinin 08.04.2011 tarih ve 115 nolu kararı ile Devlet Hastanesine tahsisi yapılmış olup, İlçe Kaymakamlığınca Devlet Hastanesine ihtiyaç ise eski tahsisin devamına, şayet Devlet Hastanesine ihtiyaç değil ise Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

139
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı kapanan Yıprak belediyesine ait hizmet binasının, Köy Muhtarlığına tahsis edilmesi (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı kapanan Yıprak belediyesine ait hizmet binasının, ihtişamlı ve çok katlı yapı olmasından dolayı okul olarak değerlendirilmesi istenilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de binanın eski yapı olduğu ve deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için, okul olarak kullanılması uygun görülmediğinden dolayı, binanın Köy Muhtarlığına devir edilmesi konusundaki, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesine bağlı kapanan Yıprak belediyesine ait hizmet binasının, 4 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak Yıprak Köy Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

138
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçe sınırları içerisinde bulunan, turizm kaynaklı yer altı şehri kapalı şehir olarak bilinen yerin, turizme kazandırılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar ilçe sınırları içerisinde bulunan, turizm kaynaklı yer altı şehri kapalı şehir olarak bilinen yerin, gerekli incelemelerinin yapılarak turizme kazandırılması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçe sınırları içerisinde bulunan, yer altı şehri kapalı şehir olarak bilinen yerin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

137
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İscehisar İlçesi Cevizli Köyüne ortaokul yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İscehisar İlçesi Cevizli Köyünde ortaokul öğrencileri köy konağında eğitim görmektedir. Mevcut okulumuzun incelenerek şartları uygun ise ilave kat yapımı için gerekli planların yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İscehisar İlçesi Cevizli Köyüne ortaokul yapılması talebinin, bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

136
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Kırca Köyü ile Akbaba Köyü arasındaki yolun, bakım ve onarımının yapılması (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı ilçesine bağlı Kırca Köyünden başlayıp Akbaba Köyüne kadar uzanan asfalt bağlantı yolunda kış şartlarının yoğun geçmesinden dolayı çökme ve çukurlar oluştuğundan, yolun bakım ve onarımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı ilçesine bağlı Kırca Köyü ile Akbaba Köyü arasındaki yolun, dairesince bakım ve onarımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

135
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Şuhut ilçesine bağlı Karacaören Köyüne köy mezarlığı ve giriş kısmına bir oda ve abdestlik yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut ilçesine bağlı Karacaören Köyü sınırları içerisinde mevcut mezarlık alanının dolmuş olmasından dolayı ihtiyaca cevap verememekte olup, mevcut mezarlık alanı bitişiğinde bulunan mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan arsanın yeni köy mezarlığı yapılması için etrafının çevre duvarı ile çevrilmesi, iç tesviyesinin yapılması ve ayrıca mezarlık giriş kısmına bir oda ve abdestlik yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut ilçesine bağlı Karacaören Köyüne Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan arsaya yeni köy mezarlığı yapılması için etrafının çevre duvarı ile çevrilmesi, iç tesviyesinin yapılması ve ayrıca mezarlık giriş kısmına bir oda ve abdestlik yapılması talebinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

134
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Hacıbeyli Köyü ile Beyköyünün, köy içerisinde biriken yağmur ve kar sularının dere yatağına aktarılması. (Önerge) 

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Hacıbeyli Köyü ile Beyköyünün, köy içerisinde yağmur ve kar sularının biriktiği ve biriken suların taştığından dolayı, su toplanan yerlerden yaklaşık 100 m boru ile dere yatağına aktarılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Hacıbeyli Köyü ile Beyköyünün köy içerisinde biriken yağmur ve kar sularının dere yatağına aktarılması talebinin; Dairesince yerinde incelenerek İl Genel Meclisine bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

133
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Şuhut ilçesine bağlı Karacaören Köyünde bulunan düğün salonu binasının, tadilatının yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde bulunan, köy düğün salonu binasının kapı, pencere, iç bölgü, tuvalet ve çatı, kiremitlerinin kullanılamaz halde olduğundan tamiratının yapılması ve dış çevre duvarlarının yeniden düzenlenerek düğün salonu olarak faaliyete geçirilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde bulunan, köy düğün salonu binasının, dairesince tadilat maliyetinin tespiti yapılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

132
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçe Merkezine Kapalı Spor Salonu yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçe Merkezinde bulunan Kapalı Spor Salonu, okulların kullanılmasında yetersiz geldiğinden dolayı, 100-150 kişilik Kapalı Spor Salonu yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçe Merkezine 100-150 kişilik Kapalı Spor Salonu yapılması talebinin, İleriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

131
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2014 Yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesi konusundaki, İhtisas Komisyonlarının raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi gereğince hazırlanan, İl Özel İdaresi 2014 Yılı Faaliyet Raporunun dairesince hazırlandığı şekilde, kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

130
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçesine bağlı Gebeceler Kasabası ile Çobanlar İlçesi arasındaki yolun, bakım ve onarımının yapılması (Önerge) 

İlimiz Genel Meclisinin 06.03.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Gebeceler Kasabası ile Çobanlar İlçesi arasındaki yolun asfaltı bitmiş olduğundan ve bu yol boyunca kanal çalışması yapılacağından dolayı, yol 2015 yılı yatırım programına alınmamıştır. Çobanlar ile Gebeceler arası yolun stabilize olarak greyder ile düzeltilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Gebeceler Kasabası ile Çobanlar İlçesi arasındaki yolun, dairesince bakım ve onarımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

129
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Efebel Taşımacılık Temizlik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Salar Belediyesine devir edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 05.03.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 4. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 5 adet bütçe dışı şirketin satışına veya talipli çıkmadığı takdirde tasfiyesine İl Genel Meclisinin 04/06/2014 tarihli ve 159 sayılı kararıyla karar verilen bahse konu şirketlerden; “Alanyurt Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Ayazini Taşımacılık Petrol, Petrol Ürünleri Temizlik İnş. Tur. Termal Gıda Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Bozhüyük Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik İnş. Tur. Termal Gıda Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Efebel Taşımacılık Temizlik İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Güney Dinlenme Tes. Akaryakıt Taş. Tur. Ve Nakl. San. Tic. Ltd. Şti.”nin herhangi birini, genel borcu İl Özel İdaresine ait, devir masraflarının kendilerince karşılanarak Salar Belediye Başkanlığına devir edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şirketlerden Efebel Taşımacılık Temizlik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, genel borcu İl Özel İdaresine ait, devir masraflarının Salar Belediyesince karşılanmak üzere devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

128
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesi Balçıkhisar Köyü Muhtarlığına 4x4 hidromek marka lastik tekerlekli kepçenin tahsisi.
İlimiz Genel Meclisinin 05.03.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesi Balçıkhisar Belediyesi 6360 sayılı Kanun kapsamında köye dönüştürülmüş olup, Bu kapsamda Belediyeye ait 955 marka dozer köy muhtarlığına bırakılmıştır. Ancak Balçıkhisar Köy Muhtarı Mevlit ÇAKIR’IN İl Özel İdaresine vermiş olduğu ilgi dilekçede bu dozerin, İl Özel İdaremize iade edilerek, Belediyelerine ait 4x4 hidromek marka lastik tekerlekli kepçenin köy alt yapısı ve çalışmalarının tamamlayıncaya kadar muhtarlık emrine tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde; Söz konusu 4x4 hidromek marka lastik tekerlekli kepçenin köy alt yapısı ve çalışmalarının tamamlayıncaya kadar muhtarlık emrine tahsis edilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.
127
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait 2014 yılı Taşınır Kesin Hesabı.

İlimiz Genel Meclisinin 04.03.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre tanzim edilen 2014 yılına ait Taşınır Hesap Cetvelleri ekte gönderilmiş olup; aynı maddenin (10.) fıkrasında “Sosyal Güvenlik Kurumları ile Mahalli İdareler, yukarıdaki hükümlere göre hazırlayacakları Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin uygulama sonuçlarını Kesin Hesaba bağlayarak mercilere gönderirler” denilmekte olduğundan söz konusu cetvellerin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (b) fıkrasına göre karara bağlanması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 yılına ait Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (b) fıkrasına göre İl Özel İdaresince hazırlandığı şekilde kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

126
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Disiplin Kurulları Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik.

İlimiz Genel Meclisinin 04.03.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. Maddesine göre; Bakanlar Kurulunun 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 16. Maddesi gereğince; yeniden düzenlenen “Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Disiplin Amirleri Yönetmeliği hakkında karar alınması konusundaki, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. Maddesine göre; Bakanlar Kurulunun 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 16. Maddesi gereğince aşağıdaki cetvellerde görüldüğü şekilde;

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

1 - İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Genel Sekreter

Vali

 

İç Denetçi

Vali

 

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

Vali

Hukuk Müşaviri

Genel Sekreter

Vali

Birim Müdürleri

Genel Sekreter

Vali

Müdürler

Genel Sekreter

Vali

Avukat

Genel Sekreter

Vali

Uzman

Sivil Savunma Uzmanı

Birim Müdürü

Genel Sekreter

Mali Hizmetler Uzmanı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Mali Hizmetler Müdürü

Genel Sekreter

Şef ve Diğer Memurlar

Birim Müdürü

Genel Sekreter

 

2- İLÇE ÖZEL İDARELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

İlçe Özel İdare Müdürü

Kaymakam

Vali (*)

Şef ve Diğer Memurlar

İlçe Özel İdare Müdürü

Kaymakam (*)

uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

NOT: İllerde Vali, İlçelerde Kaymakam; İl Özel İdare Teşkilatında çalışan bütün memurların aynı zamanda en üst disiplin amiridir.

125
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
2015 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında bulunmayan, proğram harici işler.

İlimiz Genel Meclisinin 04.03.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Müdürlüğümüz 2015 Mali Yılı performans Yatırım Programı İl Genel Meclisinin 28.11.2014 tarih ve 461 sayılı Kararı ile kararlaştırılmış olup 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İlimiz Sınırları içersinde bulunan ve 2015 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında yer almayan, Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan köyler ile köy belediyelerinin ve bunlara bağlı yerleşim birimlerinin yollarının yapımı, onarımı, bakımı gerektiğinde asfaltlanması, sanat yapıları ve köprülerinin yapımı ve bakımı, Köy isim levhaları ve trafik işaret levhalarının  montaj, tamir, bakımına zaman zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu tip yapım, tamir, bakım ve onarım işlerinin acilen çözülebilmesi ve hizmetlerin bir an önce verilebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin ve iş makinelerinin köylere gönderilebilmesi gerekmektedir.

2015 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında bulunmayan, ihtiyaç duyulan malzeme ve makinelerinin akaryakıtının İl Özel İdare ambarlarından verilmesi, yapım, bakım ve onarım sırasında kullanılacak malzemelerin nakillerinde ve kazı işlerinde İl Özel İdaresi iş makinelerinin, araçlarının ve ekipmanlarının kullanılması ile ilgili personelin görevlendirilmesi işlerinin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında bulunmayan, ihtiyaç duyulan malzeme ve makinelerinin akaryakıtının İl Özel İdare ambarlarından verilmesi, yapım, bakım ve onarım sırasında kullanılacak malzemelerin nakillerinde ve kazı işlerinde İl Özel İdaresi iş makinelerinin, araçlarının ve ekipmanlarının kullanılması ile ilgili personelin görevlendirilmesi ayrıca yeni yapılacak yolların İl Genel Meclis yetkisinde bırakılması şartıyla tamir, bakım ve onarım işlerinin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

124
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait Sosyal Tesislerinden yararlananların ücret tarifesinin belirlenmesi

İlimiz Genel Meclisinin 04.03.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Özel İdaresine ait Sosyal Tesislerden yararlananların ücret tarifesi İl Genel Meclisinin 05.03.2014 tarihli ve 83 sayılı kararıyla kişi başı 6,00 ¨/gün olarak belirlenen, Sosyal Tesislerin ücret tarifesine ilişkin, Maliye Bakanlığı tarafından 15.01.2015 tarihli ve 2015-2 sayılı, 29237 nolu Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” uyarınca ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sosyal Tesislerin ücret tarifesine ilişkin, Maliye Bakanlığı tarafından 15.01.2015 tarihli ve 2015-2 sayılı, 29237 nolu Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” uyarınca, İl Özel İdaresine ait Sosyal Tesislerinden yararlananların ücret tarifesinin, kişi başı 6,25 ¨/gün olarak belirlenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

123
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İl Özel İdaresine geçen araçlardan, Hidromek marka greyder,  traktör, Fatih kamyon ve İveco marka yolcu otobüsünün  Çay Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisi.
İlimiz Genel Meclisinin 04.03.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi sayılı yazılarıyla; 6360 sayılı kanunla Belediyelere ait taşınırlar İl Özel İdaresine bırakılmış olduğu Özel İdaresine bırakılan 91-4295 Hidromek 1991 model 21105 greyder Hurda (Deresinek Belediyesine ait) 03 PM 701 plakalı traktör, 03 HE 201 plakalı Fatih kamyon ve İveco marka yolcu otobüs (Nuh Belediyesine ait servis aracı) araçların Çay Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde; Söz konusu 6360 sayılı kanunla Belediyelere ait taşınırlardan İl Özel İdaresine bırakılan 91-42095 model Hidromek Kazıyıcı Yükleyici İnli Muhtarlığına verilmiş olup, 1991 model 21105 greyder, 03 PM 701 plakalı traktör, 03 HE 201 plakalı Fatih kamyon ve İveco marka yolcu otobüsünün Çay Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.
122
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen üyenin isminin düzeltilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 03.03.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. Maddesine göre ; İl Genel Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 33 sayılı yapılan Meclis Toplantısında Vakıf Mütevelli Heyetinde hayırsever vatandaş olarak belirlenen Emin KARTÇI ’nın halk arasında kullanılan ismi olduğu, Nüfus kütüğündeki isminin Sülbi KARTCI olduğu tespit edilen ve sehven yanlış yazılan ismin düzeltilmesi konusundaki, Başmakçı İl Genel Meclis Üyesi Uğur DALGALI’nın vermiş olduğu önerge okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliğine seçilen Emin KARTÇI ’nın halk arasında kullanılan ismi olduğu, Nüfus kütüğündeki isminin ise Sülbi KARTCI olduğundan dolayı sehven yanlış yazılan ismin düzeltilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

121
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Reşadiye Köyünde Köy Yerleşim Planı için hazırlanan, 26 hektarlık alanı kapsayan imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.03.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Reşadiye Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4254871, y:514497), (x:4253825, y:515122), (x:4254079, y:515203), (x:4254490, y:514323) koordinatları arasında kalan yaklaşık 26 hektarlık alanı kapsayan 5 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP-8306,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu ile yazı ekinde gönderilen imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Reşadiye Köyünde Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4254871, y:514497), (x:4253825, y:515122), (x:4254079, y:515203), (x:4254490, y:514323) koordinatları arasında kalan yaklaşık 26 hektarlık alanı kapsayan 5 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP-8306,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

120
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Karacalar Köyünde yer alan 126 ada, 25, 26 ve 54 parsel numaralı taşınmazlarda konut alanı oluşturulmasına yönelik olarak hazırlanan imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.03.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Karacalar Köyünde yer alan ve İl Genel Meclisimizin 03.10.2011 tarih ve 231 sayılı Kararı ile onaylanan plana ilave olarak 126 ada, 25, 26 ve 54 parsel numaralı taşınmazlarda konut alanı oluşturulmasına yönelik olarak hazırlanan ve İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 3 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-8397,1 ve UİP-8355,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı değişikliği paftaları ve hazırlanan komisyon raporu ile yazı ekinde gönderilen imar planı değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Karacalar Köyünde yer alan ve İl Genel Meclisimizin 03.10.2011 tarih ve 231 sayılı Kararı ile onaylanan plana ilave olarak 126 ada, 25, 26 ve 54 parsel numaralı taşınmazlarda konut alanı oluşturulmasına yönelik olarak hazırlanan ve İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 3 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-8397,1 ve UİP-8355,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

119
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Burunkaya Köyünde yer alan, tapusunda Pınarbaşı Mevkii, 1100 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerine “Turba Paketleme Tesisi” yapılabilmesi için “Konut Dışı Kentsel Ç

İlimiz Genel Meclisinin 03.03.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Burunkaya Köyünde yer alan, tapusunda Pınarbaşı Mevkii, 1100 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Özefeler Turizm Sey. Petrol San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait 6.762,00 m²’lik taşınmaz üzerinde “Turba Paketleme Tesisi” yapılabilmesi için “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı olarak hazırlanan ve ilgi başvuru ekinde İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-8717 ve UİP- 8718) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu ile yazı ekinde gönderilen imar planı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesine bağlı Burunkaya Köyünde yer alan, tapusunda Pınarbaşı Mevkii, 1100 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Özefeler Turizm Sey. Petrol San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait 6.762,00 m²’lik taşınmaz üzerinde “Turba Paketleme Tesisi” yapılabilmesi için “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-8717 ve UİP- 8718) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

118
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesine bağlı  Koçbeyli Köyünde, ihtiyaç duyulması üzerine hazırlanan imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.03.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesine bağlı olup 6360 Sayılı Kanun kapsamında kapatılan belediyelerden olan Koçbeyli Köyünde 1992 yılında yapılan 18. Madde uygulama çalışmalarında 30K1d paftası içerisinde yer alan 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazlar yol ve otopark alanında kalması nedeniyle, ihtiyaç duyulması üzerine hazırlanan 2 paftadan ibaret l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri ilgi başvuru ekinde İl Özel İdaresine sunulmuştur. Söz konusu imar planı değişikliği İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP-8278,1 belirlenmiş olup söz konusu imar planı değişikliği paftaları ve hazırlanan komisyon raporu ile yazı ekinde gönderilen imar planı değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyünde 1992 yılında yapılan 18. Madde uygulama çalışmalarında 30K1d paftası içerisinde yer alan 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazlar yol ve otopark alanında kalması nedeniyle, ihtiyaç duyulması üzerine hazırlanan 2 paftadan ibaret l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP-8278,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

117
Yazı İşleri Müdürlüğü
Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, üniversite öğrencilerine kitap dağıtılması için ödenek tahsisi.

İlimiz Genel Meclisinin 02.03.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Mart ayı toplantısının 1. Birleşiminde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesinin a fıkrasında \"Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstelenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.\" denilmektedir. Söz Konusu yazının tetkikinden de anlaşılacağı üzere; Afyonkarahisar Valiliği \"DETAY\" (Gençlik Değerleriyle Buluşuyor) Projesi kapsamında 2015 yılı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, Üniversite öğrencilerine yönelik siyer yarışmasında öğrencilere kitap dağıtılması planlanmış olup, 40.000,00 ¨ ödenek talep edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Afyonkarahisar Valiliği \"DETAY\" (Gençlik Değerleriyle Buluşuyor) Projesi kapsamında 2015 yılı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, üniversite öğrencilerine yönelik siyer yarışmasında öğrencilere kitap dağıtılması planlanmış olup, ilgili kurumlarla yapılacak olan protokol çerçevesinde 40.000,00 ¨ ödenek tahsisinin, İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

116
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya Katılamayan Üyelerin İzinli Sayılması.

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2015 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Osman KOÇ’un,

2. Birleşimine katılamayan Osman KOÇ’un,

3. Birleşimine katılamayan Zübeyde BALI’nın izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

            

115
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Çay İlçesi İnli Köyüne 91-42095 model Hidromek Kazıyıcı Yükleyicinin verilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi kapanan belde olan İnli Köyünden alınan ve İl Genel Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 29 sayılı kararı ekinde bulunan TABLO 2’nin 11. Sırasındaki 91-42095 model Hidromek Kazıyıcı Yükleyici listeden çıkarılarak köy muhtarlığına verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Genel Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 29 sayılı kararı ekinde bulunan TABLO 2’nin 11. Sırasındaki 91-42095 model Hidromek Kazıyıcı Yükleyici listeden çıkarılarak, Çay İlçesi İnli Köy muhtarlığına verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

114
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Soğukkuyu Köyü ile Dereköy arasında bulunan yeraltı mağaralarının incelenmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Soğukkuyu Köyü ile Dereköy arasında bulunan yeraltı mağaralarının incelenerek açığa çıkarılması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirdağ İlçesine bağlı Soğukkuyu Köyü ile Dereköy arasında bulunan yeraltı mağaralarının ilgili kurumca incelenip İl Genel Meclisine bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

113
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hocalar Kaymakamlık Lojmanı bakım ve onarım kaleminde bulunan ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2015 yılı yatırım proğramında Hocalar Kaymakamlık Lojmanı bakım ve onarım kaleminde bulunan 5.000,00 ¨ ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar Kaymakamlık Lojmanı bakım ve onarım kaleminde bulunan   5.000,00 ¨ ödeneğin, Hocalar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

112
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Evciler İlçesine bağlı Bostancı Köyünde bulunan, mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait ve halen kullanılmayan eski okul binasının köy konağı olarak kullanılması. (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesine bağlı Bostancı Köyünde muhtar evi bulunmamaktadır. Mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait ve halen kullanılmayan eski okul binasının tanzim edilerek “muhtar evi “ olarak kullanılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Evciler İlçesine bağlı Bostancı Köyünde bulunan, mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait ve halen kullanılmayan eski okul binasının köy konağı olarak kullanılması talebinin; İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşülerek, Evciler Köylere Hizmet Götürme Birliğince tamir ve bakımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

111
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hocalar İlçesi Mahalli İdare Birlik kaleminin altında bulunan, Tarım Hizmetleri Makine Teçhizat Alımı için ayrılan ödeneğin, Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere aktarılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2015 yılı yatırım proğramında Mahalli İdare Birlik kaleminin altında bulunan, Tarım Hizmetleri Makine Teçhizat Alımı için ayrılan 20.000,00 ¨ ödeneğin, Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar İlçesi Mahalli İdare Birlik kaleminin altında bulunan, Tarım Hizmetleri Makine Teçhizat Alımı için ayrılan 20.000,00 ¨ ödeneğin, Hocalar Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

110
Mali Hizmetler Müdürlüğü
18 İlçe okullarının bakım ve onarım ödeneklerinin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması. (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz genelinde 18 İlçe okullarının bakım onarımı için ayrılan ödeneğin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 18 İlçe okullarının bakım ve onarım ödeneklerinin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

109
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İhsaniye İlçesine bağlı Yeşilyayla Köyüne kanalizasyon yapılması. (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yeşilyayla Köyünün kanalizasyonu olmadığından dolayı, insan sağlığı için tehlike arz ettiğinden acilen, kanalizasyonunun yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Yeşilyayla Köyüne kanalizasyon yapılması talebinin; Dairesince incelenerek İl Genel Meclisine bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

108
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Hocalar İlçesi Yeşilhisar Köyüne bırakılan 03 LA 567 plakalı traktör yerine, 03 LD 960 plakalı traktörün ve eski model 03 LY 782 plakalı çöp arabasının muhtarlığa bırakılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Hocalar İlçesine bağlı kapanan belde, Yeşilhisar Köyüne bırakılan 03 LA 567 plakalı traktör yerine, 03 LD 960 plakalı traktörün muhtarlığa bırakılması ve ayrıca eski model 03 LY 782 plakalı çöp arabasının muhtarlığa bırakılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar İlçesi Yeşilhisar Köyüne bırakılan 03 LA 567 plakalı traktör yerine, 03 LD 960 plakalı traktörün bırakılması ve eski model 03 LY 782 plakalı çöp arabasının muhtarlığa bırakılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

107
Encümen Müdürlüğü
İller Bankası Genel Kurulunda İl Özel İdaresini temsil etmek üzere temsilci seçilmesi

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İller Bankası Genel Kurulunda İl Özel İdaresini temsil etmek üzere temsilci seçilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İller Bankası Genel Kurulunda İl Özel İdaresini temsil etmek üzere asıl olarak İl Genel Meclis Üyesi Selçuk ÇİRKİN’in, yedek olarak da İl Genel Meclis Üyesi İbrahim BAŞAR’ın görev alması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

106
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Başmakçı İlçesi Yaka Köyünde bulunan okula yemekhane ile laboratuar yapılması (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyü, kapanan belediyelerden olması nedeniyle okulumuz merkezi köy olması nedeniyle taşıma sistemiyle taşındığı okulumuzun öğrencilerinin yemek yediği yerin eski olması ve öğrencilerin sağlık açısından sakıncalı ve eski olmasından dolayı herhangi bir depremde veya sarsıntıda yıkılabileceğinden, yemekhane ile laboratuar yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesi Yaka Köyünde bulunan okula yemekhane ile laboratuar yapılması talebinin; Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

105
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesi Özkan Köyü ile Konya-Yunak İlçesine bağlı Piribeyli Mahallesi arasındaki 5 km yolun stabilize serilerek düzeltilmesi ve bakımının yapılması (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesi Özkan Köyü ile Konya-Yunak İlçesine bağlı Piribeyli Mahallesi arasındaki yaklaşık 4 km yolun köy yolları ağına alınarak 4 kilometrelik bu yolun 1. kat asfalt işinin yapılarak bölgenin ulaşım mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesi Özkan Köyü ile Konya-Yunak İlçesine bağlı Piribeyli Mahallesi arasındaki yaklaşık 5 km yolun stabilize serilerek düzeltilmesi ve bakımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

104
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hocalar İlçesi 2014 yılı yatırım programında okul yeri kamulaştırma kaleminde bulunan ödeneğin, Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere aktarılması (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Hocalar İlçesinde, hayırsever vatandaş tarafından 450.000,00 ¨ ödeneği karşılanan spor salonunun inşaatı devam etmektedir. İnşaatın tamamlanabilmesi için, Hocalar İlçesi 2014 yılı yatırım proğramında okul yeri kamulaştırma kaleminde bulunan 50.000,00 ¨ ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar İlçesi 2014 yılı yatırım programında okul yeri kamulaştırma kaleminde bulunan 50.000,00 ¨ ödeneğin, Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere aktarılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

103
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sandıklı İlçesinin 2015 yılı yatırım proğramında bulunan parke taşı ödeneklerinin 6 kapanan beldeye verilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesindeki kapanan beldelere verilen kilitli parke taşının, Örenkaya, Kusura ve Menteş Köylerinin kanalizasyon ve içme suyu yapım işi olacağından dolayı parke taşı ödeneklerinin diğer 6 kapanan beldeye verilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesinin 2015 yılı yatırım proğramında bulunan parke taşı ödeneklerinin 6 kapanan beldeye verilmesi talebinin; Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

102
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İl Özel İdaresi tarafından alınan römorklu yangın söndürme tankerlerinin dağıtılması.

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun kapsamında ilimizde 47 adet belediye kapatılmış olup, kapatılan belediyelerin ihtiyacı olan 37 adet römorklu yangın söndürme tankeri İl Özel İdaresi tarafından alınmıştır.

Ancak, römorklu yangın söndürme tankerlerinin alımı esnasında kapatılan belediyelerin 18 adedine Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından römorklu yangın söndürme tankeri dağıtımı yapılmıştır.

Bu nedenle; İl Özel İdaresi tarafından alınan römorklu yangın söndürme tankerlerinden bir adedinin İl Özel İdaresi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bırakılması geriye kalan 7 adet tankerin hangi köylere dağıtım yapılacağının belirlenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yangın söndürme tankerlerinin;

1- Bolvadin- Kurucaova Köyü

2- Çay- Pınarkaya Köyü

3- Çobanlar- Kale Köyü

4- Dinar- Göçerli Köyü

5- Emirdağ- Yenikapı Köyü

6- İscehisar- Çalışlar Köyü

7- Sandıklı- Kınık Köyüne verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

101
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Evciler İlçesi Gökçek Köyündeki belediye tarafından satılan, işyerleri ve dükkanlarına ruhsat almak isteyen vatandaşların, Evciler Kaymakamlığına müracaat etmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesi kapanan beldelerden olan Gökçek Köyündeki belediye tarafından satılan, işyerleri ve dükkanlarına ruhsat almak isteyen vatandaşlar ruhsat alamamaktadırlar. Vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi bu yerlerin Özel İdare tarafından tapuları alınarak gerekli işlemlerin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Gökçek Köyündeki belediye tarafından satılan, işyerleri ve dükkanlarına ruhsat almak isteyen vatandaşların, Evciler Kaymakamlığına müracaat ederek gerekli işlemlerin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi. 

100
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İl Özel İdaresi görev alanına giren işlerde kullanılmak üzere iş makinelerinin satın alınması.

İlimiz Genel Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun kapsamında ilimizde 47 belediye kapatılarak köye dönüştürülmüş olup, Köye dönüştürülen bu yerleşim yerlerinde ve görev alanımızdaki diğer köylerimizde kullanılmak üzere 5 adet 8+1 m3 kapasiteli tam donanımlı çöp toplama aracının ve İl Özel İdaresi görev alanına giren işlerde kullanılmak üzere iş makinelerinin satın alınmasına ihtiyaç duyulan, bahse konu İlimizde kapatılarak köye dönüştürülen 47 belediyenin yerleşim yerlerinde ve görev alanımızdaki diğer köylerimizin çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 Mali yılı bütçesinde 44.03.53.00.00.01.9.24.009.5.06.1 muhtelif iş makinesi ve araç alımı işine ait harcama kaleminden 5 adet tam donanımlı 8+1 m³ kapasiteli çöp toplama aracı, 2 adet dozer, 1 adet distribütör, 1 adet silindir, 1 adet trafik levha çakım işlerinde kullanılmak üzere çift kabinli kasalı pikap ve 1 adet yol çizgisi çizme makinesinin DMO Genel Müdürlüğünden satın alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimizde kapatılarak köye dönüştürülen 47 belediyenin yerleşim yerlerinde ve görev alanımızdaki diğer köylerimizin çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 Mali yılı bütçesinde 44.03.53.00.00.01.9.24.009.5.06.1 muhtelif iş makinesi ve araç alımı işine ait harcama kaleminden 5 adet tam donanımlı 8+1 m³ kapasiteli çöp toplama aracı, 2 adet dozer, 1 adet distribütör, 1 adet silindir, 1 adet trafik levha çakım işlerinde kullanılmak üzere çift kabinli kasalı pikap ve 1 adet yol çizgisi çizme makinesinin DMO Genel Müdürlüğünden satın alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

099
Mali Hizmetler Müdürlüğü
300 Kişilik Öğrenci Yurdu yapımı için 16 pafta ve 4170, 4171, 4172, 4173, 4174 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların, İl Özel İdaresine tahsis edilmesi.

 

İlimiz Genel Meclisinin 05.02.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Merkez sınırları içerisinde bulunan İslami İlimler Fakültesi Yerleşkesi içerisinde Üniversitenin tahsis edeceği yere 300 Kişilik Öğrenci Yurdu yapımının 2014 yılı yatırım programına alınması, İl Genel Meclisinin 05.08.2014 tarihli ve 283 sayılı kararıyla kararlaştırılan;

300 Kişilik Öğrenci Yurdu yapımına esas olmak üzere; Deper/Omurcak Mevkii sınırları içerisindeki, tapunun 16 pafta ve 4170, 4171, 4172, 4173, 4174 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların, tahsis amacında kullanılmak üzere 25 yıllığına İl Özel İdaresine tahsis edilmesi konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez sınırları içerisinde bulunan İslami İlimler Fakültesi Yerleşkesi içerisinde Üniversitenin tahsis edeceği yere 300 Kişilik Öğrenci Yurdu yapımına esas olmak üzere; Deper/Omurcak Mevkii sınırları içerisindeki, tapunun 16 pafta ve 4170, 4171, 4172, 4173, 4174 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların, tahsis amacında kullanılmak üzere, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve İl Özel İdaresinin yapacağı protokol ile 25 yıllığına İl Özel İdaresine tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

098
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sandıklı İlçesi Ece Mahallesi, Ali Çetinkaya Sokağı 318 ada, 11 parselinde kayıtlı, Bahçeli Kargir Kaymakamlık Lojmanı vasıflı taşınmazın tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 05.02.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Ece Mahallesi, Ali Çetinkaya Sokakta bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 318 ada, 11 parselinde kayıtlı, 1.511,49 m² alanlı, Bahçeli Kargir Kaymakamlık Lojmanı vasıflı taşınmazın; “Belediye Hizmet Binası” projesinde değerlendirilmek üzere kurumlarına tahsis veya devir edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Ece Mahallesi, Ali Çetinkaya Sokakta bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 318 ada, 11 parselinde kayıtlı, 1.511,49 m² alanlı, Bahçeli Kargir Kaymakamlık Lojmanı vasıflı taşınmazın, Sandıklı Belediyesinin 150.000,00 ¨  katkısı ile Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılması şartıyla, 25 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak Sandıklı Belediyesine tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

097
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesi Yıprak Belediyesinden İl Özel İdaresine geçen tapunun 110 ada, 2 parselde kayıtlı 32.946,05 m² alanlı taşınmaz üzerindeki Belediye Hizmet Binasının Ortaokul Binası olarak kullanılmak üzere tahsis ed

 

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Dinar İlçesi Yıprak Belediyesinden İl Özel İdaresine geçen tapunun 110 ada, 2 parselde kayıtlı 32.946,05 m² alanlı taşınmaz üzerindeki Belediye Hizmet Binasının Ortaokul Binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.07.2014 tarihli 14304108-663.05/72 sayılı inceleme raporunda Maarif Müfettişlerin incelemeler neticesinde; İlimiz Dinar İlçesi Yıprak İlköğretim Kurumunun 8 derslikli yeni İlkokul binası inşaatının devam etmekte olduğu ve yeni öğretim yılına yetiştirileceğinin belirtildiği, 2013-2014 öğretim yılının son döneminde ortaokul binasında ikili öğretim yapılarak öğretimin sürdürüldüğü, Ortaokul binasında, 1 müdür odası, 1 öğretmenler odası, 6 derslik, ve tuvaletlerin bulunduğu, Yıprak İlköğretim Kurumunun devam eden 8 derslikli bina inşaatı tamamlandığında öğrencilerin ihtiyacını karşılar nitelikte olduğu, Ortaokul binasında ise 6 derslikte 5,6,7 ve 8. Sınıfların öğretim yaptığı, Norm kadro durumuna göre sayısı 30’un üzerindeki sınıfların bölünmesi için dersliklerin uygun olduğu, derslik ve diğer bölümlerin öğrencilerin ihtiyacını karşılar nitelikte olduğu, kapatılan mevcut Belediye Binasının Köy Muhtarlığınca hizmet binası olarak kullanılacağı, mevcut okul binalarının ihtiyacı karşıladığı, tarafımızca ve Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de belirtildiği üzere, kapatılan Yıprak belediye binasına Milli Eğitim Bakanlığı hizmeti yönüyle ihtiyaç duyulmadığından dolayı ortaokul olarak tahsis edilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

096
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Kanun gereği kapanan Belediyelerden mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazların tahsis, satış ve kiralama talepleri.

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereği kapanan Belediyelerden mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazların tahsis, satış ve kiralama talepleri konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Tahsisi talep edilen;

1- Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyü Muhtarının “İl Özel İdaresince Köy tüzel kişiliğine verilmiş olan tanker itfaiye arazözünü kullanacak traktör ve römork verilmesi ” talebi; traktör ve römork verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Satın alınması talep edilen;

1- Çay İlçesine bağlı Eber Köyü 174 ada 3 parselde kayıtlı 166 m² arsa vasfındaki taşınmazı Eber Köyünden Şerafet SELÇİK’in satınalma talebi;  04.11.2014 tarih ve 398 sayılı  alınan İl Genel Meclis kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

2- Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Köyünde İl Özel İdaresinin tasarrufunda bulunan 240 Ada, 26 Parselde kayıtlı 3 adet ve 240 Ada 27 nolu parselde kayıtlı 2 adet sanayi dükkanının kiracısı olduğunu, bu dükkanların 5 adedini de Aşağıpiribeyli Köyünden Erol SARI’nın satınalma talebi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

3-Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Köyünde İl Özel İdaresinin tasarrufunda bulunan 239 Ada 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 parselde kayıtlı 7 adet sanayi dükkanının kiracısı olduğunu, bu dükkanların 7 adedini de Aşağıpiribeyli Köyünden Ali KIRAN’ın  satınalma talebi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

4- Emirdağ İlçesi Adayazı Köyünde İl Özel İdaresine ait olan 2442 parsel 1.193,00 m², 2443 parsel 1.169,20 m² ve 2444 parsel 627,00 m² alanlı taşınmazların evinin önünde olması, yola çıkmak için bu parsellerden geçmek zorunda kalması nedeniyle Adayazı Köyünden Erol ÖZKAN’ın satınalma talebi;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Kiralanması talep edilen;

1- Çay İlçesine bağlı İnli Köyü 3890 parseldeki Ev Samanlık niteliğindeki üzerinde Düğün Salonu, 2 adet lojman ve 7 adet dükkan bulunan “ İnli Köyü Kocatepe Mahallesi Selimiye Caddesi No: 4/D adresinde bulunan dükkan vasfında, boş durumdaki taşınmazı İnli Köyünden Mehmet EROĞUL’un kiralama talebi; Muhtarlığa tahsis edildiğinden dolayı komisyonumuzca uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

095
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan Toyota Corolla marka aracın, İl Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesi.

 

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Genel Meclisimizin 07.03.2014 tarih ve 111 numaralı karar ile kabul edilen İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğü bütçesinden İl Emniyet Müdürlüğüne araç alımı için 90.000.00 ¨ ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek ile ihale yoluyla araç alımı gerçekleştirilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğü ekteki 19.12.2014 tarih ve 2040 sayılı yazısı ile talep edilen Toyota Corolla marka aracın İl Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesi ve İl Emniyet Müdürlüğü adına tescil yaptırılması için karar alınmasını istemektedir.

Bu nedenle 08.11.2012 tarih ve 28461 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi ve 6. fıkrasında “Devredilmeleri halinde daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılacağı veya görev ve yetki alanları itibarıyla devirlerinin daha faydalı olacağı anlaşılan taşınırlar, devreden ve devralmak isteyen Kamu İdarelerinin müşterek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun görüşü ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir.” Denildiğinden; İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan araca İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak harcamaların kurumu bütçesinden karşılanabilmesi için, bedelsiz olarak devretmek ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü adına tescil yaptırmak üzere gerekli Meclis Kararının alınması konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 08.11.2012 tarih ve 28461 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi ve 6. Fıkrasınca, İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan Toyota Corolla marka aracın, İl Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesi ve İl Emniyet Müdürlüğü adına tescil yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

094
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi İnli Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 113 ada 1 parselinde kayıtlı 867,17 m² arsa vasfında taşınmazın, Muhtarlığa tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi İnli Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile, Köy sınırları içerisinde bulunan tapunun 113 ada 1 parselinde kayıtlı 867,17 m² arsa vasfında taşınmaz, Belediye kapanmadan önce Avea A.Ş. ve Vodefone A.Ş.’ye üzerine Baz İstasyonu kurulması amacıyla kiralanmıştır. Muhtarlığın geliri düşük olduğundan İl Özel İdaresine ödenmekte olan kira gelirlerinin Muhtarlığa verilmesi ve 113 ada 1 parsel taşınmazın Muhtarlığa tahsisi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi İnli Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 113 ada 1 parselinde kayıtlı 867,17 m² arsa vasfında taşınmazın, 10 yıl süreyle İnli Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

093
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesi Çiçektepe Köyü 192 Ada 9 Parsel, 550,52 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın, tapu devrinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Dinar İlçesi Çiçektepe Beldesinden Halil EVRAN isimli vatandaşın, Kapanan Çiçektepe Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce, Belediye Encümeninin 01/10/2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapmış olduğu ihalede, satın almış olduğu; 192 Ada 9 Parsel, 550,52 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satış bedelinin 4 taksitini Kapanan Belediyeye, kalan 2 taksitini de Dinar İlçe Özel İdare Müdürlüğü hesabına ödediğinden dolayı parsellerin tapu devrinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesi Çiçektepe Köyü 192 Ada 9 Parsel, 550,52 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın, Halil EVRAN’a tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

092
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimizde bulunan, Mülkiyeti İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olan binaların, deprem dayanıklılık performans testleri, güçlendirme projeleri ve yapım işleri için protokol yapılması 

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Deprem bölgesinde yer alan İlimizde bulunan, Mülkiyeti İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olan binaların, deprem dayanıklılık performans testleri, güçlendirme projeleri ve bu projelere istinaden yaklaşık maliyet hesaplamalarının yapılabilmesi için işin uzmanı olan, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi gereğince protokol yapılması düşünüldüğünden dolayı gerekli kararın alınması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait binaların deprem tahkiki ve güçlendirme projesi işlemleri için, İl Özel İdaresince Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi gereğince protokol imzalanması, imzalanan protokol esaslarına göre yapılacak işlerin, İl Genel Meclisince değerlendirilerek karara bağlanması;

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kullanılan binaların, deprem tahkiki ve güçlendirme projelerinin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile protokol yapılması, deprem tahkiki ve güçlendirme yapım işleri bütçesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

091
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez Işıklar Kasabası sınırları içerisinde bulunan, toplam 4.306,26 m² alanlı arsa vasıflı 11 adet taşınmazın okul yapılmak üzere, bağış olarak kabul edilmesi.

 

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Merkez Işıklar Kasabası sınırları içerisinde, mülkiyeti Yusuf GÜNDÜZ adına kayıtlı, tapunun 49J-1C pafta, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7010, 7011, 7012, 7013 ve 7014 parsellerinde bulunan, toplam 4.306,26 m² alanlı arsa vasfında 11 adet taşınmazı, İl Özel İdaresi adına okul yapılmak üzere bağış yapmak isteyen Yusuf GÜNDÜZ’ün dilekçesi ve 23/12/2014 tarih ve 6762495 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazı ekinde gönderilen dosya ile bağış olarak kabul edilmesi konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Işıklar Kasabası sınırları içerisinde, mülkiyeti Yusuf GÜNDÜZ adına kayıtlı, tapunun 49J-1C pafta, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7010, 7011, 7012, 7013 ve 7014 parsellerinde bulunan, toplam 4.306,26 m² alanlı arsa vasfında 11 adet taşınmazın okul yapılmak üzere, İl Özel İdaresi adına bağış olarak kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

090
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil Köyünde bulunan, tapunun 4800 parselinde kayıtlı, 541,50 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satılması.

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil Köyünden Mevlüt KORKMAZ isimli vatandaş, Yüreğil Köyü tapunun 4800 parselinde kayıtlı, 541,50 m² alanlı arsa vasfında, üzerinde evinin bulunduğu taşınmazı satın alma talebinde bulunmuş olup, talep edilen taşınmazın satılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Yüreğil Köyünde bulunan, tapunun 4800 parselinde kayıtlı, 541,50 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

089
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
2015 Yılı Jeotermal Su Kullanım Bedelleri.

 

İlimiz Genel Meclisinin 04.02.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 13.06.2007 tarih ve 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile 11.12.2007 tarih ve 26727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında Jeotermal Kaynağı olmayan ve jeotermal Kaynaktan yaralanmak isteyen tesisler ile Turizm Belgeli Tesislerin kullandıkları su miktarına göre Jeotermal su kullanım bedelinin belirlenmesi gerekmektedir.

İlimizde Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen (Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi, İhsaniye-Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi, Heybeli Termal Turizm Merkezi ve Sandıklı- Hüdai Termal Turizm Merkezi) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dahilinde faaliyet gösteren ve ruhsatlı jeotermal kaynağı bulunmayan ve İl Özel İdaresinden jeotermal kaynağı temin edecek işletmelerden alınması gereken 2015 yılına ait Jeotermal su kullanım m³ birim bedelinin işletmecinin kuyu için yapmış olduğu maliyetler düşüldükten sonra İl Özel İdaresine ödeyeceği (KDV Hariç) miktarın ilgili Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda her bir Termal Turizm Merkezi için ayrı ayrı belirlenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu birim fiyatları 2015 Yılı Jeotermal Su Kullanım Bedelleri aşağıdaki cetvelde belirtildiği şekilde;

 

 

BÖLGESİ

 

ÖZEL İDARE PAYI (¨)

Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi için 90ºC üstü 1 m³

0,04

Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi için 90ºC altı 1 m³

0,01

Sandıklı-Hüdai Termal Turizm Merkezi Otel için 1 m³

0,04

Sandıklı- Sera 1 m³

0,041

Heybeli Termal TurizmBölgesi, Konaklama Tesisleri için 1 m³

0,03

Çobanlar 1 m³

0,033

İhsaniye - Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi 80ºC üstü 1 m³

0,03

İhsaniye - Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi 80ºC altı 1 m³

0,01

uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

088
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresi iş ve işlemlerin yoğunluğu nedeniyle tam zamanlı çevre mühendisi ve jeoloji mühendisinin çalıştırılması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İl Özel İdaresi iş ve işlemlerin yoğunluğu nedeniyle tam zamanlı çevre mühendisi ve jeoloji mühendisi çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesinin 3. Fıkrasında “ İl Özel İdarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49.maddesi hükümleri uygulanır.” denilmektedir.

2015 yılında 6. Derece mühendis kadrosu karşılığında 1 adet Çevre Mühendisini ve 8. Derece mühendis kadrosu karşılığında 1 adet Jeoloji Mühendisini tam zamanlı çalıştırmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3.Fıkrası uyarınca net ücretinin ve 375-Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ek ödeme oranının belirlenmesi konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılında 6. Derece 1 adet Çevre Mühendisi ve 8. Derece 1 adet Jeoloji Mühendisini tam zamanlı çalıştırmak üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 6. Derece Çevre Mühendisi için 1.966,00 ¨,  8. Derece Jeoloji Mühendisi için 1.940,00 ¨ net ücretin, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen %130 oranında ek ödeneğin 15.02.2015 tarihinden itibaren ödenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

087
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesi Karacaahmet Köy sınırları içerisinde bulunan, 298 parselinde kayıtlı 2 adet iki katlı lojmanların ve 329 parselinde kayıtlı Kerpiç Ev (dikiş nakış kurs binası) taşınmazın muhtarlığa tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz İhsaniye İlçesi Karacaahmet Köyü Muhtarlığı ilgi dilekçesi ile Köyde içmesuyuna bağlı bulunan arsenik arıtma tesisinin elektrik bedelinin yüksek gelmesi nedeni ile çalıştıramadığı, içmesuyu elektrik giderlerini karşılamak amacıyla, Köy sınırları içerisinde bulunan, tapunun 298 parselinde kayıtlı 2 adet iki katlı lojmanların ve ayrıca, Türbeye gelen ziyaretçilerin kalacak yeri olmadığından, tapunun 329 parselinde kayıtlı Kerpiç Ev (dikiş nakış kurs binası) taşınmazın misafirlerin barınması amacıyla tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesi Karacaahmet Köy sınırları içerisinde bulunan, tapunun 298 parselinde kayıtlı 2 adet iki katlı lojmanların ve ayrıca, Türbeye gelen ziyaretçilerin kalacak yeri olmadığından, tapunun 329 parselinde kayıtlı Kerpiç Ev (dikiş nakış kurs binası) taşınmazın misafirlerin barınması amacıyla, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Karacaahmet Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

086
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyünde yer alan 25 pafta 3653 parsel numaralı taşınmazın içinden geçen yolun kaldırılması için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun kapsamında kapatılan belediyelerden; İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyünde yer alan mülkiyeti Nazmi DAL’a ait 25 pafta 3653 parsel numaralı taşınmazın içinden geçen yolun kaldırılması için hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri ilgi yazı ekinde İl Özel İdaresine sunulmuştur. Söz konusu imar planı değişikliği İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP- 7570,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı değişikliği paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazı ekinde gönderilen, imar planı değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numarasının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyünde yer alan mülkiyeti Nazmi DAL’a ait 25 pafta 3653 parsel numaralı taşınmazın içinden geçen yolun kaldırılması için hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP- 7570,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

085
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, 5441 parselde kayıtlı 320,00 m² arsa üzerinde bulunan 4 adet daire, 2 adet depo ve 1 adet dükkan olan karkas binanın komplesinin kat mülkiyetine

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Beldesinden Salim OKUMUŞ isimli vatandaşın Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen 5441 parselde kayıtlı 320,00 m² arsa üzerinde 3 katlı kargir otel binasının (altı garaj) kat mülkiyetine geçirildikten sonra bir dairesini satın almak için 31/10/2014 tarihli dilekçesiyle Salim OKUMUŞ talepte bulunmuş ve karar verilmek üzere 06/11/2014 tarih ve 13523 sayılı yazıyla İl Genel Meclisi Başkanlığına gönderilen, yine aynı taşınmazın 4 adet dairesi, 2 adet deposu 1 adet dükkanı olan karkas binanın komplesini satın almak istediğine ilişkin Şükrü ALADAĞ’ın 16.12.2014 tarihli dilekçesi ile talep edilen taşınmazın satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen 5441 parselde kayıtlı 320,00 m² arsa üzerinde 3 katlı kargir otel binasının (altı garaj) kat mülkiyetine geçirildikten sonra satılması yönünde İl Genel Meclisinin14.01.2015 tarih ve 7 nolu kararı bulunduğundan dolayı bahse konu 5441 parselde kayıtlı 320,00 m² arsa üzerinde bulunan 4 adet daire, 2 adet depo ve 1 adet dükkan olan karkas binanın komplesinin kat mülkiyetine geçirildikten sonra, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

084
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Akçaköy Köyünde yer alan, taşınmaz üzerine “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı olarak hazırlanan imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Akçaköy Köyünde yer alan, tapusunda Göç Yolu Mevkii, 162 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Mehmet ÖZDEMİR’e ait 9.263,44 m²’lik taşınmaz üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”amaçlı olarak hazırlanan ve İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri, İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-7576 ve UİP-7577) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazı ekinde gönderilen, imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesine bağlı Akçaköy Köyünde yer alan, tapusunda Göç Yolu Mevkii, 162 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Mehmet ÖZDEMİR’e ait 9.263,44 m²’lik taşınmaz üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”amaçlı olarak hazırlanan ve İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-7576 ve UİP-7577) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

083
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi Armutlu Köyü ile İhsaniye İlçesi Yukarı Tandır Köyüne traktör arkasına takılan yangın tankerinin alınması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Armutlu Köy Muhtarlığının 13.11.2014 tarihli dilekçesinde köylerinin orman köyü olduğundan ileride ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuz durumda ve meydana gelebilecek yangınla mücadele edebilmek için traktör arkasına takılarak çalışan yangın tankeri talebi;

İlimiz İhsaniye İlçesi Yukarı Tandır Köyü Muhtarlığının 13.11.2014 tarihli dilekçe ile traktör arkasına takılan yangın söndürme tanker taleplerinin incelenerek değerlendirme yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesi Armutlu Köyü ile İhsaniye İlçesi Yukarı Tandır Köyüne traktör arkasına takılarak çalışan yangın tankeri taleplerinin; İleriki zamanlarda alınacak tankerlerden değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

082
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 226 ada 11 parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın, Kur’an Kursu yapılmak üzere tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Çay İlçesi Deresinek Köyü Cami Cemiyet Başkanlığının dilekçesi ile Köy sınırları içerisinde bulunan tapunun 226 ada 11 parselinde kayıtlı arsa vasıflı 393,99 m² alanlı taşınmazın, Cami Cemiyeti olarak Kur’an Kursu yapılmak üzere tahsis edilmesini veya satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 226 ada 11 parselinde kayıtlı arsa vasıflı 393,99 m² alanlı taşınmazın, İlçe Müftülüğüne Kur’an Kursu yapılmak üzere 25 yıl süre ile tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

082
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 226 ada 11 parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın, Kur’an Kursu yapılmak üzere tahsis edilmesi.

 

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Çay İlçesi Deresinek Köyü Cami Cemiyet Başkanlığının dilekçesi ile Köy sınırları içerisinde bulunan tapunun 226 ada 11 parselinde kayıtlı arsa vasıflı 393,99 m² alanlı taşınmazın, Cami Cemiyeti olarak Kur’an Kursu yapılmak üzere tahsis edilmesini veya satılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 226 ada 11 parselinde kayıtlı arsa vasıflı 393,99 m² alanlı taşınmazın, İlçe Müftülüğüne Kur’an Kursu yapılmak üzere 25 yıl süre ile tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

081
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
2015 yılı I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsat sürelerinin uzatılıp uzatılmaması için, İl Encümenine yetki verilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimizde yeni başvurulan I (a) grup maden ocaklarının ruhsatlandırılmasında ve ruhsat sürelerinin 5 yıl süreyle temdiden uzatılıp uzatılmaması için İl Encümenine yetki verilmesi konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

5995 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun 24.maddesinin 3.fıkrasında \"I.Grup (a) bendi madenlerin ruhsat süresi en az beş yıldır. I. Grup (a) bendi ve diğer gruplardaki ruhsatlar, sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir.\" hükmü, Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri İl Uygulama Yönetmeliğinin l0.maddesinde ise \"I (a) Grubu madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldan az olmamak üzere rezerve göre belirlenir. Ruhsat süresinin bitiminden önce talep harcı ve yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması, sahada projesine uygun üretim yapılmış, maden rezervinin yeterli ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli yatırımların ve tesislerin inşa edilmiş olması ve temdit projesinin uygun bulunması durumunda ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.\" hükmü yer aldığından; 2015 yılı için, İlimizde yeni başvurulan I (a) grup maden ocaklarının ruhsatlandırılmasında ve mevcut I (a) Grubu Maden Ocakları için temdid talebinde bulunulması halinde I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsat sürelerinin 5 yıl süreyle temdiden uzatılıp uzatılmaması konusunda İl Encümenine yetki verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

080
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz, Çay İlçesine bağlı İnli Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 1746, 1747, 1748, 3615, 4244 parsellerinde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazlar ile 3890 parselinde kayıtlı ev arsa samanlık vasıflı taşınmazın, tahsi

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği tüzel kişiliği sona eren, İlimiz, Çay İlçesine bağlı İnli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen; tapunun 1745 (6.750,00 m²), 1746 (1.614,00 m²), 1747 (1.600,00 m²), 1748 (1.392,00 m²), 3614 (5.980,00 m²), 3615 (1.507,00 m²) ve 4244 (1.858,00 m²) parsellerinde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazlarla, tapunun 3890 (1.200,00 m²) parselinde kayıtlı ev arsa samanlık vasıflı taşınmazın, Köy Tüzel Kişiliğine devir edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kapatılan Belediyelerdeki (2.000 m²)’den küçük olan ekilebilecek tarlaların, 3 yıl süreyle muhtarlıklara tahsis edilmesi için protokol yapılması konusunda 07.11.2014 tarih ve 410 nolu karar gereğince, İlimiz, Çay İlçesine bağlı İnli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen; tapunun 1746 (1.614,00 m²), 1747 (1.600,00 m²), 1748 (1.392,00 m²), 3615 (1.507,00 m²) ve 4244 (1.858,00 m²) parsellerinde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazlar ile tapunun 3890 (1.200,00 m²) parselinde kayıtlı ev arsa samanlık vasıflı taşınmazın, 3 yıl süreyle İnli Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi;

Tapunun 1745 (6.750,00 m²), 3614 (5.980,00 m²) parsellerinde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazların ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

079
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyünden geçen, Çay-Bolvadin-Emirdağ Devlet Yolunun, uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı olup 6360 Sayılı Kanun kapsamında kapatılan belediyelerden olan Kemerkaya Köyünden geçmekte olan Çay-Bolvadin-Emirdağ Devlet Yolu kamulaştırma koridoru nedeniyle ihtiyaç duyulması üzerine hazırlanan 6 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri ilgi yazı ekinde İl Özel İdaresine sunulmuştur. Söz konusu imar planı değişikliği İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP-6552,1) olarak belirlenmiş olup, imar planı değişikliği paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazı ekinde gönderilen, imar plan değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı olup 6360 Sayılı Kanun kapsamında kapatılan belediyelerden olan Kemerkaya Köyünden geçen, Çay-Bolvadin-Emirdağ Devlet Yolu kamulaştırma koridoru nedeniyle ihtiyaç duyulması üzerine hazırlanan 6 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP-6552,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

078
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Sorkun Köyü sınırları içerisinde bulunan, köyün merkezinde çay parkı olarak kullanılan taşınmazın tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 03.02.2015 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Sandıklı İlçesi Sorkun Muhtarlığın dilekçesi ile Köy sınırları içerisinde bulunan tapunun 3270 parselinde kayıtlı, Avlulu Kerpiç Bina vasfındaki 540,00 m² alanlı, Köyün merkezinde çay parkı olarak kullanılan taşınmazın tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi Sorkun Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 3270 parselinde kayıtlı, Avlulu Kerpiç Bina vasfındaki 540,00 m² alanlı, Köyün merkezinde çay parkı olarak kullanılan taşınmazın, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Sorkun Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

077
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesi Karacalar Köyüne kanalizasyon yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 02.02.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 1. Birleşiminde, İlimiz Emirdağ İlçesi Karacalar Köyünde Hasan SARIKAYA ve arkadaşları tarafından verilen dilekçe ile köyüne kanalizasyon yapılmasını istemekte, Karacalar Köyü Muhtarı Ramazan ÇANDIRLI ise verdiği dilekçe ile köye kanalizasyon yapılmasını istememektedir. Köye kanalizasyon yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesi Karacalar Köyüne kanalizasyon yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi talebinin; Dairesince yerinde incelenerek İl Genel Meclisine bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

076
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (MOBESE) ilaveler yapılması için ödenek tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 02.02.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 1. Birleşiminde, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (MOBESE) ilaveler yapılması, ayrıca mevcut sistemlerin modernizasyonu ile bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı bütçesinden 1.531.330,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (MOBESE) ilaveler yapılması, ayrıca mevcut sistemlerin modernizasyonu ile bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere ödenek talebinin; Bütçede yeterli ödenek bulunmadığından dolayı ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

075
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması.

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM’in,

2. Birleşimine katılamayan Hamit ÇAKIR’ın,  

3. Birleşimine katılamayan Mesut AYTEN ve Selçuk ÇİRKİN’in,

5. Birleşimine katılamayan Zübeyde BALI’nın izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

            

074
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyüne yangın söndürme tankı verilmesi (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyü ilçenin büyük nüfusuna sahip olan köylerindendir. İhsaniye İlçesi ile Afyonkarahisar İl sınırında olduğundan dolayı; herhangi bir ev, arazi yangınlarında müdahalesi için meclisin vermiş olduğu yangın söndürme tankından verilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyüne yangın söndürme tankı verilmesi talebinin, yeni alınacak araçların dağıtılmasında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

073
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesi Atlıhisar Belediyesine ait olan 1 adet 2002 model 03 SC 227 plakalı tümosan marka traktör ve plakasız 1990 model ford marka itfaiye aracının Atlıhisar Köyü muhtarlığına devir edilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan Şuhut İlçesi Atlıhisar Belediyesine ait olan devir tasfiye komisyonu tarafından İl Özel İdaresine bırakılan 1(bir) adet 2002 model 03 SC 227 plakalı tümosan marka traktör ve plakasız 1990 model ford marka itfaiye aracının Atlıhisar Köyünün acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere muhtarlığa devir edilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 1 adet 2002 model 03 SC 227 plakalı tümosan marka traktör ve plakasız 1990 model ford marka itfaiye aracının Atlıhisar Köyü muhtarlığına devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

072
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Kırca Köyüne ait olan 03 KA 064 plakalı Kartal marka 1995 model otomobilin köy tüzel kişiliğine devredilmesi.(Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Kırca Köyüne ait olan 03 KA 064 plakalı Kartal marka 1995 model otomobilin köy tüzel kişiliğine devredilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kırca Köyüne ait olan 03 KA 064 plakalı Kartal marka 1995 model otomobilin köy tüzel kişiliğine devredilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

071
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesi Akyuva Köyü ile gölet arasında bulunan kayalık yolun yol ağına alınması.(Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesi Akyuva Köyü ile gölet arası yol, İl Özel İdaresine ait yol ağında mıdır?  Yol ağında ise şarampolün açılarak asfaltlanması, yol ağında değil ise yol ağına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Şuhut İlçesi Akyuva Köyü ile gölet arası yol, İl Özel İdaresine ait yol ağında değildir. Genişletme işi sıkıntılı olduğundan kayalık yolun yol ağına alınması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi

070
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyünün 1500 m uzunluğunda bulunan yerin asfaltlanması veya parketaşı yapılması için ödenek ayrılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyü içerisinde bulunan muhtarlık döneminde (20 Yıl Önceden ) yapılmış olan asfaltın bozulmasından dolayı tamir ve bakımının yapılması ve Çığrı Köyü çay kenarı köy yolunun stabilize olması nedeniyle, 1500 m uzunluğunda bulunan yerin asfaltlanması veya parketaşı yapılması için ödenek ayrılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolların, 2015 yılı yatırım proğramında bulunan Yaka- Ovacık yolu yapılırken değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

069
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Evciler İlçesinde bulunan, Özel İdare İş Merkezinin, 02 nolu bodrum, zemin ve asmakatlı kira sözleşmesinin, 10 yıllığına tahsis süresinin uzatılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Evciler İlçesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş Merkezinin, 02 nolu bodrum, zemin ve asmakatlı işyerleri, 31/07/2002 tarihli ve 511 nolu İl Daimi Komisyonu kararıyla 10 yıllığına Ziraat Bankası Evciler Şubesine tahsis edilmiş olup, 20/06/2013 tarihinde kira sözleşme süresi dolan işyerlerinin süresi, kira protokolünün 9. maddesine göre uzatılan kira protokolünün “İlçede başkaca banka şubesi bulunmadığından halka sunulan bankacılık hizmetlerinin aksamaması için” kira, ortak gider vb. tüm giderlerinin banka şubesince karşılanmak üzere 10 yıllığına tahsis süresinin uzatılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Evciler İlçesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş Merkezinin, 02 nolu bodrum, zemin ve asmakatlı kira sözleşme süresi dolan işyerlerinin kira, ortak gider vb. tüm giderlerinin, Ziraat Bankası Evciler Şubesince karşılanmak üzere 10 yıllığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

068
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Aşağıbeltarla ve Yukarıbeltarla yolu ile Yaka Köyü ve Çığrı Köyünün yollarının genişletilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Aşağıbeltarla ve Yukarıbeltarla yolu ile Yaka Köyü ve Çığrı Köyünün yollarının genişletilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Aşağıbeltarla ve Yukarıbeltarla yolu ile Yaka Köyü ve Çığrı Köyünün yollarının genişletilmesi talebinin; dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

067
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sarık Köyüne köprü yapılması.(Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sarık Köyüne köprü yapılması için 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sarık Köyüne köprü yapılması işinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

066
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Ekinlik Köyü Balıkbaşı mevkiinde bulunan kara yolu ile Körpeli Köy yolun asfaltlanması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Ekinlik Köyü Balıkbaşı mevkiinde bulunan kara yolu ile Körpeli Köyüne kışın ulaşım sağlanamamaktadır. 2 km mesafesi bulunan yolun asfaltlanması için, 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolun asfaltlanması talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

065
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhsaniye İlçesine bağlı Orhanlı, Kadımürsel, Yiğitpınar, Oğulbeyli Köylerinde ortak kullanılması için yangın söndürme tankı verilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı birbirlerine yakın olan nüfusları büyük olmasa da geniş orman ve tarım arazilerine sahip olan Orhanlı, Kadımürsel, Yiğitpınar, Oğulbeyli Köylerinde ortak kullanılması için yangın söndürme tankı verilerek Orhanlı Köyüne teslim edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Orhanlı, Kadımürsel, Yiğitpınar, Oğulbeyli Köylerinde ortak kullanılması için yangın söndürme tankı verilmesi talebinin, yeni alınacak araçların dağıtılmasında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

064
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Emre gölü mevkiinde bulunan, Yunusemre tekkesi ve kırkmerdivenlere giden yolun yol ağına alınması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Emre gölü mevkiinde bulunan turistik ve tarihi olan Yunusemre tekkesi ve kırkmerdivenlere giden 2 km’lik yolun yol ağına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Emre gölü mevkiindeki Yunusemre tekkesi ve kırkmerdivenlere giden 2 km’lik yolun, yol ağına alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

063
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Ekinova-Menteş köyyolları arasındaki yol ile Ekinova Köyünün çıkışında bulunan iki adet dik rampanın düzeltilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Ekinova-Menteş Köy yolları arasındaki yol ile Ekinova Köyünün çıkışında bulunan iki adet dik rampa vardır. Bu dik rampalar kışın araçlara ve köylülere maddi manevi zararlar verdiğinden dolayı, gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Ekinova-Menteş köyyolları arasındaki yol ile Ekinova Köyünün çıkışında bulunan iki adet dik rampanın, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

062
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyi Köyünde bulunan harap ve bakımsız haldeki ilkokulun, tamir edilerek köy konağı yapılması.(Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyi Köyünde bulunan harap ve bakımsız haldeki ilkokulun, tamir edilerek köy konağı yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyi Köyünde bulunan ilkokulun, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce yerinde incelenerek, keşif ve metrajlarının çıkartılarak komisyonumuza bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

061
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Çiftlik Köyü ile Darıcılar Köylerinin içmesuyu yetersiz geldiğinden sondaj yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Çiftlik Köyü ile Darıcılar Köylerinin içmesuyu yetersiz geldiğinden sondaj yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çiftlik Köyü ile Darıcılar Köylerinin içmesuyu yetersiz geldiğinden sondaj yapılması talebinin; dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

060
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kadımürsel Köyü, Karacaahmet – İhsaniye bağlantı yolu ve Kadımürsel – Karacaahmet Kütahya bağlantı yolunun stabilize yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kadımürsel Köyü, Karacaahmet – İhsaniye bağlantı yolu ve Kadımürsel – Karacaahmet Kütahya bağlantı yolunun stabilize yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kadımürsel Köyü, Karacaahmet – İhsaniye bağlantı yolu ve Kadımürsel – Karacaahmet Kütahya bağlantı yollarının stabilize yapılması talebinin; dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

059
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yeşilyayla Köyünün kanalizasyonunun yapılması.(Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Kasabasına mahalle olarak bağlanan sonradan Ayazini Kasabasının köye dönüşmesiyle yeniden tüzel kişiliğine kavuşan Yeşilyayla Köyünün kanalizasyonunun yapılması ve diğer Köylere de ilave kanalizasyon yapılması için 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Yeşilyayla Köyünün kanalizasyonunun yapılması ve diğer Köylere de ilave kanalizasyon yapılması talebinin; bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

058
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Hocalar İlçesine bağlı Çepni Köyünde bulunan okulların bakım ve onarımı işi ile Çalca Köyüne okul yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Hocalar İlçesi Çalca Köyü İlkokul ve Ortaokul aynı binada eğitim görmektedir. İlkokul ve Ortaokul binalarının ayrı ayrı eğitim görmesi için, yeni bir okul yapılması ve Akçedere ,Çepni Köylerinde bulunan okullarında bakım ve onarım yapılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar İlçesi Akçedere Köyüne 5 derslik okul yapımı işi 2015 yılı yatırım proğramına alınmıştır. Çepni Köyünde bulunan okulların bakım ve onarımının yapılması işinin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması ve Çalca Köyüne okul yapılması talebinin ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

057
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Ovacık Köyü ile Akpınar Köyüne Kanalizasyon yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 16.01.2015 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 5. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Ovacık Köyü ile Akpınar Köyüne Kanalizasyon yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Ovacık Köyü ile Akpınar Köyüne Kanalizasyon yapılması talebinin; nüfus çoğunluğu uygun ise dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

056
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Üçlerkayası Köyünde bulunan su deposunun bakımının ve fayansla kaplanması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Üçlerkayası Köyünde bulunan su deposunun su tutmadığından dolayı, bakım ve onarımının yapılarak fayansla kaplanması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Üçlerkayası Köyünde bulunan su deposunun bakımının ve fayansla kaplanması işinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

055
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne ödenek tahsis edilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde Muhabere Elektronik Büro Amirliğine bağlı faaliyet gösteren, ilçenin belirli noktalarında hareketli-sabit kameralar ve Antalya yol güzergahında plaka tanıma sistemi bulunmaktadır.

Sandıklı İlçesinde kamera sistemlerinin yetersiz olduğu tespit edilmiş ve gerekli talepler aşağıya çıkartılmıştır.

 

  1. Sandıklı İlçesinde insanların yoğun olarak kullandığı mekanlara ve güvenlik açısından kamera bulunması gereken yerlere takılmak üzere 12 adet sabit kameraya ve 2 adet hareketli kameraya ihtiyaç duyulmaktadır.
  2. Şehirler arası yol güzergahına takılmak üzere plaka tanıma sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
  3. Sandıklı İlçesinde mevcut kullanılmakta olan sabit ve hareketli kameralar ile ilgili herhangi bir arızanın bulunmadığı , ancak Şehirler arası Antalya yol güzergahında bulunan Plaka Tanıma Sisteminde 3 adet kamera arızalanmış ve yetkili firma tarafından tamir edilememiştir.

Ek sistemin kurulması için 2015 yılı ödeneğinden 50.000,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesine ödenek tahsis edilmesi talebinin; bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

054
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesi Barbaros Mahallesinde bulunan, 150 ada, 1 parselinde kayıtlı 214,85 m² alanlı taşınmazın, İmam Hatip Ortaokulu yapılması şartıyla İl Özel İdaresine devir edilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesi Barbaros Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Dazkırı Belediyesine ait tapunun 150 ada, 1 parselinde kayıtlı 214,85 m² alanlı taşınmazın, İmam Hatip Ortaokulu yapılabilmesi için “2 yıl içerisinde okul binası tesisi yapılmadığı takdirde, kurumumuza geri verilme” şerhli olarak İl Özel İdaresine bedelsiz devir edilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dazkırı İlçesi Barbaros Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Dazkırı Belediyesine ait tapunun 150 ada, 1 parselinde kayıtlı 214,85 m² alanlı taşınmazın, 2 yıl içersinde İmam Hatip Ortaokulu yapılması şartıyla İl Özel İdaresine devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

053
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Yanıkören Köyü ile Koçhisar Köylerine içmesuyu sondajı yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Yanıkören Köyü ile Koçhisar Köylerine içmesuyu sondajı yapılması için, 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesine bağlı Yanıkören Köyü ile Koçhisar Köylerine içmesuyu sondajı yapılması talebinin, bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

052
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ikinci kamyon verilme talebi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ikinci kamyon verilmediğinden hizmetlerimiz aksamaktadır. Hizmetlerin yapılabilmesi için ikinci bir kamyon verilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ikinci kamyon verilme talebinin; bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

051
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Kızılca Köyündeki caminin üzerindeki yolun, yerinde incelenerek gereğinin yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Kızılca Köyündeki caminin üzerindeki yoldan, yağışlar olduğu zaman caminin içerisine sular dolmaktadır. Caminin üzerindeki yolun dairesince incelenerek gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılca Köyündeki caminin üzerindeki yolun dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

050
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Tatarlı Beldesinde bulunan futbol sahasının zeminini sentetik çimle kaplatılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Tatarlı Beldesinde bulunan futbol sahasının zemini toprak olduğundan dolayı, bu sahanın zeminini sentetik çimle kaplatılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Tatarlı Beldesindeki futbol sahasının zeminini sentetik çimle kaplatılması talebinin; bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

049
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kızılören İlçesine bağlı Gülyazı Köyünde bulunan köy konağı binasının 2. Katının düğün salonu yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Gülyazı Köyünde bulunan köy konağı şuan muhtarlık ve köy kahvesi olarak faaliyettedir. Bu köy konağının hazırlanmış projesi 2. katı düğün salonu olarak tasarlandığı binasının çatısı açılıp 1m duvarına ilave edilip, çatının tekrar kapatıldığı zaman düğün salonu sorununun çözüleceğinden 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılören İlçesine bağlı Gülyazı Köyünde bulunan köy konağı binasının 2. Katının düğün salonu yapılması talebinin; bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

048
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyüne yeni köy mezarlığı yapılması (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyü içerisinde mevcut mezarlık alanının dolmuş olmasından dolayı, mezarlık alanı bitişiğinde bulunan mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan arsanın yeni köy mezarlığı yapılması için etrafının çevre duvarı ile çevrilmesi ve iç tesviyesinin yapılması ayrıca mezarlık giriş kısmına bir oda ile abdestlik yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Karacaören Köyüne yeni köy mezarlığı yapılması için etrafının çevre duvarı ile çevrilmesi ve iç tesviyesinin yapılması ayrıca mezarlık giriş kısmına bir oda ile abdestlik yapılması talebinin; İlçelere ayrılan ödeneklerden Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

047
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesine bağlı Uluköy ve Kınık Köyündeki hizmet noktalarına bir adet çöp sıkıştırma aracının alınması (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesine bağlı Uluköy ve Kınık Köyündeki hizmet noktalarında iki adet çöp sıkıştırma araçlarıyla hizmet yapılmaktadır. İşlerin daha seri yapılması için bir adet daha çöp sıkıştırma aracının alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Uluköy ve Kınık Köyündeki hizmet noktalarına bir adet çöp sıkıştırma aracının alınması talebinin; bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

046
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde bulunan düğün salonu binasının bakım ve onarımının yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Karacaören Köyünde bulunan düğün salonu binasının kapı, pencere, iç bölme, tuvalet çatı ve kiremitlerinin kullanılamaz halde olduğundan dolayı bu kısımların tamiratının yapılması ve dış çevre duvarlarının yeniden düzenlenerek düğün salonu olarak faaliyete geçirilmesi için gereğinin yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Karacaören Köyünde bulunan düğün salonu binasının bakım ve onarımının yapılması talebinin; Bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

045
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyünde köy konağı bulunmadığından eski okulun tamir edilerek köy konağı yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyünde köy konağı bulunmadığından eski okulun tamir edilerek köy konağı yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyüne köy konağı yapılması talebinin; Köylere Hizmet Götürme Birliğince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

044
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Çevrepınar-Yanıkören arası Karakaya mevkiindeki yolun genişletmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Çevrepınar-Yanıkören arası 1500 m olan, Karakaya mevkiindeki yolun dar olması ve sürekli kullanılan bir yol olmasından dolayı, yolun genişletmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolun, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

043
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesini Isparta İli Yalvaç İlçesine bağlayan Karamık - Sağır yollarının Karayolları yol ağına alınması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesini Isparta İli Yalvaç İlçesine bağlayan Karamık - Sağır yollarının dar ve virajlarının keskin olmasından dolayı sık sık kazalara neden olduğundan, yolun Karayolları yol ağına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesini Yalvaç İlçesine bağlayan Karamık - Sağır yollarının dairemizce Karayolları Bölge Müdürlükleriyle görüşülerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

042
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesinde bulunan bakım ve onarımı tamamlanan müzenin, tefrişat alımı için ödenek ayrılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Bolvadin İlçesinde bulunan bakım ve onarımı tamamlanan müzenin, tefrişat alımı için ödenek ayrılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesinde bulunan bakım ve onarımı tamamlanan müzenin, tefrişat alımı için ödenek ayrılması talebinin; Bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

041
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Otluk Köyü- Denizli İl Sınırı ile Dy.İlt – Ballık Köyyolunun yol bakım ve onarımının yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde İlimiz Sandıklı İlçesi Otluk Köyü- Denizli İl Sınırı ile Dy.İlt – Ballık Köyyolunun yol bakım ve onarımının yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Otluk Köyü- Denizli İl Sınırı ile Dy.İlt – Ballık Köyyolunun bakım ve onarım işinin dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

040
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
 İlimiz Bayat İlçesi Eski Gömü Köyüne kanalizasyon yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Bayat İlçesi Eski Gömü Köyüne kanalizasyon yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Söz konusu Bayat İlçesi Eski Gömü Köyüne kanalizasyon yapılması talebi; nüfusu yetersiz olan köylerde fosseptik çukurunun yapılması daha uygun olduğu için, bu talebin bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

038
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesi ve Köylerinde 2015 yılında uygulanması düşünülen, projeler için ödenek ayrılması. (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Kızılören İlçesi ve Köylerinde 2015 yılında uygulanması düşünülen;

 

1-Sera Modernizasyon Projesi

2-Alçak Tünel Sera Projesi

3-Arıcılığı Yaygınlaştırma Projesi

4-Haşhaş Çapa Makinesi Alım Projesi gibi projeler için ödenek ayrılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Projeler için ödenek ayrılması talebinin; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ilçelere ayrılan 2015 yılı bütçesinden karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

037
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Üçlerkayası Köyünün, fosseptik çukuru yakınındaki tıkanan boruların değiştirilmesi (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Üçlerkayası Köyü kanalizasyonunun, fosseptik çukuruna 300 m kala olan kısım sık sık tıkandığından dolayı, tıkanan 300 m’lik bölümün değiştirilmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Üçlerkayası Köyünün fosseptik çukuru yakınındaki tıkanan boruların değiştirilmesi talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

036
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesinin Fen Lisesi ile Ticaret Lisesinin yanına öğrenci pansiyonu yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine çevre il ve ilçelerden yoğun bir şekilde öğrenci geldiğinden dolayı, Fen Lisesi yanına 200 kişilik ve Ticaret Lisesi yanına da 100 kişilik öğrenci pansiyonu yapılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesinin Fen Lisesi ve Ticaret Lisesi yanına öğrenci pansiyonu yapılması talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

035
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Yavaşlar Köyünün mahalle ve sokak bağlantılarına vana konulması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Yavaşlar Köyü köyiçi su şebekesinde mahalle ve sokak bağlantılarında vana olmadığından herhangi bir arızada tüm köyün suyu kesilmekte ve arıza giderilene kadar çok miktarda su israfı olmaktadır. Tüm Köyün suyunun kesilmemesi ve israfın önlenmesi için mahalle ve sokak bağlantılarına vana konulması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Yavaşlar Köyünün mahalle ve sokak bağlantılarına vana konulması talebinin; Köylere Hizmet Götürme Birliğince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

034
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyüne verilen yangın söndürme arazözünün kullanılabilmesi için, çift çeker traktör verilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyü kapanan belediyelerdendir. Arazinin ormanlık ve engebeli olduğundan, İl Özel İdaresinin vermiş olduğu yangın söndürme arazözünün kullanılabilmesi için, çift çeker traktör verilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesi Yaka Köyüne verilen yangın söndürme arazözünün kullanılabilmesi için çift çeker traktör verilmesi talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

033
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mütevelli Heyetlerine üye seçilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mütevelli Heyetlerine üye seçilmesi konusundaki, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesine göre aşağıda adı geçenlerin İlçelerdeki mütevelli heyetlerinde görev almasına, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Abdulkadir DOĞAN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM, Ecir DİNÇER ve Ali Rıza YILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

032
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez Çakır Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve İl Özel İdaresine tahsisli 1000 kişilik Kapalı Tip Yüzme Havuzunun Afyonkarahisar Belediyesine devir edilmesi

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Merkez Çakır Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve İl Özel İdaresine tahsisli 2162 parseldeki 30.237,67 m²’lik bölüme yaptırılan 1000 kişilik Kapalı Tip Yüzme Havuzu, Belediye imar planında Spor Alanında kaldığından Belediye tarafından 2162 parsel üzerine Kapalı Spor Salonu ve Spor Eğitim Merkezi Tesisleri yapılmak istendiğinden dolayı, 1000 kişilik Kapalı Tip Yüzme Havuzunun Afyonkarahisar Belediyesine bedelsiz devredilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Çakır Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve İl Özel İdaresine tahsisli 2162 parseldeki 30.237,67 m²’lik bölüme yaptırılan 1000 kişilik Kapalı Tip Yüzme Havuzunun 588.404.03 ¨ harcanması kaydıyla Ortak Kullanım Protokolü ile 25 (Yirmibeş) yıllığına Afyonkarahisar Belediyesine devredilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

            

031
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Beldesinden Osman ÇİÇEK isimli vatandaşın, 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce satın almış olduğu arsa vasfındaki taşınmazın tapu devrinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Beldesinden Osman ÇİÇEK isimli vatandaşın vekili Osman KEKİÇ\'in “Kapanan Nuh Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 20/01/2000 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapılan ihalede Osman ÇİÇEK\'in satın almış olduğu, 5547 Parsel 758,00 m² alanlı ve 5548 Parsel 793,00 m² alanlı arsa vasfında taşınmazların satış bedelinin ödendiği ve parsellerin tapu devrinin yapılması\" talebini içeren dilekçesi ve evrakları ile satışı yapılan taşınmazlarla ilgili Hukuk Müşavirliğinin 26/09/2014 tarih ve 11857 sayılı uygunluk görüşüne göre düzenlenmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Beldesinden Osman ÇİÇEK isimli vatandaşın vekili Osman KEKİÇ\'in Kapanan Nuh Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 20/01/2000 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapmış olduğu ihalede Osman ÇİÇEK\'in satın aldığı, 5547 Parsel 758,00 m² alanlı ve 5548 Parsel 793,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazların satış bedelini ödediğinden dolayı, parselin tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

030
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan İlimiz Çay İlçesi Deresinek Beldesinde Toprak ve Su Kooperatifi Başkanlığının, 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce satın almış olduğu arsa vasfındaki taşınmazın tapu devrinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Çay İlçesi Deresinek Beldesinde Toprak ve Su Kooperatifi Başkanlığının “Kapanan Deresinek Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 04/03/2008 tarih ve 19 sayılı kararı gereğince, 14/03/2007 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapılan ihalede satın almış olduğu 20.K.II.D pafta, 226 ada, 12 parsel, 412,63 m² alanlı arsa vasfında taşınmazın satış bedelinin ödendiği ve parselin tapu devrinin yapılması\" talebini içeren dilekçesi ve evrakları ile satışı yapılan taşınmazlarla ilgili Hukuk Müşavirliğinin 26/09/2014 tarih ve 1 1857 sayılı uygunluk görüşüne göre düzenlenmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi Deresinek Beldesinde Toprak ve Su Kooperatifi Başkanlığının Kapanan Deresinek Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 04/03/2008 tarih ve 19 sayılı kararı gereğince, 14/03/2007 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapmış olduğu ihalede satın aldığı 20.K.II.D pafta, 226 ada, 12 parsel, 412,63 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satış bedelini ödediğinden dolayı, parselin tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

029
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresine devredilen araçların, araçların tamamının satılması, satılamayan araçların ise beldelerin ihtiyacına göre hibe edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, 09/09/2014 tarih ve 10917 sayılı Olur’una istinaden oluşturulan Komisyonca, İl Özel İdaresi parkında bulunan ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında İl Özel İdaresine devredilen araçlarda yapılan inceleme neticesinde hurdaya ayrılması uygun görülen araçlar tespit edilerek ekli listede gönderilen hurdaya ayrılması uygun görülen araçlar ile ilgili olarak 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetemde yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28. Maddesi gereğince, gerekli görüşmenin yapılarak meclis kararın alınması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İl Özel İdaresine devredilen ekli listede Tablo 1 ile Tablo 2’de bulunan araçların tamamının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması, satılamayan araçların ise belediyelerin ihtiyacına göre hibe edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.
028
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Atatürk Kapalı Spor Salonunda,  elektrik kesintilerinde kullanılmak üzere, jeneratör ve müştemilatının alımı, nakliyesi ve montajı için ödenek tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Merkez Atatürk Kapalı Spor Salonunda 2. Lig Basketbol ve Voleybol profesyonel takımlarının müsabakaları yapıldığı, bu müsabakalar sırasında zaman zaman elektrik kesintileri meydana geldiği belirtilerek, bahse konu elektrik kesintileri sırasında kullanılmak üzere 165 kva (stanby) jeneratör ve müştemilatının alımı, nakliyesi ve montajında kullanılmak üzere 45.000,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez Atatürk Kapalı Spor Salonunda elektrik kesintileri sırasında kullanılmak üzere 165 kva (stanby) jeneratör ve müştemilatının alımı, nakliyesi ve montajında kullanılmak üzere 45.000,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi talebinin; İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

027
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan merkez ve ilçelerdeki hizmet binalarının muhtelif bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere, ödenek tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan merkez ve ilçelerdeki hizmet binalarının muhtelif bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı bütçesinden 50.000,00 ¨ ödenek tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan merkez ve ilçelerdeki hizmet binalarının muhtelif bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere ödenek tahsis talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

025
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı, Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan arsa vasıflı taşınmaz ile İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı, Güney Köyü sınırları içerisinde

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği tüzel kişiliği sona eren, İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı, Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan 280 ada, 1 parselde kayıtlı, 915,13 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz ile 280 ada, 6 parselde kayıtlı, 920,09 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz ve İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı, Güney Köyü sınırları içerisinde bulunan 133 ada, 36 parselde kayıtlı, 445,03 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 11/10/2014 tarih ve 360- 361 sayılı kararlarıyla Hukuk Müşavirliğince incelenerek, kanuni engel yoksa devrinin yapılması uygun görülen bahse konu taşınmazlara ilişkin İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin 26/09/2014 tarihli ve 11857 sayılı ile 24/10/2014 tarihli ve 12994 sayılı yazılarında “arsa satış sözleşmesinin borçlu tarafını oluşturan Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin, borç zaman aşımına uğramış olsa bile, hak sahiplerinin sözleşme şartlarına uyduğu, ödemelerini aksatmadığı, kanuna aykırı davranmadığı durumlarda, hak sahiplerine devir işlemini yapması kanunen geçerli bir işlem olacağı” yönündeki, Hukuk Müşavirliği görüşüne göre düzenlenmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı, Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan 280 ada, 1 parselde kayıtlı, 915,13 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz ile 280 ada, 6 parselde kayıtlı, 920,09 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz ve İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı, Güney Köyü sınırları içerisinde bulunan 133 ada, 36 parselde kayıtlı, 445,03 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın hak sahiplerine devir işlemlerinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

024
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresi adına tescil edilen, arsa vasıflı taşınmazın, İl Özel İdaresi adına kayıtlı 673/2400 hisseli kerpi&am

İlimiz Genel Meclisinin 15.01.2015 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 4. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği tüzel kişiliği sona eren İlimiz, Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti 24/10/2014 tarihi itibariyle İl Özel İdaresi adına tescil edilen; tapunun 30 K 1c pafta, 296 ada, 4 parselinde (378,58 m²) kayıtlı ve arsa vasıflı taşınmazı satın almayı talep eden Yılmaz YILDIZHAN’ın 27/05/2014 tarihli dilekçesi ile tapunun 30KIC pafta, 296 ada, 1 parselindeki (445,83 m²) arsa vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresi adına kayıtlı 673/2400 hissesini, 30 K 1c pafta, 296 ada, 2 parselindeki (1.148,15 m²) kerpiç ev ve arsası vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresi adına kayıtlı 21/80 hissesini ve 30 K 1c pafta, 296 ada, 3 parselindeki (737,65 m²) arsa vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresi adına kayıtlı 41/96 hissesini satın almak isteyen Yücel YILDIZHAN’ın 27/05/2014 tarihli dilekçe ile bahse konu taşınmazın satılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz, Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresi adına tescil edilen; tapunun 30 K 1c pafta, 296 ada, 4 parselinde (378,58 m²) kayıtlı ve arsa vasıflı taşınmaz ile 30 K 1c pafta, 296 ada, 1 parselindeki (445,83 m²) arsa vasıflı taşınmazın, İl Özel İdaresi adına kayıtlı 673/2400 hissesini, 30 K 1c pafta, 296 ada, 2 parselindeki (1.148,15 m²) kerpiç ev ve arsası vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresi adına kayıtlı 21/80 hissesini ve 30 K 1c pafta, 296 ada, 3 parselindeki (737,65 m²) arsa vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresi adına kayıtlı 41/96 hissesini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

023
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Denetim Komisyonunun Oluşturularak, Üyelerin Belirlenmesi. 

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Denetim Komisyonunun Oluşturularak, Üyelerin Belirlenmesi konusundaki, İl Genel Meclis Üyesi Ömer DAYI, Bahri ARIKAN, Cevdet KEÇECİ, Zübeyde BALI ve Mehmet KARAGÖZ’ün vermiş olduğu önerge okundu Yapılan müzakere neticesinde;

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi uyarınca 5 üyeli Denetim Komisyonu Kurulmasına karar verilerek İl Genel Meclis Üyeleri Selçuk ÇİRKİN, Yener SEVİM, Ramazan İLHAN, Uğur DALGALI ve Hamit ÇAKIR yapılan gizli oylama neticesinde; 2015 yılı Denetim Komisyonuna nispi çoğunlukla seçilmişlerdir.

022
Encümen Müdürlüğü
İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonuna seçilen İl Genel Meclis Üyesi Ahmet KAYA ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilen İl Genel Meclis Üyesi Yasin TARHAN’ın istifa etmesi nedeniyle yerine yeni üyelerin seçilmesi konusundaki, İl Genel Meclis Üyesi Ali ALTUNTAŞ, Hilmi TİRİL ve Ömer DAYI’nın vermiş oldukları önerge ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonuna Yasin TARHAN’ı, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Salih SEL’i teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İdari ve Hukuk İşleri Komisyonuna Yasin TARHAN’ın seçilmesi, İl Genel Meclis Üyeleri; Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Abdulkadir DOĞAN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM, Ecir DİNÇER ve Ali Rıza YILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla;

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Salih SEL’in seçilmesi, oybirliği ile uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

021
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Alamescit Köyü, Kızılören İlçesi 3 km yolun asfaltlanması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Alamescit Köyü, Kızılören İlçesi 3 km yolun asfaltlanması için, 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Alamescit Köyü ile Kızılören İlçesi 3 km yolun asfaltlanması talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

020
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesine yeni gelen çöp toplama araçlarından bir adet verilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilmiş olan plakasız ve sık sık arıza yapan çöp toplama aracının, iş görmediğinden ve trafikte sakıncalı olduğundan yeni çöp toplama aracının alınması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesine yeni gelen çöp toplama araçlarından bir adet verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

019
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Emirhisar Köyünde yeni yapılan evlere ilave kanalizasyon hattı döşenmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Emirhisar Köyünde yeni yapılan evlere ilave kanalizasyon hattı döşenmesi konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirhisar Köyüne ilave kanalizasyon yapılması talebinin, bütçe imkanları doğrultusunda ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

018
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Şuhut İlçesi Balçıkhisar Köyü Curman mevkiindeki gazino binasının bakım ve onarımlarının yapılarak düğün salonu olarak kullanılması için ödenek ayrılması.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Şuhut İlçesi Balçıkhisar Köyü Curman mevkiindeki Gazino binasının çatısı daha önce bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmış ve şu anda çatısı olmadığından dolayı tüm yağmur suları binanın içine dolduğundan dolayı binaya zarar vermektedir.  Adı geçen binanın bakım ve onarımlarının yapılarak düğün salonu olarak kullanılmasını ve binaya ait bahçe ile yakın yerdeki bahçenin de park olarak değerlendirilmesi için ödenek ayrılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesi Balçıkhisar Köyü Curman mevkiindeki Gazino binasının bakım ve onarımlarının yapılarak düğün salonu olarak kullanılmasını ve binaya ait bahçe ile yakın yerdeki bahçenin de park olarak değerlendirilmesi için ödenek ayrılması talebinin; Şuhut İlçesine ayrılan ödeneklerden karşılanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

017
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Kozvankuycak köyiçi yolunun asfaltlanması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Kozvankuycak köyiçi yolunu, Odaköy, Alagöz, Alacami, Arızlar Köyleri ile beraber kullanmakta, Ürküt, Karasandıklı, Dağlık Köyleri ise köy arası ulaşımda sürekli olarak kullanmaktadır. Bu bölge için önem arz eden bir yol olduğundan ve başka bir alternatifi olmadığından, parke taşı döşemesinin köylere tahsis edilen miktarla 6 yılda bitirileceğinden ve Kozvan Köyü parke taşı hissesinin tüm köylerin kullandığı bir yola harcanacağından, ilgili köyiçi 1,5 km’lik yolun asfaltlanması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu yolun parke taşı ile yapılması; parke taşlarının dağıtımı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapıldığından, Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

016
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Genel Meclis Üyelerimize dizüstü bilgisayar ve ilgili programların alınması için ödeneğin ayrılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Genel Meclis Üyelerinin daha verimli çalışabilmesi, güncel bilgilere ve eski konulara hakim olabilmeleri ve evrak çokluğu ile bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek, kağıt israfının önlenmesi ve günümüz teknolojilerinden daha iyi yararlanılabilmesi için 2015 yılı bütçe dönemi çalışmalarında her bir İl Genel Meclis Üyelerimize dizüstü bilgisayar ve ilgili programların alınması için ödeneğin ayrılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Genel Meclis Üyelerimize dizüstü bilgisayar ve ilgili programların alınması için ödeneğin ayrılması talebinin; İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

015
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Bolvadin İlçesi Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan Gökhan DOĞAN’a satışı yapılan taşınmazların devir edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Bolvadin İlçesi Kemerkaya Beldesinden Gökhan DOĞAN isimli vatandaşın “Kapanan Kemerkaya Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 13.06.2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapılan ihalede satın almış olduğu 30 L, l a Pafta, 224 Ada, 1 Parselde kayıtlı 660,98 m² taşınmazın satış bedelinin ödendiği ve parselin tapu devrinin yapılması” konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bolvadin İlçesi Kemerkaya Beldesinden Gökhan DOĞAN isimli vatandaşın Kapanan Kemerkaya Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 13.06.2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapmış olduğu ihalede satın aldığı 30 L, l a Pafta, 224 Ada, 1 Parselde kayıtlı 660,98 m² taşınmazın satış bedelini ödediğinden dolayı, parselin tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

014
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Devir Teslim ve Paylaştırma Komisyonunca İl Özel İdaresine bırakılan, 03 PL 993 plakalı Toros marka otomobilin Çay İlçesi Eber Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 sayılı kanun kapsamında belediye tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle Devir Teslim ve Paylaştırma Komisyonunca İl Özel İdaresine bırakılan 03 PL 993 plakalı Toros marka otomobilin veya başka bir hizmet aracının Çay İlçesi Eber Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay ilçesinde kapanan belde sayısı altı olup, beş beldeye otomobil verilmiş olduğundan İl Özel İdaresine bırakılan 03 PL 993 plakalı Toros marka otomobilin Eber Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

013
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Bolvadin İlçesi Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan İsa Ali AŞIK’a satışı yapılan taşınmazların devir edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Bolvadin İlçesi Kemerkaya Beldesinden İsa Ali AŞIK isimli vatandaşın “Kapanan Kemerkaya Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 13.06.2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapılan ihalede satın almış olduğu 30 L, 1a Pafta, 223 Ada, 1 Parsel 683,22 m² taşınmaz ve 30 L, 1a Pafta, 223 Ada, 2 Parselde kayıtlı 606,62 m² taşınmazın satış bedellerinin ödendiği ve parsellerin tapu devirlerinin yapılması” konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bolvadin İlçesi Kemerkaya Beldesinden İsa Ali AŞIK isimli vatandaşın Kapanan Kemerkaya Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 13.06.2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapmış olduğu ihalede satın aldığı 30 L, 1a Pafta, 223 Ada, 1 Parsel 683,22 m² taşınmaz ve 30 L, 1a Pafta, 223 Ada, 2 Parselde kayıtlı 606,62 m² taşınmazın satış bedelini ödediğinden dolayı, parsellerin tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

012
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Bolvadin İlçesi Kemerkaya Köyünden İrfan YOLAL isimli vatandaşın, 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce satın almış olduğu arsa vasfındaki taşınmazın tapu devrinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Bolvadin İlçesi Kemerkaya Beldesinden İrfan YOLAL isimli vatandaşın “Kapanan Kemerkaya Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 13/06/2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapılan ihalede satın almış olduğu 30 L, la Pafta, 223 Ada, 3 Parsel, 599,31 m² alanlı arsa vasfında taşınmazın satış bedelinin ödendiği ve parselin tapu devrinin yapılması” konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bolvadin İlçesi Kemerkaya Beldesinden İrfan YOLAL isimli vatandaşın, Kapanan Kemerkaya Belediyesinden 6360 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Belediye Encümeninin 13/06/2012 tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine göre yapmış olduğu ihalede satın aldığı 30 L, la Pafta, 223 Ada, 3 Parsel, 599,31 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satış bedelini ödediğinden dolayı, parselin tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

011
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Köyünde arsa vasfında ve üzerinde garaj ve depo bulunan taşınmazın, muhtarlığa tahsis edilmesi.

 

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Köyü Muhtarının “Ayazini Köyü 135 ada 1 parselde kayıtlı arsa vasfında, üzerinde garaj ve depo bulunan taşınmazın, Muhtarlığın araç ve malzeme konulacak yeri olmadığından dolayı muhtarlığa tahsis edilmesi konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Köyü 135 ada 1 parselde kayıtlı arsa vasfında, üzerinde garaj ve depo bulunan taşınmazın, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendilerince karşılanmak üzere Ayazini muhtarlığına tahsis edilmesiuygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

010
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan,  arsa vasfındaki taşınmazın satılması.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü 209 ada 2 parselde kayıtlı 565,63 m² alanlı arsa vasfındaki taşınmazı, Deresinek Köyünden Abdulkadir KOYUN’nun köyde arsası bulunmadığından ev yapmak için 11/11/2014 tarihli dilekçe ile bahse konu taşınmazın satılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü 209 ada 2 parselde kayıtlı 565,63 m² alanlı arsa vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

009
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan, eski okul yeri ve arsa vasfındaki taşınmaz ile tarla vasfındaki taşınmazın satılması.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü 2577 parselde kayıtlı Eski Okul Yeri ve Arsası (tapu kaydında Bakanlık şerhi bulunmayan) vasfında 12.436,49 m² alanlı taşınmaz ve 2578 parselde kayıtlı tarla vasfında 12.190,81 m² alanlı taşınmazı, Kemerkaya Köyünden Ahmet BOZKAYA’nın 11/11/2014 tarihli dilekçe ile bahse konu taşınmazların satılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü 2577 parselde kayıtlı Eski Okul Yeri ve Arsası (tapu kaydında Bakanlık şerhi bulunmayan) vasfında 12.436,49 m² alanlı taşınmaz ve 2578 parselde kayıtlı tarla vasfında 12.190,81 m² alanlı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

008
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Dinar İlçesi Çiçektepe Köyüne Düğün Salonu yapılması

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Dinar İlçesi Çiçektepe Muhtarlığının 21/10/2014 tarihli dilekçesi ile “Belediyenin Köye dönüşmesi nedeniyle köy halkının geçimini amelelik, yevmiyecilik ve il dışı toplu göçle çalışma işlerinden sağladığından düğünlerin kış mevsiminde yapıldığı, halkımızın rahat ortamda düğün yapabilmesi için İl Özel İdaresince köyde bulunan arsaların tespitinin yapılarak Düğün Salonu yapılması\" konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesi Çiçektepe Köyüne Düğün Salonu yapılması talebinin, bütçe yetersizliğinden dolayı ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

007
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan 5441 parselde kayıtlı 3 katlı kargir otel binasının kat mülkiyetine geçirildikten s

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapanan İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Beldesinden Salim OKUMUŞ isimli vatandaşın “Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, kapanan Nuh Belediyesinden mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen 5441 parselde kayıtlı 320,00 m² arsa üzerinde 3 katlı kargir otel binasının (altı garaj) kat mülkiyetine geçirildikten sonra bir dairesini satın alma\" talebini içeren 31/10/2014 tarihli dilekçe ile bahse konu taşınmazın satılması konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen 5441 parselde kayıtlı 320,00 m² arsa üzerinde 3 katlı kargir otel binasının (altı garaj) kat mülkiyetine geçirildikten sonra, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

006
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesi Yakasenek Köyüne, Sandıklı İlçesi Alacami Köyüne, İhsaniye İlçesi Aşağı Tandır Köyüne ve Dinar İlçesi Karabedir Köyüne yangın söndürme tanker taleple

 

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesi Yakasenek Köyü Muhtarlığı 5/11/2014 tarihli dilekçesinde, köylerinde yangınlarda, bahçelerde dar yollara girebilen traktörlerin arkasına takılan yangın söndürme tankerlerinden talep etmektedir.

İlimiz Sandıklı İlçesi Alacami Köyü Muhtarlığı 31/10/2014 tarihli dilekçesinde, köylerinin dışında ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara müdahalede bulunabilmek için su tankeri talep etmektedir.

İlimiz İhsaniye İlçesi Aşağı Tandır Köyü Muhtarlığının 20/10/2014 tarihli dilekçesinde, özellikle yaz aylarında meydana gelen yangınlarda ciddi manada sıkıntıya düşmeleri nedeniyle su tankeri talep etmektedirler.

İlimiz Dinar İlçesi Karabedir Köy Muhtarlığının 28/10/2014 tarihli dilekçesinde, köyün ilçeye uzak olması sebebi ile orman yangınlarına müdahale edebilmek için yangın söndürme tankeri konusundaki, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesi Yakasenek Köyüne traktörlerin arkasına takılan yangın söndürme tankeri; Sandıklı İlçesi Alacami Köyüne su tankeri; İhsaniye İlçesi Aşağı Tandır Köyüne su tankeri; Dinar İlçesi Karabedir Köyüne yangın söndürme tankeri taleplerinin ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

005
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sandıklı İlçesi Baştepe Köyü ile Koçgazi Köyü Muhtarlığının, Dinar İlçesi Duman Köyü Muhtarlığının ve Çay Kaymakamlığının Araç talepleri.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Baştepe Köyü Muhtarlığı 21.10.2014 tarihli dilekçelerinde, köylerinde bulunan fidanlık ve anızla oluşabilecek yangınlara karşı ilk mücadeleyi yapabilmek amacıyla köy tüzel kişiliği adına traktör arkasına takılabilen yangın söndürme tankerlerinden verilmesi;

İlimiz Sandıklı İlçesi Koçgazi Köyü Muhtarlığı 25.09.2014 tarihli dilekçelerinde köylerinin orman köyü olduğu ve 2011 yılında çıkan orman yangınına müdahale edemedikleri, yanan bölgeye tekrar ağaç dikimi yapıldığı ve tarım arazilerine yakın olmasından dolayı bir adet yangın söndürme tankerlerinden verilmesi;

Dinar İlçesi Duman Köyü Muhtarlığı 16.10.2014 tarihli dilekçelerinde köylerinin içme suyu kaynağının Yapağılı Köyü sınırları içerisinden çıktığını ve ormanlık alan içerisinde kalması nedeniyle; İl Özel İdaresince dağıtımı yapılan seyyar itfaiye araçlarından verilmesi;

Çay Kaymakamlığı 24.10.2014 tarih, 1861 sayılı yazılarında birlik üyeleri Aydoğmuş, Göçen ve Çayıryazı Köylerinde ortak kullanılmak üzere 2 adet arazöz verilmesi; konusundaki dilekçelerin incelenerek değerlendirme yapılması konusundaki, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Baştepe Köyü ile Koçgazi Köyü Muhtarlığının, Dinar İlçesi Duman Köyü Muhtarlığının ve Çay Kaymakamlığının Araç talepleri; Bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

004
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresine 1 adet Memur ( Ö ) kadrosunun ihdası.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53.maddesi gereğince İl Özel İdaresine 1 adet engelli memur açığı bulunmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılacak atamaya esas olmak üzere, 6. derece 1 adet Memur kadrosunun 9.derece 1 adet Memur ( Ö ) kadrosu olarak ihdasını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince kadro değişikliğinin yapılması konusundaki, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Boş kadro değişiklik cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53.maddesi gereğince İl Özel İdaresine 1 adet engelli memur açığı bulunduğundan dolayı, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılacak atamaya esas olmak üzere, 6. derece 1 adet Memur kadrosunun 9.derece 1 adet Memur ( Ö ) kadrosu olarak ihdasını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

003
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması konusundaki, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İl Özel İdaresinde görevli personelin süresi içinde derece terfileri için kadro derecelerinde değişiklik yapılması;

Dolu kadro değişiklik cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere;

1) 1. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetler Sınıfında 5. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan Hasan BÖLÜKMEŞE halen 5. derecenin 2. kademesinden maaş almakta olup, Lise mezunu ve 22 yıl hizmeti bulunduğundan; 5. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 4. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

2) 2. sırada belirtilen Genel İdare Hizmetler Sınıfında 8. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan Ramazan KARADAYI halen 7. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Önlisans mezunu ve 8 yıl hizmeti bulunduğundan; 8. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdasını,

3) 3. sırada belirtilen Teknik Hizmetler Sınıfında 8. derece Mühendis kadrosunda görev yapan Hayrettin Ali BAŞARANLAR halen 7. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Lisans mezunu ve 2 yıl hizmeti bulunduğundan; 8. derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece Mühendis kadrosunun ihdasını,

4) 4. sırada belirtilen Avukatlık Hizmetleri Sınıfında 4. derece Avukat kadrosunda görev yapan Bilal KARAKOCALI halen 3. derecenin 1. kademesinden maaş almakta olup, Lisans mezunu ve 10 yıl hizmeti bulunduğundan; 4. derece Avukat kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece Avukat kadrosunun ihdasını,

5) 5. sırada belirtilen Teknik Hizmetler Sınıfında 6. derece Mühendis kadrosunda görev yapan Selçuk KOCAMAN halen 5. derecenin 2. kademesinden maaş almakta olup, Yüksek Lisans mezunu ve 8 yıl hizmeti bulunduğundan; 6. derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 5. derece Mühendis kadrosunun ihdasını,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 5 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

002
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresi 2015-2019 yılları Stratejik Planı.

İlimiz Genel Meclisinin 14.01.2015 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 31. Maddesi gereğince hazırlanan, İl Özel İdaresi 2015-2019 yılları Stratejik planı İl Encümeninin 27.08.2014 tarih ve 305 sayılı kararıyla kabul edilen, bahse konu stratejik planının yine aynı kanunun 10. Maddesi gereğince İl Genel Meclisince görüşülüp karara bağlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik” ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. Maddesi gereğince, İl Özel İdaresi 2015-2019 yılları Stratejik Planı,  ekli listede gösterildiği şekilde; kabul edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.
001
Encümen Müdürlüğü
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 05.01.2015 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2015 yılı Ocak ayı toplantısının 1. Birleşiminde, 27 Kasım 2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması nedeniyle, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi olan Meclis Başkanının komisyon üyeliği sona ermiştir. Boşalan Komisyon Üyeliğine Yasin TARHAN, İl Genel Meclis Üyeleri Zübeyde BALI, İbrahim BAŞAR, Cevdet KEÇECİ ve Selçuk ÇİRKİN’in vermiş oldukları önerge ile teklif edilmiştir.

 

Söz konusu İmar ve Bayındırlık Komisyonunda boş bulunan üyeliğe Yasin TARHAN’ın seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine İl Genel Meclis Üyeleri; Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Abdulkadir DOĞAN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM, Ecir DİNÇER ve Ali Rıza YILMAZ’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.         

463
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması.

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısının;

 1. Birleşimine katılamayan Salih SEL, Hamit ÇAKIR, Ömer TUNÇAY,

 2. Birleşimine katılamayan Ömer TUNÇAY,

 3. Birleşimine katılamayan Ömer TUNÇAY,

 6. Birleşimine katılamayan Ahmet KOCAKULAK,

 7. Birleşimine katılamayan Mehmet ÖZTOPBAŞ, Adem ULUPUNAR ve Zübeyde BALI,

 9. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM,

13. Birleşimine katılamayan Mehmet ÖZTOPBAŞ ve Mahir ŞEKER,

14. Birleşimine katılamayan Ecir DİNÇER, Nazmiye KILÇIK, Mehmet ÖZTOPBAŞ ve Mahir ŞEKER,

15. Birleşimine katılamayan Nazmiye KILÇIK ve Mahir ŞEKER,

16. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM ve Mahir ŞEKER,

17. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM ve Selçuk ÇİRKİN,

18. Birleşimine katılamayan Salih SEL’in izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

462
Encümen Müdürlüğü
İl Genel Meclisinin Yıllık Tatilini Aralık ayında kull

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, İl Genel Meclisinin 2014 yılı için yıllık tatilini Aralık ayında yapacağına dair yapılan müzakere neticesinde;  

 

                

               İl Genel Meclisinin 2014 yılında yapacağı bir aylık tatilin Aralık ayında kullanılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

461
0
2015 Mali Yılı Bütçesi

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunca tanzim edilen 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince oylamaya geçildi.

 Yapılan oylamaya göre 2015 Mali Yılı Bütçesi ekte.

Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.
460
0
2015 Mali Yılı İl Özel İdaresi  Performans Yatırım Proğramı

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, , 2015 Mali Yılı performans programının, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün Yatırım proğramları konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan, 2015 Mali Yılı performans programının, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün Yatırım proğramları, aşağıdaki cetvellerde görüldüğü şekilde; ekte

Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.
459
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Evciler İlçesi İlçe Özel İdare İş Merkezinde 301 numaralı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne,  Zemin+Asmakatlı 7 ve 8 numaralı büroların İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünetah

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Evciler İlçesi İlçe Özel İdare İş Merkezinin 2. Katındaki 219- 220 ve 221 numaralı büroları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 14.11.2002 tarih ve 852 sayılı Afyon Vilayeti Daimi Komisyonu tarafından tahsis edildiği ve yeni öğretmen atamaları yapıldığından tahsis edilen büroların yetersiz geldiğinden aynı İş Merkezinde 301 numaralı 204,00 m² alanlı boş bulunan kafeterya lokal olarak kullanılan yerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis değişikliği yapılması, ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.10.2014 tarih ve 3480 sayılı yazısında İlçe Halkı tarafından Kütüphane kurulması talepleri bildirildiğinden yine aynı İş Merkezinde boş bulunan Zemin+Asmakatlı 7 ve 8 numaralı 84,00 m² ve 157 m² alanlı işyerlerinin Halk Kütüphanesi Kurulması amacıyla 25 yıllığına ücretsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Evciler İlçesi İlçe Özel İdare İş Merkezinin 2. Katındaki 219- 220 ve 221 numaralı büroları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 14.11.2002 tarih ve 852 sayılı Afyon Vilayeti Daimi Komisyonu tarafından tahsis edildiği ve yeni öğretmen atamaları yapıldığından tahsis edilen büroların yetersiz geldiğinden aynı İş Merkezinde 301 numaralı 204,00 m² alanlı boş bulunan kafeterya lokal olarak kullanılan yerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis değişikliğinin yapılması, ve yine aynı İş Merkezinde boş bulunan Zemin+Asmakatlı 7 ve 8 numaralı 84,00 m² ve 157 m² alanlı işyerlerinin Halk Kütüphanesi Kurulması amacıyla ücretsiz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

458
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlköğretim Okulları Bakım ve Onarımı için tahsis edilen ödeneğin yeterli gelmediğinden dolayı, ödenek tahsis değişikliğinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlköğretim Okulları Bakım ve Onarımı için tahsis edilen 172.565,00 ¨ ödeneğin, Anadolu Teknik Lisesi ve METEM onarım ile Mehmet Akif Ersoy ilköğretim Onarımındaki iş artışlarından dolayı yeterli gelmediği belirtilerek, Beton Parke ve Bordür Yapım İşi için tahsis edilen ödenekten 136.150,11 ¨\'nin söz konusu Okulların iş artışlarında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlköğretim Okulları Bakım ve Onarımı için tahsis edilen 172.565,00 ¨ ödeneğin, Anadolu Teknik Lisesi ve METEM onarım ile Mehmet Akif Ersoy ilköğretim Onarımındaki iş artışlarından dolayı yeterli gelmediğinden, Beton Parke ve Bordür Yapım İşi için tahsis edilen ödenekten 136.150,11 ¨\'nin bahse konu Okulların iş artışlarında kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

457
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Cumalı Köyünde Telekoğlu İnşaat ve Yapı Malz. Tur. Tar. Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına tesis edilmiş olan 45.925,00 m²’lik taşınmaz üzerine Tarım ve Hayvancılık Tesisi amaçlı imar

İlimiz Genel Meclisinin 28.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 20. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Cumalı Köyünde yer alan tapusunda Postayolu Mevkii 5 pafta, 105 ada, 86 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Telekoğlu İnşaat ve Yapı Malz. Tur. Tar. Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına tesis edilmiş olan 45.925,00 m²’lik taşınmaz üzerinde \"Tarım ve Hayvancılık Tesisi (400.000 tavuk kapasiteli yumurta tavukçuluğu ve yem tesisi)” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve   2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-7572 ve UİP-7575) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Cumalı Köyünde yer alan tapusunda Postayolu Mevkii 5 pafta, 105 ada, 86 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Telekoğlu İnşaat ve Yapı Malz. Tur. Tar. Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına tesis edilmiş olan 45.925,00 m²’lik taşınmaz üzerinde \"Tarım ve Hayvancılık Tesisi (400.000 tavuk kapasiteli yumurta tavukçuluğu ve yem tesisi)” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-7572 ve UİP-7575) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

456
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İscehisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeliğine seçilen İsmail BALABAN istifa ettiğinden dolayı yerine yeni bir üyenin seçilmesi

İlimiz Genel Meclisinin 27.11.2014 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 19. Birleşiminde, 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19.Maddesinin 2.Fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin 10.01.2014 tarih ve 20 sayılı kararı ile Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İscehisar Üyeliğine seçilen İsmail BALABAN 23.10.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğini bildirmiştir.

Vakıf İscehisar Mütevelli Heyet Üyeliğinde 2014 yılında görev alması için yeni bir üyesinin seçilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İscehisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeliğine seçilen İsmail BALABAN 23.10.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğinden dolayı yerine Cengiz ÇİRKİN’in seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Abdulkadir DOĞAN, İbrahim ACAR, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Ali KOÇAK, İsmail ÖZASLAN, Tolga YILDIRIM ve Yasin TARHAN’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

 

455
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Çayhisar Köyü Çay deresi üzerine iki gözlü kutu menfez yapılması işi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 27.11.2014 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 19. Birleşiminde, İlimiz Sinanpaşa İlçesi Çayhisar Köyü Aşağı mezarlık yolunun dereden geçen kısmına büz veya kutu menfez yapılması için İl Genel Meclisinin 11.07.2014 tarihli ve 243 sayılı kararı ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde;

Çay deresi üzerine iki gözlü kutu menfez yapılması uygundur. Ancak; çay deresi plânlı köyyolu ağının dışında kalmaktadır. Bu nedenle; (3x6) =18 adet 3Ø 120 cm. İç çapında 410 kg/m3 dozlu beton büz menfez (Beton sınıfı C35) ile geçici olarak çözüm sağlanacaktır. Döşenmek istenilen büz menfezler İl Özel İdaresi ambar stoklarımızda mevcudu yoktur. Büz menfezler Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğince temin edildiğinde döşeme işçiliğinin İl Özel İdaresi tarafından yapılacağı konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay deresi üzerine iki gözlü kutu menfez yapılması işinin, Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

454
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2015 yılında İl Özel İdaresinde çalışan Sözleşmeli Avukat ücretinin ve ek ödeneğin belirlenmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 26.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 18. Birleşiminde, İl Özel İdaresi davalarının yoğunluğu sebebiyle sözleşmeli avukat çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesinin 3. Fıkrasında “ İl Özel İdarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49.maddesi hükümleri uygulanır.” Denildiğinden, 2015 yılında 6.derece avukat kadrosunda tam zamanlı çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca net ücretinin ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ek ödeme oranının belirlenmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılında İl Özel İdaresinde 6. Derece avukat kadrosunda tam zamanlı çalıştırılmak üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca, 1.966,00 ¨ net ücretin ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen %130 oranında ek ödeneğin ödenmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

453
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplum Ruh Sağlığı Merkezine hasta taşıma aracı verilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 26.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 18. Birleşiminde, T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, Psikiyatri hastalarının evlerinden alınıp TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) de akşama kadar psikoterapi ve etkinliklerini yaptıktan sonra akşam evlere bırakılabilmesi için hasta taşıma aracının temin edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, Psikiyatri hastalarının evlerinden alınıp TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) de akşama kadar psikoterapi ve etkinliklerini yaptıktan sonra akşam evlere bırakılabilmesi için hasta taşıma aracının, kapanan beldelerden İl Özel İdaresine geçen uygun araçlardan verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

452
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Malzeme Alımı harcama kalemine ödenek aktarılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 26.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 18. Birleşiminde, İl Genel Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin Mali Hizmetler Müdürlüğü kurumsal kodu altında bulunan Tarımsal Hizmetler Makine Teçhizat ve Mal Alımı Merkez Birlik Yardımı transfer kalemindeki 40.000,00 ¨ ile Çobanlar İlçe Özel İdare Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan Çobanlar İlçesi Tarımsal Hizmetler Makine Teçhizat ve Mal Alımı Birlik Yardımı transfer kalemindeki 10.000,00 ¨ olmak üzere toplam 50.000,00 ¨ ödeneğin arılı kovanlarda görülen Varroa hastalığına karşı mücadele için ilaç alımında kullanılmak üzere Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Malzeme Alımı harcama kalemine aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu ödeneklerin, arılı kovanlarda görülen Varroa hastalığına karşı mücadele için ilaç alımında kullanılmak üzere Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Malzeme Alımı harcama kalemine aktarılması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

451
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine Dijital Mamografi Cihazı alımı için ödenek tahsis edilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 26.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 18. Birleşiminde, Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine İlimizde bulunmayan Dijital Mamografi Cihazına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, bahse konu Dijital Mamografi Cihazı alımı için ödenek tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine İlimizde bulunmayan Dijital Mamografi Cihazı alımı için ödenek tahsis talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

450
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresinin hizmet alanlarında şoför, iş makinesi operatörü ve düz işçi olmak üzere toplam 28 adet mevsimlik işçi çalıştırılması. 

İlimiz Genel Meclisinin 26.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Selçuk ÇİRKİN’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 18. Birleşiminde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62.maddesinde “……personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir.” denilmektedir. İhaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir. Kamu idareleri için hangi işlerin yardımcı işler sayılacağı henüz belirlenmediğinden şoför, operatör ve işçi pozisyonlarında çalıştırılmak üzere hizmet alımı da yapılamamaktadır.

5620 Sayılı Kanunun 3.maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin 5.maddesinde “İl özel idarelerinde, mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadelede çalıştırılacak işçilere ilişkin geçici iş pozisyonu sayısı, 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte her grup için öngörülen memur sayısının yüzde kırkını geçmemek üzere, İl Genel Meclisi tarafından belirlenir.” denilmektedir.

2015 yılında İl Özel İdaresinin hizmet alanlarında 5620 Sayılı Kanun ve İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik gereğince 6 aydan az olmak üzere 16 adet şoför, 6 adet iş makinesi operatörü ve 6 adet düz işçi olmak üzere toplam 28 adet mevsimlik işçi çalıştırılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2015 yılında İl Özel İdaresinin hizmet alanlarında 5620 Sayılı Kanun ve İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik gereğince 6 aydan az olmak üzere 16 adet şoför, 6 adet iş makinesi operatörü ve 6 adet düz işçi olmak üzere toplam 28 adet mevsimlik işçi çalıştırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

449
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyi Köyünde bulunan ilkokulun, tamir edilerek köy konağı yapılması. (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 25.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 17. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyi Köyünde bulunan harap ve bakımsız haldeki ilkokulun, tamir edilerek köy konağı yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyi Köyünde bulunan ilkokulun, dairesince yerinde incelenerek, keşif ve metrajlarının çıkartılarak komisyonumuza bilgi verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

448
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kadımürsel Köyü, Karacaahmet – İhsaniye bağlantı yolu ve Kadımürsel – Karacaahmet Kütahya bağlantı yolunun stabilize yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 25.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 17. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kadımürsel Köyü, Karacaahmet – İhsaniye bağlantı yolu ve Kadımürsel – Karacaahmet Kütahya bağlantı yolunun stabilize yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kadımürsel Köyü, Karacaahmet – İhsaniye bağlantı yolu ve Kadımürsel – Karacaahmet Kütahya bağlantı yollarının stabilize yapılması talebinin; dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

447
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesi Çukurcak Köy yolunun, virajların düzeltilmesi ve dar yolların genişletilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 24.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 16. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesi Çukurcak Köy yolunun bazı yerlerinin sert viraj ve dar olması sebebiyle iki araç karşı karşıya geçemediğinden dolayı, virajların düzeltilmesi ve dar yolların genişletilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesi Çukurcak Köy yolunun, virajların düzeltilmesi ve dar yolların genişletilmesi talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

446
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Yenibelkavak Köyünde bulunan köy konağının yanına sağlık hizmetlerini verebilecek bir odanın yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 24.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 16. Birleşiminde, İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Yenibelkavak Köyüne aile hekimi haftada bir gün, yaşlı ve yatalak hastaları muayene için kontrole gidiyor. Köyde bulunan köy konağı ise kahvehane olarak kullanılmakta olduğundan doktor hastalarını kahvehanede muayene etmek zorunda kalıyor. Köy konağının yanına sağlık hizmetlerini verebilecek bir odanın yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılören İlçesine bağlı Yenibelkavak Köyünde bulunan köy konağının yanına sağlık hizmetlerini verebilecek bir odanın yapılması talebinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğince veya İl Encümenince yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

445
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi ile Bolvadin İlçesi arasındaki Tarımköy yolu stabilize yapılmış olup 1.kat asfalt yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 24.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 16. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi ile Bolvadin İlçesi arasındaki Tarımköy yolu stabilize yapılmış olup 1.kat asfalt yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çay İlçesi ile Bolvadin İlçesi arasındaki Tarımköy yolunun 1.kat asfalt yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

444
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dinar İlçesi Belenpınar Köyünün fosseptik çukurunun yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 20.11.2014 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 14. Birleşiminde, İlimiz Dinar İlçesi Belenpınar Köyünün fosseptik çukuru sürekli taşmakta, özellikle yazın çok koku yaymaktadır. 2013 yılı yatırım proğramında olmasına rağmen yapılmadığından dolayı, 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesi Belenpınar Köyünün fosseptik çukurunun, 2015 yılı yatırım programında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

443
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesi Kale Köyü, Akkoyunlu Köyü ve Bahçecik Köyleri arasındaki yolların asfaltlanması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 20.11.2014 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 14. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesi Kale Köyü, Akkoyunlu Köyü ve Bahçecik Köyleri arasındaki yolların asfaltlanması için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Kale Köyü, Akkoyunlu Köyü ve Bahçecik Köyleri arasındaki yolların asfaltlanması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

442
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesi Kale Köyüne içmesuyu kuyusu açılması veya içmesuyu deposunun yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 19.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 13. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesi Kale Köyü muhtarlığının coğrafi olarak geniş bir alanda yerleşmiş bir köy olması nedeniyle Aşağı Kale, Orta Kale ve Yukarı Kale olarak adlandırılan Kale Köyünün deprem konutları olarak yapılan konutlarda içme suyu sıkıntısı bulunmaktadır. Deprem konutlarında ikamet eden vatandaşlar gerek damacana, gerek tankerlerle su taşımak zorunda kaldığından dolayı içme suyu probleminin çözülebilmesi için, içmesuyu kuyusu açılması veya içmesuyu deposunun yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Kale Köyüne içmesuyu kuyusu açılması veya içmesuyu deposunun yapılması talebinin, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

441
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Genel Meclisi toplantı salonuna jammer (sinyal karıştırıcı, sinyal bozucu) konulması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 19.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 13. Birleşiminde, İl Genel Meclisi toplantı salonunda, toplantı esnasında çalan cep telefonlarının meclis üyelerinin konsantrasyonunu bozup rahatsız ettiğinden toplantı salonuna jammer (sinyal karıştırıcı, sinyal bozucu) konulması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu İl Genel Meclisi toplantı salonuna jammer (sinyal karıştırıcı, sinyal bozucu) konulması talebi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

440
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesi Kızılören Köyünden geçen, Kızılören-Karaağaç Kuyusu Çivril –Uşak bağlantılı yolunun şarampolünün bir tarafı doldurularak genişletilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 19.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 13. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesi Kızılören Köyünden geçen, Kızılören-Karaağaç Kuyusu Çivril –Uşak bağlantılı yolunun, çok dar olması nedeniyle trafik açısından tehlike arzetmekte, sık sık hasarlı ve ölümlü kazalara sebep olmaktadır. Teknik yönden incelenerek şehirlerarası konumdaki bu yolun, şarampolünün bir tarafı doldurularak genişletilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dazkırı İlçesi Kızılören Köyünden geçen, Kızılören-Karaağaç Kuyusu Çivril –Uşak bağlantılı yolunun şarampolünün bir tarafı doldurularak genişletilmesi talebinin, dairesince yerinde incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

439
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi Kadıköy- Çobanlar şeker fabrikası yolunun, bakım ve onarımının yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 19.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 13. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Kadıköy ve Maltepe Köylerinin tarım ve hayvancılık yaptıkları aynı zamanda şeker fabrikasına pancar sevkiyatı yapıldığından traktörle römorklarla taşıma yapılıyor. Taşıma Konya yolundan yapılırken trafik kazalarına sebebiyet vermektedir. Demir yolları boyunca Çobanlar kavşağına kadar olan yolun stabilize yapılarak Çobanlar- pazlar mevkiindeki yola bağlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çay İlçesi Kadıköy- Çobanlar şeker fabrikası yolunun dairesince bakımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

438
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Hocalar İlçesi Güre Köyüne bağlı Derbent mahallesi yolunun stabilize yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, İlimiz Hocalar İlçesi Güre Köyüne bağlı Derbent mahallesinin yolu ham yoldur. Köyyolu ağında bulunan yolun stabilize yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Hocalar İlçesi Güre Köyüne bağlı Derbent mahallesi yolunun stabilize yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

437
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz, Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen hizmet binasının, altındaki işyerleriyle birlikte Muhtarlığa tahsis edilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği tüzel kişiliği sona eren, İlimiz, Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen tapunun 15 pafta, 2868 parselinde 120,00 m²’de kayıtlı ve avlulu kerpiç ev vasıflı, 15 pafta, 2869 parselinde 120,00 m²’de kayıtlı ve kerpiç oda vasıflı, 15 pafta, 2870 parselinde 580,00 m²’de kayıtlı ve avlulu kerpiç ev vasıflı, 15 pafta, 2871 parselinde 23,00 m²’de kayıtlı ve kerpiç ev vasıflı taşınmazlar üzerinde bulunan hizmet binasının, altındaki işyerleriyle birlikte, geliri Köy Tüzel Kişiliğine kalmak üzere Kınık Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz, Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen tapunun 15 pafta, 2868 parselinde 120,00 m²’de kayıtlı ve avlulu kerpiç ev vasıflı, 15 pafta, 2869 parselinde 120,00 m²’de kayıtlı ve kerpiç oda vasıflı, 15 pafta, 2870 parselinde 580,00 m²’de kayıtlı ve avlulu kerpiç ev vasıflı, 15 pafta, 2871 parselinde 23,00 m²’de kayıtlı ve kerpiç ev vasıflı taşınmazlar üzerinde bulunan hizmet binasının, altındaki işyerleriyle birlikte, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Kınık Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN’in ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

 

436
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez ve diğer 17 İlçede bulunan köylerdeki sineklerle ilgili ilaçlama yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Saraydüzü Köyünde aşırı sineklenme başlamıştır. Sağlığı tehdit eden sineklerle ilgili ilaçlama yapılması konusundaki Çevre ve Sağlık Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Saraydüzü Köyüne sineklerle ilgili ilaçlama yapılması talebinin;

Her ilçeye birer adet ilaçlama makinesi alınıp, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

435
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Yörükmezarı Köyü ile Hocalar Yağcı köyleri arasına stabilize malzeme çekilmesi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Yörükmezarı Köyü ile Hocalar Yağcı köyleri arasına stabilize malzeme çekilmesi için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Yörükmezarı Köyü ile Hocalar Yağcı köyleri arasına stabilize malzeme çekilmesi talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

434
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesinden Isparta Yalvaç İlçesine bağlantı sağlayan güzergahının incelenmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesinden Isparta Yalvaç İlçesine bağlantıyı sağlayan Çay-Yalvaç yol güzergahının bazı bölümlerinin yağıştan dolayı kayma yaptığından, bu kısımların yeniden incelenip yol haritasının düzenlenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çay İlçesinden Isparta Yalvaç İlçesine bağlantı sağlayan yol güzergahının dairesince incelenip gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

433
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimizdeki topraklaması ve paratoneri olmayan okulların tespit edilip, gerekli tadilatların yapılması.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, Yağışlı, bulutlu veya rüzgarlı günlerde hava da elektrik yoğunluğu artmaktadır. Havada oluşan elektriklenme uygun voltaja yükseldiğinde yeryüzüne deşarj olmaktadır. Yeryüzüne deşarj olacağı yerler, bulunulan ortamda normalden daha fazla yükselti veya sivri olan kısımlardır. Yani daha yüksek yapılar, daha yüksek ağaçlar veya minarelerdir.

Geçtiğimiz yıl komşu ilimizde bir okulumuza yıldırım düşmüştür. Yıldırımın oluşturduğu voltaj yükselmesinden okuldaki tüm elektrik sistemleri patlamış okuldaki trafoda ve jeneratörde yangın çıkmıştır.

Aynı tehdit ilimizdeki eski okullarımız içinde geçerlidir. İlimizdeki topraklaması ve paratoneri olmayan okullarımızın tespit edilip gerekli tadilatların yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimizdeki yeni yapılan okulların 2 veya 3 katlı okul projelerinde paratoner konulduğu, tek katlı okul projeleri de etrafındaki binalardan yüksek seviyede ise bu okullara da paratoner konulmaktadır. Eski tarihlerde yapılan okulların paratonerleri yok ise Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

432
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Fatih İlköğretim Okul binasının fiziki şartlarının incelenerek eksikliklerin tespit edilmesi (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesi Merkez Fatih İlköğretim okul binasının fiziki şartları eğitim ve öğretim görmeye uygun değildir. Fatih ilköğretim okulunun fiziki şartlarının mahallinde incelenerek tespit edilmesi konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Merkez Fatih İlköğretim Okul binasının fiziki şartlarının iyi olduğu, binanın pencere ve kapılarının ise Çobanlar Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

431
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Bayat İlçesi Atatürk Ortaokulu ek 4 derslik yapım işinin, 8 derslik olarak değiştirilmesi. (Önerge)

 

İlimiz Genel Meclisinin 18.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 12. Birleşiminde, 2013 yılı yatırım proğramında bulunan Bayat İlçesi Atatürk Ortaokulu ek 4 derslik yapım işinin, mevcut proje haliyle 8 derslik olarak projelendirilmesi proje değişikliği nedeniyle oluşacak ekonomik farkın, İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Bayat İlçesi Atatürk Ortaokulu ek 4 derslik yapım işinin, 8 derslik olarak değiştirilmesi talebinin, önümüzdeki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

430
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesi Göynük Köyünde yapılması planlanan 8 derslikli okulun, 12 derslik olarak yapılması talebi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesi Göynük Köyünde yapılması planlanan ve 2014 yılı yatırım programında olan 8 derslikli okulun yıllara sari olarak 12 veya 16 derslik olarak yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Göynük Köyünde yapılması planlanan ve 2014 yılı yatırım programında olan 8 derslikli okulun 2015 yılı yatırım proğramında 12 derslik olarak planlanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

429
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesi Dereçine okul bahçesine 12 derslikli bir ilköğretim okulu, bahçe düzenlemesi ve çok amaçlı salonu vb. müştemilatı ile birlikte yapılması talebi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Sultandağı İlçesinde tek ikili eğitim öğretim yapan okul olarak Dereçine İlköğretim okuludur. İlçemizin en büyük beldesi olan Dereçine Beldesinin öğrenci kapasitesi yüksektir. Okula Çamözü Köyü, Akbaba Köyü ve Akbaba öğrenci yurdundan taşımalı öğrenciler de gelmektedir. Okulun yaklaşık 300 öğrencisi olup ilçedeki en çok öğrencili okullardandır.

Yeni okul yapımı için 10 Dekardan fazla bir bahçe mevcudu vardır. Dereçine Belediyesi tarafından da imarlı arsa statüsü kazandırılmıştır.

Sultandağı İlçesinde il ve bölge düzeyinde sosyal sportif başarıları olan okulumuzun daha başarılı olabilmesi için ve normal öğretime geçip öğrencilerin sabah erkenden okula gelirken ve akşam geç saatlerde okuldan çıkması sebebiyle tehlikelere maruz kalmaması için yeni bir ilkokul binası yapılması gerekmektedir. Mevcut okul binası daha önceden ortaokul olarak kullanılmıştır. Ağır hasar raporlu belediye binası ise önceden ilkokul olarak kullanılmıştır. Bu sebeple okul bahçesine 12 derslikli bir ilköğretim okulu, bahçe düzenlemesi ve çok amaçlı salonu vb. müştemilatı ile birlikte yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesi Dereçine okul bahçesine 12 derslikli bir ilköğretim okulu, bahçe düzenlemesi ve çok amaçlı salonu vb. müştemilatı ile birlikte yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

428
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçe Merkezinde bulunan, Yeni Mahallesine İlköğretim okulu yapılması için ilave ödenek ayrılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçe Merkezi Yeni Mahallesinde bulunan İlköğretim okul ihtiyacının karşılanabilmesi için İl Milli Eğitim Müfettişleri tarafından okul yapılabilir raporu mevcut olan 2014 yılı programında 100.000,00 ¨ ödeneği ayrılan okulun yeterli ödenek olmadığından ihalesi yapılamamıştır, ihalenin yapılabilmesi için yeterli ödeneğin ayrılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çobanlar İlçe Merkezinde bulunan, Yeni Mahallesine İlköğretim okulu yapılması için ilave ödenek ayrılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

427
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesine kapalı spor salonunun yapılması talebi.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçe merkezi ve köylerinin nüfus artma oranı Afyonkarahisar genelinde 2,95 ile en fazla nüfus artışı görülen ilçe konumundadır.

İlçe merkezinde ve köylerinde bulunan okullarda dahil olmak üzere hiçbir kapalı spor salonu mevcut değildir. İlçe Özel idaresine 2 yıl önce yer tahsisi yapılmasına rağmen Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da kapalı spor salonu yapılmamıştır, Gençlerin daha sağlıklı ortamda sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için kapalı spor salonunun yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çobanlar İlçesine kapalı spor salonunun yapılması talebinin, ilçelerde bulunan derslik ihtiyaçları ön plana çıktığından dolayı derslik ihtiyaçları çözüldükten sonra ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

426
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyüne halı saha yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesi Yaka Köyüne gençlerin spor yapabilmesi, köyler arası turnuvalar düzenlenerek köy muhtarlığına gelir getirmesi ve bu gelirin muhtarlığın ihtiyaçlarında kullanılması için halı saha yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Başmakçı İlçesi Yaka Köyüne halı saha yapılması talebinin, ilçelerde bulunan derslik ihtiyaçları ön plana çıktığından dolayı derslik ihtiyaçları çözüldükten sonra ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

425
Yazı İşleri Müdürlüğü
 İlimiz genelinde paratonerleri olmayan camilerin tespit edilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, Yağışlı, bulutlu veya rüzgârlı günlerde hava da elektrik yoğunluğu artmaktadır. Havada oluşan elektriklenme uygun voltaja yükseldiğinde yeryüzüne deşarj olmaktadır. Yeryüzüne deşarj olacağı yerler, bulunulan ortamda normalden daha fazla yükselti veya sivri olan kısımlardır. Yani daha yüksek yapılar, daha yüksek ağaçlar veya minarelerdir.

Geçtiğimiz ay merkeze bağlı Saraydüzü Köyümüzün tescilli tarihi eser olan minaremize yıldırım düşmüştür. Yıldırımın şiddetinden minarenin Şerefenin üst kısmı yıkılmıştır. Caminin yanında bulunan Elektrik trafosunda gerilim artışı olmuştur. Trafoda oluşan Gerilim artışı da trafonun elektrik verdiği tüm alana yayılmış evlerdeki elektrikle beslenen birçok cihaz patlamıştır. Köyümüzde tabi afet sayılabilecek ciddi hasar oluşmuştur.

Düz ovalardaki köylerimizin veya kasabalarımızın camilerinin minareleri aynı tehdit altındadır.

Camilerimizin tamamına yakınında ya hiç paratoner yoktur, yada usulüne uygun olmayan paratoner vardır.

Köylerimizi kasabalarımızı tehdit eden bu yıldırım tehlikesine karşı uygun nitelikteki paratonerler yapılmalıdır.

Konunun muhatabı olan İl Müftülüğümüzün ve Köy Muhtarlarımız ile Belde belediyelerimizin bilgilendirilmesi için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

İlimiz genelinde paratonerleri olmayan camilerin tespit edilerek, 2015 yılı bütçesinden Diyanet İşleri Bakanlığınca ödenek ayrılması için gerekli yazışmaların yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

424
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
 İlimiz Çobanlar İlçesi Göynük Köyünün içmesuyu alt şebekenin yenilenmesi talepleri (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesi Göynük Köyü içmesuyu alt şebekesinin eskimiş ve yıpranmış olduğundan dolayı yeterli basınç elde edilememektedir. Yeterli basınç elde edilebilmesi için içmesuyu alt şebekenin yenilenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Göynük Köyünün içmesuyu alt şebekenin yenilenmesi talebinin, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

423
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Çobanlar İlçesi Göynük Köyünün kanalizasyon ve içmesuyu talepleri.(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 17.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 11. Birleşiminde, İlimiz Çobanlar İlçesi Göynük Köyünde dere ıslah çalışmaları yapıldığından dolayı dere ıslahı yapılan alanlarda kanalizasyon ve içme suyu bağlantılarının dere ıslahına uygun hale getirilmesi için bağlantılarının yapılması kanalizasyon olmayan yerlere kanalizasyon şebekesinin çekilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çobanlar İlçesi Göynük Köyünün kanalizasyon ve içmesuyu bağlantılarının dere ıslahına uygun hale getirilmesi için bağlantılarının yapılması kanalizasyon olmayan yerlere kanalizasyon şebekesinin çekilmesi talebinin, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

422
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesinin kapanan belediyelerinden olan Büyükarabağ Köyüne fosseptik çukuru yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 10. Birleşiminde, İlimiz Bolvadin İlçesinin kapanan belediyelerinden olan Büyükarabağ Köyünün yapılan kanalizasyonunun fosseptik çukuruna ihtiyaç olduğundan dolayı gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Bolvadin İlçesinin Büyükarabağ Köyünün yapılan kanalizasyonuna fosseptik çukuru yapılması talebinin, kapanan beldelerden gelen ödenekten dairesince gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

421
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Çay İlçesi Koçbeyli, Aydoğmuş, Armutlu, Çayıryazı, Göcen, Kılıçyaka, Bulanık ve Devederesi Köylerinin su sıkıntısının giderilmesi. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 10. Birleşiminde, İlimiz Çay İlçesi Koçbeyli, Aydoğmuş, Armutlu, Çayıryazı, Göcen, Kılıçyaka, Bulanık ve Devederesi Köylerinin içme sularında arsenik oranları çok yüksek olduğu bilinmektedir. Seka fabrikasının kapanmasından dolayı içme suyu kuyularından 2 adet kuyunun Çay Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisi Kaymakamlığımızca yapılmış olup, köylerdeki su sıkıntısının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Çay İlçesi Koçbeyli, Aydoğmuş, Armutlu, Çayıryazı, Göcen, Kılıçyaka, Bulanık ve Devederesi Köylerinin, dairesince projeleri yapılarak keşif ve metrajlarının çıkartılıp, gerekli işlemlerin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

419
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen 97 adet gayrimenkul, ve Köy Tüzel Kişiliklerine bırakılan 122 adet gayrimenkullerin, muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda ayrı ayrı değerlendirilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 14.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 10. Birleşiminde, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona ermiştir.

Valilik Oluruyla oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca İl Özel idaresine bırakılan 97 adet gayrimenkul (hizmet binası, lojman, otel, dükkan vs.) ve Köy Tüzel Kişiliklerine bırakılan 122 adet gayrimenkul (kahvehane, mandıra, düğün salonu vs.) ekte gönderilen listenin değerlendirilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu İl Özel idaresine bırakılan 97 adet gayrimenkul (hizmet binası, lojman, otel, dükkan vs.) ve Köy Tüzel Kişiliklerine bırakılan 122 adet gayrimenkul (kahvehane, mandıra, düğün salonu vs.), muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda ayrı ayrı değerlendirilerek karar verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

418
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Dodurga Köyünde bulunan İlköğretim Okulunun anasınıfına, lambiri döşenmesi, wc’nin yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 14.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 10. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Dodurga Köyünde bulunan İlköğretim Okulunun, anasınıfında yerlerin beton olmasından dolayı çocukların hastalandığı için tabanına lambiri döşenmesi, wc’nin dışarıda ve uzak olması nedeniyle içerde bir yere yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Dodurga Köyünde bulunan İlköğretim Okulunun anasınıfına, lambiri döşenmesi, wc’nin yapılması talebinin, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

417
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Aşağıtandır Köyü, imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Genel Meclisinin 12.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 8. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Aşağıtandır Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4313500, 4314500), (y:537600, 537000) koordinatları arasında kalan yaklaşık 22 hektarlık alanı kapsayan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP-5478,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazımız ekinde gönderilmektedir. Belirtilen imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının alınacak Meclis Kararında belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Aşağıtandır Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4313500, 4314500), (y:537600, 537000) koordinatları arasında kalan yaklaşık 22 hektarlık alanı kapsayan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP-5478,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

416
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Osmanköy Köyü, imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması. 

İlimiz Genel Meclisinin 12.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 8. Birleşiminde, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Osmanköy Köyünde yer alan, tapusunda Altıntaş Yolu Mevkii, J24C21D pafta, 149 ada, 4 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Aynur SAĞLAM ve Ramazan ÖNER’e ait 81.500,00 m²’lik taşınmaz üzerinde “Çok Amaçlı Ticaret-Turizm Kullanım Alanı” amaçlı olarak hazırlanarak İl Genel Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Adı geçen alanda duyulan ihtiyaç üzerine hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-6546,1 ve UİP-6547,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı değişikliği paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazımız ekinde gönderilmektedir. Belirtilen imar planı değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının alınacak Meclis Kararında belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Osmanköy Köyünde yer alan, tapusunda Altıntaş Yolu Mevkii, J24C21D pafta, 149 ada, 4 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Aynur SAĞLAM ve Ramazan ÖNER’e ait 81.500,00 m²’lik taşınmaz üzerinde “Çok Amaçlı Ticaret-Turizm Kullanım Alanı” amaçlı olarak hazırlanarak İl Genel Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Adı geçen alanda duyulan ihtiyaç üzerine hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-6546,1 ve UİP-6547,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

415
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Çığrı Köyüne düğün salonu yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 11.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 7. Birleşiminde, İlimiz Başmakçı İlçesi Çığrı Köyünün kalabalık ve köy evlerinin dar olması nedeniyle kış aylarında düğün yaparken halk çok mağdur ve perişan olmaktadır. Düğünlerini kapalı bir alanda yapmaları için düğün salonu yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Başmakçı İlçesi Çığrı Köyüne düğün salonu yapılması talebinin, 2015 yılı bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

414
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Yenibelkavak ve Türkbelkavak Köyleri ile Dinar İlçesine bağlı Çayüstü Köyünehizmet veren 7 km yolun, bakım ve onarımının yapılması (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 11.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 7. Birleşiminde, İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Yenibelkavak ve Türkbelkavak Köyleri ile Dinar İlçesine bağlı Çayüstü Köyünehizmet veren 7 km yolun tamiri mümkün olmayacak şekilde bozuk olduğundan, bu yolun 2015 yatırım programında değerlendirilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Kızılören İlçesine bağlı Yenibelkavak ve Türkbelkavak Köyleri ile Dinar İlçesine bağlı Çayüstü Köyünehizmet veren 7 km yolun, dairesince bakım ve onarımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

413
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Hocalar İlçesine bağlı Çalca Köyünün su depolarına su taşıyan asbestli boruların yenilenmesi ve 2 adet su deposunun tadilatının yapılması. (Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 11.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 7. Birleşiminde, İlimiz Hocalar İlçesine bağlı Çalca Köyünün mevcut su depolarına su taşıyan asbestli borular eskimiş ve su kaçağı olduğundan su hattının yenilenmesi ve 2 adet su deposunun tadilatının yapılması için, 2015 yılı yatırım programına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu Hocalar İlçesine bağlı Çalca Köyünün mevcut su depolarına su taşıyan asbestli boruların yenilenmesi ve 2 adet su deposunun tadilatının yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım programında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

412
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan Şuhut İlçesi Atlıhisar Belediyesine ait 3 adet binanın, tahsis edilmesi(Önerge)

İlimiz Genel Meclisinin 11.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 7. Birleşiminde, 6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan Şuhut İlçesi Atlıhisar Belediyesine ait olan alt tarafı işyeri vasıflı üst katı hizmet binası olarak kullanılan 2 katlı hizmet binasının ve otel binası olarak inşa edilen alt katı işyeri vasıflı üst katları kullanılmayan 3 katlı bina ve ilk hizmet binası olarak inşa edilmiş fakat daha sonra arka tarafı Telekom Müdürlüğüne tahsis edilmiş ön tarafı işyeri şekline dönüştürülmüş (3 adet ) binanın tüm masrafları muhtarlığımız tarafından karşılanmak kaydı ile 10 yıllığına Atlıhisar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu 3 adet binanın, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Atlıhisar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

411
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait 120 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde kullanılmayan işletme ruhsatlı kuyuların koordinatlarını değiştirerek üretim amaçlı 2 adet kuyu açmak için izin verilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 10.11.2014 Pazartesi günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 6. Birleşiminde, Sanjet Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Sandıklı Jeotermal alanında, İl Özel İdaresine ait 120 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı Belediyesi ile birlikte diğer Kamu Kuruluşlarının ortaklığı ile kurulmuş Sanjet A.Ş. adına kayıtlı 5686 Sayılı Kanuna göre intibakı yapılmış nokta bazında işletme ruhsatlı kuyularının bulunduğunu, Sandıklı şehir merkezindeki konutların ısıtılması, Hüdai kaplıcalarında ve yeni yapılacak termal otellerde kullanılmak üzere jeotermal akışkana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, işletme faaliyet raporlarında da belirttikleri üzere kullanılmayan işletme ruhsatlı kuyularından Y:254292 X:4257861 koordinatlarındaki 95 (AFS-4) Nolu işletme ruhsatlı kuyunun Y:256940 X:4258939 koordinatlarına ve Y:254686 X:4258057 koordinatlarındaki 98 (AFS-8) Nolu işletme ruhsatlı kuyunun ise Y:257149 X:4258565 koordinatlarına taşıyarak üretim amaçlı 2 adet kuyu açmak için izin verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

 

Söz konusu İl Özel İdaresine ait 120 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı Belediyesi ile birlikte diğer Kamu Kuruluşlarının ortaklığı ile kurulmuş Sanjet A.Ş. adına kayıtlı 5686 Sayılı Kanuna göre intibakı yapılmış nokta bazında kullanılmayan işletme ruhsatlı kuyularından Y:254292 X:4257861 koordinatlarındaki 95 (AFS-4) Nolu işletme ruhsatlı kuyunun Y:256940 X:4258939 koordinatlarına ve Y:254686 X:4258057 koordinatlarındaki 98 (AFS-8) Nolu işletme ruhsatlı kuyunun ise Y:257149 X:4258565 koordinatlarına taşıyarak üretim amaçlı 2 adet kuyu açılması için, Sanjet Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketine izin verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

410
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan, Belediyelerdeki taşınmazların tahsisi ve satışı.

İlimiz Genel Meclisinin 07.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazların tahsisi ve satışı konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlardan tahsisi talep edilen;

 

1- Çay İlçesine bağlı Akkonak Köyü Muhtarının “Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 3940 parselinde kayıtlı 2.164.27 m² alanlı arsa vasıflı soğuk hava deposunun ve tapunun 3616 parselinde kayıtlı 60 m² alanlı arsa vasıflı sosyal tesis otel binasının ve tapunun 3547(82 m²) -3549(44 m²) -3550(69 m²) -355l(135 m²) -3552(140 m²) parsellerinde kayıtlı toplam 470 m² alanlı ahşap ev vasıflı daha önceden Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan taşınmazın ve tapunun 3689 parselinde kayıtlı 240 m² alanlı arsa vasıflı garaj ve 50 tonluk kantarın (Sözü edilen taşınmazlar Müdürlüğümüzün 28.08.2014 tarihli ve 10443 sayılı yazısında İl Genel Meclisine teklif edilen taşınmaz listesinde bulunmaktadır) Ayrıca mülkiyeti İl Özel İdaresine bırakılan tüm arsaların “Köylünün ortak kullanım alanları olan otlak, mera, yeşil alan, park alanı ve düğün salonu olarak kullanılmak üzere Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis edilmesi talebinin; 3940 parselinde kayıtlı 2.164.27 m² alanlı arsa vasıflı soğuk hava deposunun ve tapunun 3616 parselinde kayıtlı 60 m² alanlı arsa vasıflı sosyal tesis otel binasının ve tapunun 3547(82 m²) -3549(44 m²) -3550(69 m²) -355l(135 m²) -3552(140 m²) parsellerinde kayıtlı toplam 470 m² alanlı ahşap ev vasıflı daha önceden Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan taşınmazın ve tapunun 3689 parselinde kayıtlı 240 m² alanlı arsa vasıflı garaj ve 50 tonluk kantarın, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Akkonak Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi , arsaların satılması uygun görülmüştür.

 

2- Emirdağ İlçesine bağlı Aşağıpiribeyli Köyü Muhtarının mülkiyeti İl Özel İdaresinde olan tapunun 207 ada, 1 parselinde kayıtlı, 344,29 m² alanlı 2 Katlı Hizmet Binası vasıflı daha önce Aşağıpiribeyli Belediyesi hizmet binası olarak kullanılan taşınmazı, Muhtarlık hizmet binası olarak Aşağıpiribeyli Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis edilmesi talebinin; mülkiyeti İl Özel İdaresinde olan tapunun 207 ada, 1 parselinde kayıtlı, 344,29 m² alanlı 2 Katlı Hizmet Binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Aşağıpiribeyli Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

 

3- Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü Muhtarının “Köydeki içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla İl Özel İdaresine tahsis olunan kepçenin Köy Muhtarlığına iade edilmesi” ve “Köydeki Muhtarlık hizmetlerinin yürütülmesi için uygun herhangi bir bina bulunmadığından şu an itibariyle Muhtarlık hizmetlerinde kullanılmakta olan mülkiyeti İl Özel İdaresinde bulunan belediye hizmet binasının Köy Muhtarlığına tahsisini” ve “Köyün su tahsilatından başka bir geliri bulunmadığından mülkiyeti İl Özel İdaresinde bulunan 70 adet tarla ve arsanın (Müdürlüğümüzün 23.09.2014 tarihli ve 11643 sayılı yazısında İl Genel Meclisine teklif edilen listede bulunan) Köy Muhtarlığına iade edilmesi talebinin; Mülkiyeti İl Özel İdaresinde bulunan belediye hizmet binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Deresinek Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi, kepçe ile 70 adet tarla ve arsaların satılması uygun görülmüştür.

 

4- Dinar İlçesine bağlı Yıprak Köyü Muhtarının, Yıprak Köyü Hisar mahallesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresinde olan 179 ada, 25 parsel (2.693,28 m²) bahçe vasıflı taşınmazın, Köy Tüzel Kişiliğine bırakılması talebinin; 179 ada, 25 parsel (2.693,28 m²) bahçe vasıflı taşınmazın, İl Özel İdaresinde kalması uygun görülmüştür.

 

5- Sandıklı İlçesine bağlı Sorkun Köyü Muhtarının “Mülkiyeti İl Özel İdaresinde bulunan 1306 (18.960,00 m²) – 2615 (315,00 m²) – 3588 (1.544,88 m²) – 3590 (1.532,40 m²)- 3593 (527,80 m²) – 3595 (720,54 m²) – 3597 (684,37 m²) – 3599 (5.428,29 m²)- 3606 (247,98m²) - 3610(180,04 m²) parsellerdeki tarla vasıflı taşınmazların, Köy Muhtarlığına tahsis edilmesi talebinin; talep edilen parsellerdeki tarla vasıflı taşınmazların İl Özel İdaresinde kalması uygun görülmüştür.

 

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlardan satışı talep edilen;

 

1- Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyü, Alanköy Mevkii sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait (04.09.2014 tarihli ve 311 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla İl Özel İdaresi adına tescil edilmesi kararlaştırılan ve 26.09.2014 tarihinde İl Özel İdaresi  adına tapuda tescili gerçekleşen) tapunun 1462 parselinde kayıtlı 4.172,27 m² alanlı 9 adet dükkanı olan bir katlı karkas bina ve arsası vasıflı kat mülkiyetli dükkanları Hakkı SAĞLAM’ın satınalma talebi; Ekinova Köyü, Alanköy Mevkii sınırları içerisinde bulunan, tapunun 1462 parselinde kayıtlı 4.172,27 m² alanlı 9 adet dükkanı olan bir katlı karkas bina ve arsası vasıflı kat mülkiyetli dükkanların satılması uygun görülmüştür.

2- Dinar İlçesine bağlı Uluköy Köyü sınırları içerisinde bulunan 2775 parseldeki 799,35 m² alanlı Kargir İki Katlı Altı Depo ve Üstü Lojman Olan Bina ve Arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 5 B.B. (23 nolu), 6 B.B. (25 nolu) ve 10 B.B. (39 nolu) kat mülkiyetli taşınmazları Bahattin ERTÖREN, Bülent ERTÖREN ve Zafer AKlN’ın satınalma talepleri; Uluköy Köyü sınırları içerisinde bulunan 2775 parseldeki 799,35 m² alanlı Kargir İki Katlı Altı Depo ve Üstü Lojman Olan Bina ve Arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 5 B.B. (23 nolu), 6 B.B. (25 nolu) ve 10 B.B. (39 nolu) kat mülkiyetli taşınmazların satılması uygun görülmüştür.

 

3- İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Köyü sınırları içerisinde bulunan “Sazak Köyü mevkiinde 245 ada, 150 parseldeki 779,20 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazı Nurettin GÖKHASAN’ın satınalma talebi; Ayazini Köyü sınırları içerisinde bulunan “Sazak Köyü mevkiinde 245 ada, 150 parseldeki 779,20 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN’in ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

NOT: Kapatılan Belediyelerdeki (2.000 m²)’den büyük olan ekilebilecek tarlaların, 3 yıl süreyle muhtarlıklara tahsis edilmesi için protokol yapılması, yapılan protokolün meclise getirilmesi uygun görülmüştür. 

 

409
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Curman Mevkiinde bulunan Eski Belediye Sarayı ile aynı ada üzerinde bulunan, tapunun 471 ada, 3 parselinde kayıtlı kargir dükkan ve arsasının, köy tüzel kişiliği a

İlimiz Genel Meclisinin 07.11.2014 Cuma günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 5. Birleşiminde, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü Balçıkhisar Belediyesinin tüzel kişiliği sona erdirilen;

İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Muhtarının “Balçıkhisar Köyü Curman Mevkiinde bulunan, Paylaşım Komisyonunca Köy Tüzel Kişiliğine bırakılan Eski Belediye Sarayı (atıl durumdaki) ile aynı ada üzerinde bulunan, Mülkiyet İl Özel İdaresine ait, tapunun 471 ada, 3 parselinde kayıtlı 773,72 m² alanlı kargir dükkan ve arsasının, köy tüzel kişiliği adına tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Curman Mevkiinde bulunan Eski Belediye Sarayı (atıl durumdaki) ile aynı ada üzerinde bulunan, Mülkiyet İl Özel İdaresine ait, tapunun 471 ada, 3 parselinde kayıtlı 773,72 m² alanlı kargir dükkan ve arsasının, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Balçıkhisar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN’in ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

 

408
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 132 ada, 4 parselinde kayıtlı 4 katlı Özel İdare İş Merkezinin, 1. ve 2. katlarının, kullanım hakkının Öğretmenevi ve Akşam Sa

İlimiz Genel Meclisinin 06.11.2014 Perşembe günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 4. Birleşiminde, İlimiz Dazkırı İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 132 ada, 4 parselinde (849,03 m²) kayıtlı 4 katlı Özel İdare İş Merkezinin, Dazkırı Öğretmenevi olarak kullanılan 1. ve 2. katlarının, bedelsiz olarak kullanım hakkının Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine ait, tapunun 132 ada, 4 parselinde (849,03 m²) kayıtlı 4 katlı Özel İdare İş Merkezinin, Dazkırı Öğretmenevi olarak kullanılan 1. ve 2. katlarının, kullanım hakkının 5 yıl süre ile bedelsiz olarak Dazkırı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

407
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait ve AFJET\'e devredilmesine karar verilen 117 ve 118 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı sahaların, yıllık belirlenen bedelinin çok yüksek olduğu belirtilerek bu bedelin yeniden değerlendirilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Afjet Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Ar-GE (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarında kullanılmak ve tek elden su dağıtımını sağlayabilmek için İl Özel İdaresine ait Ömer-Gecek jeotermal sahasındaki 117 ve 118 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahaları için, İl Genel Meclisinin 09.07.2014 tarihli ve 218 sayılı kararı ile yıllık 200.000,00 ¨ bedel istenildiği, sahanın yenilenebilir ve sürdürülebilir olması, koruma alanlarının oluşturulabilmesi için sadece üst kullanım hakkı istenildiğinden takdir edilen bedeli çok yüksek olduğu belirtilerek, bu bedelin İl Genel Meclisince yeniden değerlendirilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine ait Ömer-Gecek jeotermal sahasındaki 117 ve 118 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahalarının yıllık 50.000,00 ¨ bedelle geçici kullanım hakkının Afjet Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN’in ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi. 

406
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan, İş Merkezinin üst katında bulunan düğün salonu ve giriş sol bölümdeki 1 nolu bağımsız bölümün tapu devrinin yapılması

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve İl Genel Meclisinin 31.05.2002 tarih ve 34 sayılı kararıyla yapımı tamamlandıktan sonra Bayat Belediyesine arsa karşılığı %30 pay verilmesi taahhüt edilen, tapunun 10 pafta, 8900 (291,30m²) parselinde kayıtlı Özel idare İş Merkezinin yapımı 2004 yılında tamamlanmış olup, bu güne kadar hisse devri gerçekleşmediğinden, İl Genel Meclisinin 03.09.2014 tarihli ve 309 sayılı kararıyla İl Özel İdaresi tarafından araştırılarak Bayat Belediye Başkanlığına devri uygun görülen taşınmazla ilgili çalışma yapılmıştır.

İş Merkezindeki Kamu Kurumlarının bütünlüğünün bozulmaması yönünden, İş Merkezinin üst katında bulunan düğün salonu (16 nolu bağımsız bölüm) ve giriş sol bölümdeki 1 ve 2 nolu bağımsız bölümlerin, % 30 hisse karşılığında tapu devrinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bayat İş Merkezinin üst katında bulunan düğün salonu (16 nolu bağımsız bölüm) ve giriş sol bölümdeki 1 nolu bağımsız bölümün % 30 hisse karşılığında, Bayat Belediye Başkanlığına tapu devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

405
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait ve AFGAZJET\'e devredilmesine karar verilen 145 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahasının, yıllık belirlenen bedelinin çok yüksek olduğu belirtilerek, bu bedelin yeniden değerlendirilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, AFGAZJET Şirketince Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarında kullanılmak ve tek elden su dağıtımını sağlamak için İl Özel İdaresine ait 145 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahası için İl Genel Meclisinin 09.07.2014 tarihli ve 217 sayılı kararı ile yıllık 100.000,00 ¨ bedel istenildiği, sahanın yenilenebilir ve sürdürülebilir olması, koruma alanlarının oluşturulabilmesi için sadece üst kullanım hakkı istenildiğinden takdir edilen bedelin çok yüksek olduğu belirtilerek bu bedelin İl Genel Meclisince yeniden değerlendirilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine ait 145 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahasının yıllık 30.000,00 ¨ bedelle geçici kullanım hakkının, AFGAZJET Şirketine verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN’in ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

404
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan 47 Belediyeye ait, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen 180 adet taşınmazlardan, hizmet binalarının tahsis edilmesi, arsa, tarla ve bahçelerin İl Özel İdaresinde kalması. 

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen, Valilik Oluruyla oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca İl Özel İdaresine bırakılan ve İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından imar durumları incelenen 180 adet taşınmazın (tarla, bahçe vs.) değerlendirilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Valilik Oluruyla oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca İl Özel İdaresine bırakılan ve İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından imar durumları incelenen 180 adet taşınmazların, hizmet binalarını talep eden muhtarlıklara 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi, arsa, tarla ve bahçelerin İl Özel İdaresinde kalması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Tolga YILDIRIM’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi. 

403
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile tahsis edilen Emirdağ İlçesi Beton Parke ve Bordür Yapımı harcama kaleminde kalan ödenekten, 7 adet içme suyu depo ve terfi binası için tahsis değişikliğinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine Beton Parke ve Bordür Yapımı için 684.000,00 ¨ ödenek tahsis edildiği ve bahse konu ödenekten 284.000,00 ¨’nin köy yollarında kullanılmak üzere aktarma yapıldığı belirtilmiştir. Beton Parke ve Bordür Yapımı harcama kaleminde kalan 400.000,00 ¨ ödenekten Emirdağ İlçesi Soğukkuyu, Yavuz, Balcam, Çatallı, Karaağaç, Yarımca ve Aydınkaya köylerinden oluşan 7 adet içme suyu depo ve terfi binası tamiratları keşif ve yaklaşık maliyetleri gereği 90.000,00 ¨\'nin tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlçesi Beton Parke ve Bordür Yapımı harcama kaleminde kalan 400.000,00 ¨ ödenekten, Emirdağ İlçesi Soğukkuyu, Yavuz, Balcam, Çatallı, Karaağaç, Yarımca ve Aydınkaya köylerinden oluşan 7 adet içme suyu depo ve terfi binası tamiratları keşif ve yaklaşık maliyetleri gereği 90.000,00 ¨\'nin tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

402
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz İscehisar İlçesi Alanyurt Köyü, Sultandağı İlçesine bağlı Kırca ve Üçkuyu Köyü ile Şuhut İlçesine bağlı Efe Köyü muhtarlıklarının araç talepleri.

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İlimiz İscehisar İlçesi Alanyurt Köyü muhtarlığı, 30.03.2014 tarihinde Alanyurt Belediyesi tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle Devir Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca muhtarlığa bırakılan 03 Y 8522 Mercedes otobüs ve 03 DK 600 man tanker kamyonun alınarak yerine 03 ZA 288 plakalı 2009 model otokar sultan marka otobüsün Alanyurt köy tüzel kişiliğine bırakılmasını talep etmektedir.

İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Kırca ve Üçkuyu Köyü muhtarlıkları, İl Özel İdaresine verdikleri talep yazılarında hasta ve yaşlı olan kişileri Sultandağı ilçesine getirip götürebilmeleri için 03 KA 064 plakalı 1993 model kartal otomobili Kırca Köyüne, 03 KE 829 plakalı 1995 model Renault Toros otomobilin ve 1991 model fiat traktörü Üçkuyu muhtarlığına bırakılması;

İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Efe Köyü muhtarlığı, 30.03.2014 tarihinde Efe Belediyesinin tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle Devir Teslim ve Paylaşım Komisyonunca köy tüzel kişiliğine bırakılan 03 SH 611 plakalı ivaco otobüs Efe Taşımacılık Ltd.Şti ne ait olması ve muhtarlıklarının ticari olarak taşıma yapamadığından, yerine İl Özel İdaresine bırakılan 03 SA 777 plakalı 2001 model ford focus marka binek otomobilin köy tüzel kişiliğine bırakılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu araçların İl Özel İdaresinde kalması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

401
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlçesi Beton Parke ve Bordür Yapımı için ayrılan ödeneğin, tahsis değişikliğinin yapılması.

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkan Vekili Ömer DAYI’nın Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlçesi Beton Parke ve Bordür Yapımı için ayrılan ödeneğin İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarihli ve 120 sayılı kararı ile köy yollarında kullanılmak üzere 284.000,00 ¨’nin tahsis değişikliği yapıldığı belirtilerek, bahse konu ödenekten 218.500,00 ¨’nin kullanıldığı, geriye kalan 65.500,00 ¨’nin ise Kuruca Köyü, Başkonak Köyü ve Bademli Köyü depo terfi binası tamiratında kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlçesi Beton Parke ve Bordür Yapımı için ayrılan ödeneğin, köy yollarında kullanılmak üzere 284.000,00 ¨’nin tahsis değişikliği yapılan ödenekten 218.500,00 ¨’nin kullanıldığı, geriye kalan 65.500,00 ¨’nin ise Kuruca Köyü, Başkonak Köyü ve Bademli Köyü depo terfi binası tamiratında kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

400
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan, Sandıklı İlçesine bağlı Belediyelerdeki Hizmet Binası ve taşınmazların tahsisi.

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen Sandıklı İlçesine bağlı Belediyelerdeki Hizmet Binası ve taşınmazların tahsisi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlardan tahsisi talep edilen;

 

1- Sandıklı İlçesine bağlı Kusura Köyü Muhtarının “Belediye Hizmet Binasının 25 yıllığına tahsisini ve 1186 parselde bulunan tarlanın Köy Tüzel kişiliğine tahsisi talebinin; Hizmet Binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Kusura Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve 1186 parselde bulunan tarlanın İl Özel İdaresinde kalması uygun görülmüştür.

 

2- Sandıklı İlçesine bağlı Yavaşlar Köyü Muhtarının“Belediye Hizmet Binası ile 2 katlı işyerinin ve 128 Ada 18, 19, 21, 22, parselde kayıtlı taşınmazların Mezarlık olarak kullanıldığı için Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi talebinin; Hizmet Binası ile 2 katlı işyerinin 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Yavaşlar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve 128 Ada 18, 19, 21, 22, parselde kayıtlı taşınmazların İl Özel İdaresinde kalması uygun görülmüştür.

 

3- Sandıklı İlçesine bağlı Örenkaya Köyü Muhtarının“Belediye Hizmet Binası ile 2 katlı Kargir Otelin 25 yıllığına tahsisini ve 3167 parseldeki 975,21 m² tarla niteliğindeki taşınmazın Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi talebinin; Hizmet Binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Örenkaya Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve 3167 parseldeki 975,21 m² tarla niteliğindeki taşınmazın İl Özel İdaresinde kalması uygun görülmüştür.

 

4- Sandıklı İlçesine bağlı Menteş Köyü Muhtarının “Belediye Hizmet Binasının 1. Katının Sağlık Grup Başkanlığına tahsis edildiği, Hizmet Binasının kalan kısmının 25 yıllığına Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi talebinin; Hizmet Binasının kalan kısmının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Menteş Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

5- Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyü Muhtarının“ Köy sınırları içerisindeki Tarla vasfında 3741, 3742, 3746, 3747, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, parselde kayıtlı üzeride Belediye Hizmet Binası ile Garaj bulunan taşınmazlar ve 1993 Model Kartal SLX marka otomobilin Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi talebinin; Hizmet Binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Kızık Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve garaj ile 1993 Model Kartal SLX marka otomobilin İl Özel İdaresinde kalması uygun görülmüştür.

 

6- Sandıklı İlçesine bağlı Karadirek Köyü Muhtarının Köy sınırları içerisindeki tarla vasfında 3 Pafta 4316 parsel, 9 pafta 1277 parsel, 11 pafta 1467 parselde kayıtlı taşınmazların tahsisi ve Hizmet Binasının 25 yıllığına Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi talebinin; 3 Pafta 4316 parsel, 9 pafta 1277 parsel, 11 pafta 1467 parselde kayıtlı taşınmazların İl Özel İdaresinde kalması, Hizmet Binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Karadirek Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

 

7- Sandıklı İlçesine bağlı Ballık Köyü Muhtarının Köy sınırları içerisinde Tarla vasfındaki 24 Pafta 3864 parselde kayıtlı taşınmaz ve İl Özel İdaresine geçen su tankerinin Köy Tüzel Kişiliğine tahsisi talebinin; kapanan beldelere yeni yangın söndürme araçlarından verilmesi, tarla vasfındaki 24 Pafta 3864 parselde kayıtlı taşınmazın satılması uygun görülmemiştir.

 

8- Sandıklı İlçesine bağlı Başağaç Köyü Muhtarının Köy sınırları içerisinde 3 katlı Lojman olarak geçen taşınmazın Köy Tüzel Kişiliğine tahsis talebinin; 3 katlı Lojman olarak geçen taşınmazın satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, Selçuk ÇİRKİN, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, Tolga YILDIRIM’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 

399
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Hocalar İlçesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Hükümet Konağı olarak kullanılan binanın, 2012 yılındaki depremde ciddi hasar gördüğünden dolayı güçlendirme yada yıkım işlemleri i&c

İlimiz Genel Meclisinin 05.11.2014 Çarşamba günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 3. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Hocalar Hükümet Konağı olarak kullanılan 1990 yılı yapımı binanın 2012 yılındaki depremden ciddi hasar gördüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarınca mevcut deprem yönetmeliğine göre kapsamlı analizlerin yapılarak çıkan sonuçlara göre güçlendirme yada yıkımı konusunda karar alınması gerektiği belirtilerek, yapılacak olan analiz güçlendirme ve diğer işlemler için ödenek tahsisinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Hocalar Hükümet Konağı olarak kullanılan binanın, deprem tahkikine ilişkin ödeneğin, İl Encümenince değerlendirilmesi, çıkacak karara göre güçlendirme veya yapımının 2015 yılı bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

398
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Çay İlçesi Eber Köyü 174 ada, 3 parselde kayıtlı 166,00 m²’lik taşınmazın satılması.

İlimiz Genel Meclisinin 04.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 2. Birleşiminde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Çay İlçesi Eber Köyü 174 ada, 3 parselde kayıtlı 166,00 m²’lik taşınmazı Ahmet TOSUN’un 10.09.2014 tarihli dilekçesi ile satın almayı talep etmektedir. Talep edilen taşınmazın satılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çay İlçesi Eber Köyü 174 ada, 3 parselde kayıtlı 166,00 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

397
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2014-2015 öğretim yılında faaliyete geçeceği planlanan 483 derslik için, 7.245 adet sıraya ihtiyaç duyulduğu, bunun 3.240 adet sıranın satın alınacağı, geri kalan 4.005 adet sıra için ödenek aktarılması

İlimiz Genel Meclisinin 04.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 2014-2015 öğretim yılında İl Yatırım Programında 813 derslik bulunduğu, bu inşaatların fiziki durumunun incelenmesinden Eylül 2014\'de 220 derslik Ocak 2015 itibariyle ise 263 derslik olmak üzere 483 dersliğin faaliyete geçeceğinin planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu 483 derslik için 7245 adet sıraya ihtiyaç duyulduğu, bunun 1440 adedinin mevcut ödeneklerle temin edildiği, 1800 adedinin Ekim 2014\' de gönderilecek 400.000,00 ¨ ödenek ile satın alınacağı belirtilerek, geri kalan 4005 adet sıra için ihtiyaç duyulan 881.000,00 ¨ ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığından okul yapımları için gönderilen ödeneklerden veya İl Özel İdaresinden ayrılan ödeneklerden Okul Mefruşat Alımları harcama kalemine aktarma yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 4005 adet sıra için ihtiyaç duyulan 881.000,00 ¨ ödeneğin, Milli Eğitim Bakanlığının 2012/21 Nolu Genelgesi gereği, geçen yıllar ve 2014 yılı Bakanlık yatırım ödeneklerinden geçici kabulü yapılan okulların artan ödeneklerinden alınması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

396
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesi 30 pafta, 96 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmazın istimlak dışında kaldığından 577,00 m²’lik kısmının satılması

İlimiz Genel Meclisinin 04.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 2. Birleşiminde, İlimiz Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesi 30 pafta, 96 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmazın istimlak dışında kaldığından 577,00 m²’lik kısmının evinin bitişiğinde olduğundan ağaçlandırmak amacıyla satın alacağına ilişkin Edeviye ÇOBAN’ın 08.09.2014 tarihli dilekçesi ile satın almayı talep etmektedir. Talep edilen taşınmazın satılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesi 30 pafta, 96 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmazın istimlak dışında kalan 577,00 m²’lik kısmının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

395
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Güney Köyü (şirket malı olan) İl Özel İdaresine bırakılan 1993 ve 1986 model otobüsler yerine, 2011 model 17 kişilik otobüs ve 2012 model itfaiye aracının Muhtarlığa verilmesi.

İlimiz Genel Meclisinin 04.11.2014 Salı günü Meclis Başkanı Salih SEL’in Başkanlığında yapılan 2014 yılı Kasım ayı toplantısının 2. Birleşiminde, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” Amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü Güney Belediyesinin tüzel kişiliği sona ermiştir.

İlgili Yasa gereğince Valilik Oluru ile oluşturulmuş olan Devir Teslim ve Paylaştırma Komisyonu kararı Valilik Makamınca 21.03.2014 Tarihinde onaylanmış olan Araç Paylaşım Listesinde Muhtarlığa bırakılan (şirket malı olan), 03 RG 295 plakalı 1993 model otobüs ile 03 RG 296 plakalı 1986 model otobüsün İl Özel İdaresine bırakılarak yerine, 03 RF 785 plakalı 2011 model 17 kişilik otobüs ve 03 RF 750 plakalı 2012 model itfaiye aracının Muhtarlığa verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Valilik Makamınca 21.03.2014 Tarihinde onaylanmış olan Araç Paylaşım Listesinde Muhtarlığa bırakılan (şirket malı olan), 03 RG 295 plakalı 1993 model otobüs ile 03 RG 296 plakalı 1986 model otobüsün İl Özel İdaresine bırakılması uygun görülmüş; yerine, 03 RF 785 plakalı 2011 model 17 kişilik otobüs ve 03 RF 750 plakalı 2012 model itfaiye aracının Muhtarlığa verilmesi talebi ise 12.10.2014 tarih ve 370 sayılı alınan meclis kararı ile uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

394
Encümen Müdürlüğü
Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması. 

Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Hasan BONCUK, Ramazan DEMİR, Recep ÇELİK ve Halim GÖRAL’ın, 

3. Birleşimine katılamayan İbrahim BAŞAR, Yener SEVİM ve Selçuk ÇİRKİN’in,  izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

393
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kütahya Devlet yolundan Osmanköy-Karacaahmet yolu Karacaahmet-İhsaniye bağlantı yollarının bakım ve onarımının yapılması. (Önerge)

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kütahya Devlet yolundan Osmanköy-Karacaahmet yolu Karacaahmet-İhsaniye bağlantı yolunda aşırı derecede çukurlar oluştuğundan dolayı, gerekli çalışmaların yapılıp yolun yama veya yeniden yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Kütahya Devlet yolundan Osmanköy-Karacaahmet yolu Karacaahmet-İhsaniye bağlantı yolunun dairesince incelenerek yolların bakım ve onarımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

392
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Tepeköy Köyünde yer alan tapusunda Bozkoyak ve Keveklik Mevkiinde  imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması.

İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Tepeköy Köyünde yer alan tapusunda Bozkoyak ve Keveklik Mevkii olarak belirtilen ve 77 adet taşınmazdan oluşan mülkiyeti Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait 107 hektarlık alan üzerinde “Maden Zenginleştirme Tesisi” amaçlı olarak hazırlanarak İl Genel Meclisimizin 10.01.2014 tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Adı geçen alanda duyulan ihtiyaç üzerine hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pi.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-5837,1 ve UİP-5838,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı değişikliği paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazımız ekinde gönderilmektedir. Belirtilen imar planı değişikliği ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Tepeköy Köyünde yer alan tapusunda Bozkoyak ve Keveklik Mevkii olarak belirtilen ve 77 adet taşınmazdan oluşan mülkiyeti Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait 107 hektarlık alan üzerinde “Maden Zenginleştirme Tesisi” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-5837,1 ve UİP-5838,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

391
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı ilçe merkezinde bulunan futbol sahasının açık olan tirübünlerin kapatılması ve çevre düzenlemesinin yapılması. (Önerge)

İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı ilçe merkezinde bulunan futbol sahasının açık olan tirübünlerin kapatılması ve çevre düzenlemesinin yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesinde bulunan futbol sahasının açık olan tirübünlerin kapatılması ve çevre düzenlemesi işinin, Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

390
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Beyköy Köyü imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması. 

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Beyköy Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4323533, 4323800), (y:539600, 540100) koordinatları arasında kalan yaklaşık 6 hektar ve (x:4323400, 4324000), (y:540400, 540800) koordinatları arasında kalan yaklaşık 10 hektar olmak üzere toplam 16 hektarlık alanı kapsayan 5 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (UİP-5835,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazımız ekinde gönderilmektedir. Belirtilen imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Beyköy Köyünde 442/3367 Köy Kanununa istinaden Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köy Yerleşim Planı için hazırlanan (x:4323533, 4323800), (y:539600, 540100) koordinatları arasında kalan yaklaşık 6 hektar ve (x:4323400, 4324000), (y:540400, 540800) koordinatları arasında kalan yaklaşık 10 hektar olmak üzere toplam 16 hektarlık alanı kapsayan 5 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (UİP-5835,1) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı tadilatı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

389
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Odaköy-Karasandıklı arasındaki yolun, köyyolları ağına alınması. (Önerge)

İlimiz Sandıklı İlçesi Odaköy-Karasandıklı arasındaki yolun aile, akrabalık okul yolu olarak kullanıldığından dolayı köyyolları ağına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Odaköy-Karasandıklı arasındaki yol, köyyolları ağında olup, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

388
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Balmahmut- Bulca-Küçükhöyük köyyollarının bakım ve onarımın yapılması. (Önerge)

İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Balmahmut- Bulca-Küçükhöyük köyyolları arası çok kötü durumdadır. Yolda su argı benzeri kanallar ve köstebek kazığına benzer tümsekler bulunan yolun tamiratının yapılması ve 2015 yılı yatırım proğramına alınarak yeniden yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sinanpaşa İlçesine bağlı Balmahmut-Bulca-Küçükhöyük köyyollarının, dairesince incelenerek gerekli bakım ve onarımın yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

387
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İscehisar İlçesi Seydiler-Konarı-Cevizli yolu sel dolayısıyla ciddi zarar görmüş olup, bakım ve onarımının yapılması. (Önerge)

İlimiz İscehisar İlçesi Seydiler-Konarı-Cevizli yolu sel dolayısıyla ciddi zarar görmüş olup, bakım ve onarımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İscehisar İlçesi Seydiler-Konarı-Cevizli yolunun dairesince incelenerek bakım ve onarımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

386
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl genelinde yapılması planlanan köy konaklarının, köy nüfuslarına göre projelerinin hazırlanması. (Önerge)

İlimiz Çobanlar İlçesine bağlı bazı köylerde köylülerin muhtarlık hizmetlerini, gelen misafirlerini daire amirlerini karşılamada güçlük çekmektedirler. Kale Köyü ile Akkoyun Köyüne köy konağı yapılması ve Göynük Köyünde bulunan köy konağının tamir ve bakımının yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

İl genelinde yapılması planlanan köy konaklarının, köy nüfuslarına göre projelerinin hazırlanması ve hazırlanan projelere göre, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi

385
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Sinanpaşa İlçesi Yıldırımkemal Köyünün içmesuyu yetersiz kaldığından dolayı, yeni bir sondaj çalışması yapılarak su sıkıntısının giderilmesi. (Önerge)

İlimiz Sinanpaşa İlçesi Yıldırımkemal Köyünün içmesuyu yetersiz kaldığından dolayı, yeni bir sondaj çalışması yapılarak su sıkıntısının giderilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sinanpaşa İlçesi Yıldırımkemal Köyüne sondaj çalışması yapılarak su sıkıntısının giderilmesi talebinin, dairesince incelenerek gereğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

384
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyü ile Yaka Köyü mezarlık duvarlarının yapılması için ödenek aktarılması. (Önerge)

İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyü ile Yaka Köyünün mezarlık duvarları olmadığından mezarların üzerinde hayvanlar dolaşmaktadır. Bahse konu mezarlık duvarlarının yapılması için ödenek aktarılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyü ile Yaka Köyü mezarlık duvarlarının yapılması talebinin, Başmakçı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ayrılan ödenekten yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

383
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesi Dipevler Köyü ile Büyükkarabağ Köyüne su deposu yapılması, Kurucuova Köyüne ise su deposu yapılması ile sondaj kuyusu açılması. (Önerge)

, İlimiz Bolvadin İlçesi Dipevler Köyü ile Büyükkarabağ Köyüne su deposu yapılması, Kurucuova Köyüne ise su deposu yapılması ile sondaj kuyusu açılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesi Dipevler Köyünde bulunan su deposunun dairesince yerinde incelenmesi, Büyükkarabağ Köyüne su deposu yapım işinin 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi, Kurucuova Köyü su ihtiyacının menba suyundan sağlanması için dairesince gerekli çalışmaların yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

382
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyünün merkezinde bulunan köprünün yıkılarak yenisinin yapılması. (Önerge)

İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyünün merkezinde bulunan köprü, Menteş Köyü ve Ekinova Köyüne hizmet vermekte olan 30 yıllık bir köprüdür, eni 2.30 boyu 25 metredir. Köprünün dar olması nedeniyle ölümlü ve sakat bırakan kazalara neden olduğundan dolayı, köprünün yeniden yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyünün merkezinde bulunan köprünün yıkılarak yenisinin yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

381
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 (Önerge)

Millet olarak tarihimizde çok önemli yere sahip olan Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Edirne illerimize kültür gezisi düzenlenmesi için gereğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu ile Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Edirne illerine kültür gezisi düzenlenmesi talebinin, 2014 yılı bütçesinde ödenek bulunmadığından İl Encümenince değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

380
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt ve Olukpınar Köylerinde bulunan ocaklar için yeni yol açılması. (Önerge)

İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt ve Olukpınar Köyleri civarındaki ocaklardan çıkan kamyonlar yolların bozulmasına yol açtığı şikayetleri artmıştır. Bu ocaklardan Ankara yoluna ulaşım için köy yollarımıza girmeden bir düzenleme yapılması mümkün olup, ilgili yolun açılması için ocak sahipleri de akaryakıt desteğinde bulunacaklardır. Bahse konu yol güzergâhının incelenerek gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt ve Olukpınar Köylerinde bulunan mevcut yol ağlarımızın bozulmaması için, önerilen yolun yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

379
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Bolvadin İlçesi Dişli Kasabası-Kurucaova Köyü arasındaki yolun stabilize yapılması. (Önerge)

İlimiz Bolvadin İlçesi Dişli Kasabası-Kurucaova Köyü arasındaki yolun stabilize yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Bolvadin İlçesi Dişli Kasabası-Kurucaova Köyü arasındaki yolun, dairesince stabilize yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

378
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Başmakçı İlçesi Ekinlik Köyü ile Dinar İlçesi Körpeli Köyü, Isparta İli Keçiborlu İlçesi Kavak köyleri arasındaki bulunan stabilize yolların kumlanıp asfaltlanması (Önerge)

, İlimiz Başmakçı İlçesi Ekinlik Köyü ile Dinar İlçesi Körpeli Köyü, Isparta İli Keçiborlu İlçesi Kavak köyleri arasındaki bulunan stabilize yolların kumlanıp asfaltlanması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Başmakçı İlçesi Ekinlik Köyü ile Dinar İlçesi Körpeli Köyü ve Isparta İli Keçiborlu İlçesi Kavak köyleri arasında bulunan yol 2. öncelikli yol olup stabilizedir. Asfalt maliyeti yüksek olduğundan, 1. öncelikli yolların yapımları tamamlandıktan sonra yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

377
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Gökçealan-Selçik köyleri arasındaki yolun, greyderle bakımının yapılması (Önerge)

, İlimiz Sandıklı İlçesi Gökçealan-Selçik köyleri arası yolun çok kullanıldığı ve yolun çok taşlı olduğu bu yüzden gerek araçlara gerekse tarım aletlerine zarar verdiği tespit edilmiştir. Bu yolun yeni Gökçealan-Selçik Köyü arası greyder tutularak kumlama yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Gökçealan-Selçik köyleri arasındaki yolun, dairesince greyderle bakımının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

376
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçeye bağlı Çavdarlı Köyünün 2014 yılında yapılamayan 1 km asfalt yolun kilitli parke yapılması, arazi yollarının kumlanması. (Önerge)

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Çavdarlı Köyünün ihtiyacı olan, 3 km asfalt yolun yapılması ve arazi yolu ile okul servis yolunun kumlanması, ayrıca dağ arazi yolunun çok tehlikeli olduğundan uygun yerden yeniden yol açılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Çavdarlı Köyünün 2014 yılında yapılamayan 1 km asfalt yolun kilitli parke yapılması, arazi yollarının kumlanması işinin Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

375
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Ayazın Köyü, Demirli Köyü, Bey Köyü, Kadımürsel Köyü ve Yaylabağı Kasabasında bulunan menfezlerin genişletilmesi (Önerge)

, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Ayazin Köyü çevre yolunda bulunan menfez, Demirli Köyü ile Bey Köyü arasında bulunan menfez, Kadımürsel Köyü köy içerisinden geçen menfez ve Yaylabağı Kasabası İhsaniye çıkışında bulunan menfezlerin çok dar olmasından dolayı genişletilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesinde bulunan menfezlerin genişletilmesi talebinin, 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

374
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçe Özel İdaresine teslim edilen kompresörün, Kızık Köy Muhtarlığına hibe edilmesi. (Önerge)

İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Belediyesinin, 6360 Sayılı Kanun gereğince kapatılmasından dolayı İlçe Özel İdaresine teslim edilen kompresörün Köy Muhtarlığına hibe edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçe Özel İdaresine teslim edilen kompresörün, Kızık Köy Muhtarlığına hibe edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

373
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer- Sarıcaova arası Emre Gölü giriş yolu üzerine yeni köprü yapılması (Önerge)

, İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası Frig vadisi üzerinde bulunan Döğer- Sarıcaova arası Emre Gölü giriş yolu köprüsü dar ve eski olduğundan yıkılarak yenisinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İhsaniye İlçesine bağlı Döğer- Sarıcaova arası Emre Gölü giriş yolu üzerine yeni köprü yapılması talebinin, , 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

372
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sultandağı İlçesi Kırca Köyünde bulunan soğuk hava deposu inşaatının Kırca Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi. (Önerge)

İlimiz Sultandağı İlçesi Kırca Köyünde bulunan soğuk hava deposu inşaatının köy tüzel kişiliğine devredilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sultandağı İlçesi Kırca Köyünde bulunan soğuk hava deposu inşaatının, 10 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak Kırca Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

371
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesi Büyüktuğrul Köyü ile Eskişehir, Sivrihisar İlçesine bağlı Kaldırım Köyü (mahallesi) arasındaki yolun, köy yolları ağına alınması (Önerge)

, İlimiz Emirdağ İlçesi Büyüktuğrul Köyü ile Eskişehir, Sivrihisar İlçesine bağlı Kaldırım Köyü (mahallesi) arasındaki yaklaşık 7 km yolun köy yolları ağına alınarak 7 km’lik bu yolun 1.kat asfalt işinin yapılarak bölgenin ulaşım mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu  ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Emirdağ İlçesi Büyüktuğrul Köyü ile Eskişehir, Sivrihisar İlçesine bağlı Kaldırım Köyü (mahallesi) arasındaki yaklaşık 7 km yolun köy yolları ağına alınması talebinin, yol ağında bulunan 1. öncelikli yolu mevcut olup, 2. öncelikli yol komşu köylere bağlantı yoludur. Eskişehir köyyolu bağlantısı olup yol ağına alınması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

370
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Kanunla köye dönüştürülen Sinanpaşa İlçesi Güney Köyüne araç talebi (Önerge)

6360 Sayılı Kanunla köye dönüştürülen Güney Belediyesinin mallarının tasfiyesi sırasında Muhtarlığa bırakılan ve ekonomik olmayan ;

03 RG 295 plakalı       1993 model otobü ile 03 RG 296        plakalı 1986 model otobüsün, İl Özel İdaresine verilip karşılığında 03 RF 785 plakalı 2011 model 17 kişilik otobüsün Güneyköy Muhtarlığı tüzel kişiliğine istenmesi,

Yine kapatılan belediyeden İl Özel İdaresi bünyesine alınan 03 RF 750 plakalı 2012 model itfaiye aracının yangınlarda acil müdahale gerekli olduğundan İl Özel İdare merkezi ile diğer belediyelerin Güneyköy yerleşim yerine uzak olması nedeniyle acil müdahale yapılamayacağından akaryakıt ve personeli muhtarlıkça karşılanmak üzere Muhtarlığa verilerek bu araçların ruhsatlarının muhtarlık adına alınması hususunda İl Genel Meclisinde görüşülüp karar verilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İl Özel İdaresine bırakılan 03 RF 785 plakalı 2011 model 17 kişilik otobüs şirket aracı olduğundan, İl Genel Meclisinin “şirketler araçlarıyla beraber satılsın” kararı bulunduğundan aracın muhtarlığa verilmemesi, 03 RF 750 plakalı 2012 model itfaiye aracı ise yetkili itfaiye personeli bulundurma zorunluluğu ve yangın söndürme işi uzmanlık gerektirdiğinden itfaiye aracının muhtarlığa verilmesi uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

369
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Emirdağ İlçesine 2014 yılı için ayrılan kilit parke ve bordür taşı ödeneğinden Adayazı İlkögretim Okulu yemekhanesi inşaatı ve Aziziye İlkokulu Kalorifer kazanı için tahsis değişikliğinin yapılması (Önerg

, İlimiz Emirdağ İlçesine 2014 yılı için ayrılan kilit parke bordür taşı ödeneğinden 27.590,00 ¨ lik kısmın Adayazı İlkögretim Okulu yemekhanesi inşaatı ve Aziziye İlkokulu Kalorifer kazanı için tahsis değişikliği yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine 2014 yılı için ayrılan kilit parke ve bordür taşı ödeneğinden 27.590,00 ¨ lik kısmın Adayazı İlkögretim Okulu yemekhanesi inşaatı ve Aziziye İlkokulu Kalorifer kazanı için tahsis değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

368
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer- Alanlı arasında bulunan Deperoğlan çıkışındaki köprünün yıkılarak yenisinin yapılması. (Önerge)

İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer- Alanlı arasında bulunan Deperoğlan çıkışındaki köprünün çok eski ve dar olduğundan yıkılarak yenisinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Döğer- Alanlı arasında bulunan Deperoğlan çıkışındaki köprünün yıkılarak yenisinin yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

367
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Evciler İlçemize bağlı Gökçek Köyü Barbaros Mahallesi Karşıyaka Caddesine kanalizasyon hattı döşenmesi. (Önerge)

, İlimiz Evciler İlçemize bağlı kapanan beldelerden Gökçek Belediyesi Barbaros Mahallesi Karşıyaka Caddesinde ikamet eden ve 28 hane halkının bulunduğu caddede kanalizasyon bulunmadığından dolayı, yaklaşık 500 m uzunluğunda kanalizasyon hattı döşenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Evciler İlçemize bağlı Gökçek Köyü Barbaros Mahallesi Karşıyaka Caddesine kanalizasyon hattı döşenmesi talebinin, kapanan beldelere gelen ödenekten Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü  ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

366
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçeye bağlı Olucak Köyünün içmesuyu terfi hattındaki asbest boruların yenilenmesi (Önerge)

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Olucak Köyünün 2,5 km içmesuyu terfi hattı asbest boru ile taşınmakta olup su yetersiz gelmektedir. Asbest boruların değiştirilerek su deposunun yenilenmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Merkez İlçeye bağlı Olucak Köyünün içmesuyu terfi hattındaki asbest boruların yenilenmesi talebinin, dairesince incelenerek ihtiyaç duyulması halinde 2015 yılı bütçe döneminde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

365
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyünün kanalizasyon talebi. (Önerge)

, İlimiz Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyünün alt yapısı 30 yıllık olduğundan kanalizasyonu sürekli tıkanmaktadır. Kanalizasyon şebekesinin yarısı fosseptik çukuruna bağlı yarısı da dereye aktığından dolayı 2015 yılı yatırım proğramına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılören İlçesine bağlı Ekinova Köyünün kanalizasyon talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

364
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Kızılören İlçesi İsmet Atilla İlköğretim Okul bahçesine mutfağı ve wc’si olan anasınıfının yapılması. (Önerge)

, İlimiz Kızılören İlçesi İsmet Atilla İlköğretim Okul bahçesine mutfağı ve wc’si olan anasınıfının yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılören İlçesi İsmet Atilla İlköğretim Okul bahçesine mutfağı ve wc’si olan anasınıfı yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

363
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Bayat İlçesinde bulunan stadın sentetik çimlerinin korunması için ihate duvarlarının üzerine kafes tel çekilmesi, çamurdan korunması içinde kilit parke taşı ile kaplanması ve seyirci tribünleri

, İlimiz Bayat İlçesinde bulunan stadın sentetik çimlerinin korunması için ihate duvarlarının üzerine kafes tel çekilmesi, çamurdan korunması içinde kilit parke taşı ile kaplanması ve seyirci tribünlerinin yalıtımının yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Bayat İlçesinde bulunan stad için ihate duvarlarının üzerine kafes tel çekilmesi, çamurdan korunması içinde kilit parke taşı ile kaplanması ve seyirci tribünlerinin yalıtımının yapılması talebinin, 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

362
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz İscehisar İlçesi Olukpınar Köyüne tahsis edilen arsaya okul yapılması. (Önerge)

İlimiz İscehisar İlçesi Olukpınar Köyünde bulunan İlköğretim ve Ortaokulun yetersiz olması sebebiyle tahsis edilen arsaya okul yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz İscehisar İlçesi Olukpınar Köyüne tahsis edilen arsaya okul yapılması talebinin, 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

361
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan Güney Belediyesi taşınmaz listesinde sehven belediye taşınmazı olarak bildirilen, köy halkından Ali KIZILIRMAK’ın satın aldığı taşınmazın devir edilmesi.

 

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü Güney Belediyesinin tüzel kişiliği sona ermiştir.

6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince oluşturulan İl Özel İdaresi Alt Komisyonuna, Kapanan Güney Belediyesi personeli tarafından imzalı olarak verilen taşınmaz listelerinde sehven Belediye taşınmazı olarak bildirilen ve Valilik Olur’uyla oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca İl Özel İdaresine bırakılan 133 ada, 36 parseli, Kapanan Güney Belediyesinin 09.01.1997 tarihinde yapılan Açık İhalede 92.000.000 TL + %15 KDV bedelle Köy halkından Ali KIZILIRMAK’ın satın aldığına (1997 tarihli ve 12764 nolu tahsilat makbuzuyla 103.130.000 TL taşınmaz mal geliri ve 1997 tarihli ve 12485 nolu tahsilat makbuzuyla 3.500.000 TL parsel satış geliri 2.670.000 TL’si 36 parsele ait ödenmiş) ve taşınmazın kendisine devredilmesi konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 6360 sayılı yasa kapsamında kapanan belediyelerden olan Sinanpaşa İlçesi Güney Köyü sınırları içerisinde bulunan 133 ada, 36 parselde kayıtlı taşınmazın, İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğince incelenerek kanuni engeli yoksa devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

360
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kapanan belediyelerden olan Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan Zeynep KURNAZ’a satışı yapılan arsaların devir edilmesi.

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona ermiştir.

Köy Halkından Zeynep KURNAZ’ın 08.08.22014 tarihli dilekçesi incelenmiş olup; 6360 sayılı yasa kapsamında kapanan belediyelerden olan Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan Belediye Encümeninin 12/12/2002 tarihli ve 202/62 sayılı kararıyla tarafıma satılan 151 ada 1 parselde kayıtlı 915,13 m² ve 151 ada 6 parselde kayıtlı 920.09 m² alanlı taşınmazlardan; 151 ada, 1 parsel için 1.196.637.274 TL bedelle, 151 ada, 6 parsel ise 1.205.133.882 TL tarafıma satılmış olup, Yurtdışında Belçika Brüksel kentinde olmam nedeniyle tapu tescilini Belediye kapanmadan gerçekleştiremediğinden; Kapanan belediye görevlilerince tapu kayıtlarının İl Özel İdaresine verilmesi sırasında herhangi bir not verilmediği anılan parseller Tapu Müdürlüğünce 151 ada 1 parsel (16/07/2001 tarihinde 780 yevmiye nosuyla ifraz işlemi yapılan) 280/1 parsel (915.13 m²), 151 ada, 6 parsel (16/07/2001 tarihinde ifraz 780 yevmiye nosuyla işlemi yapılan) 280/6 parsel 920,09 m²) olarak İl Özel İdaresine adına tescillenmiştir. Söz konusu arsaların satış bedellerinin yatırıldığına ilişkin tahsildar makbuzları suretleri, Encümen karar suretleri ve Arsa satış sözleşme suretleri dilekçe ekinde sunulmuş olup, söz konusu 280/1 ve 280/6 parselin ALBAYRAK olan soyadımın 10/08/1999 tarihinde evlendikten sonraki Zeynep KURNAZ olarak devrinin yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu 6360 sayılı yasa kapsamında kapanan belediyelerden olan Emirdağ İlçesi Aşağıpiribeyli Köyü sınırları içerisinde bulunan 151 ada 1 parselde kayıtlı 915,13 m² ve 151 ada 6 parselde kayıtlı 920.09 m² alanlı taşınmazların, İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğince incelenerek, kanuni engeli yoksa devrinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

359
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kadro Değişikliğinin Yapılması

Teknik Hizmetleri Sınıfında ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere, 1. derece 1 adet Tekniker kadrosunun çevre hizmetlerinde değerlendirilmek üzere çevre mühendisi istihdam edilmek amacıyla 8.derece 1 adet Mühendis kadrosu olarak ihdasını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince  1 adet kadro değişikliğinin yapılması konusundaki İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Teknik Hizmetleri Sınıfında ileride yapılacak atamaya esas olmak üzere, 1. derece 1 adet Tekniker kadrosunun çevre hizmetlerinde değerlendirilmek üzere çevre mühendisi istihdam edilmek amacıyla 8.derece 1 adet Mühendis kadrosu olarak ihdasını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince  1 adet kadro değişikliğinin yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

358
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan 47 Belediyeye ait, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazların tahsis, satış ve kiralama talepleri

, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazların tahsisi, satışı ve kiralama talepler konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlardan tahsisi talep edilen;

 

1- Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Muhtarlığının L25A1 pafta, 358 ada ve 1 parseldeki 673,94 m² alanlı Ham Toprak vasıflı (üzerinde baz istasyonu kurulu) taşınmazın tahsisi talebinin, 10 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak Ham Toprak vasıflı (üzerinde baz istasyonu kurulu) taşınmazın Balçıkhisar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

2- Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Muhtarlığının vermiş olduğu 14.08.2014 tarihli dilekçenin 6. Maddesinde köydeki tüm taşınmazların muhtarlık adına tahsis edilmesi talebinin, muhtarlık adına tahsis edilmesi uygun görülmemiştir.

3- Sandıklı İlçesine bağlı Sorkun Köyü Muhtarlığının 134 ada, 1 parseldeki 4.071,82 m² alanlı Kargir İki Katlı Bina vasıflı taşınmaz üzerinde Düğün Salonu olarak kullanılan taşınmazın ve 137 ada, 2 parseldeki 10.452,83 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde Garaj+2 Katlı Üretim Tesisi bulunan taşınmazın bakımı, ağaçlarının sulanması ve çevre düzenlemesinin yapılması için Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin; 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Düğün Salonunun Sorkun Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

 

 4- Sandıklı İlçesine bağlı Ballık Köyü Muhtarlığının 101 ada, 10 parseldeki 2.193,42 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki, altında 19 Adet İşyeri olan 2 Katlı Hizmet Binasını, Muhtarlık Binası olarak kullanılması ve altındaki dükkânların da kiraya verilerek Muhtarlığa gelir getirmesi amacıyla Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Ballık Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

 

5- Sultandağı İlçesine bağlı Yakasenek Köyü Muhtarlığının 436 ada, 7 parseldeki 1.642,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın (üzerindeki antenlerin kira gelirleriyle birlikte) ve 127 ada, 319 parseldeki 7.524,82 m² alanlı tarla vasıflı taşınmazın (üzerinde kayısı bahçesi bulunan) Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak taşınmazların Yakasenek Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlardan satışı talep edilen;

 

1- Sandıklı İlçesine bağlı Ballık Köyü sınırları içerisinde bulunan 101 ada, 10 parseldeki 2.193,42 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki, altında 19 Adet İşyeri olan 2 Katlı Hizmet Binasının Mustafa SAGLAM’ın satınalma talebi; 101 ada, 10 parseldeki 2.193,42 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki altında 19 Adet İşyeri olan 2 Katlı Hizmet Binasının satılması uygun görülmemiştir.

 

2- Bolvadin İlçesine Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan 198 ada, 3 parseldeki (2291/2400 hissesi İl Özel İdaresine ait) 80,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazı, 2 pafta, 198 ada ve 2 parseldeki 548,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan evinin yanında bulunması nedeniyle Mehmet SEÇEN’in satınalma talebi;  198 ada, 3 parseldeki (2291/2400 hissesi İl Özel İdaresine ait) 80,00 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satılması uygun görülmüştür.

 

3- Dinar İlçesine bağlı Uluköy Köyü sınırları içerisinde bulunan 2743 parsel üzerindeki arsa vasıflı (üzerinde Akaryakıt İstasyonu, 40 tonluk kantar ve Lojman olan) 2.138,00 m² alanlı taşınmazda bulunan kaba inşaatı bitmiş lojman binasının güney cephesinden bir daireyi Mülayim SALKIMTAŞ ve Uğur ÖZKAYA’nın satınalma talepleri; 2743 parsel üzerindeki arsa vasıflı (üzerinde Akaryakıt İstasyonu, 40 tonluk kantar ve Lojman olan) 2.138,00 m² alanlı taşınmazda bulunan kaba inşaatı bitmiş lojman binasının kat irtifakı ve ifrazının yapılmasından sonra satılması uygun görülmüştür.

 

4- İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyü sınırları içerisinde bulunan \" İl Özel İdaresi adına tescilli 2874 parselde kayıtlı 623,66 m² alanlı arsayı Karacaahmet halkından Ömer ÖZTÜRK\'ün satınalma talebi, 2874 parselde kayıtlı 623,66 m² alanlı arsanın satılması uygun görülmüştür.

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlardan kiralama talep edilen;

 

Dinar İlçesine bağlı Uluköy Köyü sınırları içerisinde bulunan “2358 parsel üzerindeki Bahçe vasıflı (üzerinde yarı kapalı garaj olan) 920,00 m² alan üzerinde bulunan taşınmazı, evinin bitişiğinde olması, yerinin dar gelmesi ve yapmakta olduğu büyükbaş hayvancılığı genişletip çoğaltmak amacıyla Alp ERDİK’in kiralama talebi; söz konusu taşınmazın kiraya verilmesi veya satışının yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

357
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz Dazkırı İlçesine Kapalı Spor Salonu yapılması.

İlimiz Dazkırı İlçesine topluma faydalı bireyler kazandırılması amacıyla, eğitim ve öğretim gören öğrenciler kabiliyetlerine göre çeşitli spor dallarına yönlendirilerek, ulusal müsabakaları ilçede yapma imkanı sağlayabilecek gençlerin spor aracılığıyla kaynaşıp ortaklaşa kullanabileceği Kapalı Spor Salonu yapılması konusundaki Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dazkırı İlçesine Kapalı Spor Salonu yapılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

356
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan 47 Belediyeye ait, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen Hizmet Binalarının tahsis edilmesi.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının 06.02.2014 tarihli ve 542376 sayılı yazısında “6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2014 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçim sonrasında tüzel kişiliği kalkacak olan il özel idare ve belediyelere ait hizmet binalarından;

Bakanlığımız hizmetleri yönüyle ihtiyaç duyulanların tahsisine ilişkin olarak Valilik nezdinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilerek, gerekmesi halinde devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu çalışmaları nihayete ermiş olsa dahi konunun ilgili komisyon tarafından yeniden değerlendirilmesi için gerekli tedbirlerin Valilikçe alınması,

Bu kapsamda elde edilen/edilecek taşınmazların öncelikli olarak derslik ihtiyacının karşılamasına yönelik okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri ihtiyaçları yönüyle değerlendirilmesi; bunun mümkün olmaması halinde kız ve erkek öğrenci pansiyonu veya Millî Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılması” emri bulunmaktadır.

İlimizde 6360 Sayılı Yasa gereği 47 Belediyenin Tüzel Kişiliği 30 Mart 2014 günü sona ermiştir. Tüzel Kişilikleri sona eren Belediyelerden Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca; Dinar Çiçektepe (Başka Hizmet Binası olmadığından), İscehisar Alanyurt (Hizmet Binasının ve arsasının Belediyeye ait olmadığından) ve Çay Karamık (Başka Hizmet Binası olmadığından) hizmet binaları Köy Tüzel Kişiliğine bırakılmıştır.

Kapatılan Belediyelerin Hizmet Binaları İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanlığı tarafından incelenmiş; Sandıklı İlçesine bağlı Başağaç Belediye Binasının Başağaç İlkokulu olarak değerlendirilmesi, Bolvadin Kemerkaya Hizmet Binasının mevcutta kullanılmayan 10 derslikli Lise Binasının ihtiyacı karşılamaması halinde kullanılması, Sinanpaşa Güney Belediyesi Belediye Hizmet Binasının İlkokul/Ortaokul olarak kullanılması, Çay Koçbeyli Belediye Hizmet Binasının Anasınıfı öğrencileri için uygun merdiven düzenlenmesi yapılması, kalorifer petekleri ve kalorifer kazanının takılması durumunda derslik olarak kullanılması, Emirdağ Adayazı Belediye Hizmet Binasına, Köydeki İlkokulun taşınarak binanın kullanılacağına ilişkin raporlar ve bu köylerin dışındaki binalara ihtiyacı olmadığını belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23.07.2014 tarihli ve 3125531 sayılı yazı ile bildirilmiştir.

İl Genel Meclisinin 11.07.2014 tarihli ve 225 sayılı kararıyla Çay Karamık Köyünde bulunan Belediye Binasının Karamık Ortaokulu olarak 10 yıl süreyle tahsis edilmesi uygun görülmüş olup, söz konusu arsası Maliye Hâzinesine ait 14 pafta, 1460 parselde kayıtlı 994 m² alanlı ve 28.06.2002 tarih ve 3121-51823/23264 sayılı yazıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğünce kapatılan Belediyeye tahsis edilmiş olup, Belediye tarafından 20.04.2011 tarihli yapı kullanma izin belgesi düzenlenerek hizmete açılmıştır.

Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunun Paylaşım Listesinin köye bırakılan taşınmazlardan 14 sıra nodaki taşınmaz, Valilik makamının 24.03.2014 tarihli Olur’uyla Muhtarlık için başka hizmet binası bulunmadığından Köy Tüzel Kişiliğine bırakılmış olup, Hizmet Binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.07.2014 tarihli ve 28 sayılı inceleme raporu doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi,

Hizmet Binaları İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan Teslim Alma Komisyonunca başkaca hizmet verebileceği bina olmadığından geçici olarak Muhtarlıklara (Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonunca bırakılan üç Belediyenin dışında; İscehisar Alanyurt, Çay Karamık, Dinar Çiçektepe kalan 44 Belediye Hizmet Binaları) tahsisi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimizde 6360 Sayılı Yasa gereği 47 Belediyenin Tüzel Kişiliği 30 Mart 2014 günü sona ermiştir. Tüzel Kişilikleri sona eren Belediyelerden;

Dinar İlçesi Çiçektepe Köyü, İscehisar İlçesi Alanyurt Köyü ve Çay İlçesi Karamık Köyünde bulunan hizmet binalarının, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Muhtarlıklara tahsis edilmesi;

Sandıklı İlçesine bağlı Başağaç Belediye Binasının Başağaç İlkokulu olarak değerlendirilmesi,

Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Hizmet Binasının ihtiyaç olduğunda lise olarak tüm giderleri kendilerince karşılanması;

Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Belediye Hizmet Binasının Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm giderleri kendilerine ait olmak üzere okul olarak kullanılması;

Emirdağ İlçesine bağlı Adayazı Belediye Hizmet Binasının okul olarak tüm giderleri kendilerince karşılanması kaydıyla 10 yıl süreyle Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

355
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Sandıklı İlçesi Sorkun Köyü ve Bolvadin İlçesi Büyükkarabağ Köyü sınırları içerisinde bulunan toplam 5 adet Özel Ağaçlandırma Sahalarının, Köy Tüzel Kişiliği adına devir ed

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen, Sandıklı İlçesi Sorkun Köyü ve Bolvadin İlçesi Büyükkarabağ Köyü sınırları içerisinde toplam 5 adet Özel Ağaçlandırma Sahalarının bulunduğu, hazine arazisi mülkiyetindeki bu sahalara ait evrakların yeniden düzenlenmesi gerektiğinden, İl Özel İdaresine mi yoksa Köy Tüzel Kişiliği adına mı devir edileceği konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Sandıklı İlçesi Sorkun Köyü Özel Ağaçlandırma Projesi (l) 129 Bölüm Nolu (8,6 Hektar), Özel Ağaçlandırma Projesi (2) Arap Kuyusu Mevkiinde bulunan (60 Dekar) alanlı ağaçlandırma sahaları ile Bolvadin İlçesi Büyükkarabağ Köyü sınırları içerisinde toplam 3 adet 103 Ada 1 parsel (6.1 Hektar), 101 Ada 1 Parsel (2.5 Hektar) ve 292 Ada 54 Parsel (47,90 Dekar) ağaçlandırma sahalarının, Köy Tüzel Kişiliği adına devir edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

354
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6360 Sayılı Yasa gereği kapatılan 47 Belediyenin, mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazların tahsis edilmesi.

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında “Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personelleri, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak alacak ve borçları il özel idaresine devredilir.” amir hükmü uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü 47 Belediyenin tüzel kişiliği sona erdirilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen taşınmazlar konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

1- Merkez İlçeye bağlı Anıtkaya Köyü Muhtarının “Belediye binasının 2. Katının Köy Konağı ve 3. Katının Köy Düğün Salonu olarak” tahsisi talebinin, yerinde incelenerek gelecek ay karar verilmesi;

2- Dinar Uluköy sınırları içerisinde bulunan Lojmanların satışını talep eden Uğur ÖZKAYA’nın dilekçesi ve Uluköy Köyü Muhtarının “2571 parsel Bahçe ve Arsası vasıflı, 2663 parsel Avlulu Ahşap Ev vasıflı ve 2358 parsel Bahçe vasıflı taşınmazların Muhtarlığa bırakılmasını”14.04.2014 tarihli dilekçesi ve 2775 parseldeki 3 adet kat mülkiyetli deponun Uluköy Köyü Muhtarlığına bırakılması talebinin, satılması uygun görülmüştür.

3- Bolvadin İlçesine bağlı Kemerkaya Köyü Muhtarının Belediye tarafından İl Özel İdaresine bırakılacak olan taşınmazların Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, Hizmet binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi ve lojmanlarının satışının yapılması uygun görülmüştür.

4-Başmakçı İlçesine bağlı Yaka Köyü Muhtarının “Muhtarlığımızca kullanılabilecek Köy Binamız bulunmadığından İl Özel İdaresine devir olan binanın Köy Tüzel Kişiliği adına tahsisi talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

5- Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü Muhtarının “Deresinek Belediye Hizmet Binası, köy halkının sürekli ihtiyaç duyduğu 256 ada, 1 parseldeki meyve haliyle, 137 ada, 399 parsel, 152 ada, 252 parseldeki tarlaların tahsisi talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

6- Çay İlçesine bağlı Eber Köyü Muhtarının “Tüzel Kişiliği kapandıktan sonra 126 ada, 79 parsel, 138 ada, 10 parsel, 138 ada, 11 parsel, 174 ada, 3 parsel, 159 ada, 26 parsel, 140 ada, 10 parsel, 140 ada, 23 parsel, 142 ada, 3 parsel, 199 ada, 1 parsel, 199 ada, 3 parsel, 199 ada, 4 parsel, 199 ada, 5 parsellerin Köyümüz Halkı tarafından tamamen kendi imkanlarıyla hibe usulüyle zamanın Muhtarlığınca alınmış olan taşınmazların” Köy Tüzel Kişiliğine geri iade edilmesi talebinin, yerinde incelenerek gelecek ay karar verilmesi;

7- Çay İlçesine bağlı Akkonak Köyü Muhtarının Özel İdare 42 adet arsamızı devir almıştır, park alanı, yeşil alan ve Düğün Salonu yeri için Muhtarlığımıza hiç değilse 10 adet arsa verilmesi ve Hizmet Binasının bırakılması talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının Akkonak Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve 42 adet arsanın satılması uygun görülmüştür.

Belediye Binası alt kısmında hizmet vermekte olan yeri, hizmetin devam edebilmesi için Akkonak Köyünden Esin ÖZKUL’a kiraya verilmesi talebinin, Akkonak Köyü Muhtarlığınca değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

8- Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyü Muhtarının “Köy imar alanı içerisinde bulunan 292 ada, 1,2,3,4 parsellerin üzerinde yapılmış olan çocuk parkı bulunan arsaların, 258 ada, 6 parsel, 118 ada, 6,7,8,9 parsel, 258 ada, 4 parsel ve 166 ada, 1 parseldeki Hizmet Binasının Köy Tüzel Kişiliğine” bırakılması talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının Koçbeyli Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi,  arsaların ise daha sonra incelenerek değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

9- Dinar İlçesine bağlı Doğanlı Köyü Muhtarının “Köy Konağı olmadığından dolayı toplantı yapamadığımızdan ve önemli evraklarımızı muhafaza edemediğimizden Özel İdareye bırakılan Hizmet Binasının” Köye bırakılması talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının Doğanlı Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

10- İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt Köyü Muhtarının “İl Özel İdaresine ait 139 ada, 7 parsel ve 179 ada, 7 parsellerin fırın yapımında kullanılmak üzere” Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, 139 ada, 7 parsel ve 179 ada, 7 parsellerin Alanyurt Köy Muhtarlığına bırakılması uygun görülmemiştir.

11- Sandıklı İlçesine bağlı Ballık Köyü Muhtarının “Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan 101 ada, 10 parselin, Pazar yeri olarak 101 ada, 4,5,6,7,8,9 parsellerin” Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, arsaların Ballık Köyü Muhtarlığına bırakılması uygun görülmemiştir.

12- Sultandağı İlçesine bağlı Yakasenek Köyü Muhtarının “Köy statüsüne düşürülen Yakasenek Köyünün Muhtarlık Binası olmadığından binanın ve Hal Dükkanlarının” Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binası ve hal dükkanlarının Yakasenek Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

13- Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Muhtarının “Köyümüzün yeni Mahallesindeki 1980 yılında yapılmış olan binanın” Köy Muhtarlığına bırakılmasını talep eden 05.06.2014 tarihli dilekçesi, Balçıkhisar Köyünde bulunan eski Belediye dükkanlarından zemin kat 2 nolu işyerini (18/C kapı numaralı) PTT şubesi açmak için” Rahime CANDAN’a kiraya verilmesi talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının Balçıkhisar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve hizmet binasının altında bulunan işyerinin kiraya verilmesi talebinin muhtarlıkça değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

14- Çay İlçesine bağlı İnli Köyü sınırları içerisinde bulunan “Hizmet Binasının alt kısmında PTT acenteliği yapmak için” Sabahat TAŞYÜREK’e kiraya verilmesi talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının İnli Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve hizmet binasının alt kısmının kiraya verilmesi talebinin muhtarlıkça değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

15- Bolvadin İlçesine bağlı Büyükkarabağ Köyü sınırları içerisinde bulunan “Belediye Hizmet Binası altında bulunan işyerini PTT acenteliği yapmak için” İsa KAYHAN’a kiraya verilmesi talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının Büyükkarabağ Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve hizmet binasının altında bulunan işyerinin kiraya verilmesi talebinin muhtarlıkça değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

16- Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü sınırları içerisinde bulunan “Belediye Hizmet Binası altında bulunan işyerini PTT acenteliği yapmak için” Nizamettin SATILMIŞ’a kiraya verilmesi talebinin, 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak hizmet binasının Balçıkhisar Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi ve hizmet binasının altında bulunan işyerinin kiraya verilmesi talebinin muhtarlıkça değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

17- Sinanpaşa İlçesine bağlı Nuh Köyü Muhtarının “İl Özel İdaresine bırakılan 5268 parsel üzerinde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 912-m2 alanlı arsa üzerindeki 23/38 hisseli Belediye Hizmet Binasının tümüyle Muhtarlığımıza tahsisi, tümünün tahsisinin mümkün bulunmaması durumunda alt katında bulunan işyerlerinin ve 1177, 1386, 3208 ile 4203 parsel tarla vasıflı taşınmazların” Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, söz konusu hizmet binasının 10 yıl süreyle bakım ve onarım dahil tüm giderleri kendisine ait olarak Nuh Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi, tarlaların satılması uygun görülmüştür.

18- Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyü Muhtarının “Kurumunuza devri yapılan köyümüz Atatürk Mevkiinde bulunan arsalardan 189 ada, 2 parsel nolu 600-m2 arsanın köyümüz halkından Ahmet KELEŞ’e ev yapılmak amacıyla” Köy Muhtarlığına bırakılması talebinin, 189 ada, 2 parsel nolu 600 m²taşınmazın satılması uygun görülmüştür.

19- Emirdağ İlçesine bağlı Adayazı Köyü sınırları içerisinde bulunan, 132 ada, 3 parseldeki arsa vasıflı taşınmazın Önder ERBİŞİM’e satılması talebinin, Adayazı Köyü sınırları içerisinde bulunan, 132 ada, 3 parseldeki arsa vasıflı taşınmazın satılması uygun görülmüştür.

20- Sinanpaşa İlçesine bağlı Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, otelin altındaki Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının daha önce kullandığı ve şu anda boş olan işyerini Sulama Kooperatifine kiralama talebinin, Nuh Köyü sınırları içerisinde bulunan, otelin altındaki Sulama Kooperatifine kiraya verilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

353
Encümen Müdürlüğü
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilen İl Genel Meclis Üyelerinden iki kişinin istifa etmesi nedeniyle, yerlerine yeni üye seçiminin yapılması.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 27.04.2014 tarih ve 129 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilen İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet KARAGÖZ ve Yasin TARHAN’ın istifa etmesi nedeniyle yerine Ali KOÇAK ile İsmail ÖZASLAN’ın seçilmesi konusunda Haydar SERDAROĞLU, Nazmiye KILÇIK ve İbrahim ACAR’ın vermiş oldukları önerge ile teklif etmişlerdir. Yapılan müzakere neticesinde;

 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İl Genel Meclis Üyeleri Ali KOÇAK ve İsmail ÖZASLAN’ın seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

352
Encümen Müdürlüğü

Toplantıya katılamayan üyelerin izinli sayılması konusunda yapılan müzakere neticesinde;

 

2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısının;

1. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM’in, 

2. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM’in, 

3. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM, Hilmi TİRİL, İrfan SEÇEN ve Hamit ÇAKIR’ın, 

4. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM, Alim AKGÜL, Adem ULUPUNAR ve Yasin TARHAN’ın

 5. Birleşimine katılamayan Yener SEVİM, ve Yasin TARHAN’ın, izinli sayılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

351
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İl Özel İdaresi 2013 yılı yatırım programıyla 700.000,00 ¨ ödenek tahsis edilen ve Köylere Hizmet Götürme Birliği aktarılan Yıprak Ek 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı işinde artacağı belirtilen 85.191,68 ¨ ödeneğin İlçe İlköğretim Okulları bakım, onarım, tefrişat ve cihaz alımında kullanılmak, üzere tahsis değişikliği yapılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Dinar İlçesi Yıprak Köyüne Ek 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı işinden artan ödeneğin,  İlçe İlköğretim Okulları bakım, onarım, tefrişat ve cihaz alımında kullanılmak, üzere tahsis değişikliğinin yapılmaması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, Habip ÖREN ve İbrahim ACAR’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

 

350
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Çobanlar İlçe Merkezindeki İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait futbol sahasının 2013 yılında sentetik çim sahaya dönüştürülerek saha FİFA standartlarına uygun hale gelmiştir.

2014-2015 sezonunda Çobanlar Belediye Spor Kulübümüzün maçlarını sahamızda oynayacak hale gelmişti fakat uzun zamandır maçlar oynanmadığı için soyunma odaları kullanılamayacak halde olduğundan, soyunma odalarının ve tribünlerin yenilenmesi için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Çobanlar İlçe Merkezindeki İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait futbol sahasının soyunma odaları ile tribünlerin yenilenmesi talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

349
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kızılören ve köylerinde yaşayan halkın genel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 2014 Üretim sezonunda tarım arazilerinde ciddi olarak zarar meydana getiren tarla fareleri sebebiyle verimde %40-50’lere varan düşüşler yaşanmıştır. Bundan dolayı üreticiler ekonomik yönden ciddi olarak etkilenmiş ve hububat tohumluğu almakta güçlük yaşamaktadırlar.

Kızılören, Tuik verilerine göre her yıl %3 oranında dışarıya göç veren bir bölge durumundadır, %25’i İl Özel İdaresi Destekli dağıtılacak olan Sertifikalı Hububat Tohumluğu Projesi kapsamında talep edilen 15.000,00 ¨’nin üreticilerimize destek olarak verilmesi ile bölge üreticilerine ciddi katkı sağlanacaktır. Söz konusu Proje ile üreticiler hem desteklemeli tohumluk kullanacak hem de sertifikalı tohumluk kullanımı sayesinde verimde en az %20-25 oranında artış sağlanarak ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu tür desteklemeler ile bölge üreticileri kalkınarak ilçenin dışarıya göç verme oranı azalacaktır. 2015 Yılı Üretimi için %25’i İl Özel İdaresi Destekli Sertifikalı Hububat Tohumluğu Projesi kapsamında 15.000,00 ¨ aktarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Kızılören İlçesi ve köylerde yaşayan vatandaşlara, %25’i İl Özel İdaresi Destekli Sertifikalı Hububat Tohumluğu Projesi kapsamında ödenek aktarılması talebinin, 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

348
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Merkez Demirçevre (İnaz) Köyü sınırları içerisinde ve Geren yöresinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 10 Pafta, 329 Parsel nolu 17.180,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 150,00 m²’lik bölümüne 2014 yılı yatırım programı kapsamında yer alan 2. grup AG+OG+ Aydınlatma elektrik şebeke tesis işine ait dağıtım merkezi için trafo yeri olarak kullanılmak üzere, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl İşletme Müdürlüğü Yatırım ve Tesis Başmühendisliğine tahsis edilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez Demirçevre (İnaz) Köyü sınırları içerisinde ve Geren yöresinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 10 Pafta, 329 Parsel nolu 17.180,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 150,00 m²’lik bölümüne 2. grup AG+OG+ Aydınlatma elektrik şebeke tesis işine ait dağıtım merkezi için trafo yeri olarak kullanılmak üzere, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl İşletme Müdürlüğü Yatırım ve Tesis Başmühendisliğine 10 yıl süreyle tüm giderleri kendisine ait olarak tahsis edilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

347
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Dinar İlçesi Göçerli Köyüne Milli Eğitim Bakanlığının kendi ödeneğinden planlanan 6 derslikli okul ihale aşamasındadır.

Göçerli Şehit Piyade Er Yavuz ÖZTÜRK İlköğretim okulunda her yıl artış olduğundan ek 2 dersliğe ihtiyaç olduğundan dolayı bahse konu okulun 8 dersliğe çıkarılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Dinar İlçesi Göçerli Köyüne Şehit Piyade Er Yavuz ÖZTÜRK 6 derslikli İlköğretim okulunun 8 dersliğe çıkarılması ve ödeneğinin de 2015 yılı bütçesinde değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

346
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Ağılcık Köyünde yer alan, tapusunda İlhan Mevkii, J26d24b pafta, 499 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Afyonkarahisar Ticaret Borsasına ait 16.902,24 m²’lik taşınmaz üzerinde “Ticaret Alanı” amaçlı olarak hazırlanan ve ilgi yazı ekinde İl Özel İdaresine sunulan, 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri İl Özel İdaresi İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş; ayrıca www.pin.csb.gov.tr adresinden Plan İşlem Numarası (NİP-4758 ve UİP-4759) olarak belirlenmiş olup, söz konusu imar planı paftaları ve hazırlanan komisyon raporu yazımız ekinde gönderilmektedir. Belirtilen imar planı tadilatı ve eklerinin incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması ve yukarıda belirtilen plan işlem numaralarının karar metninde belirtilmesi konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Ağılcık Köyünde yer alan, tapusunda İlhan Mevkii, J26d24b pafta, 499 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Afyonkarahisar Ticaret Borsasına ait 16.902,24 m²’lik taşınmaz üzerinde “Ticaret Alanı” amaçlı olarak hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri incelenmiş olup, Plan İşlem Numarası (NİP-4758 ve UİP-4759) olarak belirlenen bahsi geçen imar planı ve eklerinin onaylanması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

 

345
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Yukarıbeltarla Köyüne Kaymakamlık tarafından süt soğutma tankı yapılacaktır. Köyümüzde köy konağı ve köy konağı yapmaya muhtarlığın başka arsası olmadığından dolayı yapılacak olan süt tankının üzerine köy konağı yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Yukarıbeltarla Köyüne yapılacak olan süt soğutma tankı yerinin üzerine köy konağı yapılması talebinin, ileriki yıllarda değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

344
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Sandıklı İlçesi Odaköy-Karasandıklı ile Karasandıklı-Karadirek Köyleri arasındaki yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Sandıklı İlçesi Odaköy-Karasandıklı ile Karasandıklı-Karadirek Köyleri arasındaki yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması uygun görülmeyerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

343
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz Merkez İlçe Omuzca Köyü içmesuyu artezyen kuyulardan temin edilmektedir. Yaz aylarında içmesuyu kalmadığından sondaj açılması için gereğinin yapılması konusundaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez İlçe Omuzca Köyü içmesuyunun, yaz aylarında yetersiz geldiğinden dolayı sondaj açılması talebinin, 2015 yılı yatırım proğramında değerlendirilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

342
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19.Maddesinin 2.Fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin 10.01.2014 tarih ve 20 sayılı kararı ile Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Merkez Üyeliğine seçilen Yusuf ZORLUER, 01.09.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğini bildirmiştir.

Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilgi yazısında; Vakıf Merkez Mütevelli Heyet Üyeliğinde 2014 yılında görev alması için yeni bir üyesinin seçilmesi konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeliğine seçilen Yusuf ZORLUER 01.09.2014 tarihli dilekçesinde istifa ettiğinden dolayı yerine İsmail GELİŞGEN’in seçilmesi uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine, Haydar SERDAROĞLU, Mehmet KARAGÖZ, Mesut AYTEN, Nazmiye KILÇIK, İsa ÇAĞA, Habip ÖREN, Abdulkadir DOĞAN, İbrahim ACAR, Recep ÇELİK, Halis BAL, Hamit ÇAKIR, İsmail ÖZASLAN, ve Tolga YILDIRIM’ın ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

341
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İlimiz termalleri ve tarihi mekanları ile ilgili bir çok yapıya sahiptir. Tarihi mekanı olan Frig vadisindeki eserler arasında bir parkur oluşturularak, rahvan at yarışları düzenlenmesi, ulusal basında da yer alacağından ilimizin tanıtımı daha iyi olacağı için gereğinin yapılması konusundaki Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu Frig vadisindeki eserler arasında bir parkur oluşturularak, rahvan at yarışları düzenlenmesi talebinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

340
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

İlimiz Merkez-Ataköy Mahallesi mezarlığından, Kocatepe’ye ulaşan ve Milli Park sınırında bulunan Zafer yolunun Binder (B.S.K.) kaplama yapılması işi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü tarafından 4.060.000,00 ¨’nin İl Özel İdaresi hesaplarına aktarılması planlanmaktadır.

Asfalt sezonunun kısa olması nedeniyle 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. Maddesi gereğince söz konusu Binder (B.S.K.) Asfalt kaplama işinin envanterinde ileri teknoloji Makine ve Ekipmanı bulunan Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı ile düzenlenecek protokol çerçevesinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına yaptırılması konusundaki Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

 

Söz konusu İlimiz Merkez-Ataköy Mahallesi mezarlığından, Kocatepe’ye ulaşan ve Milli Park sınırında bulunan Zafer yolunun Binder (B.S.K.) kaplama yapılması işinin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. Maddesi gereğince, düzenlenecek protokol çerçevesinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına yaptırılması uygun görülerek, evrakın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine, oybirliği ile karar verildi.

339
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İlimiz İhsaniye İlçe sınırlarında bulunan Frig Vadisi üzerindeki tarihi eserlere Döğer, Bayramaliler, Demirli, Üçlerkayası arasındaki Kapıkaya kalesi eserinin patlatılarak parçalandığı, Asar Kalesinin de parçalanmaya hazırlandığı görülmüştür. Son zamanlarda tarihi eserlere karşı çok bü